Høy spenning i lavspenningsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy spenning i lavspenningsanlegg"

Transkript

1 Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS

2 NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm NEK 440 er en norsk implementering av: 1. NEK EN :2010 Power installations exceeding 1kV a.c. (stasjonsnormen) og 2. NEK EN 50522:2010 Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c. (jordingsnormen). 2

3 Ulike funksjoner for jording 3

4 4 Situasjonen ved HS jordfeil Isolert nøytralpunkt Den ene fasen ligger til jord, og de friske fasene driver en strøm gjennom kapasitetene til jord (C j ).

5 5 Jordfeilstrøm Isolert nullpunkt 24 kv kabel gir 40 til 110 ganger så stor jordfeilstrøm som linje Forventningsverdier for jordfeilstrøm til typiske fordelingsnett med isolert nullpunkt: Luftnett 3A 100A Kabelnett 10A 400A I = 3 U ω j C j U= linjespenning [V]. ω= 2πf, hvor f=frekvensen[hz]. Cj= jordkapasitet Kapasitet fase jord C j nf/km Jordfeilstrøm A/km Linje 24 kv 4,5-6,2 0,058-0,080 Kabel 24 kv ,5-9,0

6 Spolejording Spolejordet nett. (Slukkespole/Petersen spole). Petersen spole settes inn i nøytralpunktet på transformatoren L3 L2 L1 I L I C C e C e 6

7 7 Direktejording eller lavimpedansjording

8 8 Personsikkerhet I E I E Motstand i kroppen Motstand i skotøy Motstand i til jord Jordelektrode U E Sann jord

9 9 Personsikkerhet I E I E U E

10 10 Isolerende matte I E I E U E

11 4-11 Jordingssystem Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor selve anleggene. REN kommentar: Dette gjelder installasjoner og ikke rene HS luft anlegg. Nettstasjon i mast og betjeningsplasser i linjenettet inngår i installasjoner. 11

12 Design av jordingssystem Det er fire områder som man må dimensjonere jordingsanlegget etter: 1. Korrosjon og mekanisk styrke 2. Termisk dimensjonering 3. Dimensjonering med hensyn på berøringspenning 4. Overført potensiale til LS nettet 12

13 Design av jordingssystem Det er fire områder som man må dimensjonere jordingsanlegget etter: 1. Korrosjon og mekanisk styrke 2. Termisk dimensjonering 3. Dimensjonering med hensyn på berøringspenning 4. Overført potensiale til LS nettet 13

14 veiledning Tillatt berøringsspenning U TP ved gitt utkoblingstid U TP er tillatt spenningen som påtrykkes menneskekroppen, fra utsatt anleggsdel gjennom naken hånd og naken fot, gjennom jordsmonn, til jord (NEK440, Tillegg C)

15 Utregning Berøringsspenninger/ overgangsmotstand U E Jordpotensialhevning. Berøringsspenning fra utsatt anleggsdel til sann jord. U T Aktuell berøringsspenning fra hånd til hånd eller hånd til fot, som kroppen påkjennes med U TP Tillatt berøringsspenning (Kurven) U E U T I E 15 15

16 16 Dimensjonering med hensyn på berøringsspenning Tilfredsstillende jordingsanlegg: 1. Global jord 2. U E <2*U Tp 3. U E <4*U Tp + tiltak U T I E 4. Bevise at U T <U Tp U E Spenning i V Tilatt berøringsspenning U Tp U Tp 300 Z E Tid i ms

17 Design av jordingssystem Det er fire områder som man må dimensjonere jordingsanlegget etter: 1. Korrosjon og mekanisk styrke 2. Termisk dimensjonering 3. Dimensjonering med hensyn på berøringspenning 4. Overført potensiale til LS nettet 17

18 18 Overføring av spenninger til LS nettet Det skal ikke overføres høye spenninger fra HS distribusjonsnettet til lavspenningsanlegg eller andre gjenstander og anlegg. Dette må tas hensyn til under prosjektering av HS installasjonsjord for resultatet kan bli dimensjonerende for jordelektrode i nettstasjon. Dette gjelder ikke global jording.

19 4-11 Overførte spenninger til LS Forutsetninger for et felles jordingssystem for høy og lavspenningsanlegg. Lavspenningsviklingens nøytralpunkt, PEN-leder, eller nøytralpunktsavleder kan forbindes med jordingssystemet for høyspenningsanlegget dersom følgende forutsetninger oppfylles i forbindelse med jordfeil: 132/22 kv 22/0,23 kv 19

20 Overførte spenninger til LS 1. Farlige berøringsspenninger skal ikke oppstå i lavspenningsnettet eller hos sluttbruker. Dette kravet oppfylles dersom spenningsstigningen i jordingssystemet ikke overstiger verdiene i tabell Farlige spenningspåkjenninger skal ikke oppstå i sluttbrukers lavspenningsutstyr som følge av potensialstigning i lavspenningsanleggets nøytralpunkt eller jordingssystem. Dette kravet oppfylles dersom spenningspåkjenningen i lavspenningsanlegget ikke overstiger verdiene i tabell 4-6.

21 4-11 Overførte spenninger til LS Type lavspenningsanl egg Varighet av feil Krav ved felles jordingssystem HS LS For berøringsspenning For spenning på utstyr TT 4) Luftnett- kabelnett - skjerm ikke tilk. kunde t F <=5 s Ikke anvendbart U E <=1200V t F > 5 s U E <=250V TN 5) 400V nett PEN tilkoblet hos kunde U E <=U Tp 6) U E <=XU Tp 7) Ikke anvendbart IT 8) t F <=5 s Ikke anvendbart U E <=1200V Luftnett- kabelnett - skjerm ikke tilk. kunde t F > 5 s U E <=250V IT 9) Kabelnett Skjerm tilkoblet kunde IT 10) Kabelnett Skjerm tilkoblet kunde + jording diverse plasser - forsyningsnett t F <=5 s U E <=U Tp U E <=1200V t F > 5 s U E <=250V t F <=5 s U E <=XU Tp U E <=1200V t F > 5 s U E <=250V 21

22 22 TT nett +Ingen forb. mel. HS jord og sluttbruker Farlige berøringsspenninger Ikke anvendbart Farlige spenningspåkjenninger U E 1200V, t f 5 s. U E 250V, t f 5 s. 132/22 kv 22/0,23 kv U E U E

23 23 IT nett luft + Ingen forbindelse mellom HS jord og sluttbruker Farlige berøringsspenninger Ikke anvendbart Farlige spenningspåkjenninger U E 1200V, t f 5 s. U E 250V, t f 5 s. 132/22 kv 22/0,23 kv U E U E

24 24 IT nett + Forbindelse mellom HS jord og sluttbruker Farlige berøringsspenninger U E U TP U E X*U TP Hvis jordet flere plasser. (X= 2-5, standard 2) Farlige spenningspåkjenninger U E 1200V, t f 5 s. U E 250V, t f 5 s. 132/22 kv 22/0,23 kv U E U E

25 25 TN nett Farlige berøringsspenninger U E U TP, U E X*U TP, Hvis jordet flere plasser. (X= 2-5, standard 2) Farlige spenningspåkjenninger Ikke anvendbart for spenning på utstyr. Blir krav i ny norm. 132/22 kv 22/0,4kV PEN U E U E

26 26 Metoder - Atskilt jordingssystem. Standard minsteavstand er 20 meter for anlegg under 52kV, men kan beregnes detaljert ved å anvende NEK440, annex M Løsning ved å anvende isolert kabel som trekkes minst 20 meter unna høyspenningsjordingsanlegget. Isoleres godt og merkes

27 27 Metoder - Atskilt jordingssystem. Løsning ved å føre bort isolert ledning ved hjelp av master minst 20 meter unna høyspenningsjordingsanlegget. Isoleres godt og merkes

28 Flere samtidige feil Jordfeil vil føre til spenningstigning mot jord på friske faser. Dette kan føre til overslag der man ikke har nok isolasjon. Feiljusterte gnistgap Skog som er for nærme Defekte isolatorer osv R R Friskt nett 24 kv T Jordfeil 24 kv T S S 28

29 Eksempel: 2-polt jordfeil Tre på ene fasen som fører til spenningstigning på friske faser og tenning av feiljustert gnistgap ved transformator. 132/22 kv 22/0,23 kv U E U E 29

30 2-polt jordfeil? 30

31 Dokumentasjon av jordingsanlegg DSB har siden 2006 hatt stort fokus på jording og dokumentasjon av jordingsanlegg

32 Status Feil på ca 20 % av anleggene. Enkle feil. Billig å reparere. Usikre målinger: Feil tiltak. Dyre tiltak Usikkerhet fører til at man ikke gjør noe.

33 Hvor er det best jording?

34 Er det noe rart her?

35 Linjer med gjennomgående jord Måling på gjennomgående jord 60,0 50,0 52,9 51,8 40,0 30,0-0,6 x a 20,0 22,3 22,4 0,6 x a 10,0 0,0 9,1 10,8 4,5 3,8 6,0 1,5 12,1 13,9 9,1 7,3 8,9 5,1 2,7 2,9 3,0 3,0 3,3 13,0 4,7 10,2 3,9 9,2 2,2 4,6 7,5 6,8 2,8 3,8 5,7 1,8 3,7

36 Topolt jordfeil 36

37 REN blad nr REN blader jording 8008 Utregning av overgangsmotstand til jord - nedlasting av program 8010 Jordingsystem - Prosjektering 8011 Jordingssystem Montasje 8012 Overspenningsbeskyttelse av anlegg - Prosjektering 8020 Overspenningsvern - Valg av HS vern 8021 Overspenningsvern - Valg av LS vern 8022 Jordelektrode - Montasje 8024 Overspenningsvern - Montasje 8026 Måling av jordresistiviteten - Wenners metode 8027 Logg for måling av jordelektrode 8029 Måleprotokoll Wenners metode 8028 Måling av jordelektrode/jordsystem 8031 Jordfeil søking i 230V nettet 8040 LS Distribusjonsnett - Brosjyre jordfeil Driftsmerking av jordingssystem 80?? Dokumentasjon av jordingssystem 80?? Planlegging og utførelse 37 37

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - 1 - Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner... 4 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1-1 Formål... 4 1-2 Virkeområde... 4 1-3 Hvem forskriften

Detaljer

Elektriske branner i lavspenningsanlegg

Elektriske branner i lavspenningsanlegg Elektriske branner i lavspenningsanlegg Undersøkelse av årsaker til variasjoner mellom kommuner og år Hilde Stangeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Hans Kristian Høidalen,

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg. 2. Jording og overspenningsbeskyttelse

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg. 2. Jording og overspenningsbeskyttelse Side: 1 / Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 2. Jording og overspenningsbeskyttelse Side: 2 / Innholdsfortegnelse C.2 Jording og overspenningsbeskyttelse... 3 C.2.1

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet 1/03 JUNI 2003 ÅRGANG 33 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet /0 JUNI 00 ÅRGANG Direktør Region Nord-Norge Region Midt-Norge Region Vest-Norge Region Øst-Norge Landbaserte elektriske anlegg Risikoobjekter

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ, SIKKERHET OG SÅRBARHET... 3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.1.1 For utstyr og produkter...3 2.1.2 For personer i bygg...3 2.2 Personsikkerhet...

Detaljer

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5) EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 2 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2.

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2. 1 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 5 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 3 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer