Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selektivitet i lavspenningsinstallasjoner. Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning?"

Transkript

1 Generellt om selektivitet Spesielle utfordringer Dagens løsninger Fremtidens løsning? Program

2 Hva er selektivitet? 400V 400V I> I> 400V 400V Ved overbelastning eller kortslutning skal det skje utkobling I> I> I> I> I> I> 0 400V V 400V 400V 400V 400V Når det er selektivtet mellom vernene vil kun vernet nærmest feilstedet koble ut

3 Hva er selektivitet? I> I> 400V Ved overbelastning eller kortslutning skal det skje utkobling 0V 400V I> I> I> I> I> I> 0400V V 0V 400V 0V 400V Når det ikke er selektivitet mellom vernene vil hele fordelingen bli spenningsløs

4 Behov Rask deteksjon av feil Rask frakobling av feilen Mest mulig reduksjon av I 2 t Best mulig spenningskvalitet under feilforløpet Krav til kontinuitet Krever : Vent!!! Feil Krav til reduksjon av skader Krever : Rask utkobling!!!

5 Kan oppbyggingen av anlegget trekkes inn under selektivitetsbegrepet? Selektivitet dreier seg jo egentlig bare om sikkerhet i strømforsyningen og da har oppbyggingen mye å si! Selvfølgelig sammen med hvordan nød- og reservestrøm designes Forutsatt selektivitet mellom vernene! Konsekvensen blir at alle fordelinger blir spenningsløse Lastbryter Konsekvensen blir at kun berørt fordeling blir spenningsløs Vern Konsekvensen blir at kun berørt fordeling blir spenningsløs Lastbryter Lastbryter Konsekvensen blir at alle fordelinger blir spenningsløse Vern Lastbryter Lastbryter Vern Lastbryter

6 Tradisjonelle løsninger Strøm-selektivitet Tids-selektivitet Energi-selektivitet Sone-selektivitet

7 Men først litt om smeltesikringer i eldre anlegg

8 Selektivitet med smeltesikringer involvert A B Kritisk faktor : Vern B sitt bryteintegral -I 2 t maks - må være mindre enn vern A sitt smelteintegral -I 2 t min I 2 t Vern A Bryteintegral Smelteintegral Vern B Bryteintegral Smelteintegral Beregnet kortslutningsstrøm Ik

9 Selektivitet med smeltesikringer involvert A B Kritisk faktor : Vern B sitt I 2 t må være mindre enn vern A sitt smelteintegral I 2 t Vern B Vern A Selektivitetsgrense Bryteintegral Smelteintegral Beregnet kortslutningsstrøm Ik

10 Selektivitet med smeltesikringer involvert A B Kritisk faktor : Vern B sin I peak må være mindre enn vern A`s tålestrøm elektromagnetisk utløser (usikker metode). for Im A I peak

11 Strøm-selektivitet Selektivitet mellom vern som har forskjellig strøm/tid karakteristikk Innstillingen av vernene avgjør selektiviteten t B A I

12 Strøm-selektivitet Ett eksempel: U Ur = 400V T1B 160 In160 Kabel T1D 160 T1B 160 In25 Ik=1kA

13 Strøm-selektivitet Applikasjoner: Enkle installasjoner med lav nominell strøm og lave kortslutningsstrømmer Feilområde: kortslutning og overlast Kotslutningsnivå: lavt Selektivitetsnivå: lavt Funksjons- og selektivtetsstudie: enkelt Kundekostnader: lave

14 Tids-selektivitet Selektivitet mellom vern med forskjellig tidsforsinkelse på brytere som er koblet i serie t B A t I

15 Tids-selektivitet Ett eksempel : Verntype L (Long delay) S (Short delay) I (IST) E4S 4000 PR111-LSI R4000 E3N 2500 PR111-LSI R2500 S7H 1600 PR211-LSI R1600 Setting: 0.9 Curve: B Setting: 1 Curve: A Setting: 1 Curve: A Setting: 8 Curve: D Setting: 10 Curve: C Off Off Setting: 10 U Ur = V Sr = 2500 kva Ur2 = 400 V u k % = 6% E4S 4000 PR111-LSI In4000 E3N 2500 PR111-LSI In2500 S7H 1600 PR211-LI In1600 I k =60kA

16 Tids-selektivitet Applikasjoner: lav kompleksitet Feilområde: kortslutning og overlast Selektivitetsnivå: middels, avhengig av anlegget Funksjons- og selektivtetsstudie: enkelt Kundekostnader: middels

17 Energi-selektivitet Selektivitet mellom forskjellig type vern med forskjellig mekanisk og elektrisk funksjon avhengig av energinivå fra nedstrøms vern Det er nødvendig å verifisere at gjennomsluppet energi for nedstrøms vern er lavere enn den energi som skal til for å løse ut oppstrøms vern Andre verdier må også kontrolleres og verifiseres Tester er nødvendig It 2 I

18 Energi-selektivitet Ett eksempel: U Ur = 400V Strøm-tid kurve E2N 1250 In1250 Cable I k =50kA T5H400 Energiselektivitet til 24 ka Cable I k =22kA T1N160 In125

19 Energi-selektivitet Applikasjoner: middels kompleksitet Feilområde : kortslutning Kortslutningsnivå: middels/høyt Selektivitetsnivå: middels, avhengig av størrelseforskjell på bryterene i serie Funksjons- og selektivtetsstudie : middels kompleks Kundekostnader: middels

20 Sone-selektivitet Selektivitet som oppnåes ved hjelp av elektrisk forrigling mellom bryterene og som med logikk sørger for total selektivitet Zone 3 Zone 2 Zone 1

21 Sone-selektivitet Applikasjoner: høy kompleksitet Feilområde : kortslutning,overlast Kortslutningsnivå: høyt Selektivitetsnivå: høyt Funksjons- og selektivtetsstudie : Komplisert Kundekostnader: høye

22 Soneselektivitet med EFDP En innovativ generasjon elektroniske vern Bryter A Bus Bryter B Feilsted Ikke bare et produkt men en løsning på selektivitetsproblemer

23 Litt om soneselektivitet med EFDP Et veldig raskt system for soneselektivitet detekterer innen 300 s Brytere fra 100 A forbindes ved hjelp av en tvunnet parkabel Feildata kommuniseres til oppstrøms bryter Logisk forrigling kontrolleres og iverksettes Total utløsetid 10 ms istedet for 100 ms på tradisjonell løsning For å få til alt dette kreves det hjelpespenning

24 Early Fault Detection and Prevention Rask deteksjon Detekterer en kortslutning innen 300 s Analyserer kurveformen og måler verdiene Ufølsom mot spikes I 300 s t

25 Eksempler A. Enkel installasjon med noen utgående brytere EFDP løsning U V = 400V P = 165 kw Q = 80 kvar T4L 320 PR223EF R320 T4D 320 Ik = 58kA T4L 250 PR223EF R250 T2H 160 TMD R50 L In = 200A L In = 50A L

26 Eksempler A. Enkel installasjon med noen utgående brytere Tradisjonell EFDP løsning MAIN CB S6H 800 T4L 320 MAIN SWITCH S6D 800 T4D 320 LOAD CB 1 T4H 250 T4L 250 Reduksjon av størrelsen på oppstrøms bryter Mindre tavle Lavere kostnader LOAD CB 2 T2H 160 T2H 160 LOAD CB 3 T2H 160 T2H 160 CABLES 150 mm² 120 mm² Optimalisering av tverrsnitt på skinner og kabler

27 PR223EF Et enkelt vernpanel Ingen Dip-switcher En bryter for valg av lokal eller fjern innstilling alarm og tilstandssignalering via 8 leds test tilkobling for PR010/T og TT1 enhetene Test + ALARMS L INTERLOCK SETTING WATCHDOG SA Test/Prg PR223EF

28 PR223EF PR223EF: Avansert vern med dialogfunksjon Protokoll Modbus RTU standard eller Field bus plug EIA RS bps Tilgjengelige data Status for effektbryteren, åpen - lukket - utløst Mode: lokal, fjern Innstilling av vernet Avanserte målinger Alarmer Alarmer for beskyttelse : EF, L, S, I, G Vedlikehold Totalt antall koblinger Totalt antaller utkoblinger ved feil og triptester Antall manuelle operasjoner Antall utkoblinger for hver verndel, EF, L, S, I, G Recording of last trip data Kommandoer til bryteren Åpne og lukke effektbryteren (med motor på bryter) Alarm reset Reset av effektbryter etter feil (med motor på bryter) Innstilling av vernet Field bus plug tilgjengelig! Test + L INTERLOCK SETTING WATCHDOG SA ALARMS Test/Prg PR223EF

29 Soneselektivitet med EFDP Eksempel på funksjon: To brytere med samme størrelse Vaux EFDP Alltid garantert sikkerhet

30 Selektivitet og Backup Utfordringer ved UPS anlegg Prioritert nett gir utfordringer som Lav kortslutningsstrøm ved UPS alene Høy kortslutningsstrøm ved statisk bypass og manuell bypass Lav tåleevne for statisk bypass mht på I 2 t Liten forskjell mellom bryter foran og bak UPS Lave amperestrørrelser på utgående vern fra UPS Stor magnetiseringsstrøm for eventuelle trafoer foran og etter UPS For vernene gir dette følgende utfordringer Vernene må stilles lavt for å oppnå utkobling ved UPS alene Dette kan gi dårlig selektivitet Vernene foran UPS må stilles høyt for å tåle magnetiseringsstrøm Dette kan gi problemer med beskyttelse av statisk bypass Innkoblingsstrøm fra last gir utfordring for første vern etter UPS

31 UPS: Hovedkomponenter og driftsmodi Ordinær driftsmodus. Aktiv vekselretter med likeretter/nett som kilde, og ladning batterier. Innganger eller felles inngang fra overliggende nett Vern LR Likeretter Batteri Vekselretter Kontaktor AC DC DC AC Statisk By-pass Vern/kontaktor statisk by-pass Intern manuell by-pass. Manuell bryter Manuell bryter Utgang UPS

32 UPS: Driftsmodus under feil/forstyrrelser eller kontrollert funksjonstest Overliggende nett Typiske modi under feil/forstyrrelser, eller kontrollert funksjonstest Statisk by-pass forsyner lasten. Likeretter Batteri Vekselretter AC DC DC AC Statisk By-pass Intern manuell by-pass. Utgang UPS

33 UPS: Driftsmodus med tidsbegrensning Ordinær- eller feilmodus med tidsbegrensning. Overliggende nett Aktiv vekselretter med batteri som kilde. Feil/forstyrrelser i overliggende nett. Likeretter stengt. Likeretter Batteri Vekselretter AC DC DC AC Statisk By-pass Intern manuell by-pass. Utgang UPS

34 UPS: Vekselrettes tid-strøm kurve, overlast og short circuit Batteri modus Tid Kontinuerlig Område: 100 % In Likeretter Batteri Vekselretter Kontaktor AC DC DC AC Statisk By-pass 10min 1 min Overlast F. eks. 125 % In 150 % In Short circuit capacity: ca. (1.5-3) x In 0.2?-1s Utgang UPS I /In Eks. Vekselretters Tid-strøm kurve.

35 Eksempel på bruk i viktige anlegg U U1 Vrif = 400 V LLLN / TT G GS Vn = 400 V Id -Q1 T4L 250 PR223EF R250 Id -Q2 T4L 250 PR223EF R250 Id -QF3 T4L 250 PR223EF R250 Id -QF4 T4L 250 PR223EF R250 Id -QF5 T4L 250 PR223EF R250 UPS -Q6 -B2 T4L 250 -Q8 -Q7 T4L 250 PR223EF R160 -QF11 S204M-C32 -QF14 S204M-D40 PR223EF R160 Id Id -WC3 -QF13 S204M-C16 -Q0 -Q1 T4L 250 PR223EF R160 Id -WC2 -QF10 S204M-B 32

36 Eksempel på bruk i viktige anlegg 1E5s Curva Tempo-Corrente LLL -Q1, T4L 250 PR223EF R250 1E4s 1E3s 100s 10s 1s -QF10, S204M-B 32 -Q2, T4L 250 PR223EF R250 -Q3, T4L 250 PR223EF R250 -Q5, T4L 250 PR223EF R250 -Q4, T4L 250 PR223EF R250 IccMAX -Q8, T4L 250 PR223EF R160 -Q1, T4L 250 PR223EF R s 1E-2s Iccmin 1E-3s 1E-3kA 1E-2kA 0.1kA 1kA 10kA 100kA 1E3kA I overbelastningsområdet må allikevel strøm/tid vurdering utføres

37 Soneselektivitet med EFDP Ip [ka] 100 T4 T5 Hovedfordeler 10 Høy strømbegrensning Total selektivitet Ims [ka] Rask deteksjon og brytning gir mindre skader på feilstedet Selektivitet mellom brytere av samme størrelse Uavhengig av innstilling på vernet Total selektivitet Enkelt selektivtetstudie God spenningskvalitet ved feilutkobling I anlegget

38 Nordlandssykehuset hovedford. +A Org dok..\..\..\elektroniske kataloger\selektivitet og Back-up og koordinasjon\soneselektivitet\p st01_9.pdf

39 Nordlandssykehuset Underfordeling +A Org dok..\..\..\elektroniske kataloger\selektivitet og Back-up og koordinasjon\soneselektivitet\p gk01.pdf

40 Tilgjengelig software for vern og beregninger Beregninger: DOCWin Korstlutningsberegninger med generator, UPS og trafo Kurvemodul for kurvesammenligninger egendefinering mulig Temperaturberegning i skap og tavler Selektivitet Dokumentasjon ABB Viewer Kataloger 2D og 3D tegninger Autocad tegninger

41 Tilgjengelig software for vern og beregninger SD Testbus Modbus program for direkte tilkobling til vernene eller via kommunikasjonsmodul Finnes både for PC og PDA med Blåtann-kommunikasjon SD Data viewer For nedlastning og visning av data fra datalogger

42

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer.

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer. Vern Jordfeilvern 116 Jordfeilautomater 117 Gjeninnkobler 117 Jordfeilblokker 120 Jordfeilbrytere 122 Jordfeilreleer 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 Jordfeilautomat - med

Detaljer

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave Oppgavens tittel: Vern- og releplan for generator og linjer. Project title: Protection

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

løsninger Industri og infrastruktur

løsninger Industri og infrastruktur 1 15 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Industri og infrastruktur Marinegodkjenning 03 PSE og PSTX mykstartere Pålitelig strømforsyning 04 Til industrien Kundetilpassede produkter

Detaljer

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007 po Brukermanual MX 43 Digital og analog målingsenhet Part Number: NPM43NV Revision: H Opphavsrett 2013 av Oldham S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS

Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS Utvikling av PLS basert kontrollanlegg for småkraftverk hos Skagerak Energi AS Svein Seltveit Master of Science in Electric Power Engineering Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Eivind Solvang, ELKRAFT

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA

Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA Vekselstrøm For Business-Critical Continuity Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA Brukermanual INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER.............................................1 TA VARE PÅ DISSE

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Beolux UPS Produktdokumentasjon Beolux UPS Vekselretter med SELVTEST BEOLUX 300W -7/1FS BEOLUX 800W -12/1FS BEOLUX 1100W -26/1FS BEOLUX 1500W -40/1FS ENKELHET OG DRIFTSSIKKERHET BEOLUX vekselretter er

Detaljer

Auguste SF6 isolert lastskillebryter for 24/36kV luftlinjenett

Auguste SF6 isolert lastskillebryter for 24/36kV luftlinjenett Auguste SF6 isolert lastskillebryter for 24/36kV luftlinjenett Introduksjon Auguste er en SF6 isolert lastskillebryter designed for å ta last-avbrudd på inntil 630 A for distribusjonslinjer inntil 36 kv.

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS MÅLEINSTRUMENTER www.elit.no Spenningstestere Multimeter Strømtenger Installasjonstestere Isolasjonsmålere Kortslutningsmålere Jordfeilbrytertestere Temperaturmålere

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere 2 Veiledning om harmoniske med frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 6 Teknisk veiledning nr. 6 Veiledning

Detaljer

Den ultimate løsningen for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid. Ensto Smartcloser Vakuum effektbryter

Den ultimate løsningen for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid. Ensto Smartcloser Vakuum effektbryter Den ultimate løsningen for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid Ensto Smartcloser Vakuum effektbryter Ensto Smartcloser En rask tilbakebetaling av investeringen, profiten er der Ensto, leverandør

Detaljer

Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1

Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems. 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1 Vern og overvåkning av undervanns kraftsystem, Bjørn Bungum, Unitech Power Systems 20 May 2011 Unitech Power Systems as 1 Agenda Bakgrunn Vernfilosofi Lange AC kabler Måling og uttesting Kontrollsystem

Detaljer