Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1"

Transkript

1 Spesifikasjon Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING GENERELT ARBEIDSPROSESSEN BYGGHERRE HENVENDELSER TIL NETTSELSKAPET FREMDRIFT OG KOORDINERING MELLOM AKTØRENE KUNDE/UTBYGGERS ANSVAR ANSKAFFELSESFORMER GENERELT AVROP/BESTILLING AV H1-OPPDRAG AVROP/BESTILLING AV H2-OPPDRAG (TILBUDSTORG) AVROP/BESTILLING AV H3-OPPDRAG (STØRRE PROSJEKTER) IKT-VERKTØY/WEB-GRENSESNITT LEVERINGSTID LEVERINGSTIDER H LEVERINGSTIDER H LEVERINGSTIDER H RAPPORTERING OG KONTROLL SLUTTKONTROLL INTERNKONTROLL FAKTURERING GENERELT FAKTURERING H FAKTURERING H FAKTURERING H Innledning Denne spesifikasjon gjelder administrative krav til gjennomføring av byggeoppdrag i Nettselskapets distribusjonsnett. Leverandøren skal følge nedenstående krav. 2 Generelt 2.1 Arbeidsprosessen Kunden henvender seg til Nettselskapet ved behov for strømforsyning til egne anlegg. Når Nettselskapet har grovprosjektert og angitt prinsippløsning med tilkoplingspunkt, vil Nettselskapet som byggherre/tiltakshaver henvende seg direkte til Leverandøren for bestilling av utførelse evt. forespørre leverandørmarkedet for angitte oppdrag. Valgt Leverandør utfører oppdraget for Nettselskapet iht. Nettselskapets krav.

2 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 2 av 8 Økonomisk oppgjør skal foregå direkte mellom Nettselskapet og utførende Leverandør for entreprenørarbeider, og mellom Nettselskapet og kunden for anleggsbidraget. Leverandøren har ansvar for å påse at nødvendige grunnarbeider er utført i henhold til gjeldende spesifikasjoner og retningslinjer. For øvrig prosessbeskrivelse, se gjeldende retningslinjer. Leveransen omfatter normalt ikke målermontasje. 2.2 Byggherre Hvem som byggherre for oppdraget, er avhengig av type prosjekt. Nettselskapet er å anse som byggherre der oppdragene er initiert av Nettselskapet. Dersom andre enn Nettselskapet er byggherre skal dette oppgis i beskrivelsen av oppdraget. Både kunde/utbygger og Nettselskapet kan initiere oppdrag utført i distribusjonsnettet. 2.3 Henvendelser til Nettselskapet Leverandøren skal ved tekniske avklaringer henvende seg direkte til Hafslund Nett ved ansvarlig nettplanlegger eller oppnevnt teknisk kontrollør. Dersom avklaringene fører til endringer, skal forespørsel endres eller Leverandøren utarbeider endringsmelding til Nettselskapet. Endringsmeldingen skal for anskaffelsesformen H1 og H2 rettes Nettplanlegger via Elsmart. Hvis utførelse av oppdraget kan medføre arbeid utover ordinær arbeidstid, skal dette avklares med ansvarlig nettplanlegger hos Nettselskapet før tilbud sendes. Etter at avtale om/avrop på oppdrag er gjort mot Leverandøren, skal Leverandøren senest innen 10 virkedager ta kontakt med Nettselskapets driftssentral for å avtale nødvendige koblinger og varslinger til kunder, der dette er relevant. 2.4 Fremdrift og koordinering mellom aktørene Leverandøren har fremdriftsansvar for sin andel av arbeidene og skal koordinere sine arbeider med alle involverte parter (kunder, utbyggere, installatører, underentreprenører, Nettselskapet, myndigheter etc.), herunder direkte avtale nøyaktig tidspunkt for oppdragsutførelse på stedet. Alle avklaringer på stedet skal i størst mulig grad skje uten at Nettselskapet må involveres. Leverandøren skal sørge for løpende teknisk og administrativ oppfølging av det enkelte oppdrag, herunder nødvendig lokal oppfølging og representasjon mot involverte parter (kunder, utbyggere, installatører, underentreprenører, Nettselskapet, myndigheter etc.). Rimelige responstider ift. oppfølging skal ivaretas. Dersom kunde evt Leverandør ønsker prosjektet utsatt, skal kunde hhv Leverandør kontakte Nettselskapet. Nettselskapet skal kontaktes dersom utsettelser eller endring i oppdragets størrelse vil få en økonomisk og/eller fremdriftsmessig konsekvens. 2.5 Kunde/utbyggers ansvar Kunde/utbygger skal: Bestille oppdrag utført hos Nettselskapet. Sørge for dekning av kostnader for oppdraget iht. gjeldende regler for anleggsbidrag fra myndighetene. Nettselskapet skal alltid utstede krav om dekning av anleggsbidrag.

3 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 3 av 8 Sørge for utførelse og dekning av kostnader i forbindelse med nødvendig grunnarbeider. Utførelse av grunnarbeider kan også bestilles gjennom entreprenøren etter forespørsel fra kunden til Nettselskapet. Melde evt. ønsker om endret oppdragsfremdrift direkte til Nettselskapet når dette er avklart med Leverandør. 3 Anskaffelsesformer 3.1 Generelt Generelt vil Nettselskapet anskaffe alle oppdrag gjennom IKT-verktøyet Elsmart, og vil normalt ha 3 hovedmåter for forespørsler og gjennomføring: H1-oppdrag: Omfatter bygging av de minste distribusjonsnettoppdrag (stikkledninger, LS luftnett, LS kabler, fordelingsskap, transformatorskifte) inntil ca. NOK H1-oppdrag avropes gjennom etablerte rammeavtaler mot forhåndsdefinerte entreprenører etter konkurranse, og spesifiseres gjennom forhåndsdefinerte produktartikler. H2-oppdrag: Omfatter bygging av mellomstore/store distribusjonsnettoppdrag (Nettstasjoner, LS luftnett, LS kabler, fordelingsskap, HS luftnett, HS kabler) inntil ca. NOK H2- oppdrag forespørres gjennom Elsmart (tilbudstorg) og avropes gjennom etablerte rammeavtaler mot prekvalifiserte entreprenører. Det avholdes tilbudskonkurranse på alle H2-oppdrag, prekvalifiserte entreprenører gir tilbud og Nettselskapet avroper mot vinner av hver konkurranse. H3-oppdrag: Omfatter prosjekter med store byggeoppdrag i distribusjons-, regional- og sentralnettet over ca. NOK Det avholdes tilbudskonkurranse på alle H3-oppdrag. Kvalifiserte entreprenører gir tilbud og Nettselskapet inngår kontrakt med vinner av konkurransen. Nettselskapet forbeholder seg retten til å kunne etablere avtaler utenom Elsmart. 3.2 Avrop/bestilling av H1-oppdrag En leveranse mot en rammeavtale for mindre DN-oppdrag initieres gjennom et varsel (avrop) fra Nettselskapet til aktuell Leverandør. Leverandøren angir en fagmessig god teknisk løsning ift. det behovet Nettselskapet har angitt i sitt varsel (avrop), og besvarer Nettselskapet innen 3 virkedager etter at varsel (avrop) er gitt. Eventuell utvidelse av tilbudsfrist avklares med ansvarlig nettplanlegger hos Nettselskapet for det enkelte oppdrag. Svar på avrop skal gis ved å benytte forhåndsdefinerte produktpakker/artikler som beskriver aktuelt materiell og arbeidsoperasjoner for det enkelte oppdrag. Nettselskapet bekrefter deretter aksept for den foreslåtte tekniske løsning fra Leverandøren (bestilling). Evt. endringer ift foreslått løsning kan foreslås av Nettselskapet. Et varsel (avrop) inneholder bl.a.: Avropsdato, oppdragsreferanse, grov funksjonsbeskrivelse, referanser til underliggende dokumentasjon (for eksempel kartplan), evt. relevante vedlegg med prosjektinformasjon mv. Et svar på varsel (avrop) inneholder bl.a.: Svardato, saksbehandler/firma, detaljbeskrivelse av gjennomførbar og mest mulig optimal løsning, liste over artikler som til sammen utgjør foreslått løsning mv.

4 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 4 av 8 En aksept (bestilling) inneholder bl.a.: Bestillingsdato, bekreftelse på bestilling og at utførelse av oppdraget kan starte med evt. endringer, frist for sluttrapportering spesifiseres konkret eller responstidsfrister gjelder mv. Ved ikke aksept av foreslått løsning kan følgende skje: Oppdraget endres av Nettselskapet grunnet ikke tilfredsstillende løsning og returneres Leverandøren Oppdraget stoppes pga. kunden/nettselskapet/myndighetene Oppdraget går til åpen tilbudskonkurranse ved høy pris, jfr. Kontraktsvilkår. 3.3 Avrop/bestilling av H2-oppdrag (tilbudstorg) Nettselskapet kan velge å la forespørsler for enkelte typer oppdrag tilgjengeliggjøres gjennom en web-portal (Elsmart) og et tilbudstorg, hvor oppdrag varsles for prekvalifiserte Leverandører. Her vil de fleste administrative forhold rundt konkurransen og kontraktsforhold være forhåndsavklart, mens oppdragets art, størrelse, sted mv. vil være gjenstand for tilbudskonkurranse. Et oppdrag initieres gjennom en forespørsel fra Nettselskapet, normalt gitt elektronisk til prekvalifiserte Leverandører, og publisert på tilbudstorget (Elsmart). Leverandøren angir en fagmessig god teknisk løsning ift. det behovet Nettselskapet har angitt i sin forespørsel, og gir tilbud til Nettselskapet innen 10 virkedager etter at oppdraget er tilgjengeliggjort på tilbudstorget. Aktuell tilbudt løsning skal beskrives. Tilbudet skal gis elektronisk ved utfylling på tilbudstorget (Elsmart) og skal detaljeres i vedlegg. Tilbudet evalueres av Nettselskapet og den økonomisk mest fordelaktige tilbyderen vil få tilslaget for oppdragsutførelsen. Bestilling gjennomføres ved avrop mot etablert rammeavtale for større DNoppdrag fra Nettselskapet til aktuell Leverandør. 3.4 Avrop/bestilling av H3-oppdrag (større prosjekter) Nettselskapet kan også velge å la forespørsler for typisk større prosjektoppdrag tilgjengeliggjøres gjennom en web-portal (Elsmart), enten gjennom offentlig utlysning eller hvor oppdrag varsles for kvalifiserte Leverandører. Et oppdrag initieres gjennom en forespørsel fra Nettselskapet, gitt elektronisk til kvalifiserte Leverandører, og publisert på i Elsmart. Leverandøren angir en fagmessig god teknisk løsning ift. det behovet Nettselskapet har angitt i sin forespørsel, og gir tilbud til Nettselskapet innen gitt frist. Aktuell tilbudt løsning skal beskrives. Tilbudet skal gis elektronisk i Elsmart og skal detaljeres i vedlegg. Tilbudet evalueres av Nettselskapet og gunstigste tilbyder vil få tilslaget for oppdragsutførelsen. Forhandlinger gjennomføres og avtale inngås med gunstigste tilbyder. 3.5 IKT-verktøy/web-grensesnitt Nettselskapet vil varsle/avrope oppdrag gjennom et eget IKT-verktøy/web-applikasjon, hvor det enkelte oppdrag beskrives og oversendes direkte til riktig Leverandør/utfører (H1) eller et utvalg av potensielle Leverandører/utførere (H2/H3) for oppdraget. IKT-verktøyet vil være applikasjonen Elsmart e.l.

5 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 5 av 8 Leverandøren skal så besvare Nettselskapets behov ved å medta forhåndsdefinerte produktpakker/artikler som beskriver foreslått medtatt materiell og arbeidsoperasjoner (H1). For H2/H3 beskrives medtatte løsninger i Leverandørens tilbud. Når Nettselskapet aksepterer/bestiller angitt løsning, skal Leverandøren innen gitte frister utføre oppdraget. Leverandøren skal gjennom IKT-verktøyet melde oppdrag ferdig, endringer av status, medta nødvendig dokumentasjon, og kan i tillegg ta ut rapporter som dokumenterer utførte, egne prosjekter/oppdrag samt fakturagrunnlag. 4 Leveringstid 4.1 Leveringstider H1 For rammeavtaler for mindre DN-oppdrag gjelder følgende: Frist for tilbakemelding om valgt løsning og pris (iht. fremforhandlede priser i prisliste) er 3 virkedager fra Nettselskapets avrop. Frist for sluttrapportering av aktuelt anlegg/oppdrag er: 20 virkedager etter at Nettselskapet har sendt bestilling av oppdraget, når Nettkunden allerede på bestillingstidspunktet er ferdig med de aktiviteter som han er ansvarlig for og som må være utført før entreprenøren kan starte sitt arbeid. Dersom Nettkunden av en eller annen grunn ønsker senere spenningssetting, er fristen 10 virkedager etter at Nettkunden har ferdigstilt sine ytelser. Dersom det ved kontroll avdekkes feil eller mangler i teknisk utførelse og/eller dokumentasjon skal disse utbedres umiddelbart og senest innen 5 virkedager etter at Nettselskapet har varslet om dette. Dersom feil eller mangler ikke utbedres innen fem virkedager forbeholder Nettselskapet seg retten til å utbedre mangelen for Entreprenørens regning eller iverksette sanksjoner. 4.2 Leveringstider H2 For rammeavtaler for mellomstore/store DN-oppdrag gjelder følgende: Frist for tilbakemelding om løsning og pris er normalt 10 virkedager fra Nettselskapet legger ut oppdraget på tilbudstorget. Frist for sluttrapportering av aktuelt anlegg/oppdrag er: Iht. angitte frister for det enkelte oppdrag. Dersom Nettkunden av en eller annen grunn ønsker senere spenningssetting, er fristen 15 virkedager etter at Nettkunden har ferdigstilt sine ytelser. Dersom det ved kontroll avdekkes feil eller mangler i teknisk utførelse og/eller dokumentasjon skal disse utbedres umiddelbart og senest innen 5 virkedager etter at Nettselskapet har varslet om dette. Dersom feil eller mangler ikke utbedres innen fem virkedager forbeholder Nettselskapet seg retten til å utbedre mangelen for Entreprenørens regning eller iverksette sanksjoner.

6 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 6 av Leveringstider H3 For prosjektforespørsler gjelder egne frister. Dersom det ved kontroll avdekkes feil eller mangler i teknisk utførelse og/eller dokumentasjon skal disse utbedres umiddelbart og senest innen 5 virkedager etter at Nettselskapet har varslet om dette. Dersom feil eller mangler ikke utbedres innen fem virkedager forbeholder Nettselskapet seg retten til å utbedre mangelen for Entreprenørens regning eller iverksette sanksjoner. 5 Rapportering og kontroll 5.1 Sluttkontroll Når entreprenøren slutt rapporterer det enkelte oppdrag i Nettinformasjonssystemet, skal følgende være med: Selskapsnavn Saksbehandlers navn hos Entreprenøren Saksbehandlers e-post hos Entreprenøren Ansvarlig saksbehandler for dokumentasjon Plan status Dato for sluttrapportert oppdrag Antall overenskomster Antall nettstasjonstegninger Sluttsum 5.2 Internkontroll Det skal utføres internkontroll av teknisk utførelse og dokumentasjon. Internkontrollskjema skal vedlegges ved avrapportering av oppdrag. Andel oppdrag det skal utføres internkontroll på følger trappetrinns modellen under, i henhold til avviksstatistikk registrert av Nettselskapet siste 3 måneder. Nivå for internkontroll gjelder deretter for de neste 3 månedene, inntil ny avviksstatistikk foreligger % avvik = minimum 10 % internkontroll % avvik = minimum 15 % internkontroll % avvik = minimum 20 % internkontroll 25 % < avvik = minimum 50 % internkontroll 6 Fakturering 6.1 Generelt Leverandøren fakturerer Nettselskapet for utført oppdrag. Med mindre det er spesifisert en betalingsplan, kan Leverandøren sende faktura etter oppdragets godkjente overtagelse, når sluttrapportert oppdrag er kontrollert og godkjent.

7 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 7 av 8 Til hver faktura skal det medfølge spesifisert underlag/oversikt som klart beskriver utførte oppdrag. Oversikten skal ha klar referanse til oppdraget. Med mindre annet er bestemt, fakturerer Leverandøren Nettselskapet samlet for alle utførte og godkjente rammeavtaleoppdrag to ganger per måned, innen den 10. og 25. for hver måned. Rapport over de oppdrag som Leverandøren har sluttført siste måned oversendes Nettselskapet som underlag til fakturering. 6.2 Fakturering H1 Fakturaer skal minst inneholde: Innkjøpsordrenr. (IO) fra Nettselskapet Oppdragets ref.nr. fra Nettselskapet Saksbehandlers navn/tlf/e-post hos Leverandøren Avtaleområde og avtalenummer Fakturavedlegg fra Elsmart I tillegg gjelder: Nettselskapet skal kontrollere og godkjenne oppdrag innen 10 virkedager etter sluttrapportering fra entreprenøren. Entreprenøren kan etter godkjenning fakturere Nettselskapet for oppdraget. Dersom slik kontroll ikke er utført 10 virkedager etter sluttrapportering, kan entreprenøren fakturere Nettselskapet forsinkelsesrente i henhold til gjeldende rentesats. Ovennevnte fratar ikke Nettselskapet muligheten til senere å kontrollere, reklamere eller sanksjonere på sluttrapporterte oppdrag. Rentefaktura sendes ut med følgende oppdeling - Avtaletype H1 Under hver gruppe må følgende føres opp på hver fakturalinje. - Kontaktperson i HN - Ordrenr i Elsmart 6.3 Fakturering H2 Fakturaer skal minst inneholde: Prosjektnr. fra Nettselskapet Oppdragets ref.nr. fra Nettselskapet Saksbehandlers navn/tlf/e-post hos Leverandøren Saksbehandlers navn hos Nettselskapet Oppdragets navn Anleggsadresse Kommune Oppdragets kostnad/pris Fakturavedlegg fra Elsmart

8 Spesifikasjon: Byggeoppdrag i DN adm. forhold Side 8 av 8 I tillegg gjelder: Delfakturering: o Endringsmeldinger under ,- kan delfaktureres etter hvert. o Endringsmeldinger over ,- delfaktureres sammen med resten av jobben i henhold til utført %. o Hafslund Nett tillater delfakturering for inntil 80% av kontraktsum inklusiv tillegg (se over). Delfaktureringen kan ikke overstige angitt utført %. o Det kan i enkelte tilfeller etter avtale med saksbehandler gis tillatelse til å fakturere inntil 90% av kontraktsum inklusiv tillegg (se over). Nettselskapet skal kontrollere og godkjenne oppdrag innen 10 virkedager etter sluttrapportering fra entreprenøren. Entreprenøren kan etter godkjenning fakturere Nettselskapet for oppdraget. Dersom slik kontroll ikke er utført 10 virkedager etter sluttrapportering, kan entreprenøren fakturere Nettselskapet forsinkelsesrente i henhold til gjeldende rentesats. Ovennevnte fratar ikke Nettselskapet muligheten til senere å kontrollere, reklamere eller sanksjonere på sluttrapporterte oppdrag. Rentefaktura sendes ut med følgende oppdeling - Avtaletype H2 Under hver gruppe må følgende føres opp på hver fakturalinje. - Kontaktperson i HN - Ordrenr i Elsmart 6.4 Fakturering H3 Faktureringsregler angis i kontraktsvilkår for det enkelte prosjekt.

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA)

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) 01.05.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. SLA parametere Bestilling og leveranse... 4 2.1 Gjeldende service- og kvalitetsparametere... 4 2.2 Definisjon

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti Innholdsfortegnelse For at du skal føle deg trygg på at du velger riktig samarbeidspartner har vi laget dokumenter som bekrefter vår seriøsitet. På de neste sidene finner du informasjon om følgende: Informasjon

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer