Network Construction & Service LaL 610

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610"

Transkript

1 1 (3) Network Construction & Service LaL 610 Informasjon til installatører og entreprenører INFORMASJON VÅREN TIL INSTALLATØRER OG ENTREPRENØRER SOM LEVERER MELDING OM INSTALLASJONSARBEID TIL FORTUM DISTRIBUTION AS Vi ønsker med dette brevet å informere om diverse endringer som angår installatører og entreprenører i vårt forsyningsområde. Brevet legges også ut på våre internettsider: Der finner du også rutinebeskrivelser og annen informasjon som kan være nyttig. Du kan også kontakte oss på tlf eller Elektronisk meldingsbehandling: ElSmart Fortum Distribution AS og Fredrikstad Energinett AS har begge besluttet å innføre ElSmart for meldingsbehandling med oppstart 1. juni I løpet av året vil også systemet bli benyttet i kontakten mot utførende entreprenører. Kort fortalt er dette et datasystem, hvor meldingsbehandlingen foregår på en egen internettside. Målet er å gjøre meldingsbehandling / ordreprosessene våre bedre og mer effektive for både installatører, entreprenører og våre egne saksbehandlere. Dette vil igjen ha positiv innvirkning på saksbehandlingstid og kvalitet. Det vil bli arrangert opplæring / informasjonsmøte både hos Fredrikstad EnergiNett AS / Energi1 og Fortum Distribution AS (se neste side) Bruk av systemet er kostnadsfritt for installatørene, og det er ikke nødvendig med spesiell programvare ut over MS Internet Explorer Når systemet er i drift og evaluert, ønsker begge nettselskap at samtlige aktører benytter dette. Se for øvrig : og Fortum Distribution AS Postadresse Besøksadresse Phone/Fax FNR NO MVA Distribution P.O. Box Grålum Rådmann Siras vei 1 Grålum Tlf Faks Brønnøysund

2 2 (3) Network Construction & Service LaL Opplæring i bruk av ElSmart hos Fortum Distribution AS Du kan velge mellom 2 stk. informasjonsmøter for installatørene i Fortums konsesjonsområde. - Onsdag 28.mai kl , auditorium Borregaard, Rådmann Siras vei 1, Grålum - Onsdag 28.mai kl , auditorium Borregaard, Rådmann Siras vei 1, Grålum Påmelding for opplæring hos Fortum Distribution AS: mail: eller tlf snarest og senest 21.mai Fredrikstad EnergiNett AS og Energi1 sender ut egen informasjon om opplæring Du kan registrere deg som ElSmart-bruker på internett fra og med 19.mai. Det er fordelaktig at registreringen er klar før informasjonsmøtet 28.mai Se vedlagte informasjonsbrev og bruksanvisning. 3 Lang saksbehandlingstid på meldinger. Flere forhold gjør at vi pr. i dag har uønsket lang saksbehandlingstid. Av rettferdighetshensyn kan vi dessverre ikke fravike praksis med å behandle sammenlignbare meldinger i kronologisk rekkefølge. 4 Justerbare overbelastningsvern / hovedsikringer skal plomberes. Vi minner om at alle justerbare vern skal være plombert i den verdi som er godkjent i forhåndsmeldingen. Endring av justerbare vern og fjerning av plombering er meldingspliktig arbeid. Kontakt netteier hvis du har spørsmål om plombering. Dersom justerbare vern ikke plomberes, vil vi vurdere om vernets maksimalverdi skal benyttes ved beregning av anleggsbidraget. 5 Dimensjonering av strømtransformatorer Strømtransformatorer dimensjoneres etter anleggets hovedsikring. For store eller for små omsetningsforhold i strømtransformatorene vil medføre feilaktige måleverdier. Ved alle endringer i hovedsikring / overbelastningsvern må derfor strømtransformatorene kontrolleres og eventuelt byttes. Korrekte strømtransformatorer utleveres kostnadsfritt ved fremvisning av godkjent forhåndsmelding hos vår måleravdeling. Oversikt over korrekte strømtransformatorer finner du på våre internettsider. Fortum Distribution AS Postadresse Besøksadresse Phone/Fax FNR NO MVA Distribution P.O. Box Grålum Rådmann Siras vei 1 Grålum Tlf Faks Brønnøysund

3 3 (3) Network Construction & Service LaL Repetisjon av KV/OV/HS, Vi mottar fortsatt henvendelser hvor det er uklarheter om hva som betegnes som kortslutningsvern, overbelastningsvern og hovedsikring. Kortslutningsvern (KV): Sikrer stikkledning og inntakskabel frem til overlastvern (OV) ved kortslutning. Kortslutningsvern kan være plassert i netteiers nett (i kabelskap) eller i kundens installasjon (på husvegg) Overbelastningsvern / sumvern (OV): Sikrer installasjonen mot overlast og er bestemmende for dimensjonering av nettet. Hovedsikring (HS): Sikrer anlegget mot overlast. Dersom det er flere anlegg på installasjonen, er HS bestemmende for målervalg og nettleieprodukt. Forutsetninger Det skal være selektivitet mellom vernene slik at KV>OV>HS Dersom det kun er ett anlegg på installasjonen, kan HS være identisk med OV Det er normalt ett OV pr. KV Dersom det er flere anlegg på installasjonen skal hver måler ha foranstående plomberbar flerpolig HS / bryter Justerbare overbelastningsvern / hovedsikringer skal plomberes i godkjent verdi Dersom det er flere anlegg på installasjonen, skal det ved nybygging / omgjøring monteres ett felles OV foran anleggene. 7 Organisering av Teknisk Service (meldingsteam) Følgende personer behandler meldinger og installatørhenvendelser i Fortum Distribution AS pr. i dag: Iren Ø. Olsen (teamleder), Sead Mulaosmanovic, Thor-Martin Lundmark, Kristian Skullerud, Frank Helmersen og Nils Torgersen. Kontakt netteier på tlf eller (felles telefon for meldingsteamet) hvis du har spørsmål Til slutt vil vi ønske alle god sommer i 2008! Vennlig hilsen For Fortum Distribution AS, Teknisk Service Fortum Distribution AS Distribution FNR NO MVA Brønnøysund

4 Innføring av Elsmart Nettmelding Fredrikstad Energinett AS, Energi 1 og Fortum Distribution AS innfører Elsmart Nettmelding for å håndtere meldinger om installasjonsarbeid elektronisk fra og med Hva er Elsmart Nettmelding Hovedmodulen Elsmart Nettmelding håndterer elektroniske meldinger fra installatør til nettselskap om arbeid i nettet Våre digitaliserte skjemaer er basert på en nasjonal standard på hvordan forhånds- og ferdigmeldinger skal se ut i el bransjen og er utarbeidet i samarbeid med EBL og andre nettselskap Elsmart nettmelding er den ledende løsningen for elektronisk behandling av forhånds- og ferdigmeldinger i Norge. Løsningen gir både netteiere og installatører full oversikt over pågående og ferdigbehandlede meldinger kvalitet på innkommende data fører til redusert behandlingstid det du trenger for å kunne utføre saksbehandling samlet på ett sted full kontroll over hver enkel melding da du kan følge status og logg. Prosessflyt Elsmart Nettmelding 1. Installatør fyller ut en elektronisk nettmelding og sender den til nettselskapet 2. Saksbehandler i nettselskapet behandler meldingen og returnerer den som godkjent eller avvist 3. En avvist melding kan Installatør redigere og returnere til nettselskapet. En godkjent melding returneres fra installatør med utfyllende data som ferdigmelding. 4. Nettselskapet kan avslå eller godkjenne en ferdigmelding. Ved avslag kan installatør rette opp informasjon og returnere meldingen til nettselskapet. Godkjente ferdigmeldinger arkiveres av nettsaksbehandler Brukertall Elsmart Nettmelding tatt i bruk av 13 store og små nettselskap over 53 % av alle meldinger om installasjonsarbeid meldes via Elsmart Side 1 av 5

5 Hvordan registrere seg som Elsmart bruker? For å bli bruker må installatøren registrere seg i Elsmart. Se vedlagte bruksanvisning. Registrering av nye selskaper i ElSmart mot Fredrikstad EnergiNett og Fortum Distribution AS, er åpent fra 19. mai Elektronisk meldingshåndtering via Elsmart er gratis for installatørene. Nettselskapene henstiller derfor alle installatører til å registrere seg i Elsmart snarest mulig etter 19. Mai og være klar til å ta Elsmart Nettmelding i bruk fra 1. Juni Opplæring i Elsmart for installatører Det holdes halvdagskurs for installatører med informasjon og opplæring i Elsmart til følgende tid og sted: Fortum Distribution AS kl til kl til Rådmann Siras vei 1, 1713 Grålum, kontaktperson: Lars Lied tlf: Rådmann Siras vei 1, 1713 Grålum, kontaktperson: Lars Lied tlf: Installatøren kan melde melde seg på det møtet de selv ønsker uavhengig av lokal tilhørighet. Påmelding for Fortum skjer til Lars Lied, telefon eller mail Hvorfor bruke systemløsningen Elsmart? 100 % internettbasert system Ingen lokal installasjon av programvare Krever kun tilgang til nettleser Internet Explorer Integrasjonsplattform mot andre systemer Nettselskap og Installatører kan raskt ta i bruk våre systemer Felles påloggingsportal for nettselskap, installatører og entreprenører Brukervennlig navigering mellom modulene Installatør og entreprenører kan benytte samme brukeridentitet mot ulike nettselskap Dynamiske og brukervennlige skjemaer gjør det enkelt å sette seg inn i og bruke løsningene Elsmart representerer selvstendige elektroniske løsninger for saksbehandling mellom den som utfører arbeid i el - nettet og saksbehandler i nettselskapet Enhver melding til nettselskapet skal gå via Elsmart Nettselskapet har ett mål om at all saksbehandling av meldinger om arbeid på nettet skal meldes via Elsmart Nettmelding og vil derfor tilpasse sine arbeidsprosesser etter dette. Avvikling av papirmeldinger Når ElSmart er i full drift ønsker begge nettselskaper at samtlige installatører benytter ElSmart i meldingsbehandlingen. Manuelle forhåndsmeldinger vil deretter kunne bli nedprioritert eller ilagt et saksbehandlingsgebyr. Side 2 av 5

6 Ferdigmelding av tidligere innsendte meldinger Forhåndsmeldinger som er sendt inn og er under utførelse kan ferdigmeldes ihht. gammelt system. Kontaktperson i Fortum Distribution AS Lars Lied tlf Kontaktperson i Fredrikstad Energi Nett AS/ Energi1 Håvard Due Torset tlf Support For meldinger sendt til Fortum Distribution AS Vår supportavdeling hos Doorway leverer brukerstøtte og support til våre kunder. En supportsak blir registrert i vårt supportsystem og en kvittering med et supportnummer sendes til kunde. Videre saksgang er avhengig av sakens kompleksitet. Enkle saker blir ofte løst umiddelbart av vårt supportpersonell, mens mer kompliserte saker eskaleres til konsulentene eller 2.linje personell. Vi henstiller alle våre kunder om å bruke e-post til support: Saker som haster kan ringes inn til vår supportavdeling på telefon For meldinger sendt til Fredrikstad FEN vil selv motta 1.linje support på henvendelser vedrørende bruk av Elsmart brukernavn og passord meldingsflyt Mer kompliserte saker vil via FEN eskaleres til konsulentene eller 2.linje support hos Doorway. For meldinger sendt til Energi 1 FEN vil motta 1.linje support på disse henvendelsene. Fordeler ved innføringen av Elsmart Nettmelding for installatørene: - Mindre manuelt arbeid - Eliminering av tid for postgang - Redusert papirforbruk og utgifter til porto - Færre muligheter for feil og mangler Side 3 av 5

7 Brukerveiledning Hvordan registrere sitt firma som ny bruker av Elsmart? Hvordan sende søknad mot andre nettselskap som eksisterende bruker? I. Hvordan registrere sitt firma som ny bruker av Elsmart Selve installatørselskapet skal kun registreres en gang i Elsmart systemet uavhenging av hvilke av Elsmart løsningene som benyttes hos nettselskapet. Slik registerer du ditt firma som bruker første gang Gå til påloggingsportalen Klikk deg inn på Nye brukere Registrering Les igjennom Brukeravtale for Elsmart Webløsning Om ønskelig Klikk Ja for Aksepter brukeravtale Søknadsskjema for Elentreprenører o Søknad til Nettselskap Velg ønsket nettselskap o Søknad fra Fyll inn samtlige opplysninger om elentreprenør DSB ID er det nummeret som fremkommer i adressefeltet på DSB - registeret Klikk på Send søknad Din søknad er registrert Søknad vil bli behandlet fortløpende fra det nettselskapet du har registrert deg mot. Ved akseptert søknad vil man få tilsendt brukernavn og passord pr oppgitt e-post. Registrering og bruk av systemet er kostnadsfritt for installatørene. Side 4 av 5

8 II. Hvordan sende søknad mot andre nettselskap som eksisterende bruker Ønsker installatøren å sende meldinger mot ett annet nettselskap kan søknaden først sendes når man er innlogget som administrator i Elsmart. Administrator klikker på valget Admin - Ny søknad Søknad om godkjennelse hos nettselskap Internsøknad til nettselskap o Velg ønsket nettselskap o Klikk Send. Søknaden blir behandlet fortløpende og det blir gitt beskjed via mail når tilgangen er i orden. Det er administrator som har denne oppgaven hos selskapet. Det må kun sendes en søknad til ett nettselskap. III. Registrering av nye brukere og søknader mot andre nettselskap fra 19.mai Hvert enkelt nettselskap vil selv definere hvilken dato som skal være gjeldende for registrering av nye brukere og eksisterende brukere som ønsker å sende søknader mot aktuelt nettselskap. Fortum Distribution, Fredrikstad Energi Nett og Energi 1 har åpnet for registrering og søknader fra og med 19. Mai Vær oppmerksom på at det ikke skal sendes meldinger før 1.juni Meldinger som blir lagt inn før 1.juni 2008 vil bli avvist. IV. Elsmart Nettmelding kan benyttes fra 1. Juni 2008 Fredrikstad Energi Nett, Energi 1 og Fortum Distribution tar ikke i bruk Elsmart før 1.juni 2008 og kan derfor ikke besvare meldinger som er lagt inn før oppstartdato. V. Brukerveiledning for Elsmart Nettmelding Enkel brukerveiledning for installatører om Elsmart Nettmelding finnes tilgjengelig under Hjelp når en er innlogget i Elsmart. VI. Hvilket utstyr og programvare er nødvendig for bruk av Elsmart Nettmelding? En PC Tilgang til skanner til eventuelt vedlegg Standard internett tilgang - Internet Explorer VII. Support vedrørende registrering eller søknader For spørsmål vedrørende registrering eller søknader mot nettselskaper kontakt Elsmart Solutions via e-post: eller mob: Side 5 av 5

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Her fyller vi inn tildelt brukernavn og passord som bringer oss inn i meldingsweb med HOVEDOVERSIKT.

Her fyller vi inn tildelt brukernavn og passord som bringer oss inn i meldingsweb med HOVEDOVERSIKT. UTFYLLING AV MELDINGSSKJEMA. For å nå innloggingsportal benyttes følgende adresse i nettleser: http://avlesning.istad.no/pls/instprod/pkg_inst_login.p_controlproc evt. link via Istad Nett AS sin hjemmeside.

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2009 16. november 2009 I dette nummeret: Forsiden 1 Viktig melding fra HRS 2 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer