NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64"

Transkript

1 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64

2 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK Mange installatører er fornøyde Mange spørsmål knyttet til NEK :2010, Boliginsallasjoner Krav til overspenningsvern NEK 400: Eirik Selvik 2

3 Hva er en bolig? Definisjon (NEK :2010, avsnitt ) Bygningsmessig enhet med bekvemmeligheter som gjør at mennesker kan bo der Vanskelig å definere Blir ofte sirkulær Vi vet hva en bolig er NEK 400: Eirik Selvik 3

4 Hva er en bolig? Hvilke bekvemmeligheter Kjøkken, bad, toalett, sovemulighet, oppholdsmulighet Hva bor vi i? Eneboliger, blokk, rekkehus, kjedehus, hytter, En utømmelig liste Hva er å bo? Varig opphold er det å sove Helårs Halvårs NEK 400: Eirik Selvik 4

5 Hva omfattes av en boliginstallasjon? NK64 har gitt en tolkning: Elektriske installasjoner i boliger omfatter: alt elektrisk utstyr som er montert i, og alle kurser som er forlagt i, og alle kurser som forsyner utstyr montert i områder som er omfattet av boligens bruttoareal, jfr. definisjon av bruttoareal i NS Eksempelvis vil en kurs fra boligens sikringsskap som forsyner en frittliggende garasje være omfattet av kravene i NEK Kurser fra en underfordeling i en frittliggende garasje vil ikke naturlig omfattes av kravene til NEK NK64 påpeker at NEK ikke fritar den prosjekterende/utførende til å foreta en risikovurdering for å fastsette de premisser og ytre påkjenninger som skal legges til grunn for prosjekteringen/utførelsen av installasjonen NEK 400: Eirik Selvik 5

6 Elektrisk oppvarming NEK :2010, avsnitt stiller krav om at anlegget skal være dimensjonert for elektrisk oppvarming dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer. Alle installasjoner skal ikke være dimensjonert for elektrisk oppvarming Det er risikovurderingen av det primære oppvarmingssystemet som gir føringer for reservesystemer NEK 400: Eirik Selvik 6

7 Bruk av medisinsk utstyr NEK :2010 krever ikke at det skal installeres en medisinsk kurs Det er et krav om å installere en medisinsk kurs dersom installasjonen inneholder utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse Medisinsk kurs skal ikke beskyttes med automatisk utkobling av strømtilførselen og skal således ikke være beskyttet av et 30 ma strømstyrt jordfeilvern Det er lov å planlegge for senere installering av en medisinsk kurs NEK 400: Eirik Selvik 7

8 Krav til strømstyrt jordfeilvern Krav om bruk av et eget 30 ma strømstyrt jordfeilvern for hver kurs gjelder kun dersom beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet ved automatisk utkobling av strømtilførselen. Det er ikke et absolutt krav om bruk av 30 ma strømstyrt jordfeilvern dersom beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet ved bruk av dobbel isolasjon, elektrisk adskillelse eller SELV/PELV NEK 400: Eirik Selvik 8

9 Komfyrvakt? NEK :2010, avsnitt krever et beskyttelsestiltak i installasjonen som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting Det er ikke nok at komfyr/platetopp i seg selv har tilsvarende beskyttelsesmekanismer Komfyr/platetopp kan byttes ut Komfyrvakter med bevegelig ledning og plugg Klipp av pluggen og monter den fast tilkoblet (husk strekkavlastning) Fastmonter selve utstyret Bevegelige ledninger er tillatt benyttet som del av en fast installasjon (Se NEK :2010, avsnitt ) NEK 400: Eirik Selvik 9

10 Maks 60 C overflatetemperatur Kravene til maksimal overflatetemperatur for utstyr tilgjengelig for utilsiktet berøring gitt i NEK :2010, avsnitt er fjernet Kravet var ment å redusere fare for forbrenning Barn under to år har lang responstid Berøring i 10 s kunne medføre forbrenning Forbrenningsfaren blir i sterkere grad håndtert av utstyrsprodusentene NEK 400: Eirik Selvik 10

11 I 2 I z Gjelder for valg av vern som skal gi overbelastningsbeskyttelse Ikke relevant for valg av vern for kortslutningsbeskyttelse av fast belastning Hindrer overbelastning av kabel Kravet er ikke en reduksjon av kabelens strømføringsevne Vern med I 2 < 1,45 I n er OK NEK 400: Eirik Selvik 11

12 Få spørsmål Stikkontakter Vanskelig å få plassert alle uttakene Hva med å plassere i gulv Kan man installere færre enn hva NEK :2010 krever? Selvfølgelig, men Ikke i samsvar med NEK 400:2010 Dokumentere at elsikkerhetsnivået i samsvar med fel er ivaretatt (NEK 400:2010 inngår som en del av fels elsikkerhetsnivå) NEK 400: Eirik Selvik 12

13 Overspenningsvern Mye uklarhet omkring tilleggsbeskyttelse jf. NEK :2010, avsnitt Gjelder for IT eller TT nett Gjelder tilkobling til allment nett uten felles beskyttelsesleder ved luftinntak Hvor netteiers PE-leder ikke tilkobles installasjonens jordelektrode Antatt å gjelde for < 5 % av nye installasjoner NEK 400: Eirik Selvik 13

14 Varmtvannsbereder NEK :2010, avsnitt krever fast tilkobling av varmtvannsberedere med merkeeffekt 2000 W NK64 har presisert i en tolkning: NEK :2010, avsnitt krever at alle varmtvannsberedere med en effekt på 2000 W eller mer skal fast tilkobles. NK64 legger til grunn at det er varmtvannsberederens merkeeffekt som angitt på berederens merkeskilt som skal legges til grunn for å fastslå om berederen skal fast tilkobles eller ikke Hva med beredere merket 1950 W? Beklagelig omgåelse av kravet Manglende elsikkerhetsforståelse 1950 W < 2000 W Hensikten med kravet er å redusere branner pga. varmgang i stikkontakter/plugger NEK 400: Eirik Selvik 14

15 DCL NEK :2010, avsnitt gir føringer for at belysningsustyr skal enten være Fast tilkoblet Tilkoblet med vanlig stikkontakt (Shuko) Tilkoblet med DCL Hva med svenskepluggen Denne er ikke i samsvar med NEK EN Representerer ingen fare NK 64 mener at bruk av det runde støpselet kan benyttes fram til eksisterende NEK EN trekkes tilbake, dog senest Forøvrig skal stikkontaker/dcl i/ved tak beregnet for belysningsutstyr kun installeres i den grad det er nødvendig NEK 400: Eirik Selvik 15

16 Tavlekapsling NEK :2010, avsnitt krever at tavler skal være utført i ikke brennbare materialer Hvilke materialer kan benyttes Selvslukkende? Brenner ved tilført flamme Brannhemmende? NEK 400: Eirik Selvik 16

17 NK64 har gitt en tolkning: Tavlekapsling NEK :2010, avsnitt krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale. NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt. Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann NEK 400: Eirik Selvik 17

18 Hva kommer? - Ladestasjoner elbil Første CENELEC HD i desember Bearbeides vider frem til neste utgave av NEK 400 Hurtiglading kommer Personsikkerhetsproblem Tilbakemating til installasjonen NEK 400: Eirik Selvik 18

19 Hva kommer? - AMS Skal være innført 1/ (17) Kan endre bruksmønster Styrt av energipris Stor belastning når folk sover Reiser utfordringer for nye kreative løsninger som ivaretar elsikkerheten NEK 400: Eirik Selvik 19

20 Hva kommer? - Utstyrsbeskyttelse Tradisjonelt beskyttes kabler Vi blir mer og mer avhengig av at utstyr virker som forutsatt Utstyr setter stadig strengere krav til selve installasjonen Samkjøring utstyr installasjon blir mer viktig Vi ma kanskje ta høyde for at installasjonskravene også skal innebære beskyttelse av utstyr også NEK 400: Eirik Selvik 20

21 Hva kommer? - Smart Grid Smart Grid er et konsept for bl.a. effektiv utnyttelse av de totale ressursene et nett Lokal produksjon i kombinasjon med nettilknytning Tilbakemating Hvordan skal elsikkerheten i installasjonen ivaretas ved slike løsninger NEK 400: Eirik Selvik 21

22 Hva kommer? - Energieffektivitet Det er en målsetting om energieffektive installasjoner Passiv hus 0-energi hus (0 elektrisk energiforbruk over året) IEC/TC64 har iverksatt et arbeid med retningslinjer for utforming av energieffektive installasjoner NEK 400: Eirik Selvik 22

23 Hva kommer? - Universell utforming Hett tema innen byggenæringen Vil sette krav til utforming av installasjon Vil fordre kreative løsninger i et samspill mellom funksjonsbehov, kommunikasjon, styring og elsikkerhet Kan medføre behov for særlige sikkerhetskrav NEK 400: Eirik Selvik 23

24 Hva kommer? - LVDC Low Voltage DC (< 1500 V DC) installasjon Blir benyttet Mye utstyr benyttes DC Lokal lagring av energi (batteries) Lokal produksjon (Solceller, ++) Redusere tap ved omforming Redusere EMC problemer Ansett å være mer sikker vedr. Personbeskyttelse Vern/utstyr kan bli større pga manglende null-gjennomgang av strømmen ved bryting NEK 400: Eirik Selvik 24

25 NEK 439:2012 (?) Vil implementere NEK EN :2011 Generelle krav NEK EN :2011 TAVLER for elkraftfordeling og styring NEK EN :201X FordelingsTAVLER NEK EN :201X TAVLER for byggeplasser NEK EN :2011 TAVLER for kraftfordeling NEK EN :201X Kanalskinnesystemer NEK IEC :2010 Guide for spesifisering av tavler Forhåpentligvis foreligge høsten 2012 (?) Høsten 2012 (?) vil hele NEK EN serien trekkes tilbake NEK 400: Eirik Selvik 25

26 NEK 439-7:201X Tavler for marinaer (AMH), camping-plasser (ACC), markeder (AMS) Skal benyttes sammen med NEK Er under utarbeidelse NP med frist ( FR og NO stemte imot) CD antas å foreligge CDV planlagt å foreligge FDIS planlagt å foreligge utgave forventes ultimo 2013 Skal møte behovene iht. NEK , NEK og NEK NEK 400: Eirik Selvik 26

27 Norske SCN/SNC (Some countries note / Special national conditions) NEK EN , avsnitt Frakobling av N-leder NEK EN , avsnitt Overbelastningsbeskyttelse av ledere skal ikke bare være basert på anvendelse av samtidghetsfaktprer for nedstrøms kurser NEK EN , avsnitt Implementere NEK :2010, avsnitt vedrørende overstrømsvern for ledningsbeskyttelse i bygninger NEK 400: Eirik Selvik 27

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014 1 NK72 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende norske begrep kan være «modus»e.l. Endre «mode» til «modus» i hele normen 2 NK72 722.3.3 Tofase anvendes ikke i Norge Legg til: VEILEDNING: Tofase

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett SORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 I, og N-S-nett 1 Ì Ô ÓÑÒÌHÎÛÒ Õ :» ¾ «µ» ª Í ±» Þ ;ÿ Ü»²²» ª» ±²»² ª Í ±» Þ ; ª º±»¹ ª µ»»»³»²» ³ ² ³;»² ² ª»¼ ²»¹¹

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 3 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 71 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/07 JUNI 2007 ÅRGANG 36 FORORD Vårnummeret av Elsikkerhet inneholder som vanlig statistikk og omtale av de elulykkene som

Detaljer