Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB"

Transkript

1 Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Brannvesenkonferansen

2 2

3 Omkomne i brann Antall Omkomne i brann År 4

4 Trend? 2012: - Rekordlavt tall for omkomne i brann (DSB 27. desember 2012) Januar 2013: - Dyster statistikk: Så langt i år er elleve personer døde i husbranner. (Dagbladet 24. januar 2013) Per 20. mars: 21 omkomne 5

5 Oppdrag (Justis- og beredskapsdepartementet) DSB skal utarbeide en nasjonal strategi og i dette: Ta utgangspunkt i nasjonale mål og føringer i St.meld. 35 Søke kunnskap og informasjon fra relevante utredningsarbeider som: Arbeidsgrupperapport om boligbrannsikkerhet 2010 NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper. 9

6 10

7 Stortingsmelding nr. 35 ( ) Brannsikkerhet Endret adferd og økt bevissthet skal bedre brannsikkerheten. Informasjon som virkemiddel skal bidra til dette Nevner risikogrupper: Eldre og pleietrengende Barn og ungdommer Personer med nedsatt funksjonsevne Innvandrergrupper og utenlandske arbeidstakere Fokusområder: Brannsikkerhet i boliger, bruk av røykvarslere og slokkeutstyr, risiko i flerleilighetsbygg 11

8 NOU 2012:4 : Trygg hjemme Peker på noen risikoforhold for at brann oppstår og/eller at man omkommer i brann; Asylmottak - beboere Innvandrere Arbeidsinnvandrere Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne Personer i psykisk ubalanse Dårlige boforhold Rusmiddelbruk 12

9 Prosess - Arbeidsgruppen 26. mai 2012: Arbeidsgruppen i DSB konstituert fire avdelinger i DSB 13. august: Mandat 30. august : Idédugnad - brann og el Desember-mars: Møter - risiko- og målgrupper. 31. mai 2013: Overlevering JD Fra høst 2013: iverksette strategien: Planlegge og gjennomføre konkrete tiltak 13

10 Strategien iht mandatet et overordnet styringsdokument for DSB føringer for DSBs arbeid gi anbefalinger til andre ekstra fokus på risikogrupper, samt befolkningen brann i boliger, inkludert fritidsboliger frem mot 2020

11 Strategi hva er? Nå-situasjonen Strategier Mål Nå-situasjonen? Faglig? Kommunikasjonsområdet? Hvilke utfordringer er bakgrunnen for at vi ønsker endring? Mål = hvor vil vi? Ønsket resultat i fremtiden. Korte og langsiktige mål. Strategier = hva skal vi gjøre for å komme dit? Fremgangsmåter for å nå mål: Arbeidsmetoder, tiltak m.m. 15

12 Strategidokumentet - innhold Beskrivelse av: dagens situasjon utfordringer mål målgrupper virkemidler for å nå disse. 16

13 Foto: Solerød 18 Aksjon boligbrann Røykvarslerens dag 1. des.

14 Brannopplæring i skolen 19

15 20 Et trygt og Brannvernuka robust samfunn - der alle tar ansvar

16 21

17 Hvor er risikogruppene? Og hvordan kommunisere med dem? 22

18 Hovedfokus Hvordan kommuniseres det med ulike risikogrupper i dag? Hvilke utfordringer er det i denne kommunikasjonen? Hvilke mål og hvilken strategi bør vi ha for best mulig nå frem til disse målgruppene, for å bedre brannsikkerheten? 23

19 Involvering risiko-/målgrupper Representanter for eldre personer med nedsatt funksjonsevne innvandrere barn/unge borettslag m.m. Myndigheter med ansvar for risiko/målgrupper Andre lands erfaringer (Sverige og Storbritannia) 24

20 Involvering - Brann og el Norsk Brannbefals Landsforbund Feiermesternes Landsforening Norsk brannvernforening Finansnæringens Fellesorganisasjon Branninformasjonsforum - BIF Det lokale eltilsyn (DLE) NELFO 25

21 Innspill? 26

22 Eldre og pleietrengende Nå: Forskjell på friske og pleietrengende. Flere risikoer. Evakuering. Eldrebølgen Mål: Gjennom informasjon få de friske eldre til å forebygge/ forberede seg Målgrupper: Eldre friske, deres barn og barnebarn, kommunen Kanaler: TV, lokalaviser, ukeblader, Eldreuniv. 27

23 Innvandrere Nå: Ikke én gruppe, språk, kulturelle og sosiale forskjeller, lite synlig i statistikken Mål: Nå fram til de gruppene som i dag er mest utsatt for risiko med brannsikkerhetsinfo. Være der de er. Målgruppe: De mest risikoutsatte gruppene, borettslag m.m. Kanaler: Videreformidlere, representanter for egen etnisk gruppe, sosiale arrangementer, brannøvelser. 28

24 29

25 Personer med nedsatt funksjonsevne Nå: Omfatter alle i løpet av livet. Utfordring: Slokking og evakuering når det brenner. Flere typer risiko samtidig Mål: Mer info om rettigheter og hjelpemidler, informasjon om forebygging og riktig handling ved brann m.m. Målgrupper: Kommunen/helsevesenet, foresatte Kanaler: Kan dels nås gjennom samme info som andre, dels tilpasset (syn og hørsel) 30

26 Barn og unge Nå: Gjøres mye, men ikke nok koordinert. Ulike tilbud. Lite mot ungdom. Mål: At alle skal få opplæring i skolen, få tilbudet om brannundervisning inn som obligatorisk pensum Utvikle dagens tiltak og kampanjer Målgrupper: Barn/unge, foreldre, skole, Utdanningsdirektoratet Kanaler: Internett. Sosiale medier. 31

27 Befolkningen Nå: Gjøres mye, spesielt årlige kampanjer Mål: At befolkningen skal ha god kunnskap om brannsikkerhet, vedlikeholde riktige handlinger Målgruppe: Befolkningen generelt Kanaler: Kampanjer, bruk av mediene som videreformidlere, TV og radio, distrikts- og lokalaviser, internett, sosiale medier. 32

28 Brann og el Nå: Hvordan nå fram til enkelte grupper, bli hørt i mylderet, for liten koordinering el og brann, lite enhetlig og proft infomateriell, eldrebølgen, for lett å gå i samme spor Mål: mer samordnet info mer målrettet info mer samarbeid mellom el og brann Målgrupper: befolkningen og barn/unge må med, utover risikogruppene 33

29 Brann og el forts. Kanaler: Mer en til en-informasjon, dialog med risikogruppene, bruk av videreformidlere, mer bruk av feiere til informasjon, vil gjerne måles på informasjon, langvarige kampanjer Forslag til mål/tiltak: nasjonal koordineringskomite, myndighetene må ta ansvar for felles infomateriell utarbeidet av kommunikasjonsfolk felles infobank (nettsted) for alle infotiltak 34

30 Nasjonale mål for informasjon? Noen eksempler: Informasjon skal bidra til økt kunnskap om brannfarer i hjemmet viktigste tiltak for økt brannsikkerhet osv. Økt kunnskap skal bidra til at brannsikkerheten styrkes sammen med andre virkemidler 35

31 Noen strategier? Samordning. 1. Sentralt og lokalt. 2. El og brann. 3. Budskap Mer målrettet informasjon Risikogrupper. Befolkningen Evaluering For å justere kursen. Restart på nåværende kampanjer og større tiltak? Mer kunnskap Hvem brenner det hos? Hvorfor? Om risikogruppene 36

32 Samordning eksempler på tiltak En nasjonal koordineringsgruppe? Sesongkampanjer? Årlige temakampanjer? Et budskap av gangen! 37

33 Kanaler Stortingsmelding, NOU, Rapport arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet m.fl.: Langvarige kampanjer: Styrket satsing på sentralt organiserte kampanjer over flere år, knyttet til risikogrupper og fokusområder. Styrking av samordnet innsats. En-til-en informasjon (hjemmebesøk) Generelt: Velge kanal ift målgruppens behov og forutsetninger, budskap og situasjon 38

34 Kanaler - forts. Sosiale medier: Facebook, Twitter, YouTube, Apper Mediene: Setter dagsorden Lokalavisa Om fem år? 39

35 41

36 42

2013-2020 NASJONAL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR BRANNSIKKERHET FOTO: CORBIS/NTB SCANPIX-COLOURBOX

2013-2020 NASJONAL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR BRANNSIKKERHET FOTO: CORBIS/NTB SCANPIX-COLOURBOX 2013-2020 NASJONAL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR BRANNSIKKERHET FOTO: CORBIS/NTB SCANPIX-COLOURBOX SAMORDNET OG MÅLRETTET KOMMUNIKASJON SKAL BIDRA TIL FÆRRE BRANNER OG FÆRRE SOM OMKOMMER I BRANN. 2 NASJONAL

Detaljer

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Senioringeniør Lars Haugrud, DSB DLE-konferansen 2010 1 Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid?

Detaljer

Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler)

Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler) Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler) Innledning 1. foil Jeg vil takke for muligheten til å få komme hit til Brannforebyggende forum for å dele regjeringens tanker og prioriteringer

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Lillehammer 30.09.2011 Boligbrannsikkerhet høringsuttalelse

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Innspill til ny folkehelsemelding

Innspill til ny folkehelsemelding Journalpost:14/44649 Saksnummer Utvalg/komite Dato 239/2014 Fylkesrådet 21.10.2014 Innspill til ny folkehelsemelding Sammendrag Fylkesrådet anser det som positivt at regjeringen vil styrke folkehelsearbeidet

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-5541/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 11.02.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

NOU 2012:4 Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper

NOU 2012:4 Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper NOU 2012:4 Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper Møteplass Trygghet i hjemmet Fornebu 9. 10. desember 2013 Anders Leonhard Blakseth Avdelingsleder forebygging 1 Agenda Hva er bakgrunnen for Trygg

Detaljer

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16 Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012 Ståle Fjellberg Prosjektleder Dag Botnen prosjektmedlem Side 1 av 16 INNHALD INNHOLDSFORTEGNELSE 2 A FORORD 3 B SAMMENDRAG /KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 2 SITUASJONEN

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Foto: John Sirevåg Sandnes kommune Levekår Strategi for frivillighet 2015-2020 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning... 3 1.2 Planprosess...

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Boligbrannsikkerhet 2010 DLE - konferansen 2010, Tønsberg 14. 15. september Tor Suhrke, avdelingsdirektør

Boligbrannsikkerhet 2010 DLE - konferansen 2010, Tønsberg 14. 15. september Tor Suhrke, avdelingsdirektør Boligbrannsikkerhet 2010 DLE - konferansen 2010, Tønsberg 14. 15. september Tor Suhrke, avdelingsdirektør 1 Bakgrunn Boligbranner medfører tap av mange liv og store materielle verdier 80 % av omkomne i

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

DSBs årsrapport for 2013 Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 31.1.2014

DSBs årsrapport for 2013 Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 31.1.2014 DSBs årsrapport for 2013 Rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 31.1.2014 1. Innledning... 3 2. Status tilleggsoppdrag til DSB i henhold til oppdragsbrev mottatt i 2013... 4 3. DSB og kommunikasjon

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer