Forskjellige problemstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskjellige problemstillinger"

Transkript

1 DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

2 Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse med vannbårne anlegg? Det kan vel sies å være mindre behov for utkopling for mekanisk vedlikehold i de tilfeller at det mer er elektrisk utstyr som ikke har noen form for roterende deler? Ved arbeid på el-kolber til bereder må vel uansett elektrofagfolk til og da gjelder FSE og at en må foreta frakopling på forbrukerkurs. Spørsmålet vil vel da i første rekke dreie seg om bruker og eier skal ha en mulighet til å slå av bereder eller varmekolber når han ønsker det f.eks når en er bortreist i lengre perioder? 2 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

3 Betjeningsbryter på VVB Spørsmålet har vel vært oppe i NK 64 /FAQ NEK 400 Montørhåndboken har også tatt opp dette og gitt anbefaling 3 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

4 Betjeningsbryter på VVB NK64 uttaler: Vi har konkludert med at automater kan benyttes som servicebryter på VV tanken dersom den har egen kurs Det forutsettes at eier/bruker informeres om dette i boligens bruksanvisning, og at merkingen er riktig Termostaten vil i det daglige fungere som funksjonsbryter Vi fjerner jo støpselet, og følgelig funksjonsbryteren som følger tanken 4 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

5 IKEA stikkontakter 5 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

6 IKEA stikkontakter Godt å vite (info om produktet) Spenning: 230V/14A Skal installeres av en kvalifisert elektriker Standbyforbruk: 0,3 W Du kan koble opptil 10 UTRUSTA benkeplatebelysning og maks. 2 stk. 2-veis grenuttak med USB i én installasjon 6 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

7 IKEA stikkontakter Forutsetning 1: Kontakten har tilfredsstillende sikkerhetsnivå sammenlignet med NEK 502, jf feu 10. Forutsetning 2: Montøren er våken og monterer ikke denne på en 16A kurs. MEN, problemet er tatt opp i NK 23B. Og det er både komiteens ønske og DSB s ønske at stikkontakter som er merket med annet enn 2.5, 16 og 25A IKKE skal ha et interface som er ombyttbart med NEK 502 stikkontakter. Om vi får dette til på en slik måte at jurister og slikt er fornøyd gjenstår jo å se. 7 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

8 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) FEL sier bare at Dokumentasjonen skal være lesbar FEL 12 beskriver at samsvarserklæring med sikkerhetskravene i fel del 5 skal utstedes Det skal utarbeides underlag for slik erklæring Forslag for boliginstallasjoner: samsvarserklæring og kursfortegnelse skal overleveres fysisk i papirform, mens underlagsdokumentasjon kan leveres elektronisk 8 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

9 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) På oppfordring må installatør kunne levere all dokumentasjon fysisk. Man kan ikke forvente at alle boligeiere kan /ønsker å forholde seg til data og internett I tillegg tror jeg ikke at vi skal forholde oss til boligmappa, men generalisere det til ELEKTRONISK lagring 9 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

10 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) Det er noen viktige forutsetninger for konklusjonen til DSB Dokumentasjonen må være komplett Kunden må være informert og ha tilgang til internett Kravet om tilgjengelighet står sterkt Dette betyr at dersom kunden ikke er informert, så holder det ikke å sende dokumentasjon til boligmappa Er det ikke internettdekning på hytta (om det er arbeidssted) så må dokumentasjonen også sendes ut på annen måte 10 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

11 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 11 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

12 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 12 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

13 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 13 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

14 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 14 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

15 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 15 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

16 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 16 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

17 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 17 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

18 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 18 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

19 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) 19 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

20 Elektronisk dokumentasjon (boligmappa) Her kan du lese om Boligmappa på nett 20 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

21 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum 21 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

22 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Utførelse med felles kurs for vaskemaskin/tørketrommel, er dette akseptabelt hvis begrunnet i installasjonsbedriftens risikovurdering? (Ikke behov for/kunden skulle ikke ha tørketrommel). Erfaringsmessig er det kommet tørketrommel til i mange av disse tilfellene innen DLE kommer på nyanleggskontroll 22 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

23 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Denne problemstillingen er tatt opp med NK 64 på et tidligere tidspunkt, og det er gitt bekreftelse på at de har lagt til grunn at det normale behovet i en bolig i dag ref. NEK , er at det skal være både vaskemaskin og tørketrommel Dette er også beskrevet i NEK 400 Bolig:2011 Teknisk spesifikasjon Følgelig trengs det strømforsyning til begge to 23 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

24 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Svar fra DSB: Her er det fel 16 som gjelder. Anlegget skal være egnet til forutsatt bruk slik at forutsatt bruk ikke medfører fare. DLE må finne ut hva som er forutsatt bruk (dvs. faktisk bruk) og vurdere om dette medfører en reell fare. I leiligheter benyttes stadig oftere en kombinert vask- og tørkemaskin og dette vil gi en maks belastning på 2200W. Da er dette helt uproblematisk. 24 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

25 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Fra og med 2010 (823) er det også lagt strengere krav på utkobling av overbelastning slik at kurser og installasjonsmateriell er reelt beskyttet mot enhver overbelastning. Da vil en overbelastning av kursen bare medføre en ulempe med utilsiktet utkobling og ikke en fare Normalt kjøres ikke vask og tørk samtidig og hvis dette skjer på feil tidspunkt (vaskemaskinen varmer opp vannet i en bestemt del av programmet) vil vernet kunne koble ut. Da lærer man fort å unngå vask og tørk samtidig. Dette er ikke nødvendigvis en fare men kan defineres som en ulempe 25 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

26 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Roy bemerker: Hvis man sier at man følger en norm, skal denne følges, med mindre man dokumenterer avvik fra denne Det er gjort i begynnelsen av spørsmålet her 26 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

27 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum En installasjonsbedrift har ved en «feil» lagt 4-leder tilførselskabler til underfordelinger og dette er løst ved å legge separate PE-ledere Er dette en akseptabel løsning sikkerhetsmessig eller må det bygges om til 5-leder kabler? (Vurdering opp mot FEL 18) 27 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

28 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Svar fra DSB: Elektrisk sett er dette OK, så lenge det ikke er tvil om at PE leder tilhører kabelen (stripses). Merking skal være i henhold til fel 32. Men regelen bør være å benytte en 5-lederkabel - da unngår man misforståelser, og jordleder er korrekt dimensjonert og distribuert (skjerm). Likevel: NEK 400 har ingen absolutte krav om at PE leder skal ligge i kabel sammen med de andre lederne 28 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

29 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Hvilke sanksjonsordninger skal brukes i forhold til El.installasjonsbedrifter som ikke er tilgjengelige i forhold til DLE sine forhåndsmeldte tilsyn? Noen registrerte virksomheter er ikke særlig villige til å motta DLE på tilsynsbesøk Noen av disse er overhodet ikke mulige å treffe. DLE i TEN har ført sak på en av disse som er oversendt til DSB som etter sine standardhenvendelser har avslutta oppfølginga pga. at de ikke får tak i faglig ansvarlig 29 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

30 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Dette vil jo kunne defineres som ulovlig installasjonsvirksomhet, men uten bevisførsel for brann/berøringsfare er det vel neppe noen prioritert sak for politiet 30 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

31 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Svar fra DSB: el-tilsynsloven gir anledning til å gi pålegg om å være tilstede, jf. loven 5 tredje ledd Pålegget må gis i form av vedtak Dersom pålegg om tilstedeværelse ikke oppfylles, kan man evt. vurdere sletting ut fra en formodning om at vilkårene i fek 3 ikke lenger er oppfylt, se fek 23 siste ledd. Sletting betinger at det først sendes varsel 31 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

32 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Hvilke sanksjonsordninger skal brukes ifht. Fagarbeidere som har utført arbeid på andres el.anlegg? ( Dvs. ikke egen bolig/fritidsbolig) 32 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

33 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum Svar fra DSB: Brudd på 6 i FEK Kan politianmelde i alvorlige saker Her foreligger også brudd på fek 7 den som har det faglige ansvaret 33 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

34 Spørsmål tatt opp i Trondheim Faglig forum... Og tilsvarende for ufaglærte? DLE kommer over en god del anlegg der lite henger på greip, det er vel litt for enkelt å slippe disse sakene selv om anleggseieren retter opp avvik på anlegget Svar fra DSB: Brudd på 6 i FEK Kan politianmelde i alvorlige saker Her foreligger også brudd på fek 7 den som har det faglige ansvaret 34 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

35 Ulovlig arbeid Se hva de fant i den «strøkne» leiligheten til over 8 millioner 35 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

36 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») 36 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

37 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») Stikkontakt tak er feil montert ref. produsentens anvisninger /FDV informasjon om stikkontakten Hengsler skal være toppmonterte (kan ikke henge i tak) 37 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

38 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») 38 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

39 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») Utett, ikke tettet for skadedyr, betydelig forurensning av ekskrementer inne i tavla. Må rengjøres / skiftes utstyr Reklamasjon 39 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

40 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») 40 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

41 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») 41 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

42 Noen eksempler (her fra «forsikringskontroll») Skadet ledermateriale på flere kurser i ny hovedtavle i driftsbygning Det er viktig at elektroentreprenør har gode rutiner ved avisolering av ledere Forholdet er brudd på FEL 22 (se veiledning og siste setning Må ikke benyttes verktøy som kan skade ledermaterialet Det er også viktig at utstyr skrus til med korrekt moment Er det brukt momentverktøy på alle tilkoblinger i sikringsskapet, og hvilket moment er det skrudd til med? 42 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Installatørmøter 2010

Installatørmøter 2010 Installatørmøter 2010 DLE- Elsikkerhet Norge Steinar Myrvåg OVERGANGSORDNINGER NEK 400-2010 Bransjen trenger tid til å tilegne seg nye metoder for utførelse beskrevet i revidert NEK 400 Prosjektering etter

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014 1 NK72 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende norske begrep kan være «modus»e.l. Endre «mode» til «modus» i hele normen 2 NK72 722.3.3 Tofase anvendes ikke i Norge Legg til: VEILEDNING: Tofase

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 77 E L S I K K E R H E T Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 / 1 0 J u n i 2 0 1 0 Å R G A N G 3 9 1 Forord I løpet av de siste årene har DSB utviklet et nytt fagsystem. De

Detaljer

Hedmark og Oppland Faglige Forum

Hedmark og Oppland Faglige Forum Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar HOFF 28.05.09 Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon)

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer