NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon"

Transkript

1 Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1

2 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal virksomhet 2

3 Virksomhetsfordeling - lokalisering 3

4 Forskrift om Elektriske lavspentanlegg FEL Formål med FEL: Oppnå forsvarlig sikkerhet ved prosjektering, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg. FEL viser til: Norsk norm NEK 400 og til veiledning I FEL og NEK420 for eksplosjonsfarlige områder Ingen av disse normene er juridisk bindene, men angir sammen med forskriten sikkerhetsnivåen norske myndigheter krever. Oppgaver kan løses ved ikke å følge NEKen, men dette øker kravet til dokumentasjon. 4

5 FEL 12 Kontroll. Erklering og samsvar. Dokumentasjon Et sentralt krav i FEL er følgende: - Prosjekterende og/eller utførende skal erklærer samsvar med sikkerhetskravene i forskriften ( Samsvarserklæring ). - Det skal foreligge dokumentasjon som viser overenstemmelse med NEK400 som gir grunnlag for samsvarserklæringen. Veiledningen til FEL gir noen føringer, men er ikke tilstrekkelig utfyllende for å gi dokumentasjonsnivået. Dette har tidligere ført til usikkerhet i bransjen hvilket dokumentasjonsnivå FEL egentlig innebærer 5

6 Kompleksitet Arbeidsomfang Risiko -KAR NK64 bygningsinstallasjoner og NK3 Dokumentasjon og grafiske symboler Denne arbeidsgruppen utarbeidet NEK401:2001 NEK401 gir gjennom KAR-analyse et grunnlag for å definere dokumentasjonsgrunnlaget som er nødvendig for å tilfredsstille FEL og NEK400 samt Plan og bygningsloven. 6

7 Målsetning /Målgruppe - Dokumentene som utarbeides i KAR-analysen er rettet mot: - Eiere og brukere av elektroinstallasjonen - Dokumentasjonen skal legge grunnlag for interkontrollforskriften FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) - KAR-analyse er ikke en komplett riskoanalyse for mer komplekse anlegg. (jf. eks. krav til maskindirektivet, relevante normer for risikoanalyse). - KAR-analysen benyttes for arbeider i faste installasjoner samt for midlertidige og provisoriske installasjoner 7

8 Risikovurdering og behov for dokumentasjon FEL 16 Planlegging og vurdering av risiko Denne paragrafen omhandler b.l.a at anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skade og blir egnet til foruttatt bruk. FEL 12 indikerer man at man må dokumentere at en vurdering av risiko er har funnet sted i 16. 8

9 Risikovurdering og behov for dokumentasjon Elementer som må vurderes er bl.a: Bygningstype Installasjonens kompleksitet type virksomhet som skal foregå i de aktuelle lokaler hvor omfattende arbeid som skal utføres spesielle ytre påvirkninger forhold vedrørende drift og vedlikehold av instalasjonen Alle disse elementene som her er listet opp er de samme som må legges til grunn for å fastsette et nivå på dokumentasjonsomfanget. 9

10 KAR - analysen KAR analysen er delt inn i to grupper som gis forskjellige vekttall for å beregning av KAR. Gruppe 1. Hver gruppe består av forskjellige antall elementer/faktorer som har ulik betydning for vurdering av krav til dokumentasjon Bygningstype 3 Virksomhet 3 Type arbeid 2 Eksisterende dokumentasjon 2 Nett-tilførsel 1 Funksjonelle krav 3 Ytre påvirkninger 3 Tekniske krav 4 Arbeidets omfang 4 Arbeidets varighet Info/Marketing

11 KAR - analysen Gruppe 2. er elementer som inngår i hver gruppe Vekttall og poeng er fastsatt på grunnlag av erfaring og sjønn om gruppens og elementenes bidrag til utformingskrav, og behov for dokumentasjon. 11

12 KAR - analysen 12

13 KAR - analysen 13

14 KAR - analysen 14

15 KAR - analysen 15

16 KAR - analysen 16

17 KAR - Utskrift 17

18 Dokumentasjonsnivåer Dokumentasjon omfang defineres i fire forskjellige nivåer med bokstavene A - D - Poengene som kommer ut av KAR analysen fordeles slik: A 110 B 200 C 290 D - Anbefalt dokumentasjonsnivå er: A 90 B 180 C 270 D 18

19 Dokumentasjonsnivå A (A 90) Samsvarserklering - FEL12 Kursfortegnelse- Skal inneholde: Hva kursen går til Ledertverrsnitt Dimensjonerende lengde Dimensjonerende forlegningsmåte Merkestrøm og karakterestikker for vern Opplydninger om jordfeilbrytere Kortslutningsytelse i fordeling Type og plassering av jordelektrode Verifikasjon av krav i forhold til FEL/NEK400 Andre utstyrsenheter i fordeling (jordfeilbrytere, overspenningsvern, ringetrafo med mer) 19

20 Dokumentasjonsnivå A 90 Brukerveiledning for levert utstyr - FEL36 Rapport fra sluttkontroll En rapport som kan utformes som en enkel sjekkliste. KAR-analyse Dokumentasjon fra av overensstemmelse med FEU for produkter som ikke er CE-merket. Man har selv ansvaret for og dokumentere at utstyret tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i FEU. For utstyr levert i Ex områder gjelder i tillegg ATEX-forskriften 20

21 Dokumentasjonsnivå B (90 B 180) Dokumentene som inngår i A Enlinjeskjema Tavledokumentasjon Iht NEK EN60439 Temperaturstigning Spenningsholdfasthet Kortsluttningsfasthet Beskyttelseskretser Klaringer / krypeavstander Mekanisk funksjon Kapslingsgrad Ledningsgrad Isolasjon Beskyttelsesforanstaltninger Isolasjonsmotstand Fordelingsskjema - Enlinjeskjema over foredlinger Beregningsdokumentasjon Dataprogrammer basert på NEK400 og FEL f.eks Febdokberegninger, m.m 21

22 Dokumentasjonsnivå C (180 C 270) Dokumentene som inngår i A og B Dokumentert vurdering av risiko FEL 16 Innstalasjonsskjema/-tegning/plantegninger utformes iht. NEK EN (NEK325A. Dokumentasjon skal også omfatte nødstrøm, nødlys og larmsystemer Kretsdokumentasjon Kretsskjema (styrestrømsskjema) for kontrollutrustninger (inkl. anlegg for signal, alarm og kommunikasjon) i henhold til NEK EN

23 Dokumentasjonsnivå D (270 D) Dokumenter som inngår i C (A+B+C) DV- instruks Drift og vedlikehold Funksjonsbeskrivelse Detaljbeskrivelse av nødstrømsforsyning Dersom der er Loggbok inneholder oversikt over alle prøver og inspeksjoner som er utført før idriftsettelse April 2011

24 AVVIK For enkelte typer installasjoner vil NEK400, del 7 spesifikke retningslinjer til hvilke dokumenter som skal utarbeides. NEK401 KAR analyse erstatter ikke disse retningslinjene For provisoriske installasjoner anbefales dokumentasjonsnivå B Det kan være nødvendig å utarbeide spesiell dokumentasjon uavhengig av dokumentasjonsnivå, f.eks i forbindelse med nødstrøm, reservekraft og lignende April 2011

25 Normer og standarder vedr. elektroteknisk dokumentasjon NEK144 Elektrotekniske skjemasymboler ( Et utdrag IEC60617) NEK 321 Elektrisk dokumentasjon Del 1. Generelle regler NEK 321A Elektrisk dokumentasjon Del 1. Supplement NEK 322 Elektrisk dokumentasjon Del 2. El-forsyningsanlegg ( En videreføring av NEK321 skal brukes sammen med denne) NEK 325 Elektrisk dok. Del 5. Inst. bygg og utendørs NEK 325 Elektrisk dok. Del 5. Inst. bygg og utendørs Sup. ( En gjengivelse av IEC ) NEK 325 og NEK325A er mest relevant for de installasjonene som omfatters av NEK April 2011

26 Sammenheng mellom dokumentasjonsstandarder April 2011

27 Dokumentasjon av Maskintavler etter EN60204 Dokumentasjon som er nødvendig for installasjonen, drift og vedlikehold. Dokumentasjonene kan variere med komplesiteten av installasjonen Språk skal være avtalt Krav som gjelder all dokumentasjon ved mindre lev. og bruker er enige skal: - dokumenter være i samsvar med relevante deler i NEK EN referansebetingelser skal være i samsvar med relevante deler av NEK EN Instruksjoner/manualer være i samsvar med NEK EN eventuelle delelister være i samsvar med NEK EN 62067, klasse B Installasjonsdokumenter alle de dokumentene som skal til for å få installert en maskin April 2011

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav

Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav Elektriske installasjoner i Ex-områder: Tilsyn, regelverk og kompetansekrav 13. 15. september 2011 Oslo - Kiel Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektriske anlegg DSB frode.kyllingstad@dsb.no

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Installasjons-/tilknytningsregler for

Installasjons-/tilknytningsregler for Installasjons-/tilknytningsregler for Regler for tilknytning av elektriske måleinstallasjoner i HKs fordelingsnett Utdrag av EBL-K s Installasjons- og tilknytningsregler og omhandler måleinstallasjoner

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 27. oktober 2011 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 27. oktober 2011 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 27. oktober 2011 N 2005 Eksamenstid: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september

Nytt fra myndighetene DSB. Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Nytt fra myndighetene DSB Ex-forum 2011 Gardermoen 19. 20. september Frode Kyllingstad Senioringeniør Enhet for elektiske anlegg 1 Temaer Nordisk ATEX-møte 2011, NKS, i Stockholm Ladestasjoner for Elbiler

Detaljer

Risikovurdering av elektriske anlegg

Risikovurdering av elektriske anlegg Risikovurdering av elektriske anlegg NEK Elsikkerhetskonferanse : 9 november 2011 NK 64 AG risiko Fel 16 Hvordan gjør de det? Definisjon av fare Handling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelse

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.12.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer