Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013"

Transkript

1 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013

2 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig arbeid Komfyrvakt v/ rehabilitering OBS! Eksempler på avvik som avdekkes under tilsyn. Ny E-post adresse:

3 Organisasjonskart DLE 2013 Divisjonssjef Nett John Harald Jakobsen Seksjonsleder DLE Rolf M. Robberstad Fagansvarlig Brann & Elsikkerhets info. Håkon Eidesen El. sikkerhet skoleungdom Tilleggsressurs Alf Olav Grinde Fagansvarlig Tilsyn Bent Helge Dagsland Elsikkerhetsingeniører Nils Saltnes Geir Åsheim Einar Østebø Ronny A. Gjerde Systemansvarlig Safe/Customer Per Bjarte Paulsen Brannutredningsgruppe Region Vest-Norge Håkon Eidesen Nils Saltnes

4 Installasjonsinspektører i DLE Gjerde Eidesen Robberstad Saltnes Paulsen Østebø Dagsland Åsheim

5 DLE s hjemmelsgrunnlag DLE er lokal tilsynsmyndighet og DSB`s ytre apparat for elektriske anlegg, jamfør: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (tilsynsloven) Forskrift om Det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (DLE forskriften). «Tilsynsloven» omfatter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, unntatt radiotelegrafi og radiotelefon. «DLE forskriften» er forskriften for organisering og drift av lokale el tilsyn og eller sakkyndige selskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir ut årlig instruks, ut i fra en risikovurdering, om hvilke oppgaver som skal utføres. DLE utarbeider årlig tilsynsplan som skal godkjennes av DSB Alle utførte tilsyn registreres i sentral database.

6 DLE s rolle og oppgave DLE fører tilsyn med elektrisk utstyr, elektriske anlegg i boliger og virksomheter, og virksomheter registrert i virksomhetsregisteret. DLE har som oppgave å etablere, vedlikeholde og utvikle forsvarlig elsikkerhet. Våre tilsynsobjekt/resultatområder er: Elektroentreprenører, prosjekterende og elektroreparatører Elektrisitet i boliger, hytter og lignende Helseinstitusjoner (Statlige-, private-, og kommunale-) Landbruk Detaljhandlere og importører av elektrisk utstyr Andre virksomheter Andre elektriske anlegg Informasjon om elsikkerhet (Skoleungdom, eldre, foreninger og lag) Bistand brannetterforskning (Regionale brannetterforskningsgrupper)

7 DLE s rolle og oppgave Gjennom tilsyn bidrar DLE til informasjon og kunnskapsformidling om elsikkerhet til brukere av elektriske anlegg, samt informasjon gjeldende regelverk for virksomhetene. Hensikten med tilsyn er å øke elsikkerheten, og samtidig sørge for at kravene i regelverk og normer etterfølges. Tilsynsaktivitetene er risikobasert og systemrettet. Tilsynet er en systematisk kontroll av elektriske anlegg og virksomhetenes styringssystem for å fastslå avvik eller forbedringstiltak. Tilsyn blir gjennomført ut i fra sjekklister (Teft) for de forskjellige resultatområdene. Disse utarbeides årlig av DSB for så å bli tildelt DLE i Instruks

8 Gjennomføring av tilsyn Eier/bruker av elektrisk installasjon varsles i brev om tilsyn av elektrisk anlegg. Kontroll gjennomføres iht. sjekklister for tilsyn. (Teft) Rapport utarbeides og funn registreres. Forhåndsvarsel: Forslag til vedtak om feil/mangel. Pålegg om utbedring: Vedtak om feil/mangel som skal utbedres. Purring om utbedring og sluttbrev manglende utbedring. Utbedring av kontrollrapport: Beskrivelse på utført rettingsarbeid punkt for punkt. Målt isolasjonsmotstand føres på etter utbedring. Dato og underskrift fra montør. Dato underskrift fra elektroinstallatør. Stempel med firmalogo.

9 BRUK AV ELEKTROLÆRLINGER TIL SELVSTENDIG ARBEID Det synes å ha vært en utbredt oppfatning at elektrolærlinger har hatt en generell adgang til selvstendig å utføre montasjearbeid de siste seks månedene av læretiden. Denne oppfatning synes å bero på en misforståelse, noe som sannsynligvis skyldes begrepsforvirring. Verken i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk eller i opplæringsplanene er det nevnt noe om at lærlinger kan arbeide selvstendig. I denne sammenheng er det viktig å skille mellom det å arbeide selvstendig og det å arbeide alene på spesielle oppdrag, men under ledelse av en fagutdannet montør. Å arbeide selvstendig innebærer at det må tas avgjørelser under veis i arbeidet, det må foretas risikovurderinger m.v. Først når fagutdanningen er sluttført anses en person å være kvalifisert til å arbeide selvstendig. Når det gjelder lærlinger skal disse alltid arbeide under ledelse av en fagutdannet person. Dette betyr imidlertid ikke at fagarbeideren til enhver tid skal stå bak lærlingen.

10 BRUK AV ELEKTROLÆRLINGER TIL SELVSTENDIG ARBEID Etterhvert som læretiden nærmer seg slutten er det naturlig at lærlingen gis større frihet og oppdrag hvor vedkommende til en viss grad kan arbeide alene, men alltid under overoppsyn av en fagutdannet person. Vi kjenner til at enkelte installasjonsvirksomheter gir lærlingene svært frie tøyler og sender disse ut på jobber hvor de arbeider selvstendig. Dette er i strid med kvalifikasjonsforskriftene vil kunne medføre straffeansvar for virksomhetene dersom det skulle skje en ulykke. I den forbindelse kan vi minne om at det for noen få år siden skjedde en dødsulykke ved at en lærling ble sendt ut et oppdrag som han ikke behersket. Lærlingen ble utsatt for strømgjennomgang og døde på grunn av hjertestans. Dessuten skjer det stadig personskader hvor lærlinger blir skadet. Ofte skyldes disse ulykkene at lærlingene har fått for lite oppfølging.

11 Komfyrvakt v/ rehabilitering Vedrørende spørsmål relatert til komfyrvakt ved rehabilitering / ombygging av kjøkken. DLE viser her til Elsikkerhet nr.78 som bl.a. omhandler retningslinjer for bruk av revidert normsamling (Nye versjoner av NEK 400) i kombinasjon med lavspenningsanlegg bygget etter tidligere utgaver av NEK 400. Kort oppsummert er DLE sin tolkning av regelverket slik: Ved bytte av komfyr / platetopp uten inngripen i den faste installasjonen på kjøkken kan eier ikke pålegges installasjon av komfyrvakt. Eier bør imidlertid bli opplyst om fordeler med dette og hvorfor påbudet om komfyrvakt er innført. Ved ombygging /rehabilitering av eksisterende anlegg, delvis eller helt på kjøkken skal komfyrvakt monteres. Her vises det til pkt. 3.3 side 6 i elsikkerhet 78. Inkludert i dette er f.eks. flytting / endring av uttak til platetopp eller stekeovn eller installasjon av ny kurs for disse produktene.

12 Eksempel på avvik DLE avdekker på elektriske anlegg Manglende dokumentasjon iht. NEK400:2010 avsnitt , , og Jf. fel 12 Ikke gjennomført og eller manglende utfylt sluttkontroll. Jf. fel 12. Bruk av andre løsninger enn det som er anbefalt i veiledning til FEL og tilhørende normer uten at det dokumenteres tilsvarende sikkerhetsnivå. Jf. fel 10. Utstyr/anleggsdel brukes/monteres feil. Jf. fel 36. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel 28 Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel 20 Kabelen/ledningen hadde ikke akseptert avslutning, Jf. FEL 20 Impedans/resistans i beskyttelsesleder var for høy. Jf. fel 19

13 Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel 22

14 Feil bruk av el.utstyr. Jf. fel 36

15 Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. fel 20

16 Kabelen/ledningen hadde ikke akseptert avslutning, Jf. FEL 20

17 Kabelen/ledningen hadde ikke akseptert avslutning, Jf. FEL 20

18 Kabelen/ledningen hadde ikke akseptert avslutning, Jf. FEL 20

19 Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel 28

20 Sluttkontroll skjema

21 Sluttkontroll skjema. Beskrivelse felt? Dato utfylt?

22 Samsvarserklæring som er overlevert kunde. Merk dato utfylt. Samtidig så var denne utfylt av montør. Mangler så å si alt.

23

24

25

26 Ikke godkjent byggestrøm sentral. Ref. NEK :2010 Informasjon finnes i «Elsikkerhet» Nr. 71 og 77.

27 Spennings satt bygestrøms kabel via støpsel

28 Spørsmål? Spørsmål kan også rettes til DLE ved hjelp av: OBS!

29 Takk for oss! OBS!

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Agenda: 0900 til 13.00 1. Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR.

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2010 DESEMBER 2010 ÅRGANG 39 ELSIKKERHET NR. 78 (03/2010) 1 Forord Hvert fjerde år blir normsamlingen innen lavspenningsområdet

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 73 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/08 JUNI 2008 ÅRGANG 37 FORORD Tradisjonen tro er sommerutgaven av Elsikkerhet rettet mot beskrivelser av de elulykker som

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Informasjonsmøte 10. mars 2011 1. Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer