NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64"

Transkript

1 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64

2 4. utgave av NEK 400 NEK 400:2010 Erstatter 3. utgave, NEK 400:2006 Gjelde fra 1. juli 2010 DSB er ansvarlig vedrørende overgangsregler for pågående prosjekterings og montasjearbeider Utforming Del 1-7 fastsatt iht prosedyrer i IEC/CENELEC Nødvendige nasjonale tilpasninger er inkludert Del 8 er nasjonal Har vært fremlagt for høring i bransjen Vedtatt i NEKs styre etter innstilling fra NK64 2

3 NEK 400:2010 Delnormer som ikke har vært gjenstand for revidering NEK Grunnleggende krav NEK Beskyttelse mot elektrisk sjokk NEK Valg av utstyr Generelle krav NEK Verifikasjon NEK Områder med dusj/badekar NEK Badstue NEK Bygge og nedrivningsplasser NEK Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder NEK Trange ledende omgivelser NEK Lysinstallasjoner med ELV Dog kan noen endringer forekomme 3

4 NEK 400:2010 Delnormer som er fullstendig revidert NEK Beskyttelse mot termiske virkninger NEK Beskyttelse mot overstrømmer NEK Valg av utstyr Ledningssystemer NEK Valg av utstyr Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern NEK Valg av utstyr Annet utstyr NEK Campingplasser NEK Marinaer NEK Fyringsanlegg NEK Områder med ekstreme ytre påvirkninger NEK Valg og montasje av fordelingstavler NEK Havbruksanlegg 4

5 NEK 400:2010 Delnormer som er nye NEK Nødstrømsystemer Erstatter NEK :2006, avsnitt 556 NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstatter NEK :2006 NEK Elektriske installasjoner i boliger Delnormer som er trukket tilbake NEK Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler Erstattet av NEK :2010 NEK Installasjoner i det fri Avleggs, unødvendig detaljkrav Det detaljerte kravene dekket at de generelle kravene og risikovurderinger 5

6 NEK 400:2010 Normativ og informativ tekst - veiledning Normativ tekst: Tekst som inneholder de krav som skal tilfredsstilles ved erklæring om samsvar med normen Merknader: Tekst som eventuelt gir tilleggsinformasjon til det aktuelle kravet og som også kan inneholde anbefalinger. Veiledning: Tekst som er lagt inn i normen og som gir ytterligere informasjon vedrørende norske forhold og norske anbefalinger 6

7 NEK 400:2010, Tillegg Normativt tillegg Tekst som gir ytterligere krav knyttet til et emne. Det vil vanligvis allerede være krav knyttet til det aktuelle emne i selve normteksten. Et normativt tillegg har samme status i normen som den gjennomgående normative teksten. Informativt tillegg Tekst som gir ytterligere beskrivelse av problemområder eller eventuell bakgrunnsinformasjon. Informative tillegg inneholder ingen krav som må etterleves. 7

8 NEK 400:2010, Formulering av krav Skal (shall) Krav formulert med skal innebærer et krav som ikke kan fravikes. Det kan selvfølgelig forekomme betingelser knyttet til kravet, men er disse betingelsene til stede så finnes ingen mulighet for avvik. Bør (should) Krav formulert med bør innebærer krav som kan fravikes, men underforstått så skal det meget sterke faglige grunner til for ikke å følge kravet. Selv om det i NEK 400 kan virke som en anbefaling, så innebærer et bør -krav krav om etterlevelse men ikke i alle situasjoner. Kan (may) Krav formulert som kan -krav innebærer en mulighet og representerer ikke noe krav som skal/må/bør etterleves. 8

9 NEK 400:2010, Markeringer Avsnitt som innebærer en teknisk endring i forhold til NEK 400:2002 blir markert med en vertikal enkel strek i venstre marg Avsnitt som innebærer et nasjonalt avvik i forhold til CENELEC HD blir markert med tre streker i venstre marg, hvorav en strek er bred. 9

10 NEK 400-1:2010 Definerer omfanget/virkeområde for NEK 400 Omfatter nå også elektriske installasjoner i vegtunneller Definerer aktuelle fordelingssystemer AC /DC IT, TN, TT Definerer de fundamentale sikkerhetskrav NEK inneholder krav 10

11 NEK 400-1:2010, avsnitt 131 Inneholder krav til beskyttelse for å oppnå sikkerhet Vi skal beskyttes slik at: direkte eller indirekte kontakt (elektrisk sjokk) termiske virkninger (høye temperaturer og lysbuer) overstrømmer feilstrømmer overspenninger og EMC avbrudd i strømtilførselen ikke medfører skade på personer eller ødeleggelse av omgivelsene 11

12 NEK 400-1:2010, avsnitt 132 Spesifiserer krav til prosjektering for å oppnå: Beskyttelse som er nødvendig Riktig funksjon av installasjonen for forutsatt bruk 12

13 NEK 400-1:2010, prosjektering krav til utforming av installasjonen mht: plassering av effektuttak antatt belastning behovsvariasjoner over døgn/år antatt fremtidige behov (ytterligere føringer er gitt i avsnitt 314) ta hensyn til ytre påkjenninger og bruk forhindre skadelig påvirkning mellom installasjoner plass og tilgjengelighet til utstyr for drift, prøving, vedlikehold utarbeide formålstjenlig dokumentasjon 13

14 NEK 400-1:2010, avsnitt 134 Stiller krav til utførelse Fagmessig av kvalifisert personale Fagmessig innebærer slik vi gjør det i Norge Utstyr monteres i samsvar med produsentenes installasjonsbeskrivelser Sikkerhetsnivået i NEK 400 skal opprettholdes selv ved bruk av løsninger som innebærer et avvik fra NEK 400 Forsikre seg om at eksisterende utstyr tåler økte/endrete belastninger som følge av utvidelser/endringer 14

15 NEK Definisjon av termer NEK inneholder de viktigste termene som er benyttet i NEK 400 Alle termer som introduseres gjennom HD S2: 2001 er inkludert Original engelsk term presenteres sammen med norsk term I henhold til International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Noen termer er oversatt fra andre IEC publikasjoner Norske termer dersom disse er innarbeidet nasjonalt Termene er gruppert tematisk og ordnet alfabetisk innen hver gruppe 15

16 NEK 400.2, ledende del del som kan føre elektrisk strøm 16

17 NEK 400.2, leder ledende del beregnet på å føre en bestemt elektrisk strøm 17

18 NEK 400.2, spenningsførende del ledende del som er ment for å bli spenningssatt under normal drift 18

19 NEK 400.2, spenningsførende leder leder som er ment for å bli spenningssatt under normal drift, inkludert nøytralleder, men ikke PEN-leder, PEM-leder eller PEL-leder 19

20 NEK 400.2, utsatt ledende del ledende del av elektrisk utstyr som kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende ved svikt i isolasjonen For eksempel dekselet på komfyren, VV-tanken eller en motor 20

21 NEK 400.2, annen ledende del ledende del som ikke utgjør noen del av den elektriske installasjonen, og som kan oppnå et potensial (vanligvis jord) Vannrør Kabelstiger (?) Bygningskonstruksjon 21

22 NEK 400-2:2010, Kurser kurs En sammenkobling av elektrisk utstyr i en installasjon forsynt fra samme utgangspunkt og beskyttet mot overstrømmer av det samme beskyttelsesutstyret. forbrukerkurs Kurs som er direkte tilkoblet forbrukerutstyr eller stikkontakter. hovedkurs Kurs som forsyner en fordeling. 22

23 NEK :2010 Ingen vesentlige tekniske endringer Noen presiseringer for å tydeliggjøre kravene 23

24 NEK 400-1, Elektrisk sjokk Skadelig (patofysiologisk) virkning som følge av elektrisk strøm gjennom et menneske eller et dyr Beskyttelse mot elektrisk sjokk er: Beskyttelse mot følgende av en strømgjennomgang Ikke ensbetydende med beskyttelse mot strømgjennomgang 24

25 Strøm gjennom kroppen 0% sansynlighet for hjerteflimmer 5% sansynlighet for hjerteflimmer 50% sansynlighet for hjerteflimmer 1. Ingen virkning 2. Følbar, vanligvis ingen patofysologisk virkning 3. Vanligvis ingen organisk skade. Økende pustevansker 4. Fare for hjerteflimmer 25 25

26 NEK 400-1, Grunnleggende beskyttelse Hindre at det går strøm gjennom kroppen til mennesker og husdyr; eller Begrense strømmen gjennom kroppen til ufarlig verdi Tidligere kalt beskyttelse mot direkte berøring 26

27 NEK 400-1, Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved feil Hindre at det går feilstrøm gjennom kroppen til mennesker og husdyr; eller Begrense feilstrømmen gjennom kroppen til ufarlig verdi; eller Begrense varighet av feilstrøm gjennom kroppen til ufarlig tid 27

28 NEK Beskyttelsestiltak Formålstjenlig kombinasjon av grunnleggende beskyttelsestiltak og et uavhengig beskyttelsestiltak mot feil eller Utvidet beskyttelsestiltak som omfatter både grunnleggende beskyttelse og beskyttelse ved feil 28

29 NEK :2010, Beskyttelse mot elektrisk sjokk Følgende beskyttelsestiltak er vanligvis tillatt: 411 Automatisk utkobling 412 Dobbel- eller forsterket isolasjon 413 Elektrisk adskillelse (en utstyrsenhet) 414 Ekstra lav spenning (SELV og PELV) 29

30 NEK :2010, Beskyttelsestiltak i tillegg 41B Følgende beskyttelsestiltak kan bare benyttes om installasjonen drives eller er underlagt tilsyn av sakkyndig eller instruert person Hindere Plassering utenfor rekkevidde 30

31 NEK , Beskyttelsestiltak i tillegg 41C Følgende beskyttelsestiltak kan bare benyttes om installasjonen drives eller er underlagt tilsyn av sakkyndig eller instruert person Ikke ledende omgivelser (før 1999 var dette vanlig for boliger mm) Ujordet lokal utjevningsforbindelse Elektrisk adskillelse ved forsyning av flere utstyrsenheter 31

32 NEK :2010, I hver bygning skal jordingsleder, hovedjordingsklemme/-skinne og følgende andre ledende deler, være koblet til en utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål: metalliske tilførselsrør i bygningen (for eksempel gassrør, vannrør) andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen dersom disse er tilgjengelige for berøring, og metalliske deler i sentralvarme- og ventilasjonssystemer hovedarmering o.l. i betongkonstruksjoner hvis praktisk mulig. Når slike andre ledende deler kommer utenfra, skal utjevningsforbindelsen etableres så nær som mulig det punkt hvor de føres inn i bygningen. 32

33 NEK :2010, Forenklet kravene til bruk av klasse II som eneste beskyttelsestiltak. Utstyr skal være: Fast tilkoblet, eller Tilkobles via stikkontakter som kun tillater europlugger. 33

34 NEK :2010 Den delnorm i NEK 400 som har sterkest relasjon til Plan- og Bygningsloven og TEK Mer detaljerte krav til ledningsforlegning i rømningsveier Generelt mer omfattende krav Avsnitt også gjeldende for storkjøkken Erstatter en gammel delnorm 34

35 NEK :2010, Personer, husdyr og eiendom skal være beskyttet mot skade som følge av varme frembrakt eller forplantet vie elektrisk utstyr Varmeutvikling fra elektrisk utstyr skal ikke forårsake skade på nærliggende materiale eller materiale som med en viss forutsigbarhet kan være i nærheten av utstyret. 35

36 NEK :2010, Beskyttelse mot brann hvor særlig risiko er tilstede Begrense bruk av utstyr Utstyrets normale driftstemperatur inkl. forutsigbar temperaturøkning ved feil skal ikke forårsake brann 36

37 NEK :2010, Evakueringsbetingelser i nødsituasjoner Detaljerte krav til ledningsføring i rømmingsveier Ledninger være kapslet eller armert, enten ved ledningssystemet selv eller andre tiltak Korte, ikke flammespredende ledningssystemer Nødstrømkurser brannmotstand iht NEK EN med hensyntagen til Byggevaredirektivet Koblingsutstyr kun tilgjengelig for sakkyndig eller instruerte personer 37

38 NEK :2010, Områder med brannfare på grunn av egenskaper til materialer/råvarer som bearbeides eller lagres Endret og mer klargjørende tittel Kan også omfatte storkjøkken Detaljerte krav til montasje av lysarmaturer Spesifikke krav til ledningssystemer som bare føres gjennom området Krav til bruk av strømstyrt jordfeilvern 38

39 NEK :2010, Områder med brennbare konstruksjonsmaterialer Detaljerte krav til montasje av lysarmaturer Spotlights og projektorer skal ikke monteres nærmere brennbart materiale enn: 100 W 0,5 m > 100 W til 300 W 0,8 m > 300 W til 500 W 1,0 m > 500 W, større avstand kan være nødvendig 39

40 NEK :2010, Valg og montasje av elektriske installasjoner i områder med uerstattelige verdier Viser til de generelle kravene i Merknad med viktige anbefalinger: bruk av mineralisolert kabel i samsvar med NEK EN ; installasjon av kabler med forbedrede brannresistente egenskaper i tilfelle brann, i samsvar med NEK IEC eller NEK IEC eller tilsvarende; installasjon av kabler i ikke brennbare vegger, tak og gulv; installasjon av kabler i områder konstruert med brannmotstandsevne på 30 min eller 90 min, sistnevnte i områder som inneholder trapper og rømningsveier. 40

41 Revidert Små endringer NEK :2010 Informative tillegg som illustrerer forutsetningene for utelatelse av vern som beskytter hhv mot overbelastninger og kortslutninger 41

42 NEK :2010, Beskyttelse av N-leder Mer detaljerte krav til når og når det ikke kreves overstrømsbeskyttelse i N-leder Krav til overbelastningsvern i N-leder hvor harmoniske strømmer kan medføre overbelastning av N-leder. Ikke krav til utkobling av N-leder 42

43 NEK :2010, 442 Beskyttelse av lavspenningsanlegg mot temporære overspenninger som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget og som følge av feil i lavspenningsanlegget. Revidert Ingen vesentlige endringer 43

44 NEK :2010, 443 Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger Endret beskrivelse av overspenningskategorier Krav om overspenningsvern i alle installasjoner Risikobasert metode fungerer ikke som tenkt Mye forbrukerutstyr (spesielt elektronikk) krever installert overspenningsvern Vanskelig å finne informasjon om utstyr trenger installert overspenningsvern Den vanlige forbruker har ingen kunnskap Tordenvær påfører skader installasjoner brenner 44

45 NEK :2010, 444 Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser Delvis revidert Nye krav vedrørende jordtilkobling for å tilfredsstille EMC krav for IKT kapslinger /kabinetter/stativer Endrete krav til avstand mellom kretser Prosjekteringsveiledning Montasjeutførelse segregering 45

46 Ikke revidert NEK :2010 Ingen tekniske endringer 46

47 NEK :2010, Ethvert utstyr skal være i samsvar med relevante EN (HD) eller NEK norm som implementerer EN. Dersom det ikke finnes EN skal utstyret tilfredsstille NEK normer Dersom det ikke finnes NEK normer skal en relevant IEC norm eller et annet land Finnes det ikke relevante normer, skal utstyret velges iht. en avtale mellom installatør og eier/bruker Dog, feu gjelder for utstyr som omsettes i Norge 47

48 Revidert NEK :2010 Detaljerte krav til anordning av ledere i kurser Justering av krav til ledningssystemer pga mekaniske påkjenninger Isolerende skille mellom terminering av forskjellige kurser i samme boks Føringer for bruk av fleksible ledere/kabler Ny referanseinstallasjonsmetode D2 Kabler lagt direkte i marken Normative krav til dimensjonering av N-ledertverrsnitt med harmoniske strømmer > 15% 48

49 NEK :2010, Flere kurser i samme kabel Det er tillatt med flere kurser i samme kabel dersom alle ledere er isolert tilsvarende kursen med høyest spenning Bør merke frakoblingsutstyret for kursene med en advarsel 49

50 NEK :2010, Organisering av kurser Ledere fra en kurs skal ikke gå gjennom forskjellige flerlederkabler, installasjonsrør eller ledningskanaler Gjelder ikke ved parallellkobling til samme kurs Felles nøytralleder for flere hovedkurser er ikke tillatt Tillatt for enfase AC forbrukerkurser Ved flere kurser koblet i samme koblingsboks skal tilkoblingspunktene for hver kurs adskilles med et isolerende skille Gjelder ikke for koblingsutstyr (EN serien) og rekkeklemmer (EN ) 50

51 NEK :2010, Bruk av bevegelige kabler eller ledere Bevegelige kabler kan benyttes for fast installasjon dersom kravene i NEK 400 overholdes Isolerte ledere i samsvar med HD 516 kan også bli fast installert 51

52 NEK :2010, Andre mekaniske påkjenninger Kabler, installasjonsrør og ledningskanaler i jorden skal være beskyttet mot mekanisk skade, eller nedgravd tilstrekkelig dypt Skal merkes med kabelplater eller Egnet merkeband Nedgravde installasjonsrør og ledningskanaler skal identifiseres på en egnet måte 52

53 NEK :2010, Elektriske sammenkoblinger Alle ledningskoblinger skal være utført i passende kapslinger Tilkobling og tilkoblingspunkter for kabler og ledere skal være avlastet mot mekanisk påvirkning Strekkavlastningsutstyret skal være utformet slik at enhver mekanisk skade på kabler og ledere unngås Der tilkobling foretas i en kapsling, skal kapslingen gi tilstrekkelig mekanisk beskyttelse mot relevant ytre påvirkning 53

54 NEK :2010 Revidert, basert på siste forslag til IEC-standard Nye krav til strømstyrt jordfeilvern NEK 400 aksepterer spenningsavhengige strømstyrte jordfeilvern Nye krav til overvåkningsutstyr Isolasjon Jordfeil Føringer for backup og selektivitet (inkl. jordfeilvern) Benytte data fra leverandørene 54

55 NEK :2010, Overstrømsvern i IT-systemer skal, for å operere i tilfelle av jordfeil nummer 2, ha fasepoler tilpasset linjespenning, og N-pol, hvis relevant, tilpasset fasespenning. I IT-systemer, i tilfelle av jordfeil nummer 2, skal overstrømsvern frakoble alle spenningsførende ledere. Dette kravet gjelder ikke for: DC systemer med høye strømmer i industrielle anvendelser, for eksempel smelteverk; og AC systemer med nominell spenning over 400 V; og Overstrømsvern installert i fordelingsnett. Overstrømsvern som benyttes for beskyttelse ved feil i tilfelle av en første jordfeil, skal velges og monteres i samsvar med de relevante kravene spesifisert i NEK Utkobling av første feil er nødvendig i installasjoner galvanisk tilknyttet et allment fordelingsnett. Se NEK , avsnitt

56 NEK :2010, Krav til strømstyrt jordfeilvern Nye detaljerte krav Allpolig utkobling (inkl. N-leder) Restriksjoner på bruk av spenningsavhengige vern Type AC ikke tillatt Restriksjoner på bruk av automatisk gjeninnkobling Kun for sakkyndige eller instruerte personer hvis gjeninnkobling skjer uten sjekk av at feilen er borte. Krav til merkeutløsestrøm i IT systemer med ikke utkobling av 1. jordfeil Føringer for valg mht selektivitet Krav til funksjonsevne med redusert forsyningsspenning Tilgang til innstillinger på strømstyrt jordfeilvern skal kun være tilgjengelig for sakkyndige eller instruerte personer 56

57 NEK :2010, 532 Utstyr for beskyttelse mot termiske effekter Med referanse til NEK , krav om strømstyrt jordfeilvern Merkeutløsestrøm ikke over 300 ma Montert i begynnelsen av kursen Allpolig utkobling Isolasjonsovervåkning tillatt for områder kun for sakkyndige eller instruerte personer 57

58 NEK :2010, 533 Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer Ved bruk av sikringspatroner skal det være tydelig merking slik at bruk av feil sikring reduseres Kun for Sakkyndige eller instruerte personer Tilgang til innstillinger på effektbrytere skal kun være tilgjengelig for sakkyndige eller instruerte personer Krav til funksjonsevne selv med strort innslag av harmoniske strømmer 58

59 NEK :2010, 534 Vern for beskyttelse mot overspenninger Endrete krav vedrørende tilkobling Krav til valg mht temporære overspenninger Krav til valg mht utladningsstrøm og støtstrøm Krav mht koordinering av overspenningsvern Beskyttelse mot overstrøm og konsekvenser ved havari 59

60 NEK :2010, Valg av overspenningsvern mht varig driftsspenning Minste varig driftsspenning (Uc) skal være 360V for det primære overspenningsvernet ved allment IT fordelingsnett. 60

61 NEK :2010, Beskyttelse mot overstrøm og konsekvenserne av havari av overspenningsvern I allment IT og TT nett uten distrubert felles beskyttelsesleder skal det primære overspenningsvernet beskyttes ved: Egen kapsling i ikke-brennbart materiale, eller Forankoblet støtstrømsikkert tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern, eller Overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil ved mellom høyspennings distrubusjonsnett og jord i forsyningen er redusert til et minimum 61

62 NEK :2010, 536 Koordinering av vern Krav om å følge produsentens instuksjoner/anbefalinger ved selektivitet og backup betraktninger Krav til koorindering av overstrømsvern og koblingsapparater (motorstartere) 62

63 NEK :2010, 537 Frakobling og utkobling Hovedbryter for ikke-sakkyndig betjening skal være allpolig Krav til forrigling dersom utstyr for frakobling er plassert fjernt fra utstyret det frakobler Anbefalinger om brannbryter (gitt i tillegg 53J) 63

64 Overvåkningsutstyr NEK :2010, 538 Nye og mer omfattende krav Isolasjonsovervåkningsutstyr (IMD) Strømstyrt jordfeilvarsler (RCM) 64

65 Ikke revidert NEK :2010 Ingen vesentlige tekniske endringer Veiledning til vedrørende krav om at kabelbroer ikke skal benyttes som utjevningsforbindelse VEILEDNING - Kravet innebærer at kabelbroer/kabelstiger ikke skal benyttes som en del av en utjevningsforbindelse til andre andre ledende deler. Kravet innebærer ikke at det eventuelt skal legges separate utjevningsforbindelse fra hovedjordklemmen til hver enkelt fortløpende kabelbro-/kabelstige-segment. 65

66 NEK :2010 Avsnitt 551 er revidert Ny tittel Strømforsyningsenheter Omfatter mer enn bare generatorer UPS Batteriforsyning Avsnitt 556 fjernet Erstattet av NEK :

67 NEK :2010, For statiske vekselrettere (for eksempel en UPS) med utført nøytralleder nedstrøms og hvor nedstrøms forsyning ikke er galvanisk adskilt fra oppstrøms forsyning, skal nøytralleder nedstrøms være forankret direkte til installasjonens innkommende PEN-leder eller til det punktet hvor beskyttelsesledersystemet og nøytralledersystemet er sammenkoblet. Det skal ikke være mulig å frakoble nøytrallederen som føres frem til vekselretterens sekundærside uten bruk av nøkkel eller verktøy. VEILEDNING 1 Det bør tas spesielle forholdsregler ved behandling av nøytralleder mellom strømkildene når installasjonen har flere innmatinger, dvs. flere strømkilder. Se også NEK , avsnitt VEILEDNING 2 Hensikten med kravet i dette avsnittet er å sikre at N-leder i alle driftstilstander er knyttet til et jordpotensial. Hvis ikke vil man kunne risikere at hele spenningssystemet (inklusive N-leder) flyter i forhold til jord (som et IT-system). Pga av kapasiteter i UPS og andre forhold, vil man da kunne risikere at en jordfeil vil medføre høye spenninger mot jord med derav følgende ødeleggelse av isolasjon og utstyrshavari. 67

68 NEK :2010, forts. 68

69 Nødstrømssystemer NEK :2010 Erstatter NEK , avsnitt 556 Oppdatert mht ny teknologi Erstatter krav basert på 30 år gammel teknologi Må selvsagt sees i sammenheng med NEK Medisinske områder Samkjørt mot Plan- og bygningsloven og Teknisk Forskrift 69

70 NEK 400-6:2010 Ingen tekniske endringer Kun redaksjonelle endringer 70

71 NEK 400-7:2010 NEK gjelder for spesielle installasjoner hvor kravene i NEK til NEK ikke er ansett å være fyllestgjørende. Kravene i NEK kommer i tillegg til, modifiserer eller erstatter kravene i NEK til NEK Avsnittsnummereringen i hver delnorm korresponderer med nummereringen i NEK til NEK 400-6, unntatt avsnittene 1, 2 og 3. Fravær av referanse til et avsnitt i NEK til NEK i en delnorm innebærer at kravene i NEK til NEK gjelder for denne delnormen. Når en delnorm introduserer nye underavsnitt referert til et avsnitt i NEK til NEK 400-6, vil underavsnittet bli fortløpende nummerert i forhold til avsnittet, men underavsnittsnummeret vil da starte med 0. Når et underavsnitt er introdusert i CLC HD 384 / HD er dette underavsnittet fortløpende nummerert i forhold til avsnittet, men underavsnittsnummeret vil da starte med Z. 71

72 NEK 400-7:2010 forts. Det er for hvert avsnitt angitt om kravene er et tillegg til, endring eller fjerning av kravene i refererte avsnitt i NEK til NEK Introduksjonen Legg til følgende krav: - innebærer at kravene kommer i tillegg til kravene i det refererte avsnitt i NEK til NEK Introduksjonen Endre kravene til følgende: - innebærer at kravene i avsnittet erstatter kravene i det refererte avsnittet i NEK til NEK Introduksjonen Dette avsnittet gjelder ikke. innebærer at kravene i det refererte avsnittet i NEK til NEK ikke er relevant for den aktuelle delnorm. Introduksjonen Legg til følgende avsnitt: - innebærer at det for det refererte avsnittet i NEK til NEK er tilleggskrav spesifisert i nye underavsnitt. 72

73 NEK : utgave av NEK , dvs NEK :2008 ligger fast Ingen tekniske endringer Kun språklige endringer og eventuelle klargjøringer er foretatt 73

74 NEK :2010, Dusj sett ovenfra 120 Sone 0 og 1 Sone 0 og Fast oppdeling 120 Taumål for fastsettelse av minste avstand 74

75 NEK :2010, Badekar sett ovenfra Fast skillevegg Taumål for fastsettelse av minste avstand Sone 1 Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 0 60 Sone

76 NEK :2010, Tilleggsutjevningsforbindelse Du trenger ikke legge tilleggsutjevningsforbindelse i badet dersom hovedutjevningsforbindelsene er etablert i bygget, og: Alle kurser har 30 ma jordfeilvern og Alle andre ledende deler i rommet har forbindelse til hovedutjevningsforbindelsen ( < 1666 ohm) 76

77 NEK :2010, Tilleggsutjevningsforbindelse Det må legges en tilleggsutjevningsforbindelse mellom beskyttelsesledere og tilgjengelige andre ledende deler i rommet når badet står i et bygg uten hovedutjevningsforbindelser Gjelder en del eldre installasjoner (før 1991) Baderom i mindre bygg uten hovedutjevning 77

78 NEK :2010, Tilleggsutjevningsforbindelse Det anbefales å legge utjevningsforbindelse til sluk/slukrist for å hindre opplading av kapasitive ladninger Bruk av allpolig termostat kan ha samme virkning 78

79 NEK :2010, For fast tilkoblet elektrisk belysningsutstyr skal lyskilden kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere Bryteren kan være enpolet, om brytningen er allpolig Lov med felles allpolig bryter foran flere enpolede Ikke krav ved SELV 79

80 I sone 1 er det bare tillatt med utstyr som er fast montert og fast tilkoblet og godkjent for bruk der i samsvar med fabrikantens montasjeanvisningen som for eksempel: Boblebadutstyr Vifter NEK :2010, Håndkletørkere Varmtvannsbereder Lysarmatur Varmeovner 80

81 NEK :2010, Boblebad og steamdusjer i samsvar med hhv NEK EN og NEK EN og som er utført som utstyr klasse I skal: Være fast tilkoblet Ha forankoblet utstyr for bryting for mekanisk vedlikehold (allpolig) 81

82 NEK :2010, Ledende skjerm og netting som er montert over varmeelementer i gulv skal fortsatt tilkobles beskyttelseslederen Ikke krav til utjevning av netting som ligger under varmekablene Ikke lenger krav til netting over gulvføleren selv om vi benytter 230V føler 82

83 NEK :2010, Badstuer Tilførselskabel til badstuovn kan utføres i henhold til montasjeanvisning fra produsent dersom montert lavere enn 1 m over gulvet. 83

84 NEK :2010, Campingplasser Det skal ikke være mer enn 10 m fra stikkontakt til oppstillingsplassen den skal forsyne Det skal ikke være mer enn 4 stikkontakter montert inne i samme kapsling. 84

85 NEK :2010, Marinaer Det skal ikke være mer enn 10 m fra stikkontakt til fortøyningsplassen den skal forsyne. Det skal ikke være mer enn 4 stikkontakter montert inne i samme kapsling. 85

86 NEK 400-8:2010 Alle delnormer i del 8 har vært ute til høring Høringsfristen var 18. januar

87 NEK :2010 termiske apparater Ingen foreslåtte endringer Ingen tekniske kommentarer ved høringen som har medført endringer i delnormen. 87

88 NEK : Fyringsanlegg NK64 hadde ingen foreslåtte endringer På basis av innkomne kommentarer er 804 gjort gjeldende for alle typer fyringsanlegg (olje-, pellets-, etc.) Ingen andre tekniske endringer 88

89 NEK :2010 Ekstreme områder Omfanget er bedre beskrevet Hvilke ytre påkjenninger som vil være mest relevante for vurdering i slike områder er angitt Kravene vedr. tilfluktsrom fra FEB-91 er oppdatert og inkludert som Tillegg 805A. Tillegg 805A er tilgjengelig for å benyttes i andre områder med ekstreme ytre påvirkninger basert på en beslutning av eier/prosjekterende/utførende 89

90 NEK : Batteriinstallasjoner Ingen endringer 90

91 NEK : Fordelingstavler Tavlenormen EN er under revisjon og blir erstattet av EN EN er gjelder for alle tavler og ser typetesting som en av flere metoder for verifikasjon av samsvar med sikkerhetskravene i normen. NEK implementerer alle normene i EN serien i normsamlingen NEK 439. Kravene i NEK :2010 er samkjørt med NEK 439. Alle tavler skal være i samsvar med NEK 439. Det er ingen endring av sikkerhetsnivå til fordelingstavler. Oppdatert mht nye tavlenorm NEK EN 61439, dvs NEK 439:2009 Tavler skal merkes både med fordelingssystem og systemspenning. 91

92 NEK :2010, Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening I tavler for ikke-sakkyndig betjening skal, i samsvar med NEK EN eller NEK EN serien, merkestrøm for overstrømsvern være: maks 125 A for utgående kurser; maks 250 A for vern i inngående. 92

93 NEK :2010, (forts.) Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening. Overstrømsvern i utgående kurser beregnet for ledningsbeskyttelse i bygninger skal være i samsvar med: NEK EN serien; eller NEK EN serien; eller NEK EN ; eller NEK EN såfremt de tilfredsstiller kravene i NEK EN serien eller NEK EN serien for alle andre prøver enn prøving av strøm-/tid-karakteristikkene B, C, og D spesifisert i hhv NEK EN :2001, avsnitt eller NEK EN :2006, avsnitt NEK 400: Eirik Selvik

94 NEK :2010, (forts.) Valg av vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening. Andre overstrømsvern skal være egnet for ikkesakkyndig betjening i samsvar med produsentens anvisninger. 94

95 NEK : Elektrolyseanlegg Ingen endringer 95

96 NEK :2010- Installasjoner i det fri Fjernet Blitt avleggs Kravene dekket av de generelle kravene i NEK Detaljregulering unødvendig Tabell 51A i Nek gir klare føringer basert på klassifisering av ytre påvirkninger Noen har ved høringen kommentert at de regelstyrte kravene her er nødvendige fordi de ikke finnes andre steder i normen 96

97 NEK : Havbruksanlegg Nytt omfang havbruksanlegg Selvsagt også for tilsvarende anlegg i ferskvann Kravene gjennomgått Ingen revolusjonerende endringer Kravene gjelder også for tilførselskabel Bruk av strømstyrt jordfeilvern uavhengig av kursens merkestrøm Krav til industristikkontakter fjernes når ikke i umiddelbar nærhet til vann 97

98 NEK : Kullgruver Ingen endringer 98

99 NEK : Installasjoner i boliger Tilleggskrav til installasjoner i boliger Basert på en overordnet risikovurdering Skal medføre installasjoner som er: Sikre Funksjonelle Fremtidsrettet 99

100 NEK :2010 Hvorfor (1) Varmgang i kontaktpunkter Langvarige overbelastninger Målinger indikerer ºC temperaturstigning Kan bli et økende problem pga strengere tetthets og isolasjonskrav i PBL/TEK Reguleringen i NEK , avsnitt ikke nok 100

101 NEK :2010 Hvorfor (2) Branner med elektrisk årsak % av alle branner Feil bruk stor andel Komfyrbranner sentralt element Underdimensjonerte anlegg Manglende egnethet - lite fleksibel For få kurser For få stikkontakter 101

102 NEK : Høringssvar Generell holdning er positiv Detaljkommentarer sprikte (som forventet) Mest kritisk til de generelle føringene Avsnittene , Ønske om fast tilkobling av utstyr over 1500 W 2000 W Komfyrvakt eller lignende støttes Noe divergens om kravet I 2 I z Kravet til dokumentasjon noe strengt, 5S er nok Overpenningsvern generelt støttes, dog må tilpasninger foretas Detaljerte krav til stikkontakter generelt støttet 102

103 NEK : Prosjektering Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet VELEDNING 1 - Man bør ta hensyn til at installasjoner i boliger brukes av ikke-sakkyndige personer. Alder og funksjonsevne kan ha betydning for personers muligheter for betjening av installasjonen. VEILEDNING 2 - Det anbefales at installasjoner utformes slik at den ikke er til hinder for en effektiv energibruk og/eller en omdisponering av rom til annet formål enn planlagt ved installasjonstidspunktet NEK 400: Eirik Selvik 103

104 NEK : Dimensjonering Der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer, skal den elektriske installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Strømforsyningen til et rom i bolig skal være slik planlagt at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strømforsyning samtidig, skal være ivaretatt. Strømforsyningen til et rom i en bolig skal være lagt til rette for at normalt forventet bruk er ivaretatt NEK 400: Eirik Selvik 104

105 NEK : Krav Hver forbrukerkurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 ma. Varmtvannsbereder med en effekt på 2000 W eller mer skal være fast tilkoblet. 105

106 NEK : Krav For å redusere risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp, skal det anordnes beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting. VEILEDNING - Beskyttelsestiltaket kan for eksempel anordnes ved at det installeres et separat overtemperaturovervåkningsutstyr (for eksempel rett over komfyr/platetopp) som medfører utkobling av utstyret og indikerer dette med et lyd- og lyssignal. 106

107 NEK :2010 Krav til vern Brytekarakteristikken til vern som skal beskytte en leder mot overbelastning skal tilfredsstille følgende to krav: I b I n I 2 I z Gjelder opp til og med 4 mm 2 Skjerpede krav Kabler skal ikke overbelastes Inviterer til bruk av vern med I 2 1,45 I n 107

108 NEK : Stikkontakter Stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom Minst to uttak pr 4 m 2 gulvareal Kjøkken Minst to uttak pr 2 m benk Minst 4 uttak tilgjengelig ved spiseplass Entre Minst to uttakt pr 6 m 2 gulvareal 108

109 NEK : Stikkontakter Entre Minst to uttakt pr 6 m 2 gulvareal Andre rom Minst to uttak stikkontakt TV/musikkanlegg/hjemmekino Minst 6 uttak, hvorav minst 4 med jord Kommer i tillegg til minimumskrav i rommet 109

110 NEK : Belysning Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV, skal enten: være fast tilkoplet; eller tilkoplingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med: stikkontakt i samsvar med NEK 502; eller en DCL i samsvar med NEK EN eller NEK EN

111 NEK : Dokumentasjon Samsvarserklæring Risikovurdering Kursfortegnelse Rapport fra sluttkontroll Brukerveiledninger Plassering av SELV-strømkilder Plassering og utforming av gulv- og takvarme, inklusive følere Plassering av overspenningsvern ute i installasjonen Bruksanvisning for den elektriske installasjonen NEK 400: Eirik Selvik 111

112 Lykke til med ny norm NEK 400:2010

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 480 NEK 400-8-823:2014 NEK NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger 823.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj

1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK. Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj 1 NEK 400-7-701 : 2008 NEK NEK 400-7-701:2008 4. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner Del 7-701: Områder som inneholder badekar og/eller dusj Norwegian electrotechnical

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 NEK 400 spesifiserer krav til planlegging, montasje og verifikasjon av elektriske installasjoner. Kravene skal sikre personer, husdyr og eiendom mot

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014

Installatørmøte Hafslund NEK 400:2014 NEK 400:2014 1 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet Nåværende og

Detaljer

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1

NEK 400:2018. Eirik Selvik Formann NK64. Med all forbehold om endringer NEK 400: Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400:2018 Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-21 NEK 400:2018 - Eirik Selvik, Formann NK64 1 NEK 400-2 Terminologi - Definisjoner Omarbeidet. Alfabetisk liste av termer

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 Gratulerer med ny NEK 400 Bransjen får en norm med krav til elsikkerhet tilpasset fremtidens installasjoner Dersom ikke sikkerhetskravene følger med den teknologiske

Detaljer

Installasjon av solenergisystemer

Installasjon av solenergisystemer Installasjon av solenergisystemer Med all forbehold om endringer Eirik Selvik Formann NK64 2017-11-22 Installasjon av solenergisystemer - Eirik Selvik, Formann NK64 1 Omfang De spesielle kravene i NEK

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Erfaringer med NEK 400:2010 Tidlig, men Ut fra spørsmål og kommentarer er NK64 fornøyd Noen er mellomfornøyde med NEK 400-8-823 Mange installatører er fornøyde Mange

Detaljer

NEK Elektriske installasjoner i boliger

NEK Elektriske installasjoner i boliger NEK 400-8-823 NEK:2018 514 823.1 Omfang NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger De spesielle kravene i NEK 400-8-823 gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400:2014 5. utgave Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK har opphavsrett til denne publikasjon. Ingen del av materialet må reproduseres på noen form for medium. For opphevelse

Detaljer

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Ny NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger Ivaretas brannkravene i bygninger? Dag Ivan Ekrem, COWI AS 1 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk

Detaljer

Slik skal el-anlegget ditt være

Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hvorfor ny bolignorm? Eldre boliger har ofte el-anlegg

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger

Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Betydelig nivåheving på el. installasjoner i nye boliger Norm for prosjektering og utførelse, gjeldende fra 1. juli 2010 DEFINISJONEN FRA NEK 400-2010-8-823.- BOLIGNORMEN. Boliger defineres som et sted

Detaljer

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler

Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Status vedrørende NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrolltavler Eirik Selvik Formann NK17D 2011-04-08 NEK 439 Implementerer NEK EN 61439 serien NEK 439:2010 NEK EN 61439-1:2009 Normens generelle

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være

Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt være Gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra 1. juli 2010. Hva betyr ny bolignorm i praksis? Hvorfor ny bolignorm?

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

Utgitt/publisert

Utgitt/publisert Alle tidligere Side 1 av 5 KAPITTEL 4 Pos Del/system Kontroll Anvisninger Elektrisk system Visuell På båter bygget og satt i markedet senere enn 16.06.1998 skal alle elektriske motorer (vifter pumper etc)

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Hedmark og Oppland Faglige Forum

Hedmark og Oppland Faglige Forum Hedmark og Oppland Faglige Forum Skogmuseet, 28. mai 2009 Innsendte spørsmål og svar Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar HOFF 28.05.09 Svar gitt med referanse til: Fel - feb Frv Fke (autorisasjon)

Detaljer

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC

Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC LAVSPENNINGSANLEGG Jording Utjevningsforbindelser Vern EMC Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 20.09.2007 12:53 Oversikt Jording - utjevningsforbindelser

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Risikovurdering ihht. FEL

Risikovurdering ihht. FEL Risikovurdering ihht. FEL Oppdragsnr: 1350007272 Oppdrag: UIA Kjølemaskiner Utført av: Thorje Berentsen Dato: 18.12.2014 Kontrollert: Thorje Berentsen Dato: 23.01.2015 Godkjent: Thorje Berentsen Dato:

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015

Tommy Skauen. Installatørmøter våren 2015 Tommy Skauen Installatørmøter våren 2015 Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking Kursvirksomhet

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

INNHOLD. Forord... 2. Avbrudd... 5 31. Avbrudd i strømtilførsel... 5. Merking... 5 32. Merking av kabler, vern og annet materiell...

INNHOLD. Forord... 2. Avbrudd... 5 31. Avbrudd i strømtilførsel... 5. Merking... 5 32. Merking av kabler, vern og annet materiell... 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2.

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

NEK 400:2014/AC1:2017

NEK 400:2014/AC1:2017 NEK 400:2014/AC1:2017 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-7-722 Project: NEK 400:2014 1 NK72 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende norske begrep kan være «modus»e.l. Endre «mode» til «modus» i hele normen 2 NK72 722.3.3 Tofase anvendes ikke i Norge Legg til: VEILEDNING: Tofase

Detaljer

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Falig Forum Nordland. Fauske 04. og 05. september 2011. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Falig Forum Nordland Fauske 04. og 05. september 2011 1 Er det tilfredsstillende med plugg og stikkontakt til en varmepumpe som får strømtilførselen til inne -delen? Må det monteres sikkerhetsbryter i

Detaljer

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER NEK 439:2015 Norsk elektroteknisk norm C LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER Guide for spesifisering av tavler NEK 439:2013 NEK 439:2013 Norsk elektroteknisk norm LAVSPENNINGSTAVLER OG KANALSKINNESYSTEMER

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme?

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010. Mye lys og varme? VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2010 Mye lys og varme? Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører NEK400 Feil på utførte inst.arbeid Innkommende

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens Prosjektering av UPS anlegg Arne Leif Strømsnes Siemens Anleggs typer OL på Lillehammer 92 (CBS) Hydro anleggene. Statoil anleggene Sykehus Strømmens form Formfaktor og krestfaktor Fra IEC 60947-2 Nødstrøm

Detaljer

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering

45 Risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering 45.1 Risiko og risikovurdering Risiko er sannsynligheten for at en skade kan skje multiplisert med konsekvensen av skaden. Sannsynligheten tar utgangspunkt i erfaring, og konsekvensen er avhengig av hvor

Detaljer

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1

Feilstatistikk 2013. Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke. s.1 Feilstatistikk 2013 Hafslund Nett - DLE v/otto Rune Stokke s.1 Aktiviteter i DLE 2013 Totalt alle utførte aktiviteter 39500 Periodisk kontroll 19300 Nytt anlegg 8700 Revisjon næring 3700 Verifikasjon næring

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

JERNBANEVERKETS LAVSPENNINGSANLEGG. Innføring i jernbaneteknikk

JERNBANEVERKETS LAVSPENNINGSANLEGG. Innføring i jernbaneteknikk JERNBANEVERKETS LAVSPENNINGSANLEGG Innføring i jernbaneteknikk Mål Litt elektro Generelt om Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Jording som beskyttelse Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene

Detaljer

Nøkkeltall. 500 eksperter fra norsk næringsliv i 100 komiteer Netto vekst i medlemmer 8% (2014) Forvalter rundt 6.000 standarder

Nøkkeltall. 500 eksperter fra norsk næringsliv i 100 komiteer Netto vekst i medlemmer 8% (2014) Forvalter rundt 6.000 standarder Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Nøkkeltall 500 eksperter fra norsk næringsliv i

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Installatørmøte 12.03.2013

Installatørmøte 12.03.2013 Installatørmøte 12.03.2013 2010 til 2012 Kontroll av nye anlegg og utvidelser Andel av kontroller med og uten avvik 70% Andel med avvik 64% Andel uten avvik 60% 56% 57% 50% 44% 43% 40% 36% 30% 20% 10%

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå

Behovsorientert utførelse av elektrotavler. malen. Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå Behovsorientert utførelse av elektrotavler Klikk for å redigere tekststiler i KAM Tavlebyggere Hans-PetterNybakk@Eaton.com Styremedlem Medlem NK17D Tavleforum 28.okt. 2010 1 1 Klikk for å redigere tekststiler

Detaljer

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet

Elektriske biler. Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Elektriske biler Hurtiglading og elektrisk sikkerhet Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 09.09.2011 11:36 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

NEK 400 landbruk. Vi tar grep!

NEK 400 landbruk. Vi tar grep! NEK 400 landbruk Vi tar grep! Først om NEK 400 Standard for bygging av el-anlegg i Norge Hva er NEK 400? Standard for bygging av elektriske anlegg Spesifiserer beskyttelse ift. elektrisk sjokk, termiske

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer