Versjon: april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon: 2014 22 april"

Transkript

1 Brukerveiledning for: Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen Versjon: april Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 1

2 Endringslogg Versjon Endringer Dato Utført av 001 Etablert dokument OGH 002 Oppdatert etter møte OGH Januar 003 Oppdatert etter møte OGH Januar 004 Oppdatert etter møte OGH 1.00 Kontrollert og publisert OGH Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 2

3 Innholdsfortegnelse Endringslogg Innholdet Bruken av begrepet informasjonsbredde Utveksling av produktinformasjon mellom kjøper og selger Forvaltning av dokumentet Regler for identifisering Identifisering av produkter (GTIN) Spesielle regler ved endring av GTIN på et produkt Identifisering av fysiske og juridiske enheter (GLN) Varens beskrivelse i feltet Varenavn Produkter og pakningsnivåer Forbrukerpakning (F-pak) Detaljistforpakning (D-pak) Transportforpakning (T-pak) Informasjonsbredde Produktbilder og linker til videoer o.l Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 3

4 1. Innholdet Dette dokumentet er en generell brukerveiledning for informasjonsbredde i barneutstyrsbransjen. Dokumentet beskriver informasjonsbredden som skal utveksles mellom kjøper og selger. 1.1 Bruken av begrepet informasjonsbredde Med informasjonsbredde menes i dette dokumentet den produktinformasjon som er relevant for utveksling mellom kjøper og selger. Andre betegnelser for informasjonsbredde kan være grunndata, metadata, masterdata eller stamdata. 1.2 Utveksling av produktinformasjon mellom kjøper og selger For å sikre en korrekt og effektiv informasjonsflyt mellom kjøper og selger av et produkt, er det viktig at både innhold og struktur på informasjonen som skal utveksles er entydig forståelig for begge parter. Det er derfor utviklet et standardisert format i form av en MS excelfil som brukes til utfylling og utveksling av produktinformasjon. 1.3 Forvaltning av dokumentet Første utkast av dokumentet er utarbeidet i prosjektet standardisering av databredde i barneutstyrsbransjen i Dokumentet skal forvaltes av Virke på vegne av bransjen. 2. Regler for identifisering Dette kapittelet beskriver ulike typer av nomenklatur som skal gi en felles og entydig forståelse av et begrep/terminologi for alle parter. 2.1 Identifisering av produkter (GTIN) Varer eller produkter skal identifiseres med GTIN (Global Trade Item Number), tidligere EAN-artikkelnummer. Det er bare spesielle forhold som åpner for bruk av andre former for identifisering. GTIN skal primært vedlikeholdes av merkeeier. I barneutstyrsbransjen skal produkter identifiseres med GTIN (Global Trade Item Number). GTIN er et globalt nummersystem som sikrer unik identifikasjon av produkter. GTIN kan ha inntil 14 siffer. GTIN 8 GTIN 12 GTIN 13 GTIN 14 har 8 siffer og benyttes på små produkter. har 12 siffer og benyttes i USA og Canada. er det mest vanlige på produkter og har 13 siffer. har 14 siffer og brukes til merking av ytteremballasje. Når GTIN oversettes til en strekkode, kan nummeret raskt leses ved hjelp av skannere. De mest synlige fordelene ved bruk av GTIN og strekkoder er at arbeidet i kassa går raskere og at kunden får en kassalapp som sier nøyaktig hva som er kjøpt, og til hvilken pris. Men fordelene er langt flere enn de vi ser i butikken. All varehåndtering i hele verdikjeden kan effektiviseres ved bruk av GTIN. Her er noen eksempler på hvordan GTIN kommer til uttrykk i en strekkode: Kjeder og butikker mottar og selger Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 4

5 produkter fra en rekke leverandører, både nasjonalt og internasjonalt, og må derfor kunne håndtere alle typer GTIN. For leverandører som skal nummerere og merke sine produkter, anbefales det å benytte GTIN-13. For nærmere informasjon om oppbygning og struktur for GTIN og merking, henviser det til GS1 Guiden om nummerering og merking med GTIN, som kan fås ved henvendelse til GS1 Norway eller som kan lastes ned elektronisk fra GS1 Norway s hjemmeside For mer informasjon om GTIN og GS1 sine globale standarder, se 2.2 Spesielle regler ved endring av GTIN på et produkt Endring av et GTIN nummer på en eksisterende vare skal ALDRI forekomme. Hvis det skal lages et nytt GTIN nummer skal det alltid medføre opprettelse av en ny vare. GTIN nummer blir lest inn i ulike datasystemer. For å sikre unikhet og muligheten for å følge med på endringer gjelder denne regelen. 2.3 Identifisering av fysiske og juridiske enheter (GLN) Fysiske eller juridiske enheter skal identifiseres med GLN (Global Location Number). Det er bare spesielle forhold som åpner for bruk av andre former for identifisering. Søknad om nytt GLN kan gjøres på For mer informasjon om GLN og GS1 sine globale standarder, se 2.4 Varens beskrivelse i feltet Varenavn 1 Å lage en regel på hvordan beskrivelsen skal være er vanskelig. Det må ses i sammenheng med de andre feltene som er i bruk. Dette feltet vil som regel leses inn i datasystemene som varens beskrivelse -1. Det skal ikke forkomme andre tegn i teksten enn vanlige alfanumeriske tegn a...å samt Bare store bokstaver er tillatt maksimalt 30 tegn. Varenavn1 skal unikt beskrive og identifisere varen. Vareteksten skal begynne med beskrivelse av varen. Da vareteksten skal leses og forstås av en rekke personer med forskjellige funksjoner i systemet og i tillegg også brukes som opplysning til sluttbruker (hylleforkanter i butikk, prisbøker, e-handelsløsning), er det viktig at det legges flid og omtanke i oppbyggingen av disse. 2. Varenavnet skal begynne med betegnelsen på varen, for eksempel Vognpose. Det er mulig å legge merkenavn først i varenavnet, dette forutsetter at varenavnet er beskrivende nok til entydig å identifisere varen. 3. Etter betegnelsen legges det så inn spesifikasjon på varen, for eksempel 20x70 (enheten trengs ikke oppgis) 4. Deretter andre spesifikasjoner for eksempel farge, typenummer etc. 5. Varenavnet er unik per vareeier, det må ikke etableres like varetekster. Feltet «varebeskrivelse» kan benyttes til videre utdypninger av beskrivelsen av varen. For eksempel til å angi (eller annet) i en eske når dette er minste salgsenhet. Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 5

6 3. Produkter og pakningsnivåer Dette kapittelet tar for seg de ulike regler og rutiner som er knyttet til registrering av informasjonsbredde. Kapittelet er viktig for at begge parter skal ha en entydig oppfatning av innholdet. 3.1 Forbrukerpakning (F-pak) Enheten som kjøpes av forbruker og som skannes i butikkassen(pos). F-pak betegnes også ofte som minste salgbare enhet. F-pak kan også komme i en eller flere pakninger. Ved strekkodemerking av F-pak skal EAN-13-symbolet benyttes. Unntaket er for produkter som er så små at det ikke er mulig å benytte et EAN-13-symbol. Da må man benytte GTIN-8-nummeret samt EAN-8 strekkodesymbolet. Når det gjelder størrelse og plassering av strekkodesymbolet, viser vi til GS1 Guiden om nummerering og merking med GTIN. Alle produkter skal ha en FPAK definert og denne skal være identifisert med et GTIN nummer som er unikt for dette produktet og FPAK-en. 3.2 Detaljistforpakning (D-pak) Enheten (kartong) som bestilles av butikk fra grossist eller leverandør og som inneholder flere F-pak. 3.3 Transportforpakning (T-pak) Enheten (for eksempel pall) som transporteres mellom aktørene i verdikjeden. T-pak inneholder som oftest flere D-pak, men kan i enkelte tilfeller kun inneholde F-pak. 11 Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 6

7 4. Informasjonsbredde 1 Leverandør Navn på leverandør levnavn 40a Tekst Møbelprodusent AS 2 Leverandør_GLN Global Location Number (GLN) for leverandør levgln 13n GLN, 13 siffer som juridisk enhet. Se kapittel 2.2 i brukerveiledningen for bruk av GLN. 3 Organisasjonsnummer Leverandøren organisasjonsnummer i tilfeller der leverandøren er Norsk orgnr 8n Distribusjonssted Global Location Number (GLN) for disgln 13n GLN, 13 siffer distribusjonssted som fysisk lokasjon. Se kapittel 2.2 i brukerveiledningen for bruk av GLN. 5 Forbrukerpakning Global Trade Item Number (GTIN) for gtinfpak 13n GTIN, 13 siffer forbrukerpakning (fpak). Se kapittel 2.1 i brukerveiledningen for bruk av GTIN. 6 Detaljistpakning Global Trade Item Number (GTIN) for gtindpak 13n GTIN, 13 siffer detaljistforpakning (dpak). Se kapittel 2.1 i brukerveiledningen for bruk av GTIN. 7 Leverandørens Leverandørens eget produktnummer. levproduktnr 30a Tekst/tall artikkelnummer Nummeret vil være likt for alle kjeder. 8 Antall FPAK i DPAK Antall FPAK i DPAK ved bestilling AntFpak 3n Tall Minimum bestillingsantall Antall i minste bestillingsenhet Hvis denne er ulik 1 betyr det at leverandør har minste forpakningsenhet > 1 og at Kjedene må bestille i denne enheten bestantall 4n tall Varenavn 1 Leverandørens varenavn 1 prodnavn 30a Tekst Svane Classic Vendbar 11 Kasse bongtekst Produktbeskrivelse på kassekvittering til sluttkunde legges inn av den enkelte leverandør, må forkortes med fornuft prodbeskskrivelse 30a Tekst 12 Varebeskrivelse Leverandørens varebeskrivelse Forklarende tekst på varen, der varetekstene blir for like eller der forkortelser kan forklares proddetaljer 60a Tekst Vevd teppe i ull med soumak veveteknikk, 100 % ren ull, Håndvevd Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 7

8 13 Utvidet Varebeskrivelse Lang varebeskrivelse, Til Nettbutikker, DM, utvidet produktinformasjon nokkelegenskap 120a Tekst fylles ut med tekst 14 Ingress Hvis behov fylle dette ut som en innledende tekst vedlikehold 350a Tekst Tørrenses/Må ikke ristes/støvsuges regelmessig. 15 Salgstøtte URL URL til leverandørens produktbeskrivelser Salgsstotte 120a URL Tekst 16 Plakattekst 1 Prisplakater Plakat_1 78a Tekst Felt som kan overføres til program for utskrift av plakater 17 Plakattekst 2 Prisplakater Plakat_2 78a Tekst «18 Plakattekst 3 Prisplakater Plakat_3 78a Tekst «19 Materialbeskrivelse 1 Beskrivelse av materiale som er brukt i dette produktet 20 Materialbeskrivelse 2 Beskrivelse av materiale som er brukt i dette produktet 21 Materialbeskrivelse 3 Beskrivelse av materiale som er brukt i dette produktet 22 Materialbeskrivelse 4 Feltet kan brukes til spesielle behov for noen produkter Material_1 78a Tekst Material_2 78a Tekst Material_3 78a Tekst Material_4 78a Tekst 23 Merkenavn SERIE (Produktets familienavn) Merkenavn 30a Tekst Eksempel: STOKKE Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 8

9 24 Modellnavn Modell 30a Tekst Eksempel: TRIPP TRAPP Her mener vi "navnet på varen" / "stylenavn". Hvis varen ikke har et modellnavn, la feltet stå tomt 25 Type Produkt Produkt type, kategori Ptype 30a Tekst Eksempel: Stol Her skal det fylles inn type produkt. For eksempel Kombivogn, Bilstol, Body Ull. 26 Farge Produktets farge. følge leverandørens fargevalg 27 Størrelse Betegnelse som angir størrelse Brukes til å bestemme størrelse på bruk Farge 20a Tekst Blå Size 10a Tekst XXXL 28 HMS Hvis produktet oppfyller spesifikke HMS krav 29 Miljø Hvis produktet har fått miljømerking f.eks svanemerket 30 Garanti Hvis produkt har garanti som går utover standard 5 år Hms 3a Tekst Ja/Nei Fremtidig bruk Miljo 3a Tekst Ja/Nei Fremtidig bruk Garanti 3a Tekst Ja/Nei Fremtidig bruk 31 Montering Montering. Hvordan leveres produktet: Montering 1n Tall Et av følgende må brukes: 1=delvis montert, 2=montert, 3=ferdigprodukt. Produktinformasjon til kunde. Kommer frem på plakater etc. 32 Bestilling fra dato For nye produkter, dato når produkt kan bestilles fra Åpner produktet for salg i butikk bdato 8n Dato ddmmyyyy Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 9

10 33 Sesong sesong 12A Årstall Årstall for "når kom varen" For eksempel : 2013 VÅR 34 Opprinnelse Produksjonsland origin 30a Tekst China 35 Utgår dato Hvis leverandør skal slutte å produsere dette produktet skal siste bestillingsdato angis udato 8n Dato ddmmyyyy 36 Montert høyde Montert høyde Montert_h 4n Tall i cm Montert bredde Montert bredde Montert_b 4n Tall i cm Montert dybde Montert dybde Montert_d 4n Tall i cm Montert lengde Montert lengde Montert_l 4n Tall i cm Transport høyde Transportmål høyde Transport_h 4n Tall i cm Transport bredde Transportmål bredde Transport_b 4n Tall i cm. 1 Må ha mål i 3 dimensjoner, f.eks lengde+bredde+høyde. Hvis produktet er rundt erstattes 2 av dimensjonene av diameter. Må ha mål i 3 dimensjoner, f.eks lengde+bredde+høyde. Hvis produktet er rundt erstattes 2 av dimensjonene av diameter. Må ha mål i 3 dimensjoner, f.eks lengde+bredde+høyde. Hvis produktet er rundt erstattes 2 av dimensjonene av diameter. Må ha mål i 3 dimensjoner, f.eks lengde+bredde+høyde. Hvis produktet er rundt erstattes 2 av dimensjonene av diameter. Fremtidig bruk Fremtidig bruk Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 10

11 42 Transport dybde Transportmål dybde Transport_d 4n Tall i cm Transport lengde Transportmål høyde Transport_l 4n Tall i cm Bruttovekt Bruttovekt i Kg Brutto_kg 6n Tall i kg. 2 er 45 Nettovekt Nettovekt i Kg Netto_kg 6n Tall i kg. 2 er Fremtidig bruk Fremtidig bruk 46 Antall kolli Til bruk for lagerdrift Antall_K 3n Tall Antall kolli som blir levert (1av X) 47 Basisenhet Forpakning på produktets basisenhet (STK, PAK, ESK, ) Lagerenhet og grunnlag for varebeholdningsverdier. Settes av mottaker av informasjonen og kan være annerledes enn leverandørens verdier. som regel være FPAK Benhet 3a Tekst 48 Salgsenhet Forpakning på produktets salgsenhet (STK, PAK, ESK) 49 Lagerenhet Forpakning på produktets lagerenhet fra leverandør(stk,pak,esk,pal) etc.. Senhet 3a Tekst Lenhet 3a Tekst 50 Brutto innkjøpspris i Valuta Leverandørenes grunnpris/ listepris eks MVA pr. salgsenhet, for en gitt periode, før rabatter/bonuser/påslag. B_Innpris_Val 7n Numerisk, 2 er 51 Valutakode Valutakode for den valuta som leverandøren sender på faktura Val_Kode 3a Tekst NOK;SEK Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 11

12 52 Veil.utsalgspris i NOK Leverandørens veiledende utsalgspris inkl MVA pr Salgsenhet Veil_pris 7n Numerisk, 2 er 53 Mva Mva sats i prosent(%) Mva 4n Numerisk, 2 er 54 Ny prisdato Tidspunkt ny pris er gyldig fra Nypdato 8 Dato ddmmyyyy 55 Ledetid Produktets ledetid i antall dager (Antatt verdi) Denne verdien skal inneholde leverandørens leveringstid i antall dager fra ønsker leveringsdato som angitt fra kjøper til faktisk leveringsdato 56 Supplering produktet suppleres etter opprinnelig bestilling ledetid 4n Heltall suppl 1a J/N Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 12

13 5. Produktbilder og linker til videoer o.l. Bilde av et produkt skal tas enkeltvis. Det skal helst være en ren bakgrunn og underlag, som for eksempel en hvit vegg og ingen detaljer som ligger over produktet. Oppløsning for bilder skal være 300 dpi i 1:1 størrelse og minste tillatte størrelse er bredde 800 x høyde 491 pixler. Hvis det skal tas nye bilder er det ønskelig at hovedbilder av produktene tas forfra. Unntaket er stoler og senger som tas litt ovenfra og fra siden. Bildefil skal navnes med leverandørens eget GTIN ( _produkt.jpg), og hvis det finnes flere bilder av samme produkt skal de nummeres ( _produkt_1. etc.) Miljøbilder skal navnes _miljo.jpg, og hvis det finnes flere bilder av samme produkt skal de nummeres ( _miljo_1. etc.) Produktbilder er noe som skal leveres, mens miljøbilde er valgfritt (kan). Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 13

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS. Versjon 2.1

Norsk Byggtjeneste AS. Versjon 2.1 Versjon 2.1 De viktigste endringene i denne versjonen Nummerering av kapitlene Spesialregler for Standardsortimentet og varegruppe 05 Trelast, se: Om regelverket, Nye prinsipper Standardsortimentet og

Detaljer

Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning

Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon 2311 4400 Telefon NOBB support 2311 4470 e-post: post@nobb.no

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

GS1 Ytteremballasjeguiden

GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 GS1-standardene Innledning Dette heftet gir en kort innføring i bruken av GS1-standardene ved nummerering og merking av ytteremballasje. Heftet er laget for de som ikke kjenner

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.00 14. juni 2012 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

Brukerveiledning EPD-basen Alt du trenger å vite om EPD-basen

Brukerveiledning EPD-basen Alt du trenger å vite om EPD-basen Brukerveiledning Alt du trenger å vite om Tradesolution AS Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 OSLO TLF. 22 97 12 20 FAX. 22 97 13 47 www.tradesolution.no epd@tradesolution.no Versjonsnummer: 2009, v 3.7

Detaljer

Brukerveiledning EPD-basen

Brukerveiledning EPD-basen Brukerveiledning Alt du trenger å vite om Tradesolution AS Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 OSLO TLF. 22 97 12 20 FAX. 22 97 13 47 www.tradesolution.no epd@tradesolution.no Versjonsnummer: 2009, v 3.7

Detaljer

Brukerveiledning EPD-basen Alt du trenger å vite om EPD-basen

Brukerveiledning EPD-basen Alt du trenger å vite om EPD-basen Brukerveiledning Alt du trenger å vite om Tradesolution AS Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 OSLO TLF. 22 97 12 20 FAX. 22 97 13 47 www.tradesolution.no epd@tradesolution.no Versjonsnummer: v 3.13 Versjonsdato:

Detaljer

Krav til produktbilder og produkteier

Krav til produktbilder og produkteier Krav til produktbilder og produkteier Tradesolution 2015 Dokumentversjon 1.4 Tradesolution MediaStore Krav til produktbilder og Produkteier Dokumentversjon 1.4 4. mars 2015 Copyright Tradesolution AS Alle

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

NY vareeksport v. XML-eksport av varedata

NY vareeksport v. XML-eksport av varedata NY vareeksport v og import for NOBB Eksport er en funksjon hvor vareeier kan eksportere ut informasjon som er registrert på varene. Import er en funksjon for vareeiere for å importere varer og priser fra

Detaljer

Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres.

Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres. Ved å trykke på knappen «Eksporter» (på menylinjen) kan man eksportere ut dataene på en eller flere varer til ulike filformater (Excel og XML). Ved å trykke på knappen «Importer» kan man lese varedata

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai

Detaljer

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0

NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING. NRF Produktdatabase 2.0 NORSKE RØRGROSSISTERS FORENING NRF Produktdatabase 2.0 NRF Produktdatabase 2.0 Norske Rørgrossisters forening Support: Norske Rørgrossisters forening Postboks 6317 Etterstad 0604 OSLO Besøksadresse: Karoline

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet Vedlegg 2 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om krav til pakningsstørrelser, emballering, merking,

Detaljer

Brukerveiledning EPD Sjekkpunkt

Brukerveiledning EPD Sjekkpunkt Brukerveiledning EPD Sjekkpunkt Mai 2007 Innholdsfortegnelse GENERELT...2 MÅ VÅRE PRODUKTER SENDES TIL ESP?...2 HVORDAN HOLDER ESP OVERSIKT OVER HVA SOM SKAL MÅLES?...2 HVILKE FELT KONTROLLERES?...2 UNNTAK

Detaljer

ACT Portalen. Temautgave om merking av F-pak, D-pak og paller. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990

ACT Portalen. Temautgave om merking av F-pak, D-pak og paller. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990 ACT Portalen Temautgave om merking av F-pak, D-pak og paller ACT Gruppen l Etablert 1990 Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen til stede i hele Skandinavia ACT Gruppen har over 50 medarbeidere

Detaljer

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1 GS1 Transportguiden GS1 Transportguiden 1 Transport Transport Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal merke kolli/transportenheter med Felles Transportetikett, samt

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden 1

GLN Guiden. GLN Guiden 1 GLN Guiden GLN Guiden 1 GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner.

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer