Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell , Magne Håland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland"

Transkript

1 Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell , Magne Håland

2 Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften

3 Agder Energi nett Ca kunder 170 ansatte, med flere oppmøtesteder Hovedkontoret i Arendal Konsesjon i begge agderfylkene hvor det både driftes og bygges på både høy og lavspennings anlegg

4 Våre kontorer på Agder var dette!

5 Er dette nå!

6 Adm.dir. Svein Are Folgerø Stab DLE Nettutbygging Torhild Fjermedal Nettkunde Ole-Herman Cappelen Netteier (Driftsleder) Jon Eilif Trohjell Nettstyring (Beredskapsleder) Vidar Jakobsen

7 Nye forskrifter/normer - status? FEK, kvalifikasjonsforskriften Det er jobbet med ny forskrift i ca. 5 år. Denne ble endelig vedtatt med virkningsdato NEK Ny norm fra juni Overgangsordninger FEL, Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg Arbeid med ny forskrift påbegynt, men ny forskrift vil neppe være på plass før lang ute i 2015

8 Instrukser fra DSB

9 DSB oversender årlig instruks til alle Nettselskapene/DLE Hovedinnholdet i årets instruks er: ca stk periodiske tilsyn bolig Alle nye relevante boliger kontrolleres ca 2000 Systemrevisjon av 50 stk installatører Alle 6 kl og 9 kl får elsikkerhetsinformasjon Informasjon til lærlinger og «nye landsmenn»

10 Instruks 2015 Hoved retningen er identisk med 2014 mer elsikkerhet Større grad av frihet innenfor rammen Ikke krav om tilsyn med alle nyanlegg Samarbeid med lokale brannvesen er ønskelig Gjennomføre informasjons tiltak knyttet opp mot «nye lands borgere» vil gi gode odds

11 Feil og mangler nyanlegg pr. okt 2014

12 Dette er bra!

13 Hva med dette!

14 Kabelen ble bare for lang

15 Sonekart??- ny bolig 2014

16 Installasjon i egen bolig

17 Glemte å koble til..jording

18 Rotete svakstrøm og 230V

19 Avdekking sluttkontroll?

20 Årsak til avvikene i disse eksemplene Ikke gjennomført sluttkontroll Mangelfull sluttkontroll Dette gir virksomheten: Dårlig omdømme dårligere økonomi i prosjektet

21 Feil og mangler så langt i år nyanlegg kontrollert. de fleste bolig/fritidsbolig 902 stk uten feil og mangler 684 stk med feil og mangler Feilprosent er ca. 43

22 Fordeling av alvorlighetsgrad Avvikenes alvorlighetsgrad: Antall Prosent Alvorlighetsgrad - ingen Alvorlighetsgrad - lav Alvorlighetsgrad - middels Alvorlighetsgrad - høg ,3 37,3 60,1 2,2

23 Typiske avvik innenfor hver kategori Avvikenes alvorlighetsgrad Ingen Typisk avvik Lav Felles kurs vaskem/tørktr. Ikke dok i risikovurdering avtale med kunde Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget Middels Utstyr/anlegsdel hadde ikke tilfredsstillende kapslingsgrad Stikkontakt manglet jording Høg Kontaktpunktet hadde dårlig kontakt

24 Typiske feil Samsvarserklæring og dokumentasjon Manglende merking Manglende tetting av kabelinnføringer Manglende sluttkontroll Samsvarserklæring var mangelfull utfylt (underskrift ) Merking av PEN

25 Hvem er «værstingene» av installatørene på agder Det bygges generelt mange gode installasjoner på agder Lite eller ingen geografiske forskjeller hvor de anleggene med flest avvik er Kvalitetsmessige store forskjeller i samme virksomhet Mellomstore virksomheter = færrest avvik

26 Kvalifikasjonsforskriften FEK

27 Erfaringer med fek så langt Det kommer ofte inn spørsmål knyttet til tolkning av enkeltbestemmelser. Det er selvfølgelig noen bestemmelser i forskriften vi har flere spørsmål om enn forventet. Vil nevne to av disse: installasjon i egen bolig bedriftselektriker autorisasjon

28 Hva med bedriftsautorisasjon for bedriftselektrikeren? Ordningen er videreført gjennom fek 7 med kvalifikasjonskrav til den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg Alle samtykkeordninger er opphørt, som betyr at den enkelte bedrift som ønsker å benytte seg av ordningen plikter å benytte en person som minst oppfyller kvalifikasjonskravene, jf. 7 tredje ledd.

29 Faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg Fek 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg Fek 7 tredje ledd sier at: Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

30 Krav til virksomhet som benytter ansatte til å ha det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av egne lavspennings anlegg Bedriften plikter å registrere seg i elvirksomhetsregisteret Kvalifisert personellet skal være fast ansatt i bedriften Bedriften plikter å benytte kvalifisert personell

31 Hva er kravene til personen som innehar autorisasjonen som faglig ansvarlig? Fagbrev som elektriker inkl. årlig gjennomgang på FSE Oppdatert i forhold til dagens forskrift og norm Min 3 års praksis etter fagbrev innen for virkeområdet Være ansatt i den juridiske enhet som eier bygningen som det utøves drift vedlikehold på

32 Hvordan kan virksomheten tilfredsstille IK forskriftenes krav? Kravene i IK forskriftene er ikke spesifikt definert vedr elektrisk installasjon og utstyr Det må imidlertid defineres skriftlig hvordan virksomheten dokumenterer og følger opp systematisk ettersyn og vedlikehold Kontrollhyppigheten vil være avhengig av installasjonens kompleksitet og alder.

33 Må installasjonsfirma engasjeres for å tilfredsstille forskriftenes krav? Dersom virksomheten innehar bedrifts autorisasjon så kan dette utføres av egne ansatte Dersom en ønsker å engasjere ekstern inst firma og gjøre en avtale om oppfølging så vil dette være lurt!! Alternativt så kan denne tjenesten «shoppes» årlig, men virksomheten må i større grad være i fører setet. Dette i forhold til både gjennomføring og oppfølging

34 Takk for meg!

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Agenda: 0900 til 13.00 1. Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Prosjekt Regelverk og tilsynsmetodikk for Taubane, Park og Tivoli (TPT-prosjektet) Delrapport 1 Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk

Prosjekt Regelverk og tilsynsmetodikk for Taubane, Park og Tivoli (TPT-prosjektet) Delrapport 1 Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk Prosjekt Regelverk og tilsynsmetodikk for Taubane, Park og Tivoli (TPT-prosjektet) Delrapport 1 Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk 0 Sammendrag... 6 1 Innledning... 8 1.1 TPT-prosjektet metodikk

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer