Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge"

Transkript

1 Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes montering av overspenningsvern i forhold til hvilke AQ områder installasjon er installert til forrige utgave hvor det skulle gjennomføres en risikovurdering av installatør til dagens norm hvor det er pålagt å montere overspenningsvern. I henhold til NEK 400:2010 skal det monteres overspenningsvern i alle lavspenningsinstallasjoner. Dette er pålagt fra 1. juli 2010, men overgangsordning frem til 1.juli 2011 på anlegg som allerede er meldt/planlagt gjennomført før denne datoen. Spesielle endringer fra NEK 400:2006 som omhandler overspenningsvern er følgende: I 230 V IT anlegg skal det være minimum 360V Uc (tennspenning) dvs. at man kan benytte overspenningsvern med høyere tennspenning enn 360 V for eksempel 385V eller 440V overspenningsvern. Dette gjelder både for Type 1 (Grovvern) og Type 2 vern (Mellomvern). Når det benyttes Type 1 vern i kombinasjon med Type 2 vern kan det benyttes 440V på Type 1 og Type 2 vernet. NB i normen er det også krav til at det skal være energi koordinering mellom de forskjellige verne nivåer. Dette oppnås blant annet ved å benytte overspenningsvern som tilhører en familie Type 3 (finvern) skal monteres så nær terminalutstyr som mulig. Type 3 vern beskytter ca 5 meter fra der det er installert. I IT nett skal Uc (tennspenning)mellom fase og fase på minimum 275 V og mellomfase og jord minimum 440V Uc. Pga. fare for brann ved defekt overspenningsvern som er tilknyttet IT/TT system uten felles beskyttelses leder (for eksempel luftstrekk) skal Type1/2 vernet beskyttes mot havari på følgende måte: 1. Overspenningsvernet skal plasseres i en egen kapsling av ikke brennbart materiale eller 2. Overspenningsvernet skal beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert tidsforsinket strømstyrt jordfeil vern med en merkestrømutløserstrøm ikke høyere enn 300 ma, eller 3. Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings nettet og jord er redusert til et minimum. Det er viktig at vernet ikke leder ved feil på vernet slik at det ikke flyter en strøm gjennom overspenningsvernet. Et overspenningsvern er konstruert for å ta høy effekt/spenning i en kort periode vi snakker om µs. Typiske verdier for Type 1 vern er 10/350 µs med dette menes det at maks verdi på 100kA nåes i løpet av 10 µs og halveres i løpet av 350 µs, mens et Type 2 vern når maks verdi i løpet av 8 µs og halveres i løpet av 20 µs (8/20 µs) og det er denne effekten som vernene skal kunne tåle. Som en tommelfinger regel kan man si at type 1 vern kan håndtere ca 25 ganger mer effekt enn Type 2 vern. Når det gjelder andre nett for eksempel 400V er det ingen endringer fra tidligere norm.

2 Elektrisk utstyr skal velges slik at merkeverdi for støtspenningensholdfastheten for utstyr ikke er mindre enn henhold til standard EN er det nå definert 4 forskjellige verne nivåer som er definert i tabell 44C i NEK 400. Nominell spenning for installasjonen Trefase systemer Krav til støtspenningholdfasthet for utstyr i kv (Denne støtspenningen er påtrykt mellom spenningsførende leder og PE. Utstyr i Utstyr i Forbrukerkurser Spesielt leveringspunktet hovedkurs og beskyttet forbrukerkurser utstyr 6 4 2,5 1,5 230/ / / , Overspenningskategori IV III II I Hensikten med et overspenningsvern er å redusere restspenningen som er i nettet i forbindelse med en overspenning iht. ovennevnte tabell. Nå som Uc (tennspenning) på overspenningsvern i IT anlegg er økt til minimum 360V vil det kunne bli en høyere restspenning enn ved Uc 275 V som igjen stiller et økt behov til å benytte Type 3 vern nær terminalutstyret. Ved planlegging av et anlegg hvor målet er å etablere et sikkert anlegg er det viktig å tenke blant annet følgende: Hvilke type nett er det? Det er forskjell på et IT nett eller annet nett med hensyn til valg av rett vern. Vi nevner tennspenning på overspenningsvernet som vil variere med de forskjellige nett. Sjekke tekniske data slik at de oppfyller normen med hensyn til restspenning. Se på hvilke krav det er fra produsent med hensyn til forankoblet sikring. Ha et forhold til alle innkomne og utgående kabler da det like gjerne kan oppstå overspenninger i 220V nettet som i teleinstallasjoner. Sørge for et felles jordings potensial for alt som har med spenning å gjøre på tvers av profesjon om det er sterkstrøm eller svakstrøms installasjon. Eksempel på felles jordings tilkoblingsklemme.

3 Et dårlig eksempel på et server rom, det er kanskje en selvfølge at det ikke skal se slik ut, men dette er ikke unormalt i mange installasjoner. Eksempel på et overspenningsvern med innebygd sikring for bruk i anlegg med kortsluttningsstrøm mindre enn 25kA.

4 Det viser seg at det ofte det svikter med å montere overspenningsvern med hensyn til fysisk montering av vern samt hvordan man legger kabel i installasjonen. Vi vil her komme med noen eksempler på korrekt installasjon og hvordan man ikke skal gjøre det. Først noen eksempler på overspenningsvern for informasjonsteknologi. Her vises et eksempel på korrekt montering hvor ubeskyttet kabel kommer inn i bunn, skjerm blir jordet og beskyttet kabel går rett ut fra overspenningsvern hvor skjerm også er koblet til på en god måte. Detalj bilde under. Aldri legg ubeskyttet og beskyttet kabel sammen som vist på figur under fordi det vil kunne dannes et felt som kan påvirke beskyttet kabel. Se også NEK (EN ) som beskriver krav til EMC ved blant annet forlegning av kabel. Strømforsyningskabler og signalkabler skal holdes avskilt og gjensidig krysning bør unngås.

5 Her ligger jordleder fra beskyttet område til ubeskyttet område noe som vil kunne forårsake overspenninger på beskyttet område noe som selvsagt er det motsatte av et overspenningsvern skal sørge for. Det oppnås større sikkerhet i installasjoner dersom det monteres overspenningsvern på innkomne tele/data kabler. Eksempel på overspenningsvern for teleinstallasjon Overspenningsvern for Cat 6 kabel.

6 Så litt om montering av overspenningsvern/ Strømforsyninger. Pluggbare vern er en fordel, se også på tilkoblingsklemmene har vernet 2 tilkoblingsklemmer vil det være i noen tilfeller være bedre tilkoblingsmuligheter. Type 1 vern, Type 2 vern og Type 3 vern skal være energikoordinert mellom hverandre og det er 3 måter å sjekke dette på enten ved en fysisk test, godkjennelse fra leverandør eller at vernene tilhører en produktfamilie. Type 1 blir normalt brukt ved luftstrekk på inntaket eller i hovedfordelingen, mens Type 2 blir installert i underfordelinger eller i boligskap. Er det montert ekstern lynvernanlegg skal det iht.en monteres Type 1 vern. NB Ikke ha for lang kabel mellom de forskjellige vernene, maks meter. Grunnen til dette er at overspenningen bygger seg opp igjen etter at det har blitt redusert ved det første vernet. Type 3 vern monteres så nær terminalutstyr som mulig og som en enkel regel kan man si at dette beskytter i en omkrets av 5 m. Det er også viktig å benytte så kort jordleder som mulig se illustrasjon. Grunnen til dette er å sikre seg at restspenning blir som leverandøren oppgir i sine datablader. Dette er absolutt viktigst ved montering av Type 1 vern, men NEK 400 sier maks 0,5 m fra jordklemme på vernet til jordpotensialskinne og maks 1 m fra fase til felles potensialskinne. Dersom dette er vanskelig å få til i praksis kan det enkelte ganger være nok å snu vernet 180 grader slik at jordskinne passer bedre med jordingsklemmene på vernet.

7 Dette er et eksempel fra en skole bestående av flere bygg som hadde problemer med overspenninger både i sterkstrømsnettet og datanette. Det viste seg at denne antennen som for øvrig ikke var i bruk med antennekabel var fortsatt tilkoblet. Denne kabelen lå parallelt med datakabel på hemsen som var en direkte årsak til problemer på datanettet. Alle unødvendige kabler som ikke er i bruk skal jordes til jordskinne eller fjernes. Neste nummer vil det bli fokusert på lynvernanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS?

NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? NORGES FISKARLAGs PRESENTASJON I STIKKORDSFORM: HVILKEN INNVIRKNING HAR SEISMIKKSKYTING PÅ FISKERIAKTIVITET OG HVILKE HENSYN MÅ TAS? Seismikkseminaret 18. februar 2004, Trondheim Elling Lorentsen, rådgiver

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer