Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009"

Transkript

1 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009

2 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni Juni Kl Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl Hva er det lokale e-ltilsyn (DLE), og hvilke feil finner vi på nyanlegg v/ Arne Helle, DLE- ansvarlig ved Ringeriks-Kraft Kl Pause Kl Del 1, forskrift, Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet NELFO Kl Enkel bespisning Kl Del 2, 5 sikre, Bjørn Sørensen, fagsjef f elsikkerhet NELFO 9.juni Oppsummering v/arne Helle Kl Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl Hva er det lokale el-tilsyn (DLE), og hvilke feil finner vi på nyanlegg v/ Arne Helle, DLE-ansvarlig ved Ringeriks-Kraft Kl Pause Kl Del 1, forskrift, Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet NELFO Kl Enkel bespisning Kl Del 2, 5 sikre, Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet NELFO Oppsummering v/arne Helle

3 Det lokale el-tilsyn (DLE) Har hatt tilsyn med elektriske anlegg siden 1897 i Norge DLE skal administrativt og organisatorisk i være underlagt nettselskapet (Ringeriks -Kraft Nett) DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

4 Det lokale el-tilsynet (DLE) Ringeriks-Kraft Nett er pålagt å føre tilsyn med installasjoner som er tilknyttet selskapets forsyningsnett Føre tilsyn med virksomheter, installatører og private kunder (boligeiere og lignende) DLE fører imidlertid ikke tilsyn med e- verkets anlegg eller Ringeriks-Kraft Service sin installatør, dette gjøres av DSB region øst.

5 DLE sine oppgaver styres av årlig instruks gitt av DSB Føre tilsyn med at regelverket som er fastsatt i, eller i medhold av tilsynsloven, etterleves Forelegge for DSB saker av viktighet eller av prinsipiell betydning Orientere DSB om el. ulykker Gi pålegg iht. forskrifter Anmelde grove overtredelser til politiet Yte bistand til politi og brannvesen ved etterforskning av branner og andre ulykker som kan ha elektrisk årsak Informere om el sikkerhet

6 DLE sine oppgaver El-kontroll av ca 1000 boliger pr år Revisjoner av 200 næringsdrivende Tilsyn med el-installatørene i forsyningsområdet Byggeplasskontroller

7 DSBs regulering av DLE Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (FDLE av 1.juli 2007) er hjemlet i Eltilsynsloven FDLE gir pålegg og stiller krav til DLE

8 Geografisk arbeidsområde DLE

9 0-feil prosjektet i feil prosjektet har ikke hatt noen virkning blant flertallet av installatørene i Ringerike og Hole 0-feil prosjektet ble startet med bakgrunn i omfattende feil oppdaget i nye el-anlegg i år 2000, DSB prosjekt Ut i fra nye kontroller som DLE har tatt i Ringerike og Hole er situasjonen urovekkende

10 0-feil prosjektet 2005/06 Vi har installatører som ikke har levert noen av den myndighetspålagte dokumentasjon som startet med FEL 1998, NEK 1998 Men vi har heldigvis noen som klarer myndighetskravene

11 Hvilke kontroller blir det i 2010 For 2010 vil fokus dreie mot tilsyn med nyanlegg Periodisk kontroll av inntil 10 år gamle anlegg Dvs. alle anlegg som er bygd etter 1998.

12 Hvilke konsekvenser kan det bli for din arbeidsgiver og deg som ansatt? Utførte t feil på elektriske k anlegg som er gjort de siste 10 år må rettes Det er dessverre få anlegg som har 0-feil i denne 10 års perioden Kostnadene vedr. dette blir en sak mellom huseier og installatør. For de firmaene som ikke har fulgt myndighetspålagte krav, vil kostnadene bli betydelige.

13 Forts. konsekvenser for DEG Ytterste konsekvens kan bli at firmaet du jobber for må melde opphør Sørg derfor for alltid å overlevere et feilfritt anlegg til din kunde Tenk el sikkerhet

14 Brann i sikringsskap

15 Status Dagens situasjon: omkomne pr. år ved strømgjennomgang og - ca. 20 omkomne i brann med elektrisk årsak

16 Typiske feil 1 Eier/ bruker kunne ikke fremvise samsvarserklæring Installasjonsmateriell feil bruk / montering Rengjøring av sikringsskap Dok på innfelt lys manglet Merking av sikringer/ vern

17 Typiske feil forts.2 Kabelinnføringer i var ikke tettet tt t Det var ikke gjennomført sluttkontroll på anlegget Samsvarserklæring var mangelfull utfylt PEN leder var ikke forskriftsmessig i merket

18 Typiske feil forts.3 Stikk manglet jordforbindelse Installasjonsmateriell var feilmontert Sikringsskap var ikke IP2XC Automater/ sikr var ikke betryggende festet

19 Typiske feil forts.4 Utjevningsforbindelse manglet Avdekking av spenningsførende deler Elektrisk utstyr var ikke montert iht. montasjeanvisning Jordfeilbryter manglet

20 Typiske feil forts. 5 Kontaktpunkt på utstyr, sikr hadde dårlig kontakt kt Varmgang på lavvoltutstyr Varmgang i tilkobling Ikke kl II/eller dokumentert berøringsspenning under 50V fra KV til JF-bryter

21 Typiske feil forts. 6 Inntakskabel, ikke tatt hensyn til forlegningsmåte ved valg av OV. Ikke montert allpolig bryter der det er krav om det.

22 Faglig ansvarlig vs. montøren Skal stadig være ute blant montørene, følge opp anleggene og være den fagpersonen montøren kan støtte seg til når han har spørsmål Er det slik i din bedrift?...

23

24 Forskrift av 1933

25 Forskrift av 1939

26 Forskrift av 1963

27 Forskrift av 1988

28 Forskrift av 1991

29 Forskrift av 1998

30 El-sikkerhet i din bolig Brev til boligeiere i Hole og Ringerike

31 Gammelt skap med nye sikringer

32 Innfelt belysning- avkoblet med sukkerbit

33 Tilkobling over himling

34 Innfelt belysning varmgang

35 Innfelt belysning ved trebjelke, isolert med papp

36 Kontakt punkt skruer, hoder ødelagt

37 Manglende merking

38 Installasjonsmateriell, feil bruk

39 Manglende rengjøring

40 Innfelt belysning baderomsinnredning

41 Avdekning spenningsførende deler

42 Stikkontakt t kt sone 1

43 Uferdig anlegg, 4 år gammelt

44 Uarmert kabel uten beskyttelse

45 IP 2X (C)

46 Sikringsskillebryter for TN-C anlegg brukt på IT- anlegg år

47 Klasse II?, berøringsspenning under 50V?

48 Skjøting av jordleder (vridd sammen)

49 Inntakskabel

50 Kabelinnføring i sikringsskap

51 Skjøting av kabler i plastkanal

52 Skjult belysning, varmgang

53 Bruk av jordleder d som bryterledning

54 Fellesføring..strømføringsevne f i

55 Gjennomføring i sikringsskap

56 Berøringssikkert?

57 Utenlandsk elektriker som utfører arbeid for eiendomsfirma i Hønefoss. Anlegget går umålt.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå...

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... - Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... ELKO GSM-serie for varmestyring og SMSvarslinger Lavere strømregning og økt komfort får du enkelt med vår pluggbare Ring hytta varm -løsning

Detaljer