Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter"

Transkript

1 Vern Overspenningsvern 125 Overspenningsvern 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105

2 den pålitelige lynbeskyttelsen Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal fungere ved lynnedslag, krever bedre kvalitet på overspenningsvernet. For dette har Hager et tretrinns overspenningsvernkonsept - grovvern, mellomvern og finvern. Produktene er enkle å installere i elektrofordelingene i bolighus og yrkesbygg. Kun en klemme skal tilkobles jord Pluggbare patroner for hurtig utskifting og god tilgjengelighet. Samme modulære form som standard automatsikring Enkelt og sikkert merkesystem ionnect-klemme for samtidig tilkobling av faseskinner og kabler. Fordeler: Tekniske data Høy sikkerhet beskyttelse mot lynnedslag og overspenninger Små lysbuer i fordelingen kapslet avleder i klasse Tydelig feilindikering avleder i klasse med havariindikering i front samt mulighet for fjernindikering Hurtig skifte av patronene pluggbare moduler til mellomvernet Montasje: Utførelse: Klasse: Lynstøtstrøm (10/350 µs): Vernenivå: Lynstrømavleder: Klasse: Avledningsevne (8/20µs): eskyttelsesnivå: Indikasjon: Overspenningsavleder: Klasse: eskyttelsesnivå: på IN-skinne i elektrofordelinger Modulærprodukter - Grovvern 25 (1-polet) / 75 (3-polet) ka <= 4 kv 1- og 3-polet kapslet - Mellomvern 15 / 40 ka <= 1,5 kv Rødt flagg 1-, 3- og 4-polet pluggbar - Finvern < = 1,25 / 1,5 kv 124

3 Overspenningsvern er inndelt i tre grupper: Klasse, Grovvern: ette er gnistgapvern med stor avledningsevne og høy restspenning. rukes i områder med stor hyppighet av overspenninger. Klasse, Mellomvern: rukes som hovedvern i områder med liten hyppighet av overspenninger, eller som mellomvern etter et klasse -vern. I sistnevnte tilfelle må avstand mellom vern klasse og minst være 15 meter, ellers må induktans SP937 brukes. Mellomvern finnes med både 275V og 440V tennspenning, og kan leveres med signalkontakt. isse vernene har utskiftbare patroner, med tydelig markering når denne må skiftes. Klasse, Finvern: rukes for beskyttelse av utsatte anleggsdeler eller apparater, som f.eks. TV, radio, P o.l. Finvern forutsetter et forankoblet mellomvern. Tekniske data side 468 Type Avlednings- Rest- Mod. Pk. El.nr. Ref.nr. evne spenning Grovvern 1x25 ka 4 kv SP120 1-polet (10/350 µs) 3-polet 3x25 ka 4 kv SP320 (10/350 µs) SP120 Mellomvern Puls 8/20 µs 440 V tennspenning: 1-polet m/sign.kont. 15 ka 2200 V SPN113 3-polet 15 ka 2200 V SPN513 3-polet m/sign.kont. 15 ka 2200 V SPN517 Reservepatron 15 ka 2200 V SPN013 Vern 275 V tennspenning: 1-polet m/sign.kont. 15 ka 1500 V SPN117 3-polet 15 ka 1500 V SPN315 4-polet 15 ka 1500 V SPN415 SPN415 Reservepatron 15 ka 1500 V SPN015 For sammenbygging til flerpolet brukes faseskinner se neste side SP202N Finvern 2 ka 1000 V SP202N 2-polet m/sign.kont. 16 A Forusetter forankoblet mellomvern. Induktans 500 V SP937 rukes når grovvern og (50 Hz) mellomvern installeres i samme fordeling max 63 A forsikring SP937 EI overspenningsvern TG029 TG

4

5 Tekniske data Overspenningsvern 447

6 Geografiske betingelser. eliggenhet og topografi, såvel som statistiske fakta, forteller oss at Norge er et land hvor skader forårsaket av elektriske overspenninger er noe vi må forholde oss til. e overspenningene vi normalt møter oppstår ved dannelsen av lyn, men man skal være oppmerksom på at også andre hendelser kan generere overspenninger. (F.eks. inn- og utkoblinger på nettet) Transient Grovvern Mellomvern Finvern Når det gjelder vern mot lyn, deler vi steders beliggenhet og farenivå i tre områder: max. 4 kv max. 1,5 kv max. 1 kv - AQ1, hvor faren for skader forårsaket av lyn er nærmest ubetydelig. 1. En overspenning forekommer i nettet 2. Grovvernet virker som en ventil og reduserer restspenningen til 4 kv 3. Mellomvernet minker restspenningen til 1,5 kv 4. Finvernet setter restspenningen til 1 kv - AQ2, hvor vi snakker om indirekte lynnedslag, dvs nedslag i tilknyttede luftlinjer. - AQ3, hvor vi snakker om stor fare for direkte lynnedslag i utstyr. Transienten. En overspenning i lavspenningsnettet kommer som oftest fra lynnedslag, og særlig utsatt er derfor luftstrekk. En transient er en kortvarig spenningstopp som sprer seg i elnettet i løpet av noen få mikrosekunder. en høye spenningen søker seg den letteste veien til jord. er det i installasjonen er lav overgangsmotstand finner transienten sin vei, gjerne i fordelinger eller i installasjonen for øvrig, og ofte med store skader som følge. Transient tid i ms Overspenningsvern. Overspenningsvernet beskytter installasjonen ved å slippe en del av transienten til jord. Jo høyere spenning vernet kan håndtere, desto høyere blir spenningen som slipper forbi vernet. Ved å dele vernene opp i tre ulike nivåer oppnår man et system hvor komponentene kan tilpasses maksimalt det stedlige behov. I Hovedfordeling Underfordeling Apparat Nivå 1. Grovvern. Grovvern i form av gnistgapvern beskytter fordelinger og installasjoner mot relativt store overspenninger. Grovvernet klarer overspenninger fra lynnedslag o.l. opp til 25 ka ved 10/350 µs puls. Restspenningen i disse vernene er forholdsvis høy; 4000 Volt, og vernet brukes som første vern ved inntak eller i hovedfordelinger der risikoen for store transienter er høy. Vernet bør alltid etterfølges av mellomvern, og eventuelt av finvern. Nivå 2. Mellomvern. Mellomvern av varistortype monteres i underfordelinger og beskytter installasjonen mot strømstøt med lavere verdi enn grovvernet over; 15 ka ved 8/20 µs puls. Vernet kan også brukes som hovedvern i områder med lavere risiko. ersom avstanden mellom grovvern og mellomvern er mindre enn 15 meter, må induktans SP937 brukes. Mellomvern leveres med 275 eller 440 Volt tennspenning. Vern med 275 Volt tennspenning vil gi bedre beskyttelse pga. lavere restspenning, men vil kunne havarere oftere dersom montasjestedet hyppig er utsatt for overspenninger. Nivå 3. Finvern. Finvern av varistortype monteres i underfordelingen etter kurssikringen, og er beregnet for beskyttelse av utstyr som er særlig ømfintlig for overspenninger. Finvern må alltid være etterkoblet et mellomvern. Komponenten beskytter mot strømstøt opp til 6,5 ka ved 8/20 µs puls. Induktans. For å oppnå tilstrekkelig selektivitet mellom grovvern og mellomvern er det viktig at det er en viss avstand disse imellom. enne avstanden bør være over 15 meter. ersom dette ikke er mulig, kan induktans SP937 brukes. enne kobles inn på ledningen mellom grovvernet og mellomvernet. Holdbarhet. En varistor tåler store overspenninger, men vil etter gjentatte transienter gradvis endre karakter. ersom varistoren blir overbelastet flere ganger, vil den til slutt havarere. Alle hager s overspenningsvern har indikasjon på at varistoren er defekt. Hager s mellomvern har pluggbar varistorpatron, som kan skiftes uten bruk av verktøy. Isolasjonstesting. Ved megging av et anlegg vil alle varistorer slippe spenning gjennom til jord, og må derfor kobles ut. I vern med pluggbar varistor gjøres dette enkelt ved at patronen trekkes ut. I Grovvern 4 kv Mellomvern 1,5 kv Finvern Nivå 1 Nivå 2 N ivå 3 6 kv 4 kv 1,5 kv Anleggsdelenes minimum isolasjonsfasthet 464

7 Montasje av overspenningsvern i anlegget Installasjon av overspenningsvern må kun utføres av autoriserte installatører. Gjeldende sikkerhetsforskrifter og forskrifter for elinstallasjoner må følges. I tillegg må man kontrollere at driftsspenningen i anlegget ikke overskrider vernets maksspenning. Hvis denne minsteavstanden mellom grovvern og mellomvern ikke er mulig, monteres "kunstig ledningsinduktans" SP936 / SP937 (se side 469) mellom avlederne. Grovvern - avleder klasse Viktige installasjonsråd - Forutsetning for høy beskyttelses virkningsgrad er egnet potensialutligning og et lavimpedans jordingsanlegg; - For å oppnå best mulig avledning, er det viktig at lederen fra vernet til potensialutjevningen er så kort som mulig. - Grovvern monteres i nærheten av hovedinntaket. I etterfølgende underfordelinger må mellomvern monteres. Mellom de forskjellige vernene må bestemte minimumskabellengder benyttes: Kablene mellom de forskjellige trinnene fungerer som avledningsinduktanser. Generelt trenger man for avledning mellom grovvern og mellomvern en kabel på 15 meters lengde. Installasjonseksempler Mellomvern Finvern - avleder klasse - avleder klasse Avlederkombinasjon Hovedfordeling Underfordeling 1 Underfordeling 2 Forbruksapparat Kabellengde Kabellengde Grovvern TV 15 m + Mellomvern + Finvern El* HIFI P Vaskemaskin 15 m vilkårlig vilkårlig Tørketrommel El* Grovvern + Kjøleskap 15 m Mellomvern El* Mellomvern vilkårlig + Finvern vilkårlig Mellomvern Minimum overspenningsfasthet til isolasjonen 6 kv 4 kv 1,5 kv * - El = Innkoblingsinduktans (se side 469) Teknikk 465

8 ruk i forskjellige nettyper TN- og TN--S-systemer F1 TN--system TN--S-system L3 PEN N F2 PE eller 3-polet grovvern SP320 SP120 SP120 L3 SP120 >15 m SPN415 L3 N eller en stk. SP315N + SP115N PA S P AS Forsikringen F2 kan løse ut hvis nettsikringen er 100 A. Flerlinjeskjema, eksempel på TN--system EVU Hovedfordeling Underfordeling Forbruker L3 F1 maks. 25 mm 2 F3 maks. 25 mm 2 PEN F2 F4 min. 16 mm 2 Grovvern 15 m eller induktans Mellomvern min. 6 mm 2 Finvern PAS P AS Tips: Hvis sikringen F3 er større enn 125 A må man forkoble en ekstra forsikring F4 = 125 A. TN-S-system I dette systemet må man montere et grov- og mellomvern på N- lederen. 466

9 IT-system To-trinns beskyttelse i IT-system. Hovedfordeling Underfordeling L3 FI Jordfeilbryter SP120 SP120 L3 SP120 >15m SP513N L3 PAS ➀ eller 1 stk. 3-polet grovvern SP320 ➁ eller 1 stk. SP517N med signalkontakt EVU Hovedfordeling Underfordeling Forbruk F1 F2 Grovvern maks. 25mm 2 F3 >15m F4 Mellomvern maks. 25mm 2 Jordfeilbryter Finvern L3 Tips: Hvis sikringen F3 er større enn 125 A må man montere en ekstra forsikring F4 = 125 A. PE PAS PAS Flerlinjeskjema, IT-anlegg med jordfeilbryter som kursvern Advarsel: Hvis grovvern og mellomvern monteres i samme fordeling, må man montere en induktans. Teknikk 467

10 Ikkeutblåsende overspenningsavledere i klasse Hager s overspenningsavledere i klasse er normert for spisstrømmer iht. IE Pga. sin innkapslede konstruksjon, som hindrer utblåsing av avlederen, er montering foran samleskinnesystem i fordelinger mulig. Overspenningsavlederen skal monteres iht. VEW-forskriftene "Richtlinie für den Einsatz von Überspannings-Schutz-einrichtungen der Anforderungsklasse in Hauptstromversorgerungssytemen". Overspenningsvern SP120 og SP320 trenger ikke, i anlegg med hovedsikringer 100 A eller mindre, å sikres separat. I anlegg med større hovedsikringer må vernet sikres med 100 A (se også forrige side). Overspenningsvern SP120 Overspenningsvern SP320 SP120 SP320 Ref.nr. SP120 SP320 Normer E IN VE : og-6/a1: Type Modulærprodukt redde i moduler 2 4 Merkespenning (maks. tillatt driftsspenning) 255 V / 50 Hz Følgestrømutløsingsevne ved merkespenning 1,5 ka eff Lynstøtstrøm (10/350) µs 25 ka (1-polet) 75 ka (3-polet) Restspenning 4 kv Forsikring (se beskrivelse over) 100 A gl/gg Kortslutningsfasthet (ved maks. forsikring) 50 ka / 50 Hz Kapslingsklasse IP 20 Omgivelser Lagringstemperatur -40 til +80 riftstemperatur -40 til +80 Isolasjonsmotstand 10 3 MΩ Tilkobling fleksibel massiv mm mm 2 Reaksjonstid 100 ns 468

11 Avledningsinduktans (EI) SP936 35A Tilkobles med 2 i-polklemmer (på topp) Avledningsinduktans (EI) SP937, 63A Tilkobles med 2 i-polklemmer (på topp) SP936 SP937 Avledningsinduktansen (EI) er en kunstig ledningsinduktans som monteres mellom grovvernet og mellomvernet. ette produktet benyttes spesielt for koordinering av begge vernene. Hvis den naturlige induktansen i ledningen mellom vernene - som må være lenger enn 15 m - ikke er tilstrekkelig mellomkobles en avkoblingsinduktans. Installasjonstips: Installasjon av SP936/937 må kun utføres av autorisert elinstallatør. Man må være oppmerksom på at merkedata for induktansen ikke må overskrides. Tilkoblingsprinsipp til avledningsinduktansen (EI) : Grovvern SP120 : Mellomvern f.eks. SP113N eller SP117N EI: Avledningsinduktans Forsikring Avledningsinduktansen SP936 må sikres med maks. 35 A gl og SP937 med maks. 63 A gl. Ref. Nr. SP936 SP937 Form Modulærprodukt Modulærprodukt Mål / moduler 2 4 Merkespenning 500 V~ maks. 60 Hz Merkestrøm 35 A 63 A Induktans 15 µh ± 20% 15 µh ± 20% Kapslingsklasse IP 20 Egetforbruk 5 W 8 W Kortslutningsevne (ved maks. forsikring) 50 ka / 50 Hz Forsikring 35 A gl / gg Likestrømsmotstand ca. 4 mω ca. 2 mω 50 ka / 50 Hz Forsikring 63 A gl / gg Omgivelser Lagringstemperatur -40 til til+80 riftstemperatur -40 til til+40 Tilkobling fleksibel massiv flertrådet 1,5 25 mm 2 1,5 35 mm 2 1,5 35 mm mm mm mm 2 Teknikk 469

12 Overspenningsvern (mellomvern) / klasse ette vernet er i stand til å avlede støtstrømmer med bølgeform 8/20 us på 15 ka flere ganger. I henhold til gjeldende tekniske forskrifter er overspenningsvernet utstyrt med termisk sikring. ette skiller verneelementet - som er en høybelastningsvaristor - fra nettet, når denne havarerer på grunn av mange eller energirike overspenninger. Indikator på fronten indikerer i så fall havarert varistor (rødt vindu). Vernene leveres med to tennspenninger; 275V og 440V. Lavere tennspenning gir raskere beskyttelse og lavere restspenning, men kan havarere oftere dersom området er utsatt for hyppige overspenninger. Fordelen med en todelt konstruksjon bestående av sokkel og plugg, er at det er enkelt å utføre isolasjonsmåling, eller at patronen i tilfelle varistorhavari kan skiftes uten at strømtilførselen må kobles fra. Enkelte typer leveres med potensialfri vekselkontakt for fjernmelding. Over disse kontaktene kan signal for normal drift, eller defekt varistor overføres. I flerpolede utførelser har man en spesiell kontakt som viser tilstanden til alle varistoravlederne hhv. at minimum en varistor er defekt. Sokkelen er utstyrt med bi-polklemmer som muliggjør enkel forbindelse til andre modulærprodukter, som automatsikringer, brytere og jordfeilbrytere. Overspenningsvern 1-polet SPN113 / SPN117 Overspenningsvern 3-polet SPN513 / SPN517 / SPN315 Overspenningsvern 4-polet SPN415 SPN113 og SPN117 leveres med signalkontakt SPN517 leveres med signalkontakt, SPN315 leveres uten SP415N for TN/TT-system uten signalkontakt Tilkoblingstips: Koblingseksempler er vist på foregående sider Overspenningsvern må sikres med maksimalt 125 A. Potensialutligning iht. IN VE 0185T-100 og iht. IE Minimum tverrsnitt er 6 mm 2. Overspenningsvern må jordes med så kort vei som mulig. Tilkobling av signalkontakter på overspenningsvern SPN113, SPN517 og SPN117 I max I min 250 V A / 0,5 A 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A Mini 0,25 mm 2 0,25 mm 2 Maxi 1,5 mm 2 1,5 mm 2 470

13 Tekniske data Patron for overspenningsvern klasse (mellomvern) Ref. Nr. SPN015 SPN013 Normer E IN VE 0675 T6 IE redde 1 modul 1 modul Nominell spenning 230 V~ 230 V~ Merkespenning U c 275 V~ 440 V~ Avledningsevne I n (8/20 us) 15 ka 15 ka Avledningsevne I max (8/20 µs) 40 ka 40 ka Avledningsspenning U p 1,5 kv 2,2 kv Nett-system maks. forsikring Prinsipp IT, TT og TN 125 A gl / gg Varistoravleder Patron for SPN117, SPN315, SPN415 SPN113, SPN513, SPN517 Omgivelsestemperatur Lagring rift -40 til til 80 Overspenningsvern klasse (mellomvern) Ref. Nr. SPN117 SPN113 SPN315 SPN513 SPN517 SPN415 Leveres med 1 x SPN015 1 x SPN013 3 x SPN015 3 x SPN013 3 x SPN015 4 x SPN015 Antall poler Omgivelsestemperatur Kapslingsklasse IP 20 Signalkontakt Signalkontakt (vekselkontakt) elastningsevne Tilkobling -40 til V A 0,5 A 0,5 A 250 V 0,1 A 0,1 A 125 V 0,2 A 0,2 A 75 V 0,5 A 0,5 A fleksibel massiv 0,25 mm 2 1,5 mm 2 0,25 mm 2 1,5 mm 2 Tilkobling fleksibel massiv 1,5 mm 2 25 mm 2 1,5 mm 2 35 mm 2 Teknikk 471

14 Overspenningsvern (finvern) / klasse For å oppnå best mulig overspenningsbeskyttelse på spesielt ømfintlige kurser (hvor man har tilkoblet P- eller HiFi-utstyr o.l.), må det tilkobles et finvern (SP202N). Finvernet er det siste trinnet i overspenningsvernkonseptet. ette har som oppgave å redusere resterende spenningstopper foran Overspenningsvern 1-polet SP202N tilkoblet utstyr. SP202N kan monteres direkte inn etter forankoblede mellomvern. Finvernet er utstyrt med signalkontakt som indikerer driftstilstanden. riftsstilling kan også avleses direkte på vernet. (Grønn lampe lyser = OK, slukket = defekt vern; må skiftes). Koblingsskjema L N N N L L hager SP202N hager SP202N V ~ 50/60 In: 3/5 ka Uoc: 6/10 kv Up: 1,25 kv Uc: 256 V ~ 230 V ~ 50/60 In: 3/5 ka Uoc: 6/10 kv Up: 1,25 kv Uc: 256 V ~ PE PE Tekniske data Overspenningsvern klasse (finvern) Ref. Nr. SP202N Normer E IN VE 0675 T6 IE redde 2 moduler Nominell spenning 230 V~ Merkespenning U c 250 V~ Avledningsevne I n (8/20 µs) U oc Restspenning Up Forsikring L(N) / PE, L / N = 3 ka L + N / PE = 5 ka L(N) / PE, L / N = 6 kv L + N / PE = 10 kv L N 1,25 kv L(N) PE 1,5 kv 16 A gl/gg eller 16 A Prinsipp Omgivelsestemperatur Lagring rift Tilkobling Fleksibel Massiv Kapslingsklasse IP 20 Signalkontakt (N - åpner) elastning 250 V A 0,5 A 250 V 0,1 A 125 V 0,2 A 75 V 0,5 A Tilkobling signalkontakt Fleksibel Massiv Varistoravleder og gassavleder -40 til til 80 1 mm 2 6 mm 2 1,5 mm 2 10 mm 2 1 mm 2 2,5 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 472

15 Faseskinner Utførelse: Materiale i skinnene: 1/2/3/4 faseskinner E - u 58 F25 Materiale i ekstr.-profilene Plast / temperaturbestandig > 80 (PV/PV-AS/P-AS): ikke lettantennelig / selvslukkende Materiale (sprøytestøpt). Plast / temperaturbestandig VST 120 (ISO) 138 Skap: (ycoloy/2100) UL - V0 / 1,6 mm Glødetrådbestandighet: PV - h og PV / AS = 650 / 3,2 mm ycoloy 3600 = 960 / 3,2 mm Klimabestandighet: iht. IN EN Isolasjonskoordinering: Overspenningskategori III Smussklasse 2 Isoleringenes TI-verdi PV 600V og endekapper PV / AS 600V IN VE 0303 del 1: ycoloy V ycoloy V Minimum krypestrekning for flerfaseskinner: > 4 mm Forskriften: IN / VE 0606 (forbindelsesmateriale) IN / VE 0659 (installasjonsfordeler) Isoleringens gjennomslagfasthet PV - h > 40 kv / mm Isolasjon: PV / AS 35 kv/mm ycoloy > 32 kv / mm P 38 kv/mm Støtspenningbestandighet: =/> 4,5 kv (1 kv / mmls) =/> 4,5 mm Nominell driftsspenning: 230/400V riftsmålestrøm/ skinnetverrsnitt: Kortslutningsfasthet: mm ls/phase 63 A 65 A 80 A 90 A 100 A 125 A 130 A =< 25 ka elastning ved 35 omgivelsestemperatur avhengig av innmatingspunkt! Skinnetverrsnitt mm 2 Innmating på starten hhv. slutten av skinnen Maks. skinnestrøm/fase A Tilkoblingstverrsnitt mm 2 Ytterligere tilførsel Maks. innmatingsstrøm/fase A Tilkoblingstverrsnitt mm 2 Kamskinne x25 2x25 2x Samleskinne Innmating på starten hhv. slutten av skinnen Innmating på midten I S le = ls le = Sum Is Øvrig innmating Ved mellommating må man påse at summen til avgangsstrømmene S1... Sn per skinnegren ikke er større enn den ovenfor nevnte maks. skinnestrømmen Is/fase. Teknikk 473

16 Hager Systemer as Industriveien 8 Postboks Lørenskog Tel Fax Printed in Germany / 06NO 0011 / / 4. / KO / F / POO Hager Tehalit Vertriebs GmbH

Tekniske data Overspenningsvern

Tekniske data Overspenningsvern Tekniske data Overspenningsvern 447 Geografiske betingelser. eliggenhet og topografi, såvel som statistiske fakta, forteller oss at Norge er et land hvor skader forårsaket av elektriske overspenninger

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Overspenningsvern klasse II 289 Overspenningsvern klasse III 297 Varitector signalvern 301

Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Overspenningsvern klasse II 289 Overspenningsvern klasse III 297 Varitector signalvern 301 Overspenningsvern Overspenningsvern klasse I 285 Gassavleder 35-/50kA 285 Gassavleder 100kA 286 Klasse I + II med varistor 287 Klasse I + II 16kA 288 Overspenningsvern klasse II 289 280V 1 og 2 pol 289

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE 16...2 2 BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 2 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater

FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater FDV Modulærprodukter Jordfeilautomater Jordfeilautomat - med vern i begge faser Jordfeilautomaten kombinerer vernfunksjonen til en automatsikring med en jordfeilbryter i én enhet. Jordfeilautomaten beskytter

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Fordelingsskap Volta. Utvalg og teknikk. Småfordelinger

Fordelingsskap Volta. Utvalg og teknikk. Småfordelinger Fordelingsskap Volta Utvalg og teknikk Småfordelinger Småfordelinger Volta QuickConnect gir bedre sikkerhet og større tidsbesparelse Ved nybygg og renovering av bolighus trenger man ofte kompakte løsninger

Detaljer

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14

Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL ISOLASJON... 3 2.1 Høyspenningsanlegg... 3 2.1.1 Isolasjonsnivå i 15 kv anlegget...3 2.1.2 Isolasjonsnivå

Detaljer

Rev.: 2 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 10

Rev.: 2 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 10 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL ISOLASJON... 3 2.1 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget... 3 2.2 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg...

Detaljer

Fordelingsskap Minifordeling

Fordelingsskap Minifordeling Fordelingsskap Minifordeling Utvalg og teknikk Småfordelinger Minifordelinger den minste fordelingsløsningen Mer informasjon på våre internettsider www.hager.no www.tehalit.no Hager minifordelinger har

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere

FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere FDV Modulærprodukter Jordfeilbrytere 447 bruk elektrisk energi uten fare Jordfeilbryterne fra Hager er meget enkel å montere og reduser farene forbundet med bruk av elektrisk energi. De beskytter mennesker

Detaljer

Rev.: 0 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 0 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KRAV TIL ISOLASJON...3 2.1 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget...3 2.2 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg...3

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS

GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN TYPE TEKST ART.NR EL.NR PRIS GRUPPE 16 OVERBELASTNINGSVERN GW OV/25/2 Overbelastningsvern, 25A, 2p AS02678 1606478 774,00 GW OV/25/3 Overbelastningsvern, 25A, 3p AS02679 1606479 1207,00 GW OV/25/4 Overbelastningsvern, 25A, 4p AS02680

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

Styring og kontroll. Tidsreleer. 161 Tidsreleer 506 Tekniske data. Modulærprodukter

Styring og kontroll. Tidsreleer. 161 Tidsreleer 506 Tekniske data. Modulærprodukter tyring og kontroll idsreleer 161 idsreleer 506 ekniske data Modulærprodukter 131 idsrelé forsinket inn- og utkobling Ved hjelp av Hager tidsreleer kan varsellys og akustiske meldingsapparater, ventilasjon,

Detaljer

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves Når fagkunnskap og kompetanse kreves www.elitscandinavian.com J o r d f e i l b r y t e r s e r i e n PRI Med forhåndsvarsling Mätinstrument Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET ENERGI INDUSTRI BYGG

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Hjemmeladere GHL. Hjemmelader med stikkontakt Type 2 Mode 3. Hjemmelader med fast kabel Type 2-3 Fase 400V

Hjemmeladere GHL. Hjemmelader med stikkontakt Type 2 Mode 3. Hjemmelader med fast kabel Type 2-3 Fase 400V Ladestasjoner 2016 Hjemmeladere GHL Tekniske data: Standarder/direktiv: IEC 61851-1, 61851-22 og IEC TS 61439-7 Montering: Kun veggmontering Merkespenning: 230 V / 400 50 Hz Installasjonssystem: TT-, TN-

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr.

Stigere. Komponenter -W1. In,A=1250 På. IT/230V, Ik max=27,58, Ik min=23,99 -WS4300. B25 På. B25 På. In,A=20 På. B10 På. B10 På. Prosjekt nr. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs i hovedstrøm R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw -W1 -Q1 2 In,A=1250 På TFSP Al 3x3x240/70 30 E Inntak 15,5kW IT/230V,

Detaljer

Fordelingsskap Minifordeling

Fordelingsskap Minifordeling Fordelingsskap Minifordeling Utvalg og teknikk Småfordelinger Minifordelinger den minste fordelingsløsningen Mer informasjon på våre internettsider www.hager.no www.tehalit.no Hager minifordelinger har

Detaljer

Vern av luftledninger

Vern av luftledninger Vern av luftledninger 01/17 Overspenningsavledere 12-24kV Protecta*Lite Avleder for montering på linje AUS De elektriske dataene er lik som PDV 0. Avlederne har også som tidligere en god del lenger krypestrømsvei,

Detaljer

Volta - ny generasjon småfordelinger

Volta - ny generasjon småfordelinger Volta - ny generasjon småfordelinger Småfordelinger Volta QuickConnect gir bedre sikkerhet og større tidsbesparelse Ved nybygg og renovering av bolighus trenger man ofte kompakte løsninger til elektrofordelingen.

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

SIKRINGSMATERIELL. AUTOMATSIKRINGER MLine, MALMBERGS, DinLine s. 16.2-16. SIKRING, JORDFEILSBRYTER s. 16.19. OVERBELASTNINGSVERN s. 16.

SIKRINGSMATERIELL. AUTOMATSIKRINGER MLine, MALMBERGS, DinLine s. 16.2-16. SIKRING, JORDFEILSBRYTER s. 16.19. OVERBELASTNINGSVERN s. 16. SIKRINGSMATERIELL 16 AUTOMATSIKRINGER MLine, MALMBERGS, DinLine s. 16.2-16 TILEGGSUTSTYR AUTOMATSIKRINGER s. 16.17-18 SIKRING, JORDFEILSBRYTER s. 16.19 OVERBELASTNINGSVERN s. 16.20 UZ ELEMENT, BUNNSKRUER,

Detaljer

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16

Sikkringsmateriell. Innhold. Gruppe 16 Sikkringsmateriell Innhold A Automater ABB S 280 UC, likestrøm... 20 Automater S951, ABB... 21 Automater høyeffekt S 800S, 690V, 50kA ABB... 19 Automatisk gjeninnkobler,eaton Moeller... 33 Automatsikring

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT

Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Løsningsforslag TELE2005_A14V_ GT Oppgave 1 a) t(s) 1 time 0,1 sek. Oppgave 1 c) I n I 1 I 2 I 4 I 5 Toleranseområde ved overbelastning Toleranseområde ved kortslutning (momentan utkobl.) I/I n (A) Oppgave

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16

Web katalog 2009, ver 1 Gruppe 16 OVERBELASTNINGSVERN AS02678 Overbelastningsvern, 25A, 2P 1606478 AS02679 Overbelastningsvern, 25A, 3P 1606479 AS02680 Overbelastningsvern, 25A, 4P 1606499 AS03201 Overbelastningsvern, 32A, 2P 1606484 AS03202

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Koblingssystemer. Klemmer. 78 Koblingsklemmer. 78 Avgreningsklemmer. 79 Quick-connect koblingsog jordklemmer. 80 Rekkeklemmer, quick-connect

Koblingssystemer. Klemmer. 78 Koblingsklemmer. 78 Avgreningsklemmer. 79 Quick-connect koblingsog jordklemmer. 80 Rekkeklemmer, quick-connect Koblingssystemer Klemmer 78 Koblingsklemmer 78 Avgreningsklemmer 79 Quick-connect koblingsog jordklemmer 80 Rekkeklemmer, quick-connect 81 Rekkeklemmer standard Koblingssystemer 77 Avgreningsklemmer inntil

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - Automatsikringer MTHP 160 Hvorfor C og D karakteristikk fra 80 til 125A Modulær og plasseres rett på standard EN50022 skinne Felt for varig merking Indikator for inne / ute posisjon Et unikt dobbelt

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2017 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Alle Nullpunktsikringene leveres med signalkontakt. Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240S-V 28 647 59 2,09 Nullpunktsikring

Detaljer

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN.

Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) AVGRENING TIL EDMUND TOLLEVSEN OG ELSE MARIE ANDREASSEN. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw/a i hovedstrøm A -T1 22kV IT/240V/50kVA -WST1 -F1 3 In,A=250 På A ALTEVIK -W1 EX Al

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2008 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med stolpefeste NPS240V-M 28 647 50 2,40 Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240V-V 28 647

Detaljer

SJEKKLISTE FOR ISOLASJONS-OG JORDINGSKOORDINERING I OG VED RELÉHUS

SJEKKLISTE FOR ISOLASJONS-OG JORDINGSKOORDINERING I OG VED RELÉHUS Isolasjonskoordinering Side: 1 av 5 SJEKKLISTE FOR ISOLASJONS-OG JORDINGSKOORDINERING I OG VED RELÉHUS 1 STILLEROM / FORROM 1.1 LOKAL 1.2 JORDING AV LEDENDE GJENSTANDER 1.2.1 Stillverkspanel til hoved

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling.

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling. NB 377 8.1.2009 Rev 1.0 Bruksanvisning for ELKO Universal Relé. RS16 art.nr. 4543 ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Datablad UNI-signalskap

Datablad UNI-signalskap Mai 2016 Side 1 av 11 Datablad UNI-signalskap Innhold: Side 1 Generell beskrivelse 2 2 Funksjon 2 3 Vedlikehold 5 4 Konstruksjon og tekniske data 5 5 Koblingsskjema 10 6 Målskisser 11 Mai 2016 Side 2 av

Detaljer

volta - ny generasjon småfordelinger

volta - ny generasjon småfordelinger volta - ny generasjon småfordelinger Småfordelinger volta QuickConnect gir bedre sikkerhet og større tidsbesparelse Ved nybygg og renovering av bolighus trenger man ofte kompakte løsninger til elektrofordelingen.

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - 46 QP Hvorfor Styrke og stabilitet Rask og enkel installasjon Dobbeltisolert Dør med 180 åpning med trekant lås. Kan utstyres med nøkkel lås. Høy motstandskraft mot slag og støt Andre spesifikasjoner

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse

BETJENING AV TAVLER. Betjeningskategorier. Lysbuebeskyttelse BETJENING AV TAVLER Betjeningskategorier Sakkyndig Instruert Usakkyndig Beskyttelsesgrad Kapslingsgrad Berøringsbeskyttelse Tilgjengelighet for usakkyndig betjening Lysbuebeskyttelse Seite - 1 Betjeningskategorier

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

Hjemmeladere GHL. Hjemmelader med stikkontakt Type 2 Mode 3. Hjemmelader med fast kabel Type 2-3 Fase 400V

Hjemmeladere GHL. Hjemmelader med stikkontakt Type 2 Mode 3. Hjemmelader med fast kabel Type 2-3 Fase 400V Ladestasjoner 2016 Hjemmeladere GHL Tekniske data: Standarder/direktiv: IEC 61851-1, 61851-22 og IEC TS 61439-7 Montering: Kun veggmontering Merkespenning: 230 V / 400 50 Hz Installasjonssystem: TT-, TN-

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2.

L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE L1,L2,L3,PE -WS4300. IT/230V, Ik max=1,29, Ik min=0,84. In,A=63 På -Q2. Til fordeling -WS4303, kjeller 1 (2. 1 2 3 4 Stigere Samleskinne Komponenter Sikringskurs R.Kl. Kabeltype Kabel Nr. Forlegning Lengde(m) Kursbetegnelse kw i hovedstrøm -WS4300 A L1,L2,L3,PE -Q1 3 -P1 In,A=63 På PFSP Cu 3x16/16 -W430000 C

Detaljer

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Noen eksempel Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Eks 1 Havari på elektriske apparat og branntilløp Kunde

Detaljer

Den nye QuickBusbar teknologien rask og sikker

Den nye QuickBusbar teknologien rask og sikker Modulære vern Den nye QuickBusbar teknologien rask og sikker Alle som investerer mye tid og krefter i en oppgave, forventer et godt resultat. Overraskende nok er resultatet enda bedre med QuickBusbar.

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Kontaktpersoner side 3. Kap. 1. Forutsetninger side 5. Kap. 2. Inntaksmåter side 9. Kap. 3. Kabeldimensjonering side 17

Kontaktpersoner side 3. Kap. 1. Forutsetninger side 5. Kap. 2. Inntaksmåter side 9. Kap. 3. Kabeldimensjonering side 17 Montørhåndbok 2009 Innhold: Kontaktpersoner side 3 Kap. 1. Forutsetninger side 5 Kap. 2. Inntaksmåter side 9 Kap. 3. Kabeldimensjonering side 17 Kap. 4. Koordinasjon og selektivitet side 21 Kap. 5. Kap.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning for lavvolt halogenlamper 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. Nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. Nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Detaljer

LAREL. FIBOX Kapsling type MNX PCM m/dls 5 Automatsikring. FDV Dokument. El.nummer : , EANnr. : Artikelnr :

LAREL. FIBOX Kapsling type MNX PCM m/dls 5 Automatsikring. FDV Dokument. El.nummer : , EANnr. : Artikelnr : FIBOX Kapsling type MNX PCM m/dls 5 Automatsikring El.nummer : 3680435, 3680438 EANnr. : Artikelnr : Generelt Dette er en serie kapslinger med slette sider og metriske nippelutslag. Spesielt godt egnet

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

Effektbrytere 16 til 1600 A

Effektbrytere 16 til 1600 A Effektbrytere 16 til 1600 A Effektbrytere fra 16 til 1600A For en rask og sikker installasjon Den nye serien effektbrytere er utviklet for å møte moderne krav til elektriske installasjoner, frem for alt

Detaljer

Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere!

Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere! Sikringsskap og sentraler Vi gjør det enklere! Sikringsskap uten målerfelt Sikringsskap, leveres montert og elektrisk koblet Vår spesialitet er å skreddersy løsninger etter kunden sitt ønske. De mest populære

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer