Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1."

Transkript

1 Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank

2 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr Halvparten av boligbrannene Opp mot 70 % av brannene i driftsbygninger i landbruket Opp mot 50 % av brannene i næringsbygg

3 Den offentlige kontrollen dekker ikke behovet DLE-instruks for bolig Kontroll av nesten alt nytt samt ved vesentlig omgjøring av eldre elanlegg Spesielt fokus på verneverdig tett trehusbebyggelse Resten av kapasiteten benyttes på eldre boliger etter lokal risikovurdering Vil ikke kunne oppfylle gammelt mål om at 5 % av eldre boliger skal kontrolleres årlig. Selv om det var mulig, er kontroll hvert 20 år ikke tilstrekkelig Myndighetene: Det er eier og brukers ansvar at de elektriske installasjonene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Ansvaret ikke kommunisert til huseierne på tilfredsstillende måte. Heller ikke informasjon om hva huseier skal gjøre for å oppfylle kravet hvis han først er kjent med det.

4 Behov for periodisk elkontroll bolig Behov for et godt kontrollopplegg og kontrollører med dokumenterbar kompetanse Kontroll medfører kostnad for kunden må være trygg på at forsikringsselskapet tilbyr/anbefaler kontroll som holder mål Gjennomført kontroll og rettet avvik fører til rabatt i flere selskaper må være sikker på at gjennomført kontroll reduserer skaderisiko Kontroll i henhold til NEK-norm av sertifisert kontrollør som følges opp av sertifiseringsorganet oppfyller behovet Nå : nesten 1500 sertifiserte kontrollører i landet

5 Etablert ny boligsalgsrapport Mange rettstvister rundt kjøp og salg av bolig førte til behov for vesentlig bedre dokumentasjon om boligens tilstand. Takstmann skal gjennomføre en enkel observasjon/kontroll av det elektriske anlegget i boligen. Ved spesielle funn skal sertifisert kontrollør gjennomføre full kontroll i henhold til NEK Brannforebyggende elkontroll Bolig.

6 Brannforebyggende elkontroll avdekker feil - som kan rettes før brann oppstår

7 Hvordan ser det ut i landbruket? 14 døde mus i samme sikringsskap i driftsbygning Herlig blanding av dårlig utført eljobb og manglende oppfølging/vedlikehold av anlegget

8 Offentlig kontroll driftsbygning Landbruk DLE-instruks 2013: Alle nye anlegg og vesentlig endring av eldre elanlegg skal kontrolleres! Avgjørende med kunnskap om hva driftsbygningen skal brukes til og hva dette krever av installasjonen for å kunne kontrollere om utstyr og installasjon holder mål Har DLE-kontrollør tilstrekkelig kunnskap?

9 Offentlig krav om periodisk elkontroll av driftsbygninger med husdyr Fra 1996 har det vært krav om periodisk elkontroll av bygninger med husdyrhold. I forskriften om hold av storfe er kravet formulert slik: Pålagt kontroll av det elektriske anlegget minimum hvert tredje år skal foretas av faglig kompetent virksomhet. Kontrollen skal dokumenteres Upresist krav til system og kompetanse hos kontrolløren. Resultat: Vi har ikke fått ut ønsket reduksjon av antall landbruksbranner.

10 Bedre elkontroll for landbruk SpareBank 1 krever at den treårlige kontrollen gjennomføres i henhold til normene i NEK Brannforebyggende Elkontroll Bolig for små enheter og etter NEK Elkontroll Næring for mellomstore og store enheter. Flere av de andre selskapene som tilbyr forsikring til landbruket har tilsvarende krav.

11 Driftsbygning i landbruket behov for Landbrukselektriker En stor del av elektrikerne som påtar seg oppdrag med elinstallasjon mv i driftsbygninger mangler nødvendig kunnskap for å kunne gjøre en god jobb. Svært krevende installasjon på grunn av fuktighet, gass, støv, mekanisk påvirkning fra produksjonsdyr osv. Det arbeides derfor med opplærings- / godkjenningsordning for landbrukselektriker.

12 Elkontroll Næring NEK 405-3

13 Elkontroll Næring NEK Er det tilfredsstillende opplegg for Internkontroll for elanlegget Ja Følges opp av en stikkprøvekontroll i anlegget for å sjekke om opplysningene i IK-dokumentasjonen tilsvarer virkeligheten ute i anlegget Nei Kunden bør etablere et tilfredsstillende IK-system. Hvis dette ikke kommer på plass vil kontrollen utføres som en detaljkontroll av hele det elektriske anlegget 2. Termografering på kritiske punkter i anlegget Avvikene graderes etter alvorlighet. Retting foretas før det gis rabatt i forsikringspremie.

14 NEK Elkontroll Næring Kontrollrapportene og avviksrapportene legges inn i en database på hjemmesiden hos FNO. Kontrollhyppighet: 1, 3 eller 5 år avhengig av risikoklasse Risikoklasse 1: Produksjonsbedrifter, Industri, Møller, Kontroll hvert år Risikoklasse 2: Landbruk, Gartneri og alle andre bygg som ikke er i klasse 1 eller 3. Kontroll hvert 3. år Risikoklasse 3: Kontorbygg, Boligsammenslutning,. Kontroll hvert 5. år Samme krav i alle selskapene som bruker dette 131 sertifiserte kontrollører pr

15 Sertifiseringskrav både for kontrollør og kontrollbedriften For Elkontroll Næring er det krav om at også bedriften han er ansatt i er sertifisert Kanskje kvalitetssmitte til løsning av ordinære oppdrag i samme bedrift?

16 Termografering Termografering avdekker skjulte feil. Termografering er svært nyttig for å gi et øyeblikksbilde av tilstanden i anleggene. Denne temperaturen er målt i en kabelskjøt i et sikringsskap. Nå 230 sertifiserte for termografering

17 På tide å tenke nytt? A. Bolig Boligeier har ikke kunnskap om sitt ansvar for det elektriske anlegget/bruk av elutstyr Og vet heller ikke hvordan et slikt vedlikeholdskrav eventuelt kan oppfylles Boligeier har i tillegg forskriftskrav om utstyr for brannvarsling og brannslokking, men svært mange har likevel ikke dette i orden Brannforebyggende elkontroll Bolig dekker kontrollbehovet, men det er ikke mulig å få med alle boligeiere/-brukere på den frivillige kontrollen uansett hvor høy rabatt forsikringsselskapet frister med. Er det på tide med et systemskifte slik at boligeier får et offentlig krav om å gjennomføre kontroll av egen bolig etter NEK hvert 5 år? - Og må dokumentere at kontroll er gjennomført og avvik lukket? DLE kan konsentrere seg om oppfølging av elinstallatører samt enda bedre kontroll av nye elanlegg/nye installasjoner før anlegget tas i bruk slik at vi er sikre på at disse anleggene ikke medfører brannrisiko.

18 På tide å tenke nytt? B. Hva med sykehus, ulike institusjoner, flyktningemottak, hoteller osv All ære til landbruksdepartementet og landbruket som fikk på plass et krav om elkontroll hvert tredje år i bygninger med gris, storfe, sau, hest osv allerede fra Åpenbart nødvendig å få på plass gode sikringsløsninger for bygninger med produksjonsdyr og hest. Men er det ikke på tide å få på plass tilsvarende krav for bygninger der mange mennesker kan omkomme/skades i brann? Elkontroll Næring NEK og sertifiserte kontrollører er på plass. Er det ikke bare å sette i gang?

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen.

El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen. El-anlegget er like viktig for huset som hjertet og kretsløpet er for kroppen. Det er det få boligeiere som har tatt konsekvensen av. Derfor innfører elektrobransjen Fastelektrikerordningen. Fastelektrikerordningen

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

EU-oppslutningen halvert på ett år

EU-oppslutningen halvert på ett år Side 14 LØRDAG 19.11.11 A-AVIS HVER LØRDAG 13 SIDER > DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 268 2011 www.nationen.no LANDBRUK Viktig elkontroll som forhindrer brann POLITIET På patrulje i distriktene i Nord-Trøndelag

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer