Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:"

Transkript

1 Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet :

2 Anlegg: Dato: :0:30 Fordeling 230 V TT Vs Dato

3 Anlegg: Dato: :0:30 Kunde, eier: Fordeling KABEL SKAP 230 V TT Vs Dato

4 ANLEGG/EIER Nn Adresse Postnr./-sted Telefon : : : : EIER/KUNDE Nn Adresse Postboks Postnr./-sted Telefon Telefaks Kontaktperson Epost : : : : : : : : INSTALLATØR Nn Adresse Postboks Postnr./-sted Telefon Telefaks Epost : : : : : : : DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING Ordrenummer : Anlegget etablert : Anlegget sist modifisert : Anleggsfil : Melding om arbeid sendt : Erklæring om samsvar sendt : DEFINISJON AV ANLEGGET Fordelingssystem : TT Systemspenning : 230 V Beregningene starter fra : Beregne fra fordelingstransformator Nettfrekvens : 50 Hz Spenningsfall beregnes fra fordeling : TRAFO Varslingsgrense spenningsfall totalt : 4 % Varslingsgrense spenningsfall til "siste" fordeling: 2 % Spenningsfall til fordelinger beregnes med basis i dimensjonerende belastningsstrøm i fordelingen DATA FOR TRANSFORMATORFORDELINGEN Identifikasjon Lastbeskrivelse Antall faser Fasekobling Dimensjonerende laststrøm : KABEL SKAP : Kabelskap mellom trafo og : 3 : L-L2-L3 : 0,00 A Temperatur i fordeling : 30,00 C Jording/utjevning : / Utjevning Fordelingstype : TT Sammenlagret strøm [A] : L: : 99,7 L2: : 99,7 L3: : 2,4 N: Anlegg: Dato: :0:30 Hoveddata

5 DATA FOR FORDELINGSNETTET FORAN FORDELINGSTRANSFORMATOR(er) Nettspenning : 22,0 kv Maksimal kortslutningsytelse : 300,0 MVA Maksimal kortslutningsytelse : 50,0 MVA I kmax : 8,660 ka cos ϕ : Ikmax : 3,936 ka cos ϕ : Max jordingsmotstand : Største utløsestrøm for JFB : Referanse netteier : Dato oppgitt : FORDELINGSTRANSFORMATOR Transformator identifikasjon : TRAFO_ Synytelse Merkespenning primær Merkespenning sekundær Tillegsresistans : 000 : 22 : 230 : 0 Koblingsgruppe : Dy Kortslutningsspenning, er: Kortslutningsspenning, ex: Kortslutningsspenning, ek: 4 Tilleggsreaktans : 0 ANMERKNINGER Anlegg: Dato: :0:30 Hoveddata

6 Fordelingstype:TT Maksimale feilstrømmer og impedanser Fordeling i I k3pmax [ka] 60,875 : I k2pmax [ka] 52,79 : cos ϕ: 0,24 cos ϕ: 0,24 R+ [mω] : 0,547 X+ [mω] : 2,224 Minimale feilstrømmer og impedanser Fordeling i I k3pmin [ka] 5,74 : cos ϕ: 0,23 R+ [mω] : 0,564 I k2pm in [ka] 44,38 : cos ϕ: 0,23 X+ [mω] : 2,400 Utjevningsforbindelser Sammenlagret strøm [A]: L: 99,69 AL2: 99,69 A L3: 2,40 A Kurs nr. Identifikasjon Beskrivelse Jording/utjevning Lasttype Fasekobling Fordelingstype Kabelmerking k t Kabeltype/-lederløsning k p Ref.inst. met. Lengde [m] k f I z [A] Utstyr I b [A] ΔU [%] I kmax [ka] Vernidentifikasjon I kmin [ka] Fabrikat I jmin [ka] Type I N [A] I c [ka] I Im [m] FORDELINGSSKAP Fordeling -W,0 78,00Bryter 00,0 [ma] 60, fordelingskap i koridor L-L2-L3 TFXP 4G25 AL,0 50,00Måler 3,388SIEMENS 20 Ic Jordelektrode; Utjevningsforbindelse TT D 20,0,09Overspenningsvern 0,0003NA2_0_500 95, 50 SIEMENS 7.5 Ics 5SY4_OV 50 55, Anlegg: Dato: :0:3 Kunde, eier: Fordeling KABEL SKAP Vs Dato

7 Elsikkerhetsdokumentasjon Kursfortegnelse Elektroinstallatør Firma/Nn: Kontaktperson: Adresse: Postnr/Sted: Telefon: Epost: Ordre Ordrenummer: Installasjon Anleggsnr: Måler nr: Dato nyinstallasjon / sist endret: / Viktig: Eier/Bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk. Kunde Kundenummer: Anleggsadresse Firma/Nn: Adresse: Postnr/Sted: Hus-nr: SSB-nummer: Bokst: Kortslutningsverdier Fordeling: KABEL SKAP Forsynt fra:. Målt Oppgitt Beregnet Ik Maks: 60,875 [ka] Ik Min: 44,38 [ka] Ij Maks: Ij Min: Anleggsdata Systemspenning / frekvens: 230 [V] 50 [Hz] Tilførselskabel: Fordelingssystem: TT Forankoblet vern: Jordelektrode (type): Tilkoblingssted jordelektrode: Kurs nr. Lastbeskrivelse / Utstyr Vern Type In [A] Kar. Kabel Rekkekl. Jfb S [mm²] L [m] Ref.inst. met. fordelingskap i koridor SIKR 25 gl/gg D 00 AUT 50 ov Nr [ma] Sida Versjon 3.0 NELFO Vs D29F522-EF9E-4E BFEA2AE7E23 Dato

8 Fordelingstype:TT Maksimale feilstrømmer og impedanser Fordeling i I k3pmax [ka] 60,875 : I k2pmax [ka] 52,79 : cos ϕ: 0,24 cos ϕ: 0,24 R+ [mω] : 24,547 X+ [mω] : 4,385 Minimale feilstrømmer og impedanser Fordeling i I k3pmin [ka] 5,74 : cos ϕ: 0,23 R+ [mω] : 3,922 I k2pm in [ka] 44,38 : cos ϕ: 0,23 X+ [mω] : 4,560 Utjevningsforbindelser Sammenlagret strøm [A]: L: 99,69 AL2: 99,69 A L3: 2,40 A Kurs nr. Identifikasjon Beskrivelse Jording/utjevning Lasttype Fasekobling Fordelingstype Kabelmerking k t Kabeltype/-lederløsning k p Ref.inst. met. Lengde [m] k f I z [A] Utstyr I b [A] ΔU [%] I kmax [ka] Vernidentifikasjon I kmin [ka] Fabrikat I jmin [ka] Type I N [A] I c [ka] I Im [m] FORDELINGSSKAP Fordeling -W,0 78,00Bryter 00,0 [ma] 60, fordelingskap i koridor L-L2-L3 TFXP 4G25 AL,0 50,00Måler 3,388SIEMENS 20 Ic Jordelektrode; Utjevningsforbindelse TT D 20,0,09Overspenningsvern 0,0003NA2_0_500 95, 50 SIEMENS 7.5 Ics 5SY4_OV 50 55, Anlegg: Dato: :0:32 Kunde, eier: Fordeling KABEL SKAP Vs Dato

9 Kabeltype/-Lederløsning Antall kursmeter Elnummer TFXP 4G25 AL PFSP 3x.5 CU PN 3G2.5 CU 82 PN 3G4 CU 75 Anlegg: Dato: :0:32 Kabeltyper i anlegget

10 Fabrikat Bryterenhet I ru [A] Bryteevnenivå Utløserenhet I n [A] Artikkel nummer EAN-nummer Antall SIEMENS 3NA2_0_ B 3NA2_0_500_ NA2832 4,0087E+2 3 SIEMENS 5SY4_OV B OV_ SY4350-8FA MOELLER PLSM_C 3 B PLSM_C 3 2 MOELLER ZE_E 9 B ZE_E 9 2 MOELLER MRB6 C 6 B MRB6 C 6 8 Anlegg: Dato: :0:32 Kunde, eier: Vern i anlegget Vs Dato

11 Selektivitetsanalyse Kurs nr.: KABEL SKAP Ikmax [ka] 60,875 : Vern Fabrikat Type In [A] A SIEMENS 3NA2_0_ B SIEMENS 5SY4_OV Vern Selektivitet [A] Selektivitetskriterie A - B 602 Bestemmende vern Strøm/tid-kurver Ikm in [ka] 44,38 : A B Ikmax [ka] 5,592 : Ikm in [ka] 3,388 : [s] , 0,0 0, Dato: Anlegg: [A] :0:32 Fordeling KABEL SKAP

12 Fordelings Id I k3pmax I k3pmin I k2pmax I k [ka] cos phi I k [ka] cos phi I k [ka] FORDELINGSSKAP 5,592 0,98 3,92 0,99 4,843 0,98 3,388 0,99 KABEL SKAP 60,875 0,24 5,74 0,23 52,79 0,24 44,38 0,23 I k2pmin I kpmax I kpmin I jflpmax I jflpmin Dobbel jordfeil Max cos phi I k [ka] cos phi I k [ka] cos phi I k [ka] cos phi I k [ka] cos phi I k [ka] cos phi I k [ka] cos phi î [ka] Anlegg: Dato: :0:33 Kunde, eier: Feilstrømmer i anlegget Vs Dato

13 Postboks 204 NO-303 TØNSBERG Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr.: Rapport om feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr Som har/kunne ha ført til brann, berøringsfare eller funk som medfører risiko for skade på person og/eller eiendom A. Sted/bygning/rom B. Utstyr Fast installasjon Utstyr Postnr Sted Feil/mangel oppstod på/i: Kommunenr Utstyrgruppe (jf. kodeliste på side 2) Beskrivelse Merking (jf. feu 0). fabrikat, type, data C. Nettforhold Merking (jf. feu 0). fabrikat, type, data Nett IT TN- TT- Faser Ja Nei Forankoplet jordfeilbryter Forankoplet jordfeilvarsler Beskrivelse næringsbygg/landbruk/annetkurs Sikringsstørrelse Belastning (ca. kw) En To Tre D. Anleggets alder E. Eierforhold Oppførelseår Siste kontroll Eid Leid Ukjent F. Konsekvens feil G. Antatt årsak til feil Brann Dårlig vedlikehold Varmgang Branntilløp Berøringsfare Avbrudd Annet Beskrivelse annet Jordfeil Kortslutningslysbue Serielysbue Overspenning/tordenvær Krypstrøm Termostatsvikt Materialsvikt Tørrkoking/overoppheting Tildekking Stråling (varme) Feilmontasje Annen feil bruk Annen kjent årsak Årsak ukjent Sikringsstørrelse Beskrivelse annen feil bruk/annen årsak H. Skisse/merknader I. Hendelsesdato Skisse merknader vedlagt Ja Nei Dato J. Behandling K. Skadeomfang Hvem er varslet/kjent med saken Anslått skadeomfang i kr Politi BrannvesenArbeidtilsynet ForsikringsselskapDLE Merknad Nn på elverk Innsendt Virksomhet Kontaktperson Dato Sted

14 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMA Det er viktigt at flest mulig punkter på skjemaet fylles ut. A. Sted/bygning/rom Dersom kommunenr ikke er kjent, føres kommunenn opp i skjemaet. Når det gjelder landbruk, føres boenhet for mennesker opp under enebolig. B. Utstyr Det vises til kodelisten gjengitt nedenfor: Kode Apparat-/utstyr Kode Apparat-/utstyr Brytere Stikkontaktmateriell Sikringsmateriell Varmeputer/-tepper o.l Varmtvannsberedere o.l Kjøle-/fryse apparater Koblingsbokser/-klemmer Annet installasjonsutstyr Ledninger, kabler Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner Tørketromler, tørkeskap Andre tørkeapparater Lysrør med utstyr Glødelamper med utstyr Annet belysningsutstyr Strykeapparater Rengjøringsapparater Annet utstyr Komfyr, kokeplater o.l Hurtigkokere, kaffetraktere Brødristere, varmeplater o.l Kontorapparater (kopi, PC, m.m.) Radio/TV-mottakere, musikkinstrumenter Batteriladere/eliminatorer o.l Mikrobølgeovner Stråle-/reflektorovner Panel/gjennomstrømingsovner Motordrevet verktøy Elektrisk utstyr for kjøretøy Olje-/glassfyringsutstyr o.l Vifteovner Div. varmesystemer 99 Andre apparater C. Nettforhold For sikkringsstørrelse oppføres størrelsen på forankoplet sikring før feilen. D. Anleggets alder Med dette punktet menes det elektriske anleggets alder. Dette sammenfaller ikke alltid me Dersom dette skjemaet sendes inn under en rutinekontroll el-anlegg, føres forrige kont punktet. F. Konsekvens feil Brann: Åpen ild eller sterk varme som har spredd seg ut fra utstyret/materiellet brannen op omgivelsene. Branntilløp: Lysbue eller varmeutvikling som ikke har spredd seg fra det stedet feilen oppsto Eksempel på branntilløp er motorhari i fryseboks som følge en kortslutning. Berøringsfare: Gjelder fare for elektrisk strømgjennomgang. Brannskade som følge varme sk opp under dette punktet. G. Årsak til feil I dette punktet oppføres opplysninger om primærårsak til punkt F. H. Skisse/Merknad Kan føres inn i rubrikken under. Dersom liten plass, benytt eget ark

15 Kurs nr. Lastbeskrivelse Rekkeklemme Kabel Kabelmerking Vern Identifikasjon Type I n [A] jfb [ma] fordelingskap i koridor TFXP 4G25 AL -W SIKR Anlegg: Dato: :0:33 Kunde, eier: Fordeling: KABEL SKAP Vs Dato

16 Når jordfeilbryteren løser ut: Skru ut alle sikringer og/eller slå alle sikringsautomatene bortsett fra overlastvernet (hovedsikringene). Slå på jordfeilbryter. Slå på/skru inn en og en sikringskurs til jordfeilbryteren kobler ut. NB! Denne kursen har jordfeil. Slå /skru ut den kursen hvor feilen er. Slå alle brytere, trekk ut støpsler på alt utstyr på denne kursen og skru inn/slå på sikringen/automaten igjen. Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. La dette apparatet være slått. For utbedring feilen kontakt registrert elektroinstallatør. Test jordfeilbryter i henhold til leverandørens bruksanvisning, dog minst to ganger i året. Anlegg: Dato: :0:33 Brukerveiledning jordfeilbryter

17 Når jordfeilvarsleren gir signal: Skru ut alle sikringer og/eller slå alle sikringsautomatene bortsett fra overlastvernet (hovedsikringene). Slå på og/eller trykk inn resetknappen på jordfeilvarsleren. Slå på/skru inn en og en sikringskurs til jordfeilvarsleren gir signal. NB! Denne kursen har jordfeil. Slå /skru ut den kursen hvor feilen er. Slå alle brytere, trekk ut støpsler på alt utstyr på denne kursen og skru inn/slå på sikringen/automaten igjen. Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. La dette apparatet være slått. For utbedring feilen kontakt registrert elektroinstallatør. Test jordfeilvarsler i henhold til leverandørens bruksanvisning, dog minst to ganger i året. Anlegg: Dato: :0:34 Brukerveiledning jordfeilvarsler

18 Index Ik3pmax Ik2pmax Ikpmax IjPEmax IjPENmax Ik3pmin Ik2pmin Ikpmin IjPEmin IjPENmin Ik2pj cos ϕ R+ X+ R0N X0N R0PE X0PE R0PEN X0PEN Jording/utjevning Fasekobling Fordelingstype Kabeltype... Ref. inst. met. Lengde kt kp kf Ib Iz ΔU Utstyr Ikmax Ikmin Ijmin Fabrikat Type IN Ic Beskrivelse Største trepolte kortslutningsstrøm i fordelingen, feil fase-fase-fase Største topolte kortslutningsstrøm i fordelingen, feil fase-fase Største enpolte kortslutningsstrøm i fordelingen, feil mellom fase og N-leder Største enpolte jordfeilstrøm i fordelingen, feil mellom fase og PE-leder Største enpolte jordfeilstrøm i fordelingen, feil mellom fase og PEN-leder Minste trepolte kortslutningsstrøm i fordelingen, feil fase-fase-fase Minste topolte kortslutningsstrøm i fordelingen, feil fase-fase Minste enpolte kortslutningsstrøm i fordelingen, feil mellom fase og N-leder Minste enpolte jordfeilstrøm i fordelingen, feil mellom fase og PE-leder Minste enpolte jordfeilstrøm i fordelingen, feil mellom fase og PEN-leder Minste doble jordfeilstrøm i fordelingen ved IT fordelingssystem. Cos(ø) (effektfaktor) for vedkommende feilstrøm Positiv systemresistans for den relevante tilstand (max/min) Positiv systemresaktans for den relevante tilstand (max/min) Nullsystemresistans med N-leder som returvei for feilstrøm i den relevante tilstand (max/min) Nullsystemreaktans med PE-leder som returvei for feilstrøm i den relevante tilstand (max/min) Nullsystemreaktans med PE-leder som returvei for feilstrøm i den relevante tilstand (max/min) Nullsystemreaktans med PE-leder som returvei for feilstrøm i den relevante tilstand (max/min) Nullsystemresistans med PEN-leder som returvei for feilstrøm i den relevante tilstand (max/min) Nullsystemreaktans med PEN-leder som returvei for feilstrøm i den relevante tilstand (max/min) Indikerer bruke jordelektrode og/eller utjevningsforbindelser ved belastningen Kursens/belastningens fasekobling., er viktig for sammenlagring strømmer og beregning spenningsfall Fordelingsstypen for fordelingen kursen går til, styrer mulige fasekoblinger for utgående kurser derfra Beskrivelse kabeltype og lederløsning (evt strømskinne) som er benyttet i kursen Dimensjonerende referansinstallasjonsmetode for kursen, angitt med koder i hht normer og forskrifter Lengde kabel/strømskinne som er benyttet i kursen Korreksjonsfaktor for strømføringsevne mht omgivelsestemperatur Korreksjonsfaktor for strømføringsevne mht parallelle kabler/skinner/føringer Annen brukerbestemt korreksjonsfaktor for strømføringsevne Dimensjonerende belastningsstrøm Strømsføringsevne for aktuell kabel/strømskinne Spenningsfall, %-vis reduksjon klemmespenning i forhold til lastens nominelle spenning Utstyr som er montert i kursen, så som jordfeilvern/-varsler, måler, skillebryter/kontaktor, overspenningsvern mm Største kortslutningsstrøm for kursen Minste kortslutningsstrøm for kursen Minste jordfeilstrøm for kursen Fabrikant (leverandør) vernet, benyttes for å identifisere vernet Vernets typebetegnelse, definert vernets fabrikant Vernets merkestrøm Vernets bryteevne Icu Icu - vernets maksimale bryteevne definert iht NEK EN Ics Ics - vernets service bryteevne, definert iht NEK EN for automater og iht NEK EN for effektbrytere Icn Icn - vernets nominelle bryteevne for automater definert iht NEK EN Ics* Ics* - vernets service bryteevne for automater iht NEK EN Ic Ic - sikringenes bryteevne i ht NEK EN TAB NB! IIm TAB - vernets bryteevne definert iht backuptabell fra leverandør NB! - Bryteevnen er ikke god nok Maksimal lengde kabel/strømskinne hvor vernet vil gi momentan utkobling alle feilstrømmer. Anlegg: Dato: :0:34 Indeksforklaring

19 Fordeling : KABEL SKAP Kurs nr : ** ** Sammenlagret strøm er større enn tilførselskablens strømføringsevne - Iz. * Meldinger merket * indikerer forhold som medfører et vik i forhold til kr definert i forskrifter og normer ** Meldinger merket ** indikerer forhold som kan være uheldig for installasjonen og indikerer prosjekterte løsni Anlegg: Dato: :0:34 Feilliste for kurser

20 FEBDOK Data for beregning installasjoner med UPS 3-fase 400V UPS Fabrikant Typebetegnelse UPS ytelse (kva) Merkespenning Primær (V) Sekundær (V) Merkestrøm Primær (A) Sekundær (A) Statisk switch Ja Dersom Ja Nei Maksimal tillatt I²t (A²s) Kortslutningsytelse Kort tid Strøm (A) Maksimal tid (s) Lang tid Strøm (A) Maksimal tid (s) Maks termisk overlast (A) Strøm (A) Tekniske data oppgitt Dato: Nn: Anlegg: Dato: :0:34 UPS forespørsel

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09363 Fordeling 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 09364

Detaljer

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av:

Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet av: Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Utarbeidet Postboks 43 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 3739 30 V TT Vs. 5.0.48 Dato. 30.09.00 Anleggets adresse Anlegg Dato 0..00 3739 Kunde, eier

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet 394 PORSGRUNN HOVEDFORDELING INNTAK 600 A. HOVEDBRYTER 630A HF.. NYTT VERN 800 A 64 m PFSP 4x4x50 AL UF 2 250 A 400 A 30 m PFSP 4x50

Detaljer

Statens Vegvesen Bergen

Statens Vegvesen Bergen Statens Vegvesen Bergen Elektrotegninger Olsviktunnelen Fv562 Tegningsliste Tegning I 00 Ajour pr. 26.02.202 Tegn nr. Tegningstekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G H I 00 Tegningsliste 24.02.202

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Kunde, eier Tel Utarbeidet av Postboks 427, Skøyen Tel 2258000 INNTAK 25 m TXXP 4x5G240 CU 3200 A +AA=432.K02 XQA 630 A 60 m PFSP 3x3x240 AL 2 /... Tel 2258000

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens Vegvesen Gjerpensgate 0 Kunde, eier Statens Vegvesen Region Sør Gjerpensgate 0 Tel 3558698 Utarbeidet av Drammensvn 30 C TS-42 TORSKEBERGVEG K- 60 A 300

Detaljer

Bråteveien_GS_veg_400V

Bråteveien_GS_veg_400V TILKOPLING_HAFSLUND F0 HAFSLUND 125 A/gG FRA_HAFSLUND 300 m TFXP 4G240 AL INNTAK F1 INNTAKSSIKRING 63 A 300 ma INTERNKABEL 5 m PN 5G16 CU FORSYNINGSSKAP Anleggets adresse Anlegg Dato 28.08.2014 140824

Detaljer

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt E39 Hop-Nesttun-Midtun Oppgradering belysning. Bergen Kommune

TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt E39 Hop-Nesttun-Midtun Oppgradering belysning. Bergen Kommune TEKNISKE TEGNINGER KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt E39 Hop-Nesttun-Midtun Oppgradering belysning Bergen Kommune År: År: 31.03.2014 Statens vegvesen Region Vest 31.03..2014 Statens Vegvesen Bergen Tegningsliste

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 23. oktober 2013 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 23. oktober 2013 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 23. oktober 2013 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt til

Detaljer

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5

E 60 E 50. E PFSP Cu 3x1,5/1,5 1 2 3 4 4300 -Q3 3 In,A=100 På -T1 IT/240V/100kVA -Q1 3+N In,A=400 På -W2 TFXP Al 4x240 T 100 -Q4 3 In,A=100 På PFSP Al 3x50/16 E 60 430002 -Q1 4302 -F1 3 C10 På -Q7 2 In,A=25 På -F3 3 B10 På E 30 440201

Detaljer

Statens Vegvesen Bergen

Statens Vegvesen Bergen Statens Vegvesen Bergen Elektrotegninger Risnestunnelen E6 Tegningsliste Tegning I 00 Risnestunnelen Ajour pr. 2.05.202 Tegn nr. Tegningstekst Tegn Revisjon / dato dato A B C D E F G I 00 Tegningsliste

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 26. mars 2014 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 26. mars 2014 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 26. mars 204 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

FEBDOK. Hva er FEBDOK?

FEBDOK. Hva er FEBDOK? FEBDOK Hva er FEBDOK? Hva gjør FEBDOK? FEBDOK`s database Dokumentasjon til DLE, kunde og installatør Utskrifter Hvem bruker FEBDOK? Nyheter i FEBDOK versjon 4.0 Kurs i FEBDOK Hva er FEBDOK? FEBDOK er et

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

Elektriske kurser. Dimensjonering

Elektriske kurser. Dimensjonering Elektriske kurser Dimensjonering 1 Dimensjonering Ved dimensjonering så tas utgangspunkt i kursens belastningsstrøm og man velger: 1. Riktig vern (Automatsikring) 2. Riktig kabeltype og kabeldiemensjon

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 21. oktober 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 21. oktober 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 21. oktober 2015 N Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes

Detaljer

Brannskadeutviklingen i Norge. Tiltak for å redusere brannskadene.

Brannskadeutviklingen i Norge. Tiltak for å redusere brannskadene. Brannskadeutviklingen i Norge. Tiltak for å redusere brannskadene. Bodil Aamnes Mostue Seniorforsker NEKs Elsikkerhetskonferanse 29 Oslo 28. -29. oktober 1 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Brannskadeerstatning til

Detaljer

Skriftlig eksamen ELE2001. Elenergisystemer HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for elektrofag Vg2 Elenergi

Skriftlig eksamen ELE2001. Elenergisystemer HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for elektrofag Vg2 Elenergi Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer HØSTEN 2011 Privatister

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) U 15 TN-S/400V/1250kVA 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv -T1 22kV Rom 244 BD2-1250 Al 4x1x706/706

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m)

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm A A 244 -Q0 Kabel 342.1 22 kv Rom 244 -T1 BD2-1250 Al 2x2x1x706/706-W430000

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon

Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Kurs i Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre For standard boligdokumentasjon Mål: Øke bevissthet om elsikkerhet og dokumentasjonskrav ved elektriske installasjoner Standard bolig dokumentasjon Kundedokumentasjon

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet

Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet Dimensjonering av kabel og vern Vern i elektriske anlegg Prøvestrømmer for vern Karakteristikker for vern Selektivitet 1 Overspenningsvern Overspenningsvern 2 Dimensjonering av kabel og vern Oppgave: Dimensjonering

Detaljer

Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Dokumentasjon av det elektriske anlegget Dokumentasjon av det elektriske anlegget OPPDRAGSGIVER/KUNDE ANLEGGSADRESSE Kontaktperson Postboks Husnr/Bokstav Telefon Boligmappeid Epost Kundenr ORDREOPPLYSNINGER Ordrenummer Påbegynt dato Avsluttet

Detaljer

A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På

A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På 1 2 3 4 -T1 66kV IT/22000V/10000kVA KILBOTN A -WS01 -Q1 2 In,A=500 På -W1 E 2000 BLX Al 3x1x150 1 -W2 E 2000 BLX Al 3x1x150 2 -W3 E 1000 BLX Al 3x1x150 -W5 T 1000 -W4 T 1000 -T2 22kV IT/240V/315kVA A DKBA

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Prosjekteringsoppgave

Prosjekteringsoppgave Prosjekteringsoppgave Oppgaven er basert på at strømforsyningen er fra egen transformator i bygget. Det er 400 V TN-S forsyning fra hovedfordelingen. Oppgave 1 Gi en beskrivelse av hvordan du vil gå frem,

Detaljer

KS KS KS KS

KS KS KS KS 1 2 3 4 A DRONNINGENS GT. 10, 100 NALF 24 kv 200MVA -Q0 Gatelysmodul, SLBM 400A, 7stk Instrumentlist Nullsp.avleder Bryter NALF 24kV Transformator 500 kva A -T1 22kV TN-C/415V/500kVA -W100 TXXP Al 3x1x300

Detaljer

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit

Elektrisitet og brann. Jan Hanstveit Elektrisitet og brann Jan Hanstveit spesialrådgiver, BKK Elsikkerhet AS elsikkerhet@bkk.no Bistand til politiet i brannetterforskning» Brannutredningsgruppen i DSB - region vest.» Etrygg AS: 2 personer»

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 2 Bygg 4

F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 2 Bygg 4 F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå Bygg 4 FORDELING: +810=433.B0.401 (AF-4) PLASSERING: 407 FORDELINGS- SYSTEM: TN-S SPENNING: 400 V MERKESTRØM: 15 A FREKVENS: 50 Hz KAPSLING: IPXC FEILSTRØMMER

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

Powec PPS 6.00. Batteribank -WHF A. -U1 53,5V 60Ax3. NSHXFOE Cu 4x1x150 -W1 E 12,5 -F1 2 -G1. 48V/80A 2x24. In,A=250 På.

Powec PPS 6.00. Batteribank -WHF A. -U1 53,5V 60Ax3. NSHXFOE Cu 4x1x150 -W1 E 12,5 -F1 2 -G1. 48V/80A 2x24. In,A=250 På. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -WHF A NSHXFOE Cu 8x1x150 -W7 E 25 -U1 53,5V 60Ax3 Powec PPS 6.00

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE2001 Elenergisystemer VÅREN 2014. Privatister. VG2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 Elenergisystemer

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985?

El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? El-branner de samme årsakene i dag som i 1985? Hva er elektrisk årsak Skiller norske el-anlegg seg fra el-anlegg i andre land? Konsulenttjenester og undervisning elektro - Dokumentasjon - Beregninger Eltakst

Detaljer

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern

Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Tavlenormen og Valg og Innstilling av vern Hva må vi vite om kursen som skal beskyttes? Viktige valgkriteria for vern Krav fra NEK 400 for overstørmsbeskyttelse Andre vernelaterte nyheter i 2010 utgaven

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 3 Bygg 4

F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 3 Bygg 4 F O R S I D E - F O R D E L I N G S S K J E M A Nivå 3 Bygg FORDELING: +810=33.B02.301(AF-3) PLASSERING: 312 FORDELINGS- SYSTEM: TN-S SPENNING: 00 V MERKESTRØM: 125 A FREKVENS: 50 Hz KAPSLING: IP2XC FEILSTRØMMER

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette?

Varmtvannsberedere. Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? Varmtvannsberedere Effekt vv-beredere i forhold til NEK400? Nedstempling til 1,95kW. (se bilde). Hva syns DSB om dette? NEK NK64 satte en grense på 2kW for å ha noe å forholde seg til. Vi kunne ha sagt

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2001 ELENERGISYSTEMER

Detaljer

Resultatrapportering for 2007

Resultatrapportering for 2007 Resultatrapportering for 27 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Kvantitativ rapportering for 27 Ulykker Branner Ressursbruk Utført tilsyn Elulykker med personskade Antall ulykker og omkomne

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Akva Center 650 Panorama Fôringsflåte

Akva Center 650 Panorama Fôringsflåte VEDLIKEHOLDS MANUAL Akva Center 650 Panorama Fôringsflåte 0 29.09.2015 Approved AHN AL A 29.09.2015 Issued for IDC AHN AL Rev. Date Issued Issued Appoved by by Document no.: 94683-DOC-002 Project no.:

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule

Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? av Alfred Taule INSTRUERT 1 Alfred Taule Ing. Einar Urheim fra 83 til 94 Bergen Kommune fra 94 til 99 IR Norge fra 99 ut 08 Bergen Vann KF fra 09 -? INSTRUERT. V1.1 av Alfred Taule 2 Hva presentasjon omhandler: Begrep:

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser

Dimensjonering. Forskjellig regelverk like prinsipper. av elektriske kurser Dimensjonering av elektriske kurser Utarbeidet av: Arne Gylseth 1 Forskjellig regelverk like prinsipper For bygningsinstallasjoner så gjelder NEK400:2014 som dimensjoneringsnorm. For elektriske installasjoner

Detaljer

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig

Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning. elektriske installasjoner i bolig Viktig informasjon til huseier! Brukerveiledning elektriske installasjoner i bolig Viktig Boligen er sannsynligvis den dyreste investeringen du har, og det er viktig for deg at den har et sikkert og komfortabelt

Detaljer

habit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010)

habit ElCad Nettdok Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) Selektivitet, backup og backup med utvidet selektivitet (Utvidet funksjonalitet 16.09.2010) habit Software AS 26.01.2011 1 Bakgrunn Etter ønske fra flere kunder er funksjonalitet i Nettdok utvidet fra

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen

Sørlandets Travpark November Kjell Morten Halvorsen Sørlandets Travpark 01. 02. November 2017 Eltakst og elkontroll Kortslutningsberegning og tredjepartskontroll Kurs og undervisning Prosjektering Utstyr Kompetanse ELSIKKERHET Holdning Forskrifter FEL 99...flere

Detaljer

Resultatrapportering for 2005

Resultatrapportering for 2005 Resultatrapportering for 25 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Elulykker med personskade antall ulykker og omkomne Antall 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 År Antall

Detaljer

"Low inrush" lavtapstransformator, IP20

Low inrush lavtapstransformator, IP20 "Low inrush" lavstransformator, IP20 3RT-LI Høyeffektive 3-fase transformatorer uten innkoblingsstrøm. 3RT-LI transformatorer sikrer optimal utnyttelse av elinstallasjonen, og sørger for reduserte installasjons-

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A)

FOLKEPARKEN L1,L2,L3,PEN SAMTLIGE UTTAK 250W IBEREGNET REAKTOR. MATEKABEL: 4x25 Ex Al. 22kV TN-C/400V/50kVA -T1 -W1 3. 0,25kW (0,36A) 0,25kW (0,36A) 1 2 3 4 FOLKEPARKEN A B -T1 -WS4301 -W1 3 L1,L2,L3,PEN 22kV TN-C/400V/50kVA -F1 3-W2 45 1 -W3 45 2 -W4 45 3 -W5 45 4 -W6 45 5 -W7 45 6 -W8 45 7 In,A=20 På -W9 45 -F2 2 C10 På 8 A B -W10 45 9 -W11 45 10

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 759 4241 Telefax: 759 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Krav til selektivitet (FEL 16) ved

Krav til selektivitet (FEL 16) ved 2 3 4 A Krav til selektivitet (FEL 6) ved -sykehus -eksp.områder -hoteller -landbruk -industribedrifter -næringsvirksomheter A -T TN-C/400V/800kVA -W Normert Skinne 4xx800/800 0m -WS.3 Max lengde, m: 399,203

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011

Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Tavler og vern Ifea, 11.-12. oktober 2011 Krav til tavler Program Gjeldende normer Virkeområdet for disse normene Generelt om EN60439-1 og -3 Hva må avtales mellom selger og kjøper Gjeldende normsamlinger

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

FEBDOK 6.0. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får inn fra FEBDOK brukerne, alt logges og tas opp igjen ved videre utvikling.

FEBDOK 6.0. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får inn fra FEBDOK brukerne, alt logges og tas opp igjen ved videre utvikling. FEBDOK 6.0 FEBDOK teamet har gleden av å lansere en ny versjon av programmet, FEBDOK 6.0. Den nye versjonen har mange nyheter og endrede funksjoner. Vi har under utvikling av denne versjonen hatt fokus

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

Resultatrapportering for 2006

Resultatrapportering for 2006 Resultatrapportering for 26 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Ulykker Branner Kvantitativ rapportering for 26 Ressursbruk Utført tilsyn Funn ved tilsyn Elulykker med personskade Antall

Detaljer

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen

Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 16.02.2011 Kvalitetssikring av termografikompetanse, sertifisering, og betydningen av dette for foretaket og kundene. Geir Dalhaug for Terje Jørgensen 1 Elektrotermografi 40% Dokumentasjon 50% Undervisning

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 16. november 2006

Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Prøvedato 16. november 2006 Energibedriftenes landsforening F O R B E R E Prøvedato D 16. november 2006 E L S E EBL Prøveseksjonen Installatørprøven Forberedelsestid: Minst 3 dager Hjelpemidler: Alle tilgjengelige hjelpemidler er

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7034 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer