Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet"

Transkript

1 DLE-konferansen 2007 Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet hvorfor ønsker forsikringsbransjen et eget kontrollregime er ikke myndighetskontrollen tilstrekkelig? Odd A. Rød, Gjensidige 1

2 Kilde: DSB 0 2 Antallet brannutrykninger (DSB) Andre bygninger Næring Industri Bolig

3 Erstatning alle selskap (FNH) Andre Bolig

4 4

5 5 Påstand: Brann- og bygningslovgivningen, statlige og kommunale brannmyndigheter, forsikringsselskaper og andre, har tradisjonelt hatt stort fokus på tiltak for å begrense branner i bygninger. Rømningsveier Brannceller Brannskillevegger Sprinkleranlegg Manuelt slokkeutstyr Røykvarslere Brannalarmanlegg osv.

6 6 Det har vært alt for lite fokus på tiltak som skal forebygge branner i bygninger, hindre at branner oppstår

7 Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Ukjent Feil bruk av el.utst. Elektrisk feil Bar ild Årsaker til branner i bygninger Kilde: DSB %

8 Eksplosjon Årsaker til branner i bygninger Ukjent = fordelt, Bar ild = splittet Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Røyking Annet "Bar ild" Aske Piper/Ildsted Levende lys 8 Varme arb. Kilde: DSB %

9 Årsaker til branner i boliger Ukjent = fordelt, Bar ild = splittet Eksplosjon Lynnedslag Annet Selvtenning Påsatt Elektrisk og feil bruk Røyking Annet "Bar ild" Aske Piper/Ildsted 9 Levende lys Kilde: DSB %

10 Nær halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisiteten og bruken av den. -Hvorfor? 10

11 Nær halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisiteten og bruken av den. -Hvorfor? Fordi: Manglende/skjeft offentlig tilsyn i boliger 11

12 Nær halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisiteten og bruken av den. -Hvorfor? Fordi: Manglende/skjeft offentlig tilsyn i boliger Manglende informasjon om farer ved bruk av el- anlegg og utstyr 12

13 Nær halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisiteten og bruken av den. -Hvorfor? Fordi: Manglende/skjeft offentlig tilsyn i boliger Manglende informasjon om farer ved bruk av el- anlegg og utstyr Manglende kompetanse (og/eller tid) hos installatører/montører 13

14 Nær halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisiteten og bruken av den. -Hvorfor? Fordi: Manglende/skjeft offentlig tilsyn i boliger Manglende informasjon om farer ved bruk av el- anlegg og utstyr Manglende kompetanse (og/eller tid) hos installatører/montører Manglende faglig sluttkontroll av nye el-anlegg 14

15 Nær halvparten av alle bygningsbranner skyldes elektrisiteten og bruken av den. -Hvorfor? Fordi: Manglende/skjeft offentlig tilsyn i boliger Manglende informasjon om farer ved bruk av el- anlegg og utstyr Manglende kompetanse (og/eller tid) hos installatører/montører Manglende faglig sluttkontroll av nye el-anlegg Manglende SAMARBEID mellom elsikkerhetsbransjen og brannbransjen 15

16 Manglende/skjeft offentlig tilsyn i boliger Tilsynsparadokset : Piper og ildsteder som brannkilde: 4 6 % av antall boligbranner (DSB) Et fåtall branndøde siste 10 år Erstatning pr år: ca. 200 mill kroner pr år (FNH) Offentlig tilsyn med piper og ildsteder: Hvert 4. år Elektrisk feil og feil bruk av el-utstyr som brannkilde: % av antall boligbranner (DSB) branndøde pr år Erstatning på ca milliarder kroner (FNH) 16 Offentlig tilsyn med el-anlegg i boliger: Hvert år

17 Manglende informasjon om farer ved bruk av anlegg og utstyr De fleste forbrukere tror fortsatt at det er E-verket som har ansvaret for anlegget i egen bolig. Hvor mange forbrukere vet at: 17

18 Manglende kompetanse (og/eller tid) hos installatør/montør 18

19 Manglende kompetanse (og/eller tid) hos installatør/montør Det må på plass en sertifiseringsordning for elektrikere! Det kan ikke i dagens kompliserte teknologiske verden være riktig at en installatør som består feil i forhold installatørprøven til el-forskrifter i dag, kan være borte fra installering av elanlegg i 20 år for så å komme tilbake å fortsette arbeidet uten å vise om han har nødvendig kompetanse til denne jobben. 19

20 Manglende kompetanse (og/eller tid) hos installatør/montør Det må på plass en sertifiseringsordning for elektrikere! Det kan ikke i dagens kompliserte teknologiske verden være riktig at en installatør som består installatørprøven i dag, kan være borte fra installering av elanlegg i 20 år for så å komme tilbake og fortsette arbeidet uten å vise om han har nødvendig kompetanse til denne jobben. 20

21 Manglende faglig sluttkontroll av nye el-anlegg I dag er det elektrikeren selv som foretar sluttkontroll. Dette er ikke godt nok har all erfaring vist! (Statsråd Haga har tatt til orde for å innføre bygningskontroll igjen!) Det finnes det i dag et nett av sertifiserte elsikkerhetskontrollører i Norge som kan ta 3. parts, nøytrale sluttkontroller. Ved større bygg bør en sluttkontroll også innbefatte termografering av vitale deler av elanlegget. Typiske temperaturavvik: 21

22 40 50 % av alle branner skyldes elektrisiteten og bruken av den. Manglende SAMARBEID mellom elsikkerhetsbransjen og brannbransjen. Brannsikkerhetsmiljøet Brannmur A120 Elsikkerhetsmiljøet Offentlig branntilsyn DSB DSB Offentlig El-tilsyn Brannforebyggende Forum Brannvernkonferansen DLE-konferansen Nelfos elsikkerhetskonferanse El og brann hand i hand NBLFs fylkesvise Brannbefalslag DLE faglige Forum (fylkesvis) Norsk Brannvernforening Norske Brannbefals Landsforbund FOBTOT og Byggeforskrifter Aksjon Boligbrann Elsikkerhetsforbundet Elforskrifter og NEK 400 normen Aksjon Boligbrann 22 Hallingdalsprosjektet

23 DLE-konferansen 2007 Forsikringsbransjens syn på elsikkerhetsarbeidet hvorfor ønsker forsikringsbransjen et eget kontrollregime er ikke myndighetskontrollen tilstrekkelig? Fordi: Frekvensen på tilsynet i bolig/landbruk ikke er tilstrekkelig Systemtilsyn i næringsbygg gir ikke tilstrekkelig forebyggende effekt. Derfor har Gjensidige lansert tre ulike el-kontrollkonsepter: 23

24 24 Sikkerhetsavtale Bolig Kontroll av elanlegget gjennomføres hvert 5. år utført av Gjensidige-godkjent kontrollør Gjensidige gir 20 % rabatt i forsikringspremien hvert år for bolig- og innboforsikring. Rabatten bortfaller om IKKE ny sjekkliste sendes til Gjensidige Det påhviler kontrollfirma å tilby ny kontroll FØR 5 år har gått Brannslokningsapparat kontrolleres (manometernål på grønt felt), røykvarsler testes Det er en forutsetning at feil og mangler som avmerkes i Ikke OK -rubrikken rettes av installatør FØR sjekklisten sendes inn og rabatt innvilges Forsikringspremie villa: 4000 kr. 20 % rabatt = 800 kr x 5 år = 4000 kr Kontrollkostnad: kr kr kan brukes for å lukke avvik

25 Erfaringer Sikkerhetsavtale Bolig: Iverksatt år 2001 Antall kontrollører: ca (gjennomført kurs) Antall boliger som kontrolleres: Kontroll hvert 5. år, 20 % rabatt pr. år kunder med snittpremie 4000 kr = 18 mill. kr i rabatt Sikkerhetsavtale Landbruk: Iverksatt i år 2000 Antall kontrollører: ca 2000 (gjennomført kurs) Antall landbruk som kontrolleres: (ca. 50 % av porteføljen) Kontroll hvert 3. år, 10 % rabatt pr år (20 % kontroll m/termografering) kunder med snittpremie kr = 50 mill. kr i rabatt 25

26 Elkontroll Næring Gjensidige har inngått avtale med ElsikkerhetsForbundet. Kontroll av kundens Internkontrollsystem/teknisk kontroll utført av sertifiserte, 3. parts kontrollører. Kontrollen inkluderer termografering Kontrollrapportene og avviksrapportene legges inn i Analysetakst sin database for oppfølging. Kontrollhyppighet: år Gjensidige gir 20 % rabatt i brannpremien ved gjennomført kontroll med avvikslukking. 26

27

28 NK 219 Gjensidige ønsker et kontrollregime bestående av sertifiserte kontrollører i tillegg til DLE. Sertifiseringen ønskes for å: Sikre kompetanse på kontrollørene Sikre at kompetansen vedlikeholdes over tid Sikre at kontrollene utføres riktig og likt av kontrollørene Ha mulighet for sanksjoner overfor useriøse kontrollører Kunne listeføre og anbefale personer med sertifikat Arbeid med sertifisering forgår nå i NK 219. Norm for boligkontroll og Termografering av elektriske anlegg nå ute på høring. Når sertifiseringsordningen er på plass, vil Gjensidige lukke egen godkjenningsordning, og gi en rimelig overgangsordning for 2000 kontrollører for å bli sertifisert. 28

29 Eksempel på at brannforebyggende og brannbegrensende tiltak sammen gir stor effekt: Ca landbrukskunder har siden 2001 gjennomført Gjensidiges Elkontroll hvert 3. år, og har installert godkjent brannalarmanlegg 29

30 Antall og erstatning for landbruksbranner over 1 mill. kr År 2003 År 2004 År 2005 År Antall Erstatning 30

31 Oppsummering: Hyppigere tilsyn av elanlegg, spesielt i boliger Mer informasjon til forbruker Sertifiseringsordning for elektrikere Sertifiseringsordning for kontrollører Innføring av fremmed sluttkontroll i nye elanlegg Og: El og brann hand i hand vil gi resultater! Takk for oppmerksomheten.. 31

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ... 4 Sammendrag og konklusjon... 5 Bakgrunn... 10 Problemstillinger... 11 Mål ... 11 Metode og datagrunnlag...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ... 4 Sammendrag og konklusjon... 5 Bakgrunn... 10 Problemstillinger... 11 Mål ... 11 Metode og datagrunnlag... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 Sammendrag og konklusjon...5 1 Bakgrunn...10 2 Problemstillinger...11 3 Mål...11 4 Metode og datagrunnlag...11 5 Årsaker...12 5.1 Statistikkgrunnlag...12 5.2 Omkomne i

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Resultatrapportering for 2006

Resultatrapportering for 2006 Resultatrapportering for 26 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Ulykker Branner Kvantitativ rapportering for 26 Ressursbruk Utført tilsyn Funn ved tilsyn Elulykker med personskade Antall

Detaljer

Beskrivelse av EFP Systemet

Beskrivelse av EFP Systemet Beskrivelse av EFP Systemet EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut Innholdsfortegnelse 1.0 BRANNSTATISTIKK... 3 2.0

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri

Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri Fase 1.2 Spesifikt risikobilde for hotell- og restaurantnæringen, boliger og næringsmiddelindustri Rapport for dybdestudie 1: Hotell- og restaurantnæringen Felles prosjekt mellom Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider

Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider NR 13/2014 REVIDERT 1.9.2014 Dato: 2014-06-18, revidert 1.9.2014 Revidert grunnet endring i punkt 3 i sikkerhetsforskriften. Det er også foretatt mindre justeringer i arbeidsinstruksen. Til: Skadeforsikringsselskapenes

Detaljer

EU-oppslutningen halvert på ett år

EU-oppslutningen halvert på ett år Side 14 LØRDAG 19.11.11 A-AVIS HVER LØRDAG 13 SIDER > DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 268 2011 www.nationen.no LANDBRUK Viktig elkontroll som forhindrer brann POLITIET På patrulje i distriktene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Brannsikker avfallshåndtering

Brannsikker avfallshåndtering Brannsikker avfallshåndtering 130425 Skadeforebyggende Forum, Fred Nilsen fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 1. Innledning og statistikk 2. Så galt kan det gå 3. Sikkerhetsforskrifter, ansvar og regress

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer