Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen"

Transkript

1 Valg av vern mot kortslutning og overbelastning

2 Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering

3 Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm Beskyttelse mot kortslutningsstrøm Selektivitet Backup

4 Verntyper

5 Grunnlag for valg av vern Hvilke type feil kan komme?? Bryteevnen?? Strømbegrensing?? Pris?? Nivå på sikkerhet??

6 Når har vernet det bra? Færrest mulig utkoblinger Riktig tilkobling Montert i gode omgivelser Sjekke vernet etter kortslutning Omgivelsestemperatur Lav belastning av vernet

7 Valg av vern Hvor høy er I kmaks i tavla? Velg bryteevne i henhold til kortslutningsstrømmen på stedet. Bryteevnenivå B N H L Bryteevne Billig, lav bryteevne Normal, normal bryteevne Høy, høy bryteevne Veldig høy, veldig høy bryteevne

8 Valg av vern Hvor høy er I kmin i tavla/ved ende av kabel? Må det velges spesielle vern for lave kortslutningsstrømmer. Vernets I 5 verdi sammenlignes med I kmin i tavla/ved enden av kabel (oppgis av nettselskapet). I 5 verdien til vernet må da være lavere enn I kmin

9 Verntyper De tre ulike typer vern som brukes som beskyttelse mot overstrøm kan deles i tre grupper: Type vern Smeltesikring Elementautomat/motorvernbryte r/effektbryter Elektroniske vern Beskyttelse Smeltetråd Bimetall og kortslutningsutløser Elektronikk

10 Smeltesikringer Smeltesikringer består av: sikringshus motstandstråd smeltetråd bruddmelder kvartssand

11 Forskjellige typer smeltesikringer Første bokstav står for funksjonsområdet Andre bokstav angir beskyttelsesområdet g = beskytter mot overbelastning og kortslutning a = beskytter mot kortslutning L = ledninger (G, IEC) M = apparater og komponenter R = halvledere

12 Utløsekarakteristikker for smeltesikringer

13 Aldring av smeltesikringer Ved overbelastning vil smelting av sikringstråd starte. Denne er ikke reverserbar, og karakteristikken vil endres ved aldring slik at mindre varme skal til før sikringsbrudd.

14 Oppbygning elementautomat

15 3600 sekunder I 4 I 5

16 Elektroniske vern Vernfunksjoner for elektroniske vern Bokstav Funksjon Nytte L Langtidsforsinket "termisk" utløser Overbelastningsbeskyttelse av leder og apparater/maskiner S I G Korttidsforsinket kortslutningsutløser Momentant utløsende Kortslutningsutløser Jordfeilfunksjon med mulighet for tidsforsinkelse Kortslutningsbeskyttelse med mulighet for tidsforsinkelse Kortslutningsbeskyttelse momentan Utkobling ved jordslutning med tidsforsinkelse

17 Elektroniske vern Strøm/tid innstillingene på elektronisk vern

18 Merking av elementautomater

19 Strømbegrensingsklasse Bryteevne (ka) 1 Selektivitetsklasse 2 3 1,5 Ingen 9800 A 2 s 6200 A 2 s 3 spesielle A 2 s A 2 s 4,5 krav A 2 s A 2 s A 2 s A 2 s A 2 s A 2 s

20 Gjennomsluppet energi (I 2 t)

21 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

22 433 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm Koordineringen mellom ledere og vern Bryterkarakteristikken til vern som skal beskytte en leder med ledertverrsnitt 4 mm 2 Cu, mot overbelastning skal tilfredsstille følgende to krav: 1. I B < I N < I Z I B Belastningsstrøm 2. I 2 < 1,45 x I Z I Z Strømføringsevne 1,45 I Z I N Vernets merkestrøm I 2 Vernets øvre prøvestrøm

23 533.2 Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning Vernets nominelle (eller innstilte) utløsestrøm skal velges i samsvar med NEK , avsnitt 433.1, og når vernet beskytter et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt 4 mm 2, skal vernets merkestrøm være: 10 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm 2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK , tabell A.52-1; 13 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm 2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK , tabell A.52-1; 16 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5 mm 2 ; 20 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm 2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK , tabell A.52-1; 25 A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm 2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK , tabell A.52-1;

24 NEK :2010 Krav til vern i bolig Koordineringen mellom ledere og vern Bryterkarakteristikken til vern som skal beskytte en leder mot overbelastning skal tilfredsstille følgende to krav: 1. I B < I N I B Belastningsstrøm 2. I 2 < I Z I Z Strømføringsevne I N Vernets merkestrøm I 2 Vernets øvre prøvestrøm

25 Konsekvensen av I 2 I z B/C og D automater Ref. Tverrsn. I z 30 Vern (I 2 = 1,45 x I n ) Vern (I 2 = 1,3 x I n ) Vern (I 2 = 1,2 x I n ) A1 1,5mm 2 14,5A 10A 11,1A 12A A2 1,5mm 2 14A 9,6A 10,7A 11,6A A1 2,5mm 2 19,5A 13,4A 15A 16,2A A2 2,5mm 2 18,5A 12,7A 14,2A 15,4A A1 4mm 2 26A 17,9A 20A 21,6A A2 4mm 2 25A 17,2A 19,2A 20,8A

26 Beskyttelse mot kortslutningsstrøm

27 Kortslutningsvernets egenskaper For kabler og isolerte ledere skal enhver strøm som er forårsaket av en kortslutning ett eller annet sted i kretsen, brytes før tillatt grensetemperatur for isolasjonen for vedkommende leder nås. t = k 2 I S 2 2 t = varigheten i sekunder I = effektivverdien av kortslutningsstrømmen i Ampere k = konstant som avhenger av kabelens ledermateriale og isolasjon (Tabell 43A) S = ledertverrsnittet i mm 2

28 Kortslutningsvernets egenskaper For utløsetider for vern på < 0,1 s, og for strømbegrensende vern, skal kabelens k 2 S 2 være større enn verdien av den gjennomslupne energi (I 2 t), spesifisert av fabrikanten av vernet, dvs. I 2 t k 2 S 2

29 Selektivitet

30 Selektivitet Selektivitet må vurderes ved: Overbelastning Kortslutning Jordfeil

31 Selektivitet hva er det? Eksempel F1 F2 L1 Oppstår det en kortslutning ved lampe L1 skal kun F2 løse ut.

32 Krav til selektivitet fel 16 16: Planlegging og vurdering av risiko Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk, slik at anlegget blir egnet til forutsatt bruk. Veiledning til 16: Valg av løsning for anlegget sammen med nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle anlegget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det taes hensyn til beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern

33 Krav til selektivitet NEK Selektivitet mellom overstrømsvern Dersom det er nødvendig med selektivitet mellom overstrømsvern, skal fabrikantens instruksjoner tas i betraktning. Merknad Tekniske data for valg av vern med hensyn til selektivitet er publisert av fabrikanten.

34 Anbefalt selektivitet i boliger (krav fra feb-91)

35 Anbefalt selektivitet i øvrige anlegg Selektivitet er et kundekrav For industri og i anlegg hvor utkobling kan føre til fare for helse, miljø og sikkerhet er det viktig at det kreves selektivitet. I enkelte tilfeller vil det bli karakterisert som dårlig fagmessig utførelse hvis det ikke er tatt hensyn til selektivitet.

36 OBS! Sikringer av forskjellige fabrikater har ikke samme gjennomsluppet energi selv om de er produsert etter samme norm. Det sikreste er derfor å holde seg til en produsent i samme installasjon sett ut fra selektiviteten. Alle selektivitetstabeller er testede verdier.

37 Selektivitet En skiller mellom to typer selektivitet: Total selektivitet dersom kun det vernet som er nærmest feilstedet, løser ut for hvilken som helst feilstrøm opp til vernets bryteevne. Delvis selektivitet mellom to vern når begge løser ut ved kortslutningsstrømmer over en viss verdi.

38 Krav til selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern NEK Selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern Dersom det er nødvendig med selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern, skal fabrikantens instruksjoner tas i betraktning. Merknad Informasjon om selektivitet mellom strømstyrte jordfeilvern er gitt i tillegg 53H.

39 Backup

40 Backupbeskyttelse Backupbeskyttelse eller kaskadekobling betyr at et forankoblet vern sørger for utkobling eller strømbegrensing ved kortslutningsstrømmer som overstiger bryteevnen til det aktuelle etterkoblede vernet.

41 Krav til backupbeskyttelse NEK Backupbeskyttelse Vernets bryteevne kan være < den høyeste forventede kortslutningsstrøm eller jordfeilstrøm dersom et annet vern (et backupvern) med tilstrekkelig bryteevne er plassert på tilførselssiden, og egenskapene til vernene er hensiktsmessig koordinert, slik at gjennomsluppet energi fra oppstrøms vern er den energien som nedstrøms vern kan tåle uten å ta skade. Vernfabrikantenes instruksjoner skal tas i betraktning.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil

DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil DDA 200 type B - Jordfeilblokk type B Beskytter ved enhver jordfeil Jordfeilblokk type B: beskyttelse ved enhver jordfeil Fullstendig beskyttelse mot alle typer feilstrømmer Jordfeilblokk type B er i stand

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Informasjon om LED-BELYSNING

Informasjon om LED-BELYSNING Informasjon om LED-BELYSNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR LED-BELYSNING? 3 LED ARMATURER 3 LED LYSKILDER 4 BRUKSOMRÅDER 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD MAN MÅ IKKE GLEMME AT ALLE TYPER ELEKTRISKE

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer