BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse"

Transkript

1 BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1

2 Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Side- 2

3 Personellkvalifikasjoner NEK NEK EN Sakkyndig person Instruert person Sakkyndig betjening Ikke sakkyndig person Usakkyndig betjening Side- 3

4 Personellkvalifikasjoner NEK Sakkyndig person: Person med relevant utdanning og erfaring som gjør at han eller hun er i stand til å unngå fare og å forhindre risiko som følge av elektrisitet. Side- 4

5 Personellkvalifikasjoner NEK Instruert person: Person som er tilstrekkelig instruert eller overvåket av sakkyndig person slik at han eller hun er i stand til å unngå fare og å forebygge risiko som følge av elektrisitet. Side- 5

6 Personellkvalifikasjoner NEK Ikke-sakkyndig person: Person som verken er en sakkyndig person eller en instruert person. Side- 6

7 Personellkvalifikasjoner Eksempler på instruert person: Vaktmester Driftsoperatører industri Teknisk etat i kommuner Skiftledere bensinstasjoner Side- 7

8 Personellkvalifikasjoner Hvilken opplæring skal gis til instruert personell? Opplæring i.h.til behov: - Reguleringsutstyr - Betjening av brytere - Betjening av sikringer - Resette motorvern Opplæring om faremomenter Opplæring i hva man ikke kan gjøre Informasjon om tiltak ved uforutsette situasjoner: Kortslutning el Side- 8

9 Personellkvalifikasjoner Dokumentasjon om instruert personell i Internkontroll dok: Hvem er instruert Hvem har gitt instruksjon? Når ble instruksjonen gitt? Hvilken instruksjon er gitt? Hva er formålet med instruksjonen? Side- 9

10 Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet Side- 10

11 Kapslingsgrad EN NEK IP _ Faste legemer Berøring Berøring Vann Side- 11

12 Kapslingsgrad EN NEK Første siffer: Første siffer Beskyttelse mot faste partikler Beskyttelse av personer 0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse 1 > 50mm diameter med handbaken 2 > 12,5mm diameter med finger 12,5mm diameter 3 > 2,5mm diameter med verktøy 2,5mm diameter 4 > 1mm diameter med tråd 1 mm diameter 5 Støvbeskyttet med tråd 1 mm diameter 6 Støvtett med tråd 1 mm diameter Side- 12

13 Kapslingsgrad EN NEK Annet siffer: Annet siffer Beskyttelse mot vanninntrengning ved: 0 Ingen beskyttelse 1 vertikale drypp 2 drypp med utstyr i 15 vinkel 3 regn/drypp i opptil 60 vinkel 4 sprut fra alle kanter 5 spyling 6 kraftig spyling 7 kortvarig neddykking 8 varig neddykking ( Vanntrykk skal angis) Side- 13

14 Kapslingsgrad EN NEK Første tilleggsbokstav Første Beskyttelse mot berøring ved: Definisjon tilleggsbokstav A håndbaken Kule med diameter 50mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del B finger Leddet testfinger med diameter 12mm og lengde 80mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del. C verktøy Sylindrisk testdor med diameter 2,5mm og lengde 100mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del D tråd Sylindrisk testtråd med diameter 1mm og lengde 100mm skal ha tilstrekkelig klaring til farlig del Side- 14

15 Vern mot elektrisk støt EN Retningslinjer for beskyttelse mot direkte og indirekte berøring. Tabell / beregningsformel for PE Krav til tilgjengelighet ved service Side- 15

16 Vern mot elektrisk støt EN Direkte berøring -Isolasjon Skjerming/Kapsling Hinder Indirekte berøring -Beskyttelseskretser Fullstendig isolering Side- 16

17 Vern mot elektrisk støt EN Kapslet tavle / Skap Krav til kapslingsgrad: IP2X (sakkyndig ) IP2XC (usakkyndig) Avskjerming kan fjernes med verktøy eller nøkkel Avskjerming kan kun fjernes etter utkobling Side- 17

18 Vern mot elektrisk støt EN Åpen tavle / Stativ Beskyttes ved hinder Krav til kapslingsgrad : IPXX (sakkyndig) Hinder skal ikke kunne fjernes utilsiktet Side- 18

19 Beskyttelsesgrad NEK Tavler IP2X og mindre betjenes kun av sakkyndig eller instruert person Side- 19

20 Beskyttelsesgrad NEK Usakkyndig betjening: Alle overflater IP2XC Side- 20

21 for usakkyndige betjening. NEK Tavler som betjenes av ikke-sakkyndige personer skal tilfredsstille sikkerhetskravene i NEK EN og 3 Side- 21

22 for usakkyndige betjening. NEK EN Tilleggskrav: TTA (PTTA gjelder ikke) Maks. 250A tilgangsstrøm Maks. avgang 125A Ikke knivsikringer IP2XC (Alle overflater) Vern avganger EN Andre vern iht leverandørens dokumentasjon Ref.NEK Side- 22

23 NEK Valg og montasje av fordelingstavler Valg av vern i tavler for usakkyndig betjening I tavler for usakkyndig betjening skal i samsvar med NEK EN , merkestrøm for overstrømsvern være: maks 125 A for utgående kurser; maks 250 A for vern i inngående. Overstrømsvern i utgående kurser beregnet for ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar med NEK EN eller NEK EN Andre overstrømsvern skal være egnet for usakkyndig betjening i samsvar med produsentens anvisninger. Side- 23

24 NEK Valg og montasje av fordelingstavler Valg av vern i tavler for usakkyndig betjening ref. NEK Moeller bekrefter at vår vernserie PLHT og NZM1/NZM2 også kan være egnet for usakkyndig betjening når nedenstående forbehold er ivaretatt: - montert i et godkjent skap/kapsling med berøringsbeskyttelse IP2XC - plombert deksel for verninnstilling -Ik3 pmax. < 15kA - usakkyndig person har ikke tillatelse til å legge bryteren inn etter at bryteren er løst ut pga. overlast/kortslutning/jordfeil - bryteren kan benyttes som en servicebryter, dvs. betjenes AV/PÅ - ved usakkyndig betjening skal det gjøres oppmerksom på ovennevnte forbehold ved hjelp av tydelig merking (f.eks. merkeskilt) BRUKERVEILEDNING Bryteren kan benyttes av usakkyndig person som en servicebryter, dvs. betjenes AV/PÅ. Ved utløst bryter må autorisert installatør kontaktes. Side- 24

25 Maskintavler Kun betjening av sakkyndig eller instruert personell EN / EN Side- 25

26 Kapslet tavle / Skap Tavlerom Sjakt / Kott Rom / Gang LÅS LÅS LÅS Alt 1: Betjenes av sakkyndig / instruert personell Dører åpnes med nøkkel eller verktøy Beskyttelse bak åpne dører: Min. krav IPXX / Anbefalt IP2X Side- 26

27 Kapslet tavle / Skap Tavlerom Sjakt / Kott Rom / Gang IP 2XC IP 2XC IP 2XC Alt 2 : Betjenes av usakkyndig personell Dører kan åpnes kun med vrigrep Beskyttelse bak åpnet dør: IP2XC Side- 27

28 Åpen tavle / Stativ Sjakt / Kott Tavlerom IP XX IP XX LÅS LÅS Betjenes kun av sakkyndig / instruert personell! Dører åpnes kun med nøkkel Beskyttelse bak åpne dører : IPXX / Anbefaler frontavd. IP2X Side- 28

29 Tilgjengelighet EN Komponenter og klemmer skal være tilgjengelig for - montering - ledningstilslutning - vedlikehold - utskifting Side- 29

30 LYSBUEBESKYTTELSE Store skader allerede etter 15ms! Side- 30

31 Lysbuens ødeleggende krefter 4000 K Pa Temperatur [K] T Maks. trykk og temperatur oppnås ms etter tenning av lysbuen I k eff 5ms 15 ms Trykk [Pa] P Side- 31

32 Side- 32 Lysbueskade

33 KRAV? Hva sier NEK-EN60439 EN ? NOTE: Det bør tilstrebes størst mulig grad av beskyttelse av personer i tilfelle feil som fører til lysbue inne i tavlen. Det bør imidlertid først og fremst tilstrebes å unngå slike lysbuer ved en passende utforming eller ved å begrense varigheten av lysbuen. Side- 33

34 Beskyttelsestiltak Mål - Hindre lysbuer - Redusere lysbue-effekten - Ivareta personsikkerhet - Hindre anleggsskader - Redusere driftsavbrudd Side- 34

35 Innvendig seksjonering EN Personbeskyttelse Anleggsbeskyttelse FORMKRAV -For å forebygger lysbueskader -For å begrense lysbueskader Side- 35

36 Innvendig seksjonering EN Følgende oppnås med skilleplater ( metall eller isolerstoff ) : Berøringsbeskyttelse Krav : Min IPXXB Beskyttelse mot inntrenging av faste partikler Krav : Min IP 2X IP2X oppfyller også IPXXB Side- 36

37 Formkerav Side- 37 Form 1 Ingen separasjon

38 Formkerav Form 2a Separasjon av skinner fra funksjonsenheter Terminering trenger ikke separeres fra skinner Side- 38

39 Formkerav Form 2b Separasjon av skinner fra funksjonsenheter Terminering sammen med funksjonsenheter. Side- 39

40 Formkerav Form 3a Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter fra hverandre Terminaler trenger ikke separeres fra skinner. Side- 40

41 Formkerav Form 3b Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. Separasjon av terminaler for utgående kabler fra funksjonsenhetene, men ikke fra hverandre. Side- 41

42 Formkerav Form 4a Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. fra hverandre inkludert terminaler for utgående kabler som er en integrert del av funksjonsenheten Side- 42

43 Formkerav Form 4b Separasjon av skinner fra funksjonsenheter. Separasjon av alle funksjonsenheter. fra hverandre. Separasjon av alle terminaler for utgående kabler (også fra hverandre) Side- 43

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning av 22 Torsjonsfleksibel klokobling No. 00 akselkobling, No. 08 DKM, med konisk klemhylse og dennes kombinasjoner i henhold til direktivet 94/9/EF (ATEX 95) for ferdigborede og forborede/ikke borede koblinger

Detaljer

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

10 ÅR 2005-2015 VI DEKKER DITT SKAPBEHOV. Målerskap NEk399 side 29. www.cenika.no +47 32 24 03 00 JANUAR 2015

10 ÅR 2005-2015 VI DEKKER DITT SKAPBEHOV. Målerskap NEk399 side 29. www.cenika.no +47 32 24 03 00 JANUAR 2015 JANUAR 2015 Målerskap NEk399 side 29 10 ÅR Ordre over 3.000,- leveres fraktfritt (Nordland, Troms, Finnmark 5000.-) Alle priser eks mva VI DEKKER DITT SKAPBEHOV www.cenika.no +47 32 24 03 00 KVALITET TIL

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Normer for kontrollomfang

Normer for kontrollomfang Normer for kontrollomfang Vedtatt som en del av Samordningsrådets dokumenter ved beslutning av Samarbeids Gruppen Sertifiseringsorgan (SGS) 31. August 2009. Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER...

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer