Etikk og motivasjon. CSR - Stavanger Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk og motivasjon. CSR - Stavanger 11.11. 2008. Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH"

Transkript

1 Etikk og motivasjon CSR - Stavanger Alexander W. Cappelen, Senter for Etikk og Økonomi - NHH 1

2 Innledning Det er mange grunner til at en virksomhet bør b være opptatt av etikk og samfunnsansvar Den viktigste grunnen er at etikk dreier seg om hva som bør b r være v målet m for virksomheten og hvordan man ønsker å nå sine mål. m Etikk er også viktig ganske enkelt fordi de fleste av oss er opptatt av etikk Ikke minst ansatte Gode beslutningstakere måm forstå hvordan etisk motivasjon påvirker p oss. 2

3 Oversikt 1. Det økonomiske menneske 2. Er vi virkelig moralsk motivert? 3. Ulike moralske motiver 1. Gjengjeldelse 2. Rettferdighet 4. Økonomiske incentiver og fortrengning av moralske motiver 5. Avslutning 3

4 1. Det økonomiske menneske Standard økonomisk teori har stort estt antatt at mennesker opptrer som en homo economicus Homo Economicus antas å ha to primære re egenskaper 1. Fullkomment rasjonell 2. Egeninteressert Hvis dette er en korrekt beskrivelse av mennesker sås er bruk av økonomiske incentiver løsningen påp ethvert problem. 4

5 Forts. Homo economicus antakelsene gir ofte et feilaktig bilde av menneskelig motivasjon. Begrenser vår v r forståelse av incentiver. Andre incentiver: Sosiale Moralske Egenverdi Nødvendig å utvikle koblingen mellom økonomi og psykologi 5

6 Forts. Adferdsøkonomi er en kombinasjon av psykologi og økonomi som studerer hva som skjer i markeder hvor noen aktører viser menneskelige begrensninger og menneskelig kompleksitet. To hovedtemaer Irrasjonalitet Utvidet motivasjon Med andre ord: man modifiserer homo economicus Nødvendig å tilbakekalle noen årskull med sivil økonomer? 6

7 2. Er mennesker moralsk motiverte? Hvordan Hvordan kan vi skaffe oss et kunnskap om hva som motiverer folk? Spørre folk Utfordring: svarer folk ærlig? Studere folks atferd i vanlige situasjoner Utfordring: mange mulige motiver Studere folks atferd i kontrollerte eksperimenter Utfordring: eksperimenteffekter Illustrasjon: et eksperiment 7

8 Diktatorspillet Hva ville du gjort i en situasjon hvor du skulle bestemme hvordan 1000 kroner skulle deles mellom deg og en annen? Du vet ikke hvem den andre er og den andre vil aldri fåf vite hvem du er. Spillet gjentas ikke Hvis folk ikke var opptatt av etikk og rettferdighet sås ville de tatt alle pengene selv. Hva gjør r de? 8

9 3. Ulike moralske motiver Gjengjeldelse Ønske om å gjengjelde er et viktig motiv for mange. Vi mener det er riktig å svare med samme mynt gjøre mot andre som andre har gjort for deg. En viktig egenskap for å sikre samarbeid i sosiale grupper Belønner de som bidrar til fellesskapet Straffer de som ikke gjør r det 9

10 Et felteksperiment Et felteksperiment gjennomført av gjennomført av to økonomer illustrerer denne mekanismen: De sendte et spørreskjema til et antall leger. Halvparten av legene fikk beskjed om at de ville fåf et pengebeløp p dersom de sendte inn skjemaet. Halvparten fikk det samme beløpet uansett hva de gjorde. Langt flere fylte ut skjemaet dersom de fikk pengene uansett enn dersom betalingen var betinget av innlevering 10

11 Hva kan vi lære? l Ønsket om å gjeldgjelde kan forklare et fenomen økonomer lenge har slitt med å forklare: hvorfor betaler arbeidsgivere ofte en høyere h lønn l enn det de strengt tatt trenger for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. En forklaring er at arbeidstakere gjengjelder det de oppfatter som en god lønn l med å gjøre en god arbeidsinnsats En form for gavebytte Kan forklare hvorfor det å gi små gaver til foretningsforbindelser, smøring,, er virkningsfullt. 11

12 Forts. En grunnleggende utfordring i forholdet mellom ansatte og eiere er problemene med å sikre at arbeidsavtalen etterleves Prinsipal-agent agent problemet Moralsk motivasjon kan fungere som et en håndhevningsmekanisme Vi jobber ikke bare for å få lønn - vi jobber også fordi vi har fått f lønn. l 12

13 3. Ulike moralske motiver Rettferdighet Hva Hva som er rettferdig fordeling er et av de mest fundamentale etiske spørsm rsmål. Ligger i bunnen av mange politiske spørsm rsmål. Rettferdighetsteori forsøker å gi svar påp hvordan vi skal fordele knappe ressurser mellom personer med forskjellig krav og behov. Viktig Viktig å forstå hva folk mener (mer eller mindre begrunnet) er rettferdig. 13

14 Eksperimenter påp NHH På NHH har vi utført en serie eksperimenter for å studere hvilke rettferdighetsidealer folk har Lar folk dele penger som de selv og en annen har tjent Forskjeller i hvor mye de jobber, hvor produktive de er, hvor flaks de har osv. Gjør r det mulig å svare påp to spørsm rsmål (1) Hvor mye vekt legger deltakerne påp rettferdighetsbetraktninger (2) Hvilke typer ulikhet som folk oppfatter som rettferdig Eksperimentene er gjennomført påp en rekke grupper Ulike grupper legger ulikt vekt påp rettferdighet og har ulik oppfatning av hva som er rettferdig. 14

15 Hva kan vi lære? l Utformingen av lønnssystemer l måm ta hensyn til at de ansatte ikke bare bryr seg om sin egen lønn, l men også bryr seg om hvorvidt lønnssystemet l er rettferdig. Ulike yrkesgrupper kan ha ulike syn påp hva som er rettferdig. Hva som betraktes som rettferdig lønnsforskjell. l Motivasjonen hos andre ansatte kan bli påvirket p av lederlønninger Et lønnssystem l som oppfattes som urettferdig kan svekke motivasjonen til å gjøre innsats. 15

16 4. Økonomiske incentiver og fortrengning av moralske motiver Ulike motiver er ikke upåvirket av hverandre. Introduksjonen av økonomiske motiver kan både b fortrenge og forsterke andre motiver. Eksempler påp fortrengning Blodgivere Henting av barn i barnehagen Eksempler påp forsterkning Bonusordning påp NHH Lønn som signal 16

17 Hva kan vi lære? l Bruk av økonomiske incentiver og målstyring m kan svekke andre former for motivasjon. Økt bruk av prestasjonsbasert lønn l kan føre f til at: Ansattes moralske motivasjon til å gjøre en god jobb reduseres Ansattes vurdering av egenverdien av jobben reduseres Å innføre en minimumsstandard for produksjon kan føre til at mange som før f r produserte mer enn dette nivået reduserer sin produksjon til minimumsnivået. 17

18 Avslutning Viktig å ha en god forståelse for moralsk motivasjon Ved utforming av lønnssystemerl Utforming av en bedriftskultur Rekruttering av ansatte Også viktig i forhold til andre grupper enn de ansatte, spesielt kunder. 18

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN?

Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN? 1 Hilde Bojer: EN RETTFERDIG VERDEN? I nyere tid er den mest kjente og innflytelsesrike bok om rettferdig fordeling A Theory of Justice av den amerikanske filosofen John Rawls (1921 - ). Boka utkom i 1971.

Detaljer

Etisk forvaltning av petroleumsfondet

Etisk forvaltning av petroleumsfondet Norsk Økonomisk Tidsskrift 118 (2004) s. 77-90 Etisk forvaltning av petroleumsfondet Alexander W. Cappelen A Sammendrag Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2004 å innføre etiske

Detaljer

Ærlig og grådig eller snill og feig?

Ærlig og grådig eller snill og feig? Ærlig og grådig eller snill og feig? Aftenposten. Publisert på nett 06.03.2011 19:36. Profil: NHHS, NHH-Symposiet. JOHNNY GIMMESTAD DAN PETTER NEEGAARD Hvilke verdier står høyest i kurs hos ulike yrkesgrupper?

Detaljer

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo

Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo Lene Bomann-Larsen Stipendiat Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Universitetet i Oslo 1 Tittelen jeg fikk til dette foredraget er formulert som et spørsmål, og svaret er vel

Detaljer

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Økonomisk Styring Veileder: Førsteamanuensis Svein Ulset KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO-rapport nr. 116 @ Fagbevegelsens senter for forskning, utredning

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Forskningsnytt. Hvorfor forske på skatt? 2. Forskningssenterer etablert og. prosjekter påbegynt 3. Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4

Forskningsnytt. Hvorfor forske på skatt? 2. Forskningssenterer etablert og. prosjekter påbegynt 3. Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4 1 Forskningsnytt Nr 1: 2013 Hvorfor forske på skatt? 2 Forskningssenterer etablert og prosjekter påbegynt 3 Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4 Kjennetegn ved brukere av frivillig retting 5 Hvordan

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer