Elektroentreprenør. Høstmøte 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroentreprenør. Høstmøte 2009"

Transkript

1 Elektroentreprenør Høstmøte 2009

2 Agenda Nettforhold: Generell orientering fra Eidsiva Nett AS DLE: Kort om status for DLE/Elsikkerhet Norge AS Revisjon av aktuelle forskrifter og normer Revisjoner av el-entreprenørvirksomheter i Eidsiva sitt område. 5 sikre erfaringer og status etter utførte stikkprøvekontroller i Eidsiva sitt område. Mye stilte spørsmål og problemstillinger knyttet til Norm og forskrift. 2

3 Eidsiva Nett - organisasjon Ledelse (1) Morten Aalborg Direktør Forvaltning (6) Simen Sandbu Seksjonsleder Nettutvikling (20) Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Drift (40) Thoralf Olsen Seksjonsleder AMS-prosjekt (3) Anne S. Nysæther Prosjektleder Langsiktig plan Prosjekter Beredskap Einar Lien Beredskapskoordinator DLE Ivar Lingaas Vedlikehold Nettsentral Mads Hansen- Møllerud Avdelingsleder Dokumentasjon Svein Arne Rakstang Avdelingsleder Kunder (DLE fra ) Arne Hovde Avdelingsleder Sikkerhet Thor Karlberg Driftsleder Totalt 70 medarbeidere 3

4 4 Hvor finner du info?

5 5 Installatører

6 6 Regler og rutiner

7 7 Utdrag fra Eidsiva internett/jordfeil

8 Klargjøring jordfeilsøk Jordfeilsøk i lavspentnettet 8 Jordfeilhåndtering ligger i grenseland mellom feilretting og vedlikehold. Jordfeil som avdekkes av installatør på det enkelte anlegg utbedres. Jordfeil som avdekkes på Eidsiva sitt distribusjonsnett av kunde eller installatør, meldes inn til Eidsiva. Jordfeil påvist mot en bestemt installasjon av Eidsiva. feilrapport legges i kundens postkasse (eller leveres personlig) med pålegg om å ta kontakt med elektroentreprenør for å få utbedret feilen straks. Jordfeilen på anlegget blir så registrert i en database administrert av DLE og det blir sendt et bekreftelsesbrev/oppfølgingsbrev til nettkunden med normalt 7 dagers frist om utbedring. DLE har purrerutiner i forhold til bekreftelsesbrevet.

9 Avklaring mht. rutiner for melding/varsling om jordfeil Ved feil hos kunde på installasjon. Feil utbedres Faktura sendes kunde fra installatør Ved feil på nett, ikke hos aktuell kunde. Eidsiva varsles om feilen fra installatør Faktura sendes kunde fra installatør Kunde må avklare om det er grunnlag for refusjon fra Eidsiva. Feilen kan ha vært på Eidsivas distribusjonsnett Feilen kan vært på annen privat installasjon/anlegg. 9

10 10 Feilmelding

11 Plassering av målerskap for hytte/fritidsbolig Inntakspunkt markerer eierskille mellom nettselskap og installasjon. Ved inntakspunkt leverer og monterer elektroentreprenør utvendig skap. Krav til utvendig tilgang til måler. OV/bryter må plasseres ved måler og merkes. AMS (spenning..) Har kunden behov for å betjene denne? Kunden bør ha sikr./bryter etter måler (inne i fordeling) 11

12 Målersløyfe Anlegg til og med 63 A HS skal benytte 10 mm² Cu flertrådet. Anlegg til og med 80 A HS skal benytte maks 16 mm² Cu flertrådet. Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt med fargekode og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger. På anlegg >80A skal det monteres måletrafoer og omkobler. NB! Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfe kuttes ved ferdigstillelse av anlegget. 12

13 Vikingboks Tema Vikingboks på loft.. Dette må ses i sammenheng med samlet informasjon om slike saker. Eidsiva Nett/DLE vurderer dette i sin bestillingen til Elsikkerhet Norge for 2010 Praktisering i noen områder. Eidsiva ønsker at vikingboks på loft fjernes Installatør bestiller KV i stolpe v/luftstrekk Ved jordkabel kreves KV v/vegg 13

14 Vern i N-leder og (NEK) Når det er krav om utkobling av N-leder skal utkobling og gjeninnkobling være slik at N-leder ikke kan kobles ut før faselederne og den skal innkobles samtidig med eller før faselederne Dersom en TN-krets er beskyttet mot overstrøm, må det ikke monteres sikringer i N-lederen. 14

15 15 Stikkledningsprodukter levert til Eidsiva Netts kunder Alle priser inkluderer: prosjektering tilrettelegging rigg/drift montasje materiell transport inntil 50 km merking dokumentasjon Nettselskapets Tilknytningsforutsetninger og REN-anbefalinger er fulgt. (REN= rasjonell elektrisk nettvirksomhet)

16 Fra-/tilkobling i fbm. elektroarbeider i Eidsiva Nett (uten melding) Fastpris ved ett besøk kr. 1750,- (inkl. mva.). Fastpris om det trengs to besøk kr. 3000,- Kan dette faktureres til installatør? - JA. Kan dette faktureres til kunde? - JA. Dette må installatør avklare med kunden 16

17 Prisblad 2010 Enhetspriser har vært et ønske fra flere elektroentreprenører fordi dette gir mulighet til å angi en totalpris for endringer uten å måtte kontakte oss. Dette ble innført fra Ønsker installasjonseier ombygging fra luftlinje til kabelanlegg, dekker installasjonseier alle kostnader ved forandring av stikkledning. Ref i Tilknytningsforutsetningene NB! Foreløpige Enhetspriser 2010 Endelige priser vil bli lagt ut på nett når de er klare 17

18 Produktnavn Produktbeskrivelse Enhetspris til kunde: STK - Stikkledning kabel nyanlegg STL - Stikkledning luft nyanlegg LTK - Omlegging fra luft til kabel 18 Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 50 meter, fra mast eller kabelfordelingsskap, men omfatter ikke graving. Inkluderer jordkabel med tilkopling og modul i fordelingsskap eller kabelnedføring i mast. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter, men omfatter ikke stolpe/mast. Inkluderer EX-ledning med tilkopling, bryter med kortslutningssikringer i mast og endefeste på vegg. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 50 meter, men omfatter ikke eventuell bardunering av stolpe/mast. Omfatter heller ikke graving. Inkluderer jordkabel med tilkopling, og modul i kabelfordelingsskap eller kabelnedføring i mast. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Kr Kr Kr

19 KSK Skjøting av stikkledning kabel KV - Kortslutningsvern i luftnett/mast 3F Montering/ omlegging til 3- fase Skjøting av stikkledning. Omfatter skjøt, kabel inntil 20 meter og montørarbeid. Omfatter ikke graving. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Levering og montering av KV i mast ved ønske om kortslutningsvern på eksisterende luftstrekk. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra skap eller mast. Inkluderer tilkopling av trefase til eksisterende jordkabel eller luftstrekk og eventuelt ekstra KV-sikring i mast eller skap. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Kr Kr Kr

20 KV3F - Kortslutningsvern i mast + 3-fase DST - Demontering av stikkledning Kr MOI- Saksbehandling av melding om installasjon Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra mast. Inkluderer trefase i eksisterende strekk, tilkopling, bryter m/kortslutningssikringer i mast og endefeste på vegg samt skifte av enfase-strekk. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra mast/fordelingsskap. Inkluderer, kabelkapp/tamping (ved jordkabel), demontering og fjerning av alt materiell som er relevant å fjerne, samt eventuelle frakoplinger. Saksbehandling av melding om installasjonsarbeid, (inkl. dokumentasjon i kartverk etc.) Kr min. 20

21 Elektronisk melding 21 Fødselsdato er MÅ-felt i meldingene (nytt anlegg) Effektbehov er MÅ-felt (nytt anlegg, utvidelse og endring av OV/HS) Henstille installatørene om at det spørres etter fødselsdato. På eks. anlegg kan Eidsiva rette i meldinga før den godkjennes. På nyanlegg prøver Eidsiva å finne det riktige Kunden får nettbestillingskjema som skal fylles ut med fødselsdato og underskrift før tilkobling, og dette kan da rettes når anlegget skal tilkobles ved sjekk på bestillingsskjemaet. Det har kommet inn ønsker om andre/flere valg på meldingen, det vil generelt være vanskelig å endre på standard meldingsoppsett eks. Annet arbeid, (ønske om kabling av inntak)

22 22 forts. Elektronisk melding Nå er det mulig for alle saksbehandlere hos installatør til å: Se andres meldinger. Eventuelt endre saksbehandler i firmaet. E-post varsel på melding: Alle som ønsker det kan få e-postvarsel. De som ikke har det, men ønsker det, kan gi tilbakemelding så skal vi registrere det. (bruk denne linken) Dere kan ha egen e-post adresse og kopi til en annen adresse. Arkiverte meldinger sortering obs! Her er det viktig å være oppmerksom på feltet med tidsperiode som det ønskes å vise lagrede meldinger for.

23 Endring av OV/HS Tariffendring Melding MÅ sendes til Eidsiva 23 Forhånds- og ferdigmelding Oppgi målerstand og avlesningsdato Dette kan utføres innen kort tidsperiode, men Eidsiva MÅ ha ferdigmelding for at tariffen skal oppdateres. Anlegg som er endret, men ikke meldt Kun tilbakeføring fra siste kvartalsskifte Kostnader utover dette blir et forhold mellom kunde og installatør.

24 Uvanlig utstyr Standard nettleieavtale: Nettet skal tåle vanlig bruk av godkjent utstyr fra kunden, inkludert bruk av ny teknologi/utstyr som er utbredt i husholdninger. Dersom kunden ønsker å tilkoble annet utstyr som krever større effektuttak eller som vil kunne være til sjenanse eller skade for den tekniske drift av nettet, for nettselskapet eller andre kunder, skal bruken av slikt utstyr godkjennes av nettselskapet før tilkobling. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet: 24 Eieren av uvanlig utstyr vil være utbedringspliktig dersom bruk av utstyret fører til at FoL blir brutt, jf forskriftens 2-1 og Standard nettleieavtale 4-2.

25 Faste installasjoner uten måler I utgangspunktet skal det ikke tilknyttes nye anlegg uten måler. I de tilfellene hvor anlegg uten måler godkjennes skal anleggets vern være maks 10A / 230V, 1-fase. På meldingen må installert effekt oppgis. Utstyret skal være fast tilkoblet stikkontakt tillates ikke! Brukstid: Det regnes 8760 timer på installert effekt. Det regnes 4000 timer når lys og/eller varmefølsomt utstyr er tilknyttet. 25

26 Fellesmålte anlegg Forslag til endring av 13-1 og 14-3 i forskrift 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslaget innebærer at hver enkelt boenhet, fritidsbolig eller hvert enkelt foretak skal måles og avregnes hver for seg. 26

27 "Hva er status fra NVE til eventuell endring av adgangen til fellesmåling?" Svar på dette spørsmål er besvart muntlig av Torfinn Jonassen i NVE. Det blir noen detaljendringer i forslaget.. Endringene vil omfatte kravet for dispensasjon til bestående anlegg (spesielt i forretningssentra). I boligblokker vil det bli gitt dispensasjon for fellesmåling til nettselskapet kan bytte til målere som er i samsvar med forskriftskravene til AMSmålere. Endringer skulle komme i løpet av oktober. Forskriften forventes gjeldene fra ikke noe tyder på at det ikke vil skje. 27

28 Utsettelse av AMS I revidert forslag til forskriften foreslår NVE: Utsettelse med vedtaket om ikrafttredelse med ett år. Dette betyr at forskriften tidligst kan tre i kraft fra Hva betyr dette for Eidsiva? Planlegning og organisering fortsetter (2-personer på heltid) Det vil sannsynligvis bety at den første AMS måleren tidligst blir montert i løpet av

29 Info om Nettleiepriser Statnett øker nettleien betydelig fra nyttår All økning av Statnetts nettleie skal innkreves gjennom det nettselskapet som har konsesjon Eidsiva har fattet beslutning om økning av nettleia Detaljene ikke klare, men det kan påregnes en økning på ca 10% på total nettleie Statlige avgifter Forbrukeravgiften er foreslått økt fra 10,82 øre/kwh til 11,01 øre/kwh ENOVA avgiften (1,0 øre/kwh) er ikke foreslått endret 29

30 30 Spørsmål Er installatørene pålagt å benytte det utvendige Eidsiva-skapet? Installatørene står helt fritt til å levere det skapet de selv måtte ønske, under forutsetning av at krav i forskriftene ivaretas. Er det krav om utvendig skap på bolig? Nei, kravet gjelder utvendig skap med vern og måler for hytte/fritidsbolig og mannsboliger Er det lagt noen føringer fra Eidsivas side i fbm låsing av utvendige hytteskap? Samme praktisering her som for ordinære fordelingsskap Er alle stikkledninger til nye anlegg sikret? Alle stikkledninger til nye installasjoner i Eidsiva sitt nett er sikret i hht. FEL Det er vel ikke nødvendig med KV i utvendig skap, hvis Eidsiva allerede har skap i gata? Eidsiva ivaretar sikkerhet av stikkledning (FEL), fram til grensesnitt på/ved grunnmur. Installatør/kunde ivaretar sikkerhet for hovedkabel/installasjon Kan den grønne e-verkskabelen TFXP benyttes mellom bygninger som stigekabel dersom den ligger i bakken? Kabelen skal ikke benyttes som installasjonskabel i bygning, men det er intet hinder for å legge den mellom bygninger og til første fordeling i forskjellige bygninger. Hvem kobler hva i utvendig inntaksskap? I henhold til Standard inntak for Eidsiva skal installatør tilkoble både stikkledning og inntaksledning.

31 Tilbakemeldinger fra dere? Hvordan er dialogen til saksbehandlere i Eidsiva? Hvordan fungerer meldingsflyten? Hvordan er tilgjengelighet til saksbehandlere? På telefon? Via mail? Hvordan fungerer inngåtte tidsavtaler (dag/tid)? Er den faglige informasjonen god nok? Oppfyller internettsida vår dine krav? Har du ideer om hvordan vi kan bli bedre til å informere? Har du noen ønsker/krav? Send oss gjerne noen ord.. 31

32 Mail fra Elektroentreprenør Innmeldte jordfeil blir ikke fulgt opp. Har opplevd inntil 1 års ventetid. Rutine ved innmelding av jordfeil via feilmeldingen, hvordan dette blir/skal loggføres i merknadshistorikk og at e-post sendes automatisk til TKS. 1 års "ventetid" høres utrolig ut.,men feil kan skje, dersom kunde melder jordfeil via andre eller på annen måte skal allikevel beskjeden gå til TKS. Det er ikke 100% å stole på at drifta møter opp til rett sted og rett tidspunkt, selv om vi følger avtalte regler med minst 3 dagers forvarsel. Dersom bestillingsrutiner er fulgt og avtale bekreftet, anbefales det å gå i dialog med Eidsiva Anlegg mht. refusjon av kostnader for det konkrete tilfelle. Sen behandling av meldinger, over 14 dager i noen tilfeller. Alle elektroniske forhåndsmeldinger kan dokumenteres mht. når mottatt og behandlingstid, vi arbeider kontinuerlig med å bli bedre på dette området. Det må være spesielle grunner til så lang behandlingstid. Vårt eget krav til behandlingstid er maks syv arbeidsdager på forhåndsmeldinger og minimum tre arbeidsdager etter at anlegget er ferdigmeldt til ønsket tilknytning. I perioder er det veldig vanskelig å få tak i folk på teknisk kundeservice. Kan noen ganger ringe i dagevis uten å få kontakt. Dette er en intern sak som vi skal se på og vurdere tiltak som gjør at vi blir bedre... 32

33 DLE /Kontrollselskap Det er forskriftsregulert hva et kontrollselskap (sakkyndig selskap) kan utføre for DLE Elsikkerhet Norge AS utfører tilsynsoppgaver etter rammebestilling fra DLE ved Eidsiva Nett AS Tilsyn utføres etter Tilsynsplan fra DLE De sender varsel om tilsyn, med avtale av fremmøtetidspunkt Elsikkerhet Norge AS utfører tilsynsoppgaver og utferdiger rapport og varsel om vedtak Utførte rapporter blir avsluttet uten at DLE blir involvert DLE er underlagt Forvaltningsloven, og må derav fatte alle vedtak. Alle ikke utførte rapporter følges opp av DLE med Vedtak, og eventuelle purringer. 33

34 Tilsynsplan 2010 I vårt forsyningsområde er det registrert 114 aktive elektroentreprenører 5 konsulentfirmaer/rådgivende ingeniører 40 elektroreparatører I 2010 skal det gjennomføres systemrevisjoner hos minst 1/3 av alle elektroentreprenørene. Alle registrerte virksomheter i netteiers forsyningsområde skal i løpet av en treårsperiode være gjenstand for minst en systemrevisjon. Verifikasjoner av utført arbeid skal utføres i henhold til de krav som er gjengitt nedenfor. (M= ant. montører i bedriften) 0 < M < 10 6 verifikasjoner = 92 x 6= 552 verifikasjoner 9 < M < 25 8 verifikasjoner = 22 x 8= 176 verifikasjoner 24 < M < verifikasjoner = 1 x 12 = 12 verifikasjoner 99 < M < 16 verifikasjoner Sum 740 verifikasjoner 34

35 forts. Tilsynsplan Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for år Rammer for DLE aktivitet Grunnlag for utplukk til "5 % anleggene" anlegg x 5/100 = 5881 anlegg 60 % av "5 %-anleggene" 3529 anlegg (< 1 år) Nye anlegg i 2009 Vi starter opp med nye anlegg fra (ferdigmeldt i) november % av "5 %-anleggene" 2352 anlegg (2-10 år) 35

36 forts. Tilsynsplan Anlegg i "40 % - gruppen" gjøres ut fra følgende valg (i oppstillingen til DSB): 250 stk per år for årene stk 300 stk per år for de to årene 1993 og stk Begrunnelsen for at Eidsiva velger to årganger fra 90-tallet er den store forskriftsendringen som kom i FEB91 ved overgangen til FEB98. Fra regelstyrt til normer. 36

37 37 Generelt fra Tilsynsplan 2010 Det vil bli rettet søkelys mot bruk av innleid arbeidskraft. Videre skal verifikasjon av utført arbeid prioriteres. Det skal også utføres verifikasjon av meldte arbeider som utføres av virksomheter med adresse utenfor Eidsivas forsyningsområde. De virksomhetene som ikke leverer forskriftsmessige anlegg skal gis en tett oppfølging med hensyn på utført arbeid inntil dette er på et tilfredsstillende nivå. Ved byggeplasskontroll skal det sjekkes: om kravene i (fke) blir etterlevd (kompetanse) forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg (fel) vil også bli tema på disse kontrollene. Nyregistrerte virksomheter kontrollere at faglig ansvarlig oppfyller kravene i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) 11 Tavlebyggere

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Informasjon til elektroentreprenører Tilsynsrapporter på web for kunde og installatør. Eidsiva sender rapport til kunden via

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie PRIVATKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie PRIVATKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie PRIVATKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny eier-

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Standard avtaler for forbrukskunder

Standard avtaler for forbrukskunder Standard avtaler for forbrukskunder gjeldende fra 1. januar 2007 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Installasjons-/tilknytningsregler for

Installasjons-/tilknytningsregler for Installasjons-/tilknytningsregler for Regler for tilknytning av elektriske måleinstallasjoner i HKs fordelingsnett Utdrag av EBL-K s Installasjons- og tilknytningsregler og omhandler måleinstallasjoner

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 Side1av15 Vedlegg 12 Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet. INNHOLD STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE... 2 STANDARD AVTALE FOR TILKNYTNING... 14 DEFINISJONER... 23 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske anlegg som er næringsdrivende, offentlige

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer