Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS"

Transkript

1 Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

2 Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende Meldingsrutiner Målerinstallasjoner

3 Nytt navn EBL/EBL Kompetanse har skiftet navn EBL - Energi Norge EBL Kompetanse - Energi Norge AS EnergiAkademiet Når skjedde navneskiftet? 11. november

4 Energi Norge Næringspolitikk Påvirke rammebetingelsene Storting/Departement/Myndighetsorgan Kontakt med media Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverorganisasjon Tariffavtale Utdannelse og rekruttering

5 Energi Norge AS, EnergiAkademinet Direktør Mona Askmann Prosjekter Kurs og Konferanser Rådgivere FoU Publikasjoner Installatørprøven Prosjekter Administrasjon Vassdrag Produksjon Nett IKT Forbruker Ny fornybar energi teknologi Ledelse & Strategi Marked

6

7 Tidligere installasjonsregler DLE Publikasjon 4 (1/95) Mye fokus på DLEs oppgaver Knyttet opp mot FEB 1991 Foreldet

8

9 Nye installasjons-/tilknytningsregler Fokus på Meldinger til DLE og netteier Tekniske forhold som aktørene har behov for ved planlegging av anlegg Kvalitetssikring av målerpunkt Montasje av målestasjon

10 Nye installasjons-/tilknytningsregler Kapittel 1 Omfang, formål, prinsipper Kapittel 2 Definisjoner/termer Kapittel 3 Aktører/ansvarsforhold Kapittel 4 Opplysninger til/fra netteier til/fra prosjekterende Kapittel 5 Opplysninger til/fra netteier til/fra utførende Kapittel 6 Målerinstallasjoner - spenningssetting

11 Nye installasjons-/tilknytningsregler Vedlegg 1 - Samsvarserklæring Vedlegg 2 - Melding om arbeid Vedlegg 3 - Elektronisk meldingsskjema Vedlegg 4 - Koblingsskjema for målerinstallasjoner Vedlegg 5 - Plassering av strømtrafo

12 Grunnleggende prinsipper Korrekte opplysninger om forhold av betydning for beregninger Vilkår for spenningssetting av nye anlegg Skriftlig henstilling Ikke krav til godkjenning av DLE Ferdigmelding Ikke krav til ferdigmelding Samsvarserklæring

13 Aktører/ansvarsforhold Netteier Skal oppgi nødvendige data for beregninger Ansvarlig for montasje og kvalitetssikring av målerinstallasjon Tilkobling til forsyningsnettet etter skriftlig anmodning DLE Tilsynsmessig ansvar for oppfølging av Kvalifikasjonskrav Registrering Systemrettet tilsyn

14 Aktører/ansvarsforhold (forts.) Byggherre Gi opplysninger om bygningsmessige forhold, bruk, ytre påvirkninger, spesielle krav og andre forhold av betydning Prosjekterende (rådgivende ingeniører) Skal utstede samsvarserklæring for planleggingen Ansvar for at dokumentasjon er i samsvar med FEL Utførende elektroentreprenør Ansvar for melding, utførelse og sluttkontroll i henhold til FEL Innhente nødvendige opplysninger fra Netteier og eier/byggherre Ansvar for nødvendig dokumentasjon til eier/byggherre Samsvarserklæring Informasjon om oppbevaringstider eks. 5 år for entreprenør og anleggets levetid for kunden/anleggseier Rapport om egen sluttkontroll i henhold til FEL 12

15 Informasjonsflyt - til/fra prosjekterende Informasjon til Netteier Anleggets/installasjonens adresse - beliggenhet Effektbehov Antatt ferdigdato/fremdriftsplan (dato for spenningssetting) Informasjon fra Netteier Systemspenning i inntakspunktet Type stikkledning Data om kortslutningsverdier og type vern Transformatorytelse og fordeling Nødvendige data for å kunne utføre prosjekteringen og videre beregninger

16 Informasjonsflyt - til/fra utførende elektroentreprenør Generelt Forhåndsmelding skal foreligge skriftlig eller elektronisk etter avtale Virksomheten avgjør hvem som kan undertegne Melding om arbeid/installasjonsarbeid I henhold til FEL 14 skal det sendes melding til netteier/dle (i noen tilfelle DSB) Unntak fra krav om melding

17 Informasjonsflyt - fra utførende elektroentreprenør Meldingens innhold Nødvendige opplysninger for netteiers planlegging og drift Nødvendige opplysninger for DLE (DSBs) kontrollvirksomhet Unntak fra krav om melding Ingen bruksendring Mindre utvidelser Ikke endring på vern mot overstrøm, overbelastning, kortslutning og målerinstallasjon Minimumsopplysninger Utførende installatør Installasjon Installasjonsarbeidet Grensesnitt ved eventuelle entrepriser Data på anlegg som omfattes av arbeidet Målepunktdata

18 Informasjonsflyt fra netteier til utførende elektroentreprenør Minimumsopplysninger Nødvendige opplysninger for elektroentreprenørs planlegging og dokumentasjon Nettsystem Type inntak/stikkledning Kortslutningsverdier på inntakspunkt Jordslutningsverdier

19 Informasjonsflyt til/fra utførende elektroentreprenør (forts.) Eksplosjonsfarlige områder/generatorer Meldes direkte til DSB Vedlegg Differensiert ut fra anleggets kompleksitet Begrenses til det som er nødvendig Igangsetting av arbeid Foreligger det godkjent tilbakemelding Behandlingstid Kvalitet på melding Tilkobling av installasjonen/anlegget Skriftlig bestilling/bekreftelse Ønske om tilknytningsdato

20 Målerinstallasjoner - spenningssetting

21 6.1 Ansvarsforhold Elektroentreprenørs ansvar Overfor installasjonseier-/anleggseier Overfor netteier for ved Forhånds- og ferdigmelding av utført arbeid Netteiers ansvar Overfor elektroentreprenør og sluttbruker Unødige forsinkelser Arbeid utført på vegne av nettselskapet

22 6.2 Krav til utførelse Generelt Alt forbruk skal måles Hvert brukeranlegg skal ha eget OV Ingen koblingspunkter mellom KV og OV Levering av måletrafoer og måleomkoblere Private måleinstallasjoner

23 Strøm- og spenningskretser (forts.) Strøm- og spenningskretser skal plomberes Spenningssystem over 400V skal ha spenningstransformator

24 6.2.3 Installasjon av måleromkobler/ prøveuttak Skal monteres i nær tilknytning til måler og skal kortsluttes når måler ikke er montert

25 6.2.4 Installasjon av direktekoblede målepunkt Direktekoblet måler i målepunkt med merkestrøm 63A eller lavere Direktekoblet måler i trefase målepunkt med merkestrøm inntil 80/100A

26 6.2.5 Montering og merking av målefelt Plassert i miljø som ikke skader måleinstrumenter Inntil 63 A OV tverrsnitt på målesløyfer i direktekoblede system min. 10 mm 2 Ved OV 63 80A skal tverrsnitt være min. 16 mm 2

27 6.2.5 Montering og merking av målefelt Måler i kapslet tavle Må kunne åpnes uten bruk av verktøy Målerfeltet Overkant måler maks 1,8 m Underkant måler min 0,7 Fleksibilitet

28 Minimumsmål Målesystem H x B x D A. 1 - fase direktekoblet elmåler B. 3 - fase direktekoblet elmåler C. 3 - fase trafokoblet elmåler inkl. måleromkobler D. C sammen med måleterminal E. Separat felt for måleterminal 400x250x x250x x250x x550x x300x180

29 6.2.6 Plombering av målekretser Når måleinstallasjonen er i drift skal alle deksel være plombert

30 Bestilling av publikasjon Nettsted: Mail: Telefon:

31 Installasjonsreglene oppsummering Standard for administrative og tekniske forhold mellom netteier/dle og elektroentreprenør/konsulent Revidert 2003 ny revisjon i 2010 Definerer: Aktører/ansvarsforhold Opplysningsflyt mellom aktørene Krav til målerinstallasjon Inntrykk: Installasjonsreglene er lite kjent i entreprenørbransjen Liten forståelse for krav til målerplassering Behov for en standard i bransjen

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt

011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Spesifikasjon 011-03 Kontroll, utskifting og forvaltning av målere og målepunkt Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2005-01-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 13 INNHOLD

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010 1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010 Agenda 1. Velkommen Per Bjergli 2. Informasjon fra TS Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen Elsmart - nyheter og brukerinformasjon

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer