Tilsyn av elektrotavler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn av elektrotavler"

Transkript

1 Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk

2 Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2

3 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3

4 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4

5 Tilsyn 3 hovedelementer Dokumentasjon Tilstandskontroll Betjening / bruk 5 5

6 Tilsyn Tavlens tilstand må ses i lys av dokumentasjon sikkerhetskrav normer bruksområde betjeningskategori 6 6

7 Tilsyn Nye anlegg 0-1år Dokumentasjon Verifikasjon - Tavla som utstyr - Tavlas kortslutningsbeskyttelse Visuell kontroll - Hvem betjener tavla? Fagmessig utførelse Feil iht forskrift / norm Kabelinnnføringer 7 7

8 Forlegning? Utstyr ettermontert? 8 8

9 Fabrikkferdig løsning 9 9

10 Tetthetsgrad? Berøringsbeskyttelse? 10 10

11 Overspenningsvern 11 11

12 Plassbygd uten montasjebeskrivelser og fagmessig forståelse???? 12 12

13 Tetthetsgrad / beskyttelse? 13 13

14 Boligskap Nytt Rehabilitert 14 14

15 Tilsyn anlegg 1-10år Dokumentasjon Verifikasjon - Tavla som utstyr - Tavlas kortslutningsbeskyttelse Visuell kontroll Vedlikehold Utvidelser / Ombygging?? Varmgang - Hvem betjener tavla? Fagmessig utførelse Feil iht forskrift / norm 15 15

16 Fagmessig? 16 16

17 Fagmessig? Skade kunne vært forutsett? 17 17

18 Tilsyn anlegg eldre enn 10år Dokumentasjon Verifikasjon - Tavla som utstyr - Tavlas kortslutningsbeskyttelse Visuell kontroll Vedlikehold Utvidelser / Ombygging?? Varmgang Fagmessig utførelse Feil iht forskrift / norm Kabelinnføringer 18 18

19 Tavlekott Hvem betjener? 19 19

20 Tilsyn anlegg eldre enn 30år Full tilstandskontroll Allmenntilstand Vedlikehold? Utvidelser / Ombygging?? Varmgang Kortslutningsnivå - Tavlas tilstand ift installasjonen for øvrig? Hvem betjener tavla? Fagmessig utførelse Feil iht forskrift / norm 20 20

21 Vedlikehold? Ansvar? 21 21

22 Beskyttelse? Hvem betjener? 22 22

23 Beskyttelse? FARLIG for alle! 23 23

24 Treverk - forbudt materiale i tavler! 24 24

25 Vedlikehold? Utvidelser? Almenntilstand? 25 25

26 Fagfolk har nylig utført tilleggsarbeid (?) Pålegg om fornying? 26 26

27 Vedlikehold? Almenntilstand? 27 27

28 Vedlikehold? Daglig drift? Installasjon for øvrig? Bør fornyes? 28 28

29 Pålegg om fornyelse? 29 29

30 30 30

31 31 31

32 32 32

33 33 33

34 34 34

35 35 35

36 36 36

37 37 37

38 38 38

39 39 39

40 Sikkerhetskrav Nye normer har ikke tilbakevirkende kraft, men for å opprettholde sikkerhetsnivået i tavler må de vedlikeholdes

41 Vedlikehold Komponenter Funksjonstesting av komponenter Utskifting av defekte/ slitte komponenter Rensing av kontakter Utskifting til moderne komponenter 41 41

42 Vedlikehold Tavlesystem Visuell inspeksjon - Sjekke berøringsbeskyttelsen - Sjekke jordingsforbindelser - Spor etter, brann, vannlekkasje, lynnedslag, lysbuer Termiske forhold - Registrere unormalt høye temperaturer Rengjøring - Fjerning av støv / fett 42 42

43 Vedlikehold Tavlesystem Ref. Elsikkerhet nr.63 / 78 Ved vedlikehold kreves ikke at nye normer legges til grunn. Ved utvidelser/ombygging skal nye normer legges til grunn. dvs: Tavler må oppgraderes / fornyes

44 Tilstandskontroll av tavler Hva? Hvem? Hvordan? Kunnskap? Hjelpemidler? 44 44

45 Varmgang / Termineringer AL-tilkobling Dårlig Al-tilkobling! 45 45

46 Varmgang / Komponent - ledere 69,2 C SP02 SP01 65 SP ,3 C Normal forlegning Farlig ledertemperatur! 46 46

47 Brannfare 47 47

48 Tavlesjekken Sjekklisten er utviklet i den hensikt å være statusrapport for tavlenes tilstand i byggherrens internkontrolldokumentasjon Tavlesjekken

49 Håndbok for Tavlesjekken 49 49

50 Tilsyn med nye tavler Stikkprøve-kontroller Sjekker forhold kabel-vern Kabelinnføringer Plass og utnyttelse av tavlene Ledningsføring Jording og utjevning Tilgjengelighet for bruk og vedlikehold Dokumentasjon og monteringsanvisning Spenningssatte tavler Tildekning Adkomst Merking Kontroll av spenningssatte tavleseksjoner og anlegg Begrensninger for muligheter til å spenningssette andre deler 50 50

51 Erfaring ved tilsyn av nye tavler Mange tavler er systemtavler og har god faglig utførelse Lite dokumentasjon tilgjengelig Overbelastningsvernet er ofte ikke innstilt Installatør og montører er ikke flinke nok til å etterspørre dette Følgende feil skyldes ofte installatøren: Montørene er ikke flinke til å følge monteringsavvisning Plassering av tavlen Mange feil ved kabelinnføring og tilkobling Bruker skrudrill med feil moment Mangler ende-hylser Mange ledere under en klemme/tilkobling Installatørene er i mange tilfeller ikke flinke nok til å spesifiserte tavlen ved bestilling Montørene må tilpasse tavlene på stedet Plassmangel og behov av utvidelse Dårlig tildekning ved boring (jernspon faller ned i vern og kontaktorer) 51 51

52 Gamle sikringsskap i boliger Vedlikehold Generelt dårlig vedlikehold Gamle jordfeilbrytere og jordfeilvarslere som ikke virker Manglende merking Varmegang Defekte UZ elementer/lokk Manglene avdekning Manglene nippelinnføringer Utvidelser i anlegget men ikke oppdatering av sikringskap 52 52

53 Gamle tavler i næringsbygg Dårlig vedlikehold Dårlig merket og vedlikehold (blant annet endringer i bygget) Manglene avdekning Dårlig renhold Gamle jordfeilbrytere og jordfeilvarslere som ikke virker Defekt branntetting Manglene nippelinnføringer I tavlene kan det være utført flere utvidelser, med forskjellige tavlesystem Lite tilgjengelig Tavlerommet blir brukt til lagerrom Dør til sikringskap er tildekt Sakkyndig betjening Dør til sikringsskapet eller tavlerommet er ikke låst og/eller merket med skilt Installatør eller eier er ikke bevist hvilken type betjening som sikringsskapet skal Finnes det instruert personell hos bruker/virksomheten 53 53

54 Nye sikringsskap i boliger Stort sette bra standard Manglende nippelinnføringer eller ikke godkjente innføringer Manglende merking av sikringskap og manglende kursfortegnelse Kundene er ikke orientert om bruken av anlegget og betjening av vern og utstyr ( brukerveiledning) 54 54

55 Nye tavler i næringsbygg Tavlene ofte bra bygget av tavleleverandør Installatørene er ikke flinke nok til å sørge for å fremskaffe dokumentasjon og samsvarserklæring Manglende nippelinnføringer eller branntetting av tavle / tavleromrommet Manglende merking av sikringskap og manglende kursfortegnelse Manglende innstilling av hovedvern Kundene er ikke orientert om bruken av anlegget og betjening av vern og utstyr. (brukerveiledning) 55 55

56 56 56