Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks Nesbru Tlf Fax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen."

Transkript

1 Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks Nesbru Tlf Fax

2 Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper (transienter) som induseres inn i det elektriske nettet vårt ved lyn og tordenværsaktivitet eller pga. koblinger i nettet. Disse transientene har svært høy spenningsverdi i meget korte øyeblikk, som regel kun en brøkdel av et sekund. Hvorfor benytte overspenningsvern? Overspenninger som følge av atmosfæriske lynutladninger og koblinger i det elektriske nettet er noen av de viktigste årsakene til omfattende skader på det elektriske anlegg og elektroniske apparater i dag. Bruk av overspenningsvern er den mest effektive måten å beskytte seg mot dette på. I tillegg til å gi beskyttelse av kostbart, elektronisk utstyr gir bruk av overspenningsvern økt sikkerhet mot brann, og dessuten gir mange forsikringsselskaper ekstra rabatt når overspenningsvern er montert! Hvordan beskytte seg? Den beste beskyttelsen får man ved å beskytte installasjonen trinnvis innover i anlegget mot de stedene der hvor det mest følsomme utstyret står. Man bruker gjerne et såkalt primærvern i sikringsskapet eller tavla, og finvern/sekundærvern nærmere utstyret. Det er viktig å beskytte alle elektriske ledere som går inn eller ut til det apparatet man skal beskytte. En PC som er tilkoblet telenettet må derfor i tillegg beskyttes på telelinjen, da telelinjen også er en mulig vei inn for overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger. En TV bør til sammenligning ha beskyttelse på antennen da denne kabelen også er en mulig vei inn for overspenningene. Forsikring Ved montasje av overspenningsvern i installasjonen synker risikoen for kostbare skader betydelig. Som følge av dette får man ekstra rabatt i flere forsikringsselskaper om overspenningsvern er montert. Enkelte selskaper stiller i tillegg krav til at det skal være montert vern for enkelte typer poliser. Hvordan virker vernet? Overspenningsvernet består av komponenter som leder uønskede spenningstopper/transienter på en kontrollert måte til jord og på den måten beskytter utstyr som står etter vernet. Monter overspenningsvern og få: Valg av varistorspenning Lengre levetid på elektronisk utstyr Økt sikkerhet mot brann Lavere forsikringspremie Høyere driftssikkerhet Et oppdatert el-anlegg som tilfredsstiller nyeste krav i forskriftene I trefase systemer for IT-systemer velger vi som regel 280V varistorspenning. Enkelte ønsker høyere tennspenning, for eksempel 385V, for å beskytte overspenningsvernet mot eventuelle jordfeil. Vær oppmerksom på at man da kan få dårligere selektivitet i anlegget om det også benyttes finvern lenger ute i anlegget samt at restspenningen til vernet øker. I 400V TN-C/S systemer benytter man normalt også 280V varistorspenning. Elektrisk norm NEK 400:2006 Elektrisk norm NEK 400:2006, kapittel 44, avsnitt 443, er den aktuelle normen som omhandler beskyttelse av transiente atmosfæriske overspenninger. Normen krever blant annet at fastmontert overspenningsvern skal være installert dersom utstyr med støtspenningsholdfasthets-klasse I skal kobles til den faste delen av installasjonen, dvs. utstyr som datamaskiner og annet utstyr med elektroniske kretser. Kravet til restspenning i denne kategorien er mindre enn 1,5kV. Det vil i praksis si at overspenningsvern bør monteres i de aller fleste installasjoner. PC Elektronikk TV Side 2

3 Klasseinndeling Overspenningsvern er delt inn i tre forskjellige klasser, alt etter hva slags bruk de er tiltenkt og hvor mye energi de skal håndtere. Hver klasse testes med en prøvepuls som er en god tilnærming til hvordan overspenningen er på det stedet hvor vernet skal installe- res. Hovedprinsippet er at den største energimengden avledes så tidlig som mulig med kraftige vern og restspenningen etter grovvernet ledes vekk med svakere vern lenger ute i installasjonen. Klasse I er vern som ofte også kalles lynstrømavledere er testet med en prøvepuls på 10/350 μs. Denne prøvepulsen skal simulere et tilnærmet direkte nedslag og er svært energirik. Denne typen vern må vi alltid benytte når det er lynavleder-anlegg på bygningen eller at installasjonen ligger svært utsatt til. Vern i denne klassen er alltid for fast montasje i inntak eller tavle. Klasse II er vern som ofte kalles grovvern/mellomvern og testes etter en prøvepuls på 8/20 μs. Prøvepulsen simulerer en indirekte (indusert) overspenning som følge av atmosfæriske utladninger. Vern i denne klassen er normalt for fast montasje i tavle eller skap. Klasse III er vern som ofte kalles finvern / sekundærvern og testes med en prøvepuls på 1,2/50 μs. Vern i denne klassen er gjerne tilleggsbeskyttelse som skal stå nær utstyret som skal beskyttes og kan være for både fast montasje eller som pluggbare enheter. Tilkobling 160 A 160 A 160 A Måler skap Kwh A 125 A 125 A 16 A VDE 0675 T.6 Klasse I 10 / 350 μs Isolasjonskoordineringen i hht. DIN VDE 0110 og IEC 664 er her 6kV for 230V/400V AC nett. Avlederen benyttes alltid når det er montert eget lynavlederanlegg i installasjonen. VDE 0675 T.6 Klasse II 8 / 20 μs Isolasjonskoordineringen i hht. DIN VDE 0110 og IEC 664 er her 4kV for 230V/400V AC nett. VDE 0675 T.6 Klasse III 1.2 / 50 μs Isolasjonskoordineringen i hht. DIN VDE 0110 og IEC 664 er her 1,5/2,5kV for 230V/400V AC nett. Side 3

4 Klasse I avledere Lynstrømavlederen PU I benyttes som potensialutjevning i hovedfordelingen sammen med bygningens lynavlederanlegg, eller som primærvern i svært utsatte områder når installasjonen er forsynt via luftledninger. PU I vernene er lynstrømtestet iht. støtstrømskurven 10/350 μs. Avlederen monteres på standard TS35 skinne i anleggets hovedfordeling eller inntak. Maksimal forankoblet sikring er 125A, om inntaket er større må vernet sikres ned. PU I vernene leveres i 1-, 3- og 4 polede varianter hvor hver blokk er sammenlasket på jorddingssiden. PU I vernene er termisk sikret og har utskiftbare varistor-moduler samt visuell indikator for tilstanden til varistorpluggene. PU I avlederene er kodet, slik at det ikke utilsiktet kan monteres feil varistormodul i sokkelen. Kan fås i versjoner med potensialfri relékontakt for fjernavlesing av driftstilstand i samme bredde. Tekniske data 280V PU i Merkespenning 230V Max. Driftsspenning (fase-jord/nøytral) 280V Avledningsstrøm (10/350µs) 12,5 ka Max. Avlederstrøm (8/20µs) 50 ka Restspenning Up (typ) <1200V Responstid 25 ns Maks. foranstående sikring 125 A gl/gg Tverrsnitt 4-25 mm 2 Sjekk og vedlikehold PU I avlederen er termisk sikret og har utskiftbare varistormoduler, hvor det er enkelt å sjekke visuelt tilstanden til disse. Har fargen i avlederens vindu skiftet til rød, må varistormodulen skiftes. Avlederen kan også leveres med en potensialfri relekontakt for fjernavlesning av driftstilstand. Bestillingsdata Varenr: PU I PU I 1R PU I 3 280V / 12,5 ka PU I 3R PU I PU I 4R Side 4

5 Klasse II avledere Overspenningsvernene PU II fra Weidmüller er kraftige klasse II avledere som beskytter effektivt installasjonen mot indirekte atmosfæriske overspenninger samt koblinger i nettet. Monteres i anleggets hovedfordeling og eventuelt anleggets underfordelinger, om klasse I vern er montert i anleggets hovedfordeling. PU II vernene er testet etter støtstrømkurven 8/20µs og fås i flere spenningsalternativer. Monteres på TS35 skinne, tilledningene til fasene begrenses så mye som mulig i lengde. maksimal forankoblet sikring er 125A. Om inntaksfeltet er større enn dette må vernet sikres ned. Vernet er tilpasset beskyttelse av 2, 3, og 4-leder nettsystemer og leveres i ferdige enheter hvor hver varistor er sammenkoblet på jordsiden, eller som 1-polede elementer for individuell oppbygging. Vernene har pluggbare varistormoduler, er termisk sikret, har visuell indikator for driftsstatus. Varistormodulene kan snus 180 i sokkelen dersom vernet monteres opp ned for å begrense jordleders lengde. Variantene med relèkontakt har samme byggemål som uten. Tekniske data 280V PU II 385V PU II Max. Driftsspenning (fase-jord/nøytral) 280 V 385 V~ Avledningsstrøm (8/20µs) 20 ka 20 ka Max. Teststrøm (8/20µs) 40 ka 40 ka Restspenning Up (typ) 1,45 kv 1,8 kv Responstid <25 ns <25 ns Maks. foranstående sikring 125 AgL 125 AgL Tverrsnitt 4-25 mm mm 2 Sjekk og vedlikehold Overspenningsvernene blir slitt over tid. Når statusindikatoren viser rød farge er installasjonen uten vern og modulene må byttes. Det er ikke feil på vernet, men det har gjort jobben sin! Utslitt modul byttes enkelt uten at frakobling av ledere er nødvendig. Vernene kan dessuten leveres i varianter med potensialfri relékontakt for fjernavlesing av driftstilstand. Varistormodulene er kodet i forhold til spenningen og for å skille dem fra klasse I avledere slik at det ikke er mulig å sette inn feil varistor i sokkelen. Bestillingsdata El-nr: Varenr: PU II 1 280V / 40kA 1-pol PU II 2 280V / 40kA 2-pol PU II 2R 280V / 40kA 2-pol med relé PU II 3 280V / 40kA 3-pol PU II 3R 280V / 40kA 3-pol med relé PU II 3 385V / 40kA 3-pol PU II 3R 385V / 40kA 3-pol med relé PU II 4 280V /40kA 4-pol PU II 4R 280V /40kA 4-pol med relé PU II V / 40kA, 4-pol PU II 3+1R 280V / 40kA, 4-pol med relé Erstatningsmodul for overspenningsvern PU II. Bestillingsdata El-nr: Varenr: PU II 0 280V / 40kA PU II 0 385V / 40kA PU II 0 N-PE 280V/40KA Erstatningsmodul for overspenningsvern PU C. Gjelder for de "gamle" vernene med grå farge ( ). Bestillingsdata El-nr: Varenr: Erstatningsmodul, PU 0 C, 280 V Erstatningsmodul, PU 0 C, 385 V Side 5

6 Klasse III avledere Overspenningsvern i klasse III benyttes som sekundærvern/utstyrsvern og skal monteres så nærme utstyret som mulig for best mulig beskyttelse. Bruk av finvern er viktig for å dempe restspenningen fra vernene som står lengre fremme i installasjonen, og for å redusere induserte spenninger som oppstår som følge av lynutladninger i nærheten samt koblinger i nettet. Vernet har LED for visuell kontroll av driftsstatus og potensialfri relèkontakt for fjernavlesing. Stadig mer kostbart og fintfølende elektronisk utstyr blir installert i bygninger og industri. Som tilleggsbeskyttelse (finvern) i installasjoner kan de nye vernene i klasse III være en god investering og gir økt beskyttelse og mindre nedetid. Vernet bygger kun én modulbredde og beskytter da en 230Vac kurs på opptil 16A. Med responstid på mindre enn 150ns vil selv svært raske transienter bli ledet kontrollert bort. Sjekk og vedlikehold Driftsstatus kan enkelt leses av ved hjelp av de to LED ene i fronten på vernet eller ved bruk av den integrerte relekontakten for fjernavlesing. Vernet skal monteres så nærme det utstyret som skal beskyttes som mulig. Tekniske data 230V PU III 120V PU III 48V PU III 24V PU III 12V PU III Merkespenning 230Vac 120V 48V 24V 12V Max. Driftsspenning (fase-jord/nøytral) 280 Vac 180V 60V 32V 20V Max. Laststrøm 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A Avledningsstrøm (8/20µs) 2,5 ka 2,5 ka 2,5 ka 2,5 ka 2,5 ka Max. Avlederstrøm (8/20µs) 5 ka 5 ka 6,5 ka 7 ka 7 ka Restspenning Up (typ) 1,4 kv <900V <800V <800V <400V Responstid <150 ns <150 ns <150 ns <150 ns <150 ns Maks. foranstående sikring 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A Tverrsnitt 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2 0,5-2,5 mm 2 Bestillingsdata El-nr: Varenr: PU III R 230V / 16A PU III R 120V / 16A PU III R 48V / 16A PU III R 24V / 16A PU III R 12V / 16A Side 6

7 MCZ OVP Smale overspenningsvern i rekkeklemmeutførelse med ekstra jordkontakter til skinnen i montasjefoten. Skjema MCZ OVP for strømsløyfer 0(4)...20mA MCZ OVP for symmetrisk last, f.eks. ±24V sensorer m.m. Tekniske data Merkespenning 24 Vdc 24 Vdc Max. Driftsspenning 28 Vac 28 Vac Max Driftsstrøm: 0.5 A 0.5 A Motstand (klemme) 1.4 og Ω 2.5 Ω 1.3 og 2.4 Cut off frekvens (-3dB) ved RL=240 Ohm 500 khz / 240 Ω 500 khz / 240 Ω Gassavleder type 90 V 5 ka 90 V 5 ka Varistor spenning 30 V 30 V Suppressordiode spenning 33 V 33 V Restspenning G.D.T. ved 1 kv/µs på inngang < 80 V < 80 V Max lekkasjestrøm v/merkespenning og max.tu fra klemme 1/3 el. 2/3 og 1/2 fra kl. 1/5 eller 2/5 og 1/2 max 10 µa max 10 µa Restspenning utgang 3/4 ved 1000 V/µs på inngang, type: 40 V 40 V Restspenning utgang 3/4 ved 8/20 µs og 2.5 ka på inngang: max 65 V max 65 V Mål L x B x H (mm) 91 x 6 x x 6 x 63.2 Godkjenninger UL / CSA UL / CSA Bestillingsdata Varenr. Varenr. MCZ OVP CL 24 Vdc 0.5A MCZ OVP SL 24 Vdc 0.5A Endeplate Side 7

8 Installasjon og tilkobling Ved overspenningsbeskyttelse av en installasjon er det viktig at overspenningsvernene velges og installeres riktig for å gi den ønskede beskyttelsen av de elektriske apparatene. Feil installasjon kan gi vesentlig reduksjon i effekten av vernene og dermed øker sjansen for at de elektroniske apparatene kan ødelegges ved overspenninger. Ved fast installasjon av primærvern i klasse I og klasse II er det viktig å passe på følgende: Tilledninger til vernet begrenses i lengde og bør til sammen ikke overstige 0,5m. Sjekk foranstående sikring. Om denne er større enn maksimalt for det aktuelle vernet må vernet sikres ned. Sjekk at det ikke er jordfeil i anlegget, særlig viktig i IT-nett Tverrsnittet på jordleder skal minst være 10 mm 2 Kort ned jordleder så mye som mulig, unngå skarpe bøyer. Sørg for at jordleder ikke ligger parallelt med øvrige kurser Når det gjelder sekundærvern / utstyrsvern lenger ute i anlegget, er det viktig at disse har lik eller høyere tennspenning enn vernene som står lenger fremme slik at selektiviteten i anlegget ivaretas. Pluggbare overspenningsvern bør alltid stå i jordede stikkontakter for best mulig effekt. Side 8

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte

Detaljer

INFO. Reklamemannen Fotballentusiasten Foredragsholderen. Kundespesifiserte RockStar HDC kontakter - side 6 Ingebrigt Steen Jensen

INFO. Reklamemannen Fotballentusiasten Foredragsholderen. Kundespesifiserte RockStar HDC kontakter - side 6 Ingebrigt Steen Jensen INFO Kundespesifiserte sifis erte RockStar HDC kontakter - side 6 Ingebrigt Steen Jensen Rider Releer - side 11 PrintJet PRO - side 14 Åpent I/O system - side 28 Ny router i Wave-line - side 36 Reklamemannen

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Testverktøykatalogen 2012 2013 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Apparattestere Digitale termometre Termokamera Laseravstandsmålere

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

INFO SIVILINGENIØR. Fail-safe induktive givere - side 10. Vanntett kobling for IE - side 12. Nyheter - side 14. Valg av overspenningsvern - side 21

INFO SIVILINGENIØR. Fail-safe induktive givere - side 10. Vanntett kobling for IE - side 12. Nyheter - side 14. Valg av overspenningsvern - side 21 INFO SIVILINGENIØR Fail-safe induktive givere - side 10 Autofile Jan Erik Larsen Vanntett kobling for IE - side 12 Nyheter - side 14 Valg av overspenningsvern - side 21 Skipsgodkjente løsninger - side

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Strøm. 2. utgave. www.holteindustri.no

Strøm. 2. utgave. www.holteindustri.no Strøm 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold strøm Velkommen til Holte Industri...5

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører JFK INFO Nr. 01 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2012 JFK INFO INFO PREfabrikerte løsninger Side 6-17 Eliaden Side 18 Alfra Pressbenker Side 24 TermSeries Relèer Side 28 Mykje Meir gründeren

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer