NEK 400:2018/AC1:2018

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEK 400:2018/AC1:2018"

Transkript

1 NEK 400:2018/AC1:2018 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Norsk nasjonalkomite for International Electrotechnical Commission, IEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, CENELEC NEK har opphavsrett til denne publikasjon

2

3 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1:2018 Corrigendum 1 til NEK 400:2018 NEK 400:2018 første opplag Rettelser Dette corrigendum inneholder korrigering av skrivefeil og diverse andre korrigeringer i NEK400:2018 første opplag. Ny korrigert versjon av NEK400:2018 er merket med «Opplag 2 ( )». Endringene er ikke av slik karakter at innholdet blir vesentlig endret, men for å ha en mest mulig korrekt versjon har NEK valg å utgi en korrigert versjon (Opplag 2) av NEK400:2018 samt et egen corrigendum som viser hva som er endret i forhold til den originale versjonen som ble utgitt 2018.

4 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1:2018 Dato: Feil avsnittstittel Feil avsnittsnr For Siste avsnitt tilknytning iht. Metode B eller C i NEK 399 blir et tilknytningssk ap ikke anvendt. Teksten blir derfor feil Det er mismatch mellom overskriften til 312 og Tabell 3G og teksten i 1. avsnitt og i tabellhode Tabell 3G Feil begrep i tabellhode Feil ved Siste avsnitt avsnittsinndeling Merknad Punkt a) 2. kulepunkt Feil ved avsnittsinndeling Beskyttelse mot overspenninger og tiltak mot elektromagnetiske forstyrrelser Hindring av skadelige påvirkninger For installasjoner hvor tilknytningen til et fordelingsnett er utført i samsvar med NEK 399, vil installasjonens leveringspunkt være i tilknytningsskapet. NEK EN 61140, som er den grunnleggende normen for beskyttelse mot elektrisk sjokk, definerer spenningsområder hvor det legges forskjellige metoder til grunn for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Disse spenningsgrensene er benyttet i NEK 400, og Tabell 3G gjengir disse spenningsgrensene slik de er definert i NEK EN Spenningsområde I hver del av en installasjon skal én eller flere beskyttelsesmetoder anvendes for å ta hensyn til de forholdene som er bestemt av de ytre påvirkningene Følgende beskyttelsesmetoder er vanligvis tillatt: MERKNAD Avsnitt i NEK beskyttes av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm 30 ma når feilstrøm ved 1. jordfeil i kursen er < 30 ma, samtidig som kravet i er tilfredsstilt, eller Beskyttelse mot spenningsforstyrrelser og tiltak mot elektromagnetiske forstyrrelser Hindring av skadelige påvirkninger For installasjoner hvor tilknytningen til et fordelingsnett er i samsvar med NEK 399, Metode A, vil installasjonens leveringspunkt være i tilknytningsskapet. NEK EN 61140, som er den grunnleggende normen for beskyttelse mot elektrisk sjokk, definerer spenningsbånd hvor det legges forskjellige metoder til grunn for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Disse spenningsbåndene er benyttet i NEK 400, og Tabell 3G gjengir disse spenningsbåndene slik de er definert i NEK EN Spenningsbånd I hver del av en installasjon skal én eller flere beskyttelsesmetoder anvendes for åta hensyn til de forholdene som er bestemt av de ytre påvirkningene. Følgende beskyttelsesmetoder er vanligvis tillatt: MERKNAD Avsnitt i NEK beskyttes av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm 30 ma når feilstrøm ved 1. jordfeil i kursen er < 30 ma, samtidig som kravet i er tilfredsstilt, eller

5 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1: kulepunkt krever ikke automatisk utkobling, så teksten kan misforstås. Feil term er benyttet Veiledningen er irrelevant Skrivefeil 2. avsnitt Veiledning Veiledning er noe ufullstendig kulepunkt Feil begrep benyttet Manglende avsnittsnr Figur 52A-2 Feil figur for nr. 8 og 9. For hovedkurser og forbrukerkurser hvor automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med kreves, skal: Beskyttelse mot overstrømmer er anordnet dersom de to følgende krav er tilfredsstilt: merkestrømmen til overstrømsvernet, In, er mindre enn eller lik kursens strømføringsevne, Iz, dvs. In Iz, og Veiledning ved fastsettelse kan ledes inn i eller mellom elektriske installasjoner vi disse forsyningssystemene VEILEDNING Motorer, som for eksempel ved uventet start kan medføre fare for betjeningen eller for installasjonens sikkerhet, må derfor ha nullspenningsutkobling med mindre dette medfører særlig ulempe for driften. Det må da iverksettes andre tiltak for å forhindre fare (se NEK ). Se også Forskrift om maskiner (Maskindirektivet) og NEK EN Maskiners elektriske utrustning. med høyere spenninger enn spenningsbånd I ved en Hvor forholdene erfaringsmessig Gruppereduksjonsfaktoren (se tabell 52B-17 til Tabell 52B-20) gjelder For hovedkurser og forbrukerkurser hvor beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med kreves, skal: Beskyttelse mot overbelastning er anordnet dersom de to følgende krav er tilfredsstilt: merkestrømmen til overbelastningsvernet, In, er mindre enn eller lik kursens strømføringsevne, Iz, dvs. In Iz, og Veiledningen strykes- kan ledes inn i eller mellom elektriske installasjoner via disse forsyningssystemene VEILEDNING Motorer som, for eksempel ved uventet start, kan medføre fare for betjeningen eller for installasjonens sikkerhet, bør ha nullspenningsutkobling med mindre dette medfører særlig ulempe for driften. Det må da iverksettes andre tiltak for å forhindre fare (se NEK ). Se også Forskrift om maskiner (Maskindirektivet) og NEK EN Maskiners elektriske utrustning med høyere spenninger enn ELV ved en Hvor forholdene erfaringsmessig Gruppereduksjonsfaktoren (se tabell 52B-17 til Tabell 52B-21) gjelder B.6.2 Fet tekst etter punkt f) 173 Tabell 52B-1 D1, kol Tabell 52B-1 D2, kol Tabell 52B-1 D2, kol Generelle merknader til Tabell 52B-1 til Tabell 52B Tabell 52B-14 Tabell 52B-15 Feilreferanse Tabell 52B-14 Tabell 52B-15 Tabell 52B-19 Tabell 52B-18 Generelle merknader til Tabell 52B-1 til Tabell 52B-21

6 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1: Tabell 52B-1 Manglende 0 Tabell 52B20 E, kolonne 9 referanse 174 Tabell 52B-1 Tabell 52B-20 Tabell 52B-21 F, kolonne Tabell 52B kolonne Feil overskrift for kolonnen N (kanaler berører hverandre) Ingen (kanaler berører hverandre) 191 Tabell 52B-19 (forts) i tabellen Tabell 52B-8 til Tabell 52B-13 (forts.) Tabell 52B-2 til Tabell52B-5 (forts.) 192, 193 Tabell 52B-20 Feil beskrivelse i énlederkabler flerlederkabler tabelltittel 196 Tabell 52C-1 Nest siste rad Tabell 52B-7 Tabell 52B Tabell 52C-1 Rad 2, kolonne 2; Manglende verdier for 750V kolonne 2,3 og 4 i Tabell 52B Tillegg 52D Manglende Tilleggsnr. 199 Tillegg 52D Manglende Tilleggsnr Forklaring (I 2 t) Tabell 53A Avsnitt etter Tabell 53C Skrivefeil Skrivefeil Feilskrift i benevning for gjennomslup pet energi Feil faktor i tabellen Feil normreferanse Manglende markering av norsk avvik fra IEC/CLC norm Reduksjonsfaktorer pga. harmoniske strømmer i 4- og 5- lederkabler med 4 ledere som fører strøm. Eksempel på anvendelse av reduksjonsfaktorer for harmoniske strømmer. Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern for beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon skal velges i samsvar med NEK , avsnitt Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern for beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon skal velges i samsvar med NEK , avsnitt [A2s] Kolonne A m 750 V 2 20,6 0, ,4 0, ,15 0, D.1 Reduksjonsfaktorer pga. harmoniske strømmer i 4- og 5-lederkabler med 4 ledere som fører strøm 52D.2 Eksempel på anvendelse av reduksjonsfaktorer for harmoniske strømmer Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern for beskyttelse ved elektrisk adskillelse skal velges i samsvar med NEK , avsnitt Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern for beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV eller PELV skal velges i samsvar med NEK , avsnitt [A 2 s] Rad: Aluminium Rad: Aluminium Kolonne: EPR/XLPE Kolonne: EPR/XLPE Herdeplastisk Verdi: 91 Herdeplastisk Verdi: 94 (se NEK CLC TS ). (se NEK EN ). Kulepunktene skal også være markert som avsnittet over.

7 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1: Siste kulepunkt kulepunkt Benytte montasjen gitt i Feil indikering kombinert som kortslutningsbeskytt kulepunkt. else av Teksten overstrømsvern og tilhører første backupbeskyttelse kulepunkt av et overstrømsvern er relatert til sikkerheten i installasjonen. Benytte montasjen gitt i Figur 53I Kombinert kortslutningsbeskyttelse av overstrømsvern og backupbeskyttelse av et overstrømsvern er relatert til sikkerheten i installasjonen Siste merknad ikke nummerert MERKNAD Oppstrøms strømstyrt jordfeilvern er enten et strømstyrt jordfeilvern Type S eller et tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern. MERKNAD 3 Oppstrøms strømstyrt jordfeilvern er enten et strømstyrt jordfeilvern Type S eller et tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern avsnitt setning Større eller lik tegnet ( ) er snudd feil vei. Feile referanser Manglende avsnittsnum mer Feil avsnittsnr Feil Avsnittsnr. Første avsnitt osv Merknad Figur 54E Siste setning Merknaden skal strykes Feil i formel i figur Gjennomsluppet strøm av overstrømsvernet skal være kortslutningsholdfastheten til bryteren Jordingslederens ledertverrsnitt skal være i samsvar med avsnitt eller I alle installasjoner gjennomsluppet strøm av overstrømsvernet skal være kortslutningsholdfastheten til bryteren Jordingslederens ledertverrsnitt skal være i samsvar med avsnitt eller I alle installasjoner Det skal være Det skal være Beskyttelsesleder kan bestå av endres til: endres til: MERKNAD 1 For katodisk beskyttelse, se Sb PE (* Sb PE 2 Der én eller flere av kildene er jordet, gjelder kravene for PELV-systemer spesifisert i NEK , avsnitt NEK , avsnittene eller for IT-systemer avsnitt Manglende avsnittstittel NEK , avsnittene eller for IT-systemer Beskyttelsesleder kan bestå av MERKNAD 2 blir MERKNAD (* Der én eller flere av kildene er jordet, gjelder kravene for PELV-systemer spesifisert i NEK , avsnitt 414, NEK , avsnitt og NEK , avsnitt NEK , avsnittene eller for IT-systemer NEK , avsnittene eller for IT-systemer Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål

8 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1: Manglende avsnittstittel Feil i avsnittstittel Manglende avsnittstittel Feil angivelse av mekanisk påvirkning avsnitt Feil dybdeangivelse kulepunkt, feil avsnittsreferanse Feil formulering av krav Feil plassering av formler Feilavsnittstittel avsnitt Feil avsnittsnr Feil avsnittsnr A.1.1 Feil avsnittnr. Avsnittet skal være uten nummer Feil avsnittstittel kulepunkt Begrensning av ledningssystemer i forhold til områdene (middels påvirkning AG2) mekaniske påvirkninger tilsvarende IK07 (se NEK EN 62262) En dybde på 0,5 m vil generelt tilfredsstille avsnittene og Hvor spenningsførende deler på DCsiden er funksjonsjordet, skal et Formlene i 3. og 4. kulepunkt er byttet om Overbelastningsbeskyttelse av ledere i parallell Krav til grunnleggende isolasjon Begrensning av ledningssystemer i forhold til sonene Krav til grunnleggende isolasjon (høy påvirkning AG3) mekaniske påvirkninger tilsvarende IK08 (se NEK EN 62262) En dybde på 0,6 m vil generelt tilfredsstille avsnittene og Hvor spenningsførende deler på DCsiden ikke er funksjonsjordet, skal et Bytt om formlene i 3. og 4. kulepunkt Beskyttelse mot kortslutningsstrømmer i samsvar med i samsvar med Feil angivelse av område for relativ fuktighet Feil normreferanse Separat jordelektrode for funksjonsformål Utjevning av metalliske støttekonstruksjoner for solcellemoduler 712A.1.1 Solcellematriser Beskyttelse mot brann i områder hvor ytre påvirkninger medfører særlig risiko for og ved brann AB2 og AB4 (relativ fuktighet fra 5 % til 100 %) Separat jordelektrode for funksjonsformål Utjevning av metalliske støttekonstruksjoner for solcellemoduler Solcellematriser Valg og montasje av ledningssystemer ut fra ytre påvirkninger AB2 og AB4 (relativ fuktighet fra 5 % til 95 %) kulepunkt NEK IEC :2009 NEK IEC : i samsvar med i samsvar med kulepunkt Feil overskrift Generelle krav Valg og montasje av utstyr Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern Generelle krav

9 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1: Forklaring 1A samsvar med c); i samsvar med Feil henvisning til norm Feil IP angivelse B Feil c) henvisning til norm Feil avsnittsnummer Feil avsnittsnummer Feil avsnittsnummer Feil avsnittsnummer Feil avsnitts nummer Manglende avsnittsnummer Nominell systemspenning skal velges ut i fra NEK HD 472 S1: Corr kapslingsgrad minst IP44 c), Nominell systemspenning skal velges ut i fra NEK EN kapslingsgrad minst IPX4 NEK IEC NEK IEC B B B B B B B B Utstyr for trådløs Utstyr for trådløs i avsnittene ,... i avsnittene , i avsnittene ,... i avsnittene , Feil avsnittstittel Utstyr for beskyttelse Beskyttelsesledere mot elektromagnetiske forstyrrelser og spenningsforstyrrelser Manglende Styre- og Styre og avsnittsnummer Feil avsnittstittel Periodisk verifikasjon Intervall for periodisk verifikasjon Feil avsnittsnummer Feil avsnittsnummer Merknad 1 Feil normreferanse Se NEK 400-2, avsnitt 301 Se NEK 400-3, avsnitt Figur729-2 To steder avsnitt Feil angivelse av minste avstand Feil henvisning til norm Manglende markering av nasjonal tilpasning Minste avstand for å kunne passere 700 mm Det skal være en minste avstand på 700 mm mellom Minste avstand for å kunne passere 500 mm Det skal være en minste avstand på 500 mm NEK IEC NEK IEC Marker avsnittet med markering for nasjonal tilpasning Skrivefeil med huden eller fotsåler, skal med huden eller fottøy, skal

10 Norsk Elektroteknisk Komite NEK 400:2018/AC1: Tillegg 753A Feil i nummering av punkter 467 NEK Eksempel eksisterer ikke Feil avsnittsnummer A avsnitt Feil verdi på minimums uttreksskraft avsnitt A.2 Forklaring til 4. kulepunkt skal utgjøre punkt c) Punkt c) skal være d) Avsnittet i NEK viser til NEK , avsnitt Styrekurser (hjelpekurser) minst 1000 N, kravene i avsnitt , er Gjør 4. kulepunkt (under b) til c) Gjør eksisterende c) til d) Avsnittet i NEK viser til NEK , avsnitt Styrekurser (hjelpekurser) minst N, kravene i avsnitt , er C5 ytelse for NiCd celler [Ah], C5 C5 = 1,0 V/celle ved 20 C Feil symbol A.2 Forklaring til 100& - 4% 100% - 4% v 4% 4% Feil symbol 479 Tabell 806A-1 Dublert rad 9. rad er dublert Stryk rad 9. (Igas 5, 1, 5) Manglende avsnittsnummer Manglende avsnittstittel Følgende stikkontakter kan benyttes: C5 ytelse for NiCd celler [Ah], Uf = 1,0 V/celle ved 20 C Følgende stikkontakter kan benyttes: Forbindelse til den faste installasjonen

11

12 The Norwegian National Committee of The International Electrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for medium. For opphevelse av NEKs kopieringsrettigheter kreves i hvert enkelt tilfelle skriftlig avtale med NEK

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK Forsyning av elektriske kjøretøy NEK 400-7-722 NEK:2018-1 - 722.1 Omfang NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

NEK 400:2014/AC1:2017

NEK 400:2014/AC1:2017 NEK 400:2014/AC1:2017 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400:2014 5. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for medium. For opphevelse

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norsk elektroteknisk norm NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE - 1 - NEK 400 NEK:2018 NEK 400:2018 6.utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing NEK 410-1:2008 Norsk versjon Utgave 1N, 2008 Norsk elektroteknisk norm ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing Oversettelse av

Detaljer

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400:2018 Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-21 NEK 400:2018 - Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400-2 Terminologi - Definisjoner Omarbeidet. Alfabetisk liste av termer

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch

Micro Matic din kompetansepartner. Overspenningsvernkurs ved Terje Buch Micro Matic din kompetansepartner kurs ved Terje Buch Overspenning Hvor kommer overspenningene fra? Lynutladninger Feil i kraftnettet Automatisk gjeninnkobling fra elv.trafo Avbrudd, belastningsendringer

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2015 Norsk elektroteknisk norm C LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Guide for spesifisering av tavler NEK 439:2013 NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Jordfeilbrytere og Utstyr for isolasjonsovervåking, Fungerer de som forutsatt? Riktig bruk. Ny NEK400-5-53 Svein Holla Elteco AS Velg riktig type jordfeilbryter/strømstyrt

Detaljer

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder

Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Lading av Elbil på byggeplasser og anleggsområder Sist oppdatert 25.07.2019 Lading av El.bil Generelt om lading av elbil. Terminologi. NEK 400:2018 Noen hovedpunkter gjeldende lading Hvorfor bruke en spesialløsning

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 4. utgave av NEK 400 NEK 400:2010 Erstatter 3. utgave, NEK 400:2006 Gjelde fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings

Detaljer

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS

HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Side 1 HJELPELISTE FORSKRIFTSENDRINGER BOLIGHUS Rødbok INNTAKSKABEL Utelatelse av kortslutningsvern (KV) inntil meter 60 til 75 Utelatelse av KV ved jord og kortslutningssikker forlegning Utelatelse av

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

RENblad nummer: 342 Versjon: 1.2 Tittel: Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2 Selskap: STANGE ENERGI NETT AS

RENblad nummer: 342 Versjon: 1.2 Tittel: Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2 Selskap: STANGE ENERGI NETT AS RENblad nummer: 342 Versjon: 1.2 Tittel: Tilknytning og nettleieavtale - innmating ls nett - vedlegg 2 Selskap: STANGE ENERGI NETT AS STANGE ENERGI NETT AS kommentar (oppdatert 23.03.2017): Punkt 1.2 erstattes

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm B LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Norsk oversettelse av NEK EN 61439-4, -5, -6 og NEK IEC/TS 61439-7 NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del

Detaljer

EN 50272-2. EUROPEISK NORM Juni 2001. Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner Del 2: Stasjonære batterier

EN 50272-2. EUROPEISK NORM Juni 2001. Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner Del 2: Stasjonære batterier 1 EUROPEISK NORM Juni 2001 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner Del 2: Stasjonære batterier CENELEC Europeiske komite for Elektroteknisk Standardisering European Committee for

Detaljer

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser Dimensjonering av elektriske kurser Utarbeidet av: Arne Gylseth 1 Forskjellig regelverk like prinsipper For bygningsinstallasjoner så gjelder NEK400:2014 som dimensjoneringsnorm. For elektriske installasjoner

Detaljer

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK 399-1:2014 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Tilknytningspunkt for el- og ekomnett Del 1: Boliger NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for

Detaljer

Maskinsikkerhet Elektrisk utstyr på maskiner

Maskinsikkerhet Elektrisk utstyr på maskiner NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet Elektrisk utstyr på maskiner Del 1: Generelle krav Norsk elektroteknisk norm 3 M NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK EN 60204-1:2018 6. utgave Maskinsikkerhet Elektrisk

Detaljer

MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING

MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING MASKINTAVLER SPESIELLE FORHOLD, ANSVAR, VIDERE UTVIKLING Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Formann NEK NK44 18.04.2012 15:40

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC LAVSPENNINGSANLEGG Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 20.09.2007 12:53 Oversikt Jording - utjevningsforbindelser

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm A LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Low-voltage switchgear and controlgear assemblies NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 1 AUTOMATISERINGSPRISEN 2008 2 De nominerte, fra venstre Svein Vatland ABB, på vegne av Norske Shell, Eric Veng Andersen Glava og

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi NEK 703:2016 Informasjonsteknologi Anlegg og infrastruktur i datasentre Norsk elektroteknisk norm NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK 703:2016 Informasjonsteknologi Anlegg og infrastruktur i datasentre Norsk

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949)

Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Merknader til foreslått revidering av Energilovsforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 (ref. nr. 201203949) Generelt NVE foreslår å endre gjeldende Energilovsforskrifts 3-5 Vilkår for konsesjon på elektriske

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Bråteveien_GS_veg_400V

Bråteveien_GS_veg_400V TILKOPLING_HAFSLUND F0 HAFSLUND 125 A/gG FRA_HAFSLUND 300 m TFXP 4G240 AL INNTAK F1 INNTAKSSIKRING 63 A 300 ma INTERNKABEL 5 m PN 5G16 CU FORSYNINGSSKAP Anleggets adresse Anlegg Dato 28.08.2014 140824

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5

LØSNINGSFORSLAG ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINSFORSLAG Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A LØSNINGSFORSLAG ØVING 3 Mål : Bli kjent med kortslutningsberegninger Gi forståelse for dimensjonering

Detaljer

NEK Strømforsyning med solcellesystemer (PV-systemer)

NEK Strømforsyning med solcellesystemer (PV-systemer) NEK 400-7-712:2018 høringsversjon NEK 1 712.1 Omfang NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellesystemer (-systemer) De spesielle kravene i NEK 400-7-712 gjelder for den elektriske installasjonen av solcellesystemer

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Post Foredragsholder

Post Foredragsholder Post Foredragsholder Intro og åpningstale Leif T. Aanensen, NEK DSB siste nytt innen regelverk Jostein W. Grav, DSB NKOM siste nytt regelverk Svein Roar Jonsmyr, NKOM Nye NEK 399:2018 Bjørn Sørensen, NELFO

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 16. november 2006

Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 16. november 2006 Energibedriftenes landsforening F O R B E R E Prøvedato D 16. november 2006 E L S E EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Forberedelsestid: Minst 3 dager Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Lavspenningsanlegg i jernbanen Rev. 3.0 Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene i en leder måleenhet Volt (V) Vekselspenning (AC) har et syklisk forløp 50 Hz mest

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

Installatørmøte Norgesnett Askøy november 2018

Installatørmøte Norgesnett Askøy november 2018 Installatørmøte Norgesnett Askøy november 2018 Agenda Nyheter NEK 399 Nyheter NEK 400 Informasjon om kursing av elbilselgere i Østfold Mulig nye effekttariffer pålagt av NVE Tilrettelegging for fremtidige

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Kapitlet "Regelverk og forskrifter" byttes med tilsvarende tekst fra Elektriske anlegg Vg2 Elenergi 3. utgave, 1. opplag, 2015

Kapitlet Regelverk og forskrifter byttes med tilsvarende tekst fra Elektriske anlegg Vg2 Elenergi 3. utgave, 1. opplag, 2015 Rettebilag Elektriske anlegg Vg2 Automatisering 1. utgave, 2. opplag, 2010 ISBN 978-82-7345-474-4 Endring tekst side 16-17 Kapitlet "Regelverk og forskrifter" byttes med tilsvarende tekst fra Elektriske

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A ØVING 5 Mål: Trening i dimensjonering av kabel og vern Trening i beregning av feilstrømmer Faglærer:

Detaljer

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S

I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4. D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S I n s t a l l a t ø r m ø t e 2 0 1 4 D L E K v i n n h e r a d E n e r g i A S Agenda NEK 399 Introduksjon kva krav NEK 399 inneberer Lunsj NEK400:2014 Særskilte endringar Organisering av DLE Kvinnherad

Detaljer

Jording i elektriske anlegg

Jording i elektriske anlegg IFEA Oslo 14 FEBRUAR 2012 Jording i elektriske anlegg Forskrifter/normer og utførelse onshore/ offshore, systemavklaring Jording system i lavspenning og høyspente anlegg Praktisk gjennomføring, el sikkerhet

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

Bilag 5 Spesifikasjon for poly-krystallinske solcellepanel

Bilag 5 Spesifikasjon for poly-krystallinske solcellepanel Bilag 5 Spesifikasjon for poly-krystallinske solcellepanel Utgave Dato Av Kontrollert Godkjent 4 27.02.2012 Ole Arne Rolf Holtet Leif A Larsen 3 08.12.2011 Ole Arne Rolf Holtet Leif A Larsen 2 28.09.2011

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer