Ny forskrift om brannforebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny forskrift om brannforebygging"

Transkript

1 Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014

2 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak

3 Kapittel 1 Innledende bestemmelser

4 1 - Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene slike ulykker kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier

5 2 - Virkeområde Forskriften gjelder Plikter for enhver til å vise aktsomhet ved brannfarlig aktivitet Plikter for eier og bruker av byggverk til å forebygge brann Plikter for kommunene til å forebygge brann Plikter for de som omsetter bærbart brannslokkeutstyr

6 3 - Krav til aktsomhet ved brannfarlig aktivitet Regulerer generelt det at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av brannfarlig aktivitet som for eksempel ild i skog og mark. Kommunen kan innføre forbud uten å forhåndsvarsle, men skal allikevel sørge for at forbudet er kjent på stedet det gjelder

7 Kapittel 2 Forebyggende plikter for eieren av byggverk

8 4 - Eiers plikt til å kjenne og formidle forutsetningene for brannsikkerhet i byggverket Eieren skal kjenne forutsetningene Eieren skal gi de videre til brukeren Er det flere brukere så skal eier sørge for samordning

9 5 - Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av eksisterende sikkerhetsinnretninger Eieren skal sørge for kontroll av konstruksjoner, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: fungerer hver for seg og i integrasjon med hverandre fungerer som forutsatt i tillatelser til byggverket fungerer som forutsatt ved prosjektering og utførelse av byggverket Har tilfredsstillende dekningsgrad og kapasitet etter endring av byggverket eller endret bruk av byggverket

10 5 fortsetter Kontrollen skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko Eieren skal sørge for vedlikehold slik at sikkerhetsinnretningene fungerer som forutsatt

11 6 - Eiers plikt til kontroll av fyringsanlegg og tilrettelegging for feiing Eier skal: Melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eler gjort vesentlige endringer av fyringsanlegget Sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt Etter å ha mottatt varsle om feiing, sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst for å feie og ta ut sot

12 7 - Eierens plikt til å ha røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig Manuelt slokkeutstyr som før Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger har et tilstrekkelig antall røykvarslere eller brannalarmanlegg. Det skal være minst en røykvarsler eller detektor i hver etasje De skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket

13 8 - Særlig plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som eier byggverk Virksomheten skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak formå sikre byggverket mot brann De skal iverksette og dokumentere: rutiner slik at alle krav om brannsikkerhet til byggverket overholdes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved konstruksjoner, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet Sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko

14 sikkerhetsnivå 9 - Særskilt plikt til utbedring av eldre byggverk som eies av virksomhet Skal ha samme brannsikkerhetsnivå som beskrevet i byggeforskrift av

15 10 - Særskilt plikt til å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt for virksomheter som eier byggverk En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at dens plikter etter denne forskriften er oppfylt

16 Kapittel 3 Forebyggende plikter for brukeren av byggverk

17 11 - Brukerens plikt til å forebygge brann i byggverk Skal bruke byggverket i samsvar med forutsetningene Skal selv unngå unødig risiko Skal informere eieren om endringer, forfall og skader som kan påvirke sikkerheten mot brann

18 12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket Virksomheten skal iverksette og dokumentere: rutiner som sikrer bruk i samsvar med forutsetningene rutiner for evakuering og redning ved brann rutiner som sikrer at de som har arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter om brannforebygging og bekjempelse av brann rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket har informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge det systematiske sikkerhetsarbeidet

19 13 Særskilt plikt til å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt for virksomheter som bruker byggverk En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at dens plikter etter denne forskriften er oppfylt

20 Kapittel 4 Kommunens forebyggende plikter

21 14 Kommunens plikt til å kartlegge risiko for brann Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann

22 15 Kommunens plikt til å planlegge det forebyggende arbeidet Kommunen skal fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes

23 16 Kommunens plikt til å gjennomføre tiltak mot brann Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann

24 17 Kommunens plikt til å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg Som før med unntak av fjerning av frekvens ikke minst hvert 4. år

25 18 Kommunens plikt til å gjennomføre risikobasert tilsyn Som før med unntak av fjerning av frekvens ikke minst hvert år Viktig når man prioriterer: tap av liv og helse tap av materielle og kulturhistoriske verdier samfunnsmessige konsekvenser faren for brudd på forebyggende plikter i brannobjekter effekten av tilsyn i forhold til andre forebyggende tiltak

26 19 Kommunens plikt til å gjennomføre andre tiltak mot brann Samarbeide med aktuelle aktører Kommunen skal bidra til å innhente og formidle kunnskap om: årsaker til branner og spredning av brann kjennetegn ved personer som dør eller blir skadet i brann kjennetegn ved byggverk som blir involvert i brann hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som virker

27 20 Kommunens plikt til å evaluering av det forebyggende arbeidet Kommunen skal sørge for å lære av sine feil og reelle hendelser

28 21 Kommunens plikt til å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt Kommunen skal dokumentere at dens plikter etter denne forskriften er oppfylt

29 Kapittel 5 Sluttbestemmelser 22 Krav til omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat 23 - Ikrafttredelse

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer