Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presisering av identifikatorer i EHF formatene"

Transkript

1 Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse P.nr: Opprettet nytt dokument p.nr: Oppdatert i forhold til forskrift om bokføring, Leverandør (Accounting SupplierParty) Element Obligatorisk Innhold Kommentar EndepunktId (EndpointID) som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Det anbefales at Endepunktid alltid oppgis for å sikre synkronisering av elektroniske adresser mellom kjøper og selger. Identifikatoren skal oppgis som en numerisk kode i henhold til ISO6523 og består av et prefiks, som angir utsteder av identifikatoren, og selve identifikatorverdien. Aktørid Aktørnavn (Name) som unikt identifiserer leverandøren overfor kjøper. Navn på leverandør. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur skal angis som: 9908: , hvor 9908 angir at identifikatoren er norsk organisasjonsnummer og er selve organisasjonsnummeret. For eksempel leverandørnummer. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. For AS, ASA og NUF under avvikling skal dette fremgå på fakturaen som en del av navnet. Se under. Er AS og ASA under stiftelse anbefales at dette fremgår av fakturaen. 1

2 Element Obligatorisk Innhold Kommentar Forskrift om endring i forskrift om bokføring, og med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere tredje ledd: Adresse (PostalAddress) forretningsadresse Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet «Foretaksregisteret» fremgå av salgsdokumentet, jf. foretaksregisterloven Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling, skal dette framgå av salgsdokumentet. forretningsadresse skal alltid oppgis. Forskrift om endring i forskrift om bokføring, og med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere tredje ledd: Adresseidentifikator som angir leverandørens adresse. Postadresse (Postbox) postadresse Gateadresse (Streetname) adresse Ekstra adresselinje (AdditionalStreetName) Gatenummer (BuildingNumber) Gatenummer for aktuell adresse Avdeling (Department) Avdeling eller organisasjon Poststed (CityName) Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet «Foretaksregisteret» fremgå av salgsdokumentet, jf. foretaksregisterloven Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling, skal dette framgå av salgsdokumentet. Hovedkontorets adresse skal oppgis i elementet Invoice.Note.Text dersom denne avviker fra forretningsadressen. For eksempel GLN. Dersom feltet benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. Benyttes dersom angivelse av ordinær gateadresse ikke er tilstrekkelig. Kan benyttes for å angi avdeling hos leverandør som er ansvarlig for salget. 2

3 Element Obligatorisk Innhold Kommentar Postnummer (PostalZone) Poststedets postnummer Undernivå, land Region, provins, Brukes normalt ikke i Norge. (CountrySubentity) fylke Landkode (Identification Code) Landkode basert på ISO MVA nummer (CompanyID) Avgiftsspesifikasjon Juridisk enhet (PartyLegalEntity) Organisasjonsnavn (RegistrationName) (CompanyID), dersom leverandør er registrert i MVA registeret, dersom leverandør er registrert i MVA registeret etterfulgt av bokstavene MVA "VAT" Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for Forutsetter at enheten er registrert i merverdiavgiftsregisteret (momspliktig). Attributtene schemeid og schemeagencyid skal settes til hhv. «NO:VAT» og «82». I henhold til de tekniske regler som er fastsatt av UBL og BII, skal verdien "VAT" oppgis dersom leverandør er registrert i MVA registeret. Informasjon i henhold til registrering i Enhetsregisteret. Dette feltet skal oppgis. Forskrift om bokføring 5-1-2, tredje ledd første punktum. Forskrift om endring i forskrift om bokføring, og med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere tredje ledd: Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet «Foretaksregisteret» fremgå av salgsdokumentet, jf. foretaksregisterloven Poststed (CityName) Poststed for juridisk adresse Undernivå, land (CountrySubentity) Region, provins, fylke for juridisk adresse Landkode Landkode basert på Attributtet schemeid skal settes til «NO:ORGNR». Attributtet schemename skal settes til «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret, men utelates for de som ikke er registrert i Foretaksregisteret. SchemeAgencyID skal settes til «82». Brukes normalt ikke i Norge. 3

4 Element Obligatorisk Innhold Kommentar (Identification Code) ISO for juridisk adresse kontaktinformasjon (Contact) Vår referanse Anbefales utfylt referanse Telefon (Telephone) telefonnummer Anbefales utfylt, grunnet at det skal være enkelt å kontakte leverandør ved feil. Telefax (Telefax) telefaxnummer E-post (ElectronicMail) e- post adresse kontaktperson (Person) fornavn (FirstName) etternavn (FamilyName) mellomnavn (MiddleName) jobbtittel (JobTitle) fornavn etternavn mellomnavn jobbtittel Anbefales utfylt, grunnet at det skal være enkelt å kontakte leverandør ved feil. 4

5 Eksempel Komplett XML for leverandør <cac:accountingsupplierparty> <cac:party> <cbc:endpointid> 9908: </cbc:EndpointID> <cac:partyidentification> <cbc:id>12300</cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>bedriften AS</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id schemeid="gln" schemeagencyid="9"> </cbc:id> <cbc:postbox>5467</cbc:postbox> <cbc:streetname>storgt.</cbc:streetname> <cbc:additionalstreetname>leilighet 12</cbc:AdditionalStreetName> <cbc:buildingnumber>10</cbc:buildingnumber> <cbc:department>salg</cbc:department> <cbc:cityname>oslo</cbc:cityname> <cbc:postalzone>0312</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode listid="iso3166-1" listagencyid="6">no</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="no:vat" schemeagencyid= 82 > MVA</cbc:CompanyID> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeid="un/ece 5153" schemeagencyid="6">vat</cbc:id> </cac:taxscheme> </cac:partytaxscheme> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>bedriften AS</cbc:RegistrationName> <cbc:companyid schemeid="no:orgnr" schemename= Foretaksregisteret schemeagencyid= 82 > </cbc:CompanyID> <cac:registrationaddress> <cbc:cityname>oslo</cbc:cityname> <cac:country> <cbc:identificationcode>no</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:registrationaddress> </cac:partylegalentity> <cac:contact> <cbc:id>o. Hansen</cbc:ID> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> </cac:contact> <cac:person> <cbc:firstname>anton</cbc:firstname> <cbc:familyname>selger</cbc:familyname> <cbc:middlename>m</cbc:middlename> <cbc:jobtitle>salgssjef</cbc:jobtitle> </cac:person> </cac:party> </cac:accountingsupplierparty> 5

6 Kunde (AccountingCustomerParty) Element Obligatorisk Innhold Kommentar EndepunktId (EndpointID) som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Det anbefales at Endepunktid alltid oppgis for å sikre synkronisering av elektroniske adresser mellom kjøper og selger. Identifikatoren skal oppgis som en numerisk kode i henhold til ISO6523 og består av et prefiks, som angir utsteder av identifikatoren, og selve identifikatorverdien. Aktørid Aktørnavn (Name) Adresse (PostalAddress) som unikt identifiserer kunden overfor leverandøren. Navn på kunde. forretningsadresse Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur skal angis som: 9908: , hvor 9908 angir at identifikatoren er norsk organisasjonsnummer og er selve organisasjonsnummeret. For eksempel kundens kundenummer hos leverandøren. forretningsadresse skal alltid oppgis. Adresseidentifikator som angir kundens adresse. Postadresse (Postbox) postadresse Gateadresse adresse (Streetname) Ekstra gateadresse (AdditionalStreetName) Gatenummer Gatenummer for (BuildingNumber) aktuell adresse Avdeling Avdeling eller (Department) organisasjon Poststed (CityName) Postnummer Poststedets (PostalZone) postnummer Undernivå, land Region, provins, (CountrySubentity) fylke Landkode Landkode basert på For eksempel GLN. Dersom feltet benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. Benyttes dersom angivelse av ordinær gateadresse ikke er tilstrekkelig. Brukes normalt ikke i Norge. 6

7 Element Obligatorisk Innhold Kommentar (IdentificationCode) ISO MVA nummer (CompanyID) Avgiftsspesifikasjon Juridisk enhet (PartyLegalEntity) Organisasjonsnavn (RegistrationName) (CompanyID) Poststed (CityName) Undernivå, land (CountrySubentity) Landkode (IdentificationCode) kontaktinformasjon (Contact) Deres referanse Telefon (Telephone) Telefax (Telefax) E-post (ElectronicMail) kontaktperson (Person) fornavn (FirstName) etternavn (FamilyName), hvis MVA nummer er angitt etterfulgt av bokstavene MVA Kodeliste UN/ECE 5153 Subset Navnet på kunden som organisasjonsnummeret gjelder for Poststed for juridisk adresse Region, provins, fylke for juridisk adresse Landkode basert på ISO for juridisk adresse Forutsetter at enheten er registrert i merverdiavgiftsregisteret (momspliktig). Attributtene schemeid og schemeagencyid skal settes til hhv. «NO:VAT» og «82». I henhold til de tekniske regler som er fastsatt av UBL og BII, skal verdien "VAT" oppgis dersom MVA nummer er angitt. Informasjon i henhold til registrering i Enhetsregisteret. Dette feltet skal oppgis. Forskrift om bokføring 5-1-2, første ledd første punktum. Attributtene schemeid og schemeagencyid skal settes til hhv. «NO:ORGNR» og «82». Brukes normalt ikke i Norge. referanse Navn eller en identifikator som angir kundens referanse, f.eks ansattnr. Dersom identifikator benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. telefonnummer telefaxnummer e-post adresse fornavn etternavn 7

8 Element Obligatorisk Innhold Kommentar mellomnavn (MiddleName) mellomnavn jobbtittel (JobTitle) jobbtittel 8

9 Eksempel Komplett XML for kunde <cac:accountingcustomerparty> <cac:party> <cbc:endpointid>9908: </cbc:endpointid> <cac:partyidentification> <cbc:id>345ks5324</cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>narf</cbc:name> </cac:partyname> <cac:postaladdress> <cbc:id schemeid="gln" schemeagencyid="9"> </cbc:id> <cbc:postbox>123</cbc:postbox> <cbc:streetname>kirkegt</cbc:streetname> <cbc:additionalstreetname>bakdør</cbc:additionalstreetname> <cbc:buildingnumber>8</cbc:buildingnumber> <cbc:department>regnskap</cbc:department> <cbc:cityname>oslo</cbc:cityname> <cbc:postalzone>0034</cbc:postalzone> <cac:country> <cbc:identificationcode listid="iso3166-1" listagencyid="6">no </cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:postaladdress> <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="no:vat" schemeagencyid= 82 > MVA </cbc:companyid> <cac:taxscheme> <cbc:id schemeid="un/ece 5153" schemeagencyid="6">vat</cbc:id> </cac:taxscheme> </cac:partytaxscheme> <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening</cbc:RegistrationName> <cbc:companyid schemeid="no:orgnr" schemeagencyid= 82 > </cbc:CompanyID> <cac:registrationaddress> <cbc:cityname>oslo</cbc:cityname> <cac:country> <cbc:identificationcode>no</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:registrationaddress> </cac:partylegalentity> <cac:contact> <cbc:id>3150bdn</cbc:id> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> </cac:contact> <cac:person> <cbc:firstname>jon</cbc:firstname> <cbc:familyname>hansen</cbc:familyname> <cbc:middlename>andre</cbc:middlename> <cbc:jobtitle>innkjøper</cbc:jobtitle> </cac:person> </cac:party> </cac:accountingcustomerparty> 9

10 Betalingsmottaker (PayeeParty) Følgende informasjon kan oppgis om betalingmottaker. Element Obligatorisk Innhold Kommentar Aktørid Aktørnavn (Name) Company som identifiserer betalingsmottaker. For eksempel GLN. Dersom feltet benyttes bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. Oppgis hvis betalingsmottaker er ulik leverandør, f.eks faktoringselskap. Navn på betalingsmottaker. Attributtene schemeid og schemeagencyid skal settes til hhv. «NO:ORGNR» og 82. Eksempel Komplett XML for betalingsmottaker <cac:payeeparty> <cac:partyidentification> <cbc:id schemeid="gln" schemeagencyid="9"> </cbc:id> </cac:partyidentification> <cac:partyname> <cbc:name>factoringfabrikken AS</cbc:Name> </cac:partyname> <cac:partylegalentity> <cbc:companyid schemeid="no:orgnr" schemeagencyid= 82 > </cbc:CompanyID> </cac:partylegalentity> </cac:payeeparty> 10

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer