Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring"

Transkript

1 Bogstadveienprosjektet - planer for gjennomføring 21. Oktober Gårdeiermøte, Majorstuen næringsforening. av Ståle Berg og Petter Skjelsbæk Oslo en sikker, attraktiv og miljøvennlig by

2 Bakgrunn for prosjektet Bogstadveien/Hegdeghaugsveien er i dag svært nedslitt, og har akutt behov for nye trikkeskinner og generell gateopprusting Reguleringsplanen for Bogstadveien ble vedtatt av bystyret i Dette betyr at kantsteinslinjer, fortausbredder, kjørebane og parkeringsareal er bestemt. Samferdselsetaten vil bygge iht. til gjeldene reguleringsplan. Forvaltningsansvaret for RV168 ble overført fra Statens Vegvesen til Oslo kommune pr Prosjektet skal samfinansieres av Vann- og avløpsetaten, Kollektivtransportproduksjon AS og Samferdselsetaten

3 Planlagt fremdrift for prosjektet Mai 2010: oppstart av byggeplanlegging Juni 2010: gjennomført analyse av mulige anleggsgjennomføringsprinsipper (trafikkavikling) Oktober 2010: prosjekteringsoppdraget utlyst med tilbudsfrist : prosjektering og planlegging av anlegget April/mai 2012: byggestart første del (antatt ca. 7 mnd) April/mai 2013: byggestart andre del (antatt ca. 7 mnd.)

4 Rundkjøring Parkveien X Wergelandsveien Rundkjøringen del av reguleringsplan-vedtaket for Bogstadveien/ Hegdehaugsveien. Forventet byggestart i løpet av 2011.

5 Hva skal vi gjøre? Det skal byttes trikkeskinner på hele strekningen Noen vann og avløpsledninger må flyttes og skiftes Det skal legges ny kantstein og nytt gatedekke (asfalt) i hele gatetverrsnittet

6 Kompleksitet Trang gate; mange interessenter. Det vil i hele byggeperioden være nødvendig å; opprettholde tilfredsstillende varelevering og renovasjon opprettholde et tilfredsstillende kollektivtrafikktilbud ha tilfredsstillende fortau/gangtraseer på begge sider av gaten

7 Prosjektmål Effektmål: Økt trafikksikkerhet Bedre forhold for myke trafikanter Bedre fremkommelighet og regularitet for kollektivtrafikken Gi strekningen et helhetlig estetisk løft Bedre vilkår for næringslivet Parkering, varelevering og fremkommelighet for bil iht. dagens nivå Resultatmål: Byggearbeidene skal gjennomføres uten uhell mht. liv, helse og ytre miljø Byggearbeidene skal gjennomføres så raskt som mulig for å begrense samfunnsøkonomiske konsekvenser Kvalitet på løsninger som opprettholder samme nivå etter 10 år Løsninger skal være godt fundamentert og kommunisert

8 Hvordan gjør vi dette? To anleggsfaser; en i 2012 og en i 2013 Midlertidige trikkespor i Professor Dahls gate og Jakob Aalls gate Vi vil være restriktive på endringer som ønskes underveis i byggefasen.

9 Viktige punkter for gårdeiere Stikkledninger Gatevarme Tetting av grunnmur Inngangspartier Omsetningsreduksjon

10 Stikkledninger Stikkledninger er gårdeiers ansvar. Dersom VAV vurderer utskifting som nødvendig, står gårdeier ansvarlig for å få dette utført. Samferdselsetaten kan etter avtale gjøre mindre tiltak for gårdeierne. Disse avtalene må i hovedsak inngås før anleggsstart! Vedrørende endringer ifm. IKT og strøm må gårdeiere selv ta kontakt med leverandør

11 Gatevarme I dag finnes det ulike gatevarmesystemer i Bogstadveien, alle private. Samferdselsetaten driver/eier ingen gatevarmesystemer (unntatt i et par gågater i sentrum), men gir tilskudd til gårdeiere som har dette - tilsvarende det vi sparer på snøbrøyting. Samferdselsetaten vil ikke tillate legging av gatevarme, med mindre det er over lengre strekninger (hele kvartal). Alle eksisterende gatevarmeanlegg som finnes i dag, vil i utgangspunktet bli fjernet gårdeier er ansvarlig for utkobling. Eier av anlegg må bekoste alt av nyetablering, reetablering samt drift, men Samferdselsetaten kan etter avtale utføre selve leggingen.

12 Tetting av grunnmur Når gaten er oppgravd kan dette gi muligheten til utbedringstiltak av grunnmuren mot fukt. Samferdselsetaten kan utføre jobben på gårdeiers regning etter avtale dersom dette avklares på et tidlig tidspunkt.

13 Inngangspartier I henhold til ny antidiskrimineringslov er det krav om universell utformet inngangspartier til alle butikker og boliger (dette er gårdeiers ansvar). Når gaten legges om, er det mulig å tilpasse inngangene til nytt gatenivå. SAM vil forsøke å treffe inngangshøyden så godt som mulig, men har begrensninger iht. regelverket. Det er viktig at gårdeiere planlegger og budsjetterer for ombygging av inngangspartier, slik at dette kan sammenfalle med gateopprustingen

14 Omsetningsreduksjon Erfaringsmessig opplever noen butikker omsetningstap ved større og langvarige gravearbeider Det er viktig at butikkeiere tar hensyn til mulig omsetningsnedgang i sine budsjetter for 2012 og Samferdselsetaten har ingen ansvar i dette, men ønsker å gjøre det som er mulig for å begrense redusert tilkomst og fremkommelighet.

15 Løpende informasjon Samferdselsetaten ser det som viktig for å oppnå en positiv byggesak at det blir gitt løpende informasjon til berørte gårdeiere, næringsdrivende og beboere For en best mulig informasjonsflyt er det ønskelig å få opprettet adresselister over representanter for gårdeiere, sameier og butikker

16 Granitt eller asfalt Byrådet har besluttet toppdekke av asfalt Sammenlignet med belegningsstein:» Større fleksibilitet» Lavere kostnader» Raskere fremdrift

17 Byrom På strekninger med brede fortau vil Samferdselsetaten forsøke å etablere arealer som vil gi Bogstadveien en særegen identitet. Dette skal være et rom som huser fellesskapet der møtet mellom mennesker, ideer og aktiviteter kan finne sted. For å utvikle disse vil Samferdselsetaten etablere samarbeid med lokale krefter

file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi...

file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... file://c:\documents and Settings\bga92832\Lokale innstillinger\temporary Internet Fi... Side 1 av 2 Fra: Lohne, Lone [lone.lohne@aftenposten.no] Sendt: 10. april 2012 12:39 Til: Lise Olsen Takk Fra: Lise

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

RETNINGSLINJER. for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker

RETNINGSLINJER. for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker RETNINGSLINJER for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker 1 1. INNLEDNING... 4 2. BYGGEGRENSER... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Trafikksikkerheten... 5 2.3 Vegvedlikeholdet og driften av vegen... 5 2.4

Detaljer

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune

Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder. Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune Retningslinjer for graving i kommunale veger, parker og friområder Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Siljan kommune FORORD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Vedleggshefte Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Del 1 Handlingsplan Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12 3 Vedlegg 2 Mandat

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

VE U M B E K KE N - H O LM E N

VE U M B E K KE N - H O LM E N FREDRIKSTAD KOMMUNE PLAN-ID: 01061099 DATO: 30.05.2015 OPPDRAGSNR.: 5133585 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VE U M B E K KE N - H O LM E N 2 DOKUMENTINFORMASJON Tittel: Forslag til detaljregulering Veumbekken

Detaljer

Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling.

Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling. November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Forord Statnett SF legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for reinvesteringer på

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE MØTEINNKALLING - Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2012 Innhold Årsmelding 2012... 3 10-års jubileum... 4 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2012... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 -

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

«Å grave eller ikke grave»

«Å grave eller ikke grave» «Å grave eller ikke grave» «Graveklubben» sørger for samordnet infrastrukturbygging i Bergen sentrum Senioringeniør Arne Jensen Graveklubben i Bergen Ble etablert som direkte resultat av Byrådets retningslinjer

Detaljer