HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr"

Transkript

1 HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen)

2 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag) Før nytt anlegg tas i bruk, og etter hver endring, skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget, sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav. Samsvarserklæring med nødvendig dokumentasjon skal leveres til eieren av anlegget.

3 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 16 Planlegging og vurdering av risiko. Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

4 Definisjoner Beskyttelsesleder Leder som anvendes for sikkerhetsformål, for eksempel beskyttelse mot elektrisk sjokk. Vanlig beskrivelse av beskyttelsesleder er PE-leder, utjevningsforbindelse, potensialutjevningsforbindelse. Farge: gul/grønn. Direkte berøring Elektrisk kontakt mellom mennesker eller husdyr og spenningsførende del. Indirekte berøring Elektrisk kontakt mellom mennesker eller husdyr og utsatte ledende deler som er blitt spenningsførende som følge av feil (kortslutning: isolasjonsfeil mellom spenningsførende ledere og kapsling eller kappe). Annen ledende del Ledende del som ikke utgjør noen del av den elektriske installasjonen og som kan oppnå et potensial, vanligvis det elektriske potensialet til lokal jord (jordpotensial). Utsatt ledende del Ledende del av elektrisk utstyr som kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende ved svikt i den grunnleggende isolasjonen.

5 Frakobling/utkobling for mekanisk vedlikehold Frakobling: Funksjon beregnet på å gjøre hele installasjonen eller en bestemt del av den spenningsløs av sikkerhetsmessige årsaker ved å skille installasjonen eller en del av den fra enhver elektrisk strømkilde. Utkobling (for mekanisk vedlikehold): Utkobling av en bryter beregnet på å gjøre en eller flere deler av elektrisk drevet utstyr inaktive for å unngå fare som skyldes elektrisk sjokk eller lysbuer, ved ikkeelektrisk arbeid på utstyret.

6 Berøringsfare Ledende deler Utsatt ledende del Annen ledende del Potensialutjevning Beskyttelsesjordleder

7 Berøringsfare Indirekte berøring Indirekte berøring Utsatt ledende del Annen ledende del Berøringsspenning

8 Indirekte berøring

9 Berøringsfare Direkte berøring Direkte berøring med spenningsførende leder

10 Direkte berøring

11 Virkning av elektrisk strøm gjennom kroppen Strømmens varighet Strøm gjennom kroppen Forholdet mellom strøm gjennom kroppen og varigheten av eksponeringen er kritisk for konsekvensene på kroppen.

12 Beskyttelse mot elektrisk sjokk Typer: Automatisk varsel (anvendes i eksisterende IT-nett) Automatisk utkobling av feilkretsen Bruk av PE-ledere (jordings- og beskyttelsesledere) Bruk av potensialutjevning Dobbel isolasjon SELV/PELV (bruk av skille-transformator/sikker strømkilde) (Safety Extra Low Voltage/Protective Extra Low Voltage)

13 Spenninger (V) Ulike strømkilder: I et laboratorie er det tilgjengelig flere typer strømkilder: 400/230 V TN-S (AC). Dette er hovedspenningen på UiTø. Dette betyr at 400 V 3f and 230 V 1fase + N er tilgjengelig. 230 V AC prioritert (forsynt fra en diesel generator) 230 V AC avbruddsfri (forsynt fra en sentral UPS) 24 V DC Andre spenninger Det finnes ingen unik merking av de ulike spenningene. Se etter skilt på spenningsuttaket (stikkontakten). VIKTIG! Sjekk alltid merkedata på strømkilden før du kobler til noe utstyr.

14 Skjøteledning Forskrifter I følge forskriftene er det tillatt å benytte skjøteledninger. Anbefalinger I følge HMS anbefales det at bruken av skjøteledninger reduseres til et minimum for å unngå: Brannfare (kontaktfeil, overlast, etc.) Fare for å skape snubletråder (slakke hengende kabler) Miljømessige ulemper (kompliserer rengjøringen etc.) Typer skjøtelednigner Skjøteledninger for bruk i et laboratium skal ha jordet plugg og stikkontakt, og kablene skal alltid ha PE-leder (gul/grønn beskyttelsesleder).

15 Før bruk: Skjøteledninger Sjekk at du bruker en riktig skjøteledning i henhold til energiforbruket som det tilkoblede utstyret krever. Sjekk at skjøteledningen er i god stand! Plugg/stikkontakt ikke brent, ødelagt eller brukket? Kabel er uskadet? Strekkavlastningen er intakt? Allmenntilstanden er ren og ikke skitten/møkkete? Dersom alle punkter er OK, kan skjøteledningen benyttes!

16 Skjøteledninger I bruk: Hold orden. Ha aldri skjøteledninger i en haug på gulvet, eller på bord og benker. Når man bruker en skjøteledning på rull skal den alltid være rullet helt ut før den brukes. Sjekk alltid at skjøteledningen er OK!

17 Skjøteledninger Etter bruk/avsluttet arbeid: Frakobling av skjøteledningen gjøres ved å dra i pluggen med et fast grep. Ikke dra i kabelen Rull opp skjøteledningen etter bruk og oppbevar den på et trygt sted.

18 Faste installasjoner Utstyr skal kun tilkobles jordete stikkontakter. Ikke koble til noe utstyr dersom stikkontakten er løstsittende. Ikke koble til noe dersom stikkontakten har synlige brannmerker der pluggen skal settes inn. Ikke koble til noe dersom kapslingen til stikkontakten er skadet eller skitten.

19 Utstyr Ødelagt eller feil utstyr skal ikke tilkobles. Rengjør utstyret før det tilkobles dersom det er skittent (bruk egnede vaskemidler). Ikke bruk utstyr i nærhet av flyktige gasser for å unngå antennelse. Sjekk at utstyret tåler de driftstemperaturer det utsettes for. Sjekk at utstyret ikke utsettes for intens hete. Sørg for nødvendig kjøling. Utstyret bør som et minimum sjekkes en gang i året for skader eller elektriske feil.

20 Bruk av strømkilder Strømkilder skal aldri tilkobles før hele den elektriske kretsen er koblet ferdig. Ved omkobling skal strømkilden frakobles før omkoblingen startes. Dersom du under ingen omstendighet kan unngå å arbeide (omkoble/forandre) med strømkilden tilkoblet og slått PÅ, vennligst pass på følgende: Rør aldri spenningsførende deler direkte. Rør aldri ulike utsatte deler eller utsatte deler og jord samtidig!

21 Hva om ulykker inntreffer? FJERN PERSONEN FRA STRØMKILDEN Koble fra strømmen. Dra personen løs ved å dra i klærne. Beskytt deg selv mot elektrisk sjokk. Kontakt akuttmottaket (ring 113). START GJENOPPLIVNING HVIS NØDVENDIG.

22 Oppsummering på elektrisk sikkerhet Forsikre deg om at utstyret er jordet i henhold til forskriftene. Sjekk skjøteledninger, faste installasjoner og utstyr. Ødelagt utstyr eller kabler skal ikke benyttes. Brente, skadede eller ødelagte plugger/stikkontakter skal erstattes umiddelbart. Dra ikke i kabelen for å frakoble utstyr fra et elektrisk uttak. Dra med et fast grep om pluggen. Unngå bruk av skjøteledninger dersom det er mulig. Sjekk strøm- og spenningstype før utstyr tilkobles. Unngå direkte berøring av spenningsførende deler. Dersom ulykker inntreffer: Fjern/løsne personen, kontakt akuttmottak, start gjenopplivning.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1

Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Krav til maskintavler i hht. NEK EN 60204-1 Definisjoner Med maskin menes en sammenstilling av deler eller eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en del er bevegelig, og med de nødvendige

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ, SIKKERHET OG SÅRBARHET... 3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.1.1 For utstyr og produkter...3 2.1.2 For personer i bygg...3 2.2 Personsikkerhet...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer