Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget"

Transkript

1 Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og over 80 prosent har alvorlige feil på det elektriske anlegget. Det er en dårlig, og farlig, kombinasjon. Av Inger Lise Welhaven, El-løftet.no Kirkebranner ødelegger store økonomisk, kulturelle, emosjonelle og religiøse verdier. For lokalsamfunnet er sorgen stor når de mister kirken sin i en brann. Økt kunnskap, gode rutiner, bedre sikring og forebyggende tiltak vil kunne redusere antall kirkebranner. Derfor har Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) gjennomført tidenes største kontroll for å kartlegge tilstanden på norske kirkebygg. 33 prosent mangler automatisk brannvarsling Den ferske rapporten Vel bevart? en tilstandsrapport for norske kirker som ble lagt frem i november, er til dels dyster lesing. Rapporten avslører at mange kirkebygg har store feil og mangler på det elektriske anlegget. Av landets totalt kirker ble sjekket, og av disse manglet 33 prosent automatisk brannvarslingsanlegg. Kirken er et forsamlingslokale og et kulturbygg. Det betyr at reglene for såkalt særskilt brannobjekt gjelder. Her er det for så vidt ikke noe formelt krav om at kirkene skal ha automatisk brannvarsling, men det påpekes at dette er fornuftig å installere. Et automatisk varslingsanlegg av standard type behøver ikke koste mer enn kroner og de fleste steder burde det finnes rom for en slik investering, påpeker fagansvarlig Ingrid Staurheim i KA. Utdaterte sikringsskap Rapporten, som bygger på en grundig gjennomgang av tilstanden på de elektriske anleggene rundt i landet, avdekker et skremmende bilde av kirkebygg med utdaterte sikringsskap bestående av skrusikringer som ikke tilfredsstiller dagens krav, gamle kabler med og uten strømføring som henger og slenger, koblinger mellom gamle og nye kabler som har forskjellig spenning og en utstrakt bruk av skjøteledninger. - Vi ønsker å skape en større bevissthet rundt sikkerhet og elektriske anlegg. Derfor kjører vi kontinuerlig sikkerhetskurs om brann og tyveri. I tillegg gir vi bistand i å foreta en individuell risikovurdering. I samarbeid med DSB og Riksantikvaren har vi også laget en veiledning som synliggjør ansvaret og gir konkrete råd til sikringstiltak, forteller Staurheim. Hun legger til at slike store kontroller som KA nå har gjennomført i seg selv virker forebyggende. - Fellesrådene blir bevisst på el-sikkerhet og får informasjon om store og små feil på anlegget slik at de kan rette opp feilene og unngå branntilløp, påpeker hun. Verger kirkevergen din kirke? Formelt er det kirkens eier som er ansvarlig for sikkerheten i kirkebyggene. Kirken eies av soknet, hvor kirkelig fellesråd er den juridiske enheten. Kommunen er imidlertid pliktig til å gi nødvendige midler til drift og vedlikehold av kirken. I praksis betyr dette at kirkevergen har

2 det daglige ansvaret for at sikkerheten er godt nok ivaretatt, og at kommunen har ansvaret for å stille med nødvendige midler. - Vi anbefaler at kirkevergene tar kontakt med en dyktig el-installatør, gjennomfører en skikkelig sjekk og iverksetter nødvendige tiltak raskt, understreker Bjørn Sørensen i NELFO. Han synes det er trist at det står så dårlig til med el-sikkerheten i norske kirker og understreker at det ofte er enkle tiltak som kan redusere brannfaren betydelig. Kirkene må prioritere el-sikkerhet høyere - Den såkalte rentekompensasjonsordningen, hvor staten tilbyr fellesrådene rentefrie lån, gir fellesrådene en mulighet til å ruste opp kirkebyggene. Den 5.november i år uttalte imidlertid Statssekretær Inger-Anne Ravlum til NRK at ordningen har bidratt til at mange kirker har fått bedret bygningsstrukturen, mens de elektriske anleggene står urørt. Hun erkjente at det kanskje ikke har vært nok oppmerksomhet rundt brannsikkerhet og varslet at de nå ville gå i samtaler med kirken og kommunene for å spisse virkemidlene Billedtekst - Bjørn Sørensen i NELFO sier at det i mange kirker er relativt enkle tiltak som kan redusere brannfaren betydelig. Ta kontakt med en dyktig installatør og sjekk brannfaren før det er for sent er hans råd til kirkevergene landet rundt. Bildemuligheter Thor kr. Adolfsen, Norsk brannvernforening har en del bilder fra branntomter Delsaker og Sjekkliste 48 branner på 11 år De siste elleve årene er det registrert 48 branner i norske kirker. 14 av brannene startet utvendig. 12 av brannene var påsatt. Ni skyldtes feil på det elektriske anlegget, hvorav serielysbue var årsaken til seks av brannene. Brant ned til grunnen I mai 2009 brant Våler kirke ned til grunnen. Den hadde innvendig brannalarmanlegg men ikke slokkeanlegg. Utvendig brannalarmanlegg var planlagt men ikke montert. Brannen var påsatt. Våler kirke ble 204 år gammel. Brant ned til grunnen I januar 2010 brant Hønefoss kirke ned til grunnen. Kirken hadde verken brannalarmanlegg eller slokkeanlegg. Brannalarmanlegg var planlagt men ikke montert. Brannårsaken var serielysbue i forbindelse med gamle rørovner under benkene. Hønefoss kirke ble 148 år gammel. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

3 Risikoanalyse En risikoanalyse der faremomenter og konsekvenser blir utredet er ikke bare et krav i henhold til forskriften, men et helt nødvendig verktøy for å kunne foreta et fornuftig sikringsarbeid, ifølge Terje Olav Austerheim i DSB. Et automatisk brannalarmanlegg er sannsynligvis en viktig faktor i et slikt arbeid. Samtidig løser ikke et slikt anlegg alene alle problemer. De organisatoriske planene rundt må være på plass slik at det reageres effektivt på en alarm. Kilde. Brann & Sikkerhet Kostnader Kostnadene for et automatisk brannalarmanlegg varierer. For en vanlig kirke på rundt 500 m2 vil kostnaden ligge mellom og kroner. Statistikken viser at nærmere 30 prosent av alle kirkebranner starter utvendig. Et utvendig brannalarmanlegg burde derfor være en selvfølge, mener Trond Andersen i Norsk brannvernforening. Kabel som detekterer brann utvendig koster mellom 100 og 150 kroner per meter. Kilde: Brann & Sikkerhet Se sjekkliste på neste side:

4 Kirker og brannsikkerhet: Sjekk status i din egen kirke El-løftet, som er et samarbeidsprosjekt mellom bransjeorganisasjonene EFO og NELFO har laget en enkel sjekkliste som kan benyttes av kirkens egne ansatte. Sjekklisten kan være til hjelp for å se om det er tiltak som bør gjøres for å bedre brannsikkerheten. Det er en stor fordel å utføre kontrollene i vinterhalvåret når anlegget er hardt belastet. Det aller beste er å kontakte en erfaren el-installatør for å få en skikkelig sjekk med en gang. 1. Er tavlerom / sikringsskap rengjort? 2. Er tavlerom / sikringsskap ryddet for uvedkommende gjenstander? 3. Er tavlerom / sikringsskap forsvarlig låst/avstengt for uvedkommende? Er svaret nei på noen av disse punktene er det en enkel jobb å rette opp i forholdene. Gjør det med en gang! 4. Er kursfortegnelse oppdatert og merking av komponenter i orden? 5. Er alt materiell betryggende festet? 6. Er kabelgjennomføringer mellom brannsoner forsvarlig tettet? 7. Er kabelinnføringer i tavle/sikringsskap tettet slik at det ikke er åpne hull? 8. Er det montert jordfeilbrytere som kobler ut den delen i anlegget som har jordfeil? 9. Er belysning i orden? (blinkende armaturer eller lignende?) 10. Er det montert overspenningsvern? 11. Virker nødlysarmaturene som de skal? Er svaret nei på noen av disse punktene bør en elektriker se på forholdene. 12. Er bevegelige ledninger ført gjennom dør eller vegg? (Skjøteledninger) 13. Er det ukjente "lyder, brumming" i noen av komponentene i tavle/sikringsskap? 14. Er noen av komponentene i tavle / sikringsskap veldig varme? 15. Er det observert defekte brytere, stikkontakter, armaturer eller lignende? 16. Er varmeovner montert for nær brennbare gjenstander? - Sjekk spesielt at ovner under kirkebenker ikke er tildekket. 17. Er det missfarging eller sjenerende lukt fra elektrisk utstyr? 18. Føles koblingspunkter som koblingsbokser, stikkontakter og brytere varme? Er svaret ja på noen av disse punktene bør en elektriker se på forholdene. Er det montert automatisk brannvarslingsanlegg i kirken? Hvis ja, så legg inn i rutinene å sjekke displayet på brannvarslingssentralen for å se om det er feil på anlegget. Det skal følge en serviceavtale med brannvarslingsanlegget, denne vil avdekke større feil. Hvis nei, så er det kanskje på tide å vurdere installering av brannvarslingsanlegg?

5 Mange overspenningsvern har utskiftbare plugger som ryker ved tordenvær eller overspenninger. Pluggene som har løst ut skal byttes. På vernet er det en indikator som viser om pluggene (3 stk) er gått, eller om ett eller flere må byttes. Når pluggene er slått ut mister en ikke strømmen, men vernet mister sin funksjon. Det kan være fornuftig ha reserveplugger liggende. Nødlysarmaturer er et viktig bidrag for å få folk ut i mørket ved strømbrudd. Disse skal kontrolleres regelmessig (Sjekkliste i skjemaformat på neste side)

6 Kirkesjekken i skjemaformat: Sjekkpunkter Nei Ja Sign. Merknad Er tavlerom / sikringsskap rengjort Er det uvedkommende gjenstander i Sikringsskapet? Er tavlerom / sikringsskap forsvarlig låst? Er kabelinnføringer i tavle/skap tette? Er det ukjente "lyder, brumming" i tavle/sikringsskap? Er kursfortegnelse oppdatert, og merkingen i orden? Er noen av komponentene i tavle / sikringsskap varme? Er det montert jordfeilbrytere? Er det defekte brytere, stikkontakter, armaturer mm? Er belysning i orden noe som blinker mm? Er alt materiell betryggende festet? Er kabelgjennomføringer mellom brannsoner forsvarlig tettet? Er bevegelige ledninger ført gjennom dør eller vegg? (Skjøteledninger) Er varmeovner for nær brennbare gjenstander. Spesielt viktig at ovner under kirkebenker ikke er tildekket. Er det missfarging eller sjenerende lukt fra elutstyr? Føles koblingspunkter som koblingsbokser, stikkontakter og brytere varme når en tar på dem? Er det montert brannvarslingsanlegg? I så fall sjekk displayet for å se om det er feil på anlegget. Er det montert overspenningsvern? Virker nødlysarmaturene som de skal?

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu Risiko kald beregning eller sterke følelser Karl Ove Aarbu en helt vanlig dag på jobben 1. Vi er alltid omgitt av risiko 2. Vi takler risiko på flere måter. 1. Lever med den 2. Sikrer oss 1. Redusere konsekvens

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

EU-oppslutningen halvert på ett år

EU-oppslutningen halvert på ett år Side 14 LØRDAG 19.11.11 A-AVIS HVER LØRDAG 13 SIDER > DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS NR. 268 2011 www.nationen.no LANDBRUK Viktig elkontroll som forhindrer brann POLITIET På patrulje i distriktene i Nord-Trøndelag

Detaljer

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann

SIKKER HVERDAG. Sikre deg mot komfyrbrann Røldalsvegen b, 0 dda Tlf. 0 0 - ax 0 eilmelding utenom kontortid 0 0 Produktidé og utforming: Atema as, lorø / Vernet av Åndsverkloven. januar.: Nyttårsdag -.: Prinsesse Ingrid Alexandra desember uke

Detaljer