Kvartalsrapport STATUS PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07"

Transkript

1 1 L A R T A 1. K V T H R C O A R A P P 3 1 M A L S R O T T R A K V P O R T I M R E R E T N I

2 Kvartalsrapport STATUS PR Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal på rad ble det ny rekord i ordrereserve på MNOK, en økning på 530 MNOK i forhold til inngangen av året. TTS Marine ASA (TTS) har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Sense EDM AS basert på overtagelse Tallene i kvartalsrapporten viser både TTS konsernet alene og proformatall for TTS og Sense EDM sammen. 1. kvartal 2007 Omsetningen i 1. kvartal 2007 var 510,1 MNOK (387,5 MNOK i 1. kv. 2006), driftsresultat før avskrivning (EBITDA) var 33,3 MNOK (24,2 MNOK), driftsresultat var 30,9 MNOK (22,0 MNOK) og resultat før skatt var 27,4 MNOK (18,8 MNOK). Resultat etter skatt var 19,5 MNOK (13,7 MNOK). Balanse Totalkapitalen pr var 1 874,7 MNOK (1 225,2 MNOK pr. 1. kv. 2006) med en egenkapital på 611,1 MNOK (407,7 MNOK), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,6 % (32,5 %). Netto rentebærende innskudd pr var 34,6 MNOK, mot netto rentebærende gjeld på 161,2 MNOK for ett år siden. Kontantbeholdning pr var 228,7 MNOK (66,5 MNOK). Regnskapsprinsippene er de samme som ble benyttet i forbindelse med regnskapet for Ved utarbeidelse av kvartalsrapporten er IAS 34 lagt til grunn. Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordre reserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. Virksomhetsområder TTS Marine ASA rapporterer på følgende 4 divisjoner; Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling og Deck Machinery. DRY CARGO HANDLING Omsetning 224,6 181,9 728,2 EBITDA 25,8 18,2 80,3 Divisjonen hadde nok et kvartal med meget god drift og inntjening. Ordreinngangen i kvartalet har også væt meget god, hvorav kontrakt på10 nye bilskip. Ordrereserven økte med 126 MNOK i kvartalet til 935 MNOK (829 MNOK pr. 1. kv. 2006), som er ny rekord for divisjonen. Markedet er fortsatt godt. Også joint venture (JV) selskapet TTS Hua Hai Ships Equipment Co Ltd i Kina hadde en god drift som forventet og meget god ordreinngang, hvor ordrereserven i kvartalet økte med 251 MNOK til 758 MNOK ved utgangen av kvartalet. TTS Hua Hai AB (100 % eid av TTS) sine aktiviteter er sin helhet rettet mot håndtering av JV selskapets kontrakter utenfor Kina og er dermed ikke en del av TTS sin øvrige drift. Denne driftsformen forenkler håndtering av inntekter og utgifter i ikke-kinesisk valuta for JV selskapet. I kvartal 2007 hadde TTS Hua Hai AB en omsetning på 34,2 MNOK med EBITDA på 1,3 MNOK. Av balansen på 121,5 MNOK (118,0 MNOK pr ) var 72,2 MNOK (67,8 MNOK) i kontanter. Våre to JV selskaper håndteres som et tilknyttede selskaper hvor TTS sin andel (50 %) av resultatet klassifiseres som finansinntekt. Dette har tidligere også har vært gjort for TTS Hua Hai AB. Fra og med 1. kvartal 2007 blir imidlertid TTS Hua Hai AB konsolidert inn i TTS gruppen. Dette øker balansen og reduserer driftsmarginen i forhold til tidligere. MARINE CRANES Omsetning 154,4 117,7 439,6 EBITDA 7,0 2,0 13,5 Divisjonen hadde en drift som forventet i kvartalet, samt en god ordreinngang innen hovedområdene sylinder- og wirekraner. TTS sin inntreden i markedet for offshorekraner i 2007 har blitt meget positivt mottatt fra markedet med en ordreinngang på ca. 200 MNOK i kvartalet. Ordreinngangen i kvartalet var på 426 MNOK som totalt økte ordrereserven til 870 MNOK per , som er ny rekord for divisjonen. Ordrereserven for ett år siden var på 378 MNOK. Markedet er godt med utsikt til flere større kontrakter i løpet av året. Etter overtagelse av ICD Projects AS ( ) er TTS blitt en leverandør av avansert offshore håndteringsutstyr, inklusive offshore kraner med aktiv hiv kompenseringsutstyr. Selskapet har endret navn til TTS Offshore Handling Equipment AS. TTS vil videreutvikle selskapet til en komplett leverandør av offshore håndterings-utstyr med fokus på software- og styringssystemer som blant annet ivaretar bølge-kompensering og gjør utstyret spesielt egnet for subsea operasjoner. Markedet er godt, med flere kontrakter under bearbeiding. PORT AND MATERIAL HANDLING Omsetning 57,8 39,4 178,8 EBITDA 2,2 4,2 12,6 Driften i kvartalet reflekterer høy aktivitet innen verftssystemer som har noe lavere margin enn havneutstyr. Ordreinngangen i kvartalet har vært god med blant annet en større kontrakt (103 MNOK) innen verftssystemer og en for leveranse av havneutstyr (21 MNOK) innen produktområdet container kassetter med tilhørende transportutstyr ( translifters ). I kvartalet er det også inngått kontrakt (9 MNOK) for leveranse av et link-span, som er en spesial rampe mellom kai og RoRo skip. Link-span er et av flere TTS produkter for lasthåndtering i havner. For å styrke TTS sin posisjon som en ledende leverandør av interface løsninger mellom skip og havn har TTS i kvartalet inngått avtale om kjøp av Marine Development Ltd. Avtalen er basert på at TTS overtar selskapets teknologi for havneutstyr ( innmat kjøp ). Selskapet (etablert i 1972) er kjent for å være en av de mest innovative selskapene for leveranse av løsninger for interface mellom skip og havn, med en god referanseliste. Dette gir gode muligheter for vekst fremover. Ordrereserven for Port and Material Handling pr var på 248 MNOK, mot 116 MNOK på samme tidspunkt i

3 DECK MACHINERY Omsetning 73,2 48,5 257,4 EBITDA -1,4 0,3-4,6 Driften i 1. kvartal bærer preg av bearbeiding av prosjekter med lav margin, noe som også forventes i 2. kvartal. Siden selskapet ble overtatt (4. kvartal 2005) er ordrereserven blitt gradvis bedre med påfølgende forventet bedring av driften i 2. halvår Markedsutsiktene er fortsatt gode, med vekstmuligheter spesielt i Kina. I kvartalet har TTS kjøpt ut vår partners 50 % andel i joint venture selskapet TTS Kocks GmbH Korea Co. i Pusan. Ved overtagelse av 100% av selskapet vil TTS ha større mulighet til å videreutvikle det meget viktige markedet i Sør Korea og øvrige Asia. Frem til overtagelse av selskapet ( ) er joint venture selskapet håndtert som et tilknyttet selskap hvor TTS sin andel (50%) av resultatet klassifiseres som finans-inntekt, deretter konsolidert med marginal resultateffekt. TTS Kocks GmbH Korea Co. er en ren underleverandør for divisjonen for sammenstilling og produksjon av anker- og fortøynings vinsjer til markedet i Sør Korea og øvrige Asia. Siden selskapet er en ren underleverandør til TTS påvirkes ikke konsernets omsetning og i liten grad varer i arbeid. Selskapet eier egne kontor og produksjonslokaler. Pr var varige driftsmidler 25.2 MNOK, mens langsiktig rentebærende gjeld var 22,7 MNOK og netto rentebærende gjeld 16,0 MNOK. TTS konsernets økning i immaterielle eiendeler i kvartalet på 31,5 MNOK var relatert til TTS Kocks GmbH Korea Co og ICD Projects AS. Ordrereserven for Deck Machinery pr var på 496 MNOK, mot 411 MNOK på samme tidspunkt i Oppkjøp av Sense EDM AS TTS Marine ASA har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Sense EDM AS med forutsatt gjennomført overtagelse Selskapet leverer komplette borepakker, boreutstyr, rørhåndteringsutstyr, samt patentert riggteknologi til både onshore og offshoremarkedet. Sense EDM har kontor i Norge (Kristiansand og Stavanger) og Canada (Edmonton) med til sammen 150 fast ansatte hvorav 105 i Norge. Ved kjøp av Sense EDM er TTS et viktig skritt videre i satsingen på det tredje virksomhetsområdet drilling & offshoreutstyr, i tillegg til skips utstyr og havneutstyr. Fellesenevneren for virksomhetsområdene er håndteringsutstyr hvor TTS er et ledende internasjonalt konsern med målsetning om å være en av verdens tre største leverandører innenfor valgte markedssegmenter. I dag er TTS en av verdens to største leverandører innen skipsutstyrsegmentet. Før oppkjøpet er TTS en komplett leverandør av avansert offshore håndteringsutstyr, inklusive offshore kraner til offshore support flåten (skip). Ved overtagelse av Sense EDM AS vil denne satsingen videreføres også mot faste og flytende offshore installasjoner. Det nye TTS vil kunne få betydelige synergieffekter både når det gjelder nysalg, ettersalg og innkjøp. Oppkjøpet muliggjør også store synergieffekter ved å kunne tilby markedet komplette leveranser innen boring, dekksutstyr og kraner til faste og flytende installasjoner. Kjøpesummen for 100 % av aksjene i Sense EDM AS utgjør 525 MNOK, i tillegg til inntil 75 MNOK i earn-out avhengig av resultater i 2007 og Kjøpesummen er basert på at selskapet overtas uten kontanter og gjeld. Netto kontantbeholdning er normalisert til 120 MNOK som gjøres opp etter nærmere avtale. Kjøpesummen er forutsatt finansiert med 400 MNOK i langsiktig lån, 75 MNOK egenfinansieres i tillegg til 50 MNOK ved utstedelse av nye TTS aksjer til en kurs kr. 66,07 som er gjennomsnittlig sluttkurs i uke 16 og 17. TTS OG SENSE EDM Omsetning 144,6 64,8 379,3 EBITDA 18,1-3,1 27,3 Sense EDM AS vil bli en egen divisjon i TTS, i tillegg til dagens fire divisjoner. Tom Fedog som i dag er adm.dir. i Sense EDM AS vil bli leder for den nye divisjonen og inngå i TTS sin konsernledelse. Tom Fedog har lang erfaring fra bransjen og var en av gründerne ved etablering av selskapet i år Sense EDM AS hadde ved utgangen av 1. kvartal 2007 en ordrereserve på 525 MNOK som inkluderer 75 MNOK for normalt ettersalg og omsetning fra rammeavtaler. (Ordrereserve for TTS inkluderer bare inngåtte kontrakter) I tillegg har selskapet en portefølje av opsjoner, bl. a. til Ability Drilling Management AS, og andre prosjekter som gir gode utsikter fremover. Målt på samme måte som resten av TTS gruppen, var ordrereserven for Sense EDM pr lik 450 MNOK, mot 245 MNOK på samme tidspunkt i TTS OG SENSE EDM PROFORMA Omsetning TTS 510,1 387, ,0 Sense EDM 144,6 64,8 379,3 Sum-omsetning 654,7 452, ,3 EBITDA TTS 33,3 24,2 98,6 Sense EDM 18,1-3,1 27,3 Sum-EBITDA 51,4 21,1 125,9 Proforma ordrereserven for TTS og Sense EDM pr var på MNOK, mot MNOK på samme tidspunkt i Fremtidsutsikter På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med %. Driftsmarginene vil også styrke seg i Markedene for skipsutstyr og offshore utstyr forventes å forbli sterkt de kommende 2-3 år, men med noe sterkere konkurranse i skipsutstyrsmarkedet enn i offshore markedet. For Sense EDM er budsjettert omsetning 600 MNOK med EBITDA på 66,5 MNOK for 2007, med forventet videre vekst de kommende år grunnet et meget godt marked. Bergen , STYRET I TTS MARINE ASA 3

4 Interim report TO 31 MARCH 2007 Introduction Earnings per share in the first quarter of 2007 were NOK 0.87 based on a record high turnover of NOK million and earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 33.3 million. For the twelfth quarter in succession the order backlog also reached a record high NOK million, which is an increase of NOK 530 million since the turn of the year. TTS Marine ASA has signed and agreement to purchase all shares of the company Sense EDM AS. Take-over will be 25 May First part of the interim report is TTS Marine ASA s figures. Second part includes TTS Marine ASA s and Sense EDM AS pro forma Q1 figures. First quarter 2007 A turnover of NOK million (NOK million in the first quarter of 2006) yielded earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 33.3 million (NOK 24.2 million), an operation profit of NOK 30.9 million (NOK 22.0 million) and a pre-tax profit of NOK 27.4 million (NOK 18.8 million). Net profit was NOK 19.5 million (NOK 13.7 million). Balance sheet Total assets as per 31 March 2007 were at NOK million (NOK million as per 31 March 2006) and equity at NOK million (NOK million), giving an equity-to-assets ratio of 32.6 % (32.5 %). Net cash as per 31 March 2007 was NOK 34.6 million, compared with net interest-bearing liabilities of NOK million as per 31 March Cash reserves as per 31 March 2007 were at NOK million (NOK 66.5 million). The accounting principles are the same as were employed in the 2006 accounts. The preparation of the interim report is based on IAS 34. Market The order intake in Q was NOK 986 million; which is record high. The order backlog as per 31 March 2007 was NOK million compared with NOK million one year ago. Business areas TTS Marine ASA reports on the following four divisions: Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling and Deck Machinery. DRY CARGO HANDLING Turnover EBITDA The order intake during the quarter has been good, including a contract for ten new car carriers. The order backlog increased by NOK126 million during the quarter, to NOK 935 million (NOK 829 million as per 31 March 2006). The market remains good. Operations in the joint venture (JV) company TTS Hua Hai Ships Equipment Co Ltd in China were good. The order intake in the quarter has been good, increasing the order backlog by NOK 251 million to NOK 758 million at the end of the quarter. The activities of TTS Hua Hai AB (100% owned by TTS) are entirely devoted to handling the JV company's contracts outside of China, and they are thus not part of TTS' general operations. This operating mode simplifies handling of income and expenses in non-chinese currency for the JV company. In the first quarter of 2007, TTS Hua Hai AB had a turnover of NOK 34.2 million with EBITDA of NOK 1.3 million. Of the balance sheet of NOK million (NOK million at 31 December 2006), NOK 72.2 (NOK 67.8 million) was in cash. Our two JV companies are handled as associated companies, where TTS' share (50%) of the profit is classified as financial income. This has also previously been done for TTS Hua Hai AB. However, from and including the first quarter of 2007, TTS Hua Hai AB will be consolidated into the TTS Group. This enhances the balance sheet and reduces the operating margin as compared with the past. MARINE CRANES Turnover EBITDA Operations in the division proceeded as expected in the quarter, and the order intake was good within the main areas of cylinder and wireluffing cranes. TTS' re-entry into the offshore crane market in 2007 has been very well received by the market, with order intake worth approx. NOK 200 million during the quarter. Order intake during the quarter amounted to NOK 426 million, which overall increased the order backlog to NOK 870 million as per 31 March 2007, which is record high for the division. The order backlog one year ago was NOK 378 million. The market is good, with prospects for several large contracts during the year. After acquiring ICD Projects AS (23 February 2007), TTS has become a supplier of advanced offshore handling equipment, including offshore cranes with active heave compensation equipment. The company has changed its name to TTS Offshore Handling Equipment AS. TTS will continue to develop the company into a full-service supplier of offshore handling equipment, with focus on software and control systems which in part safeguard wave compensation and make the equipment particularly well-suited for subsea operations. The market outlook is good, and several contracts are under evaluation. PORT AND MATERIAL HANDLING Turnover EBITDA The operation in the quarter shows high activity within yard systems, which yields somewhat weaker margins than port equipment. The order intake during the quarter has been good, including a major contract (NOK103 million) in the area of yard systems and another for delivery of port equipment (NOK 21 million) in the product area container cassettes with associated transportation equipment ( translifters ). During the quarter a contract (worth NOK 9 million) was also signed for delivery of a link-span, which is a special ramp between port and RoRo ships. The linkspan is one of several TTS products for handling cargo in ports. In order to reinforce TTS' position as a leading supplier of interface solutions between ships and ports, TTS has entered into an agreement to buy Marine Development Ltd. during the quarter. The 4

5 agreement is based on TTS acquiring the company's technology for port equipment ( content acquisition ). The company (established in 1972) is recognized as one of the most innovative companies in providing solutions for interfaces between ships and ports, and it has a good list of references. This provides good growth opportunity in the years to come. The order backlog for Port and Material Handling at 31 March 2007 was NOK 248 million, compared with NOK 116 million at the same time in DECK MACHINERY Turnover EBITDA Operations in first quarter reflect ongoing projects with low margins, which will continue in second quarter of Since the company was acquired (4th quarter 2005), the order backlog has gradually improved, with subsequent expectations of improved operations in the second half of Market prospects remain good with opportunities for growth, particularly in China. During the quarter, TTS bought out its partner's 50% ownership in the joint venture company TTS Kocks GmbH Korea Co. in Pusan. By acquiring 100% of the company, TTS will increase its opportunities to further develop the very important market in South Korea and Asia in general. Up until the takeover (15 March 2007) the joint venture company is treated as an associated company, in which TTS' share (50%) of the profit is classified as financial income, and then consolidated with marginal effect on the result. TTS Kocks GmbH Korea Co. is a pure sub-supplier for the division for assembly and production of anchor and mooring winches for the market in South Korea and Asia in general. Since the company is purely a subsupplier to TTS, there is no effect on the Group's turnover, and hardly any impact on work in progress. The company owns its own offices and production premises. As per 31 March 2007, tangible fixed assets were NOK 25.2 million, while long-term interest-bearing debt was NOK 22.7 million and net interest-bearing debt was NOK 16.0 million. The TTS Group's increase in intangible assets in the quarter of NOK 31.5 million was related to TTS Kocks GmbH Korea Co and ICD Projects AS. The order backlog for Deck Machinery as per 31 March 2007 was NOK 496 million, compared with NOK 411 million at the same date in Acquisition of Sense EDM AS TTS Marine ASA has entered into an agreement for the purchase of 100% of the shares in Sense EDM AS, with presumed implementation of the acquisition on 25 May The company supplies complete drilling packages, drilling equipment, pipe handling equipment and patented rig technology to both the onshore and offshore markets. Sense EDM has offices in Norway (Kristiansand and Stavanger) and Canada (Edmonton) with a total of 150 employees, 105 of which are in Norway. By purchasing Sense EDM, TTS is taking an important step forward in its commitment to its third area of operations, drilling and offshore equip ment, which comes in addition to ship equipment and port equipment. A common denominator for these activities is handling equipment, where TTS is a leading international group with the objective of being one of the world's three largest suppliers within selected market segments. Today, TTS is one of the world's two largest suppliers within the ship equipment segment. Prior to the acquisition, TTS is a one-stop supplier of advanced offshore handling equipment, including offshore cranes for the offshore support fleet (ships). Through the acquisition of Sense EDM AS, this commitment will also be continued in relation to fixed and floating offshore installations. The new TTS can achieve significant synergy effects, both as regards new sales, after-sales and procurement. The acquisition also facilitates substantial synergy effects by allowing the company to offer the market complete deliveries within drilling, deck equipment and cranes to fixed and floating installations. The purchase price for 100% of the shares in Sense EDM AS amounts to NOK 525 million, with the addition of up to NOK 75 million in earn-out, depending on results in 2007 and The purchase price is based on the company being taken over without cash and liabilities. The net cash reserves are normalized to NOK 120 million, to be settled according to further agreement. The purchase price is planned to be financed with NOK 400 million of long term debt, NOK 75 million will be financed by own cash, while NOK 50 million will be financed by issuing TTS shares at a subscription price of NOK 66.07, which is the average closing price 16 April to 27 April. TTS AND SENSE EDM Turnover EBITDA Sense EDM AS will become a separate division in TTS, in addition to the current four divisions. The current managing director of Sense EDM AS, Tom Fedog, will head the new division and become part of TTS' Group management. Tom Fedog has many years of experience in the industry, and was one of the founders of the company in the year At the end of the first quarter of 2007, Sense EDM AS had an order backlog of NOK 525 million, which includes NOK 75 million for normal after-sale and turnover from framework agreements. (The order backlog for TTS includes only signed contracts). The company also has a portfolio of contract options, e.g. in relation to Ability Drilling Management AS, as well as other projects that provide good prospects for the future. If measured in the same manner as the rest of the TTS Group, the order backlog for Sense EDM at 31 March 2007 was NOK 450 million, compared with NOK 245 million at the same time in TTS AND SENSE EDM PROFORMA ÅRET Turnover TTS Sense EDM Total turnover EBITDA TTS Sense EDM Total-EBITDA Pro forma order back log for TTS and Sense EDM as per 31 March 2007 was NOK million, compared to NOK million a year ago. Future prospects Due to a strong market and good order backlog, turnover in 2007 is expected to grow by 20-25%. The operating margins will also be reinforced in The markets for ship equipment and offshore equipment are expected to remain strong over the next 2-3 years, but with somewhat tougher competition in the ship equipment market than in the offshore market. For Sense EDM, the budgeted turnover is NOK 600 million with EBITDA of NOK 66.5 million for 2007, and further growth is expected in the years to come due to a very good market. Bergen 11 May 2007, THE BOARD OF TTS MARINE ASA 5

6 TTS MARINE ASA Q NOK Resultat Profit and loss account PR PR Driftsinntekter Turnover Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat Net profit/loss for the period Balanse Balance sheet PR PR Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Andre fordringer Other debitors Sum fordringer Total debitors Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Sum opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Nøkkeltall Key ratios PR PR EK-andel Equity to assets ratio 32,6% 32,5% 36,6% Fortjeneste pr. aksje (NOK) Earnings per share (NOK) 0,87 0,68 2,92 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK) 0,86 0,67 2,91 Kontantstrømanalyse Analysis of cashflow PR PR Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash from operations Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash from investments Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash from financing Endring i kontantbeholdning Change in cash Kontantbeholdning IB Cash position OB Kontantbeholdning UB Cash position CB Kontantbeholdning UB inkl. Hua Hai AB Cash position CB incl. Hua Hai AB Egenkapital Equity PR PR Egenkapital IB Equity OB Egne aksjer Own shares Emisjon Share issue Periodens resultat Net profit/loss for the period Valutaeffekter m.m Currency effects etc Egenkapital UB Equity CB

7 TTS MARINE ASA OG SENSE EDM ASA Q KONSOLIDERT PROFORMAREGNSKAP Q CONSOLIDATED PRO FORMA ACCOUNTS Q IFRS NOK Resultat Profit and loss account PR PR Driftsinntekter Turnover Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnade /Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat Net profit/loss for the period Balanse Balance sheet PR Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Andre fordringer Other debitors Sum fordringer Total debitors Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Sum opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Endelig oppkjøpsanalyse vil bli basert på verdier ved overtagelsestidspunkt Final acquisition analysis will be based on values at date of takeover Kortsiktig gjeld inkluderer TNOK relatert til oppgjør for normalisert kontantbeholdning Current liabilities includes NOK m related to compensations for normalised cash position 7

8 TTS Marine ASA Laksevågneset 12 PO Box 32 N-5847 Bergen, Norway Tel: Fax: Trykk: Molvik Grafisk AS

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.08 Innledning I 1. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,11 basert på en omsetning på 870,7 MNOK.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 Kvartalsrapport STATUS PR.30.09.06 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2006 var NOK 0,84 basert på en omsetning på 389,4 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 3. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 S E P T E M B E R 2 0 0 5 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2005 var NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2005

Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 2. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 J U N E 2 0 0 5 Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2005 var NOK 0,69 basert

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Interim report To 31 december 2010 4 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 STATUS PR. 31.12.10 Innledning TTS konsernet rapporterer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010 3 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2010 STATUS PER 30.09.10 Innledning Resultatene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

2001: Andre Kvartal/Second Quarter

2001: Andre Kvartal/Second Quarter 2001: Andre Kvartal/Second Quarter TANDBERG Television med resultat på 33 millioner kroner Andre kvartal 2001 Omsetning på 374 millioner (+54%) og et overskudd før skatt på 33 millioner kroner Overføring

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 1. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: Kvartalets EPS var

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Kvartalsrapport. Rapport for 3. kvartal 1999. Report for the Third Quarter of 1999

Kvartalsrapport. Rapport for 3. kvartal 1999. Report for the Third Quarter of 1999 Kvartalsrapport Rapport for 3. kvartal 1999 Report for the Third Quarter of 1999 Rapport for 3. kvartal 1999 HOVEDTALL 3. kvartal 1999 3. kvartal 1998 1998 Driftsinntekter 1.741,1 1.506,2 5.645 Driftsresultat

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach Reach Subsea ASA Konsernrapport Consolidated report 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012 Normand Reach Reach Subsea ASA Org. nr. 922 493 626 Konsernrapport 4. kvartal 2012 Høydepunkter 2012 Juni o En ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT

TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT 4 TO 31 DECEMBER 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA OPPSUMMERING 4. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Omsetningen i kvartalet var MNOK 734 (638). EBITDA i kvartalet

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestadasa.com www.borgestad.com EDISON kf 59 1.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Quarterly report. Nr 2-2006. Storfusjon Major merger

Kvartalsrapport Quarterly report. Nr 2-2006. Storfusjon Major merger Kvartalsrapport Quarterly report Nr 2-2006 Storfusjon Major merger Highlights AKVA group ASA established - AKVAsmart, Polarcirkel and the Wavemaster group merged creating the largest technology supplier

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

11 MND. Hva skjer internasjonalt? Hva skjer? IFRS 2005 Hva innebærer det for norske foretak? Lars I. Pettersen

11 MND. Hva skjer internasjonalt? Hva skjer? IFRS 2005 Hva innebærer det for norske foretak? Lars I. Pettersen Hva skjer internasjonalt? 2005 Hva innebærer det for norske foretak? Lars I. Pettersen 1 05.02.2003 Hva skjer? 2005 Hva innebærer det? Resultat/balanse-effekter Overgangsvirkninger Disclosures Hvordan

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer