Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS"

Transkript

1 Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Elmåledagene november 2008

2 Kort om Elsmart Solutions AS Stiftet høsten 2006 Spin-off fra Agder Energi Nett og Agdermodellen Heleid datterselskap av Agder Energi Venture fom. aug Kontorsted i Grimstad 12 årsverk (7 ansatte og ca 5 innleide årsverk) Mission: Eie, markedsføre, selge og videreutvikle Elsmart løsningene Våre kunder representerer 1,5 mill målerpkt. Budsjettert omsetning 2008: 18 mill kroner 2

3 Forretningsidé Elsmart Solutions AS er en teknologi og tjenesteleverandør som skal dekke energisektorens behov for å ta i bruk fremtidsrettede forretningsmodeller og verktøy for å sikre effektivitet, kvalitet og avkastning. Selskapet utvikler, markedsfører, selger og leverer verktøy, løsninger og tjenester innen meldingshåndtering og produktifiserte anskaffelses- og driftsprosesser. Leveranser skjer i egen regi eller gjennom et nettverk av partnere. Den primære målgruppen er nettselskaper i hele landet. Den sekundære målgruppen er norske infrastrukturselskaper generelt og nordiske elnettselskaper. 3

4 Kan et arbeidsordresystem dekke alle dine behov for effektiv drift og utrulling av AMS? 4

5 Et typisk nettselskap sett med eksterne IT-briller KIS NIS ERP 5

6 Utfordringer for helhetstenkning! Tre store tunge tradisjonelle fagsystem som står som siloer i organisasjonen 6

7 Et typisk nettselskap sett med eksterne IT-briller KIS NIS ERP KIS NIS ERP 7

8 Utfordringer for helhetstenkning! Tre store tunge tradisjonelle fagsystem som står som siloer i organisasjonen Noen leverandører av disse fagsystemene er av den formening at de kan levere alt en netteier trenger Men mange kikker inn i et nøkkelhull og leverer kun deler av det et nettselskap trenger for å effektivisere prosessene sine Dette gir suboptimalisering 8

9 Et typisk nettselskap sett med eksterne IT-briller Integrasjon KIS NIS ERP 9

10 Utfordringer for helhetstenkning! Tre store tunge tradisjonelle fagsystem som står som siloer i organisasjonen Noen leverandører av disse fagsystemene er av den formening at de kan levere alt en netteier trenger Men mange kikker inn i et nøkkelhull og leverer kun deler av det et nettselskap trenger for å effektivisere prosessene sine Dette gir suboptimalisering Integrasjonsløsninger er til dels fraværende eller meget begrenset Noen systemleverandører mener at en integrasjon forringer egne løsninger og vil derfor ha kontroll på alle prosessene inne i egen applikasjon. Noe som ofte fører til at man i beste fall sementerer gårsdagens arbeidsmetode 10

11 Et typisk nettselskap sett med eksterne IT-briller KIS NIS ERP Kundedata Anleggsdata Kundereskonto Kundedata Anleggsdata Vedlikeholdsdata Kundedata Anleggsdata Kundereskonto Vedlikeholdsdata 11

12 Utfordringer for helhetstenkning! Tre store tunge tradisjonelle fagsystem som står som siloer i organisasjonen Noen leverandører av disse fagsystemene er av den formening at de kan levere alt en netteier trenger Men mange kikker inn i et nøkkelhull og leverer kun deler av det et nettselskap trenger for å effektivisere prosessene sine Dette gir suboptimalisering Integrasjonsløsninger er til dels fraværende eller meget begrenset Noen systemleverandører mener at en integrasjon forringer egne løsninger og vil derfor ha kontroll på alle prosessene inne i egen applikasjon. Noe som ofte fører til at man i beste fall sementerer gårsdagens arbeidsmetode Manglende integrasjon fører til at data lagres i mange system Man har ingen strategi angående dataarkitektur, og enkle diskusjoner om f.eks hvilket system skal være master for de ulike dataområder er fraværende? 12

13 Et typisk nettselskap sett med eksterne IT-briller KIS NIS ERP 13

14 Utfordringer for helhetstenkning! Tre store tunge tradisjonelle fagsystem som står som siloer i organisasjonen Noen leverandører av disse fagsystemene er av den formening at de kan levere alt en netteier trenger Men mange kikker inn i et nøkkelhull og leverer kun deler av det et nettselskap trenger for å effektivisere prosessene sine Dette gir suboptimalisering Integrasjonsløsninger er til dels fraværende eller meget begrenset Noen systemleverandører mener at en integrasjon forringer egne løsninger og vil derfor ha kontroll på alle prosessene inne i egen applikasjon. Noe som ofte fører til at man i beste fall sementerer gårsdagens arbeidsmetode Manglende integrasjon fører til at data lagres i mange system Man har ingen strategi angående dataarkitektur, og enkle diskusjoner om f.eks hvilket system skal være master for de ulike dataområder er fraværende? I tillegg vanskeliggjør store sikkerhetsløsninger gode integrasjoner med system på utsiden 14

15 Utfordringen drift v.s utbygging Drift og utbygging må sees i sammenheng I det øyeblikket en ny måler er montert så er anlegget over i en driftsfase Den daglige driften vil fortsette som før i utbyggingsperioden: Kunder vil flytte, bygge om, rive, klage osv. Dagens TVK park skal driftes Meldinger om nye installasjoner, nye anlegg vil fortsette å komme 15

16 ..og det er flere utfordringer Stort antall mindre jobber som skal utføres Jobbene initieres fra mange (u)like systemer Jobber initieres fra mange forskjellige steder: kundesenter nettsentral/driftsentral Måleravdeling Man makter ikke på grunn av intern organisering å se sammenhengen og likheten mellom systemer, prosesser og jobber 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 ? 25

26 Bruk av symboler og fargekoder kan angi status, feilsituasjoner, etc. Dette sikrer et brukervennlig grensesnitt

27 Premisser for en AO-løsning En AO-løsning må kunne fungere som en felles motor som mottar datainput fra ulike systemer og leverer tilbake data tilbake til ulike systemer En AO løsning må kunne håndtere avvik som oppstår hos utfører, og gi bestiller oversikt over status uavhengig av hvem som utfører jobbene En AO løsning må ha kartstøtte for både feilanalyse, planlegging og navigasjonsstøtte En AO løsning må kunne henge sammen med ett kommersielt grensesnitt mellom bestiller og utfører En AO løsning må makte å spille sammen med ledende feltløsninger som entreprenørene allerede benytter En feltløsning som skal understøtte målerarbeid må takle offline jobbing, strekkodelesing, dokumentasjon (foto) og kvalitetskontroll

28 Konklusjon Ja, vi mener dette er mulig og det mest hensiktsmessige for både nettselskap og entreprenør men det krever vilje og evne til å: Tenke helhetlig Få på plass integrasjonsløsninger Vi mener sågar at AO-løsningen også må håndtere andre typer jobber enn bare målerjobber: enklere drifts/vedlikeholds jobber befaringer inspeksjon innmåling etc.

29 Hvem skal eie og benytte aktuell løsning både relatert til utrulling og drift? 29

30 Eierskap Gjennom en god integrasjonsløsning mener vi at nettselskapet kan / bør eie en løsning Gitt at nettselskapets løsning er robust, dvs at: Løsningen har høy oppetid og tilstrekkelig responstid Løsningen kan levere og hente data/informasjon på kjente format, f.eks web-services, xml, etc fra ulike fagsystem Dette sikrer også at data hentes direkte fra kilden og legges tilbake etterpå

31 Bruk Ved at nettselskapet kan levere og motta data til ulike brukere, både interne og eksterne, så gir dette en fleksibel løsning: Utførere kan benytte feltverktøy (PDA) som de allerede måtte ha anskaffet Større selskaper kan hente inn arbeidsordre direkte inn i sine ERP system for videre behandling, utførelse og avrapportering Man trenger ikke flere feltverktøy for ulike typer innsamlingssystemer, for det enkelte nettselskapet man arbeider mot og for intern avrapportering som utfører mot eget økonomisystem Fleksibilitet ved valg av utfører bør også gjenspeile seg i form av lavere priser for både utrulling og drift Nettselskapet har gjennom denne løsningen også mulighet til å sjekke status underveis i prosessen, samt ta ut nødvendige statusrapporter

32 Risiko Nettselskapet sitter med ansvaret dersom system faller ned, eller at dette ikke yter iht. SLA Sikkerhetsrisiko ved at eksterne kan ta seg inn i fagsystemer Gode sikkerhetsløsninger reduserer dette

33 Konklusjon En god intern AO-motor som samler arbeidsordre fra ulike system er å foretrekke! Fordrer en god integrasjonsløsning Ivaretar fleksibilitet rundt kontraktsstrategi fra å kunne gi input til en gruppe som leverer gjennom en totalentreprise til å generere enkeltstående arbeidsordre til mindre installatører

34 Hvem skal gjøre målerarbeid for selskapene i fremtiden og hvordan i så fall oppnå effektivitet gjennom hele kjeden? 34

35 Strategi Utrulling: Fra totalentreprise vs. egen planlegging og utrulling inkl. drift? Drift: Fra en total driftsutsetting vs. drift av egen målerpark Ved driftutsetting hva med:.nye installasjoner?.kundehenvendelser?.arbeid som ikke er initiert av målerinnsamlingssystemet? => Hvem håndterer dette og i hvilket system?

36 Potensielle utførere Elektroentreprenører (de tradisjonelle)? Nettpartner, Skagerak Elektro, Otera, Infratec, etc Teleentreprenører (erfaring fra fiber, ADSL, etc)? El-Tel, Sønnico, Relacom, etc De store elektroinstallatørene? Siemens, Sønnico, YiT, etc Installatører? El-team, Husebye Elektro, Agder El-installasjon, etc

37 Verdikjede 37

38 Konklusjon Her er det kun muligheter!..men dette fordrer helhetsperspektiv og ikke minst en god integrasjonsløsning Tenk helhet målerarbeid i en driftsfase må dekke: Nye anlegg Kundehenvendelser Feilretting Drift

39 Besøk oss på stand og få presentert Elsmart Serviceordre Takk for din oppmerksomhet! 39

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal?

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Legger du ned mye tid med etterregistrering av varer og tjenester når du kommer tilbake til kontoret? I så fall har vi løsningen

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer