Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen"

Transkript

1 Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 1 Elektrotermografi 40% Dokumentasjon 50% Undervisning 10% 2 1

2 Sertifikater Terje Jørgensen 1976: Elektromontør Gr. L 1983: Elektroinstallatør 1993: NEMKO Eltakst Trinn : NEMKO Eltakst Trinn : Termografi Level 1 - USA 1998: Termografi Level 2 - USA 1998: Termografi Level 3 - USA 1998: NEMKO Sertifisert Termografør 3 Forretningside IR NORGE sin forretningside er å sikkerhetsvurdere elektriske anlegg. 4 2

3 Elsikkerhet under HMS-paraplyen Sikkerhet for eget personell elektropersonell brukere Sikkerhet for klienter kunder, reisende, pasienter, besøkende Sikkerhet mot brann Sikkerhet for kontinuerlig drift 5 Hva er elektrotermografi? Effektiv og sikker måte å påvise unormale temperaturavvik i elanlegg Forutsatt sertifisert termografør 6 3

4 Hvem er en god elektrotermografør? Elektriker med variert bakgrunn og erfaring. Erfaring fra utførelse og drift av større elektriske anlegg Våre termografører har fra års erfaring som elektriker før de startet med termografi 7 Hva forventer kunden av termografi? Kunden forventer at unormale temperaturavvik avdekkes Kunden forventer en rapport som dokumenterer alle kontrollerte objekter Kunden forventer en grundig beskrivelse av avviket Kunden forventer forslag til utbedring 8 4

5 Riktig måleutstyr NEK405 krever (sitat): Elektrotermograføren skal være fortrolig med termografiutstyrets funksjon slik at målingene er pålitelige. Elektrotermograføren skal kunne vurdere om utstyrets spesifikasjon er tilfredsstillende for oppdraget. Strømmåling skal foretas med instrument som måler sann r.m.s. Alt måleutstyr skal være kalibrert i løpet av de siste 12 måneder eller iht. leverandørens retningslinjer. 9 Mål alltid strøm i alle faser Vi bruker kun instrument som måler sann RMS SANN RMS USANN RMS 10 5

6 Elektrotermografi er enkelt Fordi vi leter etter temperaturforskjeller Vi har alltid noe å sammenligne med Og vi kan kontrollere mot belastningsstrøm 11 Sammenligning av oppløsning 160*120= pixler 640*480= pixler 12 6

7 Typiske feilsteder Automatikktavler (ventilasjonsanlegg) Mye utstyr tett plassert Underdimensjonerte internforbindelser Elektrokjeler Høy omgivelsestemperatur Underdimensjonerte internforbindelser Ikke brukt «varmebestandig» ledning Hoved- og underfordelinger Ikke dimensjonert internforbindelser i hht produsentens anvisninger 13 Termotriks 14 7

8 Utstyrets utvikling Elektrotermografi Utarbeide rapport som skal inngå som en del av oppdragsgivers internkontrollsystem. 16 8

9 Rapportene PDF pr epost PDF fra kundesenter.irnorge.no PDF fra statistikk.irnorge.no..papir.. 17 Rapportens innhold Følgebrev Generell informasjon om oppdraget Oversikt over inspiserte objekter Avviksrapport NEK

10 Følgebrev Følgebrevet skal stilles til oppdragsgiver og inneholde informasjon om inspisert anlegg og virksomheten som har utført elektrotermograferingen. Anbefaling om neste kontroll skal inngå i følgebrev. NEK Generell informasjon om oppdraget Informasjon om type anlegg, fordelingssystem og spenning Forhold som kan påvirke resultatet av inspeksjonen som utetemperatur og vindforhold Informasjon om klassifisering av avvik. Informasjon om utstyret som er benyttet under inspeksjonen med fabrikat, type, serienummer, og siste kalibreringsdato. Informasjon om elektrotermograførens sertifikat; gyldighetsområde og gyldighetsperiode. NEK

11 Klassifisering av avvik 0 - INGEN KOMMENTAR; ikke noe behov for tiltak (benyttes ved etterkontroll) 1 - MINDRE AVVIK TIL ORIENTERING; ny kontroll må avtales 2 - VIKTIG AVVIK REGISTRERT; må utbedres snarest mulig 3 - ALVORLIG AVVIK; omgående utbedring er nødvendig NEK Oversikt over inspiserte objekter Detaljert beskrivelse av alle inspiserte objekter. Anmerkning om objekter som ikke er i drift under inspeksjonen, eller som har lav belastning Dato og klokkeslett for inspeksjonen. Angivelse av tilstand (avvik/ikke avvik) NEK

12 Avviksrapport Det unormale temperaturavviket skal dokumenteres med avviksrapport som skal inneholde følgende informasjon: anleggseier. anleggsadresse navn på virksomhet der elektrotermograføren er ansatt navn på elektrotermografør kontrollsted komponent identitet komponentinfo dato tid (klokkeslett) termografisk bilde av komponent med avvik fotografisk bilde av komponent med avvik belastningsmålinger for alle faser angivelse av temperatur på avviket (t1) og angivelse av temperatur på et tilsvarende punkt (t2) som antas å være normalt. angivelse av omgivelsestemperatur (t3). differanse mellom t1 og t2 skal angis ( t). NEK405 klassifisering av avvik iht. avsnitt statistikk.irnorge.no Informasjon hentet fra IR NORGE s kundesenter 24 12

13 Noen tall for IR NORGE for 2010 Antall anlegg Antall objekter Antall objekter med avvik ,1 % 25 Unormalt avvik avdekket under inspeksjon Emmissivitets merke 26 13

14 Besparelse ved avdekking av varmgang på effektbryter Ved rutineinspeksjon ble det avdekket temperaturavvik på en fase på effektbryter 2500 A som forsyner deler av fyrhus, kompressorrom, varmepumper, produksjonslinjer 27 Besparelse ved avdekking av varmgang på effektbryter Elektrosjef besluttet å foreta utkobling slik at nødvendig demonteringsarbeid kunne utføres og effektbryterens kontaktsett inspiseres. Det ble avdekket skade på kontaktsettet for en fase. Effektbryteren var av eldre dato og det ble besluttet å kjøpe inn deler for å utbedre

15 Planlagt driftsstans for reparasjon Deler og matr./spesialist (helg) ,00 Provisorisk drift av fyranlegg ,00 Everk (inn-/utkobling) Diverse Planlagt driftsstans Sum 6 000, ,00 0, ,00 29 Ikke planlagt driftsstans for reparasjon Ny effektbryter ,00 Tilpasning/ombygging Omkobling 8 750, ,00 Everk (inn-/utkobling) 6 000,00 Ikke planlagt driftsstans/prod.tap ,00 Sum ,

16 Hva får kunden av IR NORGE? Alltid en sertifisert termografør ihht NEK405-1 Alltid en kvalitetssikret rapport ihht NEK405-1 Etterkontroll av tidligere avvik Anbefaling for neste kontroll Statistiske data fra statistikk.irnorge.no 31 Er vi god fordi vi er sertifisert? Sertifiseringsordningen i seg selv gjør oss ikke bedre Sertifiseringsordningen gjør at termografør og foretak alltid må være skjerpet Sertifiseringsordningen gir trygghet for kunden 32 16

17 Jakten på det unormale temperaturavvik Vi tilbyr en tjeneste som skal være risikoreduserende og kostnadsbesparende for oppdragsgiver. Rapporterte avvik må være reelle! Vi er ikke hotspotchasers! 33 Normale eller unormale avvik? Det finnes mange temperaturavvik i elektriske anlegg De fleste er normale Termograførens elektrokompetanse skal skille de unormale fra de normale Kun de unormale temperaturavvikene skal rapporteres 34 17

18 Normale eller unormale avvik? Vi leter altså ikke bare etter høye temperaturer Et unormalt temperaturavvik kan like gjerne være kaldt 35 Klassifisering av avvik Det er termograførens elektrokompetanse og erfaring som klassifiserer temperaturavviket! 0 - INGEN KOMMENTAR 1 - MINDRE AVVIK 2 - VIKTIG AVVIK 3 - ALVORLIG AVVIK 36 18

19 Unormalt avvik 37 Tenk sikkerhet Termografering kan være en risikosport! Termograføren er alltid nær spenningsførende deler! Faren for kortslutning er alltid tilstede! 38 19

20 Lysbuer Størrelsen og omfanget av en lysbue er avhengig av kortslutningsstrømmen på det aktuelle stedet. 39,8 ka 9,92 ka 8 ka 150 A Skjøteledning

21 Risikovurdering Termograføren må selv risikovurdere faren for strømgjennomgang og kortslutning ved hvert eneste objekt! Bruk nødvendig verneutstyr! Termograføren skal ikke foreta strømmåling dersom det ikke vurderes trygt! 41 Bruk personlig verneutstyr 42 21

22 Gir sertifiseringsordningen bedre termografører? En sertifisert termografør har dokumentert kompetanse. må dokumentere kontinuitet Mengdetreningen gjør ham god! Svaret er altså JA. 43 Takk for oppmerksomheten! 44 22

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1. Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr

Detaljer

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31

INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET 1/01 MAI 2001 ÅRGANG 31 Returadresse EBL Postboks 274 1324 Lysaker Utgitt av: PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET Postboks 8116 Dep 0032 Oslo EAN-kode inn her ISSN 0809-5159 ELSIKKERHET C INFORMASJON FRA PRODUKT- OG ELEKTRISITETSTILSYNET

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 INNHOLD Ny Boligsalgsrapport Takstmannens verktøykasse Kapasitet og kompetanse Effektiv implementering NY STANDARD BOLIGSALGSRAPPORT Innhold og form

Detaljer