Dokumentasjon for anlegget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon for anlegget"

Transkript

1 Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel

2 TE A 2 m PN 4G35 CU T01 SK m PN 5G25 CU Anleggets adresse Anlegg Dato V Tel Vs. Side av 1 1

3 001 2 m PN 4G35 CU T01 80 A A1 Sk-01 Anleggets adresse Anlegg Dato Tel Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst TE01 NEK V LILLEHAMMER Vs. Side av 1 4

4 2 m PN 4G35 CU A m PN 5G25 CU A1 HOVEDBRYTER Anleggets adresse Anlegg Dato Tel Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst SK-01 NEK V LILLEHAMMER Vs. Side av 2 4

5 2 m PN 5G25 CU A m PN 3G2.5 CU Lys og stikk i tavle 16 A/C A m PN 3G2.5 CU Vame i skap 10 A/C A A/C Reserve A/C Reserve m PN 3G2.5 CU 10 A/C A1 Styrestrøm belysning Ctrl m PFXP 3G2.5 CU Lysmaster M114-M A/C 460 m PFSP 4x25 AL 6 A/C A1 Anleggets adresse Anlegg Dato Tel Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst NEK V LILLEHAMMER Vs. Side av 3 4

6 m PFXP 3G2.5 CU Lysmaster M115-M A/C 250 m PFSP 4x25 AL 6 A/C A A/C 0 m PFSP 4x25 AL Lysmaster reserve A/C 0 m PFSP 4x25 AL Lysmaster reserve Anleggets adresse Anlegg Dato Tel Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst NEK V LILLEHAMMER Vs. Side av 4 4

7 Hoveddata ANLEGG/EIER Navn Adresse Postnr./-sted Telefon Statens vegvesen EIER/KUNDE Navn Adresse Postboks Postnr./-sted Telefon Telefaks Kontaktperson Epost Statens vegvesen Region Øst Postboks LILLEHAMMER INSTALLATØR Navn Adresse Postboks Postnr./-sted Telefon Telefaks Epost DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING Ordrenummer Anlegget etablert Anlegget sist modifisert Anleggsfil Melding om arbeid sendt Erklæring om samsvar sendt DEFINISJON AV ANLEGGET ssystem IT Systemspenning 230 V Beregningene starter fra Beregne fra fordeling Nettfrekvens 50 Hz Spenningsfall beregnes fra fordeling STARTPUNKT Varslingsgrense spenningsfall totalt 4 % Varslingsgrense spenningsfall til "siste" fordeling 2 % Spenningsfall til fordelinger beregnes med basis i dimensjonerende belastningsstrøm i fordelingen Anleggets adresse Anlegg Dato Tel Hoveddata NEK Side 1 av 2

8 Hoveddata DATA FOR FØRSTE FORDELING (leveringspunkt, tilknytningspunkt) Identifikasjon Lastbeskrivelse Antall faser Fasekobling Dimensjonerende laststrøm TE01 Tennskap 01 3 L1-L2-L3 41,90 A Temperatur i fordeling 30,00 C Jording/utjevning Spyd / Utjevning stype IT Sammenlagret strøm [A] L1 32,0 L2 55,7 L3 30,6 N Kommentarer DATA FOR FORANLIGGENDE NETT I k3pmax cos ϕ I k2pmin cos ϕ 10,0 ka 0,8 1,5 ka 0,9 Største dim. jordfeilstrøm 1000,0 ma Minste dim. jordfeilstrøm 250,0 ma Max jordingsmotstand 50,0 Ω R +max X +max R +min X +min 0,0112 Ω 0,0084 Ω 0,0655 Ω 0,0317 Ω Referanse netteier Kommentarer Dato oppgitt KOMMENTARER Anleggets adresse Anlegg Dato Tel Hoveddata NEK Side 2 av 2

9 Kurs nr. 001 Max utkoblingstid for jordfeil 5 Kursen behøver ikke være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern SK-01 stype IT Beskrivelse Jordelektrode Sk-01 Spyd Utjevningsforbindelser Merkespenning 230 V Antall faser 3 Laststrøm 41,9 A Fasekobling L1-L2-L3 Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn ,0 kw 16,7 kva Temperatur i fordeling 30 C Sammenlagret strøm L1 28,4 A L2 27,9 A L3 9,5 A Transformator Synytelse Merkespenning primær Merkespenning sekundær T01 25,0 kva 230,00 V 400,0 V Koblingsgruppe Dy11 Kortslutningsspenning, er 1,0 % Kortslutningsspenning, ex 2,8 % Kortslutningsspenning, ek 3,0 % Spenningsfall totalt -160,0 V...til siste fordeling 0,0 V -69,5 % 0,0 % Klemmespenning over, Primær 0,2 V 0,1 % Maksimal lengde 2187,7 m...over Transformator 13,9 V 6,1 % Maksimal lengde, Primær type/-lederløsning Ref. inst. met. Omgivelsetemperatur lengde Tap i kabel Strømføringsevne PN 4G35 CU A1 30,0 C Ingen parallelle kurser 2,0 m Annen korreksjonsfaktor 1 19,98 W 9,99 W/m 89,00 A Kombinert vern, merking ABB SACE T1 Iru 160 A / B T A TMD 80,00 A I2-verdi 25,00 ka Ics 104,00 A 960,00 A, Primær, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I1 0,911 / 72,9 A 1,000 / 80,0 A 1,000 / 80,0 A Min tillatt Max tillatt Instillt verdi 10,3 m Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel TE01 NEK Side 1

10 Kurs nr. 001 Kombinert vern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik3p max 9,999 0,80 14,677 0,162 0,015 Ik3p max ende 1,832 0,44 3,230 4,827 0,022 Ik3p min 0,992 0,69 1,508 16,463 0,025 Ik2p max 8,660 0,80 12,712 0,216 0,015 Ik2p max ende 1,832 0,44 3,230 4,827 0,022 Ik2p min 0,992 0,69 1,508 16,463 0,025 Ij min 1,426 0,91 2,060 2,574 0,023 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel TE01 NEK Side 2

11 Kurs nr. 010 Max utkoblingstid for jordfeil 5 Kursen behøver ikke være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Beskrivelse HOVEDBRYTER stype IT Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn Sammenlagret strøm 230 V 41,9 A ,0 kw 16,7 kva Antall faser Fasekobling Temperatur i fordeling 3 L1-L2-L3 30 C L1 28,4 A L2 27,9 A L3 9,5 A Spenningsfall totalt -164,1 V...til siste fordeling -164,2 V -71,3 % -71,4 % Klemmespenning over 0,1 V 0,1 % Maksimal lengde 2914,2 m type/-lederløsning Ref. inst. met. Omgivelsetemperatur lengde Tap i kabel Strømføringsevne PN 5G25 CU A1 30,0 C Ingen parallelle kurser 2,0 m Annen korreksjonsfaktor 1 9,16 W 4,58 W/m 73,00 A Kombinert vern, merking ABB SACE T1 Iru 160 A / B T A TMD 80,00 A I2-verdi 25,00 ka Ics 104,00 A 960,00 A, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I1 0,911 / 72,9 A 1,000 / 80,0 A 1,000 / 80,0 A Min tillatt Max tillatt Instillt verdi Ikke mulig Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel SK-01 NEK Side 3

12 Kurs nr. 010 Kombinert vern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik3p max 1,186 0,37 1,267 17,771 0,024 Ik3p max ende 1,183 0,38 1,257 17,875 0,024 Ik3p min 0,873 0,53 0,832 32,800 0,945 Ik2p max 1,028 0,37 1,098 23,665 0,025 Ik2p max ende 1,024 0,38 1,089 23,826 0,025 Ik2p min 0,757 0,53 0,721 43,681 1,426 Ij min 0,751 0,54 0,712 28,051 1,457 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel SK-01 NEK Side 4

13 Kurs nr. 110 Kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Variabel last Beskrivelse. Lys og stikk i tavle Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn 230 V 14,50 A 0.9 3,0 kw 3,3 kva Antall faser 2 Fasekobling L1-L2 Utnyttelsegrad 1 Samtidighetsfaktor 1 Spenningsfall totalt -163,6 V...til siste fordeling -164,1 V -71,1 % -71,3 % Klemmespenning over 0,5 V 0,2 % Maksimal lengde 815,2 m type/-lederløsning Ref. inst. met. Omgivelsetemperatur lengde Tap i kabel Strømføringsevne PN 3G2.5 CU A1 30,0 C Ingen parallelle kurser 2,0 m Annen korreksjonsfaktor 1 7,46 W 3,73 W/m 19,50 A Kombinert vern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 16,00 A, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I2-verdi 10,00 ka Ics 23,20 A 160,00 A 57,9 m Kombinert vern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,571 0,44 1,007 0,254 0,010 Ik2p min 0,418 0,58 0,673 0,473 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 5

14 Kurs nr. 111 Kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Fast last Beskrivelse. Vame i skap Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn 230 V 2,41 A 0.9 0,5 kw 0,6 kva Antall faser 2 Fasekobling L1-L2 Utnyttelsegrad 1 Samtidighetsfaktor 1 Spenningsfall totalt -164,0 V...til siste fordeling -164,1 V -71,3 % -71,3 % Klemmespenning over 0,1 V 0,0 % Maksimal lengde 4904,8 m type/-lederløsning Ref. inst. met. Omgivelsetemperatur lengde Tap i kabel Strømføringsevne PN 3G2.5 CU A1 30,0 C Ingen parallelle kurser 2,0 m Annen korreksjonsfaktor 1 0,21 W 0,10 W/m 19,50 A Kortslutningsvern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 10,00 A, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I2-verdi 10,00 ka Ics 14,50 A 100,00 A 105,6 m Kortslutningsvern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,571 0,44 1,007 0,254 0,010 Ik2p min 0,418 0,58 0,673 0,473 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 6

15 Kurs nr. 112 Kursen behøver ikke være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Reservekurs Beskrivelse Merkespenning Antall faser Fasekobling. Reserve L1-L2 Reservevern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 16,00 A I2-verdi 23,20 A 160,00 A Reservevern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,010 Ik2p max ende 0,589 0,38 1,089 0,010 Ik2p min 0,435 0,53 0,721 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 7

16 Kurs nr. 113 Kursen behøver ikke være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Reservekurs Beskrivelse Merkespenning Antall faser Fasekobling. Reserve L1-L2 Reservevern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 16,00 A I2-verdi 23,20 A 160,00 A Reservevern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,010 Ik2p max ende 0,589 0,38 1,089 0,010 Ik2p min 0,435 0,53 0,721 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 8

17 Kurs nr. 201 Max utkoblingstid for jordfeil 0.4 Kursen behøver ikke være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Styrestrøm Beskrivelse. Styrestrøm belysning Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn 230 V 0,48 A 0.9 0,1 kw 0,1 kva Antall ledere 2 Fasekobling L1-L2 Utnyttelsegrad 1 Samtidighetsfaktor 1 Spenningsfall totalt -164,1 V...til siste fordeling -164,1 V -71,3 % -71,3 % Klemmespenning over 0,0 V 0,0 % Maksimal lengde 0,0 m type/-lederløsning Ref. inst. met. Omgivelsetemperatur lengde Tap i kabel Strømføringsevne PN 3G2.5 CU A1 30,0 C Ingen parallelle kurser 2,0 m Annen korreksjonsfaktor 1 0,01 W 0,00 W/m 19,50 A Kombinert vern, merking ABB STOTZ S200M C S200M C 10,00 A, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I2-verdi 10,00 ka Ics 14,50 A 100,00 A 52,6 m Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 9

18 Kurs nr. 201 Kombinert vern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,571 0,44 1,007 0,254 0,010 Ik2p min 0,418 0,58 0,673 0,473 0,010 Ij min 0,399 0,62 0,626 0,519 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 10

19 Kurs nr. 210 Kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Distribuert last Beskrivelse. Lysmaster M114-M101 Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn Antall punkter lengde til første punkt lengde mellom punkter lengde i avgreningspunkt 230 V 0,84 A 0.9 0,175 kw 0,194 kva 14 5,0 m 35,0 m 10,0 m Antall faser 3 Fasekobling L1-L2-L3 Sammenlagret strøm L1 7,3 A L2 6,6 A L3 6,6 A Spenningsfall totalt -159,9 V...til siste fordeling -164,1 V -69,5 % -71,3 % Klemmespenning over Maksimal lengde Matekabel Avgreningskabel PFSP 4x25 AL PFXP 3G2.5 CU Matevern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 10,00 A I2-verdi 10,00 ka Ics 14,50 A 100,00 A Matekabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer Avgreningskabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer 640,5 m 29,8 m Avgreningsvern, merking ABB STOTZ S200M C S200M C 6,00 A I2-verdi 10,00 ka Ics 8,70 A 60,00 A Avgreningskabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer 113,3 m Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 11

20 Kurs nr. 210 Matekabel Avgreningskabel Matevern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik [ka] cos phi î [ka] Ik3p max 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p max ende 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p min 0,502 0,53 0,832 14,325 0,010 Ik2p max 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 0,162 0,95 0,234 3,150 0,010 Ik2p min 0,435 0,53 0,721 19,078 0,010 0,118 0,96 0,170 5,936 0,010 Avgreningskabel Avgreningsvern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,162 0,95 0,234 3,150 0,010 Ik2p min 0,118 0,96 0,170 5,936 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 12

21 Kurs nr. 211 Kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Distribuert last Beskrivelse. Lysmaster M115-M121 Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn Antall punkter lengde til første punkt lengde mellom punkter lengde i avgreningspunkt 230 V 0,84 A 0.9 0,175 kw 0,194 kva 7 40,0 m 35,0 m 10,0 m Antall faser 3 Fasekobling L1-L2-L3 Sammenlagret strøm L1 3,7 A L2 3,7 A L3 2,9 A Spenningsfall totalt -162,6 V...til siste fordeling -164,1 V -70,7 % -71,3 % Klemmespenning over Maksimal lengde Matekabel Avgreningskabel PFSP 4x25 AL PFXP 3G2.5 CU Matevern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 10,00 A I2-verdi 10,00 ka Ics 14,50 A 100,00 A Matekabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer Avgreningskabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer 640,5 m 64,4 m Avgreningsvern, merking ABB STOTZ S200M C S200M C 6,00 A I2-verdi 10,00 ka Ics 8,70 A 60,00 A Avgreningskabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer 147,7 m Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 13

22 Kurs nr. 211 Matekabel Avgreningskabel Matevern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik [ka] cos phi î [ka] Ik3p max 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p max ende 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p min 0,502 0,53 0,832 14,325 0,010 Ik2p max 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 0,241 0,90 0,348 1,423 0,010 Ik2p min 0,435 0,53 0,721 19,078 0,010 0,173 0,92 0,250 2,762 0,010 Avgreningskabel Avgreningsvern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik2p max 0,589 0,38 1,089 0,238 0,010 Ik2p max ende 0,241 0,90 0,348 1,423 0,010 Ik2p min 0,173 0,92 0,250 2,762 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 14

23 Kurs nr. 212 Kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Distribuert last Beskrivelse. Lysmaster reserve Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn Antall punkter lengde til første punkt lengde mellom punkter lengde i avgreningspunkt 230 V 0,00 A kw 0 kva 1 0,0 m 0,0 m 0,0 m Antall faser 3 Fasekobling L1-L2-L3 Sammenlagret strøm L1 0,8 A L2 0,8 A L3 0,0 A Spenningsfall totalt -164,1 V...til siste fordeling -164,1 V -71,3 % -71,3 % Klemmespenning over Maksimal lengde Matekabel PFSP 4x25 AL Matevern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 10,00 A Matekabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I2-verdi 10,00 ka Ics 14,50 A 100,00 A Ikke mulig Matevern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik3p max 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p max ende 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p min 0,502 0,53 0,832 14,325 0,010 Ik2p max 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 Ik2p max ende 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 Ik2p min 0,435 0,53 0,721 19,078 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 15

24 Kurs nr. 213 Kursen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern Distribuert last Beskrivelse. Lysmaster reserve Merkespenning Laststrøm Cos phi Merkeeffekt, Pn Merkeytelse, Sn Antall punkter lengde til første punkt lengde mellom punkter lengde i avgreningspunkt 230 V 0,00 A kw 0 kva 1 0,0 m 0,0 m 0,0 m Antall faser 3 Fasekobling L1-L2-L3 Sammenlagret strøm L1 0,0 A L2 0,0 A L3 0,0 A Spenningsfall totalt -164,1 V...til siste fordeling -164,1 V -71,3 % -71,3 % Klemmespenning over Maksimal lengde Matekabel PFSP 4x25 AL Matevern, merking Merkeutløsestrøm jordfeil 30 ABB STOTZ DS200M C DDA 200 C 10,00 A Matekabel, største lengde som vil gi elektromagnetisk utkobling av alle feilstrømmer I2-verdi 10,00 ka Ics 14,50 A 100,00 A Ikke mulig Matevern Ik [ka] cos phi î [ka] Ik3p max 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p max ende 0,680 0,38 1,257 7,807 0,010 Ik3p min 0,502 0,53 0,832 14,325 0,010 Ik2p max 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 Ik2p max ende 0,589 0,38 1,089 10,406 0,010 Ik2p min 0,435 0,53 0,721 19,078 0,010 Anleggets adresse Beregningsresultater for anlegget Dato Tel NEK Side 16

25 Indeks Rapport Navn Rapport side Antall sider Forside 1 1 Hovedkursskjema 2 1 sskjema 3 4 Hoveddata 7 2 Beregningsresultater 9 16

Bråteveien_GS_veg_400V

Bråteveien_GS_veg_400V TILKOPLING_HAFSLUND F0 HAFSLUND 125 A/gG FRA_HAFSLUND 300 m TFXP 4G240 AL INNTAK F1 INNTAKSSIKRING 63 A 300 ma INTERNKABEL 5 m PN 5G16 CU FORSYNINGSSKAP Anleggets adresse Anlegg Dato 28.08.2014 140824

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet av Postboks 427, Skøyen Tel 2258000 INNTAK 25 m TXXP 4x5G240 CU 3200 A +AA=432.K02 XQA 630 A 60 m PFSP 3x3x240 AL 2 /... Tel 2258000

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet 394 PORSGRUNN HOVEDFORDELING INNTAK 600 A. HOVEDBRYTER 630A HF.. NYTT VERN 800 A 64 m PFSP 4x4x50 AL UF 2 250 A 400 A 30 m PFSP 4x50

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 3739 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 3739 Kunde, eier

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt E39 Hop-Nesttun-Midtun Oppgradering belysning. Bergen Kommune

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt E39 Hop-Nesttun-Midtun Oppgradering belysning. Bergen Kommune TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt E39 Hop-Nesttun-Midtun Oppgradering belysning Bergen Kommune År: År: 31.03.2014 Statens vegvesen Region Vest 31.03..2014 Statens Vegvesen Bergen Tegningsliste

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens Vegvesen Gjerpensgate 0 Kunde, eier Statens Vegvesen Region Sør Gjerpensgate 0 Tel 3558698 Utarbeidet av Drammensvn 30 C TS-42 TORSKEBERGVEG K- 60 A 300

Detaljer

Statens Vegvesen Bergen

Statens Vegvesen Bergen Statens Vegvesen Bergen Elektrotegninger Olsviktunnelen Fv562 Tegningsliste Tegning I 00 Ajour pr. 26.02.202 Tegn nr. Tegningstekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G H I 00 Tegningsliste 24.02.202

Detaljer

Statens Vegvesen Bergen

Statens Vegvesen Bergen Statens Vegvesen Bergen Elektrotegninger Risnestunnelen E6 Tegningsliste Tegning I 00 Risnestunnelen Ajour pr. 2.05.202 Tegn nr. Tegningstekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G I 00 Tegningsliste

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINSFORSLAG Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet : Anlegg: Dato:.2.200 20:0:30 Fordeling 230 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.200 Anlegg: Dato:.2.200 20:0:30 Kunde, eier: Fordeling KABEL SKAP

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer Faglærer:

Detaljer

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5 1 2 3 4 4300 -Q3 3 In,A=100 På -T1 IT/240V/100kVA -Q1 3+N In,A=400 På -W2 TFXP Al 4x240 T 100 -Q4 3 In,A=100 På PFSP Al 3x50/16 E 60 430002 -Q1 4302 -F1 3 C10 På -Q7 2 In,A=25 På -F3 3 B10 På E 30 440201

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m)

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv Rom 244 -T1 BD2-1250 Al 2x2x1x706/706-W430000

Detaljer

Dato MIDT-FINNMARK SMOLT -WS0 -T1. TN-C/400V/500kVA +H2,1 TXXP Cu 3x3x1x240/240 -W2 G2 2. (Page 2.3) TIL +H2 -T2

Dato MIDT-FINNMARK SMOLT -WS0 -T1. TN-C/400V/500kVA +H2,1 TXXP Cu 3x3x1x240/240 -W2 G2 2. (Page 2.3) TIL +H2 -T2 1 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A A B B C C -WS0 -T1 kv -T kv TN-C/400V/500kVA TN-C/400V/500kVA +H,1 TXXP

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

ANLEGG/EIER EIER/KUNDE INSTALLATØR DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING DEFINISJON AV ANLEGGET DATA FOR TRANSFORMATORFORDELINGEN

ANLEGG/EIER EIER/KUNDE INSTALLATØR DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING DEFINISJON AV ANLEGGET DATA FOR TRANSFORMATORFORDELINGEN ANLEGG/EIER EIER/KUNDE INSTALLATØR DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING DEFINISJON AV ANLEGGET DATA FOR TRANSFORMATORFORDELINGEN Anlegg: Dato: 04.10.2010 11:17:18 DATA FOR FORDELINGSNETTET FORAN

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 759 4241 Telefax: 759 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

NEK KABEL AS. TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør) TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør)

NEK KABEL AS. TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør) TFXP MR Flex Inst. Metode B2 (kabel i rør) Sammenlikningstabell: vs PFXP - Belastning pr. tverrsnitt 2 belastede ledere Strømføringsevne PFXP Inst. Metode B2 (kabel i rør) Inst. Metode C (åpen på vegg) Inst. Metode D1 (kanal i jord) Inst. Metode

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 23. oktober 2013 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 23. oktober 2013 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 23. oktober 2013 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt til

Detaljer

KS KS KS KS

KS KS KS KS 1 2 3 4 A DRONNINGENS GT. 10, 100 NALF 24 kv 200MVA -Q0 Gatelysmodul, SLBM 400A, 7stk Instrumentlist Nullsp.avleder Bryter NALF 24kV Transformator 500 kva A -T1 22kV TN-C/415V/500kVA -W100 TXXP Al 3x1x300

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A)

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A) 1 2 3 4 FOLKEPARKEN A B -T1 -WS4301 -W1 3 L1,L2,L3,PEN 22kV TN-C/400V/50kVA -F1 3-W2 45 1 -W3 45 2 -W4 45 3 -W5 45 4 -W6 45 5 -W7 45 6 -W8 45 7 In,A=20 På -W9 45 -F2 2 C10 På 8 A B -W10 45 9 -W11 45 10

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 6. Mål: Eksamensforberedende øving PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 6. Mål: Eksamensforberedende øving PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 6 Mål: Eksamensforberedende øving Faglærer: Ola Furuhaug Utlevert: 09.04.15 Innleveres:

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser Dimensjonering av elektriske kurser Utarbeidet av: Arne Gylseth 1 Forskjellig regelverk like prinsipper For bygningsinstallasjoner så gjelder NEK400:2014 som dimensjoneringsnorm. For elektriske installasjoner

Detaljer

Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C

Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C Nøkkelord: TFXP MR Flex 90 C Fleksibel installasjonskabel for innen- og utendørs bruk Lettere, tynnere og mer fleksibel enn tilsvarende PFXP-produkter - Produsert etter HD 604 5D som definerer spesielle

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På

A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På 1 2 3 4 -T1 66kV IT/22000V/10000kVA KILBOTN A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På -W1 E 2000 BLX Al 3x1x150 1 -W2 E 2000 BLX Al 3x1x150 2 -W3 E 1000 BLX Al 3x1x150 -W5 T 1000 -W4 T 1000 -T2 22kV IT/240V/315kVA A DKBA

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Sist oppdatert 25.07.2019 Lading av El.bil Generelt om lading av elbil. Terminologi. NEK 400:2018 Noen hovedpunkter gjeldende lading Hvorfor bruke en spesialløsning

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Målform: Bokmål Eksamensdato: 26.mai 2014 Varighet/eksamenstid: Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): 5 timer TELE2005-A 14V Elektriske lavspentinstallasjoner

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

Installatørmøte Østfold

Installatørmøte Østfold Installatørmøte Østfold Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Nåværende og tidligere

Detaljer

TEGNINGSLISTE. Hjellnes Consult as LAY_A002.xls Godkj.av: GEK Rev.: 002 Dato: Side 1 av 2

TEGNINGSLISTE. Hjellnes Consult as LAY_A002.xls Godkj.av: GEK Rev.: 002 Dato: Side 1 av 2 TEGNINGSLISTE Rutine nr C-11-04-7 Hjellnes Consult as Tiltakshaver Forsvarsbygg Plogveien 1 Entreprise Jørstadmoen militærleir, innvendige arbeider Postboks 91 Manglerud Fag Infra 0612 Oslo Prosjektnr

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) PFSP Cu 3x35/16 4 C 30 -W3 M Hovedpumpe 1 55kW. PFSP Al 4x25/10 5 C 1

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) PFSP Cu 3x35/16 4 C 30 -W3 M Hovedpumpe 1 55kW. PFSP Al 4x25/10 5 C 1 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 Hovedfordeling A L1,L2,L3,N,PE M +H01 -Q1 3+N 630A +H01 -F1 3+N

Detaljer

Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 NAVN PÅ DG

Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 NAVN PÅ DG Tilpasninger og særlige forhold til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Vedlegg 4 NAVN PÅ DG ÅPENT Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder Utført av:

Detaljer

Lavspent 0,1-30 kva, IP23

Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Lavspent 0,1-30 kva, IP23 Type 3LT-23 Kapslede 3-fase transformatorer med effekter opp til 30 kva. Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 26. mars 2014 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 26. mars 2014 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 26. mars 204 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

NEK 400:2018/AC1:2018

NEK 400:2018/AC1:2018 NEK 400:2018/AC1:2018 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

ANVISNINGER FORKLARINGER HENVISNINGER Symbolliste

ANVISNINGER FORKLARINGER HENVISNINGER Symbolliste Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor Opphavsretten tilhører Norconsult AS Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver,

Detaljer

MONTASJEENHET: JORDFEILBRYTER RELE, KONTAKTOR SOLID STATE RELE URBRYTER TRANSFORMATOR STRØMTRANSFORMATOR OPPDRAG: Søråshøgda skole OPPDRAGSGIVER:

MONTASJEENHET: JORDFEILBRYTER RELE, KONTAKTOR SOLID STATE RELE URBRYTER TRANSFORMATOR STRØMTRANSFORMATOR OPPDRAG: Søråshøgda skole OPPDRAGSGIVER: F O R S I D E F O R D E L I N G S S K J E M A FORDELING: PLASSERING: TLEROM 1 ETG ROM. 191 FORDELINGS SYSTEM: TNS SPENNING: 3 V MERKESTRØM: 1 A FREKVENS: 5 Hz KAPSLING: IP3 FEILSTRØMMER I FORDELING: KABLER

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

[Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4

[Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold. Vedlegg 4 [Fyll inn namn på DG] Tilpasninger og særlige forhold Vedlegg 4 til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i distribusjonsnett.

Detaljer

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet.

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet. 2. PROSJEKTART OG OMFANG: Prosjektet omfattar trekke, jordings og kablingssystem, samt fordelingar og belysning med lysmaster, armatur og styringssystem på langs den nye E39 på strekninga Bjørset Skei.

Detaljer

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy NEK 400-7-722 NEK:2018-1 - 722.1 Omfang NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Powec PPS 6.00. Batteribank -WHF A. -U1 53,5V 60Ax3. NSHXFOE Cu 4x1x150 -W1 E 12,5 -F1 2 -G1. 48V/80A 2x24. In,A=250 På.

Powec PPS 6.00. Batteribank -WHF A. -U1 53,5V 60Ax3. NSHXFOE Cu 4x1x150 -W1 E 12,5 -F1 2 -G1. 48V/80A 2x24. In,A=250 På. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -WHF A NSHXFOE Cu 8x1x150 -W7 E 25 -U1 53,5V 60Ax3 Powec PPS 6.00

Detaljer

Eksamen. 28. november ELE1002 Elenergisystemer/Elenergisystem. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 28. november ELE1002 Elenergisystemer/Elenergisystem. Programområde: Elektrofag. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28. november 2017 ELE1002 Elenergisystemer/Elenergisystem Programområde: Elektrofag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 4 timar. Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel

Detaljer

Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune

Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt TEKNISKE DATA. Rygge / Moss kommune Byggeplan TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Fv 118 Ryggeveien Utvidelse med fortau og nytt kollektivfelt Høgdaveien - Varnaveien Ny bussholdeplass ved Høgda Rygge / Moss kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil:

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Statens Vegvesen Haugesund

Statens Vegvesen Haugesund Ark 1 tatens Vegvesen Haugesund Elektrotegninger vegparsell E 13 Førrestjørn sliste: I 100 Ajour pr. : 15.0.2013 Tegn nr. stekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G I 100 sliste 15.0.2013 I 201 Hovedtavle

Detaljer

Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 16. november 2006

Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 16. november 2006 Energibedriftenes landsforening F O R B E R E Prøvedato D 16. november 2006 E L S E EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Forberedelsestid: Minst 3 dager Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

FEBDOK 6.0. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får inn fra FEBDOK brukerne, alt logges og tas opp igjen ved videre utvikling.

FEBDOK 6.0. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får inn fra FEBDOK brukerne, alt logges og tas opp igjen ved videre utvikling. FEBDOK 6.0 FEBDOK teamet har gleden av å lansere en ny versjon av programmet, FEBDOK 6.0. Den nye versjonen har mange nyheter og endrede funksjoner. Vi har under utvikling av denne versjonen hatt fokus

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Skriftlig eksamen ELE2001. Elenergisystemer HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for elektrofag Vg2 Elenergi

Skriftlig eksamen ELE2001. Elenergisystemer HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for elektrofag Vg2 Elenergi Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer HØSTEN 2011 Privatister

Detaljer

LEGRAND LEXIC ER RESULTATET AV EKSPERTISE

LEGRAND LEXIC ER RESULTATET AV EKSPERTISE 124 LEGRAND LEXIC ER RESULTATET AV EKSPERTISE Automatsikringer, mod effektbrytere (MCBs) Funksjon Automatsikringen beskytter kabel, ledninger og apparater mot overbelastning og kortslutning. Beskyttelsen

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Nøkkeltall. 500 eksperter fra norsk næringsliv i 100 komiteer Netto vekst i medlemmer 8% (2014) Forvalter rundt 6.000 standarder

Nøkkeltall. 500 eksperter fra norsk næringsliv i 100 komiteer Netto vekst i medlemmer 8% (2014) Forvalter rundt 6.000 standarder Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Nøkkeltall 500 eksperter fra norsk næringsliv i

Detaljer

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Rakkestad Energi Utarbeidet av: Pål Eriksen Elektrikon AS for Rakkestad Energi AS Side 1 Bakgrunn NVEs Vedtak av 16. mars 2010 har gitt kunder i et distribusjonsnett

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller For div. inst.metoder...

Detaljer

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett

Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett Høland og Setskog Elverk SA Dette dokumentet er i hovedsak kopi av Rakkestad Energis dokument Tilknytting av solenergianlegg i lavspenningsnett (http://www.rakkestadnett.no/media/1132/160620-retningslinjer-forsolenergianlegg-rakkestad-energi_01.pdf)

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

3-fase Lavtapstransformatorer

3-fase Lavtapstransformatorer Med forbehold om endringer 3-fase Lavtapstransformatorer Opp til 8% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner

Detaljer

Krav til selektivitet (FEL 16) ved

Krav til selektivitet (FEL 16) ved 2 3 4 A Krav til selektivitet (FEL 6) ved -sykehus -eksp.områder -hoteller -landbruk -industribedrifter -næringsvirksomheter A -T TN-C/400V/800kVA -W Normert Skinne 4xx800/800 0m -WS.3 Max lengde, m: 399,203

Detaljer

EBL Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 29. april 2010 N

EBL Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 29. april 2010 N EBL Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 29. april 2010 N Eksamenstid: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Målform: Bokmål Eksamensdato: 26.mai 2015 Varighet/eksamenstid: Emnekode: Emnenavn: 5 timer TELE2005-A 15V Elektriske lavspentinstallasjoner Klasse(r):

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

Low inrush lavtapstransformator, IP20 "Low inrush" lavstransformator, IP20 3RT-LI Høyeffektive 3-fase transformatorer uten innkoblingsstrøm. 3RT-LI transformatorer sikrer optimal utnyttelse av elinstallasjonen, og sørger for reduserte installasjons-

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Jordfeilbrytere og Utstyr for isolasjonsovervåking, Fungerer de som forutsatt? Riktig bruk. Ny NEK400-5-53 Svein Holla Elteco AS Velg riktig type jordfeilbryter/strømstyrt

Detaljer

122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord

122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Spesifikasjon 122-13 Vedlegg 1 Metode for å kontrollere og bestemme tilstand på stasjonsjord Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Asgeir Mjelve Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer