Utfordringer ved fellesmåling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer ved fellesmåling"

Transkript

1 1 Elmåledagene Utfordringer ved fellesmåling Ole-Petter Halvåg Agder Energi Nett AS

2 2 Hva er utfordringene? (sett fra en netteiers ståsted) Jo flere kunder på fellesmåling, - jo dårligere effektivitet og dermed mindre inntektsramme Å stanse/bremse kundetap ved etablering av nye fellesmålepunkter øker risiko for svekket omdømme Hver boenhet er et eget tilsynsobjekt som netteier plikter å føre tilsyn med (DLE) Press på tariffene (som ikke er tilpasset) Forvaltning av private målere? Montasje og kontroll I tillegg kan andre datterselskap i konsern ha interesse i at det etableres fellesmålinger

3 3 Dårligere effektivitet og lavere inntektsramme Ny inntektsrammemodell fra En stor del av inntekten defineres av en norm Normen dannes av (pr. def) av de mest effektive selskapene En av de såkalte outputparametrene i modellen er antall abonnment untatt (minus) fritidsabonnement En annen outputparameter er antall fritidsabonnement Svært forenklet kan man si at jo høyere er output er, jo høyere blir normen (sammenhengen må sjekkes/beregnes i hvert enkelt tilfelle)

4 4 Hvordan måles effektiviteten? NVE bruker en matematisk modell kalt DEA-analyse. (Data Envelop Analyses). Modellen består av en input som representerer alle våre kostnader inkludert KILE og en rekke output i form av hva vi produserer Antall kilometer høyspent Antall nettstasjoner Antall abonnement minus fritidsbolig Antall abonnement fritidsbolig Levert energi skog/bonitet kystklima snø

5 5 Hvordan måles effektiviteten? Modellen forsøker å finne en kombinasjon av andre selskap som produserer minst det samme som ditt selskap med mindre totale kostnader enn deg Denne kombinasjonen av andre selskap kan være fra noen prosent til mange ganger selskapenes størrelser.

6 DEA-resultat for Agder Energi Nett - distribusjonsnett 6

7 DEA-resultat for Agder Energi Nett med 5000 flere kunder 7

8 8 Resultateffekt AENs normkostnad (D-nett) pr : 463,1 Mkr AENs normkostnad med abb. : 470,6 Mkr Økt normkostnad med 6,5 Mkr Effektiviteten øker fra 91,7% til 93,2% Svært forenklet kan man si at inntektsrammen øker med normandelen (50% i , 60% fra 2009) Økt inntektsramme : 3,9 Mkr pr år (ca. 800 kr/abb) NB! Bransjens samlede ramme endres ikke dersom dine kostnader ikke økes.

9 9 Fellesmåling er direkte tap! Dersom kostnaden med å måle og avregne en gjennomsnittelig kunde bak en fellesmåler er mindre enn 800 kr pr år. NBNBNBNBNB Utslag på inntektsrammen pr kunde er forskjellig for hvert nettselskap må beregnes individuelt

10 10 Løsning Enten må NVE omdefinere begrepet abonnement slik at også tilsynsobjekter bak et fellesmålepunkt telles (foreløpig uten gjennomslag) Eller så må vi stoppe kundeflukten gjennom å endre incentivene, dvs. tariffen (pr i dag den beste trategi) Men egentlig trenger vi en helt annen reguleringsmodell (DEA er uegnet)

11 11 Hvordan stoppe overgang til fellesmåling? Fjerne det økonomiske incentivet Opprette blokk - tariff med redusert fastledd 6 eller flere boenheter forsynt over samme stikkledning (eks) Opprette egen tariff for fellesmålte anlegg med typisk husholdningsprofil Legge inn et gjennomsnittelig tilsyns - gebyr i fastbeløpet (individuell tariff er ikke godtatt av NVE)

12 12 Erfaringer med tiltak for å stoppe etterspørsel Blokktariff virker der antall boenheter forsynt over samme stikkledning er moderat Blokktariff gir noen en fordel uten å belaste de øvrige kundene (i hvert fall merkbart) Blokktariff kan forsvares kostnadsmessig (lavere investeringskostnader i nettanlegg pr. boenhet) Spesialtariff med høyt fastledd gir straff til de som allerede har etablert fellesmåling ut fra det tidligere prisbildet. Kan gi negativ omtale

13 13 Det er mange andre gode argumenter mot fellesmåling Den enkelte forbruker får ikke tilgang til markedet Den enkelte forbruker vil ikke delta i utrullingen av TVK med de eventuelle fordeler det innebærer Borettslaget/sameiet eller lignende bærer risikoen mht betaling (inndriving/stenging) Borettslaget/sameiet blir ansvarlig for alle undermålerne

14 14 Har ditt selskap et sammenlignbart antall abonnement med de andre? Hvordan er veilys abonnement registrert i ditt KISsystem? Ett abonnement pr kommune eller ett per uttak? Hvordan praktiserer dere summasjonsmåling?

15 15 Hva er mitt hovedbudskap Inntektsrammereguleringen må endres!! Det kan gjøres ved å bytte ut DEA-modellen med en oppgavebasert norm der rammen fastsettes ut fra de anleggene man faktisk har (effektivitetskrav kan enkelt integreres i normen gjennom best practise ) Inntil modellen endres må vi tilpasse oss så godt vi kan. Den sannsynligvis enkleste måten å øke egen ramme på er å øke antall kunder. Vi må anta at vårt referanseverk er tilpasset, - har vi da noe valg?

16 Takk for oppmerksomheten 16

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Reguleringsmodell 2012

Reguleringsmodell 2012 Reguleringsmodell 2012 EBL 1. april 2009 Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Thore Johnsen NHH/SNF Oppdrag Prinsippnotat om reguleringsmodell Dagens modell, med justeringer Standardprismodell (nyverdi / oppgave)

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Forslag til endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. av Fredd Karl Arnesen

Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. av Fredd Karl Arnesen Benchmarking av kundefunksjonen til Troms Kraft Nett AS. av Fredd Karl Arnesen STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, statsvitenskap og lærerutdanning Universitetet

Detaljer

Effektivitetsmåling over tid. en analyse av Troms Kraft Nett AS og norske kraftnettselskaper ved bruk av Malmquist-indeksen

Effektivitetsmåling over tid. en analyse av Troms Kraft Nett AS og norske kraftnettselskaper ved bruk av Malmquist-indeksen Effektivitetsmåling over tid en analyse av Troms Kraft Nett AS og norske kraftnettselskaper ved bruk av Malmquist-indeksen av Bjørn Inge Pettersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010

KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010 KURS NVE-RAPPORTERING 2. - 3. Februar 2010 1 INNHOLD I Innledning Regnskapsrapportering regulering Mengderegnskap (+interne transaksjoner) Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) Anleggsmidler

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Utvikling av nettariffer i smarte nett. Notat utarbeidet for Energi Norge

Utvikling av nettariffer i smarte nett. Notat utarbeidet for Energi Norge Utvikling av nettariffer i smarte nett Notat utarbeidet for Energi Norge Tittel Oppdragsgiver Utvikling av nettariffer i smarte nett Energi Norge Rapport nr 2014-1 Tilgjengelighet Ikke offentlig Dato 11.2.2014

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS

Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken. Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Hvordan benytte AMS anledningen til å effektivisere både dagens og fremtidens drift av målerparken Magnus Johansen Daglig leder Elsmart Solutions AS Elmåledagene 12. 13. november 2008 Kort om Elsmart Solutions

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Tavleforum Tromsø. Konsekvensutredning for rådgivere. Ved Jørgen H. Walther. Konsekvensutredning for rådgivere. COWI presentasjon 15.10.

Tavleforum Tromsø. Konsekvensutredning for rådgivere. Ved Jørgen H. Walther. Konsekvensutredning for rådgivere. COWI presentasjon 15.10. Tavleforum Tromsø Konsekvensutredning for rådgivere Konsekvensutredning for rådgivere Ved Jørgen H. Walther 1 Tavleforum Tromsø Konsekvensutredning for rådgivere COWI AS - Danmark uavhengig rådgivervirksomhet

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet privat sektor? Markedstrekk og vurdering av utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet. Mars 2015. Espen Rye Ellingsen

Hva skjer i pensjonsmarkedet privat sektor? Markedstrekk og vurdering av utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet. Mars 2015. Espen Rye Ellingsen Hva skjer i pensjonsmarkedet privat sektor? Markedstrekk og vurdering av utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet Mars 2015 Espen Rye Ellingsen Hva har skjedd i privat sektor? Fra å kunne velge kun

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Nettregulering i en nordisk kontekst

Nettregulering i en nordisk kontekst Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Biveileder(e): Kjell Sand, Sintef Energiforskning Bjørn Rune Stubbe, Nord Trøndelag E-verk Jørgen S. Christensen,

Detaljer

Bli en bedre investor

Bli en bedre investor Bli en bedre investor Christiania Securities Christiania Securities er et veletablert meglerhus som tilbyr aksjehandel på Oslo børs og de øvrige nordiske aksjemarkedene. Selskapet ble etablert i 1995 og

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer