Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet"

Transkript

1 Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet IE C/EN : 2012 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Telefaks: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

2 2 For mer informasjon og datablader på produktene se

3 innledning - overspenningsvern Hvorfor benytte overspenningsvern? Overspenninger som følge av atmosfæriske lynutladninger og koblinger i det elektriske nettet er noen av de viktigste årsakene til omfattende skader på det elektriske anlegg og elektroniske apparater i dag. Bruk av overspenningsvern er den mest effektive måten å beskytte seg mot dette på. I tillegg til å gi beskyttelse av kostbart, elektronisk utstyr, gir bruk av overspenningsvern økt sikkerhet mot brann. Dessuten gir mange forsikringsselskaper ekstra rabatt når overspenningsvern er montert! Overspenninger er svært raske spenningstopper (transienter) som induseres inn i det elektriske nettet vårt ved lyn- og tordenværsaktivitet eller pga. koblinger i nettet. Hvordan virker vernet? Overspenningsvernet består av komponenter som leder uønskede spenningstopper/transienter på en kontrollert måte til jord og på den måten beskytter utstyr som står etter vernet. Monter overspenningsvern og få: Lengre levetid på elektronisk utstyr Økt sikkerhet mot brann Lavere forsikringspremie Høyere driftssikkerhet Et oppdatert el-anlegg som tilfredsstiller nyeste krav i forskriftene Hvordan beskytte seg? Den beste beskyttelsen får man ved å beskytte installasjonen trinnvis innover i anlegget mot de stedene hvor det mest følsomme utstyret står. Man bruker gjerne et såkalt primærvern i sikringsskapet eller tavla, og finvern/sekundærvern nærmere utstyret. Det er viktig å beskytte alle elektriske ledere som går inn eller ut til det apparatet man skal beskytte. En PC som er tilkoblet telenettet må derfor, i tillegg beskyttes på telelinjen, da telelinjen også er en mulig vei inn for overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger. En TV bør til sammenligning ha beskyttelse på antennen da denne kabelen også er en mulig vei inn for overspenningene. Disse transientene har svært høy spenningsverdi i meget korte øyeblikk, som regel kun en brøkdel av et sekund. Forsikring Ved montasje av overspenningsvern i installasjonen synker risikoen for kostbare skader betydelig. Som følge av dette får man ekstra rabatt i flere forsikringsselskaper om overspenningsvern er montert. Enkelte selskaper stiller i tillegg krav til at det skal være montert vern for enkelte typer poliser. Valg av varistorspenning I trefase systemer for IT-systemer velger vi 400V varistorspenning. Kravet i NEK400:2010 er minimum 360V. I 400V TN-C/S systemer benytter man normalt 280V varistorspenning. Elektrisk norm NEK 400:2010 Elektrisk norm NEK 400:2010, kapittel 44, avsnitt 443, er den aktuelle normen som omhandler beskyttelse av transiente atmosfæriske overspenninger. Normen krever blant annet at fastmontert overspenningsvern skal være installert i alle lavspenningsinstallasjoner. Videre kan man se at det skal være et overspenningsvern klasse 2 i boenhetens fordelingstavle. Dette betyr at i alle sikringskap i boliger skal det finnes et fastmontert overspenningsvern. Den største forandringen finnes i IT-anlegg, der man har økt tennspenningen til 360V, samt satt høyere krav til vernene. I IT- og TT-anlegg, skal vernet være sikret mot havari ved at: Overspenningsvernet plasseres i en egen, ikke brennbar kapsling, eller: Overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert, tidsforsinket, strømstyrt jordfeilvern (S-type) med merkestrøm ikke høyere enn 300mA, eller: Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspenningsnett og jord er redusert til et minimum. 3 Med Weidmüller overspenningsvern slipper man egne kapslinger og jordfeilbrytere da vernet er konstruert for å monteres uten forankoblede jordfeilbrytere. Espen Smedsrud Teknisk Sjef - Koblingsteknikk Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

4 Beskyttelse og sikkerhet er viktige hen Den nye VPU serien beskytter og sikrer din applikasjon Beskytt dine investeringer Risikoen på bygninger og anlegg fra lyn eller overspenning er betydelig, og bør aldri undervurderes. Dette viser skadestatistikk publisert av diverse forsikringsselskaper. Dette er grunnen til at du alltid bør beskytte dine investeringer med den nyeste teknologien som er i samsvar med de seneste tilgjengelige spesifikasjoner. Kostnadene ved å ta beskyttende tiltak mot lyn og overspenning er bare en brøkdel av hva kostnadene ved en eventuell skade kan være uten dem. Ingen unødvendige nedstengninger av produksjonen Nedstengning av et produksjonsanlegg, på grunn av svikt i en kontroller eller sammenbrudd i industrielle dataoverføringssystemer, kan ha svært alvorlige konsekvenser. Det er betydelig om bekostningen av forstyrrelser er forårsaket av avbrudd eller reperasjonsarbeid, i tillegg til nedstengning som følge av en feil. Personellets sikkerhet kommer også inn i bildet i disse tilfellene. Weidmüller produkter overholder retningslinjene og anbefalingene for lyn- og overspenningsbeskyttelse, og sikrer at sannsynligheten for slike hendelser er redusert til et minimum. 4 For mer informasjon og datablader på produktene se

5 syn for deg Langsiktig sikkerhetsplanlegging Velg den mest up-to-date teknologien i dag, og sikre enda bedre sikkerhetsnivåer. VPU-serien for lyn- og overspenningsvern er allerede i samsvar med de siste IEC/EN standardene og vil gi deg kostnadsbesparelser gjennom økt stabilitet i planprosessen, slik at du kan gi høyest mulig beskyttelse for system, eiendom og utstyr. Minimer gjennomgangssykluser og re-design Re-design og planleggings-gjentakelser er kostbare, tar mye tid og kan skjule en rekke usikkerheter. Hver modifikasjon koster tid, penger og sikkerhet. Ved tidlig inkludering av våre nyutvinnede produkter, vil man kunne spare inn tidsbruken ved re-design og modifikasjoner. Spesifikasjon og grunnleggende parametere 5 7. Budsjettering 1. Strukturplan 6. Vurdering av risiko 2. Prosjektorganisasjon 5. Implementering 3. Ressursplanlegging EN : Bestemmelse av innsats IEC :2011 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

6 Du leter etter sikkerhetsløsninger for Vi kan gi deg et fullstendig beskyttelseskonsept 6 Løsninger for solenergianlegg Disse produktene, som er spesialdesignet for likespenningssiden på et anlegg, har blitt testet i henhold til EN 50539:2012. VPU Klasse I - Optimal løsning når krypstrømsavstander ikke kan opprettholdes. VPU Klasse II - Generelle DC overspenningsbeskyttelsesutstyr for solcelleanlegg. For mer informasjon og datablader på produktene se

7 din applikasjon Løsninger for vindmøller Lyn- og overspenningsbeskyttelse-løsninger for vindmøller VPU Klasse I - For å beskytte anlegget mot direkte lynnedslag, 25 ka enhetene er den perfekte løsningen for matingsiden. VPU Klasse II - VPU II 750V/25 ka produkter anbefales for generatorbeskyttelse i kontrollområdet. 7 Løsninger for industri- og bygningsinfrastruktur Systematisk lyn- og overspenningsvern løsninger for komplekse bygg infrastrukturer. VPU Klasse I - Disse lekkasjestrømfrie enheter er ideell beskyttelse for beskyttelse oppstrøms av måleren. VPU Klasse II - En komplett produktportefølje for alle nettverkstyper (TN-C-, TN-S, TN-CS-, TT-, IT-nettverk). VPU Klasse III - Disse gir overlegen beskyttelse for alle typer terminalutstyr. Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

8 Det høyeste nivået av lyn-og overspenn VPU lyn- og overspenningsvern serie - klasse I, II og III for kraftnett I tillegg til økning i spesifikasjonsgrensene, gir innføringen av IEC/EN i 2012 en høy grad av betydning for allsidige, pålitelige overspenningsvern. Vårt svar til disse nye kravene er den nye VPU lyn- og overspenningsvern serien. Basert på kombinert varistor- og gassavleder teknologi, oppfyller denne svært avanserte produktserien allerede forestående internasjonale standarder, og er derfor allerede i stand til å gi applikasjonene den største grad av beskyttelse. Ikke bare vil du beskytte applikasjonen, men også planprosesser. Samsvar med standarder for minst 5 år betyr at du kan minimere din planlegging og fremtidige re-design forbundet med disse. Våre produkter har intelligente funksjoner for å hjelpe montører under installasjonen, og også for vedlikeholdsspesialister som betjener lyn- og overspenningsvernsystemer. Vår VPU-serie gir en langvarig, trygg og fremtidsrettet lynog overspenningsvern løsning for applikasjonen din. Se selv: Raskere å montere Den optimaliserte monteringsskinne-låsen gjør det enkelt og raskt å montere og demontere, uten bruk av verktøy. 8 Best oversikt Det store, sentrerte statusvinduet gir synlig informasjon om den beskyttende funksjon. For mer informasjon og datablader på produktene se

9 ingsvern for alle applikasjoner EN :2012 IEC :2011 EN :2012 Fleksibel plassering i automatikkskapet Ifølge IEC 62305, skal banen fra overspenningsvernmodulen til jordtilkobling bare være 50 cm. Det faktum at du kan rotere basen 180 betyr at du har høyeste grad av fleksibilitet under installasjonen. Forsvarlig låst i posisjon Avlederen blir låst inn i basen. Dette gjør det mulig å overholde strenge krav til vibrasjonsmotstand, satt av for eksempel vindmølle-produsenter. 9 Statusmeldinger Relèkontakten med Push In tilkobling kan raskt kobles, og gir pålitelig informasjon angående status for beskyttende funksjon. Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

10 har du mange krav til lyn- og overspen Vår produktportefølje oppfyller dem alle Klasse I lyn- og overspenningsvern VPU klasse I-produkter tilbyr overspenningsvern med varistorgassutladningsteknologi. Utstyrt med en avlederstrømskraft på 12,5 ka og 25 ka (10/350 ms), er produktene egnet for bruk både oppstrøms og nedstrøms for måleren. Oppstrøms av måleren En spesiell funksjon i VPU er LCF (lekkasjestrømfrie) produkter, disse vernene har ikke lekkasjestrøm og er derfor først og fremst egnet for installasjon oppstrøms av måleren. Produktene beskytter lav spenning forbrukskurser og elektroniske enheter mot direkte lynnedslag samt koplingsoverspenninger. Nedstrøms fra måleren VPU I 12,5 ka (10/350 ms) produkter er designet for bruk nedstrøms fra måleren. 10 Hele porteføljen av VPU klasse I-produkter er i samsvar med IEC :2012. De pluggbare enhetene er godkjent for bruk med alle nettverkskonfigurasjoner og er tilgjengelig som 1-, 2-, 3- eller 4-pols versjoner, med eller uten relèkontakt. I tillegg er alle produktene godkjent både som klasse I og klasse II. For mer informasjon og datablader på produktene se

11 ningsvern? Klasse II Overspenningsvern VPU klasse II overspenningsvern produkter lar deg beskytte lavspent forbruker-installasjoner og dine elektroniske enheter mot overspenning som kan oppstå som et resultat av atmosfæriske utslipp (tordenvær) eller innkoblinger (transienter). De er rustet til å håndtere avlederstrømmer 40 ka. Produktene kommer i 75 V, 150 V, 280 V, 400 V, 600 V og 750 V (25 ka) versjoner, hver med eller uten relèkontakt. Hele porteføljen av VPU klasse II produkter er i samsvar med IEC :2012 og er godkjent for klasse II og III. Klasse III overspenningsvern for innfelling/integrering Med VPU klasse III produkter og VPU SO LD produkter kan du beskytte forbrukerinstallasjoner og dine elektroniske enheter mot overspenninger. Produktene dekker alle ordinære spenninger i energisektoren (12 V, 24 V, 48 V, 120 V, og 230 V), og er også utstyrt med en relèkontakt. Hele porteføljen av VPU klasse III og VPU SO LD produkter samsvarer med gjeldende IEC :2012. Lyn- og overspenningsvern for DC solenergianlegg Overspenningsvern klasse I og II for solenergianlegg gir en komplett produktportefølje av overspennings-beskyttelsesutstyr og sikre DC-spenninger. Klasse I enheter er tilgjengelig som 600 eller 1000 V DC versjoner. Klasse II enheter er tilgjengelig som 600, 1000, 1200, og 1500 V DC versjoner. Alle produktene er tilgjengelige enten med eller uten relèkontakt. Hele produktporteføljen av lyn og overspenning for solenergianlegg er i samsvar med gjeldende standard EN : Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

12 ønsker du å lære mer om lynvern soner La oss gi deg en kort oversikt 12 Et lynvernsystem består av både eksterne og intern lynvern. Lynvernanlegg, eller "lynavleder", er ledere som er festet som et gitter rundt bygningsmassen og skal lede lynet ned til jordpotensialet rundt bygget og ikke gjennom bygget. Det interne lynvernet består av et jordet nettverk og lyn- og overspenningsvern. Lyn beskyttelsessystemer skal beskytte folk fra skade og beskytte anlegg fra brann og elektriske skader. For å klassifisere hvilke deler av bygningen eller anlegget, som vil ha nytte av eller kreve beskyttelse, fastsetter IEC del 1-4 at en risikovurdering skal gjennomføres på innretningen som skal bli beskyttet. Denne risikovurderingen vil indikere en beskyttelsesklasse, I til IV (tidligere kalt en lynavlederklasse), for lynvernutstyr. Utstyret klassifiseres i henhold til styrken av den pulserende strøm og refererer bare til en strøm av 10/350 ms eller kategori I i IEC :2012. Beskyttelsesklasse I forutsetter en pulserende strøm av 200 ka. Dette er i verste fall ved direkte lynnedslag til det eksterne lynvernutstyret. Denne beskyttelsesklasse dekker bygninger, som petrokjemiske anlegg (eksternt område), sprengstoff, kjemikalier etc. Beskyttelsesklasse II forutsetter at lynnedslaget treffer ytre lynvernutstyr med en pulserende strøm på 150 ka. Eksempel for denne beskyttelsesklasse inkluderer deler av sykehus, depoter og telekommunikasjontårn, etc. Beskyttelssklasser III og IV er slått sammen fordi de begge antar at lynet treffer ytre lynvernutstyr med en pulserende strøm på 100 ka. Omtrent 80% av alle applikasjoner faller inn under disse beskyttelsesklasser. Å bestemme dimensjonene på overspeningsvern, antas den elektriske strømmen å være delt, halvparten går inn i jorden langs bakken og halvparten blir matet til ledende elementer i den elektriske installasjonen. Følgelig antas det at lynet slår inn i et anlegg som faller inn under beskyttelsesklasse I med en pulserende strøm på 200 ka (X) og 50% av dette, eller 100 ka (Y1), ville bli direkte ledet inn bakken. Den andre halvparten (Y2) ville flyte inn i den elektriske installasjon eller strømforsyning. Avhengig av antall strømførende ledere, ville denne elektrisiteten bli distribuert jevnt over alle av dem (forenklet presentasjon). Et nettverk med 4 ledere betyr at 25 ka vil kanaliseres til hver i beskyttelsesbane i anlegget. Nå er lynvernanlegg faktisk delt inn i ulike lynvernsoner (LPZ), slik at beskyttelsessystemet fungerer effektivt. Denne oppdelingen i lynvernsoner gjøres i lag fra utsiden der sone 0 er utenfor bygningen og er delt seg inn i soner, 0A og 0B. Sistnevnte, sone 0B, ligger innenfor området som omfattes av lynvernutstyr. Sone 1 er, generelt, inne i bygningen eller anlegget. Sone 2 omfatter beskyttet rom, for eksempel verktøy eller tjenesterom. Den endelige sonen er sone 3, som omfatter alle enheter som skal beskyttes. Lyn- og overspenningsvern nivå Kraftnett LPL I LPL II LPL III/IV X = 200 ka X = 150 ka X = 100 ka Y1 = 100 ka Y1 = 75 ka Y1 = 50 ka Y2 F1 = 100 ka Y2 = 75 ka Y1 = 50 ka F2 X Y2 Y1 Jordmotstanden 50% 50% a Fundament med jording L1 L2 L3 N PE c b For mer informasjon og datablader på produktene se

13 ? Beskyttelsestiltak i form av lyn og overspenning Beskyttelse er alltid installert på grensene mellom soner når det Blitzschutzzonenkonzept er mulig. Grensen mellom sone 0 og sone 1: Når ytre lynvern er installert, skal klasse I vern installeres. LPZ 0 A LPZ 0B LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3 HV UV Grensen mellom sone 1 og sone 2: Klasse II overspenningsvern er installert her. Blitzstromableiter Grensen mellom sone 2 og sone 3: Det er der den såkalte overspenningsvern for sluttenheter er installert. Überspannungsableiter Lynvernenhet SPD an den Zonenübergängen Overspenningsvern 13 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

14 Hvor skal VPU-Serien være installert i n En oversikt over de vanligste nettverkskonfigurasjoner Nettverkskonfigurasjoner er individuelt definert av energi leverandørselskaper. Dette betyr at nettverkets konfigurasjon for den aktuelle bygningen må være bestemt individuelt, eller for hvert land, region og anvendelse. Lyn- og overspenningsvern er designet etter dette. Den vanligste nettverkskonfigurasjonen er TN-S-nettverk i nye installasjoner. TN-S system Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Nøytralleder og jordleder er separert gjennom hele nettverket. Posisjon LPL Type Varenr. L1 L2 L3 N PE F1 F3 RCD L1 L2 L3 N PE 1 I/II VPU I 3+1 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 ka F2 F4 F5 2 VPU II V/40 ka VPU II 4 280/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC PAS 2 PAS 3 TN-C-S system ("moderne jording") Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker 14 Nøytralleder, PEN-leder og potensialutjevningssystemet er koblet sammen på hovedfordelingen og skilles deretter etter inntaket til bygningen. Derfor blir TN-C systemet til et TN-Ssystem (TN-CS system) fra dette punktet og fremover. L1 L2 L3 PEN F1 F2 F3 F4 RCD F5 L1 L2 L3 N PE Posisjon LPL Type Varenr. 1 2 I/II VPU I 3 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I 3 LCF 280V/12,5 ka VPU II V/40 ka VPU II 4 280/40 ka PAS 2 PAS 3 3 VPU III R 230 V/6 KV AC/DC For mer informasjon og datablader på produktene se

15 ettverket? TN-C system ("klassisk jording") Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Nøytralleder og jordleder kombineres i hele nettverket i en enkelt leder, PEN leder (4-leder-system). Posisjon LPL Type Varenr. 1 I/II VPU I 3 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I V/12,5 ka L1 L2 L3 PEN F1 F2 F3 F4 RCD F5 L1 L2 L3 PEN 2 VPU II V/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC PAS PAS 2 3 TT system Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Et punkt er jordet direkte (operativ jord). De utsatte ledende deler av den elektriske installasjonen er jordet separat fra den operative jorden. L1 L2 L3 N F1 F3 RCD L1 L2 L3 N PE Posisjon LPL Type Varenr. F2 F4 F5 1 I/II VPU I 3+1 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 ka VPU II V/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC PAS PAS IT system Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Det er ingen direkte sammenheng mellom aktive ledere og jordete deler. De eksponerte ledende deler av elektrisk installasjon er jordet. L1 L2 L3 F1 F4 L1 L2 L3 15 PE Posisjon LPL Type Varenr. F2 F3 F5 F6 1 III/IV VPU I V/12,5 ka VPU II V/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC Z< PAS PAS Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

16 Bestillingsoversikt for å hjelpe deg å f Komplett produktportefølje av den nye VPU-serien VPU klasse I Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Varenr. VPU klasse I Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Nettverkstype Nettverkstype Varenr. 16 Klasse I avleder Lekkasjefri 50 ka VPU I 1 LCF 280V/50KA 280 V AC / 50 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 280V/50KA 280 V AC / 50 ka med 1-fase VPU I 1 LCF 400V/50KA 400 V AC / 50 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 400V/50KA 400 V AC / 50 ka med 1-fase Klasse I avleder Lekkasjefri 35 ka VPU I 1 LCF 280V/35KA 280 V AC / 35 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 280V/35KA 280 V AC / 35 ka med 1-fase VPU I 1 LCF 400V/35KA 400 V AC / 35 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 400V/35KA 400 V AC / 35 ka med 1-fase Klasse I avleder Lekkasjefri 25 ka / 280 VPU I 1 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med 1-fase VPU I 1+1 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R LCF280V/25KA 280 V AC / 25 ka med 1-fase + N VPU I 2 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU I 2 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med 1-fase VPU I 3 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten TN-C VPU I 3 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med TN-C VPU I 4 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten TN-S VPU I 4 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med TN-S VPU I 3+1 LCF 280V25KA 280 V AC / 25 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R LCF280V/25KA 280 V AC / 25 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse I avleder Lekkasjefri 25 ka / 400 V VPU I 1 400V/25KA 400 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU I 1 R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med 1-fase VPU I V/25KA 400 V AC / 25 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med 1-fase + N VPU I 3 400V/25KA 400 V AC / 25 ka uten TN-C VPU I 3 R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med TN-C VPU I V25KA 400 V AC / 25 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 400V/25KA 400 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse I avleder N-PE 50 ka VPU I 1 N-PE 260V50KA 260 V AC / 50 ka N-PE N-PE VPU I 1 N-PE 260V100KA 260 V AC / 100 ka N-PE N-PE VPU I 0 N-PE 260V50KA 260 V AC / 50 ka Reservepatron VPU I 0 N-PE 260V100KA 260 V AC / 100 ka Reservepatron VPU I 1 N-PE 440V50KA 440 V AC / 50 ka N-PE avlederstrøm N-PE VPU I 1 N-PE 440V100KA 440 V AC / 100 ka N-PE avlederstrøm N-PE VPU I 0 N-PE 440V50KA 440 V AC / 50 ka Reservepatronr VPU I 0 N-PE 440V100KA 440 V AC / 100 ka Reservepatron Klasse I avleder Lekkasjefri 12,5 ka VPU I 1 LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 1R LCF280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I 1+1 LCF280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase + N VPU I 3 LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-C VPU I 3R LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-C VPU I 3+1 LCF280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R 280 V AC / 12,5 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka Reservepatron Klasse I avleder 12,5 ka / 280 V VPU I 1 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 1 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R 280V12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase + N VPU I 2 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 2 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I 3 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-C VPU I 3 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-C VPU I V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-S, TT, IT VPU I 4 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-S VPU I 4 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-S VPU I 0 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka Reservepatron Klasse I avleder 12,5 ka / 400 V VPU I 1 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 1 R 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1 R 400V12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med 1-fase + N VPU I 3 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten TN-C VPU I 3 R 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med TN-C VPU I V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1 R 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka Reservepatron VPU Type II RSC* Nettverkstype Varenr. Kontinuerlig spenning Klasse II avleder 75 V VPU II 1 75V/40KA 75 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 2 75V/40KA 75 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 1 R 75V/40KA 75 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 2 R 75V/40KA 75 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 0 75V/40KA 75 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder 150 V VPU II 1 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 2 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 3 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten TN-C VPU II 4 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten TN-S VPU II 1 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 2 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 150V/40KA 150 V AC / 40 ka Reservepatron For mer informasjon og datablader på produktene se

17 inne veien VPU klasse II Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Varenr. VPU klasse II Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Nettverkstype Nettverkstype Varenr. Klasse II avleder 280 V VPU II 1 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II V/40KA 280 V AC / 40 ka uten 1-fase + N VPU II 2 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 3 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten TN-C VPU II V/40KA 280 V AC / 40 ka uten TN-S, TT, IT VPU II 4 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten TN-S VPU II 1 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 1+1 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase + N VPU II 2 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 3+1 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S, TT, IT VPU II 4 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 280V/40KA 280 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder Lekkasjefri 280 V VPU II 1 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 1 R LCF280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R LCF280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 R LCF280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder 400 V VPU II 1 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 2 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 3 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten TN-C VPU II 4 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten TN-S VPU II 1 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 2 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 400V/40KA 400 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder 600 V VPU II 1 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 2 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 3 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten TN-C VPU II 4 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten TN-S VPU II 1 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 2 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 3 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med TN-C VPU II 4 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med TN-S VPU II 0 600V/25KA 600 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse II avleder 750 V VPU II 1 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 2 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 3 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten TN-C Klasse II avleder 750 V VPU II V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten TN-S, TT, IT VPU II 4 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten TN-S VPU II 1 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 2 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 3 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med TN-C VPU II 3+1 R 750V/25KA 750 V AC / 25 ka med TN-S, TT, IT VPU II 4 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med TN-S VPU II 0 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse II avleder N-PE VPU II 1 N-PE 260V/40KA 260 V AC / 40 ka uten N-PE VPU II 0 N-PE 260V/40KA 260 V AC / 40 ka Reservepatron VPU klasse III RSC* Nettverkstype Varenr. Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) Klasse III avleder 12 til 230 V VPU III R 12V/4KV AC/DC 12 V med 1-fase + N VPU III R 24V/4KV AC/DC 24 V med 1-fase + N VPU III R 48V/4KV AC/DC 48 V med 1-fase + N VPU III R 120V/6KVAC/DC 120 V med 1-fase + N VPU III R 230V/6KVAC 230 V med 1-fase + N Klasse III Stikkontaktbeskyttelse VPU III SO LD 230 V AC med LED 1-fase + N VPU III SO LD+A 230 V AC med LED og lydsignal 1-fase + N VPU PV klasse I og II RSC* Nettverkstype Varenr. Kontinuerlig spenning/ Avlederstrøm (Imax) Klasse I avleder Solcelle 600 til 1000 V DC VPU I 2+0 PV 600VDC 600 V DC uten Solcelle VPU I 2+0R PV 600V DC 600 V DC med Solcelle VPU I 2+0 PV 1000VDC 1000 V DC uten Solcelle VPU I 2+0R PV 1000V DC 1000 V DC med Solcelle Klasse II avleder Solcelle 600 til V DC VPU II 2 PV 600VDC 600 V DC uten Solcelle VPU II 2 R PV 600V DC 600 V DC med Solcelle VPU II 0 PV 600VDC 600 V DC Reservepatron VPU II 2 PV 1000VDC V DC uten Solcelle VPU II 2 R PV 1000V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV 1000VDC V DC Reservepatron VPU II 3 PV 1000VDC V DC uten Solcelle VPU II 3 R PV 1000V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV Y 1000VDC V DC Reservepatron VPU II 3 PV 1200VDC V DC uten Solcelle VPU II 3 R PV 1200V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV 1200VDC V DC Reservepatron VPU II 3 PV 1500VDC V DC uten Solcelle VPU II 3 R PV 1500V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV 1500VDC V DC Reservepatron Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

18 varitector overspenningsvern Overspenningsvern for instrumentering, kontroll og automasjonskretser Med Varitector SSC og SPC, kan Weidmüller tilby en komplett familie overspenningsvern for kontroll- og instrumenteringsteknologi. I kontroll- og instrumenteringsteknologien er det spesielt viktig å beskytte seg mot overspenninger eller transienter da kostnaden ved en defekt enhet kan bli av en vesentlig art. VARITECTOR SPC Pluggbare overspenningsvern Varitector SPC inneholder flere funksjoner på kun 17,8 mm bredde: Beskyttelse av opptil 4 binære signaler eller to analoge signaler, overvåkning eller signalgivning via et kontaktsett. Takket være en pluggbar vernenhet kan disse byttes komfortabelt uten å måtte koble fra ledninger. I tillegg til dette, kan alle vernenhetene testes med V-Test testadapter for å sjekke om alt er i orden. For feildeteksjon og feilmeldinger, så vel som til overvåking av instrumentering, kontroll og automatiseringskretser, har Weidmüller utviklet Varitector SPC i sin nye familie overspenningsvern. Dette pluggbare vernet er karakterisert via sine utmerkede beskyttelsesegenskaper med kompakte dimensjoner. Med Varitector SPC R modulene, kan man overvåke alle vern eksternt. Opptil hele 10 moduler kan settes sammen for så å sende et signal opp til overvåkningsenheten, som kommer som tilbehør. En stor fordel med Varitector SPC er at modulene kan byttes eller fjernes under drift, slik at industriprosessen kan gå sin gang uten avbrudd. V-Test enheten kan benyttes for å teste funksjonen på SPC modulen. Dette sikrer at vedlikeholdsintervallene lett kan planlegges, som pålagt i henhold til IEC For 4 binære signaler trenger man kun 17,8 mm. Den skrufrie jordtilkoblingen sikrer en utladningsstrøm på opptil 20kA (8/20µs) eller hele 2,5kA (10/350µs) via en jordet montasjeskinne. For mer informasjon og datablader på produktene se

19 Varitector SSC - beskyttelse i 6 mm bredde rekkeklemmeformat Fordelen ved alle Varitector SSC produktene ligger i den kompakte rekkeklemme liknende dimensjonene. De kombinerer funksjonen tilkobling med beskyttelse. Produktserien tilbyr et vidt spekter med høykvalitetselektronikk-kretser for binære og analoge kretser så vel som produkter med integrerte komponenter. Dette gjør Varitector SSC til et passende produkt til enhver applikasjon. PE-tilkoblingen tilkobles uten skruer, da man enkelt snepper denne på en jordet PE skinne. Varitector SSC familien tilbys overspenningsvern for kontroll- og instrumenteringskretser. Hele serien ble utviklet med kompakte rekkeklemme-dimensjoner, med en total bredde på kun 6,2 mm. Det faktum at denne serien minner om ordinære rekkeklemmer, har flere fordeler for brukeren. Blant disse fordeler kan nevnes: montasje kjent fra standard klemmer, sikker og varig forbindelse på lederen samt kjent tilbehør som lasker og merkemuligheter. Beskyttelsen mot overspenninger eller transienter er øyeblikkelig aktiv når man kobler til lederen. Varitector familien tilbyr over 100 forskjellige produkter, alt for å møte akkurat din applikasjon når det gjelder overspenningsvern. Denne beskyttelsen inkluderer vern for analoge og binære kretser for 5V, 12V, 24V, 48V og 60V. Alle typer med integrert elektronikk passende enhver applikasjon. Ved bruk av en torx-flatspor skrue med et tiltrekkingsmoment på 0,8-1 Nm, er ledere fra 0,5-6 mm² koblet på en varig, vibrasjonsikker måte. Den sikre utladningen av strømtransienter opp til 20 ka (8/20µs) blir utført av en snap-on tilkobling til montasjeskinnen. En direkte kontakt med PE-tilkoblingen som dette, vil gi glimrende utladningsegenskaper i lang tid. For presis identifikasjon, er alle Varitector klemmene utstyrt med flere merkemuligheter. Man har muligheter for å merke hvert tilkoblingspunkt, samtidig som at selve produktet har en merkemulighet. I tillegg er alle vern merket med en fargekode som indikerer spenningsnivået på komponenten. Dette gjør produktet lett å identifisere i tavlen, noe som forenkler service og montasje. 19 Alle Varitector vernene er testet i henhold til de seneste standarder (IEC/EN ) i klassene D1, C1 og C2. De imøtekommer også kortslutningskravene når beskyttelsesobjektet kommer i overbelastning eller kortslutter. Med EMC-settet kan vi tilby ytterligere sikkerhet for tilkoblinger med skjermet kabel. EMC-settet inneholder EMC-konnektor, samt en EMC-kabelstrips. På denne måten kan kabelskjermen enkelt tilkobles klembøylen i Varitector SPC modulen. VI SKAPER MERVERDI

20 varitector spc På 17,8 mm - fire binære eller to analoge signaler med feilmelding og signalkontakt Stort utvalg En løsning for alle typer beskyttelse. Strømsløyfer og binære signaler, så vel som integrerte komponenter og kombinasjoner av strømsløyfer og strømforsyninger, som eksempel 24V etc. Rask indentifisering Fargekodet merking: Lett identifisering av spenningsnivå via farger: 12 V = grønn 24 V = binært signal, blå 24 V = analogt signal, gul 48 V = rød 60 V = violett Bekvemt og sikkert Feil insetting av modulene er forhindret via kodede moduler. Overvåkningsfunksjon Status display og meldekontakt: Beskyttelsesfunksjonen kan bli evaluert eksternt. Tester Den pluggbare modulen kan lett testes via V-Test instrumentet. Dette instrumentet kan også benyttes for de kraftige klasse I og II vern, PU I og PU II. 20 Kraftig jordforbindelse Kan benyttes i henhold til installasjonsstandard IEC Sikrer utladning opp til 20 ka (8/20) og hele 2,5 ka (10/350) til jord. Testet for klasse D1, C2 og C1 iht. IEC For mer informasjon og datablader på produktene se

21 Grensesnitt Pluggbar avleder Varenr. Avleder Varenr. Base Varenr. Sokkel, flytende jord Pluggbar avleder med med relèkontakt (R) Varenr Avleder Varenr. Sokkel Varenr. Sokkel, flytende jord 0(4) 20 ma VSPC 2CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 24Vdc 0,5A R (4) 20 ma VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R V VSPC 2CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 24Vdc 0,5A R V VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R ADSL VSPC Uko ADVANT VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R ARCNET (Plus) VSPC R485 2ch VSPC R485 2ch R ASI PU III R 48Vdc PU III R 48Vdc PU III R 24Vdc PU III R 24Vdc BITBUS VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL 12Vdc 0,5A R BLN (Building Level Network) VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 12Vdc 0,5A R VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R CAN-Bus VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R C-BUS VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R CC-LINK VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Data Highway VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R (Plus), DH+ Datex-P VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R DeviceNet VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R DIN Messbus VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Dupline/Miniplex VSPC 1CL 12Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R EIB (European VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 24Vdc 0,5A R Installation Bus) ET 200 VSPC 1CL 5Vdc 0,5A VSPC 1CL 5Vdc 0,5A R E1 VSPC Uko VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R FIPIO/FIPWAY VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R Genius I/O Bus VSPC 2CL 12Vdc 0,5A VSPC 2CL 12Vdc 0,5A R Hart VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 24Vac 0,5A R HDSL VSPC Uko IEC-BUS VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R ISDN Basic VSPC Uko connection (Uk0-Bus) Cathodic corrosion VSPC GDT 2ch 90V20kA prevention LON (Works) VSPC 1CL 48Vac 0,5A LRE Networks VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R LUXMATE-Bus VSPC 2CL HF 24Vdc VSPC 2CL HF 24Vdc R M-Bus (Remote VSPC 1CL 24Vac 0,5A VSPC 1CL 24Vdc 0,5A R readout of counter) MODBUS(-PLUS) VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R MPI-Bus VSPC R485 2ch N1 LAN VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R N2 Bus VSPC 2SL 5Vdc 0,5A VSPC 2SL 5Vdc 0,5A R P-NET VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Procontic CS31 VSPC 1CL 12Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Procontic T200 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Profibus DP (FMS) VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Process-Bus, VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Panel-Bus PT100 VSPC 3/4WIRE 24VDC P-Bus PU III R 24Vdc PU III R 24Vdc PSM-EG-RS422 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R PSM-EG-RS485 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R RACKBUS VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R RS 422A, V.11, X.27, VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R RS 423A RS 449 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R RS 485 VSPC R485 2ch VSPC R485 2ch R RS-232-C/V.24 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R SDLC VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R SDSL VSPC Uko SecuriLan-LON-Bus VSPC 1CL 12Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R SHDSL VSPC Uko SINEC L1 VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R SINEC L2 DP VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R Profibus DP VSPC R485 2ch VSPC R485 2ch R T-DSL VSPC Uko Telephone analog VSPC Uko TTY, 0(4) - 20 ma VSPC 2CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 24Vdc 0,5A R U-BUS VSPC GDT 2ch 90V20kA VDSL VSPC Uko V.35 VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R X.21/X.24 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R X.25/X.31 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru

22 Beskyttelse av binære signaler n V 22 VSPC CONTROL UNIT OK FAULT VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC U N= 24V U C= 31V IP 20 X 2 X 1 X 2 X X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 1 X X 1 1 X 1 X X 1 1 X X 1 1 X 1 X 2 X Feildeteksjon og feilmeldinger for to strømsløyfer eller fire binære signaler med V-control modulen, en diagnose eller feilmeldingsmodul. +- For mer informasjon og datablader på produktene se 6

23 V-Test Testinstrument for Weidmüller overspenningsvern Ved å benytte seg av V-test, kan vedlikeholdsintervallene bli utført jevnlig iht. IEC Pluggbare moduler som går til vernene PU I, PU II, VSPC kan testes med dette instrumentet. Instrumentet vil gi en indikasjon på om modulen kommer til å måtte byttes om kort tid, eller om dens beskyttelse fortsatt er tilstrekkelig Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru 7 VI SKAPER MERVERDI

24 Hvor skal VPU-Serien være installert i n En oversikt over de vanligste nettverkskonfigurasjoner Beskyttelse av binære signaler (SL= symmetrisk last) Binære signaler refererer til toverdige (binære) signaler. Disse kan lettest beskrives som 1/0 eller på/av. Disse definerte verdiene kalles også for logiske verdier. Standardformer er: V 5V V 24V For binære signaler finnes to typer av beskyttelseskomponenter en med felles referansepotensiale og en uten To-leder tilkoblinger blir ofte utført med et felles referansepotensiale. Dette gjelder som oftest signaler fra binære sensorer, aktuatorer eller indikatorer TS unprotected protected 24 Praktiske eksempler inkluderer: Nivåbrytere Trykknapper Grensebrytere Fotoceller Kontaktorer Signallamper Overspenningsvernene for flytende jord (FG) modellene for binære signaler kan benyttes i alle applikasjoner der forandring i jordpotensialet kan forekomme. Dette er som oftest signaler som er gitt ute i felt og transportert over lengre distanser. På denne modellen er det plassert en gass-avleder i serie mellom jordpotensialet og selve vernmodulen. Gassavlederen hindrer forstyrrelser og jordsløyfer via koblingen til jord TS unprotected protected For mer informasjon og datablader på produktene se

25 ettverket? Beskyttelse av analoge signaler og strømsløyfer (CL) I praksis er de mest vanlige signalene analoge signaler, også kalt strømsløyfer. Tilstanden til dette signalet er ofte av en kontinuerlig art. Sensoren mottar signaler av en type som denne igjen omdanner til analoge signaler. I de fleste tilfeller, blir analoge signaler benyttet til å verifisere grenseverdier (for eksempel max/min temperatur). Som oftest blir disse signalene transportert over lengre distanser. 3 Standardformer er: 4-20 ma 0-20 ma 0-10 V. I praksis benytter man to-, tre- eller fireleder målinger uten felles referansepunkt. Jo flere ledere man benytter, desto mer nøyaktig blir målingen. Praktiske eksempler inkluderer: Nivåmåling PT100 elementer Temperaturmålinger TS unprotected protected 4 Grounded Direkte jordet. surge protection TS unprotected protected 25 Ved Floating-ground flytende jord. surge protection (FG) Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

26 varitector logger 30 Registrering og logging av overspenningspulser Ønsker du å vite hvor effektiv lyn- og overspenningsbeskyttelsen i anlegget ditt er? Våre systemer dokumenterer belastningen av dine systemer. For å beskytte utstyr og systemer mot skade fra overspenning, er det tilrådelig å vite hvor mye last de beskyttende elementer er utsatt for. VARITECTOR LOGGER 30 registrerer strømpulsene som overstiger en viss styrke, som er bestemt av dine overspenningsvern gjennom PE-leder. Dette måler pålitelig belastningen av dine beskyttende elementer. Denne målingen betyr at du kan gi optimal testing og justering av din beskyttelse og målingene utfyller type II og III VARITECTOR PU overspenningsvern. Enkel bestemmelse av årsakssammenhenger Dokument èr tiden og de beregnede resultater ved å logge eksakte tidsangivelser. 26 For mer informasjon og datablader på produktene se

27 Fleksibel løsning Et internt batteri betyr at VARITECTOR fungerer uavhengig av strømnettet. Allsidig strømmåling Sensoren registrerer aktuelle strømtopper på PE-leder, for eksempel de som er forårsaket av lynnedslag. 27 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

28 varitector data cat.6 Overspenningsvern for Ethernet-applikasjoner Datanettverk er ryggraden for effektiv kommunikasjon i industrielle systemer. Men disse nettverkene er spesielt følsomme for elektriske forstyrrelser. Man trenger derfor et egnet beskyttelses konsept for å sikre pålitelig dataoverføring. Sikre kvaliteten og påliteligheten til dataoverføringen ved å beskytte kommunikasjonsnett mot skade fra lynnedslag og forbigående overspenninger. Vårt nye Ethernet overspenningsvern VARITECTOR DATA CAT6 er i tråd med dagens trender i markedet mot bestemmelse av enda høyere datahastigheter og leverer beskyttelse opp til 250 MHz (klasse E). 28 Høyeffekt overføringshastighet Power-over-Ethernet kan også overføres til andre enheter gjennom vernet. IE + PoE+ For mer informasjon og datablader på produktene se

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

INFO. -alle gode ting er tre. Nye overspenningsvern. Multi-touch teknologi. PREfabrikerte løsninger. BBP-33 merkemaskin

INFO. -alle gode ting er tre. Nye overspenningsvern. Multi-touch teknologi. PREfabrikerte løsninger. BBP-33 merkemaskin JFK INFO Nr. 02 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2012 JFK INFO INFO Nye overspenningsvern Side 6 Multi-touch teknologi Side 22 PREfabrikerte løsninger Side 24 BBP-33 merkemaskin Foto:

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

INFO. Hva kan vi gjøre for deg? Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon. Kurs og kompetanseheving

INFO. Hva kan vi gjøre for deg? Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon. Kurs og kompetanseheving JFK INFO Nr. 01 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2011 JFK INFO INFO Hva kan vi gjøre for deg? Side 6 Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon Side 8 Kurs og kompetanseheving

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN Fluke. Keeping your world up and running. Innhold Flukes hjemmeside og elektroniske nyhetsbrev Nytt fra Fluke... 2-4 Fluke kombinasjonssett... 5-6 Flukes ettermarkedstjenester...

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner JFK INFO Nr. 02 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2011 JFK INFO INFO Halvleder relèer for spesielle applikasjoner Side 8 BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner Side

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer Testverktøykatalogen 2009 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Digitale termometre Måling av innendørs luftkvalitet (IAQ) Termokamera

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER ELIT AS NÅR FAGKUNNSKAP OG KOMPETANSE TELLER JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80 FAX: 63 93 88 81 MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

Edvald Boasson Hagen. the man in the SKY - med beina godt plantet på jorda. WIN - Wireless Information Network - side 10

Edvald Boasson Hagen. the man in the SKY - med beina godt plantet på jorda. WIN - Wireless Information Network - side 10 INFO SIVILINGENIØR WIN - Wireless Information Network - side 10 Edvald Boasson Hagen Vi lanserer slissede kabelkanaler - side 27 BMP-71 Bærbar printer - side 32 Industrielt Ethernet - Powerlink - side

Detaljer

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller jord- og lynvernprodukter Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører JFK INFO Nr. 01 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2012 JFK INFO INFO PREfabrikerte løsninger Side 6-17 Eliaden Side 18 Alfra Pressbenker Side 24 TermSeries Relèer Side 28 Mykje Meir gründeren

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

INFO. Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex. Nipler for Ex-områder. Velg riktig merkemaskin. Atex nyheter fra ifm

INFO. Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex. Nipler for Ex-områder. Velg riktig merkemaskin. Atex nyheter fra ifm JFK INFO Nr. 02 / 2013 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex Side 6 Nipler for Ex-områder Side 19 Velg riktig merkemaskin Side 24 Atex nyheter

Detaljer

INFO. Reklamemannen Fotballentusiasten Foredragsholderen. Kundespesifiserte RockStar HDC kontakter - side 6 Ingebrigt Steen Jensen

INFO. Reklamemannen Fotballentusiasten Foredragsholderen. Kundespesifiserte RockStar HDC kontakter - side 6 Ingebrigt Steen Jensen INFO Kundespesifiserte sifis erte RockStar HDC kontakter - side 6 Ingebrigt Steen Jensen Rider Releer - side 11 PrintJet PRO - side 14 Åpent I/O system - side 28 Ny router i Wave-line - side 36 Reklamemannen

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Testverktøykatalogen 2012 2013 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Apparattestere Digitale termometre Termokamera Laseravstandsmålere

Detaljer

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 4 14 Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014 Den rette kjemien Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer