Installatørmøter 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørmøter 2010"

Transkript

1 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg

2 OVERGANGSORDNINGER NEK Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter NEK 400:2006 utgaven aksepteres av DSB frem til Anlegg må ferdigstilles innen 30. juni For større prosjekter, som strekker seg utover disse tidsrammene, kan DSB gi dispensasjon fra fel 10 som angir at den til enhver tid gjeldende norm setter sikkerhetsnivået - 2

3 OVERGANGSORDNINGER NY NEK Forutsetning: Utstyr må være tilgjengelig på markedet DSB vil fortløpende overvåke tilgjengelighet av nytt utstyr spesifisert i normen og vurderer behov for eventuell justering av overgangsordningene. - 3

4 NY NORM OG VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING Hvilken norm gjelder for: Nytt anlegg? Rehabilitering? Vedlikehold? DSB vil videreføre praksis som ble etablert i Elsikkerhet nr 62 (side 15) for 2002 utgaven og 2006 utgaven av NEK 400 4

5 UTFØRELSE AV BYGGESTRØM- SENTRALER OG NEK 400: 2010 Krav til utførelse og oppgradering av byggestrømsentraler og oppfyllelse av spesifikasjoner i NEK 400:2010 ble gitt i Elsikkerhet 71 (juni 2007) Alle byggestrømsentraler som er i bruk eller tas i bruk skal tilfredsstille spesifikasjonene i NEK 400:2010 senest 1. juli Såkalte veskesentraler er ikke omfattet av kravet. 5

6 DSB s FORVENTNINGER Tiltak i revidert NEK 400:2010 skal gi målbar reduksjon i antall branner med elektrisk årsak i løpet av en periode på 5-10 år At bransjen utvikler og tar i bruk ny teknologi slik ny norm åpner for og er avhengig av At bransjen finner tekniske løsninger som er effektive, fungerer etter forutsetningene og har god stabilitet 6

7 STATUS - ERFARINGER Flere dispensasjonssøknader for store prosjekter. Relativt mange henvendelser fra entreprenører byggherrer og anleggseiere om forståelse av regelverket Få henvendelser fra prosjekterende og utførende virksomheter Uventet få henvendelser fra produsenter av utstyr - men DSB vil følge utviklingen av tilgjengelig utstyr 7

8 NY NEK TOLKNINGER Revidert NEK 400 medfører mange spørsmål om detaljer i normen. NEK er ansvarlig for å tolke hvordan normen er å forstå DSB vurderer om tolkningen oppfyller forskriftens krav til elsikkerhet 8

9 Statistikk pr. 7. sept 2010 Installatørmøter 2010 Eidsiva nettområde.

10 Feilstatistikk DLE (Elsikkerhet Norge AS) Antall anlegg 0 2 år (kontrollert pr ) Av totalt 894 anlegg er 414 uten feil = 46% Nyanlegg 0-2 år Utvidelse 0-2 år Totalt 10

11 Feilstatistikk DLE (Elsikkerhet Norge AS) Fordeling av kontrollerte anlegg 0 2 år gamle Antall anlegg uten FEIL Antall anlegg med FEIL Nyanlegg 0-2 år Utvidelse 0-2 år 11

12 Feilstatistikk DLE (Elsikkerhet Norge AS) Fordeling av feil på kontrollerte anlegg 0 2 år gamle Fel 12 Dokumentasjon Fel 28 Beskyttelse mot ytre påvirkninger Fel 32 Merking Fel 12 Samsvarserklæring Fel 19 Hovedjord / utjevning Fel 21 Beskyttelse v/ feil JORDING! 12

13 Feilstatistikk DLE (Elsikkerhet Norge AS) Antall anlegg 2 10 år (kontrollert pr ) Av totalt 1104 anlegg er 594 uten feil = 54% Nyanlegg 2-10 år Utvidelse 2-10 år Totalt

14 Feilstatistikk DLE (Elsikkerhet Norge AS) Fordeling av kontrollerte anlegg 2 10 år gamle Antall anlegg uten FEIL Antall anlegg med FEIL Nyanlegg 2-10 år Utvidelse 2-10 år 14

15 Feilstatistikk DLE (Elsikkerhet Norge AS) Fordeling av feil på kontrollerte anlegg 2 10 år gamle Fel 12 Dokumentasjon Fel 21 Beskyttelse v/ feil JORDING! Fel 28 Beskyttelse mot ytre påvirkninger Fel 19 Hovedjord / utjevning Fel 32 Merking 15

16 GRUNNLAG FOR STATISTIKK 0-2 års og 2-10 års kontroller Våre kontroller/rapporter i 2010 er med feilkoder ut fra felles landsdekkende kodeliste med bl.a henvisning til FEL paragrafer. Ca 120 feilkoder totalt Kodeliste 2010.xlsx Følgende kan nevnes med ref. til vår statistikk : 21 Beskyttelse ved feil (jordfeilvern og beskyttelsesjording) 32 Merking i tavlearrangement 12 Dokumentasjon og samsvar (flere koder som sorterer under 12) 28 Beskyttelse mot ytre påvirkning 19 hovedjord og utjevning

17 Kommentarer til statistikk pr. 7.sept 2010 Det er totalt kontrollert ca 2000 anlegg pr. 7. sept 2010 Anleggene fordeler seg på ca 900 anlegg 0-2 år og ca 1100 anlegg 2-10 år (nyanlegg og utvidelser) Grovt sett er det like mange anlegg med en eller flere feil eller mangler, som det er feilfrie anlegg Dvs. total feilprosent på ca 50 % 17

18 Positivt Kommentarer til statistikk pr. 7.sept 2010 Vesentlig mindre 21 feil (jording og beskyttelse ved feil) på 0-2 sammenlignet med 2-10 år Beskyttelse mot ytre påvirkning 28 feil er også vesentlig forbedret sammenlignet med 2-10år Det er få meget alvorlige feil som bl.a at kontaktpunkt hadde dårlig kontakt! 22 feilkode Det er også relativt noe mindre 19 feil knyttet til hovedjord og utjevning. Negativt Det er relativt flere 32 feil knyttet til manglende merking i sikrings arrangement for 0-2 kontra 2-10 år. Det er også relativt flere 12 feil knyttet til dokumentasjon og samsvarserklæring for 0-2 år sammenlignet med 2-10 år 18

19 Kommentarer til statistikk pr. 7.sept 2010 forts.. Konklusjon: Det er positivt at det er mindre fysiske tildels alvorlige feil i de sist produserte nyanlegg og utvidelser Dvs. 0-2 år sammenlignet med 2-10 års anleggene Det ligger likevel et klart forbedringspotensial på spesielt mangler ved merking i sikringsarrangement 19

20 Kommentarer til statistikk pr. 7.sept 2010 forts.. Dette gjelder også mangler ved dokumentasjon og samsvarserklæring Når det gjelder avvik knyttet til 12, som angår manglende dokumentasjon - har avvikstekst i vår rapport som sier: Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget Her viser en opptelling at disse utgjør ca % av de totale antall avvik som er knyttet til dokumentasjon og samsvar. Vår erfaring etter gjennomførte revisjoner i år tilsier at en del av denne dokumentasjon er rotet bort av eier. Således er det ca. 70 % av disse avvikene som er reelle. 20

21 Kommentarer til statistikk pr. 7.sept 2010 forts.. Anbefaling: Vi mener at fortsatt at det kan gjøres mye med å synliggjøre dokumentasjon. Enten vedlegge skriv eller merking på synlig og fremtredende måte. Selvlysende merketape har for noen vært et godt tiltak. Rutiner ved utsendelse av dokumentasjon til eier, må ivareta og sikrer at den fremtidige eier får overlevert den nødvendige dokumentasjonen for sitt anlegg. Dette gjelder spesielt der utbygger ikke er den fremtidige eier. 21

22 El-virksomhets registeret Installatørmøter 2010 Eidsiva nettområde.

23

24 DLE PORTALEN. DLE portalen gir DLE tilgang til: Statistikk fra tilsyn utført av DLE, Elvirksomhetsregisteret Oversikt over alle faglige ansvarlige i Excelformat Statistikk fra tilsyn utført av DLE gir oversikt over funn fra tilsyn i eget DLE eller for hele Norge. Eksportér til fil for analysering av data. Elvirksomhetsregisteret gir informasjon om virksomhet, faglig ansvarlig, tilsyn med virksomheten, kontroll av utført arbeid samt endringslogg. 24

25 ELVIRKSOMHET -TILGANG TIL REGISTER Virksomhet får tilgang til registrering av ny elvirksomhet/ endring av informasjon om virksomheten via DSB s hjemmeside (evt. Altinn). Den som registrerer data om virksomheten må identifiseres via Altinn. Dette krever rettigheter. Når registrering / endring er sluttført sendes automatisk kvitterings e-post til kontaktperson, DLE og DSB som informasjon (ikke juridisk dokument). Virksomhet med disp. får mail når status settes inaktiv. Alle endringer loggføres (DSB kan også endre data). 25

26 Tips for innlogging som installatør 1. gang via Altinn &ChangedCourse=true Tilgang til elvirksomhetsregistert EL-sikkerhet/

27

28 PUBLIKUMSSØK Alle eksterne brukere (privatpersoner og virksomheter) kan søke i Elvirksomhetsregisteret via denne linken: Skal gi publikum informasjon over alle virksomheter som har lov til å utføre elektriske installasjoner Gir informasjon om hvordan søke Det informeres om hvilket DLE som fører tilsyn med virksomheten og at DLE kan kontaktes ved spørsmål

29

30 Mye stilte spørsmål og problemstillinger knyttet til Norm og forskrift. Installatørmøte høst 2010 Utarbeidet av: Steinar Myrvåg Elsikkerhet Norge AS 30

31 Spørsmål nr 1 Rehabiliterng av skap På 70 tallet var det tillatt med kombinert KV og OV plassert i egen boks i skapet såkalt IBS boks inntil 10m fra inntaket. I forbindelse med oppgradering av skap med nytt OV. Skal det medføre at vi kan forlange eget KV ute? 31

32 Svar på spørsmål 1 Utskifting av kombinert KV/OV til nytt OV (kombivern) vil ikke medføre et dårligere elsikkerhetsnivå. Det vil være vanskelig å hjemle i et krav (selv om det er ønskelig) 32

33 Spørsmål nr 2 IP-30 på overbelastningsvern Dette er en sak som blir diskutert med jevne mellomrom. I montørhåndboken står det beskrevet at ov-vern på anlegg der k-vern ikke er lett tilgjengelig, skal ha IP30 på tilførselssiden. Dette har også vært sagt på enkelte kurs. Hensikten er å beskytte montøren mot tilfeldig berøring ved arbeid i sikringsskap, der tavlen er spenningsløs under arbeid. Det er likevel spenning på tilførselssiden av ov-vernet. Spørsmålet har også vært reist på NK64 sine sider. Der får en et annet svar. Ved spørsmål til tavleleverandører får en også uklare svar. Et konkret eksempel på et anlegg med Eaton(Moeller) sikringsskap. Kabel kommer inn fra felles kabelskap som nettselskapet har 200m unna. Over ov-vernet så det et frontdeksel som dekker hele ov-vernet. Leverandøren sender også med IP30 deksel som skal monteres over tilførselsklemmene, slik at de er beskyttet når frontdeksel fjernes. Er det et krav å benytte disse klemmene? (Ja eller nei svar ønskes..) 33

34 Svar på spørsmål 2 Ikke krav. 34

35 Spørsmål nr. 3 I hvilken grad kan en gr.l montør markesføre seg Det stilles fra tid til annen spørsmål i hvilken grad eller omfang en montør gr. L kan annonsere for sin egen del. Eventuelt gjennom det firma han har en skriftlig ansettelseslignende avtale hos. I bransje registrert i gule sider er det normalt kun registrerte firmaer som er oppført. I et firma. Er dette ok eller skal slike annonser ikke forekomme. gitt tilfelle er det en oppføring med en montør riktignok at han er innleid hos et konkret navngitt firma. Hva med andre oppføringsplasser facebook som ikke er bransjerelaterte eller hjemmesider til vedkommende osv Hva med å annonsere at en er utleiemontør og påtar seg oppdrag der kunden er registrerte firmaer (forutsatt at det foreligger skriftlig ansettelsesavtale og at alt skjer gjennom det registrerte firmaet inne for lovens ramme FKE og FRV.) 35

36 Svar på spørsmål 3 Det er kun registerte virksomheter som kan påta seg selvstendig installasjonsarbeide, og forestå dette. 36

37 Spørsmål nr 4 Spørsmål fra en installatør ordrett gjengitt herunder: Hva bør elektriker/installatør gjøre dersom man ved utvidelse av en kurs f.eks på en eldre enebolig, oppdager at et annet firma i 2006 har satt inn for stort vern på kursen. Eks jordfeilautomat 13 A på en kurs 2x1,5 mm2 med stikkontakter (skjult/åpent anlegg) ref. inst metode A1 og C. Allerede i fel -99 var det nasjonale krav til sikring av små tverrsnitt. (1,5 4 kvmm) Spørsmålet kan vel også stilles slik: Hvordan skal en forholde seg der det er skjedd endringer i krav/norm siden utførelsen på den kursen/anleggsdelen der utvidelsen skjer i fra. 37

38 Svar på spørsmål nr. 4 Forkrifter har ikke tilbakevirkende kraft, unntatt er forhold spesielt medtatt i fel. 38

39 Spørsmål og svar NR 5. Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv skifting av overbelastningsvern i Dette har av økonomiske grunner blitt utført etter FEB 88 uten jordfeilvarsler eller jordfeilbryter. UZ har i praksis blitt byttet med automater. Uklart om det i denne forbindelse har blitt en utvidelse av antall kurser kunden bodde ikke der i 2000, Skal vi se på dette som vedlikehold eller endring?. Viser til elsikkerhet nr 59 side 14. Anlegg bygd om på denne måten blir bedre men ikke så bra som de kunne være. Understreker at det er svært få tilfeller det er snakk om der ikke de nyeste normene blir anvendt. 39

40 Spørsmål nr 5. Svar Kan bruke automater, men det er ikke noen god løsning. Dette er vedlikehold, og kan følgelig utføres etter forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget ( eller høyere sikkerhetsnivå) 40

41 Spørsmål nr 6 Rehabilitering etter skade eks. brann, vannskade overspenningsskade I hvilken grad og omfang skal det skiftes ut eller rehabiliteres?? Det oppstår skade på deler av bygning og el-installasjoner som følge skader etter: Brann Vann Overspenninger Andre skader Spørsmål som stilles: I hvilken grad og omfang skal el-anlegg og utstyr rehabiliteres eller skiftes ut etter en slik skade? 41

42 Svar på spørsmål nr 6 Når det er snakk om en skade hvor det elektriske ikke er skadet, men ledninger og kontakter, brytere o.l. må demonteres. Kan det som er demontert monteres opp igjen? Eller utløser dette noen krav om nytt materiell? Svar Det er ikke noe i veien for at det som er demontert kan monteres opp igjen. Forutsatt at det ikke er skadet eller defekt på noen måte. Forskrifter har heller ikke normalt tilbakevirkende krav Det er likevel viktig at en fokuserer på at elsikkerhetsnivået ikke skal reduseres Det er imidlertid slik at kabel som er helt demontert fra underlaget (vegg, tak osv) kan bli deformert og ikke like lett å få lagt opp igjen på en estetisk pen måte. Generelt kan en si at kabel og materiell ( bryter, stikkontakter og koplingsbokser) som ikke skadet og er praktisk, estetisk, og forsvarlig å remontere kan gjenbrukes. Det er overordnet at remontert materiell og utstyr ikke skal redusere elsikkerhetsnivået fra før. Det er vel også en forutsetning at det estetisk ikke skal forringes etter gjenoppbygging og remontering. At det fremsår i like bra forfatning som før skaden også med hensyn til utseende. 42

43 Svar på spørsmål nr 6 Hvis det er partiell skade i sikringsskapet sånn at en skrusikring må skiftes. Kan den skiftes med tilsvarende eller må det være ei automatsikring, eller utløser dette noen andre krav? Svar Det er også her viktig at en fokuserer på at elsikkerhetsnivået ikke skal reduseres Det er slik at likt kan byttets mot likt dvs at sikringselement (skrusikring) kan byttes til et likeverdig sikringselement. Etter en oppstått skade som følge av varmegang eller overspenning i et sikringsskap må det foretas en risikovurdering hva som må gjøres ut fra bl.a: Skadens omfang Er den begrenset eller mer omfattende Sot- utslag etter overspenningskade. Er det brente ledninger og komponenter sikringer/automater Har det vært utviklet klorgass som følge av temperaturer over 70 grader celsius ++ 43

44 Svar på spørsmål nr 6 Ved skade på el.kabler, eller andre installasjoner hvor det ikke er lagt tilfredsstillende jording. Utløser da skaden påbudet om jording, eller har kravet vært der tidligere? Svar Det er ikke noe automatisk krav om innføring av jording ved remontering av demontert installasjon. Forutsetningen her er som ellers at elsikkerhetsnivået ikke skal forringes i forhold til den opprinnelige installasjon. Forutsetningen er også at det gjenskapes slik som den opprinnelige installasjon var utført. Ved helt nye kurser som ikke har vært tidligere i jordet område (kjøkken bad osv) må det innmonteres jordfeilvern ut i fra dagens krav. Det må presiseres at det her snakkes om begrenset skadeomfang og ikke hele hus som er nedbrent. Der det må gjennomføres full gjenoppbygging gjelder dagens krav 44

45 Svar på spørsmål nr 6 Når det har vært brann og / eller røykskader i en bolig. Hva bør man være obs på da? Svar Når det har vært en åpen brann utvikles bl.a branngasser og mulighet for temperaturer som kan gi utvikling av klorgass ved brann i PVCisolasjon- og kapslinger. Klorgassutvikling (70 grader celsius hvor PVC utvikler klorgass) kan føre til korrosjon i koplings- og skrueforbindelser som igjen kan medføre serielysbue og kontaktsvikt. Ut fra dette er vår erfaring at der det har vært åpen flamme og/eller varmeutvikling som har påvirket materiell og koplinger i sikringsskap eller lignende bør det ut fra vurdering skiftes der det er mistanke om sen-skader. 45

46 Svar på spørsmål nr 6 Hva må, eller bør man gjøre etter at det har vært tordenskader eller annen type overspenning i et hus? Svar Mye av det tidligere nevnte punkter har gyldighet her også bl.a: Foreta en visuell befaring med nødvendige (målinger av isolasjonstilstanden) Sjekke overspenningsvern vis det er montert Ta av avdekninger og se etter spor av sotutslag og mulig overslag til jord eller mellom faser i bokser, stikkontakter og materiell. Er det nedbrent eller smeltet materiell eller ledning/kabel Er det sotustlag i koplingsbokser eller stikkontakter Er det sotutslag på komponenter i sikrings arrangement Foreta en risikovurdering ut fra skadens omfang Hva som må utskiftes avhenger i stor grad av omfanget og påkjenningen som installasjonen har blitt utsatt for. Dette krever normalt en kvalifisert kompetent vurdering etter først å ha foretatt visuell kontroll og prøving- måling. 46

47 Eksempel på overspenning Havarert overspenningsvern Begrenset skadeomfang 47

48 Overspenningsskade etter overspenning. Eksempel på skadet sikringsautomat Begrenset omfang 48

49 Brannskadet skap sett fra utsiden Slik så skapet ut fra utsiden Se neste bilde inne i skapet 49

50 Brann i sikringsskap sterkt Her må skapet skiftes i sin helhet Omfattende skade etter brann i skap. Sannsynlig årsak er overspenning. skadet 50

51 Skade i sikringskap etter serielysbue Omfattende skade etter serielysbue på sikringsautomat i sikringsskap. Hele skapet ble skiftet 51

52 Svar på spørsmål nr 6 Hva må, eller bør man gjøre etter at det har vært vannskader? Svar Mye av det tidligere nevnte punkter har gyldighet her også bl.a: Omfanget av vanninntrengningen og påført vann. Hva som er involvert av el-utstyr og materiell/kabel. Mulighet for rensing og rask uttørking. Foreta en visuell befaring med nødvendige (målinger av isolasjonstilstanden) Er inntrengt eller overrislet vann forurenset eller blitt blandet med forurensende partikler eller lignende i skadeutviklingen. Utgangspunktet er at en er redd for at det an skje senskader på grunn av vannet fører til korrosjon eller annen feilutvikling som : Feilfunksjon på automatiske vern (automater brytere) Overslag og eller kortslutning mellom faser eller til jord Krypstrøm til jord eller mellom faser ved forurenset vann Dette krever normalt en kvalifisert kompetent vurdering etter først å ha foretatt visuell kontroll og prøving- måling. 52

53 Svar på spørsmål nr 6 Litt Konklusjon Litt vanskelig å lage fasit på disse spørsmål men det må bli mer som retningsgivende punkter. Flere faktorer og forhold er med å påvirke utskiftningsgraden etter skade bl.a. I dag er det krav om at enhver installasjon som utføres skal dokumenteres med en samsvarserklæring (garantierklæring), enten jobben er stor eller liten. Dette vil bety at det er vedkommende firma/virksomhet må skrive samsvarserklæring på det utførte utbedringsarbeide etter skade. Dersom det er materiell eller utstyr/komponenter som har blitt utsatt for en eller andre ytre påkjenning i en brann eller annet skadeforløp, kan det være problematisk å få en komponent leverandør til å gå god for at det ikke vil skje sen-skader hvis det ikke skiftes ut etter konkret skade. Av denne grunn kan det vanskelig for en ansvarlig installatør å overprøve leverandøren sin uttalelse der det søkes råd om skifte eller ikke skifte. 53

54 Svar på spørsmål nr 6 Litt Konklusjon forts. Det er også et poeng at det er viktig å se på at en hver forbedring av elsikkerhetsnivået er av positiv virkning for brannsikkerheten. Generelt er det slik at forskrifter normalt ikke har tilbakevirkende kraft. Det er likevel viktig med god informasjon til kunde når el-anlegg skal gjenoppbygges etter oppstått skade. Det er tillatt å benytte bedre løsninger enn det som gjaldt på det tidspunkt el-anlegget i sin tid ble utført. Der dette vil utløse merkostnader må kunden må være villig til å betale for den merkostnaden som dette utgjør. Eksempelvis har en installasjon bygget etter dagens krav vesentlig mer innebygget elsikkerhet enn den som er ble utført på 70-tallet. 54

55 Spørsmål nr 7. Ventilasjonsanlegg (maskin) oppdeling av entrepriser Hvem har ansvaret Det skjer stadig at entrepriser deles opp i flere poster. Dette gjelder også ventilasjonsanlegg som er plassbygde (tenker ikke her på prefabrikkerte løsninger). Det forutsettes i denne forbindelse at ventilasjonsanlegget er definert som en maskin. Det stilles i denne sammenheng spørsmål om ansvarsforhold. F.eks hvem har ansvar for at interne kabler fra ventilasjonsfordeling og frem til komponenter (el-batteri, motorer osv) legges og tilkoples på en forsvarlig og kompetent måte. 55

56 Svar på spørsmål nr 7. Dette er tatt opp med DSB ved Runar Røsbekk. Han sier bl.a: Der et ventilasjonsanlegg er definert som en maskin gjelder at følgende forskrifter må legges til grunn bl.a : IK-forskriften Maskinforskriften Maskindirektivet Norm for el-utstyr på maskiner Maskiners elektriske utrustning NEK EN Ansvaret for at det komplette maskin (her ventilasjonsanlegget) tilfredsstiller relevante krav i forskrift og norm ligger hos maskinleverandøren (maskinbyggeren). Kravet til CE-merking er nettopp at relevante krav er tilfredstillet. Det kreves derfor en koppetent maskinbygger/leverandør som sørger for at det benyttes kompetente leverandører i alle ledd også når det gjelder kabellegging og tilkopling av komponenter. Den som er maskinbygger må også sørge for CE-merking av den totale løsningen (her ventilasjonsanlegget). 56

57 57

58 58

59 59

60 Spørsmål nr 8 Merking i TN- anlegg og IT- anlegg Hva er korrekt merking i et TN-anlegg? Og IT-anlegg? 60

61 Merking av fordelingstavler Stein Åge Granlund

62 TN-C 400V TN-C-S 400/230 V TN-S 400/230V TN-S 230V 3P + PEN 3P +N + PE En og flerfasekurser TN-S 400V 1P +N + PE Kun en aktiv fas 3P + PE Kun flerfasekurser Stein Åge Granlund

63 230/400 V TN-C-S terminering installasjon Der splitt til TN-s skjer ved overbelstrningsvern i 230/400 V TN - C - S Løsning for tilkopling av kabel til første fordeling i installasjonen. PS! Ikke aktuelt der splitt er utført I kabelskap

64 IT 230V IT 230V IT 230V 3P + PE IT forsyningssystem 3P + PE En og trefasekurser 3P + PE Kun flerfasekurser IT 230V Stein Åge Granlund

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Tilsyn av elektrotavler

Tilsyn av elektrotavler Tilsyn av elektrotavler Hans-Petter Nybakk Hva skal til for å utføre tilsyn? Kompetanse Erfaring Meninger 2 2 Tilsyn 0-1 år 1-10 år 3 3 Tilsyn Eldre enn 10 år? Eldre enn 30 år? 4 4 Tilsyn 3 hovedelementer

Detaljer

Utvidelser og ombygging av eldre tavler

Utvidelser og ombygging av eldre tavler Utvidelser og ombygging av eldre tavler Hans-Petter Nybakk Eksisterende tavleanlegg Hvilke krav gjelder i dag for eldre tavleanlegg? Tilfredsstiller eldre tavler dagens sikkerhetskrav? 2 2 Tendens Tavlene

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM

REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM REVIDERT NEK 400: 2014 MYNDIGHETSKRAVENE FORHOLDET TIL REVIDERT NORM Sjefingeniør Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende

Medlemmer NK 301. Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende Medlemmer NK 301 Myndigheter Nelfo Energi Norge Nettselskap Ekomselskap REN Utstyrsleverandører NEK/NK 64 Rådgiver/prosjekterende I tillegg til de som har vært med i komiteen har det vært omfattende møtevirksomhet

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav

SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL. Sjefingeniør Jostein Ween Grav SAMSVARSERKLÆRING, DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Sjefingeniør Jostein Ween Grav FEL SAMSVARSERKLÆRING DOKUMENTASJON OG SLUTTKONTROLL Veien videre Sjefingeniør Jostein Ween Grav Avdeling for elsikkerhet

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland

Kvalifikasjonskrav - elektro. Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Kvalifikasjonskrav - elektro Rosfjord Strandhotell 27.11.2014, Magne Håland Agenda: Agder Energi informasjon Feil og mangler ved tilsyn Instruks DSB Kvalifikasjons forskriften IK forskriften Agder Energi

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Tavleforeningen - tavlemontøren

Tavleforeningen - tavlemontøren Tavleforeningen - tavlemontøren Tavlemontøren elektrofagarbeider Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) - fagbrev som tavlemontør Runar RøsbekkR DSB enhet for elektriske anlegg Et trygt

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen

Infratek Elsikkerhet AS. Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 58 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Nåværende og tidligere kunder Hafslund Nett Fortum Distribution Høland & Setskog

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil

Bernt Prestkvern. Tilstandskontroll av elektriske anlegg. + 2 mil + 2 mil Tilstandskontroll av elektriske anlegg Bernt Prestkvern El- og spenningskvalitet, Medlem NEK, NK8, Standard spenninger, strømmer, frekvenser (System aspects of electrical energy supply) Sikker

Detaljer

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012

Møte Sogn og Fjordane Faglige Forum, april 2012 TEMA Aktuelle problemstillinger og spørsmål rettet til DSB Paul Kaarbø Hermansen Elsikkerhet DSB Region Vest - Norge 1 Spørsmål / påstand Vedr. systemrevisjon. Når jeg er ute i diverse bedrifter og har

Detaljer

NEK 399 Del 1 : Bolig

NEK 399 Del 1 : Bolig NEK 399 Del 1 : Bolig Utfordringer og muligheter med den nye standarden NEK-Elsikkerhetskonferansen 25.-26. november 2015 Kjell Myrann Norsk Elektroteknisk Komite 1 Kjell Myrann Siv. ing elektro 7 år i

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak

Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak Kan DSBs fagsystem gi bedre elsikkerhet? Hvordan registreres og analyseres ulykker mhp. myndighetstiltak Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

TILSYNS RESULTATER

TILSYNS RESULTATER TILSYNS RESULTATER - 2016 2 og 3 November 2016, Sørlandsparken Magne Håland, DLE AEN Program: 13.00 Åpning v/svein Are 13.20 Status tilsyn v/magne 13.50 Pause 14.00 AMS v/per Gøran 14.40 P0 og plusskunde

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! NEK 400 landbruk Lanseres 29.2.2016 opptrykk 1.500 ex. Målgruppe: Elektroinstallatører, rådgivere, leverandører, gartnerieiere og bønder Motivasjon Imøtekomme henstilling

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte

VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Ivar Benjaminsen Fra: Langmo, Gunnar Sendt: 2. mai 2013 08:54 Til: Ivar Benjaminsen Emne: VS: Spørsmål Nordlad Faglige forums høstmøte Her er det. GUNNAR LANGMO senioringeniør Elsikkerhet

Detaljer

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak?

Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Privat elkontroll iht NEK 405 et effektivt brannsikkerhetstiltak? Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64, mob: 90 13 90 53, fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Risikovurdering. KAR analyse. Se KAR analyse. Opplysninger fra Byggherre. Jordspyd i fjell. Vern i fordelinger Overdimensjonerte kabler

Risikovurdering. KAR analyse. Se KAR analyse. Opplysninger fra Byggherre. Jordspyd i fjell. Vern i fordelinger Overdimensjonerte kabler 1 Risikovurdering Kunde: Prosjekt Statens vegvesen Rehab. belysning i Eikefettunnelen Region vest Tunnellengde: 4910m Hordaland fylkesavdeling Dato: 23.04.13 Sted: Lindås Kommune Tunnel på E39 Risikovurdering

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen

COWI AS COWI AS. Jørgen H. Walther. Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse. en del av COWIgruppen COWI AS Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen Ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering - kundeforståelse og kompetanse 1 26.11.2011 Maskin-, styringa- og automatikktavler Firma Norge

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4 D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S Agenda NEK 399 Introduksjon kva krav NEK 399 inneberer Lunsj NEK400:2014 Særskilte endringar Organisering av DLE Kvinnherad

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! Først om NEK 400 Standard for bygging av el-anlegg i Norge Hva er NEK 400? Standard for bygging av elektriske anlegg Spesifiserer beskyttelse ift. elektrisk sjokk, termiske

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Velkommen Installatørmøte 09.10.2013 Fra Askøy Energi AS deltar Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Installatørmøte: Alle installatørene er invitert. Alle installatørene oppfordres til å avsette

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon.

Generelt SKS er ansvarlig for å utføre verifikasjon av elektriske anlegg i virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 3-02-03 KONTROLL- VERIFIKASJON AV EL-ANLEGG VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innhold 1 HENSIKT

Detaljer

D2-R Skjema for rapportering til byggherren

D2-R Skjema for rapportering til byggherren Statens vegvesen Fellesdokument D2-R Skjema for rapportering til byggherren Filnavn: D2-R-Skjema_for_rapportering-20111231 Dato : 2011-12-31 D/v elektriske anlegg D2-R Skjema for rapportering til byggherren

Detaljer

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

HOFF 22. mai Roy Halvorsen. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar HOFF 22. mai 2012 Roy Halvorsen 1 Status pr. dd. Omorganisering av DSB 1/1-2012 ble Nasjonal elsikkerhetsmyndighet en realitet, og vi ble adskilt fra brann. Lettere å få fokus på våre saker Elsikkerhetsmyndigheten

Detaljer

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0

NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg. Rev. 5.0 NS 3600 Forenklet vurdering av elanlegg Rev. 5.0 Viken elsikkerhet ANDERS BACK TELEFON 978 79 196 ANDERS.BACK@ALTIBOXMAIL.NO VIKEN ELSIKKERHET 2 Regelverk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Det

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16 OVERBELASTNINGSVERN AS02678 Overbelastningsvern, 25A, 2P 1606478 AS02679 Overbelastningsvern, 25A, 3P 1606479 AS02680 Overbelastningsvern, 25A, 4P 1606499 AS03201 Overbelastningsvern, 32A, 2P 1606484 AS03202

Detaljer

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1

NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen. Harald Aasen. Aasen Consult. Harald Aasen Aasen Consult 1 NEK 400 Bolig Elsikkerhetskonferansen 09.11.2011 Harald Aasen Aasen Consult Harald Aasen Aasen Consult 1 Hvordan skal den brukes? Harald Aasen Aasen Consult 2 Burde vel starte med å gratulere NEK og NK

Detaljer

Internkontroll el-anlegg for

Internkontroll el-anlegg for Internkontroll el-anlegg for Sameiet Tormodsgt 8 21.06.2012 Rapport internkontroll el-anlegg 1 Kunde Sameiet Tormodsgt 8 Kontrolldato 19.06.2012 Faktura adresse Tormods gt 8 Kontrollør Tore Groven Postnummer/sted

Detaljer

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DLE-Instruks-2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Gunnar Langmo Senioringeniør DSB Region Nord-Norge Nasjonal Elsikkerhetsmyndighet 1 2 ---- gode nyheter for installatørbransjen? 3 Administrativt er de lokale eltilsyn underlagt nettselskapene, mens de

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer