Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring"

Transkript

1 BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang? Hvor store verdier ble reddet? Uansett svar, et nytt skadeoppgjør og nye tall til skadestatistikken! Elektriske feil er årsaken til minst 25 % (ref. BRASK) av alle branner innen næring. I tillegg kommer branner med lynnedslag som årsak inkludert, som utgjør 19,3 % av brannene. Et tiltak for å redusere antall branner med elektrisk årsak er å gjennomføre elkontroll og lukke avvik. Det elektriske anlegget er alltid i bruk, hvilket betyr at slitasje og dårlig kontakt oppstår med tiden. Det finnes i dag ikke vern for den alvorligste feil i elanlegg: Serielysbuer. Dette fenomenet er den vanligste årsaken til branner i elanlegget. En lysbue har en temperatur på grader og vil i løpet av kort tid forårsake brann i for eksempel sikringskap, koblingsbokser, stikkontakter og alle deler av et anlegg der det brukes koblingsklemmer og lignende. En kontroll inkludert termografering av elanlegg i henhold til NEK-normene kan oppdage slike feil før de utvikler seg til en brann. Myndighetens krav til kontroll Myndighetene stiller krav om tilsyn hvert 20. år i boliger. Det gjennomføres ikke. For næringsbygg foretar myndighetene ved det lokale Eltilsynet en risikovurdering der det er størst fare for tap av mennesker som følge av brann. Nye anlegg prioriteres. Det er gunstig da de ofte har feil og mangler. Det betyr at næringsbygg sjelden prioriteres og at myndighetene i slike bygg i beste fall vil foreta en HMS-revisjon. Kontrollintervallet kan bedres. Database Hvordan sikre jevnlig kontroll? Kvalitetsmessig utført kontroll? Hvordan oppnå likhet i utførte kontroller? Hvordan få til avvikslukking? Svaret er Elsmart, en databaseløsning for elkontroll næring, som vil være et viktig skritt i riktig retning. Side 1 av 5

2 Gjensidige har utviklet en databaseløsning for elkontroll næring i samarbeid med Elsikkerhetsforbundet og databaseleverandøren Powel Elsmart. Gjensidige har god erfaring med bruk av Elsmart. Bestilling av elkontroll for kunder gjøres i dette systemet, og all rapportering legges i databasen. Det viktigste er dokumentasjonen på at avvikene lukkes. Det er installatørene som lukker avvikene. Systemet bestiller også automatisk ny kontroll etter en forhåndsbestemt periode. Det kan være hvert år, hvert tredje eller hvert femte år ut i fra selskapets utførte risikovurdering. Foretaket Powel utvikler programvarer for el-kraftsektoren nasjonalt og internasjonalt. Foretakets omsetning er 270 mill. kr. og antall ansatte er 260. Elsmart er en veletablert samhandlingsportal mellom installatører og nettselskap. Portalen håndterer til eksempel % av alle meldinger om installasjonsarbeid i Norge. Systemet håndterer også kvalitetskontroll av utført installasjonsarbeid, godkjenning av utført arbeid, levering av byggestrøm, målerarbeid m.v av totalt 3000 installatører er i dag registrerte brukere av Elsmart. Elsmart håndterer og sikrer prosessene og dokumentasjonen knyttet til forespørsler, bestilling, utførelse, lukking av avvik, dokumentasjon m.v. og understøtter også bruk av sertifiserte kontrollører i henhold til NEK-normene. Elsmart kan formidle bestillinger og forespørsler fra forsikringsselskapene til sertifiserte kontrollører som i sin tur kontakter kundene med et pristilbud. Hendelseskjeden er sporbar for forsikringsselskapene som også gjøres kjent med avvik, lukking av avvik m.v. Dette er en veletablert database med gode støttefunksjoner. Det vil på sikt være behov for å forbedre løsningen. Gjensidige aksepterer at databaseløsningen kan overføres til FNO vederlagsfritt. Det er fordelaktig at alle selskapene er interesserte i at dette skal være en fellesskapsløsning via FNO som man knytter seg til. Det skal opprettes vegger slik at selskapenes egne kunder ikke er synlig for andre selskaper. Det kan etableres selskapsvise rapportskjemaer med tilhørende logo. Overføring av kunder fra et selskap til et annet skal det etableres gode rutiner for. Side 2 av 5

3 Representantene i Prosjektstyret for FG-brann og Prosjektstyret for brannsikkerhet gir sin tilslutning til at denne databaseløsningen benyttes av selskapene. Representantene har fått en grundig innføring i databaseløsningen, og mange praktiske forhold knyttet til bruk av databasen er drøftet og besvart. Prosjektstyrene er samstemte om at gevinsten er riktigere kvalitet på kontrollene som utføres av kompetente kontrollører, økt antall kontroller og redusert sannsynlighet for branner. Det er en stor fordel av databasen allerede er etablert. Elsmart vs databasen ESS Elsmart har fellestrekk med databasen ESS, hvor kontrollrapporter for slokkeanlegg registreres. Det er nærmere 6000 slokkeanlegg registrert i ESS per , og databasen benyttes i økende grad. Elsmart favner flere funksjoner enn databasen ESS ved at man kan utføre bestilling av kontroll og oppfølging av avvikslukking. På bakgrunn av erfaringene med ESS, som er svært positive, vil Elsmart være et nyttig verktøy for selskapene. På sikt vil det være naturlig å knytte Elsmart og ESS sammen i en løsning. En lik løsning vil forenkle administrasjonen og rapporteringene for kontrollører og installatører som vil forholde seg til ett og samme system. Også for selskapene vil det bli enkelt å forholde seg til standardiserte kontroller i henhold til NEK-normene. Om det enkelte selskap ønsker å gjøre tillegg eller fradrag i kontrollpunktene er dette mulig. Å ha likt kontrollskjema bør være et mål å oppnå. Alle rapporter vil kunne lages med det enkelte selskaps logo. Ulemper Det er ingen åpenbare ulemper tilknyttet den tekniske databaseløsningen. Det er ingen forhold som påvirker konkurransen mellom selskapene. Kostnader Det anbefales at hvert selskap bærer sine egne kostnader. I det følgende er det estimerte priser. Det er satt av kr på FG sitt budsjett til utvikling av Elsmart. Side 3 av 5

4 Etableringskostnaden Etableringskostnad per selskap kr. I utgangspunktet er det en stk pris pr selskap som skal dekke oppsett og klargjøring av prosess/system i selskapets it-løsning. På dette punktet eksisterer det ingen åpenbar stordriftsfordel om det blir mange selskaper som velger å benytte portalen. Prisen forutsetter at kontrollskjema, prosess og bruk er % likt for alle selskapene. Driftskostnader Driftskostnad dekker servere, serverdrift, lisenser, datasikring, fix&patch, samt kontoadministrasjon av forsikringsselskapets brukere. Total driftskostnad kr per måned (maks 4-5 forsikringsselskap) og er basert på kontroll av næringseiendommer. Antakelig vil det være mulig å levere tjenesten for opp til 10 selskap for kr i måneden. Det må imidlertid ta ett lite forbehold angående lisensiering på underliggende teknologi. Inkludert i driftsutgiftene er også brukeradministrasjon for forsikringsselskapets brukere. Klikkavgiften Klikkavgift kroner 400 per ferdigstilt rapport. Dette beløpet faktureres direkte den enkelte kontrollør. Klikkavgiften er i dag 400 kr, og har blitt satt ved at Gjensidige og Powel har gjort en vurdering av riktig nivå. Den var fra tidligere kr 500, men ble satt ned fordi volumet på antall kontroller var stigende. Beløpet dekker i dag support og oppfølging mot både kontrollør og avvikslukkere. Her eksisterer det stordrifts-/volum/kvalitetsgevinster fordi kontrollører og avvikslukkere blir flinkere til å forstå/bruke systemet grunnet hyppigere bruk. Dette ser de helt klart med sitt meldingssystem, hvor hyppig bruk fører til mindre support, og langt bedre kvalitet på prosess. Derfor ser de for seg at dette beløpet kan settes lavere ved ett garantert volum kontroller. Oppgraderingskostnader Det vil i slikt system komme forslag/ønsker om forbedringer fra både bestiller, kontrollører, og avvikslukkere. I estimatet for 2012 er dette satt opp med inntil kr i FG sitt budsjett. Det bør avsettes ett beløp hvert år som øremerkes videreutvikling. En modell kan være at man for eksempel Side 4 av 5

5 øremerker x % av klikkavgiften til videreutvikling. I så fall blir det viktig at leverandøren får en slags volumgaranti (antall kontroller) fra selskapene/fno. Oppsummering Det beste tiltaket er å forhindre at brann oppstår. Ved bruk av Elsmart vil det sikre at elkontroller utføres av kvalifisert personell og at konsekvensen for brann blir redusert ved at identifiserte feil og mangler blir dokumentert utbedret. Forslag til vedtak: BRS slutter seg til at eierskapet til databaseløsningen Elsmart overføres til FNO og anbefaler alle selskapene å benytte Elsmart. Side 5 av 5

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.

Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring. Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1. Nytt konsept for elkontroll i bolig og næring Brannvernkonferansen 2013 Fred Nilsen, SpareBank1 Fred.nilsen@sparebank1.no 90055852 Brannårsak: Feil ved elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 Politidirektoratet Pb 8051 Dep 0031 Oslo Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 HØRING - RESULTATREFORMEN - RAPPORT OM ENDRINGER I DISTRIKTSSTRUKTUREN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunnen for denne rapporten... 2 Avgrensning... 2 Hva oppdraget går ut på... 3 Beskrivelse av det regnskap boligforvaltningen er en del av... 4 Del 1 - Beskrivelse

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING

STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009: KVALITETSSYSTEM DOKUMENTSTYRING OG AVVIKSBEHANDLING OPPSUMMERING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200900256-23 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 24-2010 INTERNREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer