Vedlegg 1 IKT-plan for resultatområde Skole, Vestby kommune 2010 Ressurs/Satsingsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 IKT-plan for resultatområde Skole, Vestby kommune 2010 Ressurs/Satsingsområde"

Transkript

1 Skoleportalen inkl. LMS TeachMe (MLG - Microsoft learning Gateway ) ( LMS - læringsplattform ) LIKT Grunnleggende IKTopplæring Microsoft Office 2007 Tidemann biblioteksystem (Bibliotekservice) Kartleggeren Elektroniske tester i basisfagene norsk, matematikk og engelsk Skoleportalen gir tilgang til ulike tjenester og nettbaserte ressurser som RO Skole har frikjøpt tilgang til for alle skolene og Vestby voksenopplæring. Rollebasert portal: Lærer elev foresatt har tilgang til sine områder Ressurs for skole-hjem-samarbeid I Skoleportalen det legges til rette for utveksling og publisering av informasjon, kommunikasjon og samarbeid. Læringsplattformen TeachMe gir mulighet for å lage undervisningsopplegg til enkeltelever og grupper. Systematisk opplæring fra trinn innenfor modulene Digital hverdag, Tekstbehandling, Regneark, Internett, Presentasjonsverktøy med stigende vanskegrad og omfang. LIKT -tester i de ulike modulene. (Versjon Office 2007 ) Programvare til bruk i undervisningssituasjonen for elever og lærere og til administrativt arbeid for ledere og lærere Registrering av bøker og andre medier. Utlån. I norsk og engelsk blir elevenes leseferdighet, rettskrivning og ordforråd testet. I matematikk testes elevenes funksjonsnivå på alle delområder i fagplanene. Side 1 av totalt 6 sider Videreutvikle arbeidet med Skoleportalen slik at alle lærere og elever blir aktive brukere av Skoleportalen. Skolene skal velge ut en LIKTansvarligpr. trinn som skal sammen med IKT-kontaktpersonen og skoleleder skal ha ansvar for LIKTopplæringen ved den enkelte skole. Alle ledere og lærere skal kunne mestre modulene i LIKT, samt gjennomføre LIKT -testene Elever skal gjennomføre LIKT - moduler, samt LIKT-tester for sine trinn. Alle skolene skal ha oppdatert og lik programvare både for ledere, lærere og elever. Lærere har mulighet til, i følge Mocrosoft-avtale, å installere Office 2007 til hjemmebruk. Videreføre bruk av Tidemann biblioteksystem til 2 nye skoler. Fra 2010 vil Grevlingen, Bjørlien, Brevik, Risil, Son og Vestby ha tatt i bruk Tidemann biblioteksystem. Tilby kurs i Tidemann biblioteksystem til nye brukere. Alle elever fra trinn skal gjennomføre to tester, både førtest og ettertest, i norsk, matematikk og engelsk pr. år. Testene danner grunnlag for tilpasset

2 E-Lector (e-lector Norway Ltd) Skoletest.no - Interesse- og ferdighetstester for ungdomsskolen og videregående skole. (Skoledata) GM Unik Profilene kan leses av umiddelbart etter at testen er gjennomført. Testene generere forslag til individuelle arbeidsplaner (IAP-er) til alle elever, på alle funksjonsnivåer. Komplette sett med øvingshefter i alle basisfag på alle undervisningsnivåer inngår i systemet. E-Lector er et program som gjør det enklere for dyslektikere og personer med andre lesevansker å lese og skrive. E-Lector er først og fremst et leseverktøy som fremmer lesing av elektroniske tekster. Alle tekster man har eller finner elektronisk, kan leses av i E-Lector., for eksempel websider, dokumenter og e-post. E-Lector inneholder også talesyntese på flere språk som gjør at man også kan lytte til teksten. Dette gjør også at E-Lector også kan være nyttig i språkundervisning. Testene undersøker interesser i relasjon til studieretninger i videregående skole og høyskole/ universitet. Målet er å redusere andelen feilvalg i videregående skole, styrke rådgivingstjenesten Skoletest.no er en webbasert tjeneste. GM Unik inneholder: Kartleggeren ( Se over ) DrillPro-systemet er bygget opp av flere programmer og tilleggssett, som sammen utgjør et komplett tilbud for datastøttet lese- og skrivetrening. Den store fleksibiliteten i programmene gjør at de kan benyttes på alle undervisningsnivå. opplæring for elever i basisfagene. Informasjonsark i Skoleportalen. Kurs ved behov. Videreføre satsing fra forrige skoleår. Presentasjoner av programvaren for nytilsatte og andre som har behov for oppdatering. Skolene skal informere elever og foresatte om at elever tilknyttet grunnskolene og/eller Voksenopplæringen fritt kan legge inn programmet på sine hjemmemaskiner. budsjett. Skoletest.no vil bli videreført. Begge ungdomsskolene har tatt i bruk bruk skoletest.no på 10.trinn i forbindelse med søknad til videregående opplæring. Gi elever tilgang til nødvendig programvare. Fra høsten 2010 vil disse være nettbasert, med unntak av Kartleggeren som vil være nettbasert på nyåret Listen&Learn Med dette programmet får elevene innsikt og kunnskap gjennom aktiv og Side 2 av totalt 6 sider

3 variert oppgaveløsning. Oppgavene stimulerer både syns- og hørselsansen, samtidig som flere kognitive prosesser blir satt i gang ved løsningen av hver enkelt oppgave. I Listen & Learn blir engelske skrivemåter og fonemer for første gang systematisert spesielt for bruk i norsk skole. I stedet for å måtte lære hvert ord for seg kan elevene konsentrere seg om ett fonem og én skrivemåte om gangen, inntil både betydning, uttale og skrivemåte er innlært. M+ Med matematikkprogrammet M+ lager læreren enkelt oppgaver, aktiviteter og spill til den enkelte elev eller elevgruppe. Touch er en rask og fleksibel løsning for alle som vil lære seg touchmetoden Norsk rettskrivningskurs er et nettbasert kurs som gir økt kunnskap om norsk rettskrivning i form av praktiske øvelser og lettfattelig teori. Kurset kan gjennomføres som rent nettkurs, med eller uten nettlærer, eller i kombinasjon med ordinær klasseromsundervisning. Norsk rettskrivningskurs kan hjelpe elever til å bli kvitt rettskrivningsproblemer. Kurset inneholder førtester, lærestoff, online-øvelser, nedlastingsprogrammer, ettertester og kontrollspørsmål til i alt 16 klassiske rettskrivningsproblemer. Engelsk skriveverksted er et nettbasert tilbud for grunnskolen og videregående, som tar sikte på å gi elevene grundig veiledning og trening i skriftlig engelsk. Tilbudet er fullstendig selvinstruerende og vil lett kunne Side 3 av totalt 6 sider

4 Basis 4 Språkstien DrillPro Ordleker DrillPro Norskbok og Norskbok Lettles Ordimellom integreres i det ordinære pensumet. Elevene kan selv, ev. etter samråd med læreren, velge å fordype seg i de temaene og øvingsområdene de finner mest relevant. Skriveverkstedet vil også utfordre elevenes fantasi og kreativitet, slik at de blir motivert til å skrive gode engelske tekster. Basis4 er en nettbasert programpakke med 150 programmer innen norsk, engelsk, matematikk og natufag for barnetrinnet og spesialundervisning på ungdomstrinnet. De mange og varierte oppgavene, animasjonene og spillene gjør det enklere å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Språkstien lar de yngste elevene leke seg, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder og ord. Læremidlet gir elevene en myk overgang til videre arbeid med tekstbehandlingsprogram. Basert på Jørgen Frosts teorier om utviklingen av språklig bevissthet. DrillPro Ordleker er et motiverende program med fokus på elevens ordforråd og stavekunnskap Ni ulike øvingsmåter: Ordpuslespill, Alfabettrening, Fremmedord, Gjett setningen, Hangman, "Kryss og tvers"-lek, Ordsortering, Kryssord og Parlek. DrillPro Norskbok er en omfattende, elektronisk tekstsamling og "arbeidsbok" med inspirerende og lærerike øvelser knyttet til tekstene. DrillPro Norskbok/Lettles-versjon er utviklet for arbeid med sammenhengende tekster, lesetrening og generell tekstforståelse til bruk i spesielt tilrettelagt undervisning. Ordimellom er inndelt i moduler med mange varierte oppgaver av ulik vanskegrad innen temaene: Side 4 av totalt 6 sider Basis 4 er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Språkstien er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Programvaren kan fritt installeres på elevers hjemmemaskiner. Programvaren kan fritt installeres på elevers hjemmemaskiner. Ordimellom er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen.

5 DrillPro Word Games A passport to English - Syklus mnet Mat på data Kostuniverset (Mattilsynet) Teknologi - RoboLab (Mikroverkstedet) NetSupportSchool Litteraturhistorie, tekstforståelse, grammatikk, rettskriving, skriveopplæring, sammensatte tekster og sjangerlære. DrillPro Word Games er et lærerikt og inspirerende program for avveksling i engelskundervisningen, med fokus på elevens ordforråd og stavekunnskap. Programmet er bygget over samme lest som DrillPro Ordleker. DrillPro Word Games inneholder hele ni ulike delprogrammer: Word puzzles, Alphastress, What's the word, What's the sentence,hangman, Across and down, Sort the words, Crossword puzzles og Pairs. A Passport to English er et møte med den engelskspråklige verden og tar elevene med på reise til åtte storbyer. Byene har mye å by på i form av opplevelser og utfordringer. Syklus, naturfag for 5.-7.trinn, inviterer elevene til å utforske naturen gjennom interaktive oppgaver, film, spill og animasjoner. mnet, matematikk for ungdomstrinnet, gir elevene muligheten til å lære matematikk gjennom spennende simuleringer og nivådifferensierte oppgaver. Kostberegningsprogrammer. Ved hjelp av legoklosser, ulike sensorere, motorer m.m. og en programmerbar robot kan elever lage og programmere ulike konstruksjoner. Programvare for å styre PC-er i klasserom m.m. Side 5 av totalt 6 sider Kurs ved behov for norsklærere ved ungdomsskolene innenfor Programvaren kan fritt installeres på elevers hjemmemaskiner. A passport to English er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Kurs ved behov i A passport to English for engelsklærere ved ungdomsskolene innenfor Syklus er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. mnet er en del av Kunnskap.no som er tilgjengelig via Skoleportalen. Presentasjon av/kurs i mnnet for matematikklærere på ungdomstrinnet. Videreføre bruk av Mat på data og Kostuniverset i Mat og helse-faget ved begge ungdomsskolene. Videreføre arbeidet med RoboLab. Utprøving på ungdomstrinnet

6 Audacity Windows Media Player Programvare for å spille inn og redigere lyd. Windows Media Player gjør det enkelt for å organisere, spille og redigere digitale elementer som musikk, video og bilder. TuxPaint Enkelt tegneprogram Gimp Tegne- og animasjonsprogramvare. Kurs ved behov i tegneprogrammet og animasjon innenfor PaintDotNet Et Photoshop-lignende bildebehandlingsprogram Photo Story Hot Potatoes Med Photo Story det lages minihistorier av digitale bilder. Gi digitale bilder liv ved å legge til musikk, tale, bevegelse. Med Hot Potatoes kan lærere og elever lage kryssord og andre interaktive oppgaver som kan publiseres i Skoleportalen. Celestia 3D astronomiprogramvare Freemind Lage tankekart til bruk i undervisningen og av enkeltelever og grupper. GCompris GCompris er et lek- og lær-program Google Earth Med Google Earth får man hele verden inn på en PC. Hele kloden satt samme av detaljerte bilder. Side 6 av totalt 6 sider

Vedlegg 1 IKT-plan for resultatområde Skole, Vestby kommune 2008

Vedlegg 1 IKT-plan for resultatområde Skole, Vestby kommune 2008 Skoleportalen Microsoft learning Gateway (MLG) med læringsplattformen Class Server Hjemmesider LIKT Grunnleggende IKTopplæring DataPower Learning on line Microsoft Office 2007 Skoleportalen gir tilgang

Detaljer

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS

Kartleggeren. Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN & LEARN NORSK RETTSKRIVNINGSKURS UNIK Flott verktøykasse med gode nettkurs for tilpasset opplæring FÅ IS G T R G ATILGAN!. D VE PRØI 2 MN T PÅ U V P RØ D I N E R! VE ELE Kartleggeren NORSK RETTSKRIVNINGSKURS ENGELSK SKRIVEVERKSTED LISTEN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012

RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN 2009-2012 STEINKJER KOMMUNE RAMMEPLAN FOR IKT I SKOLEN OG BARNHAGEN Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.05.09 1 Innholdsfortegnelse 1 Status...4 1.1 Maskinvare...4 1.1.1 PC...4 1.1.2 Annet IKT utstyr...4

Detaljer

Grunnskole. KAtalog 2014/15

Grunnskole. KAtalog 2014/15 Grunnskole KAtalog 2014/15 Ny generasjon læremidler CyberBooks nettbaserte læremidler er fleksible og anvendelige. Jobb med dem på læringsplattformen, tilpass innholdet Mulighetene er mange. Læring for

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning

Kartleggeren. Lærer. Brukerveiledning Kartleggeren Lærer Brukerveiledning Innledning... 2 Tekniske spesifikasjoner og sikkerhet... 4 Oppdateringer... 4 Normal/anbefalt arbeidsgang... 5 Opprette testledere/lærere... 6 Elevadministrasjon og

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN

LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN 1 06/632-1 IKT grunnskole LÆREPLAN / INVESTERINGSPLAN Vedtatt i kommunestyret som sak 66/06 i møte den 26/09-06 2 INNHOLD 1. Visjon... 3 1.1 Mål... 3 1.1.1 Delmål... 3 2. IKT i fagene i ny læreplan...

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy.

Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Tittel: Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Innledning... 2 Repetisjonsstrategier med bruk av digitale verktøy... 3 Utdypningssstrategier med bruk av digitale verktøy... 4 Samarbeidsstrategier

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

Didiktikk. Sammendrag av kapitlene i didiktikkboka. katrine elisabeth løvaas

Didiktikk. Sammendrag av kapitlene i didiktikkboka. katrine elisabeth løvaas Didiktikk Sammendrag av kapitlene i didiktikkboka katrine elisabeth løvaas Didiktikk Digital kompetanse i praktisk undervisning Innholdsfortegnelse 1. Fem dager i et hektisk lærerliv... 5 Digital kompetanse:...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Innhold Innledning... 3 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn...

Detaljer

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 IKT I SKOLEN Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 Utarbeidet av IKT-rådgiver i Sande kommune i samarbeid med oppvekstsjef Anne Margrethe Lindseth og rektorene Knut

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad

IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad IKT-plan for barnehagene og skolene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Revidert våren 2009 etter Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25

Storetveit skole, 14.03.2011 Side 2 av 25 Digital-plan Storetveit skole 2011-2012 Storetveit skole, 14.03.2011 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 NETTVETT... 4 KILDEKRITIKK... 5 TIPS TIL SØK PÅ NETTET... 6 PLASSERING AV DATAMASKINENE

Detaljer