Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt"

Transkript

1 Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E Etter hendelse nr GMTBO GMLET GMKVI E Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E For implementering GMKVI GMLET GMTBR E For implementering GMKVI GMLET GMTBR E For implementering KETH JPSO TEBR E For implementering KETH JPSO TEBR A For intern kontroll KETH JPSO TEBR REV. DATO TEKST LAGET KONTR. GODKJENT OMRÅDE BYGG OG ANLEGG - TEKNISK SYSTEM LAVSPENNINGSANLEGG UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REVISJON Side: 1 av 7 OSLAS AE PR 0013 E07 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE Hva: Hvem: Når og hvor lenge: ANSVARSFORHOLD GJENNOMFØRING PROSEDYRE LAVSPENNINGSANLEGG PROSEDYRE FORDELINGSANLEGG SPESIELLE KRAV TIL PERSONELL, VERKTØY OG UTSTYR FORKORTELSER OG DEFINISJONER REFERANSER... 7 Org.enhet: Teknisk Side 2 av 7

3 1 FORMÅL Formålet med denne prosedyren er å sikre at arbeid på lavspenningsanlegg og fordelinger i 230/ 400 volt anlegg, blir utført iht. relevante krav i forskrift, norm og instrukser, og dermed forhindre og forebygge skader på anlegg, materiell og personer. 2 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE 2.1 Hva: Prosedyren omfatter drift, vedlikehold og de ombygginger og utvidelser som blir foretatt, på lavspenningsanlegg og fordelinger i 230/ 400 volt anlegg, innenfor OSL sitt driftsområde. 2.2 Hvem: Prosedyren gjelder for drift og vedlikeholdspersonell innenfor seksjon elektro. Den skal også følges av eksterne leverandører som er involvert i oppdrag på lavspenningsanlegg og fordelinger i 230/ 400 volt anlegg, innenfor OSL sitt driftsområde. 2.3 Når og hvor lenge: Denne prosedyren trer i kraft fra godkjennelsesdatoen. Prosedyren gjelder inntil annet bestemmes. 3 ANSVARSFORHOLD Alle som omfattes av denne prosedyren har ansvar for at den benyttes. Eventuell dispensasjon til å fravike prosedyren kan kun bli gitt av fagansvarlig driftsingeniør, Seksjonsleder elektro, eller person utpekt av seksjonsleder. 4 GJENNOMFØRING Alle arbeider som skal utføres på lavspenningsanlegg og fordelinger i 230/ 400 volt anlegg innenfor OSL sitt driftsområde må planlegges og utføres iht. følgende retningslinjer: Krav iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av alle arbeider som utføres på lavspenningsanlegg og fordelinger i 230/ 400 volt anlegg. Særskilt behov for planlegging og risikovurdering ved arbeid på prioriterte deler av anlegget/ fordelingene (DG-Res 500 kurser og UPS 700 kurser ). Brukerhåndbøker, tegninger og skjema på aktuelle anlegg benyttes ved drift og vedlikeholds arbeider. Sluttkontroll (Verifikasjon) og Samsvarserklæring skal utføres. For OSL ansatte kan Samsvarserklæring være del av innrapportering i IFS. Samsvarserklæring (innrapportering) ses i sammenheng med foreliggende Risikovurdering, dokumentasjon og måleresultater (Sluttkontroll). Denne prosedyre. Org.enhet: Teknisk Side 3 av 7

4 5 PROSEDYRE LAVSPENNINGSANLEGG Trinn 5.1 Aktører Utførende Aktivitet/ Beskrivelse Planlegging av arbeidet Registreringer Resultater Driftsing./ 1. Hva skal utføres, og hvor lenge pågår arbeidene? 2. Hvilke sikkerhets foranstaltninger må benyttes? 3. Hvem/ hva berøres av arbeidet? 4. Hvem må varsles om arbeidet, avdeling, seksjon, eventuelle leietagere, DST? Sikring/ barrierer ved arbeid på frakoblet anlegg 1. Frakobling og spenningsprøving. Instrument skal testes på spenningsførende del av anlegg (feks. ved Hovedvern), så måling på frakoblingssted. Instrument kontrolleres igjen på spenningsførende anleggsdel. 2. Sikring mot innkoppling. Bryter låses der det er mulig å låse denne. 3. Skilt på utkoplingssted om at arbeid pågår. Sikring/ barriere ved arbeid på spenningsførende anlegg Person beskyttelse: 1. Hjelm, briller og/ eller visir, hansker, og godt fottøy. 2. Godkjent tørt arbeidstøy med lange armer og ben. 3. Isolert verktøy (1000 volt). Anleggsbeskyttelse: 1. Avskjerming av spenningsførende deler. 2. Isolerende matter 3. Isolert verktøy og hansker, 1000 volt 5.3 Avslutning av arbeid Fjerning av avskjermig. 2. Fjerning av skilt og innkobling av brytere/kurssikring etc. Innmelding om avsluttet arbeid. Org.enhet: Teknisk Side 4 av 7

5 6 PROSEDYRE FORDELINGSANLEGG Trinn 6.1 Aktører Utførende Aktivitet/ Beskrivelse Planlegging av arbeidet Registreringer Resultater Driftsing./ 1. Hva skal utføres, og hvor lenge pågår arbeidene. 2. Hvilke sikkerhets foranstaltninger må benyttes. 3. Hvem/hva berøres av arbeidet. 4. Hvem må varsles om arbeidet, avdeling, seksjon, eventuelle leietagere, DST? 6.2 Arbeid på frakoblede anleggsdeler i fordelinger Nødvendig utstyr: 1. Sikringshåndtak m/erme. Evt sikringshåndtak kombinert med bruk av 1000V hansker. 2. Merkeskilt og hengelås 3. Avskjermingsduker m/ festeklyper 4. Spenningstester og verktøy 5. Mobilt førstehjelpsenhet (finnes i alle bilene) Etablering av sikkerhetstiltak: Følgende sikkerhetstiltak må gjennomføres før arbeidet kan starte (i rekkefølge) 1. Frakobling av anleggsdel det skal arbeides på. 2. Merking med skilt på frakoplingssted om at arbeid pågår, og eventuell låsing av bryter. 3. Spenningsprøving på frakoplings og arbeidssted. 4. Avskjerming av andre uisolerte spenningsførende deler som kroppsdel eller verktøy kan komme i berøring med (over, under og til siden) NB! Dersom drill benyttes, er det viktig å avskjerme omhyggelig slik at borrespon ikke faller ned på andre spenningsførende deler. Org.enhet: Teknisk Side 5 av 7

6 6.2.3 Avvikling av sikkerhetstiltak: Følgende sikkerhetstiltak må avvikles før anlegget kan spenningssettes (i rekkefølge) 1. Opplyse til alle som har deltatt i arbeidet om at anleggsdelen er å betrakte som spenningsførende 2. Fjerning av verktøy og avskjermingsduker. 3. Fjerning av lås og merkeskilt. 4. Gjeninnkobling av anlegget Husk rengjøring av avskjermingsduker etter bruk Arbeid på spenningsførende anleggsdeler i fordelinger Det skal ikke arbeides alene på spenningsførende anlegg. Det skal heller ikke arbeides alene når avdekkinger eller lignende er fjernet med det formål å bytte kursautomat, bytte eller utbedre for eksempel løse bunnforbindelser, bunnskinne etc. Riktig verneutstyr og verktøy skal benyttes (se under). Nødvendig utstyr: 1. Personlig verneutstyr (hjelm, visir, isolerhansker og bekledning med lange armer og ben) 2. Avskjermingsduker m/ festeklyper. 3. Mobilt førstehjelpsenhet, finnes i alle bilene 4. Isolert verktøy og hansker, 1000 volt Etablering av sikkerhetstiltak: Følgende sikkerhetstiltak må gjennomføres før arbeidet kan starte (i rekkefølge) 1. Påkledning av personlig verneutstyr. 2. Avskjerming av alle spenningsførende deler det ikke skal arbeides på. Avvikling av sikkerhetstiltak: Når arbeidet er slutt skal sikkerhetstiltakene avvikles i følgende rekkefølge: 1. Fjerning av verktøy m.v. 2. Fjerning av avskjerminger Husk å rengjøring alt verktøy og utstyr etter bruk. Org.enhet: Teknisk Side 6 av 7

7 Avslutning av arbeid 6.4 Innmelding om avsluttet arbeid. 7 SPESIELLE KRAV TIL PERSONELL, VERKTØY OG UTSTYR De personer som skal utføre arbeider på lavspenningsanlegg og fordelinger i 230/ 400 volt anlegg tilhørende OSL er underlagt denne prosedyre. Disse personer skal som et minimum være elektriker, iht. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE). Lærlinger og Hjelpearbeidere skal alltid jobbe under oppsyn av (iht. FKE). Verktøy og utstyr som benyttes til arbeid på anlegg under spenning skal være godkjent for dette, og være påstemplet godkjenning for 1000 volt. Måleutstyr skal ha tilfredsstillende kategori CAT III V. 8 FORKORTELSER OG DEFINISJONER Forkortelse Forklaring Forvaltning, drift og vedlikehold systemet (Håndbok for Bygg og Anlegg, IFS, Proarc) FSE FKE Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 9 REFERANSER systemet (Forvaltning, drift og vedlikehold systemet (Håndbok for Bygg og Anlegg, IFS, Proarc)) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk, FKE Org.enhet: Teknisk Side 7 av 7

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig.

Denne instruks gjelder for alle lavspenningsanlegg hvor Statnett er driftsansvarlig. Dokumentnummer: 1172636 rev. 12 Side: 1 av 7 1 Styrende policy og lovgivning Instruks vedrørende arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan

Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring. Forslag til opplæringsplan Arbeid under/med spenning (AUS/AMS) Modulbasert opplæring Forslag til opplæringsplan 1 Forord En nordisk gruppe for Arbeid under/med spenning (AUS/AMS), som har bestått av personer fra Danmark, Sverige

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS

4. Omlegginger og koblinger i stasjonen arbeidsdeling og gjennomgang av rollen/ansvar for LFK, LFK-FA og LFS HMS 06-25 OPPLÆRINGSPLAN LFK-FA I INNFØRINGSSTASJONENE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arvid B Smith Even Ungersness Gyldig fra: 2012-08-20 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 1. Formål Formålet er å beskrive

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer