Vil du ha en god STANDing?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du ha en god STANDing?"

Transkript

1 Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering og derved en miljømessig optimal distribusjon få effektive lanseringsprosesser på nye produkter forenkle avtaleverk og forhandlinger mellom kjede og leverandør bli en attraktiv handelspartner (Easy to do business with)

2 STAND001 STAND003 Produsent Produsert dato Grossist Detaljist/ Forbruker Best før Felles retningslinjer for merking og fordeling av holdbarhetstid Hensikten med denne standard er å fordele et produkts holdbarhetstid mellom handel og industri, gitt ulike holdbarheter. Alle D-pak skal merkes av produsenten med holdbarhetstid/best før Unntak fra merking og holdbarhetstidfordeling som angitt i standard må avtales spesielt Varer med holdbarhetstid mindre enn 17 dager skal avtales spesielt Felles retningslinjer for reklamasjoner og returer Hensikten med denne standard er å regulere ansvar i forbindelse med reklamasjoner og returer. Standarden bygger på Incoterms bestemmelser om ExWorks. Retur av varer godtas normalt ikke. Det må avtales spesielt dersom returer skal godtas, eksempelvis ved Utskifting av gammel vare ved introduksjon av ny vare Sesongvarer Kampanjer initiert av selger STAND002 STAND004 Standardisering av transportenheter Hensikten med denne standarden er å sikre en optimal transport-, lagrings- og behandlingseffektivitet gjennom hele verdikjeden. Grunnflateinnhold på en D-pak bør ikke overstige 600x400 mm. Høyde på pall skal ikke overstige 1200 mm. inkl. pall En pall med varer skal tåle samme type pall oppå Pallen skal merkes med GS1-128 Kravspesifikasjon for paller Hensikten med denne standarden er å definere hvilke krav som stilles til de ulike palletyper som brukes innen dagligvarer. Standarden omfatter både tre- og plastpaller, samt engangspaller i papp. Spesielle krav knyttet til engangspaller (eksponerings- og salgspaller). Sjekk standard Engangspaller kan kun være i papp, og kun som 1/2- og 1/3-pall

3 STAND005 STAND007 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen Denne standard omfatter merking av D-pak og pall, samt elektronisk informasjonsutveksling med den hensikt å få til en effektiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker, og samtidig sikre sporbarhet gjennom verdikjeden Endring på produktinformasjoner må alltid utveksles gjennom EPD-basen! Produkter og paller har ulike krav til merking sjekk standard! Viktig med god kvalitet på etikett og strekkode. Send gjerne prøve til GS1 Norway før trykking! Elektronisk pakkseddel har ulik krav til detaljeringsgrad avhengig av type pall som produktet står på Servicegrad Standarddefinisjoner Denne standard har til hensikt å etablere en felles plattform som utgangspunkt for måling, kommunikasjon og gjensidig evaluering gjennom å definere ulike begreper og forutsetninger knyttet til servicegrad. Partene står fritt i valget om avtale om servicegrad skal inngå eller ikke Dersom avtale om servicegrad skal inngå må partene avtale hvilke målinger som skal utføres. Det anbefales at de prioriterte målene mengde, tid og administrasjon avtales STAND006 System for bestemmelse og merking av tillatt topplast for paller dagligvarebransjen Hensikten med denne standarden er å beskrive hvordan topplast skal merkes, samt å beskrive krav til emballasje og design for at en vare skal tåle transport og lagring. Topplast skal meldes inn til EPD-basen Emballasjedesign av F-pak og D-pak bør ta utgangspunkt i hvordan en ferdig transportenhet/pall skal se ut Emballasje må styrkeberegnes og kompresjonstestes før den tas i bruk Topplast skal merkes på standard palletikett, transportetikett eller på egen etikett STAND008 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Denne standard har til hensikt å bidra til økt forbrukersikkerhet, samtidig som at den ivaretar forretningsmessige og juridiske krav hos industri og handel. Sporing gjelder for alle ledd i verdikjeden, og hvert ledd skal kunne spore ett ledd bak og ett ledd frem. Dersom leveringsadresse ikke samsvarer med den juridiske eier og fakturagang må dette avtales mellom partene Bedriftene skal ha etablert et sporingssystem, og prosedyrer for hvordan hendelser og kriser skal håndteres. Prosedyrer utover standardens minimumskrav må avtales spesielt

4 STAND009 Veileder Veileder for effektiv og rasjonell vareflyt i dagligvarebransjen Denne standard med sjekkliste brukes ved utforming og optimalisering av forbruker-, detaljist- og transport-emballasje. At F-pak er tilpasset butikkens hyllesystem og at den gir korrekt informasjon om innholdet D-pak skal være lett håndterbar, åpningsvennlig og effektiv i butikk, samt være tilpasset varens omløpshastighet Pallen skal utnyttes maksimalt for god transport- og lagerutnyttelse Beste praksis for lanseringsprosessen Denne veileder inneholder forslag til prosess for planlegging, implementering og resultatoppfølging, med tilhørende sjekklister. Selv om planleggingsfasen er leverandørstyrt har kjedene signalisert at de gjerne bidrar i prosessen I implementeringsfasen er det viktig at alle overholder tidslinjen og de tidsfrister som er satt. Ferskvarer, sesongvarer og andre spesielle varegrupper kan ha avvikende tidslinjer enn hva modellen tilsier. Varen må være registrert i EPD-basen før nyhetsmøte med kjedene Produktet må tilfredsstille sjekklisten i STAND009 STAND010 Logistikkvedlegg Denne standard omhandler samhandlingen mellom handel og industri. Retningslinjene i denne standarden er et tillegg til partenes Hovedavtale. Ved avvik mellom denne standard og Hovedavtale, gjelder Hovedavtalen Hente- og leveringsadresser, ledetid og tidsvinduer må avtales i eget vedlegg Bestilling, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura skal for grossistdistribuerte varer utveksles på EDI og følge DEDIP2-standard. Direkte distribuerte varer må avtales spesielt Cross-dock leveranser må avtales spesielt Generelt gjelder at avvik/brudd på STANDstandardene, mangelfull informasjon i grunndata/handelsdokumenter EDImeldinger, mangelfull merking eller pakking og henting/levering utover avtalte tidsvinduer må avtales særskilt i Hovedavtalen ORDLISTE EPD-basen Felles bransjeregister for artikler, driftet av Tradesolution GS1 Global organisasjon som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over, forvalter globale standarder for informasjons- og vareflyt, inneholdende identifikasjon, merking og elektronisk handel F-pak Forkortelse for Forbrukerenhet den enhet som forbruker kjøper i butikk D-pak Forkortelse for Distribusjonsenhet den enhet som varebestillinger normalt foretas på GS1-128 Strekkodesymbologi som muliggjør at flere opplysninger i strekkodeform kan trykkes på etiketter. Eksempel Best-før, vekt, SSCC DEDIP2 Navn på omforent standard som brukes på elektroniske handelsmeldinger mellom kjede og leverandør. Kan lastes ned fra

5 Visste du at Dagligvarebransjen håndterer årlig ca 7 millioner paller, noe som utgjør en distribusjonskostnad fra produsent til butikk på ca. 5 milliarder kroner 1 % redusert emballasjevolum gir færre paller eller 1060 færre antall vogntog ved 66 paller per enhet Transport av dagligvarer representerer i underkant av 10% av utslipp fra godstransport, estimert til +/ tonn Co 2 Iht en europeisk undersøkelse er ca 70 % av alle lanseringer ikke lenger på markedet etter 12 måneder Det er fortsatt et stort potensial for å redusere kostnader i verdikjeden ved å følge de standarder, retningslinjer og anbefalinger som ligger i STAND-standardene! Denne brosjyren er utarbeidet av Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje STAND Brosjyren skal gi handel og industri en kort beskrivelse av hvilke logistiske standarder som bransjen har avtalt. Ved å følge de råd og anbefalinger som fremkommer i disse standardene vil du langt på vei sikre at du og dine handelspartnere får en kostnadseffektiv og lønnsom logistikk gjennom hele verdikjeden. Det er en lederoppgave å påse at standardene følges!

6 Dette er STAND STAND Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje ble opprettet i 1998, på initiativ fra KK og DLF har som formål å få til effektivisering og kostnadsreduksjoner i vareflyten fra produsent og frem til forbruker skal ut fra et helhetlig syn være initiativtaker til og arbeide med oppgaver av felles interesse innen logistikkområdet har som mål er å utarbeide og etablere anbefalinger som blir retningsgivende for samarbeidet mellom aktørene i bransjen STANDs anbefalinger i form av standarder og retningslinjer ivaretar også myndighetenes krav til miljø etc., og forutsettes innarbeidet i leveringsavtalene mellom partene består per okt av følgende representanter: DMF Morten Gabrielsen, Rema 1000 Jørgen Eskeland, ASKO Torbjørn Nyberget, ICA Tore Nygårdsmoen, COOP Jens Olav Flekke, DMF DLF Jan Aas, Ringnes Siri Rudberg, TINE Jon Andreas Rognerud, Nidar Ole Thingnes, Kraft Foods Norge Thomas Weihe, DLF Observatør: Knut Vala, GS1 Norway Standardene kan lastes ned fra Spørsmål til standardene kan rettes til: Pb. 887 Sentrum, 0104 Oslo Telefon Grensen 9, 0159 Oslo Telefon Fax

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer