Kvartalsrapport STATUS PR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.07"

Transkript

1 1 L A R T A 1. K V T H R C O A R A P P 3 1 M A L S R O T T R A K V P O R T I M R E R E T N I

2 Kvartalsrapport STATUS PR Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal på rad ble det ny rekord i ordrereserve på MNOK, en økning på 530 MNOK i forhold til inngangen av året. TTS Marine ASA (TTS) har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Sense EDM AS basert på overtagelse Tallene i kvartalsrapporten viser både TTS konsernet alene og proformatall for TTS og Sense EDM sammen. 1. kvartal 2007 Omsetningen i 1. kvartal 2007 var 510,1 MNOK (387,5 MNOK i 1. kv. 2006), driftsresultat før avskrivning (EBITDA) var 33,3 MNOK (24,2 MNOK), driftsresultat var 30,9 MNOK (22,0 MNOK) og resultat før skatt var 27,4 MNOK (18,8 MNOK). Resultat etter skatt var 19,5 MNOK (13,7 MNOK). Balanse Totalkapitalen pr var 1 874,7 MNOK (1 225,2 MNOK pr. 1. kv. 2006) med en egenkapital på 611,1 MNOK (407,7 MNOK), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,6 % (32,5 %). Netto rentebærende innskudd pr var 34,6 MNOK, mot netto rentebærende gjeld på 161,2 MNOK for ett år siden. Kontantbeholdning pr var 228,7 MNOK (66,5 MNOK). Regnskapsprinsippene er de samme som ble benyttet i forbindelse med regnskapet for Ved utarbeidelse av kvartalsrapporten er IAS 34 lagt til grunn. Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordre reserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. Virksomhetsområder TTS Marine ASA rapporterer på følgende 4 divisjoner; Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling og Deck Machinery. DRY CARGO HANDLING Omsetning 224,6 181,9 728,2 EBITDA 25,8 18,2 80,3 Divisjonen hadde nok et kvartal med meget god drift og inntjening. Ordreinngangen i kvartalet har også væt meget god, hvorav kontrakt på10 nye bilskip. Ordrereserven økte med 126 MNOK i kvartalet til 935 MNOK (829 MNOK pr. 1. kv. 2006), som er ny rekord for divisjonen. Markedet er fortsatt godt. Også joint venture (JV) selskapet TTS Hua Hai Ships Equipment Co Ltd i Kina hadde en god drift som forventet og meget god ordreinngang, hvor ordrereserven i kvartalet økte med 251 MNOK til 758 MNOK ved utgangen av kvartalet. TTS Hua Hai AB (100 % eid av TTS) sine aktiviteter er sin helhet rettet mot håndtering av JV selskapets kontrakter utenfor Kina og er dermed ikke en del av TTS sin øvrige drift. Denne driftsformen forenkler håndtering av inntekter og utgifter i ikke-kinesisk valuta for JV selskapet. I kvartal 2007 hadde TTS Hua Hai AB en omsetning på 34,2 MNOK med EBITDA på 1,3 MNOK. Av balansen på 121,5 MNOK (118,0 MNOK pr ) var 72,2 MNOK (67,8 MNOK) i kontanter. Våre to JV selskaper håndteres som et tilknyttede selskaper hvor TTS sin andel (50 %) av resultatet klassifiseres som finansinntekt. Dette har tidligere også har vært gjort for TTS Hua Hai AB. Fra og med 1. kvartal 2007 blir imidlertid TTS Hua Hai AB konsolidert inn i TTS gruppen. Dette øker balansen og reduserer driftsmarginen i forhold til tidligere. MARINE CRANES Omsetning 154,4 117,7 439,6 EBITDA 7,0 2,0 13,5 Divisjonen hadde en drift som forventet i kvartalet, samt en god ordreinngang innen hovedområdene sylinder- og wirekraner. TTS sin inntreden i markedet for offshorekraner i 2007 har blitt meget positivt mottatt fra markedet med en ordreinngang på ca. 200 MNOK i kvartalet. Ordreinngangen i kvartalet var på 426 MNOK som totalt økte ordrereserven til 870 MNOK per , som er ny rekord for divisjonen. Ordrereserven for ett år siden var på 378 MNOK. Markedet er godt med utsikt til flere større kontrakter i løpet av året. Etter overtagelse av ICD Projects AS ( ) er TTS blitt en leverandør av avansert offshore håndteringsutstyr, inklusive offshore kraner med aktiv hiv kompenseringsutstyr. Selskapet har endret navn til TTS Offshore Handling Equipment AS. TTS vil videreutvikle selskapet til en komplett leverandør av offshore håndterings-utstyr med fokus på software- og styringssystemer som blant annet ivaretar bølge-kompensering og gjør utstyret spesielt egnet for subsea operasjoner. Markedet er godt, med flere kontrakter under bearbeiding. PORT AND MATERIAL HANDLING Omsetning 57,8 39,4 178,8 EBITDA 2,2 4,2 12,6 Driften i kvartalet reflekterer høy aktivitet innen verftssystemer som har noe lavere margin enn havneutstyr. Ordreinngangen i kvartalet har vært god med blant annet en større kontrakt (103 MNOK) innen verftssystemer og en for leveranse av havneutstyr (21 MNOK) innen produktområdet container kassetter med tilhørende transportutstyr ( translifters ). I kvartalet er det også inngått kontrakt (9 MNOK) for leveranse av et link-span, som er en spesial rampe mellom kai og RoRo skip. Link-span er et av flere TTS produkter for lasthåndtering i havner. For å styrke TTS sin posisjon som en ledende leverandør av interface løsninger mellom skip og havn har TTS i kvartalet inngått avtale om kjøp av Marine Development Ltd. Avtalen er basert på at TTS overtar selskapets teknologi for havneutstyr ( innmat kjøp ). Selskapet (etablert i 1972) er kjent for å være en av de mest innovative selskapene for leveranse av løsninger for interface mellom skip og havn, med en god referanseliste. Dette gir gode muligheter for vekst fremover. Ordrereserven for Port and Material Handling pr var på 248 MNOK, mot 116 MNOK på samme tidspunkt i

3 DECK MACHINERY Omsetning 73,2 48,5 257,4 EBITDA -1,4 0,3-4,6 Driften i 1. kvartal bærer preg av bearbeiding av prosjekter med lav margin, noe som også forventes i 2. kvartal. Siden selskapet ble overtatt (4. kvartal 2005) er ordrereserven blitt gradvis bedre med påfølgende forventet bedring av driften i 2. halvår Markedsutsiktene er fortsatt gode, med vekstmuligheter spesielt i Kina. I kvartalet har TTS kjøpt ut vår partners 50 % andel i joint venture selskapet TTS Kocks GmbH Korea Co. i Pusan. Ved overtagelse av 100% av selskapet vil TTS ha større mulighet til å videreutvikle det meget viktige markedet i Sør Korea og øvrige Asia. Frem til overtagelse av selskapet ( ) er joint venture selskapet håndtert som et tilknyttet selskap hvor TTS sin andel (50%) av resultatet klassifiseres som finans-inntekt, deretter konsolidert med marginal resultateffekt. TTS Kocks GmbH Korea Co. er en ren underleverandør for divisjonen for sammenstilling og produksjon av anker- og fortøynings vinsjer til markedet i Sør Korea og øvrige Asia. Siden selskapet er en ren underleverandør til TTS påvirkes ikke konsernets omsetning og i liten grad varer i arbeid. Selskapet eier egne kontor og produksjonslokaler. Pr var varige driftsmidler 25.2 MNOK, mens langsiktig rentebærende gjeld var 22,7 MNOK og netto rentebærende gjeld 16,0 MNOK. TTS konsernets økning i immaterielle eiendeler i kvartalet på 31,5 MNOK var relatert til TTS Kocks GmbH Korea Co og ICD Projects AS. Ordrereserven for Deck Machinery pr var på 496 MNOK, mot 411 MNOK på samme tidspunkt i Oppkjøp av Sense EDM AS TTS Marine ASA har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Sense EDM AS med forutsatt gjennomført overtagelse Selskapet leverer komplette borepakker, boreutstyr, rørhåndteringsutstyr, samt patentert riggteknologi til både onshore og offshoremarkedet. Sense EDM har kontor i Norge (Kristiansand og Stavanger) og Canada (Edmonton) med til sammen 150 fast ansatte hvorav 105 i Norge. Ved kjøp av Sense EDM er TTS et viktig skritt videre i satsingen på det tredje virksomhetsområdet drilling & offshoreutstyr, i tillegg til skips utstyr og havneutstyr. Fellesenevneren for virksomhetsområdene er håndteringsutstyr hvor TTS er et ledende internasjonalt konsern med målsetning om å være en av verdens tre største leverandører innenfor valgte markedssegmenter. I dag er TTS en av verdens to største leverandører innen skipsutstyrsegmentet. Før oppkjøpet er TTS en komplett leverandør av avansert offshore håndteringsutstyr, inklusive offshore kraner til offshore support flåten (skip). Ved overtagelse av Sense EDM AS vil denne satsingen videreføres også mot faste og flytende offshore installasjoner. Det nye TTS vil kunne få betydelige synergieffekter både når det gjelder nysalg, ettersalg og innkjøp. Oppkjøpet muliggjør også store synergieffekter ved å kunne tilby markedet komplette leveranser innen boring, dekksutstyr og kraner til faste og flytende installasjoner. Kjøpesummen for 100 % av aksjene i Sense EDM AS utgjør 525 MNOK, i tillegg til inntil 75 MNOK i earn-out avhengig av resultater i 2007 og Kjøpesummen er basert på at selskapet overtas uten kontanter og gjeld. Netto kontantbeholdning er normalisert til 120 MNOK som gjøres opp etter nærmere avtale. Kjøpesummen er forutsatt finansiert med 400 MNOK i langsiktig lån, 75 MNOK egenfinansieres i tillegg til 50 MNOK ved utstedelse av nye TTS aksjer til en kurs kr. 66,07 som er gjennomsnittlig sluttkurs i uke 16 og 17. TTS OG SENSE EDM Omsetning 144,6 64,8 379,3 EBITDA 18,1-3,1 27,3 Sense EDM AS vil bli en egen divisjon i TTS, i tillegg til dagens fire divisjoner. Tom Fedog som i dag er adm.dir. i Sense EDM AS vil bli leder for den nye divisjonen og inngå i TTS sin konsernledelse. Tom Fedog har lang erfaring fra bransjen og var en av gründerne ved etablering av selskapet i år Sense EDM AS hadde ved utgangen av 1. kvartal 2007 en ordrereserve på 525 MNOK som inkluderer 75 MNOK for normalt ettersalg og omsetning fra rammeavtaler. (Ordrereserve for TTS inkluderer bare inngåtte kontrakter) I tillegg har selskapet en portefølje av opsjoner, bl. a. til Ability Drilling Management AS, og andre prosjekter som gir gode utsikter fremover. Målt på samme måte som resten av TTS gruppen, var ordrereserven for Sense EDM pr lik 450 MNOK, mot 245 MNOK på samme tidspunkt i TTS OG SENSE EDM PROFORMA Omsetning TTS 510,1 387, ,0 Sense EDM 144,6 64,8 379,3 Sum-omsetning 654,7 452, ,3 EBITDA TTS 33,3 24,2 98,6 Sense EDM 18,1-3,1 27,3 Sum-EBITDA 51,4 21,1 125,9 Proforma ordrereserven for TTS og Sense EDM pr var på MNOK, mot MNOK på samme tidspunkt i Fremtidsutsikter På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med %. Driftsmarginene vil også styrke seg i Markedene for skipsutstyr og offshore utstyr forventes å forbli sterkt de kommende 2-3 år, men med noe sterkere konkurranse i skipsutstyrsmarkedet enn i offshore markedet. For Sense EDM er budsjettert omsetning 600 MNOK med EBITDA på 66,5 MNOK for 2007, med forventet videre vekst de kommende år grunnet et meget godt marked. Bergen , STYRET I TTS MARINE ASA 3

4 Interim report TO 31 MARCH 2007 Introduction Earnings per share in the first quarter of 2007 were NOK 0.87 based on a record high turnover of NOK million and earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 33.3 million. For the twelfth quarter in succession the order backlog also reached a record high NOK million, which is an increase of NOK 530 million since the turn of the year. TTS Marine ASA has signed and agreement to purchase all shares of the company Sense EDM AS. Take-over will be 25 May First part of the interim report is TTS Marine ASA s figures. Second part includes TTS Marine ASA s and Sense EDM AS pro forma Q1 figures. First quarter 2007 A turnover of NOK million (NOK million in the first quarter of 2006) yielded earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 33.3 million (NOK 24.2 million), an operation profit of NOK 30.9 million (NOK 22.0 million) and a pre-tax profit of NOK 27.4 million (NOK 18.8 million). Net profit was NOK 19.5 million (NOK 13.7 million). Balance sheet Total assets as per 31 March 2007 were at NOK million (NOK million as per 31 March 2006) and equity at NOK million (NOK million), giving an equity-to-assets ratio of 32.6 % (32.5 %). Net cash as per 31 March 2007 was NOK 34.6 million, compared with net interest-bearing liabilities of NOK million as per 31 March Cash reserves as per 31 March 2007 were at NOK million (NOK 66.5 million). The accounting principles are the same as were employed in the 2006 accounts. The preparation of the interim report is based on IAS 34. Market The order intake in Q was NOK 986 million; which is record high. The order backlog as per 31 March 2007 was NOK million compared with NOK million one year ago. Business areas TTS Marine ASA reports on the following four divisions: Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling and Deck Machinery. DRY CARGO HANDLING Turnover EBITDA The order intake during the quarter has been good, including a contract for ten new car carriers. The order backlog increased by NOK126 million during the quarter, to NOK 935 million (NOK 829 million as per 31 March 2006). The market remains good. Operations in the joint venture (JV) company TTS Hua Hai Ships Equipment Co Ltd in China were good. The order intake in the quarter has been good, increasing the order backlog by NOK 251 million to NOK 758 million at the end of the quarter. The activities of TTS Hua Hai AB (100% owned by TTS) are entirely devoted to handling the JV company's contracts outside of China, and they are thus not part of TTS' general operations. This operating mode simplifies handling of income and expenses in non-chinese currency for the JV company. In the first quarter of 2007, TTS Hua Hai AB had a turnover of NOK 34.2 million with EBITDA of NOK 1.3 million. Of the balance sheet of NOK million (NOK million at 31 December 2006), NOK 72.2 (NOK 67.8 million) was in cash. Our two JV companies are handled as associated companies, where TTS' share (50%) of the profit is classified as financial income. This has also previously been done for TTS Hua Hai AB. However, from and including the first quarter of 2007, TTS Hua Hai AB will be consolidated into the TTS Group. This enhances the balance sheet and reduces the operating margin as compared with the past. MARINE CRANES Turnover EBITDA Operations in the division proceeded as expected in the quarter, and the order intake was good within the main areas of cylinder and wireluffing cranes. TTS' re-entry into the offshore crane market in 2007 has been very well received by the market, with order intake worth approx. NOK 200 million during the quarter. Order intake during the quarter amounted to NOK 426 million, which overall increased the order backlog to NOK 870 million as per 31 March 2007, which is record high for the division. The order backlog one year ago was NOK 378 million. The market is good, with prospects for several large contracts during the year. After acquiring ICD Projects AS (23 February 2007), TTS has become a supplier of advanced offshore handling equipment, including offshore cranes with active heave compensation equipment. The company has changed its name to TTS Offshore Handling Equipment AS. TTS will continue to develop the company into a full-service supplier of offshore handling equipment, with focus on software and control systems which in part safeguard wave compensation and make the equipment particularly well-suited for subsea operations. The market outlook is good, and several contracts are under evaluation. PORT AND MATERIAL HANDLING Turnover EBITDA The operation in the quarter shows high activity within yard systems, which yields somewhat weaker margins than port equipment. The order intake during the quarter has been good, including a major contract (NOK103 million) in the area of yard systems and another for delivery of port equipment (NOK 21 million) in the product area container cassettes with associated transportation equipment ( translifters ). During the quarter a contract (worth NOK 9 million) was also signed for delivery of a link-span, which is a special ramp between port and RoRo ships. The linkspan is one of several TTS products for handling cargo in ports. In order to reinforce TTS' position as a leading supplier of interface solutions between ships and ports, TTS has entered into an agreement to buy Marine Development Ltd. during the quarter. The 4

5 agreement is based on TTS acquiring the company's technology for port equipment ( content acquisition ). The company (established in 1972) is recognized as one of the most innovative companies in providing solutions for interfaces between ships and ports, and it has a good list of references. This provides good growth opportunity in the years to come. The order backlog for Port and Material Handling at 31 March 2007 was NOK 248 million, compared with NOK 116 million at the same time in DECK MACHINERY Turnover EBITDA Operations in first quarter reflect ongoing projects with low margins, which will continue in second quarter of Since the company was acquired (4th quarter 2005), the order backlog has gradually improved, with subsequent expectations of improved operations in the second half of Market prospects remain good with opportunities for growth, particularly in China. During the quarter, TTS bought out its partner's 50% ownership in the joint venture company TTS Kocks GmbH Korea Co. in Pusan. By acquiring 100% of the company, TTS will increase its opportunities to further develop the very important market in South Korea and Asia in general. Up until the takeover (15 March 2007) the joint venture company is treated as an associated company, in which TTS' share (50%) of the profit is classified as financial income, and then consolidated with marginal effect on the result. TTS Kocks GmbH Korea Co. is a pure sub-supplier for the division for assembly and production of anchor and mooring winches for the market in South Korea and Asia in general. Since the company is purely a subsupplier to TTS, there is no effect on the Group's turnover, and hardly any impact on work in progress. The company owns its own offices and production premises. As per 31 March 2007, tangible fixed assets were NOK 25.2 million, while long-term interest-bearing debt was NOK 22.7 million and net interest-bearing debt was NOK 16.0 million. The TTS Group's increase in intangible assets in the quarter of NOK 31.5 million was related to TTS Kocks GmbH Korea Co and ICD Projects AS. The order backlog for Deck Machinery as per 31 March 2007 was NOK 496 million, compared with NOK 411 million at the same date in Acquisition of Sense EDM AS TTS Marine ASA has entered into an agreement for the purchase of 100% of the shares in Sense EDM AS, with presumed implementation of the acquisition on 25 May The company supplies complete drilling packages, drilling equipment, pipe handling equipment and patented rig technology to both the onshore and offshore markets. Sense EDM has offices in Norway (Kristiansand and Stavanger) and Canada (Edmonton) with a total of 150 employees, 105 of which are in Norway. By purchasing Sense EDM, TTS is taking an important step forward in its commitment to its third area of operations, drilling and offshore equip ment, which comes in addition to ship equipment and port equipment. A common denominator for these activities is handling equipment, where TTS is a leading international group with the objective of being one of the world's three largest suppliers within selected market segments. Today, TTS is one of the world's two largest suppliers within the ship equipment segment. Prior to the acquisition, TTS is a one-stop supplier of advanced offshore handling equipment, including offshore cranes for the offshore support fleet (ships). Through the acquisition of Sense EDM AS, this commitment will also be continued in relation to fixed and floating offshore installations. The new TTS can achieve significant synergy effects, both as regards new sales, after-sales and procurement. The acquisition also facilitates substantial synergy effects by allowing the company to offer the market complete deliveries within drilling, deck equipment and cranes to fixed and floating installations. The purchase price for 100% of the shares in Sense EDM AS amounts to NOK 525 million, with the addition of up to NOK 75 million in earn-out, depending on results in 2007 and The purchase price is based on the company being taken over without cash and liabilities. The net cash reserves are normalized to NOK 120 million, to be settled according to further agreement. The purchase price is planned to be financed with NOK 400 million of long term debt, NOK 75 million will be financed by own cash, while NOK 50 million will be financed by issuing TTS shares at a subscription price of NOK 66.07, which is the average closing price 16 April to 27 April. TTS AND SENSE EDM Turnover EBITDA Sense EDM AS will become a separate division in TTS, in addition to the current four divisions. The current managing director of Sense EDM AS, Tom Fedog, will head the new division and become part of TTS' Group management. Tom Fedog has many years of experience in the industry, and was one of the founders of the company in the year At the end of the first quarter of 2007, Sense EDM AS had an order backlog of NOK 525 million, which includes NOK 75 million for normal after-sale and turnover from framework agreements. (The order backlog for TTS includes only signed contracts). The company also has a portfolio of contract options, e.g. in relation to Ability Drilling Management AS, as well as other projects that provide good prospects for the future. If measured in the same manner as the rest of the TTS Group, the order backlog for Sense EDM at 31 March 2007 was NOK 450 million, compared with NOK 245 million at the same time in TTS AND SENSE EDM PROFORMA ÅRET Turnover TTS Sense EDM Total turnover EBITDA TTS Sense EDM Total-EBITDA Pro forma order back log for TTS and Sense EDM as per 31 March 2007 was NOK million, compared to NOK million a year ago. Future prospects Due to a strong market and good order backlog, turnover in 2007 is expected to grow by 20-25%. The operating margins will also be reinforced in The markets for ship equipment and offshore equipment are expected to remain strong over the next 2-3 years, but with somewhat tougher competition in the ship equipment market than in the offshore market. For Sense EDM, the budgeted turnover is NOK 600 million with EBITDA of NOK 66.5 million for 2007, and further growth is expected in the years to come due to a very good market. Bergen 11 May 2007, THE BOARD OF TTS MARINE ASA 5

6 TTS MARINE ASA Q NOK Resultat Profit and loss account PR PR Driftsinntekter Turnover Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat Net profit/loss for the period Balanse Balance sheet PR PR Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Andre fordringer Other debitors Sum fordringer Total debitors Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Sum opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Nøkkeltall Key ratios PR PR EK-andel Equity to assets ratio 32,6% 32,5% 36,6% Fortjeneste pr. aksje (NOK) Earnings per share (NOK) 0,87 0,68 2,92 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK) 0,86 0,67 2,91 Kontantstrømanalyse Analysis of cashflow PR PR Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash from operations Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash from investments Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash from financing Endring i kontantbeholdning Change in cash Kontantbeholdning IB Cash position OB Kontantbeholdning UB Cash position CB Kontantbeholdning UB inkl. Hua Hai AB Cash position CB incl. Hua Hai AB Egenkapital Equity PR PR Egenkapital IB Equity OB Egne aksjer Own shares Emisjon Share issue Periodens resultat Net profit/loss for the period Valutaeffekter m.m Currency effects etc Egenkapital UB Equity CB

7 TTS MARINE ASA OG SENSE EDM ASA Q KONSOLIDERT PROFORMAREGNSKAP Q CONSOLIDATED PRO FORMA ACCOUNTS Q IFRS NOK Resultat Profit and loss account PR PR Driftsinntekter Turnover Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnade /Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat Net profit/loss for the period Balanse Balance sheet PR Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Andre fordringer Other debitors Sum fordringer Total debitors Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Sum opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Endelig oppkjøpsanalyse vil bli basert på verdier ved overtagelsestidspunkt Final acquisition analysis will be based on values at date of takeover Kortsiktig gjeld inkluderer TNOK relatert til oppgjør for normalisert kontantbeholdning Current liabilities includes NOK m related to compensations for normalised cash position 7

8 TTS Marine ASA Laksevågneset 12 PO Box 32 N-5847 Bergen, Norway Tel: Fax: Trykk: Molvik Grafisk AS

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.08 Innledning I 1. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,11 basert på en omsetning på 870,7 MNOK.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer

INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2007

INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2007 3K VARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2007 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.07 Innledning I 3. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,06 basert på en om setning på 601,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 Kvartalsrapport STATUS PR.30.09.06 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2006 var NOK 0,84 basert på en omsetning på 389,4 MNOK

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 3. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 S E P T E M B E R 2 0 0 5 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2005 var NOK

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 498,0 MNOK (142,1 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 161,6 MNOK (87,1 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 498,0 MNOK (142,1 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 161,6 MNOK (87,1 MNOK). STATUS PR. 30.09.07 I 3. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,06 basert på en omsetning på 601,7 MNOK. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 49,6 MNOK hvorav 41,3 MNOK for gamle TTS og

Detaljer

INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2007

INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2007 2K VARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2007 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.06.07 Innledning I 2. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,00 basert på en omsetning på 615,9 MNOK.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2008

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2008 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2008 1 Rapport 3. kvartal 2008 STATUS PR. 30.09.08 Innledning I 3. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 0,67 basert på en omsetning

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 527,8 MNOK (162,1 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 184,3 MNOK (73,5 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 527,8 MNOK (162,1 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 184,3 MNOK (73,5 MNOK). STATUS PR. 30.06.07 I 2. kvartal 2007 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,00 basert på en omsetning på 615,9 MNOK. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 36,8 MNOK som inkluderer Sense EDM for juni

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2007 Oslo 22.08.07 page 1 Agenda Oppsummering 2. kvartal 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2007 Oslo 14.05.07 page 1 Agenda Oppsummering 1. kvartal 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2005

Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 K V A R T A L S R A P P O R T 2. K V A R T A L 2 0 0 5 I N T E R I M R E P O R T T O 3 0 J U N E 2 0 0 5 Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2005 var NOK 0,69 basert

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

Under finanskostnader er ytterligere 20 MNOK i urealiserte valuta tap avsatt.

Under finanskostnader er ytterligere 20 MNOK i urealiserte valuta tap avsatt. STATUS PR. 31.12.08 Innledning I 4. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 0,16 basert på en omsetning på 1 249,7 MNOK. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 41,8 MNOK, hvor det er foretatt

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2006 Oslo 22.08.06 page 1 Agenda 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Intensjonsavtale om kjøp av Umoe Schat-Harding Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2007 Oslo 31.10.07 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kvartalsrapport STATUS PR

Kvartalsrapport STATUS PR KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.09 Innledning 1. kvartal 2009 har vært preget av den pågående konflikten med Ability Drilling ASA, noe

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 JUNE Global Reports LLC

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 JUNE Global Reports LLC KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2006 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2008

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2008 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 30 JUNE 2008 1 Rapport 2. kvartal og første halvår 2008 STATUS PR. 30.06.08 Innledning TTS oppnådde god fremgang både i 2. kvartal og for 1. halvår som

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2006 Oslo 31.10.06 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Etablering representasjonskontor i Vietnam Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

Som følge av tap og nedskrivninger gjennomførte TTS en kapitalemisjon med utstedelse av 42 millioner aksjer til kurs NOK 6 i juli.

Som følge av tap og nedskrivninger gjennomførte TTS en kapitalemisjon med utstedelse av 42 millioner aksjer til kurs NOK 6 i juli. RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2009 Innledning Omsetningen i 2. kvartal var 963 MNOK (1 074 MNOK) og EBITDA var 21 MNOK (64 MNOK). Resultatene i kvartalet er preget av avsetninger for konkurser hos

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2007 Oslo 14.02.08 07:44 page 1 Agenda 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Interim report To 31 december 2010 4 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 STATUS PR. 31.12.10 Innledning TTS konsernet rapporterer

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA KVARTALSRAPPORT PR 3. KVARTAL 2010 INTERIM REPORT AS OF 3 QUARTER 2010 3 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2010 STATUS PER 30.09.10 Innledning Resultatene

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA

To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA To 31 MARCH 2013 INTERIM REPORT Kvartalsrapport 1. Kvartal 2013 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 1. Kvartal 2013 Hovedpunkter for kvartalet var som følger: Kvartalets EPS var

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 17. februar 2006

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q Oslo, 17. februar 2006 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q4 2005 Oslo, 17. februar 2006 Carsten Kutzner, SuperOffice GmbH Salesman of the year 2005 Resultatregnskap hovedtall Q4/05 Tall i MNOK Q4/05 Q4/04 Endring 2005 2004

Detaljer

TTS GROUP ASA TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013

TTS GROUP ASA TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 Q TTS GROUP ASA 2 TO 30 JUNE 2013 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 Hovedpunkter for kvartalet som følger: EPS for kvartalet var NOK 0,18 og NOK 0,28 hittil

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 Vekst og resultatfremgang! For 6 kvartal på rad kan SuperOffice ASA vise til fin omsetningsvekst og sterk resultatforbedring. Den positive utviklingen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

TTS ÅRLIG OVERSIKT. TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany. TTS - Kontrakt til Marine divisjonens selskap i Bremen, Tyskland

TTS ÅRLIG OVERSIKT. TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany. TTS - Kontrakt til Marine divisjonens selskap i Bremen, Tyskland TTS ÅRLIG OVERSIKT Dato/tid Marked Utst. ID Kor r Melding Vedle gg Kategori 11.06.2010 10:34:06 TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany 11.06.2010 10:34:05 TTS - Kontrakt til Marine

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Halvårsrapport Half-yearly report

Halvårsrapport Half-yearly report H Y D R A L I F T A S A 2001 Halvårsrapport Half-yearly report H YHDY RDAR LAI LF IT F T A SÅAR S B E R E T N I N G 1. H A L V Å R 2 0 0 1 2 Styrets rapport Stor aktivitet i markedet og oppkjøp av selskaper

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer