Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Med. post 1 D SSK 20 % fast. - Personalmappe Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 1D SSK Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale - jordmor ved Kirurgisk klinikk, Fødeavdeling SSA ferievikar - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Personalarkiv

2 I,, N tgående internt produsert, 11/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Endringsmelding for Alderspensjon og AFP - endring av AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse / melding om fratredelse - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/ Oppsigelse/melding om fratredelse - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad - CV - Attester - Personalmappe - Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Fylkesmannen i Aust-Agder - Avgjørelse i rettighetssak - Klage på avslag på LARbehandling - Fylkesmannen i Aust-Agder - Klage på avslag på LAR-behandling - Fylkesmannen i Aust-Agder Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433

3 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Kir/ort eksp/skrivefunksjon SSA Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Autorisasjon - Personalmappe - Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Med. avd.ssk 100 % vikar. - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Miljøterapeut ved KPH; døgnenhet 6.1 SSK % engasjement. - Personalmappe Personalarkiv

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Oppfølging av planer for lukking av avvik etter landsomfattende tilsyn - Tilsyn - Landsomfattende tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge i 2013 og Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Avdeling for barn og unges psykiske helse Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Energi-og miljørapportering av forbrukstall for Klimaregnskap Sørlandet sykehus HF - Helse Sør-Øst RHF Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Personalarkiv

5 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Enhet for bemanning Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse - Personalmappe Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Ortopedisk sengepost 3C SSK Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Sterilsentralen SSK ferievikar. - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv

6 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe - Medisinsk post 1D SSK Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Prosjekt jobbmestrende oppfølging - søknad Prosjekt jobbmestrende oppfølging - arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelse - statsbudsjettet kapitel Helsedirektoratet DPS Solvang dagbehandling og ambulant virksomhet tgående internt produsert, 14/ Vedrørende henvendelse fra pårørende - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ ttalelse fra ABP og kopi av journal til Fylkesmannen i Vest-Agder - Henvendelse fra Pasient- og brukerombudet - Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg Avdeling for barn og unges psykiske helse Pasientarkiv 435 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar fra Legeforeningen på forespørsel om deltakelse i Nasjonal Referansegruppe - Nasjonal referansegruppe i henhold til mandat 2014 BarnsBeste - Den norske legeforening BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk

7 I,, N tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som overlege ved Øyeavdelingen, Arendal, 100 % st. fast - Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal, 100 % st. fast - Linda Hermansen Offl Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - overlege ved Kirurgisk klinikk, Øyeavdeling SSA 100 % fast - Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal, 100 % st. fast - Øyeavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - overlege ved Kirurgisk klinikk, Øyeavdeling SSA 100 % fast - Ansettelse - Overlege ved Øyeavdelingen, Arendal, 100 % st. fast - Øyeavdeling Internt notat med oppfølging, 14/ Individuell senioravtale - Personalmappe - Ortopedisk avdeling SSA Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Henvendelse vedrørende praksis og rammer for familieambulatoriene i Norge - BarnsBeste - Læringsnettverket for lavterskeltilbud - Vestre Viken HF BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Tilbud fra BarnsBeste om å lede læringsnettverket for lavterskeltilbud - BarnsBeste - Læringsnettverket for lavterskeltilbud - Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk

8 I,, N tgående internt produsert, 14/ Høringsuttalelse - tredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. - Høring - tvidet nasjonal innkjøpsfunksjon - Rapportutkast til innspillsrunde - Deloitte AS Innkjøp tgående internt produsert, 14/ Anmeldelse - Anmeldelse - Agder politidistrikt Offl 3 Klinikk for psykisk helse Inngående eksternt produsert, 14/ Forhåndsutlysning på tilsvarnede anskaffelse ref Vest-Agder fylkeskommune. Jonatan Clean Pilot - Anskaffelse - Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang - Husøkonom renholdsdataverktøy - Hamre, Sturle Innkjøp tgående internt produsert, 14/ Pasientklage - tilbakemelding vedrørende din henvendelse - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 14/ Svarbrev - Styrket rettsstilling for barn som etterlatte - Styrket rettstilling for barn som etterlatte - BarnsBeste - Helse- og omsorgsdepartementet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Makeskifte/ tilleggsgrunn Andreas Kjærs vei 76 gnr 150 bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet for undertegning - Makeskifte/ tilleggsgrunn Andreas Kjærs vei 76 gnr 150 bnr Kristiansand kommune

9 I,, N tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om høring og iverksettelse av revisjon av EPJ standard - Høring og iverksettelse av revisjon av EPJ standard, BarnsBeste - Helsedirektoratet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Høringssvar fra BarnsBeste - tkast til veileder om pasienter, brukeres og pårørendes rett til informasjon ved alvorlige hendelser - Høringsuttalelser BarnsBeste - Helsedirektoratet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Inngående eksternt produsert, 14/ Høringsdokument fra HOD - Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter - pasienttransport - Høringsuttalelser BarnsBeste - Helse- og omsorgsdepartementet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Høringsuttalelse HOD - Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (Pasienttransport) - Høringsuttalelser BarnsBeste - Helse- og omsorgsdepartementet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Høringsuttalelse - Svarbrev - Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) - Høringsuttalelser BarnsBeste - Helse- og omsorgsdepartementet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Høringssvar - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten - Høringsuttalelser BarnsBeste - Helse- og omsorgsdepartementet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk

10 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Høringsbrev fra HOD NO Prioriteringer i helsetjenesten - Høringsuttalelser BarnsBeste - Helse- og omsorgsdepartementet BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Vedrørende anmodning om retting i journal - Pasient- og brukerombudet - Anmodning om retting i journal - Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - fagarbeider ved Driftsenhet, Byggteknisk seksjon SSA ekstrahjelp - Arbeidspraksis SSA - tiltak i regi av NAV tgående internt produsert, 14/ Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 14/ Pasientklage - Pasientklage - Avdeling for barn og unges psykiske helse Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på mottatt klage vedr behandling - Pasientklage - Avdeling for barn og unges psykiske helse Pasientarkiv 433

11 I,, N tgående internt produsert, 14/ Avviksmelding - tilbakemelding Audnedal kommune - tskrivning av pasient - Avviksmelding - Audnedal kommune - tskrivning av pasient - Audnedal kommune Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 14/ PRRING - Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Tryg Forsikring, Bergen Ortopedisk avdeling SSA Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 14/ Tilbakemeldinger på foreløpig rapport tilsyn - nyfødtpostene ved Sørlandet sykehus HF - Fylkesmannen i Vest-Agder - Tilsyn - Nyfødtpostene ved Sørlandet sykehus HF - Fylkesmannen i Vest-Agder Medisinsk klinikk tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding vedr viktig informasjon om Accu-Chek TenderLink infusjonssett: Potensielt problem med frakoblet slangesett - Sikkerhetsvarsel TenderLink fra Roche - Roche Norge AS Enhet for behandlingshjelpemidler tgående internt produsert, 14/ Info brev til brukere av TenderLink - Sikkerhetsvarsel TenderLink fra Roche - brukere av TenderLink Enhet for behandlingshjelpemidler Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om tilbakemelding - Skade PD Skadedato: Skade på bil - kjennemerke PD skadedato skadenr Post Motor Forsyning SSK

12 I,, N tgående internt produsert, 14/ Tilbud - stilling som radiograf ved Radiologisk avdeling SSF, ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Radiograf, radiografstudenter Flekkefjord - st. ref Tom Arild Olsen Offl Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - assistent/pleie ved Kirurgisk klinikk, post 3C SSA ferievikar - Ansettelse - Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student Somatikken Arendal - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Arendal - st. ref Silje Therese Skarli tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Arendal - st. ref Internt notat med oppfølging, 14/ Ansettelsesvedtak - sekretær, merkantil ved Klinikk for teknologi og e-helse, Arkiv- og dokumentasjonsenheten SSA 100 % ferievikar - Ansettelse - Ferievikar Helsesekretær, sekretær, studenter Arendal - st. ref Arkiv og dokumentasjon SSA

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal - st. ref Cathrine Norby tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal - st. ref Jessica Lowe tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar Lege, med. stud., sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, studenter innen helse og sosialfag, sekretær, renholder Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Arendal - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Føde/barselpost SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar hjelpepleier, barnepleier, sykepleier studenter, med.studenter, assistent Somatikken i Kristiansand - st. ref Beate Reiersen

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, døgnenhet 6.1 SSK ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand - st. ref Oda Mørch tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref goran cvijetinovic Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref William Øverland tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar - Portør, kokk, renholder, assistent Drift Kristiansand - st. ref

15 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Lars Christian Storækre Reang tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider evt. studenter innen helse og sosialfag Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Takker ja arbeidsavtale - Ambulansearbeider m/autorisasjon ve Prehospitale tjenester, ambulansestasjonen i Mandal/Åseral ferievikar. - Ansettelse - Ferievikar Ambulansearbeider Ambulansetjenesten i Vest-Agder - st. ref Thomas Moltsen tgående internt produsert, 14/ Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste - Fylkesmannen i Telemark BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk tgående internt produsert, 14/ Kontaktperson hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste - Fylkesmannen i Oslo og Akershus BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk

16 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Etterlyser svar vedr styrking av barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Barn som pårørende i et folkehelseperspektiv - Fylkesmannens rolle - BarnsBeste - Elisabeth Skarrud BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Milan Kovacevic tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad og CV - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter - st. ref. ( ) - Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Anne Irene Høyland tgående internt produsert, 14/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref Ansettelse - Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleieog vernepleiestudenter Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref

17 I,, N Internt notat med oppfølging, 14/ Svar fra klinikken - Psyk meg opp i ledelse - Kull 11 - "Psyk meg opp i ledelse" - kull 10 - Lederutvikling for ledere med psykologbakgrunn innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling - DPS Aust-Agder Klinikk for psykisk helse 271 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til Novo nordisk Scandinavia AS pre-symposium Oslo Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt Cegedim Norway AS Medisinsk klinikk tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Styrevedtak om ABP - Ny ngdomsklinikk ABP - Konseptrapport - Etter liste Internt notat med oppfølging, 15/ Informasjonshefte for nye leger medisinsk avdeling SSA - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Pasientklage tilbakemelding på henvendelse - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering ved Med. avd. SSK 100 % vikar. - Ansettelse - Lege i spesialisering - indremedisin ved Medisinsk avdeling, Kristiansand - st. ref Don Ransi Liyanarachi

18 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæringsskjema - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Referat styringsgruppe til Driftsprosjekt i BA Gjennomgang belegg og liggetider Barne- og ungdomsavdelingen (BA) - Medisinsk klinikk Organisasjonsavdeling Barneseksjonen SSA Barneseksjonen SSK Barne- og ungdomsavdelingen Medisinsk klinikk tgående internt produsert, 15/ Vedrørende klage fra Fylkesmannen i Vest-Agder - Fylkesmannen i Vest-Agder - Mulig tilsynssak - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Pasientklage - Spørsmål om taushetsplikt - Organisasjonsavdeling Pasientarkiv 434 tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Referat fra oppstartsmøte - Revisjon konseptutredning - Etter liste Inngående eksternt produsert, 15/ Dokumenter Nybygg for psykiatri SSK - Revisjon konseptutredning - Marte Lauvsnes

19 I,, N tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding dokumenter Nybygg for psykiatri SSK - Revisjon konseptutredning - 'Marte Lauvsnes' Inngående eksternt produsert, 15/ Forslag til fremdrifts og ressursplan for gjennomføring - Nybygg psykisk helse SSK - Revisjon konseptutredning - Johannes Eggen Inngående eksternt produsert, 15/ Dokumenter Nybygg for psykiatri SSK - Revisjon konseptutredning - Marte Lauvsnes tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Oppgaver og fremdrift - Revisjon konseptutredning - Faveo prosjektledelse tgående internt produsert, 15/ Svarbrev vedr framdift Revisjon konseptutredning - Nybygg psykisk helse SSK - Revisjon konseptutredning - 'Johannes Eggen' tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Driftsøkonomiske konsekvenser - Revisjon konseptutredning - 'Marte Lauvsnes'

20 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Driftsøkonomiske konsekvenser - Revisjon konseptutredning - Marte Lauvsnes tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Brukermøte Dokumenter - Revisjon konseptutredning - Randi Torjussen Klinikk for psykisk helse Psykiatrisk sykehusavdeling Avdeling for barn og unges psykiske helse Enhet 4.1 SSK ABP ungdomsklinikk SSA Inngående eksternt produsert, 15/ Nybygg psykiatri SSK - plantegninger for underlag til brukermøte Revisjon konseptutredning - Annichen Fische tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Referat fra brukermøte 1 revisjon - Revisjon konseptutredning - Etter liste tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Forberedelse til brukermøte - Revisjon konseptutredning - 'Johannes Eggen' 'Marte Lauvsnes'

21 I,, N tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykiatri SSK - Refrat fra møte i revisjonsgruppen Revisjon konseptutredning - Etter liste Inngående eksternt produsert, 15/ Nybygg psykiatri SSK - Refrat fra møte i revisjonsgruppen Revisjon konseptutredning - Marte Lauvsnes tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Referat fra brukermøte 2 revisjon - Revisjon konseptutredning - Etter liste Inngående eksternt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Endelig utkast OTP - Revisjon konseptutredning - Faveo prosjektledelse Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende Nybygg psykiatri SSK - Revisjon konseptutredning - Johannes Eggen tgående internt produsert, 15/ Nybygg psykisk helse SSK - Referat fra brukermøte 3 revisjon - Revisjon konseptutredning - Etter liste

22 I,, N tgående internt produsert, 15/ tskrivningsklare pasienter - Svar på klage på fakturagrunnlag - tilbakemelding fra Kristiansand kommune - desember tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Kristiansand kommune - desember Kristiansand kommune Medisinsk klinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, intensiv enhet SSK 100 % fast. - Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved Anestesiavdelingen, Intensiv enhet, Kristiansand - st. ref Marianne LIe tgående internt produsert, 15/ Vedrørende revidert Romprogram nytt psykiatribygg SSK - Revisjon delfunksjonsprogram - 'Marte Lauvsnes' tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref

23 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref

24 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Ansettelse - Lege i spesialisering Ortopedisk avdeling, Arendal - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - retting - Fylkesmannen i Aust-Agder - opplysninger i tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Fylkesmannen i Aust-Agder Kirurgisk klinikk Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte IA - sak - NAV Arendal Medisinsk poliklinikk SSA Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Ansettelsesvedtak - hjelpepleier Kir. post 3D, Arendal 100 % fast - Hjelpepleier Kir. post 3D, Arendal - st. ref Kirurgiske senger SSA Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Stråledokumentasjon - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Senter for kreftbehandling Pasientarkiv 432

25 I,, N tgående internt produsert, 15/ Avviksmelding - Kvinesdal kommune - tskrivning av pasient - Tilbakemelding - Avviksmelding - Kvinesdal kommune - tskrivning av pasient - Kvinesdal kommune Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Protokoll fra foretaksmøte i SSHF - Foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF - innkalling og protokoller Helse Sør-Øst RHF Organisasjonsavdeling tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja - Miljøterapeut ved KPH. døgnenhet 4.2 SSK ekstrahjelp. - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om opplysninger i tilsynssak - Statens helsetilsyn - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 431

26 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ Tilsynssak - oversendelse til Medisinsk avdeling SSK - Statens helsetilsyn - Varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven Medisinsk avdeling SSK Medisinsk klinikk Pasientarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Svar på innsigelse på utskrivingsklar pasient - Mandal kommune - tskrivingssklare pasienter - Klage på fakturagrunnlag - Mandal kommune - Mandal kommune Medisinsk klinikk Pasientarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan - psykisk helsevern og TSB med hovedvekt på DPS - Nasjonal helse og sykehusplan - Psykisk helsevern og TSB med hovedvekt på DPS - Helse Sør-Øst RHF Klinikk for psykisk helse 333 tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ tskrivningsklare pasienter - svar på klage på fakturagrunnlag - Arendal kommune - januar tskrivningsklare pasienter - klage på fakturagrunnlag - Arendal kommune - januar Arendal Kommune Medisinsk klinikk

27 I,, N tgående internt produsert, 15/ Legeopplysninger til If forsikring - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Barne- og ungdomsavdelingen Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Offl Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsynsrapport med anmerkning - Setesdal Brannvesen - Tilsyn med fyringsanlegg - Setesdal Brannvesen - Tilsyn med fyringsanlegg - Setesdal Brannvesen Service- og sikkerhetsavdeling Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for barn og unges psykiske helse Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ ttalelse fra kirurgisk avdeling Flekkefjord med skjema - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Storebrand Livsforsikring AS Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv

28 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på øknad om praksisplass - Looking for informations about a practical placement for french students - Søknad om praksisplass - februar-april Adèle Rault Medisinsk klinikk tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirmaet Robertsen Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetskjema - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Med. post 1 D SSK ekstrahjelp. - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv

29 I,, N tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding vedrørende klage - Pasientklage - Klinikk for psykisk helse Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Agder politidistrikt Arkiv og dokumentasjon SSF Pasientarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 15/ Tilsynssak - oversendelse til avdelingene - Fylkesmannen i Aust-Agder - tilsynssak - Nevrologisk avdeling Medisinsk avdeling SSA Medisinsk klinikk Pasientarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Ansiennitetsberegning - Personalmappe Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Periodisk revisjon Sørlandet sykehus HF miljøsertifisering - Periodisk revisjon DNV GL Det Norske Veritas - miljøsertifisering - Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse

30 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ tkast til program - hovedrevisjon miljø - Hovedrevisjon Miljøsertifisering Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 15/ Miljøsertifisering SSHF - Hovedrevisjon program - Hovedrevisjon Miljøsertifisering Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 15/ Funnliste fra hovedrevisjon miljøsertifisering - Hovedrevisjon Miljøsertifisering Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse tgående internt produsert, 15/ Svar på funnliste fra hovedrevisjon miljøsertifisering - Hovedrevisjon Miljøsertifisering Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse tgående internt produsert, 15/ Svar på funnliste fra hovedrevisjon miljøsertifisering - Hovedrevisjon Miljøsertifisering Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 15/ Rapport fra hovedrevisjon ved Sørlandet sykehus HF - systemsertifisering ISO 14001:2014 miljøstyring - Hovedrevisjon Miljøsertifisering Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse

31 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Rapport fra planmøte - Planmøte og statusmøte Miljøsertifisering - Det Norske Veritas DNV - Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding etter planmøte - funnliste - Planmøte og statusmøte Miljøsertifisering - Det Norske Veritas DNV - Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 15/ Planmøte i januar program - Planmøte og statusmøte Miljøsertifisering - Det Norske Veritas DNV - Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Internt notat med oppfølging, 15/ NPE-sak 2015/ Journal - NPE-sak 2015/ Arkiv og dokumentasjon SSK Arkiv og dokumentasjon SSK Pasientarkiv 432 tgående internt produsert, 15/ Prosedyrer miljøstyringssystemet - Sørlandet sykehus HF - Dokumenter relatert til miljøstyringssystemet ved Sørlandet sykehus HF - Det Norske Veritas Klinikk for teknologi og e-helse Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål om behandling av pasient fra EØS land - Spørsmål om dialysebehandling i Norge - pasient fra EØS-land - Organisasjonsavdeling Pasientarkiv 410

32 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Farsund kommune ABP poliklinikk Lister Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ CV - Personalmappe - Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Sparebank1 Skadeforsikring AS Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Pasientarkiv

33 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Avdeling for barn og unges psykiske helse Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientklage - Pasientklage - Medisinsk klinikk Pasientarkiv 434 Internt notat med oppfølging, 15/ Pasientklage - oversendelse til avdelingen - Pasientklage - Medisinsk avdeling SSK Medisinsk klinikk Pasientarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Medisinsk klinikk Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Avviksmelding - Kristiansand kommune - utskriving av pasient - Kristiansand kommune Kirurgisk sengepost 3A SSK Pasientarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Endringspatruljen AS Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv

34 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Søgne og Songdalen Avdeling for barn og unges psykiske helse Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sunnaas sykehus HF Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - Tryg Forsikring, Bergen Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Advokatfirma Pettersen Vestbakke & Co DPS Strømme Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - HAB Pasientarkiv

35 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sunnaas sykehus HF Arkiv og dokumentasjon SSA Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Kristiansand Nevrologisk avdeling Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Forespørsel om spesialisterklæring - NAV Vennesla Barne- og ungdomsavdelingen Pasientarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Radiologisk avdeling SSK Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Pasientarkiv

36 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring ikke lenger aktuelt - Forespørsel om spesialisterklæring - Storebrand Livsforsikring AS Nevrologisk avdeling Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Tryg Forsikring, Bergen Arkiv og dokumentasjon SSK Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - IF Skadeforsikring Arkiv og dokumentasjon SSK Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Barneverntjenesten Kristiansand kommune HAB Pasientarkiv

37 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling som vitne i Fylkesnemndsak - Innkalling som vitne i Fylkesnemndsak - Advokatfirma Campbell & Co HAB Pasientarkiv 490 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om uttalelse - Forespørsel om uttalelse - NAV Arendal HAB Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - Helse- og omsorgsdepartementet Organisasjonsavdeling 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Sørlandsadvokatene DA Arkiv og dokumentasjon SSK Pasientarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Signert skjema fra avdeling - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Arkiv og dokumentasjon SSK Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Pasientarkiv

38 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Laboratorieavdeling SSA Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Mangelfullt utfylt helsekort for gravide - Mangelfullt utfylt helsekort for gravide - Føde/barsel SSA Pasientarkiv 422 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Lister Barnevern ABP poliklinikk Lister Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Innskrenkning i akutt gastrokirurgi ved Sykehuset Sørlandet, Flekkefjord fra 27.mars Innskrenkning i akutt gastrokirurgi ved SSF - Sørlandet sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling 321 tgående internt produsert, 15/ Orientering om informasjon til ansatte innskrenkning i akutt gastrokirurgi ved Sørlandet sykehus Flekkefjord - Innskrenkning i akutt gastrokirurgi ved SSF - Sørlandet sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling 321

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01276-13 Signert vilkår for vikariat ved Radiologisk avdeling SSK 07.04.14-11.04.14 og 12.05.14-16.05.14, samt evt. 2 uker ila. høsten 2014 - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.06.2013-06.10.2013 - Personalmappe - Barne- og ungdomsavdelingen 19.04.2013 Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging, 11/00211-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01642-15 Takker ja og arbeidsavtale - sykepleier ved Med. post 2C 20 % vikar 02.11.2014 Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01955-10 Takker ja og arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer