Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: 01.11.14 Godkjent dato: 01.11.14 Rev. nr.:"

Transkript

1 Felles driftsinstruks BESTILLING AV KOBLING OG AUS-ARBEID Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Lied Arild Myrvang Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyras Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Jan Valle Lagret som: FELLES RUTINE - BESTILLING AV KOBLINGSORDRE OG AUS-ARBEID 1 Hensikt 2 Omfang 3 Gyldighet Rutinen skal sikre enhetlig og kvalitetssikret prosess og tilhørende roller ved bestilling av koblingsordre for planlagt kobling/aus-arbeid hos driftssentralen. AUS skal benyttes hvis dette bidrar til redusert totalkostnad inkl. KILE og bedre kundetilfredshet. Rutinen omfatter oppdragsgiver, planlegger, utfører og personell ved driftssentralen som involveres i en planlagt høyspentkobling /AUS-arbeid Rutinen gjelder netteiere nevnt over. Siste gyldige versjon av rutinen foreligger alltid som elektronisk versjon i over nevnte netteieres kvalitetssikringssystemer.

2 Instruks/Rutine: Dok.nr - Bestilling kobling og AUS Side 2 av 5 4 Rutine Se bestillingsskjema siste side Trinn Ansvarlig Beskrivelse 1 Entreprenør /planlegger som ønsker arbeidet utført 2 Driftssentralen / oppdragsgiver 3 Driftssentralen Anskaffer kundelister over berørte kunder og kontakter viktige kunder ifm planlegging av utkoblingen. Henter bestillingsskjemaet på internett og fyller ut dette med nødvendig informasjon/vedlegg og sender dette til driftssentralen og oppdragsgivers prosjektleder via e-post. Mottar og kontrollerer bestilling med vedlegg. Evt. avvik/mangler i bestillingen rettes til bestiller. Bestillingen avvises inntil nødvendig sluttdokumentasjon er mottatt/godkjent. Utarbeider koblingsordre ihht. gjeldende retningslinjer og kriterier. (den som skriver koblingsordren) 4 Driftssentralen (den som kontrollerer koblingsordren) INTERNETT: Planlagt kobling legges inn på netteiers internettside For FEN og E1: det krysses av for SMS FEN/E1. FEN/E1 sender da brev til kunder som ikke er registrert med sms/e-post Kontrollerer/varsler koblingsordre ihht. gjeldende retningslinjer. Askøy Energi besørger all varsling selv. Varsling via Elwin/epost/brev utføres i tillegg til lokal entreprenørvarsling ELWIN: For HNØ, FEN og E1: SMS sendes til berørte kunder via ElWin (valg 997, obs: min.3/maks.7 virkedager) For FEN og E1: e-post sendes til berørte kunder via Elwin (valg 994, obs: min.3/maks.7 virkedager) MEDIA: Utarbeider og sender annonse til media ved behov 5 Entreprenør /planlegger som ønsker arbeidet utført 6 Driftssentralen og Leder For Sikkerhet (LFS) Kontrollert/godkjent/varslet koblingsordre sendes til den som er oppført som mottaker. Ved høyspent- og lavspentarbeid: Besørger nødvendig lokal varsling (se egen kundevarslingsblankett for respektive netteier). Viktige kunder varsles særskilt. Ved lavspentarbeid: Informasjon legges ut på respektive netteiers internettsider. Leder For Sikkerhet (LFS) kontakter Driftssentralen når arbeidet kan starte. Kriterier for utkobling skal være oppfylt (se neste side) inkludert godkjent dokumentasjon for spenningssetting av hsp.anlegg Arbeidet gjennomføres under ledelse av Driftssentralen ved Leder For Kobling (LFK) og i henhold til instruks. Leder For Sikkerhet (LFS) har det overordnede ansvaret på arbeidsstedet

3 Instruks/Rutine: Dok.nr - Bestilling kobling og AUS Side 3 av 5 7 Driftssentralen Når arbeidet er gjennomført lagres koblingsordren i arkiv og for evt. KILE-rapportering. Driftssentralens nettdokumentasjon oppdateres. 5 Kriterier for utkobling av kunder - Utkoblingstid skal begrenses til et minimum og utkobling over 8 timer bør unngås. Om mulig skal AUS og / eller aggregat benyttes. - I boligområder bør utkoblingen begrenses til hverdager mellom eller mellom Det skal tas særlig hensyn til næringsvirksomhet, produksjonsbedrifter, samfunnsviktige institusjoner, offentlige bygg og lignende - Ved utetemperatur lavere enn minus 5 grader C: utsettelse av jobben skal vurderes - Ved utetemperatur lavere enn minus 10 grader C: maksimalt 2 timers utkobling - Ved utetemperatur lavere enn minus 15 grader C: ingen utkobling - Utkobling bør unngås ved høytider, større arrangementer, uvær og lignende 6 BESTILLINGSFRIST, BEHANDLINGSTID OG KUNDEVARSLING Alle berørte kunder skal varsles minimum 3 virkedager før planlagt høyspentutkobling når netteier initierer arbeidet. Høyspentkoblinger hvor koblingen ikke berører kunder: Bestillingsfrist/behandlingstid: minimum 3 virkedager før planlagt kobling Høyspentkoblinger hvor entreprenør har ansvar for å varsle alle berørte kunder: Bestillingsfrist/behandlingstid: minimum 5 virkedager før planlagt kobling Høyspentkoblinger hvor entreprenør kun varsler viktige kunder og netteier må utføre kundevarsling til resterende kunder (brev, sms, annonsering eller lignende): Bestillingsfrist/behandlingstid: minimum 8 virkedager før planlagt kobling Med viktige kunder menes: næringsvirksomhet, produksjonsbedrifter, samfunnsviktige institusjoner, offentlige bygg o.l. Utsettelse av godkjent koblingsordre avtales i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at berørte kunder varsles på nytt og at forutsetningene for koblingen er uendret. All strømstans hvor kunder er berørt, offentliggjøres på netteiers internettsider av entreprenøren (ved lavspentarbeid), eller av driftssentralen (ved høyspentarbeid)

4 Instruks/Rutine: Dok.nr - Bestilling kobling og AUS Side 4 av 5 Avvik fra bestillings-/behandlingstider medfører at planlagt kobling behandles som høyspent feil med tilhørende høyere KILE-kostnader. Behandlingstid er avhengig av korrekt dokumentasjon og koblingens kompleksitet. BESTILLINGSSKJEMA KOBLING OG AUS-ARBEID Koblingen utføres i følgende konsesjonsområde: Hafslund Nett Øst:, Fredrikstad EnergiNett:, Energi 1:, Askøy Energi: Oppdragsgiver Firma / person Telefon Mobiltlf. Oppdragsgiver (nettselskap) Planlegger (entreprenør) Utfører/LFS(Leder For Sikkerhet) Prosjektnummer hos oppdragsgiver : Viktige opplysninger vedrørende koblinger: Bestillingfrist for koblingsordre hvor ingen kunder er berørt: 3 virkedager, hvor entreprenør varsler alle kunder: 5 virkedager, hvor netteier involveres i varsling: 8 virkedager. Strømstans skal godkjennes av driftssentralen og evt. overliggende nett før kundevarsling. Berørt kunde skal ha beskjed om strømstansen minimum. 3 virkedager før planlagt utkobling. Produksjonsanlegg, forretninger og lignende må kontaktes direkte dersom de er berørt av strømstans. Hvis entreprenørens eget personell ikke skal være LFS, må denne bestilles min.3 dager før kobling. Nødvendig dokumentasjon for bryteranlegg, nettstasjon osv skal godkjennes av oppdragsgiver og inntegnes i dokumentasjonssystemet før spenningssetting av nytt høyspenningsanlegg. Ved endring i koblingsbok, skal denne beskrives med skisse før og etter hver enkelt koblingsordre AUS skal om mulig benyttes (dersom redusert totalkostnad inkl.kile og bedre kundetilfredshet). Sjekkliste for bestillingen:(fylles ut av bestiller og kontrolleres av Driftssentralen) Utføres som AUS-arbeid? Estimert KILE-kostnad NOK: Ja Nei Har utførende personell gyldig sikkerhetskort? Ja Nei Må driftsentralen skaffe ekstra personell i forbindelse med koblingen? Ja Nei Er det endringer i koblingsbildet etter utført arbeid? Ja Nei Godkjent dokumentasjon for spenningssetting av nytt hsp.anlegg vedlagt Ja Nei Maks. Ik-verdi på arbeidssted: ka ihht. tabell Dimensjon på jordingsutstyr: mm2 Opplysninger til Driftssentralen vedrørende koblingen: Mottaker av koblingsordre: Telefaks: E-post: Ønsket tidspunkt for kobling: Fra dato: Fra kl: Til dato: Til kl: Varsel om strømstans: Lokalt Annonse SMS

5 Instruks/Rutine: Dok.nr - Bestilling kobling og AUS Side 5 av 5 Kort arbeidsbeskrivelse inkl. berørt avgang, nettstasjon, innfasingssted og lignende: Driftssentral e-post adresse: (emnefelt må starte med Driftssentralen - <tekst>) Driftssentral tlf: , Sentralbord Hafslund Nett Øst: 06911, Energi1: 02179, Askøy: 02357, FEN:02159 Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum, Besøksadresse: Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610

Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610 1 (3) Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610 Informasjon til installatører og entreprenører INFORMASJON VÅREN 2008 - TIL INSTALLATØRER OG ENTREPRENØRER SOM LEVERER MELDING OM INSTALLASJONSARBEID

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Nøytralitet 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Spesifikasjon 3-01-02 NØYTRALITET/ UAVHENGIGHET/ HABILITET Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2013-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT

RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT RETNINGSLINJER FOR TILKOBLING AV MIDLERTIDIGE ANLEGG MED SPENNINGSNIVÅ > 1000 V I ALTA KRAFTLAGS LOKALNETT 1 Innledning Denne retningslinje gjelder ved etablering av midlertidige (provisoriske) anlegg

Detaljer

Rundskriv. Forbedret sikkerthet

Rundskriv. Forbedret sikkerthet Rundskriv Nummer : 09/07 Emne : Viktig melding til alle brukere av www.sildelaget.no Til : Alle brukere av Ekstranett på www.sildelaget.no Sted : Bergen Dato : 22.05.2007 Forbedret sikkerthet Hva gjør

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE.

HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. FOR HÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENTER I STAVANGER KOMMUNE. Utgiver av boka: Stavanger kommune.vei og trafikkavdelingen Styringsgruppe: Terje Emil Knutsen VT, Per Arne Alstad, Kultur, Solfrid Heskestad,

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Dokument ID: 64254 Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer