Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet"

Transkript

1 Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet IE C/EN : 2012 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Telefaks: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

2 2 For mer informasjon og datablader på produktene se

3 innledning - overspenningsvern Hvorfor benytte overspenningsvern? Overspenninger som følge av atmosfæriske lynutladninger og koblinger i det elektriske nettet er noen av de viktigste årsakene til omfattende skader på det elektriske anlegg og elektroniske apparater i dag. Bruk av overspenningsvern er den mest effektive måten å beskytte seg mot dette på. I tillegg til å gi beskyttelse av kostbart, elektronisk utstyr, gir bruk av overspenningsvern økt sikkerhet mot brann. Dessuten gir mange forsikringsselskaper ekstra rabatt når overspenningsvern er montert! Overspenninger er svært raske spenningstopper (transienter) som induseres inn i det elektriske nettet vårt ved lyn- og tordenværsaktivitet eller pga. koblinger i nettet. Hvordan virker vernet? Overspenningsvernet består av komponenter som leder uønskede spenningstopper/transienter på en kontrollert måte til jord og på den måten beskytter utstyr som står etter vernet. Monter overspenningsvern og få: Lengre levetid på elektronisk utstyr Økt sikkerhet mot brann Lavere forsikringspremie Høyere driftssikkerhet Et oppdatert el-anlegg som tilfredsstiller nyeste krav i forskriftene Hvordan beskytte seg? Den beste beskyttelsen får man ved å beskytte installasjonen trinnvis innover i anlegget mot de stedene hvor det mest følsomme utstyret står. Man bruker gjerne et såkalt primærvern i sikringsskapet eller tavla, og finvern/sekundærvern nærmere utstyret. Det er viktig å beskytte alle elektriske ledere som går inn eller ut til det apparatet man skal beskytte. En PC som er tilkoblet telenettet må derfor, i tillegg beskyttes på telelinjen, da telelinjen også er en mulig vei inn for overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger. En TV bør til sammenligning ha beskyttelse på antennen da denne kabelen også er en mulig vei inn for overspenningene. Disse transientene har svært høy spenningsverdi i meget korte øyeblikk, som regel kun en brøkdel av et sekund. Forsikring Ved montasje av overspenningsvern i installasjonen synker risikoen for kostbare skader betydelig. Som følge av dette får man ekstra rabatt i flere forsikringsselskaper om overspenningsvern er montert. Enkelte selskaper stiller i tillegg krav til at det skal være montert vern for enkelte typer poliser. Valg av varistorspenning I trefase systemer for IT-systemer velger vi 400V varistorspenning. Kravet i NEK400:2010 er minimum 360V. I 400V TN-C/S systemer benytter man normalt 280V varistorspenning. Elektrisk norm NEK 400:2010 Elektrisk norm NEK 400:2010, kapittel 44, avsnitt 443, er den aktuelle normen som omhandler beskyttelse av transiente atmosfæriske overspenninger. Normen krever blant annet at fastmontert overspenningsvern skal være installert i alle lavspenningsinstallasjoner. Videre kan man se at det skal være et overspenningsvern klasse 2 i boenhetens fordelingstavle. Dette betyr at i alle sikringskap i boliger skal det finnes et fastmontert overspenningsvern. Den største forandringen finnes i IT-anlegg, der man har økt tennspenningen til 360V, samt satt høyere krav til vernene. I IT- og TT-anlegg, skal vernet være sikret mot havari ved at: Overspenningsvernet plasseres i en egen, ikke brennbar kapsling, eller: Overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert, tidsforsinket, strømstyrt jordfeilvern (S-type) med merkestrøm ikke høyere enn 300mA, eller: Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspenningsnett og jord er redusert til et minimum. 3 Med Weidmüller overspenningsvern slipper man egne kapslinger og jordfeilbrytere da vernet er konstruert for å monteres uten forankoblede jordfeilbrytere. Espen Smedsrud Teknisk Sjef - Koblingsteknikk Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

4 Beskyttelse og sikkerhet er viktige hen Den nye VPU serien beskytter og sikrer din applikasjon Beskytt dine investeringer Risikoen på bygninger og anlegg fra lyn eller overspenning er betydelig, og bør aldri undervurderes. Dette viser skadestatistikk publisert av diverse forsikringsselskaper. Dette er grunnen til at du alltid bør beskytte dine investeringer med den nyeste teknologien som er i samsvar med de seneste tilgjengelige spesifikasjoner. Kostnadene ved å ta beskyttende tiltak mot lyn og overspenning er bare en brøkdel av hva kostnadene ved en eventuell skade kan være uten dem. Ingen unødvendige nedstengninger av produksjonen Nedstengning av et produksjonsanlegg, på grunn av svikt i en kontroller eller sammenbrudd i industrielle dataoverføringssystemer, kan ha svært alvorlige konsekvenser. Det er betydelig om bekostningen av forstyrrelser er forårsaket av avbrudd eller reperasjonsarbeid, i tillegg til nedstengning som følge av en feil. Personellets sikkerhet kommer også inn i bildet i disse tilfellene. Weidmüller produkter overholder retningslinjene og anbefalingene for lyn- og overspenningsbeskyttelse, og sikrer at sannsynligheten for slike hendelser er redusert til et minimum. 4 For mer informasjon og datablader på produktene se

5 syn for deg Langsiktig sikkerhetsplanlegging Velg den mest up-to-date teknologien i dag, og sikre enda bedre sikkerhetsnivåer. VPU-serien for lyn- og overspenningsvern er allerede i samsvar med de siste IEC/EN standardene og vil gi deg kostnadsbesparelser gjennom økt stabilitet i planprosessen, slik at du kan gi høyest mulig beskyttelse for system, eiendom og utstyr. Minimer gjennomgangssykluser og re-design Re-design og planleggings-gjentakelser er kostbare, tar mye tid og kan skjule en rekke usikkerheter. Hver modifikasjon koster tid, penger og sikkerhet. Ved tidlig inkludering av våre nyutvinnede produkter, vil man kunne spare inn tidsbruken ved re-design og modifikasjoner. Spesifikasjon og grunnleggende parametere 5 7. Budsjettering 1. Strukturplan 6. Vurdering av risiko 2. Prosjektorganisasjon 5. Implementering 3. Ressursplanlegging EN : Bestemmelse av innsats IEC :2011 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

6 Du leter etter sikkerhetsløsninger for Vi kan gi deg et fullstendig beskyttelseskonsept 6 Løsninger for solenergianlegg Disse produktene, som er spesialdesignet for likespenningssiden på et anlegg, har blitt testet i henhold til EN 50539:2012. VPU Klasse I - Optimal løsning når krypstrømsavstander ikke kan opprettholdes. VPU Klasse II - Generelle DC overspenningsbeskyttelsesutstyr for solcelleanlegg. For mer informasjon og datablader på produktene se

7 din applikasjon Løsninger for vindmøller Lyn- og overspenningsbeskyttelse-løsninger for vindmøller VPU Klasse I - For å beskytte anlegget mot direkte lynnedslag, 25 ka enhetene er den perfekte løsningen for matingsiden. VPU Klasse II - VPU II 750V/25 ka produkter anbefales for generatorbeskyttelse i kontrollområdet. 7 Løsninger for industri- og bygningsinfrastruktur Systematisk lyn- og overspenningsvern løsninger for komplekse bygg infrastrukturer. VPU Klasse I - Disse lekkasjestrømfrie enheter er ideell beskyttelse for beskyttelse oppstrøms av måleren. VPU Klasse II - En komplett produktportefølje for alle nettverkstyper (TN-C-, TN-S, TN-CS-, TT-, IT-nettverk). VPU Klasse III - Disse gir overlegen beskyttelse for alle typer terminalutstyr. Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

8 Det høyeste nivået av lyn-og overspenn VPU lyn- og overspenningsvern serie - klasse I, II og III for kraftnett I tillegg til økning i spesifikasjonsgrensene, gir innføringen av IEC/EN i 2012 en høy grad av betydning for allsidige, pålitelige overspenningsvern. Vårt svar til disse nye kravene er den nye VPU lyn- og overspenningsvern serien. Basert på kombinert varistor- og gassavleder teknologi, oppfyller denne svært avanserte produktserien allerede forestående internasjonale standarder, og er derfor allerede i stand til å gi applikasjonene den største grad av beskyttelse. Ikke bare vil du beskytte applikasjonen, men også planprosesser. Samsvar med standarder for minst 5 år betyr at du kan minimere din planlegging og fremtidige re-design forbundet med disse. Våre produkter har intelligente funksjoner for å hjelpe montører under installasjonen, og også for vedlikeholdsspesialister som betjener lyn- og overspenningsvernsystemer. Vår VPU-serie gir en langvarig, trygg og fremtidsrettet lynog overspenningsvern løsning for applikasjonen din. Se selv: Raskere å montere Den optimaliserte monteringsskinne-låsen gjør det enkelt og raskt å montere og demontere, uten bruk av verktøy. 8 Best oversikt Det store, sentrerte statusvinduet gir synlig informasjon om den beskyttende funksjon. For mer informasjon og datablader på produktene se

9 ingsvern for alle applikasjoner EN :2012 IEC :2011 EN :2012 Fleksibel plassering i automatikkskapet Ifølge IEC 62305, skal banen fra overspenningsvernmodulen til jordtilkobling bare være 50 cm. Det faktum at du kan rotere basen 180 betyr at du har høyeste grad av fleksibilitet under installasjonen. Forsvarlig låst i posisjon Avlederen blir låst inn i basen. Dette gjør det mulig å overholde strenge krav til vibrasjonsmotstand, satt av for eksempel vindmølle-produsenter. 9 Statusmeldinger Relèkontakten med Push In tilkobling kan raskt kobles, og gir pålitelig informasjon angående status for beskyttende funksjon. Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

10 har du mange krav til lyn- og overspen Vår produktportefølje oppfyller dem alle Klasse I lyn- og overspenningsvern VPU klasse I-produkter tilbyr overspenningsvern med varistorgassutladningsteknologi. Utstyrt med en avlederstrømskraft på 12,5 ka og 25 ka (10/350 ms), er produktene egnet for bruk både oppstrøms og nedstrøms for måleren. Oppstrøms av måleren En spesiell funksjon i VPU er LCF (lekkasjestrømfrie) produkter, disse vernene har ikke lekkasjestrøm og er derfor først og fremst egnet for installasjon oppstrøms av måleren. Produktene beskytter lav spenning forbrukskurser og elektroniske enheter mot direkte lynnedslag samt koplingsoverspenninger. Nedstrøms fra måleren VPU I 12,5 ka (10/350 ms) produkter er designet for bruk nedstrøms fra måleren. 10 Hele porteføljen av VPU klasse I-produkter er i samsvar med IEC :2012. De pluggbare enhetene er godkjent for bruk med alle nettverkskonfigurasjoner og er tilgjengelig som 1-, 2-, 3- eller 4-pols versjoner, med eller uten relèkontakt. I tillegg er alle produktene godkjent både som klasse I og klasse II. For mer informasjon og datablader på produktene se

11 ningsvern? Klasse II Overspenningsvern VPU klasse II overspenningsvern produkter lar deg beskytte lavspent forbruker-installasjoner og dine elektroniske enheter mot overspenning som kan oppstå som et resultat av atmosfæriske utslipp (tordenvær) eller innkoblinger (transienter). De er rustet til å håndtere avlederstrømmer 40 ka. Produktene kommer i 75 V, 150 V, 280 V, 400 V, 600 V og 750 V (25 ka) versjoner, hver med eller uten relèkontakt. Hele porteføljen av VPU klasse II produkter er i samsvar med IEC :2012 og er godkjent for klasse II og III. Klasse III overspenningsvern for innfelling/integrering Med VPU klasse III produkter og VPU SO LD produkter kan du beskytte forbrukerinstallasjoner og dine elektroniske enheter mot overspenninger. Produktene dekker alle ordinære spenninger i energisektoren (12 V, 24 V, 48 V, 120 V, og 230 V), og er også utstyrt med en relèkontakt. Hele porteføljen av VPU klasse III og VPU SO LD produkter samsvarer med gjeldende IEC :2012. Lyn- og overspenningsvern for DC solenergianlegg Overspenningsvern klasse I og II for solenergianlegg gir en komplett produktportefølje av overspennings-beskyttelsesutstyr og sikre DC-spenninger. Klasse I enheter er tilgjengelig som 600 eller 1000 V DC versjoner. Klasse II enheter er tilgjengelig som 600, 1000, 1200, og 1500 V DC versjoner. Alle produktene er tilgjengelige enten med eller uten relèkontakt. Hele produktporteføljen av lyn og overspenning for solenergianlegg er i samsvar med gjeldende standard EN : Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

12 ønsker du å lære mer om lynvern soner La oss gi deg en kort oversikt 12 Et lynvernsystem består av både eksterne og intern lynvern. Lynvernanlegg, eller "lynavleder", er ledere som er festet som et gitter rundt bygningsmassen og skal lede lynet ned til jordpotensialet rundt bygget og ikke gjennom bygget. Det interne lynvernet består av et jordet nettverk og lyn- og overspenningsvern. Lyn beskyttelsessystemer skal beskytte folk fra skade og beskytte anlegg fra brann og elektriske skader. For å klassifisere hvilke deler av bygningen eller anlegget, som vil ha nytte av eller kreve beskyttelse, fastsetter IEC del 1-4 at en risikovurdering skal gjennomføres på innretningen som skal bli beskyttet. Denne risikovurderingen vil indikere en beskyttelsesklasse, I til IV (tidligere kalt en lynavlederklasse), for lynvernutstyr. Utstyret klassifiseres i henhold til styrken av den pulserende strøm og refererer bare til en strøm av 10/350 ms eller kategori I i IEC :2012. Beskyttelsesklasse I forutsetter en pulserende strøm av 200 ka. Dette er i verste fall ved direkte lynnedslag til det eksterne lynvernutstyret. Denne beskyttelsesklasse dekker bygninger, som petrokjemiske anlegg (eksternt område), sprengstoff, kjemikalier etc. Beskyttelsesklasse II forutsetter at lynnedslaget treffer ytre lynvernutstyr med en pulserende strøm på 150 ka. Eksempel for denne beskyttelsesklasse inkluderer deler av sykehus, depoter og telekommunikasjontårn, etc. Beskyttelssklasser III og IV er slått sammen fordi de begge antar at lynet treffer ytre lynvernutstyr med en pulserende strøm på 100 ka. Omtrent 80% av alle applikasjoner faller inn under disse beskyttelsesklasser. Å bestemme dimensjonene på overspeningsvern, antas den elektriske strømmen å være delt, halvparten går inn i jorden langs bakken og halvparten blir matet til ledende elementer i den elektriske installasjonen. Følgelig antas det at lynet slår inn i et anlegg som faller inn under beskyttelsesklasse I med en pulserende strøm på 200 ka (X) og 50% av dette, eller 100 ka (Y1), ville bli direkte ledet inn bakken. Den andre halvparten (Y2) ville flyte inn i den elektriske installasjon eller strømforsyning. Avhengig av antall strømførende ledere, ville denne elektrisiteten bli distribuert jevnt over alle av dem (forenklet presentasjon). Et nettverk med 4 ledere betyr at 25 ka vil kanaliseres til hver i beskyttelsesbane i anlegget. Nå er lynvernanlegg faktisk delt inn i ulike lynvernsoner (LPZ), slik at beskyttelsessystemet fungerer effektivt. Denne oppdelingen i lynvernsoner gjøres i lag fra utsiden der sone 0 er utenfor bygningen og er delt seg inn i soner, 0A og 0B. Sistnevnte, sone 0B, ligger innenfor området som omfattes av lynvernutstyr. Sone 1 er, generelt, inne i bygningen eller anlegget. Sone 2 omfatter beskyttet rom, for eksempel verktøy eller tjenesterom. Den endelige sonen er sone 3, som omfatter alle enheter som skal beskyttes. Lyn- og overspenningsvern nivå Kraftnett LPL I LPL II LPL III/IV X = 200 ka X = 150 ka X = 100 ka Y1 = 100 ka Y1 = 75 ka Y1 = 50 ka Y2 F1 = 100 ka Y2 = 75 ka Y1 = 50 ka F2 X Y2 Y1 Jordmotstanden 50% 50% a Fundament med jording L1 L2 L3 N PE c b For mer informasjon og datablader på produktene se

13 ? Beskyttelsestiltak i form av lyn og overspenning Beskyttelse er alltid installert på grensene mellom soner når det Blitzschutzzonenkonzept er mulig. Grensen mellom sone 0 og sone 1: Når ytre lynvern er installert, skal klasse I vern installeres. LPZ 0 A LPZ 0B LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3 HV UV Grensen mellom sone 1 og sone 2: Klasse II overspenningsvern er installert her. Blitzstromableiter Grensen mellom sone 2 og sone 3: Det er der den såkalte overspenningsvern for sluttenheter er installert. Überspannungsableiter Lynvernenhet SPD an den Zonenübergängen Overspenningsvern 13 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

14 Hvor skal VPU-Serien være installert i n En oversikt over de vanligste nettverkskonfigurasjoner Nettverkskonfigurasjoner er individuelt definert av energi leverandørselskaper. Dette betyr at nettverkets konfigurasjon for den aktuelle bygningen må være bestemt individuelt, eller for hvert land, region og anvendelse. Lyn- og overspenningsvern er designet etter dette. Den vanligste nettverkskonfigurasjonen er TN-S-nettverk i nye installasjoner. TN-S system Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Nøytralleder og jordleder er separert gjennom hele nettverket. Posisjon LPL Type Varenr. L1 L2 L3 N PE F1 F3 RCD L1 L2 L3 N PE 1 I/II VPU I 3+1 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 ka F2 F4 F5 2 VPU II V/40 ka VPU II 4 280/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC PAS 2 PAS 3 TN-C-S system ("moderne jording") Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker 14 Nøytralleder, PEN-leder og potensialutjevningssystemet er koblet sammen på hovedfordelingen og skilles deretter etter inntaket til bygningen. Derfor blir TN-C systemet til et TN-Ssystem (TN-CS system) fra dette punktet og fremover. L1 L2 L3 PEN F1 F2 F3 F4 RCD F5 L1 L2 L3 N PE Posisjon LPL Type Varenr. 1 2 I/II VPU I 3 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I 3 LCF 280V/12,5 ka VPU II V/40 ka VPU II 4 280/40 ka PAS 2 PAS 3 3 VPU III R 230 V/6 KV AC/DC For mer informasjon og datablader på produktene se

15 ettverket? TN-C system ("klassisk jording") Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Nøytralleder og jordleder kombineres i hele nettverket i en enkelt leder, PEN leder (4-leder-system). Posisjon LPL Type Varenr. 1 I/II VPU I 3 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I V/12,5 ka L1 L2 L3 PEN F1 F2 F3 F4 RCD F5 L1 L2 L3 PEN 2 VPU II V/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC PAS PAS 2 3 TT system Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Et punkt er jordet direkte (operativ jord). De utsatte ledende deler av den elektriske installasjonen er jordet separat fra den operative jorden. L1 L2 L3 N F1 F3 RCD L1 L2 L3 N PE Posisjon LPL Type Varenr. F2 F4 F5 1 I/II VPU I 3+1 LCF 280 V/25 ka III/IV VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 ka VPU II V/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC PAS PAS IT system Hovedfordelinger Underfordeling Terminal/forbruker Det er ingen direkte sammenheng mellom aktive ledere og jordete deler. De eksponerte ledende deler av elektrisk installasjon er jordet. L1 L2 L3 F1 F4 L1 L2 L3 15 PE Posisjon LPL Type Varenr. F2 F3 F5 F6 1 III/IV VPU I V/12,5 ka VPU II V/40 ka VPU III R 230 V/6 KV AC/DC Z< PAS PAS Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

16 Bestillingsoversikt for å hjelpe deg å f Komplett produktportefølje av den nye VPU-serien VPU klasse I Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Varenr. VPU klasse I Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Nettverkstype Nettverkstype Varenr. 16 Klasse I avleder Lekkasjefri 50 ka VPU I 1 LCF 280V/50KA 280 V AC / 50 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 280V/50KA 280 V AC / 50 ka med 1-fase VPU I 1 LCF 400V/50KA 400 V AC / 50 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 400V/50KA 400 V AC / 50 ka med 1-fase Klasse I avleder Lekkasjefri 35 ka VPU I 1 LCF 280V/35KA 280 V AC / 35 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 280V/35KA 280 V AC / 35 ka med 1-fase VPU I 1 LCF 400V/35KA 400 V AC / 35 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 400V/35KA 400 V AC / 35 ka med 1-fase Klasse I avleder Lekkasjefri 25 ka / 280 VPU I 1 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU I 1 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med 1-fase VPU I 1+1 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R LCF280V/25KA 280 V AC / 25 ka med 1-fase + N VPU I 2 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU I 2 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med 1-fase VPU I 3 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten TN-C VPU I 3 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med TN-C VPU I 4 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka uten TN-S VPU I 4 R LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka med TN-S VPU I 3+1 LCF 280V25KA 280 V AC / 25 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R LCF280V/25KA 280 V AC / 25 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 LCF 280V/25KA 280 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse I avleder Lekkasjefri 25 ka / 400 V VPU I 1 400V/25KA 400 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU I 1 R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med 1-fase VPU I V/25KA 400 V AC / 25 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med 1-fase + N VPU I 3 400V/25KA 400 V AC / 25 ka uten TN-C VPU I 3 R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med TN-C VPU I V25KA 400 V AC / 25 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R 400V/25KA 400 V AC / 25 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 400V/25KA 400 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse I avleder N-PE 50 ka VPU I 1 N-PE 260V50KA 260 V AC / 50 ka N-PE N-PE VPU I 1 N-PE 260V100KA 260 V AC / 100 ka N-PE N-PE VPU I 0 N-PE 260V50KA 260 V AC / 50 ka Reservepatron VPU I 0 N-PE 260V100KA 260 V AC / 100 ka Reservepatron VPU I 1 N-PE 440V50KA 440 V AC / 50 ka N-PE avlederstrøm N-PE VPU I 1 N-PE 440V100KA 440 V AC / 100 ka N-PE avlederstrøm N-PE VPU I 0 N-PE 440V50KA 440 V AC / 50 ka Reservepatronr VPU I 0 N-PE 440V100KA 440 V AC / 100 ka Reservepatron Klasse I avleder Lekkasjefri 12,5 ka VPU I 1 LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 1R LCF280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I 1+1 LCF280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase + N VPU I 3 LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-C VPU I 3R LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-C VPU I 3+1 LCF280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R 280 V AC / 12,5 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 LCF 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka Reservepatron Klasse I avleder 12,5 ka / 280 V VPU I 1 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 1 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1R 280V12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase + N VPU I 2 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 2 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I 3 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-C VPU I 3 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-C VPU I V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-S, TT, IT VPU I 4 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka uten TN-S VPU I 4 R 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka med TN-S VPU I 0 280V/12,5KA 280 V AC / 12,5 ka Reservepatron Klasse I avleder 12,5 ka / 400 V VPU I 1 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten 1-fase VPU I 1 R 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med 1-fase VPU I V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten 1-fase + N VPU I 1+1 R 400V12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med 1-fase + N VPU I 3 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten TN-C VPU I 3 R 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med TN-C VPU I V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka uten TN-S, TT, IT VPU I 3+1 R 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka med TN-S, TT, IT VPU I 0 400V/12,5KA 400 V AC / 12,5 ka Reservepatron VPU Type II RSC* Nettverkstype Varenr. Kontinuerlig spenning Klasse II avleder 75 V VPU II 1 75V/40KA 75 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 2 75V/40KA 75 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 1 R 75V/40KA 75 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 2 R 75V/40KA 75 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 0 75V/40KA 75 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder 150 V VPU II 1 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 2 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 3 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten TN-C VPU II 4 150V/40KA 150 V AC / 40 ka uten TN-S VPU II 1 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 2 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 R 150V/40KA 150 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 150V/40KA 150 V AC / 40 ka Reservepatron For mer informasjon og datablader på produktene se

17 inne veien VPU klasse II Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Varenr. VPU klasse II Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) RSC* Nettverkstype Nettverkstype Varenr. Klasse II avleder 280 V VPU II 1 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II V/40KA 280 V AC / 40 ka uten 1-fase + N VPU II 2 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 3 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten TN-C VPU II V/40KA 280 V AC / 40 ka uten TN-S, TT, IT VPU II 4 280V/40KA 280 V AC / 40 ka uten TN-S VPU II 1 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 1+1 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase + N VPU II 2 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 3+1 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S, TT, IT VPU II 4 R 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 280V/40KA 280 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder Lekkasjefri 280 V VPU II 1 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 1 R LCF280V/40KA 280 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R LCF280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 R LCF280V/40KA 280 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 LCF 280V/40KA 280 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder 400 V VPU II 1 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 2 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten 1-fase VPU II 3 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten TN-C VPU II 4 400V/40KA 400 V AC / 40 ka uten TN-S VPU II 1 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 2 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med 1-fase VPU II 3 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med TN-C VPU II 4 R 400V/40KA 400 V AC / 40 ka med TN-S VPU II 0 400V/40KA 400 V AC / 40 ka Reservepatron Klasse II avleder 600 V VPU II 1 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 2 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 3 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten TN-C VPU II 4 600V/25KA 600 V AC / 25 ka uten TN-S VPU II 1 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 2 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 3 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med TN-C VPU II 4 R 600V/25KA 600 V AC / 25 ka med TN-S VPU II 0 600V/25KA 600 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse II avleder 750 V VPU II 1 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 2 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten 1-fase VPU II 3 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten TN-C Klasse II avleder 750 V VPU II V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten TN-S, TT, IT VPU II 4 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka uten TN-S VPU II 1 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 2 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med 1-fase VPU II 3 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med TN-C VPU II 3+1 R 750V/25KA 750 V AC / 25 ka med TN-S, TT, IT VPU II 4 R 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka med TN-S VPU II 0 750V / 25KA 750 V AC / 25 ka Reservepatron Klasse II avleder N-PE VPU II 1 N-PE 260V/40KA 260 V AC / 40 ka uten N-PE VPU II 0 N-PE 260V/40KA 260 V AC / 40 ka Reservepatron VPU klasse III RSC* Nettverkstype Varenr. Kontinuerlig spenning / Avlederstrøm (Imax) Klasse III avleder 12 til 230 V VPU III R 12V/4KV AC/DC 12 V med 1-fase + N VPU III R 24V/4KV AC/DC 24 V med 1-fase + N VPU III R 48V/4KV AC/DC 48 V med 1-fase + N VPU III R 120V/6KVAC/DC 120 V med 1-fase + N VPU III R 230V/6KVAC 230 V med 1-fase + N Klasse III Stikkontaktbeskyttelse VPU III SO LD 230 V AC med LED 1-fase + N VPU III SO LD+A 230 V AC med LED og lydsignal 1-fase + N VPU PV klasse I og II RSC* Nettverkstype Varenr. Kontinuerlig spenning/ Avlederstrøm (Imax) Klasse I avleder Solcelle 600 til 1000 V DC VPU I 2+0 PV 600VDC 600 V DC uten Solcelle VPU I 2+0R PV 600V DC 600 V DC med Solcelle VPU I 2+0 PV 1000VDC 1000 V DC uten Solcelle VPU I 2+0R PV 1000V DC 1000 V DC med Solcelle Klasse II avleder Solcelle 600 til V DC VPU II 2 PV 600VDC 600 V DC uten Solcelle VPU II 2 R PV 600V DC 600 V DC med Solcelle VPU II 0 PV 600VDC 600 V DC Reservepatron VPU II 2 PV 1000VDC V DC uten Solcelle VPU II 2 R PV 1000V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV 1000VDC V DC Reservepatron VPU II 3 PV 1000VDC V DC uten Solcelle VPU II 3 R PV 1000V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV Y 1000VDC V DC Reservepatron VPU II 3 PV 1200VDC V DC uten Solcelle VPU II 3 R PV 1200V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV 1200VDC V DC Reservepatron VPU II 3 PV 1500VDC V DC uten Solcelle VPU II 3 R PV 1500V DC V DC med Solcelle VPU II 0 PV 1500VDC V DC Reservepatron Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

18 varitector overspenningsvern Overspenningsvern for instrumentering, kontroll og automasjonskretser Med Varitector SSC og SPC, kan Weidmüller tilby en komplett familie overspenningsvern for kontroll- og instrumenteringsteknologi. I kontroll- og instrumenteringsteknologien er det spesielt viktig å beskytte seg mot overspenninger eller transienter da kostnaden ved en defekt enhet kan bli av en vesentlig art. VARITECTOR SPC Pluggbare overspenningsvern Varitector SPC inneholder flere funksjoner på kun 17,8 mm bredde: Beskyttelse av opptil 4 binære signaler eller to analoge signaler, overvåkning eller signalgivning via et kontaktsett. Takket være en pluggbar vernenhet kan disse byttes komfortabelt uten å måtte koble fra ledninger. I tillegg til dette, kan alle vernenhetene testes med V-Test testadapter for å sjekke om alt er i orden. For feildeteksjon og feilmeldinger, så vel som til overvåking av instrumentering, kontroll og automatiseringskretser, har Weidmüller utviklet Varitector SPC i sin nye familie overspenningsvern. Dette pluggbare vernet er karakterisert via sine utmerkede beskyttelsesegenskaper med kompakte dimensjoner. Med Varitector SPC R modulene, kan man overvåke alle vern eksternt. Opptil hele 10 moduler kan settes sammen for så å sende et signal opp til overvåkningsenheten, som kommer som tilbehør. En stor fordel med Varitector SPC er at modulene kan byttes eller fjernes under drift, slik at industriprosessen kan gå sin gang uten avbrudd. V-Test enheten kan benyttes for å teste funksjonen på SPC modulen. Dette sikrer at vedlikeholdsintervallene lett kan planlegges, som pålagt i henhold til IEC For 4 binære signaler trenger man kun 17,8 mm. Den skrufrie jordtilkoblingen sikrer en utladningsstrøm på opptil 20kA (8/20µs) eller hele 2,5kA (10/350µs) via en jordet montasjeskinne. For mer informasjon og datablader på produktene se

19 Varitector SSC - beskyttelse i 6 mm bredde rekkeklemmeformat Fordelen ved alle Varitector SSC produktene ligger i den kompakte rekkeklemme liknende dimensjonene. De kombinerer funksjonen tilkobling med beskyttelse. Produktserien tilbyr et vidt spekter med høykvalitetselektronikk-kretser for binære og analoge kretser så vel som produkter med integrerte komponenter. Dette gjør Varitector SSC til et passende produkt til enhver applikasjon. PE-tilkoblingen tilkobles uten skruer, da man enkelt snepper denne på en jordet PE skinne. Varitector SSC familien tilbys overspenningsvern for kontroll- og instrumenteringskretser. Hele serien ble utviklet med kompakte rekkeklemme-dimensjoner, med en total bredde på kun 6,2 mm. Det faktum at denne serien minner om ordinære rekkeklemmer, har flere fordeler for brukeren. Blant disse fordeler kan nevnes: montasje kjent fra standard klemmer, sikker og varig forbindelse på lederen samt kjent tilbehør som lasker og merkemuligheter. Beskyttelsen mot overspenninger eller transienter er øyeblikkelig aktiv når man kobler til lederen. Varitector familien tilbyr over 100 forskjellige produkter, alt for å møte akkurat din applikasjon når det gjelder overspenningsvern. Denne beskyttelsen inkluderer vern for analoge og binære kretser for 5V, 12V, 24V, 48V og 60V. Alle typer med integrert elektronikk passende enhver applikasjon. Ved bruk av en torx-flatspor skrue med et tiltrekkingsmoment på 0,8-1 Nm, er ledere fra 0,5-6 mm² koblet på en varig, vibrasjonsikker måte. Den sikre utladningen av strømtransienter opp til 20 ka (8/20µs) blir utført av en snap-on tilkobling til montasjeskinnen. En direkte kontakt med PE-tilkoblingen som dette, vil gi glimrende utladningsegenskaper i lang tid. For presis identifikasjon, er alle Varitector klemmene utstyrt med flere merkemuligheter. Man har muligheter for å merke hvert tilkoblingspunkt, samtidig som at selve produktet har en merkemulighet. I tillegg er alle vern merket med en fargekode som indikerer spenningsnivået på komponenten. Dette gjør produktet lett å identifisere i tavlen, noe som forenkler service og montasje. 19 Alle Varitector vernene er testet i henhold til de seneste standarder (IEC/EN ) i klassene D1, C1 og C2. De imøtekommer også kortslutningskravene når beskyttelsesobjektet kommer i overbelastning eller kortslutter. Med EMC-settet kan vi tilby ytterligere sikkerhet for tilkoblinger med skjermet kabel. EMC-settet inneholder EMC-konnektor, samt en EMC-kabelstrips. På denne måten kan kabelskjermen enkelt tilkobles klembøylen i Varitector SPC modulen. VI SKAPER MERVERDI

20 varitector spc På 17,8 mm - fire binære eller to analoge signaler med feilmelding og signalkontakt Stort utvalg En løsning for alle typer beskyttelse. Strømsløyfer og binære signaler, så vel som integrerte komponenter og kombinasjoner av strømsløyfer og strømforsyninger, som eksempel 24V etc. Rask indentifisering Fargekodet merking: Lett identifisering av spenningsnivå via farger: 12 V = grønn 24 V = binært signal, blå 24 V = analogt signal, gul 48 V = rød 60 V = violett Bekvemt og sikkert Feil insetting av modulene er forhindret via kodede moduler. Overvåkningsfunksjon Status display og meldekontakt: Beskyttelsesfunksjonen kan bli evaluert eksternt. Tester Den pluggbare modulen kan lett testes via V-Test instrumentet. Dette instrumentet kan også benyttes for de kraftige klasse I og II vern, PU I og PU II. 20 Kraftig jordforbindelse Kan benyttes i henhold til installasjonsstandard IEC Sikrer utladning opp til 20 ka (8/20) og hele 2,5 ka (10/350) til jord. Testet for klasse D1, C2 og C1 iht. IEC For mer informasjon og datablader på produktene se

21 Grensesnitt Pluggbar avleder Varenr. Avleder Varenr. Base Varenr. Sokkel, flytende jord Pluggbar avleder med med relèkontakt (R) Varenr Avleder Varenr. Sokkel Varenr. Sokkel, flytende jord 0(4) 20 ma VSPC 2CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 24Vdc 0,5A R (4) 20 ma VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R V VSPC 2CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 24Vdc 0,5A R V VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R ADSL VSPC Uko ADVANT VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R ARCNET (Plus) VSPC R485 2ch VSPC R485 2ch R ASI PU III R 48Vdc PU III R 48Vdc PU III R 24Vdc PU III R 24Vdc BITBUS VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL 12Vdc 0,5A R BLN (Building Level Network) VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 12Vdc 0,5A R VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R CAN-Bus VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R C-BUS VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R CC-LINK VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Data Highway VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R (Plus), DH+ Datex-P VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R DeviceNet VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R DIN Messbus VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Dupline/Miniplex VSPC 1CL 12Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R EIB (European VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 24Vdc 0,5A R Installation Bus) ET 200 VSPC 1CL 5Vdc 0,5A VSPC 1CL 5Vdc 0,5A R E1 VSPC Uko VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R FIPIO/FIPWAY VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R Genius I/O Bus VSPC 2CL 12Vdc 0,5A VSPC 2CL 12Vdc 0,5A R Hart VSPC 1CL 24Vdc 0,5A VSPC 1CL 24Vac 0,5A R HDSL VSPC Uko IEC-BUS VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R ISDN Basic VSPC Uko connection (Uk0-Bus) Cathodic corrosion VSPC GDT 2ch 90V20kA prevention LON (Works) VSPC 1CL 48Vac 0,5A LRE Networks VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R LUXMATE-Bus VSPC 2CL HF 24Vdc VSPC 2CL HF 24Vdc R M-Bus (Remote VSPC 1CL 24Vac 0,5A VSPC 1CL 24Vdc 0,5A R readout of counter) MODBUS(-PLUS) VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R MPI-Bus VSPC R485 2ch N1 LAN VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R N2 Bus VSPC 2SL 5Vdc 0,5A VSPC 2SL 5Vdc 0,5A R P-NET VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Procontic CS31 VSPC 1CL 12Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Procontic T200 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Profibus DP (FMS) VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Process-Bus, VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Panel-Bus PT100 VSPC 3/4WIRE 24VDC P-Bus PU III R 24Vdc PU III R 24Vdc PSM-EG-RS422 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R PSM-EG-RS485 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R RACKBUS VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R RS 422A, V.11, X.27, VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R RS 423A RS 449 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R RS 485 VSPC R485 2ch VSPC R485 2ch R RS-232-C/V.24 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R SDLC VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R SDSL VSPC Uko SecuriLan-LON-Bus VSPC 1CL 12Vdc 0,5A VSPC 1CL 12Vdc 0,5A R SHDSL VSPC Uko SINEC L1 VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R SINEC L2 DP VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R Profibus DP VSPC R485 2ch VSPC R485 2ch R T-DSL VSPC Uko Telephone analog VSPC Uko TTY, 0(4) - 20 ma VSPC 2CL 24Vdc 0,5A VSPC 2CL 24Vdc 0,5A R U-BUS VSPC GDT 2ch 90V20kA VDSL VSPC Uko V.35 VSPC 2CL HF 5Vdc VSPC 2CL HF 5Vdc R X.21/X.24 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R X.25/X.31 VSPC 2CL HF 12Vdc VSPC 2CL HF 12Vdc R Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru

22 Beskyttelse av binære signaler n V 22 VSPC CONTROL UNIT OK FAULT VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC VSPC U N= 24V U C= 31V IP 20 X 2 X 1 X 2 X X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 1 X X 1 1 X 1 X X 1 1 X X 1 1 X 1 X 2 X Feildeteksjon og feilmeldinger for to strømsløyfer eller fire binære signaler med V-control modulen, en diagnose eller feilmeldingsmodul. +- For mer informasjon og datablader på produktene se 6

23 V-Test Testinstrument for Weidmüller overspenningsvern Ved å benytte seg av V-test, kan vedlikeholdsintervallene bli utført jevnlig iht. IEC Pluggbare moduler som går til vernene PU I, PU II, VSPC kan testes med dette instrumentet. Instrumentet vil gi en indikasjon på om modulen kommer til å måtte byttes om kort tid, eller om dens beskyttelse fortsatt er tilstrekkelig Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru 7 VI SKAPER MERVERDI

24 Hvor skal VPU-Serien være installert i n En oversikt over de vanligste nettverkskonfigurasjoner Beskyttelse av binære signaler (SL= symmetrisk last) Binære signaler refererer til toverdige (binære) signaler. Disse kan lettest beskrives som 1/0 eller på/av. Disse definerte verdiene kalles også for logiske verdier. Standardformer er: V 5V V 24V For binære signaler finnes to typer av beskyttelseskomponenter en med felles referansepotensiale og en uten To-leder tilkoblinger blir ofte utført med et felles referansepotensiale. Dette gjelder som oftest signaler fra binære sensorer, aktuatorer eller indikatorer TS unprotected protected 24 Praktiske eksempler inkluderer: Nivåbrytere Trykknapper Grensebrytere Fotoceller Kontaktorer Signallamper Overspenningsvernene for flytende jord (FG) modellene for binære signaler kan benyttes i alle applikasjoner der forandring i jordpotensialet kan forekomme. Dette er som oftest signaler som er gitt ute i felt og transportert over lengre distanser. På denne modellen er det plassert en gass-avleder i serie mellom jordpotensialet og selve vernmodulen. Gassavlederen hindrer forstyrrelser og jordsløyfer via koblingen til jord TS unprotected protected For mer informasjon og datablader på produktene se

25 ettverket? Beskyttelse av analoge signaler og strømsløyfer (CL) I praksis er de mest vanlige signalene analoge signaler, også kalt strømsløyfer. Tilstanden til dette signalet er ofte av en kontinuerlig art. Sensoren mottar signaler av en type som denne igjen omdanner til analoge signaler. I de fleste tilfeller, blir analoge signaler benyttet til å verifisere grenseverdier (for eksempel max/min temperatur). Som oftest blir disse signalene transportert over lengre distanser. 3 Standardformer er: 4-20 ma 0-20 ma 0-10 V. I praksis benytter man to-, tre- eller fireleder målinger uten felles referansepunkt. Jo flere ledere man benytter, desto mer nøyaktig blir målingen. Praktiske eksempler inkluderer: Nivåmåling PT100 elementer Temperaturmålinger TS unprotected protected 4 Grounded Direkte jordet. surge protection TS unprotected protected 25 Ved Floating-ground flytende jord. surge protection (FG) Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

26 varitector logger 30 Registrering og logging av overspenningspulser Ønsker du å vite hvor effektiv lyn- og overspenningsbeskyttelsen i anlegget ditt er? Våre systemer dokumenterer belastningen av dine systemer. For å beskytte utstyr og systemer mot skade fra overspenning, er det tilrådelig å vite hvor mye last de beskyttende elementer er utsatt for. VARITECTOR LOGGER 30 registrerer strømpulsene som overstiger en viss styrke, som er bestemt av dine overspenningsvern gjennom PE-leder. Dette måler pålitelig belastningen av dine beskyttende elementer. Denne målingen betyr at du kan gi optimal testing og justering av din beskyttelse og målingene utfyller type II og III VARITECTOR PU overspenningsvern. Enkel bestemmelse av årsakssammenhenger Dokument èr tiden og de beregnede resultater ved å logge eksakte tidsangivelser. 26 For mer informasjon og datablader på produktene se

27 Fleksibel løsning Et internt batteri betyr at VARITECTOR fungerer uavhengig av strømnettet. Allsidig strømmåling Sensoren registrerer aktuelle strømtopper på PE-leder, for eksempel de som er forårsaket av lynnedslag. 27 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: eller Telefon: Teknisk support: Besøksadresse: Billingstad sletta 97, N-1378 Nesbru VI SKAPER MERVERDI

28 varitector data cat.6 Overspenningsvern for Ethernet-applikasjoner Datanettverk er ryggraden for effektiv kommunikasjon i industrielle systemer. Men disse nettverkene er spesielt følsomme for elektriske forstyrrelser. Man trenger derfor et egnet beskyttelses konsept for å sikre pålitelig dataoverføring. Sikre kvaliteten og påliteligheten til dataoverføringen ved å beskytte kommunikasjonsnett mot skade fra lynnedslag og forbigående overspenninger. Vårt nye Ethernet overspenningsvern VARITECTOR DATA CAT6 er i tråd med dagens trender i markedet mot bestemmelse av enda høyere datahastigheter og leverer beskyttelse opp til 250 MHz (klasse E). 28 Høyeffekt overføringshastighet Power-over-Ethernet kan også overføres til andre enheter gjennom vernet. IE + PoE+ For mer informasjon og datablader på produktene se

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Overspenningsvern klasse II 289 Overspenningsvern klasse III 297 Varitector signalvern 301

Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Overspenningsvern klasse II 289 Overspenningsvern klasse III 297 Varitector signalvern 301 Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Gassavleder 35-/50kA 285 Gassavleder 100kA 286 Klasse I + II med varistor 287 Klasse I + II 16kA 288 Overspenningsvern klasse II 289 280V 1 og 2 pol 289

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Distribuert I/O, u-remote

Distribuert I/O, u-remote Distribuert I/O, u-remote fra Weidmüller DISTRIBUERT I/O, U-REMOTE fra Weidmüller Weidmüller u-remote, vårt mest innovative konsept for distribuert I/O med fokus på en rekke brukerfordeler: Enkel planlegging,

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon i prosessindustrien Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler Effektiv krysskobling og distribusjon av signaler i prosessindustrien Spar penger og

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI Euro System Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks:

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Kundetilpasset Montasje

Kundetilpasset Montasje Utdrag fra Hovedkatalog 6 Kundetilpasset Montasje Delkatalog Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf.66 98 33 50 Fax.66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Kundetilpasset montasje Å ta frem løsninger

Detaljer

Rider. Reléer. Brosjyre. Push-In sokkel - laskbar. Kraftige pinner. Fargekode. Testknapp. Lysdiode med beskyttelseskrets

Rider. Reléer. Brosjyre. Push-In sokkel - laskbar. Kraftige pinner. Fargekode. Testknapp. Lysdiode med beskyttelseskrets Rider Reléer Push-In sokkel - laskbar Kraftige pinner Fargekode Testknapp Brosjyre SIVILINGENIØR Lysdiode med beskyttelseskrets Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16 OVERBELASTNINGSVERN AS02678 Overbelastningsvern, 25A, 2P 1606478 AS02679 Overbelastningsvern, 25A, 3P 1606479 AS02680 Overbelastningsvern, 25A, 4P 1606499 AS03201 Overbelastningsvern, 32A, 2P 1606484 AS03202

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Optokobler MicroOpto 380 TermOpto 381 Miniserie 384

Optokobler MicroOpto 380 TermOpto 381 Miniserie 384 Optokobler MicroOpto 380 MicroOpto 380 Lask ZQV 4N 380 TermOpto 381 TermOpto, Skru 381 TermOpto, PushIn 382 Lask ZQV 4N 383 Miniserie 384 Fjær 384 Tilbehør 384 Side 378 OPTOKOBLER INNSTIKK:http://www.jfk.no/jfknudtzen/frontend/mediabank/11952/T

Detaljer

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN GW OV/25/2 Overbelastningsvern, 25A, 2p AS02678 1606478 774,00 GW OV/25/3 Overbelastningsvern, 25A, 3p AS02679 1606479 1207,00 GW OV/25/4 Overbelastningsvern, 25A, 4p AS02680

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Tekniske data Overspenningsvern

Tekniske data Overspenningsvern Tekniske data Overspenningsvern 447 Geografiske betingelser. eliggenhet og topografi, såvel som statistiske fakta, forteller oss at Norge er et land hvor skader forårsaket av elektriske overspenninger

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2008 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med stolpefeste NPS240V-M 28 647 50 2,40 Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240V-V 28 647

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09

Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Elsikkerhetskonferansen 28/10-09 Jordfeilbrytere og Utstyr for isolasjonsovervåking, Fungerer de som forutsatt? Riktig bruk. Ny NEK400-5-53 Svein Holla Elteco AS Velg riktig type jordfeilbryter/strømstyrt

Detaljer

Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter

Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter Vern Overspenningsvern 125 Overspenningsvern 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 den pålitelige lynbeskyttelsen Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp

Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp er en kraftig 19 fordeler for el kraft med topolet automatsikringer. PDUèn er konstruert for plassering i 19 dataskap og bygger 3U. Med Lanse Sikret

Detaljer

Kabelbeskyttelse. Flettet strømpe. Beskytter mot mekanisk påkjenning. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI

Kabelbeskyttelse. Flettet strømpe. Beskytter mot mekanisk påkjenning. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI Flettet strømpe Kabelbeskyttelse Beskytter mot mekanisk påkjenning Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Vi

Detaljer

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt

PoolManager PoolManager PRO. Veldig bra kan være så enkelt PoolManager PoolManager PRO Veldig bra kan være så enkelt Innovativ teknologi i smart design Produsert i Tyskland Nyt krystallklart vann til enhver tid PoolManager avanserer i den nyeste versjonen fra

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystemer For enkelte anlegg er det store besparelser å oppnå dersom en kan oppgradere

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2017 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Alle Nullpunktsikringene leveres med signalkontakt. Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240S-V 28 647 59 2,09 Nullpunktsikring

Detaljer

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE 16...2 2 BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 2 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG

Detaljer

Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig

Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig Befuktning Elektrode- dampbefukter. Kraftig og brukervennlig Condair CP3 Hvorfor Condair CP3? Skreddersydd teknologi Med CP3 kortet kan du programmere inn dine spesifikasjoner helt ned til kilogrammet.

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Ledninger. xverktøy. Halogenfri RQ90 og HFIX 750V. Vi gjør det enklere. Godkjenninger Tekst. Tekst. Beskrivelse. L d1 d3 a Pakn. Enhet Varenr. Varenr.

Ledninger. xverktøy. Halogenfri RQ90 og HFIX 750V. Vi gjør det enklere. Godkjenninger Tekst. Tekst. Beskrivelse. L d1 d3 a Pakn. Enhet Varenr. Varenr. xverktøy - Weidmüller Tekniske Ledninger Data Godkjenninger Tekst Tekst Beskrivelse L d1 d3 a Pakn. Enhet Varenr. Varenr. Halogenfri RQ90 og HFIX 750V mm mm mm mm str. AG Klemområde (mm) GL (mm) H (mm)

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking NDSL & EATON Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery Monitoring 1 Sårbarheten med en streng 36 x 12 volt blokker = 432 volt 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa.

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa. estartere estartere etarter og etarter med utotest kommer som to forskjellige produkter. etarteren tilkobles Gewiss automatsikringer, kombivern, og jordfeilbryter mens etarteren med autotest kommer med

Detaljer

Kampanje på pressverktøy

Kampanje på pressverktøy Kampanje på pressverktøy Euro Serien Kabelsko Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Vi garanterer en god opplevelse!

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - Automatsikringer MTHP 160 Hvorfor C og D karakteristikk fra 80 til 125A Modulær og plasseres rett på standard EN50022 skinne Felt for varig merking Indikator for inne / ute posisjon Et unikt dobbelt

Detaljer

KNX Grunnprinsipper Håndbok for Hjem- og eiendomsautomasjon

KNX Grunnprinsipper Håndbok for Hjem- og eiendomsautomasjon KNX Grunnprinsipper 3 Håndbok for Hjem- og eiendomsautomasjon 5. reviderte opplag 4 Forord Allerede på begynnelsen av 90-tallet førte økte krav til sikkerhet, fleksibilitet og komfort ved elektriske installasjoner,

Detaljer

Rekkevidde opp til 60m Integrert muting Type 2 eller 4 ihht EN T og L konfigurasjon

Rekkevidde opp til 60m Integrert muting Type 2 eller 4 ihht EN T og L konfigurasjon Sikkerhet Lysstrålevern Lysbom SG Body Big Rekkevidde opp til 60m Integrert muting Type 2 eller 4 ihht EN 61496-1 T og L konfigurasjon Beskrivelse SG Body Big er en robust og komplett lysstrålevern med

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

Uisolert kabelsko og verktøy

Uisolert kabelsko og verktøy Uisolert kabelsko og verktøy Euro Serien Kabelsko Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Vi garanterer en god

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

TRÅDLØS KOMFYRVAKT SE1000

TRÅDLØS KOMFYRVAKT SE1000 TRÅDLØS KOMFYRVAKT SE1000 Ny, enklere SENSOR O G S C A N D I N AV I A N E L E C T R I C F R A M I C R O M AT I C El.nr. 14 180 00 MYE ENKLERE LIKE FLEKSIBEL Ett produkt for all montering Perfekt for servicebilen

Detaljer

Kombisensor Bruksanvisning

Kombisensor Bruksanvisning Art. Nr.: 1025 00 Funksjon en brukes til måling av vindhastighet, nedbør, lysstyrke og skumring. Lysstyrken kan registreres separat for himmelretningene øst, syd og vest. De enkelte sensorenes plassering

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200

System pro M compact Modulær lastbryter SD 200 System pro M compact Modulær lastbryter SD 200 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 Med den nye SD 200, utvider ABB utvalget i System pro M compact serien, med en forbedret type modulær lastbryter. SD 200 har

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

FUKTIGHET. Hygrostater...112. Fuktighet- og temperaturtransmitter...113. Tlf.: 67 17 64 00, Fax: 67 17 64 01

FUKTIGHET. Hygrostater...112. Fuktighet- og temperaturtransmitter...113. Tlf.: 67 17 64 00, Fax: 67 17 64 01 FUKTIGHET Hygrostater... Fuktighet- og temperaturtransmitter... Tlf.: 67 7 6 00, Fax: 67 7 6 0 HYGROSTATER Med hårelement Hygrostatene leveres i eller trinn med vekselkontakt. De er utmerket for å regulere

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Vern av luftledninger

Vern av luftledninger Vern av luftledninger 01/17 Overspenningsavledere 12-24kV Protecta*Lite Avleder for montering på linje AUS De elektriske dataene er lik som PDV 0. Avlederne har også som tidligere en god del lenger krypestrømsvei,

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering Lighting ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering ClearFlood Large ClearFlood stor er utformet for å tilfredsstille kravene til mange ulike anvendelser av flombelysning. Den har dessuten

Detaljer

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Noen eksempel Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Eks 1 Havari på elektriske apparat og branntilløp Kunde

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering

ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering Lighting ClearFlood stor den beste løsningen for 1:1- ettermontering ClearFlood Large ClearFlood stor er utformet for å tilfredsstille kravene til mange ulike anvendelser av flombelysning. Den har dessuten

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer