Ulike aktører innen elsikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulike aktører innen elsikkerhet"

Transkript

1 Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

2 Agder Energi Nettkonsult AS Rådgivende ingeniørbedrift Sakkyndig selskap Eid av Agder Energi 110 medarbeidere Fagområder Elnett Elektro Energi Elsikkerhet Utført tilsynsplanen for AE Nett fom 2003 Ca abonnenter Har hittil også utført betalt elkontroll Avvikles

3 Aktører som påvirker sikkerheten ved elektriske anlegg Kontrollør Installatør/montør Elektriske anlegg Eier/bruker

4 Eier / bruker Ingen fagkunnskap om elsikkerhet Bruker/misbruker elektrisk utstyr Mengden utstyr øker kontinuerlig Trenger informasjon Må kontrolleres

5 Utførende Prosjekterende Krav til registrering og dokumentasjon av kompetanse Levere samsvarserklæring Installatører/montører Krav om sertifikat for den som utfører Krav om sertifikat for den som forestår Krav til registrering og dokumentasjon av kompetanse Skal foreta risikovurdering Skal foreta sluttkontroll Skal levere samsvarserklæring Normer og krav til utstyr og materiell Normer og krav til installasjon Er fagfolk kjenner faremomenter Tar snarveier - mot bedre vitende? Må øke risiko for å bli oppdaget Må øke konsekvens av å gjøre feil

6 Kontrollerende DSB / DLE / Sakkyndige Foretar kontroll av hvert 3. nyanlegg Foretar revisjon av installatører Driver informasjon Kontroll av gamle anlegg hvert 20. år Private kontrollører Egenkontroll til utførende Mengden kontroll bør økes Informasjon forsterkes Myndigheter og private må samarbeide

7 Eks. ny bolig Normer og kontroll av materiell Materiell og utstyr DLE Sakkyndig Faglige krav til og sertifisering av personell Installatør og montør Risikovurdering Installasjon Sluttkontroll Samsvarsærklæring Nytt anlegg Forskrifter og normer for installasjon Prosjekterende Krav til internkontroll Eier og bruker

8 På tross av alt dette : Feil på svært mange nye anlegg slurv? juks? har ikke tid/råd? oppdragsgiver ser ikke manglene? ingen kontrollerer det? Det brenner for mye i Norge

9 Tiltak Holdningsendring i bransjen Vi har nok av regler Reglene er gode nok Kompetansen er god nok Øke faren for å bli oppdaget Øke konsekvensen av å gjøre feil Mer kontroll?

10 Fartsgrenser - 1

11 Fartsgrenser - 2

12 Mer kontroll Dersom omfanget av kontroll må øke - hvordan gjøre det øke innsatsen fra DSB/DLE? endre fokus fra anleggskontroll til mer informasjon supplere kontrollen fra DLE med andre aktører?

13 Aktører DSB DLE Sakkyndige Uavhengige kontrollører Brann- og feiervesen Installatører og montører

14 DLE Nye regler for DLE nettopp fastsatt Lite trolig at myndighetene vil øke omfanget Prioriteringer til DLE kan /må endres Dersom kontrollvirksomheten skal økes vesentlig, må andre aktører gjøre dette

15 Utvikling kontrollvirksomhet Nye forskrifter for DLE vil resultere i flere sakkyndige selskap Nettselskap vil redusere DLE-aktivitet i egne rekker Små nettselskap med få ansatte må samarbeide for å opprettholde faglig tyngde DLE og sakkyndige selskap vil avvikle privat betalt elkontroll Forsikringsselskapene ønsker fortsatt kontroll ut over myndighetenes krav Nye normer for private elkontrollører vil profesjonalisere også dette området

16 Sakkyndig selskap Store sakkyndige selskaper vil bli større Sakkyndige selskaper har snart halvparten av antall tilsynsingeniører i Norge - dette vil øke sakkyndige selskap kontrollerer snart 50 % av antall anlegg De mindre nettselskap som vil opprettholde DLE i egne rekker vil ikke makte tilsvarende faglig utvikling Sakkyndige selskap vil utvikle seg til de største fagmiljø innen elsikkerhet

17 Nye normer - forslag NEK X-( ) NEK : 200X 1.Utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Elkontroll - Bolig Krav til personell

18 NELFO

19 NELFO

20 NELFO

21 NELFO

22 NEK Verifikasjon

23 Prioriterer vi ressursene riktig? 25 % 40 % Forebyggende brannvesen 450 årsverk Feiervesen 700 Det er skjevhet mellom innsats og årsak DLE 350 årsverk

24 Bruker vi kompetansen riktig? Er det behov for elektrokompetanse for å avdekke dette??? Dette må også brann- og feier-vesen kunne sjekke.

25 Brannforebygging myndighetenes ressurser DLE 136 nettselskap med DLE (70 % har under 2 årsverk) ca 350 årsverk ca 300 mill.kr. Brannvern 434 kommuner 357 brannvesen Hvorav 31 brannvesen omfatter flere kommuner 1 årsverk pr innbygger ca 500 årsverk (+ feiervesenet) ca 420 mill.kr. Feiervesenet årsverk Ca 500 mill.kr. DSB ca 80 årsverk ca 70 mill.kr. Til sammen 1500 årsverk ca mia.kr. Det brenner for 3,2 mia.kr. i året DSB disponerer ressurser på 1500 årsverk, tilsv. 1,3 mia.kr. til kontroll og informasjon for å forebygge (tilsvarende 40 % av skadeutbetalingene) Denne innsatsen bør kunne gi bedre resultater ved å samordne ressursene

26 Samarbeid DLE og brannvesen (2006) Aktivitet DLE Feiervesenet Forebyggende avdeling Kontroll av eksisterende boliger 51 % Kontroll av nyanlegg 13 % Kontroll av ildsteder Kontroll av installatører 3 % Kontroll av virksomheter 9 % 13 bygninger Markedskontroll 3 % Brannvernuke/aksjon boligbrann 1 % Varierende omfang Brannetterforskning 2 % Sporadisk Informasjon/skoleundervisning 6 % Tilfeldig Administrasjon 12 %

27 Eksempel på bedre utnyttelse av ressurser Feiervesen og DLE kontrollerer boliger DLE hvert 20. år feiervesenet hvert 4. år Forebyggende brannvesen og DLE kontrollerer virksomheter ( 13) Kontrollene må samordnes Valg av tilsynsobjekt samordnes Feiervesen og forebyggende brannvesen ha med seg en enkel sjekkliste for elanlegg og elutstyr DLE ha med seg en enkel sjekkliste for brannvern og ildsteder Utfylt sjekkliste sendes fagansvarlig for oppfølging

28 Nasjonale samlinger DLE-konferansen Årlig konferanse Arrangør er EBL og DSB deltakere Forebyggende forum Årlig samling Arrangement går på omgang mellom brannvesen Ca 200 deltakere Samarbeid ikke noe tema på noen av konferansene. Hvor mange fra brann- og feiervesen er her i dag?

29 Kontroller bolig DLE + periodisk kontroll + feiere DLE/Sakkyndig Privat kontrollør Feiervesenet DLE Feier e Andre

30 Myndighetenes kontroll Mer informasjon Bruke media mer aktivt Er det noen fra media eller fagpressen her i dag? Slå sammen flere DLE til sterke fagmiljø Anerkjenne og bidra til utvikle av Sakkyndige selskap Samarbeid med brann- og feiervesen om informasjon Utnytte brann- og feiervesen til el-kontroll light

31 Privat kontroll Installatører må alltid foreta sluttkontroll Innføre krav til periodisk kontroll i NEK 400 Oppfordre forsikringsselskapene til å kreve hyppige kontroller Bidra til å utvikle private aktører

32 Avslutning Må ha respekt for hverandre Plass til alle Bruk for alle Alle bidrar