Trender innen rekruttering. Øk treffsikkerheten med effektive rekrutteringsmetoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "08.01.2015. Trender innen rekruttering. Øk treffsikkerheten med effektive rekrutteringsmetoder"

Transkript

1 Øk treffsikkerheten med effektive rekrutteringsmetoder Ole I. Iversen (Dr. BA) førsteamanuensis II/partner Handelshøyskolen BI/Assessit AS E-post: Mob: Følg meg på Presentasjonen kan lastes ned på Trender innen rekruttering Økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft Raskere ansettelsesprosesser Økt krav til treffsikkerhet Økt krav til pålitelige metoder Økt mangfold Flere uærlige søkere? Økt krav til rekrutterere "Fisk" fikk ikke jobb Kvalifikasjonene var gode, intervjuet gikk bra, men stjernetegnet gjorde at Pia Dahl- Hågensen ikke fikk jobben. - Skremmende hvis sånt blir vanlig, mener hun. MONA SÆTHER EVENSEN Først publisert: Jeg ble ganske paff! Interiørdesigner Pia Dahl-Hågensen hadde sittet i jobbintervjuet i en time da det uventede spørsmålet kom: Hvilket stjernetegn var hun født i? - Da jeg svarte fiskene, ble intervjueren helt stille. Det var visst ikke så bra. "Jeg skulle visst svart noe annet", sa jeg, jeg trodde faktisk hun fleipet. Men hun forklarte meg at hun alltid pleide å spørre om stjernetegn i jobbintervjuer, fordi hun hadde erfaring med at det fungerte. Fiskene gikk visst ikke så bra sammen med hennes stjernetegn, så da fikk jeg ikke jobben. 1

2 Mange arbeidsgivere anser seg som særlig gode menneskekjennere «Man kan undres på hva som gjør dem så unisont sikre på egen vurderingsevne på dette punktet. Når arbeidsgiverne sier at de er menneskekjennere, så er det en annen måte å gi uttrykk for at de mener at de evner å oversette og tolke tegn og signaler ut fra det man snakker om på jobbintervjuet.» Kilde: Erika Braanen Sterri, Fafo. BIs rekrutteringsseminar 8. oktober 2014 Rekrutteringsprosessen Tiltrekke Annonsering Behovsanalyse Søknadsadministrasjon Seleksjon Ansettelse Introduksjon Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver? Hvordan og hvor skal vi komme i kontakt med aktuelle kandidater Intervju Psykologiske tester Referansesjekk Introduksjon Evaluering Hvilket behov har vi? Stillings- og krav analyse Administrasjon av søknader. Holde kandidater varme Forhandlinger Ansettelseskontrakt Etter Ole I. Iversen, 2003 Rekrutteringsmetoder Godt dokumentert sammenheng mellom gode metoder og økonomisk gevinst for virksomhetene Rett person på rett plass? De beste seleksjonsmetodene kan kanskje forklare 36% av jobbresultatene En god personlighetstest alene forklarer kanskje 4% - 16% 2

3 Normalfordelingskurven 99,74 95, % 2,15% 13,59% 34,13% 34,13% 13,59% 2,15% -3 SD -2 SD -1 SD Mean 1 SD 2 SD 3 SD Kompetanselag Personlighet Holdninger Ferdigheter Kjerne Vanskelig å observere Overflate Lettere å observere Ettter Spencer & Spencer, 1993: 11 Stillings- og kravanalysen Ansvars og arbeidsområde Arbeidsoppgaver - Nåværende - Framtidige Ansvar - Personalansvar - Budjettansvar Spesielle betingelser - Arbeidsmiljø Krav til stillingsinnehaver - Minimum utdannelse - Ønskelig utdannelse - Minimum erfaring - Ønskelig erfaring Personlige egenskaper - Maks 5 egenskaper Andre krav 3

4 Jobbanalysen Danner grunnlag for Stillingsannonsen Intervjuet innhold Eventuell bruk av andre utvalgsmetoder Evaluering og innstilling Stillingsannonser Skal tiltrekke seg kandidater Skal også selektere kandidater slik at det er de riktige kandidatene som søker Brukes av mange som en kravspesifikasjon De mest etterspurte lederegenskapene (Iversen & Standal, 2013) Kommunikasjonsevner Samarbeidsevne Motiverende Initiativrik 4

5 Utvalgmetoders treffsikkerhet (Schmidt& Hunter, 1998:265) Evnetester 0.51 %-vis økning Arbeidsprøver % Personlighetstest % Strukturerte intervju % Ustrukturerte intervju % Kollegavurdering % Referanseintervju % Arbeidserfaring antall år % Bio-data/CV % Ant. år utdanning % Alder % Jobbsimuleringsøvelser Kombinasjon av utvalgsmetoder Kompetanse Pers. test Intervj u Arb. prøve Ref. Intervju Utvalgsmetode Validitet Økningsvaliditet IQtest Problemløsningsevne Vurderingsevne Forhandlingsevne Aktiv lytting 5

6 Å lese en søknad Bærer søknaden preg av å være skreddersydd for akkurat denne jobben? (betyr sannsynligvis at søkeren er godt motivert for jobben) Skriver kandidaten noe om hvorfor han/hun søker akkurat denne stillingen? (betyr sannsynligvis at søkeren er godt motivert for jobben) Er søknad og CV ryddig satt opp? (betyr sannsynligvis at søkeren behersker orden og struktur) Er det hull i historikken til kandidaten? (kan bety at søkeren prøver å skjule noe) Intervjuet En av de mest brukte seleksjonsmetoder En utvalgsmetode som predikerer jobbprestasjon basert på kandidatens muntlige svar på muntlige spørsmål 6

7 Hensikt Få et førsteinntrykk av kandidaten Tiltrekke seg dyktige medarbeidere Vurdere kandidatens kompetanse Finne ut om kandidaten vi passe inn i organisasjonen Bli enige om lønns- og arbeidsvilkår Grad av struktur Ustrukturerte ingen struktur ingen bestemte områder fleksible Delvis strukturert planlagt hvilke områder som skal dekkes spørsmålene kan variere Strukturert intervju planlagt/strukturert alle kandidater får samme spørsmål i samme rekkefølge Innhold (Salgado & Moscoso, 2002) A. Vitnemål, sertifikater og biografiske data A. Hvilke formell utdanning har du? B. Faglig kunnskap/erfaringsbasert kompetanse A. Hvilke administrative datasystemer kjenner du? C. Ansvar og arbeidsoppgaver A. Hva slags oppgaver hadde du i din siste jobb? D. Selvevaluerende informasjon A. Hva er dine styrker og svakheter? E. Atferd i en konkret situasjon A. Fortell meg om sist gang du meglet i en konflikt. Hva gjorde du..? 7

8 To typer intervjuer Tradisjonelle intervju A: Vitnemål, sertifikater og biografiske data (15%) C: Ansvar og arbeidsoppgaver (32%) D: Selvevaluerende informasjon (48%) E: Atferd i konkrete situasjoner (5%) Atferdsbaserte intervju A: Vitnemål, sertifikater og biografiske data (4%) C: Ansvar og arbeidsoppgaver (40%) D: Selvevaluerende informasjon (23%) E: Atferd i konkrete situasjoner (33%) Spørsmåls- og observasjonsområder Nåværende personlige forhold Motivasjon - det denne søkeren liker mest Generell atferd Forhold under oppvekst Utdannelse Yrkeserfaring Fritidsinteresser Verneplikt, au pair e.l. Framtidsplaner Helse Gå fra det generelle til det konkrete, fra det kjente til det ukjente og fra det upersonlige innover til det personlige! Ikke spørsmål om Helse Politisk tilhørighet Seksuell legning Fagforeningstilknytning Graviditet - fremtidsplaner 8

9 Et strukturert intervju kjennetegnes ved at: De spørsmål som blir stilt baserer seg på kompetanser som er viktige for jobben Samme spørsmål blir stilt til alle kandidater Svarene blir vurdert og skåret ved bruk av systematiske og vektede vurderingskriterier. Strukturerte kompetansebaserte intervju Sosialt sikker Føler seg trygg i møte med nye mennesker, er avslappet i formelle situasjoner I liten grad Trinn Spørsmål Kommentar 1. Beskriv situasjonen Kan du fortelle om sist gang du holdt et foredrag for en forsamling? 2. Klarlegg atferden Hvordan gikk du frem? 3. Dann deg et bilde av resultatet 4. Hva tenker kandidaten om situasjonen? Hvordan synes du det gikk? Gjorde du deg noen refleksjoner underveis? Ville du gjøre noe annerledes neste gang? 5. Hvilke følelser sitter Hva følte du før foredraget? kandidaten igjen med? Underveis? Etterpå? 6. Tilbakemeldinger fra omverden I stor grad Hvilke tilbakemeldinger fikk du fra tilhørerne? Gode intervjuer skal skåres Egenskap Definisjon Kommentar Kreativ Er nytenkende, frembringer nye idéer, prøver å finne originale løsninger Integritet Er troverdig, pålitelig, ærlig og tillitsvekkende Følger etiske standarder og etterlever egne prinsipper. Utadvendt Er utadvendt, føler seg trygg i møte med nye mennesker, er avslappet i formelle situasjoner Kontrollende Tar lett ledelsen, dirigerer, leder og organiserer andre 9

10 Kompetansebaserte spørsmål eksempler fra fortiden eksempler fra nåtid hypotetiske spørsmål om fremtid Har kandidaten relevant jobb erfaring fra de områdene vi ønsker å kartlegge? Ja Nei Fokuser på atferd i tidligere og nåværende jobb Fokuser på fremtidig atferd ved å stille hypotetiske spørsmål Feilkilder Rekruttererens holdninger og stereotype oppfatninger Overvurdering av egen kompetanse Førsteinntrykk og bekreftelsesfellen Overvurdering av negativ informasjon Følelse av god kjemi Kontrasteffekten Likhetseffekten Den fundamentale attribusjonsfeilen Glorieeffekten/Haloeffekten Intervjuerne stiller uforbredt/har ikke avtalt roller Etiske vurderinger Hva skal du fortelle kandidaten? Hvilke teknikker skal du benytte? Hvilke type spørsmål skal du stille, hva kan du ikke spørre om? Hva slags tilbakemelding skal du gi til kandidaten? Hvordan skal opplysninger om kandidaten oppbevares? 10

11 Hva er en psykologisk test? En psykologisk test er et måleinstrument eller en prosedyre som anvendes for å avdekke hvor mye en person har av en bestemt egenskap eller karakteristika Iversen, O. 2003, Testhåndboka, side 35. Psykologiske tester Evne- og ferdighetstester Måler maksimal prestasjon Generelle personlighetstester Måler typisk prestasjon Tester som måler en begrenset del av personligheten Atferd er et kompleks samspill Atferd Kunnskap Situasjon Personlige egenskaper 11

12 Fornuftig testbruk forutsetter Kvalifisert personell At man på forhånd vet hva man er på jakt etter Dokumenterte tester Personlighetstester kan brukes til å Strukturere intervjuet Velge ut de beste Velge bort de som er uegnet Personlig utvikling Lederskapsutvikling Team building Kliniske formål Sjekkliste for vurdering av tester 1. Er testen basert på anerkjent teori? 2. Er det gjort forskning med testen som er publisert i anerkjente akademiske tidsskrifter? 3. Hvor pålitelige, nøyaktig og stabil er testen? (reliabilitet) 4. Hva måler testen og er den egnet til å forutsi jobbatferd? (validitet) 5. Er det foretatt noen undersøkelser i Norge? 6. Hvordan er testen tilpasset norske forhold? 7. Foreligger det manual på norsk? 8. Hvilke kostnader er forbundet med opplæring/lisensiering og bruk av testen? 9. NB! Kvaliteten på en test kan ikke vurderes ut fra om man kjenner seg igjen i testresultatene. 10. Er du i tvil om testen er tilstrekkelig dokumentert, benytt tester sertifisert av DNV GL eller ta kontakt med en ekspert. 12

13 Referanseintervjuet Formålet med referanseintervjuet Få bekreftet eller avkreftet opplysninger som har kommet frem så langt i prosessen Få utdypet visse opplysninger Avdekke negativ informasjon som kandidaten neppe har fortalt om Hvem kan gi referanser? Nåværende leder Tidligere ledere Kolleger Medarbeidere Eksterne kunder/samarbeidspartnere Andre Godt referanseintervju Gi referansegiveren god informasjon om stillingen kandidaten er tenkt inn i Bruk strukturerte spørsmål Still spørsmål om observerbare forhold, unngå personlige vurderinger Ta notater 13

14 Mulige feilkilder Tilfeldige og usystematiske spørsmål En bevisst eller ubevisst positiv eller negativ beskrivelse av kandidaten Er kandidaten fremdeles er ansatt hos referansegiveren? Referansegiver har egentlig ikke tid til samtalen Referansetaker stiller ledende spørsmål Hvilket grunnlag har referansegiveren for sin beskrivelse av kandidaten? kjenner han/hun arbeidsinnholdet? kjenner han/hun kandidaten godt nok? Etikk Referanse hentes kun inn etter avtale med kandidaten og normalt sent i forløpet. Kandidaten bør ha orientert referansegiveren om at du kommer til å ta kontakt Det bør kun stilles spørsmål som er relevant i forhold til stillingen/kandidaten Dersom det kommer frem opplysninger som kandidaten ikke har fortalt om bør vedkommende konfronteres med dette Takk for oppmerksomheten Ole I. Iversen (Dr. BA) førsteamanuensis II/partner Handelshøyskolen BI/Assessit AS E-post: Mob: Følg meg på Presentasjonen kan lastes ned på 14

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner

Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner En studie av i hvilken grad Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen selekterer med bakgrunn i kandidatens kompetanse STV-6901 Svein Erik Haugan

Detaljer

Om forskjeller i rekruttering i offentlige og private virksomheter. Av Ida Marie Lundeby Grimstad

Om forskjeller i rekruttering i offentlige og private virksomheter. Av Ida Marie Lundeby Grimstad Om forskjeller i rekruttering i offentlige og private virksomheter Av Ida Marie Lundeby Grimstad Master i personalledelse Fakultet for samfunnsvitenskap Universitet i Nordland HR 301S Vår 2014 Forord Å

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder

Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder Emnekode STV-6900 John-Ivar Strøm Mastergradsoppgave i ledelse (Master of Arts in Management) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Ulike ledelsesformer -Kilde til konflikt? Heidi Beate Grønnbakk

Ulike ledelsesformer -Kilde til konflikt? Heidi Beate Grønnbakk Ulike ledelsesformer -Kilde til konflikt? Heidi Beate Grønnbakk Masteroppgave i Erfaringsbasert ledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for statsvitenskap Universitetet i Tromsø Våren 2011

Detaljer

Jobbsøking fra studier til jobb

Jobbsøking fra studier til jobb Jobbsøking fra studier til jobb BI KarrIereservIce Oppdag dine muligheter Jobbsøking er ingen eksakt vitenskap, men vi har samlet våre aller viktigste erfaringer og råd i denne brosjyren. BI Karriereservice

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

Utforming av spørreundersøkelser

Utforming av spørreundersøkelser Veiledningshefte til QuickScan Utforming av spørreundersøkelser - Kompetansekartlegging - Klimaundersøkelser - 360 kartlegginger Om QuickScan QuickScan er primært laget for å kunne håndtere 360 graders

Detaljer

Master i Service Management. FXMASL130 Masteroppgave Høst 2013- vår 2014. Universitetet i Stavanger. «Alternative rekrutteringsmetoder audition»

Master i Service Management. FXMASL130 Masteroppgave Høst 2013- vår 2014. Universitetet i Stavanger. «Alternative rekrutteringsmetoder audition» Master i Service Management FXMASL130 Masteroppgave Høst 2013- vår 2014 Universitetet i Stavanger «Alternative rekrutteringsmetoder audition» Annikken Sandberg 104185 Hans Øksenvåg 214694 1 Forord: Å fullføre

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

Innhold. StudentTorget 2007 www.studenttorget.no www.karrierestart.no

Innhold. StudentTorget 2007 www.studenttorget.no www.karrierestart.no Innhold VELG RETT KARRIERE - FEMTRINNS KARRIEREPLAN... 3 SLIK BLIR DU ETTERTRAKTET PÅ JOBBMARKEDET... 6 NETTVERK: NYTTIG FOR KARRIERE OG JOBB... 7 TIPS FOR SØKNADSSKRIVINGEN... 8 SLIK SKRIVER DU EN GOD

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune?

Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune? BACHELOROPPGAVE AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVITENSKAP ORGANISASJON OG LEDELSE Hvilken innføring blir gitt i verdibasert ledelse og hvordan blir kjerneverdiene praktisert i Oppland fylkeskommune?

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer