Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013"

Transkript

1 Vurdering av elektrisk anlegg i bolig NS 3600:2013

2 Back elektro AS Anders Back Telefon

3 Forkortelser DSB TG TKS NEK Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilstandsgrad Tilknytningsskap Norsk Elektroteknisk Komité (Forvalter standarder/normer for elektro) Back elektro AS 3

4 Bolig Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der Omfatter enebolig, tomannsbolig, rekkehus, leilighet og hytte/fritidsbolig NS 3600: NEK 399: Back elektro AS 4

5 DSB uttaler om gamle elanlegg Materiellet i et elektrisk anlegg har begrenset levetid Oppussing av bygning bør også omfatte det elektriske anlegget Eldre bygninger har ofte et elektrisk anlegg som er dimensjonert for en helt annen bruk og effektbehov enn dagens krav Back elektro AS 5

6 DSB uttaler om gamle elanlegg Dersom anlegget begynner å bli gammelt, eller dagens bruk krever utstrakt bruk av skjøteledninger og flerveiskontakter, anbefaler vi en gjennomgang av anlegget for å avdekke eventuelle feil og mangler og foreslå relevante utbedringer Back elektro AS 6

7 Energiproduksjon (GWh) Vannkraft Vindkraft Varmekraft Kilde: SSB, Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft Back elektro AS 7

8 1892: Arbeidsdepartementet utarbeidet verdens første forskrifter for elektriske anlegg 1897: Offentlig tilsyn med el-anlegg overført fra politiet til en «elektricitetskommision» 1929: Dagens el-tilsynslov 1963: Forskrifter for elektriske anlegg (rødboka) 1988: Forskrifter for el. bygningsinstallasjoner 1998: NEK 400 (revidert hver 4. år) 2013: NS 3600 Back elektro AS 8

9 Forskrift og normer for boliginstallasjoner Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Back elektro AS 9

10 Farer i elanlegg Elektrisk sjokk Feil bruk Teknisk svikt Alder på installasjon og utstyr Overspenninger (lyn) Termisk belastning på utstyr og koblinger Back elektro AS 10

11 Slitasje på elanlegg Høyt forbruk Lang fyringssesong med relativ høy andel elektrisk oppvarming Lang mørketid med behov for lys Ledninger og kabler forlagt i termisk godt isolerte vegger Dårligere varmeavledning kan gi svekket ledningsisolasjon og økt varmgang Back elektro AS 11

12 Ca. 34 % av boligbranner har elektrisk årsak Teknisk feil 20 % Feil bruk 7 % Ikke elektrisk 66 % Komfyr/kokeplate 7 % Kilde: DSB, boligbranner 2008 Back elektro AS 12

13 Forenklet vurdering Er ikke en fullstendig tilstandskontroll Er begrenset til visuell inspeksjon (stikkprøver) og kontroll av dokumentasjon Omfatter ikke demontering av deksler, kapper o.l. Hensikten er å avklare eventuelt behov for utvidet elkontroll gjennomført av sakkyndig person NS 3600: Back elektro AS 13

14 Forenklet vurdering Utføres iht. sjekkpunkter i tillegg D, og Tillegg C, rad 1.7, 2.5, 3.5, 4.4, 5.5, 7.6 og 1.9 (dokumentasjon) NS 3600: Back elektro AS 14

15 Helhetsvurdering Gjøres iht. D.2 Basert på oppsummering og vurdering av sjekkpunktene i tabell D.1 TG skal ikke være bedre enn den dårligste TG angitt i tabell D.1 NS 3600: Back elektro AS 15

16 Tillegg A Egenerklæring fra eier Punkt Spørsmål 10 Er hele det elektriske anlegget utført av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? 10.1 Hvis ja, oppgi firmanavn, eventuelt også navn: 10.2 Kjenner du til om det er mangler ved det elektriske anlegget? 10.3 Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet (DLE) hvor det er påpekt mangler ved det elektriske anlegget? 10.4 Har du samsvarserklæring på det elektriske anlegget for alle arbeider utført etter ? 11 Kjenner du til om ufaglærte personer har utført innvendige eller utvendige arbeider som krever faglige kvalifikasjoner, som tømrer, murer eller lignende? Back elektro AS 16

17 Tillegg B Sjekkliste for eier Punkt Spørsmål 2 Dokumentasjon på arbeider på bad (se tabell C.1, rad 1.9) 3.1 Erklæring om samsvar og bruksanvisninger for elektrisk utstyr for arbeider utført etter Oppdatert kursfortegnelse 3.3 Utstyrsdokumentasjon 3.4 Dokumentasjon på gulv- og takvarme med bilde/tegning 3.5 Dokumentasjon av belysningsanlegg 3.6 Eventuelle tilsynsrapporter fra Det Lokale Eltilsyn 4 Dokumentasjon for fellesdeler Back elektro AS 17

18 Innfelte eller gjennomgående installasjoner TG 0 Nye installasjoner (0-5 år) Ingen avvik eller skader Innfelt eller gjennomgående utstyr med dokumentert utførelse og damptett utførelse Alt elektrisk arbeid er dokumentert TG 1 Som for TG 0, men eldre enn 5 år Normal bruksslitasje Anvendes ikke for dokumentasjon NS 3600:2013-tabell C.1 Back elektro AS 18

19 Innfelte eller gjennomgående installasjoner TG 2 Innfelt eller gjennomgående utstyr uten dokumentert utførelse Konstatert brudd på dampsperre mot kald sone Svertesopp registrert Manglende dokumentasjon og egenerklæring TG 3 Innfelt eller gjennomgående utstyr med synlige fuktmerker og merker etter varmegang NS 3600:2013-tabell C.1 Back elektro AS 19

20 Tabell D.2 TG Beskrivelse Merknad 0 Anlegget er nyere enn , og det foreligger erklæring om samsvar av alle utførte arbeider. Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon. 1 Anlegget er eldre enn , og det foreligger dokumentasjon på anlegget eller utførte arbeider. Det foreligger ikke pålegg om utbedring. Følgende dokumentasjon skal da foreligge: Erklæring om samsvar Bruksanvisninger for elektrisk utstyr Følgende dokumentasjon skal da foreligge: Dokumentasjon på utførte arbeider før Erklæring om samsvar for eventuelle utvidelser/endringer utført etter Bruksanvisninger for elektrisk utstyr Back elektro AS 20

21 Tabell D.2 TG Beskrivelse Merknad 2 Det er registrert avvik, og det foreligger ikke dokumentasjon på anlegget eller utførte arbeider. 3 Det er registrert alvorlige avvik, og det er fare for liv og helse. Det bør gjennomføres en utvidet elkontroll av kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Det bør gjennomføres en utvidet elkontroll av kvalifisert elektrofaglig person. Back elektro AS 21

22 Helhetsvurdering iht. tabell D.2 Tillegg A og B Tillegg C Tabell D.1 Back elektro AS 22

23 Personellkvalifikasjoner Ikke sakkyndig Instruert Sakkyndig Back elektro AS 23

24 Ikke sakkyndig Hva som lovlig kan utføres er regulert i forskrift om elektroforetak m.v. Tillatt for ikke sakkyndige å utføre mindre arbeider på elektrisk anlegg Forutsatt kunnskap om det som skal gjøres og at montasjeanvisning følges Forenklet vurdering er forutsatt utført av ikke sakkyndige Back elektro AS 24

25 Tillatt for ikke sakkyndige Montere topolet plugg t.o.m. 25 A m/u jord Montere topolet skjøtekontakt o.l. maks. 16 A Montere og koble til belysning med bevegelig ledning og ledningsbryter Skifte dekklokk på brytere, stikkontakter og koblingsbokser Back elektro AS 25

26 Tillatt for ikke sakkyndige Tilkoble og skifte belysningsutstyr opphengt i krok o.l. som: Normalt ikke inngår i fast installasjon Er tilkoblet med kroneklemme eller plugg og stikkontakt Montere og skifte varmeovner når tilkobling er med bevegelig ledning og støpsel Back elektro AS 26

27 Tillatt for ikke sakkyndige Montere anlegg for lav-volt, forutsatt: Effekt < 200 W Hele anlegget er lett tilgjengelig for inspeksjon og kontroll Transformator har fabrikkmontert ledning og støpsel Back elektro AS 27

28 Tillegg D Tabell D.1 Side 62 og 63

29 1 - Utført eller endret Når ble det elektriske anlegget installert eller siste gang totalt rehabilitert? Er anlegget totalt rehabilitert må dette kunne dokumenteres. Spesifiser nærmere dersom deler av anlegget er fra et annet år. Back elektro AS 29

30 2 - Reg. installasjonsvirksomhet Er alle elektriske arbeider/ elektriske anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Nei gir TG 3. Ved mistanke om at arbeid utført av ikke faglærte, eller at eier ikke kan opplyse om hvem som har utført installasjonene, så må dette bemerkes på rapport. DSB har register over samtlige registrerte (godkjente) elektroinstallatører. Back elektro AS 30

31 Back elektro AS 31

32 Back elektro AS 32

33 3 Etter Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider etter ? Ved ja: Etterspør dokumentasjon (samsvarserklæring). Back elektro AS 33

34 NEK 400:2014 Rødboka Back elektro AS 34

35 4 Kontroll bestilt av eier Når ble det sist gjennomført kontroll/vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig person)? Dokumenteres med faktura eller annen dokumentasjon. Oppgi årstall. Hvis kontroll/vedlikehold ikke har vært gjennomført siden anlegget var nytt, skrives: «Ikke dokumentert vedlikehold siden opprinnelig installasjon.» Back elektro AS 35

36 5 - Kontroll i regi av offentlig myndighet Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet Det Lokale Eltilsyn (DLE), eller ev. andre tilsvarende kontrollinstanser? Manglende dokumentasjon skal anmerkes. Back elektro AS 36

37 Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Systemrevisjon av større virksomheter som kraftverk, sykehus, jernbane, sporvei Det lokale el-tilsyn Sakkyndige selskaper Verifikasjon av el-anlegg Systemrevisjon av virksomheter Kontroll med elektroentreprenører Kontroll med omsetting av elektrisk utstyr Brannetterforskning Holdningsskapende tiltak Back elektro AS 37

38 6 - Sikringer Forekommer det ofte at sikringene løser ut? Ja gir TG 2 eller TG 3. I hvilke tilfeller har sikringene løst ut? Sikringer som løser ut ofte tyder på anlegg som ikke er tilpasset dagens bruk. Back elektro AS 38

39 7 - Branntilløp Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i boligens elektriske anlegg? Beskriv årstall for hendelse, omfang og hva som ev. ble skiftet. Sjekk plugg på varmtvannsbereder. Back elektro AS 39

40 8 - Ledningsanlegg Er det tegn til termiske skader på kabler, brytere, downlight, stikkontakter og elektrisk utstyr? Er det berøringsfare av spenningsførene deler og/eller fast elektrisk utstyr? Synlige defekter på kabler? Ja gir TG 3. Misfarging av deksler kan indikere varmgang. Berøringsfare oppstår dersom deksler er skadet slik at utilsiktet berøring er mulig. Back elektro AS 40

41 8 - Ledningsanlegg Utstyr med og uten jord skal normalt ikke være blandet Jordet stikkontakt i våtrom, rom med ledende gulv, ute og i bad. Jordet stikkontakt og utstyr i alle rom når anlegg er utført iht. NEK 400:2010 eller senere utgaver. Back elektro AS 41

42 8 - Ledningsanlegg Kabel beskyttet mot mekanisk påkjenning og godt festet? Er kabel i klem eller har ytre skader. Kabel skal ligge beskyttet, f.eks. oppå fotlist. Back elektro AS 42

43 8 - Ledningsanlegg Er utstyr betryggende festet? Kuhlo kabler skal skiftes om det er foretatt bruksendring av rom eller de har vært løsnet. Back elektro AS 43

44 Stikkontakter type Schuko Ikke godkjent for varmtvannsbereder med effekt over 2 kw i anlegg utført iht. NEK 400:2010. Ikke godkjent for varmtvannsbereder med effekt over 1,5 kw i anlegg utført iht. NEK 400:2014. Maks. 10 A sikring når den er dedikert ladeuttak for elektrisk kjøretøy iht. NEK 400:2014. Back elektro AS 44

45 Stikkontakter type rundstift/industri For varmtvannsbereder med effekt over 2 kw i anlegg utført iht. NEK 400:2010. (Bereder kan alternativt være fast tilkoblet). For varmtvannsbereder med effekt over 1,5 kw i anlegg utført iht. NEK 400:2014. (Bereder kan alternativt være fast tilkoblet). Når sikring er over 10 A for dedikert ladeuttak for elektrisk kjøretøy iht. NEK 400:2014. (Alternativt fast montert ladestasjon). Back elektro AS 45

46 Tilkobling av belysning I anlegg utført iht. NEK 400:2010 eller senere utgaver, skal belysningsutstyr tilkobles via: DCL stikkontakt, eller «Vanlig» stikkontakt, eller Fast tilkobling Back elektro AS 46

47 Minimum antall stikkontakter iht. NEK 400:2010 og senere utgaver Rom Antall uttak Merknad Stue, soverom, arbeidsrom og oppholdsrom Kjøkken 2 uttak pr. påbegynte 4 m 2. 2 uttak er en dobbelt stikkontakt. TV/musikkanlegg i tillegg. 1 uttak pr. el. utstyr med fast plass. 2 uttak pr. 2 m benkeplate. 4 uttak ved spiseplass. Min. 2 uttak pr. 2 m fri vegg. TV/musikkanlegg Minst 6 uttak. Maks. 2 uttak kan være Eurostikk. Entré/gang 2 uttak pr. påbegynte 6 m 2. Bad Minst 2 uttak. Areal < 3 m 2 kan ha 1 uttak. Stasjonært utsyr plassert i bad skal i tillegg ha egne uttak. Garasje/bod/andre rom Minst 2 uttak. Ev. øvrige uttak skal tilpasses tiltenkt funksjon. Veranda/balkong Minst 2 uttak. Ev. øvrige uttak skal tilpasses tiltenkt funksjon. Back elektro AS 47

48 Stikkledning fra nettselskap Inntakssikring (Kortslutningsvern) Inntakstrakt Utgående kurs 1 Utgående kurs n Sikringsskap m/måler V/A Jordingsanlegg Back elektro AS 48

49 Utgående kurs 1 Utgående kurs n Tilknytningsskap m/måler, kortslutningsvern og overspenningsvern Stikkledning fra netteiere Sikringsskap Jordingsanlegg V/A Back elektro AS 49

50 9 - Inntak/sikringsskap Er utstyr, kapslinger eller ledninger synlig utilfredsstillende festet? Ja gir TG 3. Ikke dra i ledninger. Er det uhindret adgang til skapet? Back elektro AS 50

51 9 - Inntak/sikringsskap Er det synlige tegn på varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent? Ja gir TG 3. Se etter misfarging. Kjenn på sikringene. Bunnskruer på plass og hele. Ikke skrusikringer etter Back elektro AS 51

52 Berøringsfare Manglende glass Sprekk i porselenet Back elektro AS 52

53 9 - Inntak/sikringsskap Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler? Ja gir TG 3. Er sikringslokk og kappe på sikringer hele? Er avdekninger på plass? (Avdekninger skal ikke fjernes) Back elektro AS 53

54 Jordfeilvern 4 A L1 L2 0,3 A 4 A 4 A 3,7 A Ved jordfeil og ved å trykke på testknappen induseres en spenning i spolen som gjør at releet aktiveres 1: relé 2: vikling 3: kjerne 4: testknapp Back elektro AS 54

55 Jordfeilvern Sjekk jordfeilvern og jordfeilvarsler Løser vern ikke ut ved bruk av testknapp er det avvik. La eier betjene testknapp. Foto: Elektroskandia Back elektro AS 55

56 Overspenningsvern Krav i anlegg utført iht. NEK 400:2010 og senere utgaver Er markør rød, er vern defekt. Back elektro AS 56

57 9 - Inntak/sikringsskap Er kabelinnføringer og hull tette? Nipler i kabelgjennomføringer, eventuelt tetting med brannsikker masse. Utetthet kan føre til at en ev. gnist kan havne inne i veggen. Back elektro AS 57

58 10 - Kursfortegnelse Er det kursfortegnelse? Er den i samsvar med antall sikringer? Nei gir TG 2. Er sikringer merket? Kursfortegnelse iht. NEK 400:2010 eller senere utgave skal ha mer omfattende innhold. Back elektro AS 58

59 Inntak Inngår ikke i kontrollen. Inntakstrakt skal være lang nok. Ledningsisolasjon uten skader. Back elektro AS 59

60 Inntak i bolig med TKS Sikringsskap TKS Grensesnitt netteiere/boligeier Kabelskap El Kabelskap enkom Back elektro AS 60

61 Inntak i boligblokk med TKS Sikringsskap Etasjefordeling Grensesnitt bygningseier/boligeier Hovedfordeling Grensesnitt netteiere/bygningseier Kabelskap El Kabelskap enkom Back elektro AS 61

62 Tilknytningsskap (TKS) For anlegg utført iht. NEK 400:2014. Felles grensnitt for eiere av elnett, ekomnett og bolig. Monteres på yttervegg. Måler, kortslutningsvern og overspenningsvern plasseres i TKS. Back elektro AS 62

63 11 Fellesdel Har fellesanlegget vært kontrollert av Det lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre kontrollinstanser? Er det etablert internkontroll? Hvis ja, oppgi årstall. Etterspør dokumentasjon. Mangler dokumentasjon skal dette anmerkes. (Fellesanlegg: Trappeløp, ganger, heis, garasje, belysningsanlegg, boder ol.) Back elektro AS 63

64 13 - Helhetsvurdering Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse Bør det elektriske anlegget ha en utvidet elkontroll? Om utvidet elkontroll anbefales, gir dette TG 2 eller TG 3. I praksis vil mange boliger bygget før 1999 ikke oppnå TG 0 eller TG 1. Back elektro AS 64

65 Jording Kontroll av jordingsanlegg inngår ikke. Men; ingen eller dårlig jording gir dårlig elsikkerhet. Er tilkoblingspunkt for jordelektrode tilgjengelig? Er klemmer godt tilskrudd? Er vannrør benyttet som jordelektrode? Back elektro AS 65

66 Manglende jording og utjevning V/A rør Back elektro AS 66

67 Riktig jording og utjevning V/A rør Back elektro AS 67

68 Prinsippskisse jordingsanlegg Eks. viser jording med ringjord Til sikringsskap Utjevning til armering og ledende deler TKS Back elektro AS 68

69 Prinsippskisse jordingsanlegg Eks. viser jording med spyd Til sikringsskap Utjevning til armering og ledende deler TKS Back elektro AS 69

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0 NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg Rev. 5.0 Viken elsikkerhet ANDERS BACK TELEFON 978 79 196 ANDERS.BACK@ALTIBOXMAIL.NO VIKEN ELSIKKERHET 2 Regelverk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Det

Detaljer

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO

NS 3600 Bakgrunn. Bjørn Sørensen, NELFO NS 3600 Bakgrunn Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 2009) Mye skader og feil Dårlige og upresise takstrapporter Klager ved hvert 5. eierskifte Mange tvistesaker Tar utgangspunkt i NS 3424* og NOU 2009-6**

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil + 2 mil Tilstandskontroll av elektriske anlegg Bernt Prestkvern El- og spenningskvalitet, Medlem NEK, NK8, Standard spenninger, strømmer, frekvenser (System aspects of electrical energy supply) Sikker

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 Temperaturforhold elektriske installasjoner i isolert vegg Nils Magnus Hagen ELKO AS Stikkontakter Verden: IEC (International Electrotechnical Commission )er verdens ledende

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende Medlemmer NK 301 Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende I tillegg til de som har vært med i komiteen har det vært omfattende møtevirksomhet

Detaljer

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK 399-1:2014 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Dokument kilde: Norsk Standard, NS 3600:2013 SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Enebolig eller rekkehus/to- fleremannsbolig med eget gnr/bnr Eierseksjon alle typer leiligheter inkludert fritidsleiligheter Eierseksjon to/fleremannsbolig eller

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene

El-tryggleik. Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El-tryggleik Kortfatta gjennomgang for TIP klassene El tryggleik 10 punkt for forebygging av strømulykker i bedrifter 1. Sørg for at krav til sikkerhet er ivaretatt. Ledelsen bør vektlegge ros og anerkjennelse

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Lavspenningsanlegg i jernbanen Rev. 3.0 Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene i en leder måleenhet Volt (V) Vekselspenning (AC) har et syklisk forløp 50 Hz mest

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-2:2014 NEK 405-2-2:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til utførelse Krav til inspeksjonsorgan

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad

Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad NR 4120 VER 1.1 02 / 2016 Lavspenningsnett - Kundetilknytning - Boliginstallasjon - Installatørblad Beskrivelse: RENbladet er myntet på installatører som arbeider i grensesnitt mellom netteier og kunder

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo

Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo Hva kan elektrobransjen bidra med for å redusere antall branner i landbruket? Terje Hanssen Nelfo El- og brannsikkerhet i landbruket Hvorfor brenner det så ofte? Hva kan vi gjøre for å redusere antall

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Beskytt deg og dine kjære mot fare!

Beskytt deg og dine kjære mot fare! Elsikkerhet i hjemmet Beskytt deg og dine kjære mot fare! Repvåg Kraftlag arbeider for å bedre Elsikkerheten hos våre kunder Noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. Mange kan bli involvert,

Detaljer

Eksamen 05.06.2009. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.06.2009. EL7039 VKI Elektro. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.06.2009 EL7039 VKI Elektro Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 5 timar Sjå gjeldande reglar. 1 Skisse frå befaring Når du

Detaljer

elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare!

elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare! elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare! HAFslUnD nett ArBeiDer For å BeDre elsikkerheten Hos Våre KUnDer noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. Mange kan bli involvert,

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Notat 1 av 5. Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Jostein Ween Grav, tlf Arkivkode

Notat 1 av 5. Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Jostein Ween Grav, tlf Arkivkode Notat 1 av 5 Dokument dato Vår referanse 08.02.2017 17/ /GRJO rev 6 Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Jostein Ween Grav, tlf. 33412500 Til Arkivkode Elektriske kjøretøy Veiledning - lading og sikkerhet

Detaljer

Feilstatistikk. DLE Hafslund Nett. s.1

Feilstatistikk. DLE Hafslund Nett. s.1 Feilstatistikk DLE Hafslund Nett s.1 Periodiske kontroller 2012 19 591 11 204 8 387 Antall kontroller Antall tilsyn med funn Antall tilsyn uten funn s.2 Periodiske kontroller 2012 100% 57% 43% Antall kontroller

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK. Jernbaneverkets lavspenningsanlegg

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK. Jernbaneverkets lavspenningsanlegg INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Mål Litt elektro Generelt om Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Jording som beskyttelse Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80

BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 BRUKERVEILEDNING FOR BEBOERE I FORBINDELSE MED OPPGRADERING AV EL-ANLEGG Ø.K.S. HKV. 70-80 01.12 2014 DOKUMENTASJON ELEKTROINSTALLASJONER DENNE PERMEN INNEHOLDER EN BESKRIVELSE AV DET ELEKTRISKE ARBEIDENE

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! NEK 400 landbruk Lanseres 29.2.2016 opptrykk 1.500 ex. Målgruppe: Elektroinstallatører, rådgivere, leverandører, gartnerieiere og bønder Motivasjon Imøtekomme henstilling

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer