Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet"

Transkript

1 Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

2 Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og skal alltid være risikobasert Føringene fra DSB baserer seg på en risikovurdering, men det må gjøres lokale tilpasninger 2 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

3 Risiko 3 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

4 Tilsynsmetoder Dokumentkontroll Verifikasjon (stikkprøvekontroll) Revisjon (systemrevisjon) Markedskontroll 4 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

5 Dokumentkontroll Gjennomgang av spesifikke dokumenter dokumenter fra virksomhetens internkontrollsystem, dokumentasjon på kvalifikasjoner og lignende Normalt ber en om at dokumentene sendes inn gjennomgangen gjøres på kontoret Dokumentkontroll benyttes ved oppfølging av elvirksomheter ved førstegangsregistrering og ved endring av registrerte opplysninger 5 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

6 Verifikasjon Vurdering av om et konkret forhold er i samsvar med krav i regelverket Kontroll av et elektrisk anlegg vil normalt utføres som en verifikasjon av om tilstanden er i samsvar med sikkerhetskravene i en teknisk forskrift (fel) En verifikasjon vil normalt basere seg på en liste med obligatoriske kontrollpunkter (TeFT) 6 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

7 Revisjon En revisjon benyttes ved tilsyn med virksomheter Skal avdekke om virksomheten driver et systematisk HMS-arbeid Vil normalt omfatte Dokumentgjennomgang Intervju av nøkkelpersonell Verifikasjon av anlegg, arbeidsmetoder og etterlevelse av interne rutiner og prosedyrer 7 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

8 Revisjon Det arrangeres egne kurs i revisjonsmetodikk HMS-etatene har i fellesskap utgitt Styrende dokumenter for tilsyn som legger føringer for hvordan revisjoner skal gjennomføres og rapporteres 8 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

9 Trinnene i et tilsyn Planlegging Innledning H S P U Undersøkelsen Oppsummering - Planlegge besøket - Vurdere dokumenter Hvem Spørsmål Krav Svar/Kommentar Rapport Reaksjon 9 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

10 Markedskontroll Tilsynsmetode for å overvåke at elektrisk utstyr som importeres og omsettes oppfyller sikkerhetskravene i forskrift om elektrisk utstyr (feu) 7 utvalgte DLE deltar i dette arbeidet (markedskontrollprosjektet) som ledes av Enhet for elektriske produkter (ELP) De som deltar gis spesialopplæring 10 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

11 Markedsovervåkning Markedsovervåkning er først og fremst overvåkning av produkter som befinner seg ute hos forbruker (utstyr av nyere dato, ikke gammelt utstyr som er utslitt) Alle DLE skal delta i markedsovervåkningsarbeidet som en del av det brann- og ulykkes forebyggende arbeidet med elektrisk utstyr i boliger 11 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

12 Oppgaver knyttet til markedsovervåkning DLE skal innhente informasjon, gi råd og informere forbrukere ved innmeldinger og spørsmål om farlige produkter DLE skal sjekke ut produkter, dette gjelder produkter det har vært hendelser med, eller produkter som DSB ønsker å få undersøkt nærmere av forskjellige grunner DLE skal rapportere avvik til DSB når de kommer over produkter som har farlige egenskaper. DSB vil følge opp overfor detaljist og importør/produsent 12 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

13 Kodelister Det er utarbeidet kodeliste for hver enkelt forskrift En feilkode gjenspeiler et konkret krav i forskriften Identifiseres med et nisifret tall Kravet formulert som et spørsmål benyttes under kontrollen Kravet formulert som en bekreftelse på at det ikke er oppfylt benyttes i rapporten fra kontrollen 13 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

14 Feilkode forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 9 - Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot Kode: Spørsmål : Er utstyr/anleggsdel defekt? Avvik fra kravet: Utstyr/anleggsdel var defekt. 14 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

15 TeFT En samling obligatoriske kontrollpunkter (feilkoder) som skal sjekkes ut ved tilsyn med en spesiell type virksomhet eller anlegg Fastsettes av DSB Obligatoriske kontrollpunkter skal alltid sjekkes ut og rapporteres på til DSB, men også andre påviste avvik skal rapporteres inn 15 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

16 Avvik og anmerkning Avvik overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Anmerkning et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik 16 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

17 Beskrivelse av avvik i rapporten Avvik: kravet, fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, formulert som en bekreftelse på at dette ikke er oppfylt (tekst fra kodelista) Avvik fra (hjemmel): Referanse til lov, forskrift, Kommentar: benyttes til å forklare og underbygge avviket. For avvik må det tydelig beskrives hvilke objektive funn som er lagt til grunn 17 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

18 Kommentar til et avvik Det skal alltid skrives en beskrivende kommentar til et påvist avvik som beskriver hva som er lagt til grunn for avviket Kommentaren skal alltid rapporteres inn til DSB sammen med avviket 18 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

19 Pass på avviksformuleringen bør være Kravhenvisende hvilket krav er det brudd på? Komplett dekker avviksformuleringen hele forholdet? Korrekt bygger avviket på objektive fakta? 19 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

20 Anmerkning Anmerkning: beskrivelse av et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik, dvs som ikke kan knyttes til manglende oppfyllelse av et konkret krav i regelverket Kommentar: benyttes til å forklare og underbygge anmerkningen. Det kan henvises til hva forholdet/forholdene gjelder 20 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

21 Tilsynsmetoder Dokumentkontroll Verifikasjon (stikkprøvekontroll) Revisjon (systemrevisjon) Markedskontroll 21 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

22 Jeg ble redd et øyeblikk, jeg trodde det var DLE som 22 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet kom

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2010 - Oversendelse av rapport fra tilsyn Direktoratet far Vår saksbehandler Magne Toft, tlf. 23080781 Deres dato 2010165481mt Deres referanse 1 av SUNNAAS SYKEHUS HF I I OES 201C Bjørnemyrveien 11 1450 NESODDTANGEN )oo ri)]..)) SUNNAAS SYKEHUS

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn

NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport fra tilsyn } S Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siri Aker, tlf. 23080786 NORDLANDSSYKEHUSET HF lav l 563 8092 BODØ NORDLANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2011 - Oversendelse av rapport

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet.

SUNNAAS SYKEHUS HF Tilsyn 2013 - Oversendelse av rapport fra tilsyn. Rapporten omhandler de generelle inntrykk som ble lagt frem på sluttmøtet. dsbdirektoratet for Vår saksbehandler I3rit Flønes Antonsen, tlf 23 08 07 84 SUNNAAS SYKEHUS HF Dokumerk datovår referanse 09.04.20132013/19 IO/ANBR Deres datoderes releranse Inger Nitteberg I av I Arkivkode

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Prosjekt TPT metodikk og regelverk Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandatet for evalueringen... 3 1.3 Overordnende føringer...

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer