Elkontroll næringsbygg, Ettersyn og vedlikehold, behov. v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet/ F. Holm AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elkontroll næringsbygg, Ettersyn og vedlikehold, behov. v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet/ F. Holm AS"

Transkript

1 El - og brannsikkerhet hånd i hånd, spesielt fokus: Elkontroll næringsbygg, Ettersyn og vedlikehold, behov v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet/ F. Holm AS

2 Elsikkerhetsforbundet - Består i dag av ca 110 frittstående elsikkerhetskontrollører - Medlemstallet økende - God søknad til kurs (begrenset deltagelse på kursene).

3 Elsikkerhetsforbundet - Administreres i dag av leder og styremedlemmer i fellesskap. - Sekretær beregnes ansatt i løpet av sommeren, bl.a mhp oppfølging ELN. - Økonomisk situasjon positiv. Inntektsgrunnlag: medlemskontigent og kursaktivitet.

4 Behov for elkontroll? Offentlig tilsyn tilnærmet fraværende tilsynsinspektører på landsbasis årsverk benyttet til offentlig tilsyn

5 Behov for elkontroll? Konkret krav om at 5 % av boligene skal kontrolleres. Virksomheter får som regel kun papirkontroll, dvs. fungerer IK / HMS system, er egenkontroll etablert mm?

6 Behov for elkontroll? Stor frustrasjon i tilsynskorpset pga krav om kvantitetskontroller fremfor kvalitetskontroll. Bunnlinjen også gjeldende i tilsynsselskapene, dvs Netteierselskap og sakkyndige selskap.

7 Behov for elkontroll? Ved ett nettselskap ble tilsynsinspektør syk. Kollegaer måtte ringe og utsette vedkommendes avtalte kontroller for den aktuelle dagen. Måtte utsette 20 avtaler for en og samme dag. Kvalitet på 20 boligkontroller på en dag?

8 DSB statistikk, dødsfall: Behov for elkontroll? Strømgjennomgang: Tilnærmet ett dødsfall årlig (mennesker) Har mest fokus ved offentlig elkontroll. Brann: dødsfall årlig der elektrisiteten er brannstifteren. Har minimal fokus ved offentlig elkontroll.

9 Behov for kontroll? Ingen signaler som tyder på økt satsing på offentlige kontroller, snarere tvert i mot. Private ordninger stort behov dersom det er ønske om redusert risiko. Intet varer evig, ei heller elektriske anlegg.

10 Nye kontrollnormer NEK Elektrotermografi (Vedtatt 2008). NEK Brannforebyggende elkontroll bolig (mindre landbruk) (kurs i Bø og 7.5 i Skien). (Vedtatt 2008) NEK 405.3? - Elkontroll Næring (større landbruk). (Påbegynt), avventer ny forskrift (FKE)?

11 Termografering, et fabelaktig verktøy for å redusere mulighet for brann

12

13 NEK Brannforebyggende elkontrollbolig Sterkt motarbeidet av NELFO (Bransjeorganisasjon til Elektroentreprenører) og ikke begeistring hos DSB, elektroavdeling. Nelfos agenda kan se ut til å være næringspolitisk, men DSB? Elkontroll i hht nevnte norm vil garantert redusere store erstatningsutbetalinger og uhell med elektrisiteten som tennkilde. Nelfo har etablert egen elkontroll. Ønsker ikke sertifiseringskrav. Elsikkerhetsforbundet ser at dette er helt nødvendig. Både elektroinstallatører og tilsynspersonell stryker til eksamen der minimumskravet er at man er elektromontør. Man stryker ofte på elektrorelaterte spørsmål.

14 Sintef rapport Elkontroll vil redusere brannstatistikken i Norge.

15 Negativ utvikling i feilprosent av elektriske anlegg. Statistikk, feil i nye elektriske anlegg utført av elektrobransjen: År 2000: År 2007: 43 % (Kilde: PE) 60 % (Kilde: DSB) Økning fra 00 til 07: 40 %.

16 Feilprosent, risiko for forsikringsselskap Flere selskap forsikrer elektrobransjen, Vi har fått tall fra ett av dem. Av brannskader forårsaket av bransjen ble det utbetalinger i størrelsesorden noe over 30 mill for en treårs periode. Det var basert på sporbare feil. Branner forårsaket av bransjen der det ikke var mulig å finne brannårsaken (ukjent brannårsak) kommer i tillegg.

17 Behov for elkontroll? Nemko sertifiserte elsikkerhetskontrollører eneste gruppe som har krav om resertifisering (Elsikkerhetsforbundets medlemmer). Dette pga sertifiseringsordning fra sertifiseringsorgan, og ikke bare autorisasjon (godkjenning fra myndighetene). Verken offentlige kontrollører, elektrikere eller elektroinstallatører har krav om regodkjenning. Nytt elektroregelverk hvert 4. år (NEK 400).

18 Behov for elkontroll? Stor feilprosent i offentlige kontrollørers rapporter mhp avvikshjemling. Ikke uvanlig at det vises til for eksempel FSL (Forskrift om sikkerhet i elektriske lavspenningsanlegg). Opplevd både i 2008 og Forskriften gikk ut på dato i 2006, og ble erstattet med FSE, Forskrift om sikkerhet i elektriske anlegg.

19 Erstatningsutbetalinger fra forsikringsbransjen Er forsikringsbransjen en melkeku? Eks. Utbedring etter brann. Effektbryter, innkjøpspris ca kr ,00 Effektbryter priset fra elektroentreprenør i forbindelse med utbedring etter skade: kr ,00 Forsikringsselskap: Gjensidige forsikring. (Kilde: Kollega i forbundet).

20 Tendens til særdeles frisk / syk prising: Kabel, innpris kr eks, mva pr m. Utpris kr. 2100,00 eks. mva pr m. Skifte av 1 stk lampe, bad: 24,5 timer

21 Eks. prising: Omtrekking ubebodd hybelleilighet 38 m2: 145 timer ( 37,5 timer i en arbeidsuke, dvs. mer enn 3 ukers arbeid).

22 Ujordet stikkontakt på kjøkken.

23

24 20 av 140 jordfeilbrytere ikke tilkoblet badekurs.

25 Installatør av noen av forannevnte leveranser (Firma i Oslo), har solgt elkontroll (Internkontroll var deres navn på det) til kunde (Gjensidige kunde) for store summer. Hadde ikke avdekket alvorlige egne feil. Det lokale eltilsyn ( DLE) hadde ikke avdekket noen feil ved revisjon av elektrobedriftens IK System. Dette gjaldt for periode over flere år. Det er beviselige forskriftsstridige forhold i samtlige oppdrag de har levert i samme periode DLE har evaluert deres ik system.

26 Jordfeilbrytere Jordfeilbrytere som ikke blir testet regelmessig kan klebre, dvs. kontaktflatene klebrer seg, med manglende funksjon som konsekvens. Nødvendig med mekanisk bevegelse, også for magnetisering av spole. Bør være del av HMS / IK rutine. Eks. Leirskole, 1 jfb foran hele installasjonen i stall, ingen funksjon ved testing på testknapp..

27 Hvilke kvalitetskrav stiller forsikringsbransjen til evaluering av skadeforvolder / utbedrer? Kjent brannårsak for oss som elsikkerhetskontrollører i Elsikkerhetsforbundet: Downlights belysning.

28 Gira (Tronic ) trafoer for lavvolt belysning (Gira, Jung, Berker) : Må ikke benyttes med andre dimmere enn Gira Tronic dimmer eller universaldimmer, da brannfare ikke kan utelukkes ref trafobrev fra Gira.

29

30

31 Downlights belysning Tre prosent av elektroinstallatørene kjenner produsentkrav Produsentens anvisninger følges ikke fra trafo eller lampeleverandører. Dette er brudd på Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg, 36. Videre er produktet ikke i tråd med Forskrift om elektrisk utstyr sine krav samt krav i Produktkontroll loven for å nevne noe.

32 Påstand fra Elsikkerhetsforbundet: Elsikkerheten i Norge er ute av kontroll. Dette gjelder pga manglende kunnskap om brannårsaker både hos produsent (elektroinstallatører) og offentlig tilsynskorps (DLE). Videre er kvantitetskravet til DLE og manglende øremerkede midler til tilsyn medvirkende til at kontroller utføres på akkord.

33 Påstand fra Elsikkerhetsforbundet: Elsikkerheten i Norge er ute av kontroll. Elektrokontroll på akkord lite forenelig med trygghet. De tre T èr: Ting Tar Tid.

34 Noen kriterier for trygge elektriske anlegg: 1. God utført i utgangspunktet. 2. Godt ettersyn og vedlikehold. 3. Utskifting av elektrisk utstyr som eldes, for eksempel koblingsbokser, kabler, stikkontakter, brytere. 4. Annet

35 Erfaringer i forhold til forannevnte kriterier: 1. God utført i utgangspunktet. En sjeldenhet i dag. Hvorfor: a) Installasjonsbransjen har svært høyt tempo, liten tid til å gjøre et ordentlig arbeid. Installasjonsbransjen benytter feilaktig verktøy, med skjebnesvangre konsekvenser. Installasjonsbransjen leser ikke monteringssansvisninger. Installasjonsbransjen kan ikke forskriftsverket og betydningen av det godt nok.

36 Erfaringer i forhold til forannevnte kriterier: 1. God utført i utgangspunktet. En sjeldenhet i dag. Hvorfor: b) Installasjonsbransjen: - Kvalitetssikrer egne anlegg. Skriver Samsvarserklæring og testdokumentasjon selv, ingen uavhengig part som kontrollerer og kvalitetssikrer leveransen. Derfor ekstremt stor feilprosent. Sannsynligvis mer enn 90 % feil i nye elektriske anlegg.

37 Downlights belysning Tre vesentlige faktorer 3. Produsentens anvisninger følges ikke fra trafo eller lampeleverandører. Dette er brudd på Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg, 36.

38 Eks. Gira, Jung og Berker trafoer, dvs. Tronic trafoer Info fra Gira sendt elektrobransjen når? Undertegnede kjenner til 15 omfattende branner, hvor 4 hadde kombinasjonen Gira trafo og Elko dimmer. Øvrige har vi fått info fra DLE om. En brann hadde kombinasjonen Gira trafo og Micro Matic dimmer.

39 Dårlige tilkoblinger / koblinger i elektriske anlegg = mulig lysbuebrann Største brannårsak, dersom man ser bort fra påsatte branner og branner tilberedt på komfyren : Lysbuebranner. Statistikk over mange år viser at lysbuebranner er største brannårsak. Kilde: PE, DBE, DSB, Forsikringsbransjen.

40 Nyttig verktøy, krav i FEL 36: Utstyr som er installert og vedlikeholdt i forhold til produsentens anvisninger, skal ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.

41 Nyttig verktøy, krav i FEL 36 Momenttrekker, lite benyttet verktøy i elektriske anlegg. Eks. Automatsikring type: Moeller X -pole: Nm Geviss: 2 Nm. Hager: 2,4 Nm

42 Momentverktøy, under 5 % av elektrobransjen har verktøy for å verifisere sine tilkoblinger. Tre måter å skru til en tilkobling på: For løst For hardt Korrekt

43 Erfaringer i forhold til tidligere nevnte kriterier: 2. Godt ettersyn og vedlikehold. En sjeldenhet i dag. Hvorfor? DLE, Det lokale Eltilsyn, krav om 5 % kontroll av boligmassen. Mange titalls år siden det var utført, dersom det noen gang er utført. DLE 1990: ca 1350 årsverk DLE 2005: ca 370 årsverk.

44 Erfaringer i forhold til tidligere nevnte kriterier: 2. Godt ettersyn og vedlikehold. En sjeldenhet i dag. Hvorfor? DLE, DLE har ikke tid til å gjøre noen god kontroll i en bolig. Maks en time. Kun stikkprøvebasert. I næringssammenheng er det i det vesentlige bedriftens HMS system som blir viet noe oppmerksomhet. Eks. Gira trafoer som tidligere omtalt: På DLE konferansen høsten 2007 spurte undertegnede representant fra DSB om DSB hadde lagt føringer for at DLE skulle sjekke lavvolt belysning og kjente farlige utstyrskombinasjoner. Svar (Jostein Grav): Det er ikke tid til det i en DLE kontroll.

45 Hva skal til for at forsikringsbransjen skal få lavere risiko, og kundene tryggere anlegg? Tilsyn og kontroll som verifiseres, hvor begge parter forplikter seg til gi noe. Kundene: Følge allerede etablert lovverk. Konsekvens: Færre uhell Forsikringsselskapene: Rabatt, Konsekvens: Lavere risiko. Hva er de faktiske forhold i dag?

46 Erfaringer i forhold til funn i næringssammenheng: Manglende HMS / IK system hos 99 % av bedriftene. DLE har ikke tid til å gjøre et sikkerhetsmessig fornuftig arbeid, men har begynt å påpeke manglende HMS / IK system. Eks. Hotell (Kunde av Gjensidige): DLE påpekte 4 mangler og spesifiserte at det kun var stikkprøvekontroll. En av manglene var IK systemet. Vi fant 150 avvik, ikke alle brannfarlige eller berøringsfarlige, men flere var av alvorlig karakter. For eksempel. jordfeilbryter for elanlegg i dusj / badstue fungerte ikke. Avdekket ved testing av jordfeilbrytere ute i feltet med instrument. Ikke godt nok kun med testknapp i sikringsskap.

47 Hva sier HMS / IK forskriften om skriftelige krav ( 5)? 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, må dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, må dokumenteres skriftlig 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, må dokumenteres skriftlig. 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen, må dokumenteres skriftlig. 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, må dokumenteres skriftlig

48 Erfaringer i forhold til funn i næringssammenheng: Dokumentasjon fra elektroentreprenør ofte mangelfull og ikke i tråd med faktisk leveranse. Kunden har krav om å oppbevare dokumentasjon på alt elarbeid utført etter i hht FEL 13. Svært få som har rutiner på dette.

49 Nye elektriske anlegg (etter ) Dokumentasjonskrav: Samsvarserklæring Sluttkontrolldokumentasjon (med måleresultater) risikovurdering, oppdatert kursfortegnelse, bruksanvisninger på levert utstyr. Ovenfornevnte punkter er minimumskrav

50 Eksempler, skadet bunnskrue som på sikt kan gi varmgang / brann pga dårlig kontakt

51 Eksempler

52 Eksempler

53 Eksempler

54 PVC isolerte ledere, maks 70 grader Celsius Høyere temperatur, brannfare - korrosjon

55 Elkontroll næring, viktig verktøy for å redusere risiko, andre forsikringsselskap vet det fungerer, Sintef har nylig sluppet en rapport som bekrefter at regelmessig kontroll reduserer uhell mhp brann. Elsikkerhetsforbundet har etablert en kontrollmal for næringsbygg. Kontroll forutsettes utført av elsikkerhetskonsulenter trinn 2 (bolig og næringsutdanning) som er medlemmer av Elsikkerhetsforbundet.

56 Elkontroll næring Via web basert rapporteringssystem får kunde tilgang til rapporter etter kontroll. Forsikringsselskapet har en unik mulighet til å følge med på om kunden har lukket eventuelle avvik.

57 Elkontroll næring Manglende lukking av avvik fra kunde bør generere reduksjon i erstatning ved skade, Eventuelt høyere premie dersom han ikke lukker avvik, fordi selskapet har høyere risiko. Lykke til videre med deres utfordringer.

58 Takk for meg. Mail: Tlf

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1. Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

TEMA. Brann med elektrisk årsak i boliger

TEMA. Brann med elektrisk årsak i boliger TEMA 10 Brann med elektrisk årsak i boliger Brann med elektrisk årsak i boliger Utarbeidet av Bjørn Nyrud, avdelingsleder elektriske produkter DSB, bjorn.nyrud@dsb.no 2 INNHOLD Innledning... 4 Feil på

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet

Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet DLE-konferansen 2007 Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet hvorfor ønsker forsikringsbransjen et eget kontrollregime er ikke myndighetskontrollen tilstrekkelig? Odd A. Rød, Gjensidige 1 4000

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer