Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig"

Transkript

1 Spesifikasjon SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG INSTRUKSANSVARLIG DEFINISJON: BESKRIVELSE JORDFEIL I DISTRIBUSJONSNETT JORDFEIL MELDT DLE BESKRIVELSE AV FORHOLD OMKRING JORDFEILSØK MELDT DLE ORIENTERINGSBREV VED JORDFEILSØK: ANLEGGSVARIANTER: Elektrisitet i boliger, hytter og lignende: Næringsvirksomhet: INGEN TIL STEDE, VED JORDFEILSØK: BRYTE STRØMMEN VED JORDFEILSØK/KONTROLL: AVVIK ELLER ANMERKNING: NÅR SKAL ANLEGG BEFENGT MED FEIL/JORDFEIL FRAKOBLES? INNHOLD I RAPPORTEN: KOMMENTARFELT VED RAPPORTERING: KATEGORI JORDFEILSØK/KONTROLL REFERANSE: VEDLEGG: Hensikt og omfang Spesifikasjon skal sikre at søk og oppfølging av jordfeil i nettkundens elektriske anlegg gjennomføres på en systematisk og ensartet måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter for forvaltningsområdet. 2 Instruksansvarlig Ansvar for å utarbeide og vedlikeholde denne spesifikasjonen er tillagt leder i DLE. Sakkyndig selskap (SKS) har ansvar for å implementere spesifikasjonen i virksomhetens internkontroll system. 2.1 Definisjon: Frakopling: Funksjon beregnet på å gjøre hele installasjonen eller en bestemt del av den spenningsløs av sikkerhetsmessige årsaker ved å skille installasjonen eller deler av den fra enhver elektrisk strømkilde. Med dette menes å koble fra anlegg ved bruk av bryter, vern og lignende, ikke å koble ledninger fra det elektriske anlegget.

2 Spesifikasjon: Side 2 av 6 3 Beskrivelse Søk etter jordfeil i Nettselskapets distribusjonsnett skjer av utførende tjenesteleverandør, i regi av Nettselskapet. Jf. spesifikasjon BEHANDLING AV JORDFEIL Søk etter jordfeil i nettkundens el-anlegg skal utføres av DLE, jf. FEK 10, og FDLE 5, samt spesifikasjon DLE-TJENESTER. Grensesnittet mellom nettselskapet og DLE er ved TP (husvegg). 3.1 Jordfeil i distribusjonsnett - Tjenesteleverandør til Nettselskapet utfører jordfeilsøk i Nettselskapets distribusjonsnett. - Jordfeil lokalisert i distribusjonsnettet, følges opp videre av Nettselskapet. 3.2 Jordfeil meldt DLE - Dersom utførende tjenesteleverandør lokaliserer jordfeil å være i nettkundens el-anlegg, melder utførende tjenesteleverandør dette til DLE/SKS for oppfølging. Tilsynstype «Melding om jordfeil til DLE» benyttes. o Melding om jordfeil til DLE må inneholde tilstrekkelig informasjon til at DLE/SKS kan planlegge, og gjennomføre jordfeilsøk. o Nettselskapet varsler DLE/SKS om jordfeil til oppfølging via e-post generert i tilsynssystemet. Aktuell e-postadresse velges ut i fra geografisk område hvor jordfeil er lokalisert. o DLE/SKS gir Nettselskapet tilbakemelding når videre oppfølging er gjennomført. - DLE/SKS forbereder nytt tilsyn, og bør i tillegg forsøke å komme i kontakt med nettkunden for avtale om kontrolltidspunkt, samt gi informasjon om de farer som kan oppstå ved jordfeil på elektriske anlegg. - DLE/SKS kartlegger om anlegget er forfalt for periodisk kontroll/tilsyn. - Dersom eier/bruker av elanlegget ikke er til stede, kan DLE pålegge eier av elanlegget å være til stede. - DLE/SKS vil så føre tilsyn med elanlegget og verifisere/lokalisere jordfeil. - Ved jordfeil med 0,01 M Ω isolasjonsresistans frakoples anleggsdelen i henhold til spesifikasjon 3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn. Tilsynstype frakoplet delvis benyttes ved rapportering. Frakopling kan kun skje når eier/bruker er tilstede. - Det skrives rapport umiddelbart og senest innen 5 virkedager, hvorpå DLE fatter direktevedtak. DLE oppfordrer SKS å rapportere tilsyn som er utført i siste halvdel av desember, raskere enn 5. virkedager og helst innen utløpet av 31. desember. Eventuelt kan SKS på stedet frakoble(bruk av vern eller bryter) feilbefengt kurs, dersom kunden samtykker i dette, eller dersom dette anses sikkerhetsmessig påkrevet.

3 Spesifikasjon: Side 3 av 6 4 Beskrivelse av forhold omkring jordfeilsøk meldt DLE 4.1 Orienteringsbrev ved jordfeilsøk: - Orienteringsbrevet ved jordfeilsøk varsler om både jordfeilsøk og kontroll av elektrisk anlegg. - Inspektør kartlegger om anlegget er forfalt for periodisk kontroll/tilsyn før orienteringsbrev sendes ut. Avdekkes det mangler i den elektriske installasjonen under jordfeilsøk, kan inspektør vurdere det til at det skal gjennomføres en periodisk kontroll/tilsyn av hele anlegget selv om anlegget ikke er forfalt til tilsyn. 4.2 Anleggsvarianter: Elektrisitet i boliger, hytter og lignende: Jordfeilsøk/kontroll på anlegg som kvalifiserer til periodisk kontroll: 1. Det utføres periodisk kontroll rapporten for periodisk kontroll Jordfeil som avdekkes ved periodisk kontroll: 1. Det utføres periodisk kontroll rapporten for periodisk kontroll Jordfeilsøk/kontroll på anlegg som ikke kvalifiserer til periodisk kontroll: 1. Det utføres jordfeilsøk/kontroll rapporten for jordfeilsøk/kontroll kategori 2 eller 3 Avvik i rapporten skal registreres med tilsynstype Jordfeilsøk/kontroll kategori 2 eller 3 - frakoplet delvis 4. Dersom det ikke avdekkes jordfeil, skal det sendes 0-feil-rapport Næringsvirksomhet: Jordfeilsøk/kontroll på anlegg tilhørende næringsvirksomhet: 1. Det utføres jordfeilsøk/kontroll rapporten for jordfeilsøk/kontroll kategori 2 eller 3

4 Spesifikasjon: Side 4 av 6 Avvik i rapporten skal registreres med tilsynstype Jordfeilsøk/kontroll kategori 2 eller 3 - frakoplet delvis 4. Dersom det ikke avdekkes jordfeil, skal det sendes 0-feil-rapport Bygg/bolig-komplekser: Ved søk etter jordfeil i større bygg/næringsbygg/boligkomplekser eller i boliger med flere målere, knyttes jordfeilrapport opp i mot det elanlegget som er nærmest feilkilden. Gi så god referanse som mulig, for eksempel refererer til hvilken stiger feilen ligger på. Fellesmålt: - Orientering/varsel om søk etter jordfeil knyttes til fellesmåler. - Avdekkes det jordfeil i el-anlegg bak fellesmåler, for eksempel leilighet el.lign. rapporteres avvik på fiktivt anlegg i tilsynssystemet, som knyttes til eier/bruker av feilbefengt el-anlegg. Veilys-anlegg: - Tjenesteleverandør for jordfeilsøk på distribusjonsnettet søker ut jordfeil på veilysanlegg, sender så over konkret avvik til SKS, hvorpå SKS skriver jordfeilrapport med bakgrunn i det grunnlag som er mottatt fra tjenesteleverandør. - Umålte veilys-anlegg (kun VTP-ID) har egendefinerte anleggsnummer. Dette har i tilsynssystemet vært «privat gatelys», anleggstype «Gatelysanlegg». Andre anlegg med begrenset adkomst for eksempel offentlige pumpeanlegg/kum: - Tjenesteleverandør for jordfeilsøk på distribusjonsnettet søker ut jordfeil, sender så over konkret avvik til SKS, hvorpå SKS skriver jordfeilrapport med bakgrunn i det grunnlag som er mottatt fra tjenesteleverandør. Rapport etter jordfeilsøk sendes over til eier av anlegget. - Dersom anlegget ikke er tilgjengelig kan jordfeilsøket stoppe ved Tilknytningspunkt TP. 4.3 Ingen til stede, ved jordfeilsøk: - I de tilfeller det kan være nødvendig å treffe vedtak om å pålegge eier/bruker å være til stede, skal DLE orienteres. Et eventuelt vedtak treffes av DLE. - Vedtak om pålegg til stede, treffes av DLE, i de tilfeller hvor spesifikk tilgang til elanlegget er nødvendig for å få utført jordfeilsøk. For eksempel enebolig. - Etter å ha gjort avtale om jordfeilsøk/kontroll, være seg i form av brev eller pr telefon, og ikke treffer noen hjemme, kan det av DLE fattes vedtak om pålegg til stede. - Møter ingen etter at vedtak om pålegg til stede er sendt utarbeides jordfeil rapport, med gjeldende tilsynstype, på grunnlag av melding fra entreprenør, etter samme prinsipp som jordfeil kat Bryte strømmen ved jordfeilsøk/kontroll: - I forbindelse med jordfeilsøk kan el-anlegg gjøres spenningsløse. - Det er anbefalt å forhåndsvarsle eier/bruker om utkobling, men ikke et absolutt krav. - Ved utkobling av hele, eller større deler av el-anlegg, som for eksempel stiger i blokk osv., skal Hafslund Nett ved DLE og Driftssentralen varsles. Telefon nummer til Driftssentralen er:

5 Spesifikasjon: Side 5 av Avvik eller anmerkning: Det må utøves skjønn i kombinasjon med elsikkerhetsinformasjon hva angår bruk av anmerkning vs. avvik i forbindelse med rapportering av jordfeil. - Det skal skrives avvik dersom det avdekkes jordfeil i den faste installasjonen, samt apparater som for eksempel varmtvannsbereder, komfyr, kjøleskap, vaskemaskin eller lignende (produkter som det med stor sannsynlighet kommer til å bli brukt etter tilsyn). - Avdekkes det jordfeil i mindre pluggbare apparater som enkelt kan erstattes av nye, for eksempel lamper, brødrister, ventilatorer eller lignende, kan det være hensiktsmessig å skrive en anmerkning i stedet for avvik. 4.6 Når skal anlegg befengt med feil/jordfeil frakobles? - Ved jordfeil med 0,01 M Ω isolasjonsresistans frakoples anleggsdelen i henhold til spesifikasjon 3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn. Tilsynstype frakoplet delvis benyttes ved rapportering. - Frakopling kan kun skje når eier/bruker er tilstede. - Er det umiddelbar brann eller berøringsfare, skal de deler av elanlegget som er befengt med feil frakobles nettet/gjøres spenningsløst i henhold til 3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn. 4.7 Innhold i rapporten: - Hvert avvik/anmerkning skal inneha tilstrekkelig med opplysninger til å kunne lokalisere og identifisere feil sted i ettertid. - Målte verdier skrives i kommentarfelt til avvik slik at det kommer frem i rapportbildet. 4.8 Kommentarfelt ved rapportering: - Innledende kommentarfelt skal ikke brukes. - Dette har sammenheng med oppsett av vedtaksbrevet. 5 Kategori jordfeilsøk/kontroll Oversikten beskriver ulike kategorier for jordfeilsøk/kontroll. Kategori 1 (Jordfeil søk/kontroll - kategori 1) Kriterier: Tilfeller hvor SKS ikke reiser ut på kontroll, men kun skriver rapport. Eksempel på slike anlegg er: - veilysanlegg - pumpeanlegg Kategori 2 (Jordfeil søk/kontroll - kategori 2) Kriterier: Hvert enkelt tilsynsobjekt forhåndsvarsles om jordfeilkontroll, og måling skjer på spenningsløst anlegg. Eksempler på slike anlegg er: - mindre næring, med kompleksitet tilsvarende enebolig, som f.eks. frittstående butikker, små kiosker - enebolig - leilighet - rekkehus - hytte

6 Spesifikasjon: Side 6 av 6 Kategori 3 (Jordfeil søk/kontroll - kategori 3) Kriterier: Flere anlegg bak stikkledning, og måling må skje på spenningssatt anlegg, eller ett anlegg bak stikkledning og måling må skje på spenningssatt anlegg. Eksempler på slike anlegg er: - større komplekse anlegg - næring - blokkleiligheter - fellesanlegg i: blokk leilighetskompleks rekkehus 6 Referanse: FEK 10 FDLE DLE-TJENESTER BEHANDLING AV JORDFEIL 3_02_08 Frakopling av anlegg ved tilsyn 7 Vedlegg:

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-2:2014 NEK 405-2-2:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til utførelse Krav til inspeksjonsorgan

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. 1 Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eier av elektriske anlegg (anleggseier)

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

Standard avtaler for forbrukskunder

Standard avtaler for forbrukskunder Standard avtaler for forbrukskunder gjeldende fra 1. januar 2007 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer